Vanzari apartamente 2 camere Stefan cel Mare - Tei

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 35 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Stefan cel Mare-Tei
X inchide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Barbu Vacarescu
+ Schita
95.000 €

apartament Tip Studio, Fabrica de Glucoza, disponibilitate imediata, Promenada Mall, Barbu Vacarescu, Ideal pentru Investitie!

 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 09:34
Teiul Doamnei, stradal
85.000 €

bucatarie open space, modificat, balcon, neg.,

 • 55 mp
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 05:00
Obor, Colentina stradal, vav de RoseGarden
56.000 €

Metrou Obor la 7 min. bloc reabilitat termic, fara risc seismic, stradal ap. are vederea pe str. Ion Berindei, 2 lifturi, dec, 51 mp, baie cu...

 • 51 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 17:29
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Sectia 7
+ Schita
70.000 €

2/10, mobilat, utilat, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, aer cond, instalatii sanitare si...

 • 52 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 17:24
Obor, Colentina, Sectia 7, Tei
62.700 €

str. Arh. Ion Berindei, metrou Obor la 7 min., mall Veranda 5 MIN., Pipera 7 min. bloc 1970 reabilitat termic, fara risc seismic, balcon mare, baie...

 • 53 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 16:31
Obor- Colentina, Sectia 7 str. Ion Berindei
71.900 €

metrou 10 min., piata, Kaufland, Mall, 4/10 bloc reabilitat termic, fara risc seismic, pe mijloc, renovat nou integral, cu finisaje deosebite...

 • 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:27
Obor, Colentina, Mall Veranda, vav de Rosegarden
+ Schita
61.500 €

stradal, vedere in lateral, metrou Obor 7 min. Kaufland 5 min. bloc reabilitat termic, 4/10 dec, baie cu fereastra, imb. g, f, p, um ac, termopan,...

 • 52 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 16:24
Obor, Colentina stradal Teiul Doamnei vav sectia 7
55.000 €

aproape Kaufland, 7 minute metrou, etaj 7/10, cf. 1 dec., 50 mp, bloc 1970 reabilitat termic fra risc seismic, baie cu fereastra, 2 lifturi,...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 11:37
Obor, 8 minute, 1 statie pana la metrou
57.500 €

Teiul Doamnei, sectia 7 politie, decomandat, 60 mp, toate imbunatatirile, reabilitat termic, terasa refacuta cu garantie 20 ani, scara impecabila,...

 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 10:15
Lacul Tei Aleea Teiul Doamnei 40 mp decomandat bloc o singura scara
46.900 €

Apartament 2 camere decomandat, in cartierul Tei, pe Aleea Teiul Doamnei, intr-un bloc monolit, cu o singura scara, extrem de civilizata si curata....

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 19 feb, 15:47
Colentina Dna Ghica
43.000 €

Colentina Dna Ghica, 2 camere cf. 2, mobilat, utilat, liber, cadastru, intabulare, cu imbunatatiri, foarte curat, merita vazut,

 • 40 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 19 feb, 15:07
Lacul Tei - Domino
51.000 €

strada Grigore Moisil, etaj 8/10, cf. sporit cu hol locuibil 44 mp, curat, termopane integral usi interior schimbate, usa metalica, parchet,...

 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 19 feb, 11:08
Teiul Doamnei, sectia 7 Politie
61.000 €

strada Nada Florilor, cf. 1, semidec., etaj 8/10, bloc 1978, 53 mp, gresie, fainata, parchet, usa metalica, curat, fara alte imbunatatiri, liber,...

 • 53 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 19 feb, 11:03
Teiul Doamnei
+ Schita
82.000 €

apt 2 camere, decomandat, spatios, calduros, renovat, cu imbunatatiri lux, mobilat si utilat modern. Apt se afla la parter, intr-un bloc reabilitat...

 • 52 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 18 min.
Bucuresti, 18 feb, 21:55
Unirii, Rond, exclusiv
133.000 €

72/63 mp, 2 balcoane inchise, geam baie, a 3-a camera bonus. Superfinisat, mobilat 2019, atmosfera hotel, impecabil de curat, liber, acte, vedere...

 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 18 feb, 16:59
Teiul Doamnei Lacul Tei
57.000 €

2 camere, decomandat-confort 1, suprafata utila 57mp, an constructie 1984, reabilitat termic, etaj 10/10, termopan, gresie, parchet, usa metalica,...

 • 57 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 18 feb, 16:50
Obor, Colentina, Doamna Ghica Tei
55.000 €

langa Scoala 30, aproape Parcul Tei, Plumbuita, etaj 4/10, cf. 2 sporit dec, 47 mp., 2 balcoane, hol locuibil, vedere mixta, orientare est-vest,...

 • 47 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 18 feb, 15:37
Lacul Tei, Maica Domnului, Complex Domino
51.000 €

aproape Parcul Circului, Facultatea de Constructii, etaj 8/10, cf. 2 sporit dec., 46 mp, vedere mixta, orientare E-V, hol locuibil, imb, g, f, p,...

 • 46 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 18 feb, 12:27
Obor, Colentina, Teiul Doamnei vav Sectia 7
+ Schita
57.500 €

Arhitect Ion Berindei, aproape Kaufland, piata, Scoala 27, parc Plumbuita, 10 minute metrou, et. 1/10, cf. 1 semidec 53mp, bloc 1970 reabilitat...

 • 53 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 18 feb, 12:27
Lacul Tei, Teiul Doamnei, stradal vav Parcul Tei
53.000 €

aproape Facultatea de Constructii, metrou Obor 15 min., etaj 2/10 cf. 2 dec, 39 mp, bloc 1976 fara risc seismic, pe mijloc, orientare est, centrata...

 • 39 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 18 feb, 12:17
Stefan cel Mare, bl. 1980
81.000 €

etajul 4/8, decomandat, bucatarie mare, hol generos, g, f, p, t, balcon mare pe 2 camere, acte efectuate liber. Se accepta credit, apropiere...

 • 61 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 18 feb, 11:33
Obor, Mosilor, Stefan cel Mare
69.500 €

Bloc reabilitat, etajul 4/9, sos. Stefan cel Mare 35, la 4 minute de metroul de la Obor, renovat complet modern (instalatii sanitare si electrice...

 • 50 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
 • 6 min.
Bucuresti, 18 feb, 10:03
Stefan cel Mare, Dinamo
97.000 €

apartament 2 camere, bloc 1982, etaj 2, vedere spate, la 2 minute metrou.

 • 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, 17 feb, 14:40
Stefan cel Mare, metrou Obor
64.000 €

confort 1, semidecomandat, etaj 8/9, liber, superamenajat, totul nou, are suprafata de 56 mp. vedere fata, instalatii schimbate, usi noi, cadastru...

 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 9 min.
Bucuresti, 17 feb, 14:34
Stefan Cel Mare nr. 33
63.900 €

confort 1, semidecomandat situat la etajul 8/9, are o suprafata de 56 mp, fara risc seismic, super amenajat, totul nou, gresie, faianta, parchet,...

 • 56 mp
 • An 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 9 min.
Bucuresti, 17 feb, 14:32
Stefan cel Mare, bl. 1980
80.500 €

Stefan cel Mare Lizeanu- Mega Image, decomandat etaj 4/10, cu imbunatatiri, bloc reabilitat termic, acte ok, liber, distanta pana la metrou este de...

 • 56 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 17 feb, 13:58
Stefan cel Mare, Dinamo
96.000 €

decomandat, bucatarie mare patrata, hol generos, cu toate imbunatatirile, centrala de ap, intim si cochet, ideal investitie sau locuit. Bloc...

 • 57 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, 17 feb, 13:03
Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie
70.000 €

Strada Ion Berindei , etaj 2 /10 , cf .i decomandat 53mp, imobil 1974-1975 , gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat,...

 • 53 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 17 feb, 12:30
Stefan Cel Mare stradal in zona Lizeanu
81.500 €

etaj 4 /10, cf.I sporit decomandat 61 mp, bloc 1980, vedere stradala, intrare spate, pozitie excelenta, toate imbunatatirile, intabulat, liber...

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 17 feb, 12:16
Colentina, Teiul Doamnei, adiacent
+ Schita
50.500 €

langa parc si Fac. de Constructii semidecomandat, et 4/10, bloc reabilitat, 2 lifturi, apartament foarte frumos, imbunatatiri multiple, baia si...

 • 41 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 17 feb, 12:15
Bucur Obor metrou
59.000 €

Bucur Obor metrou, 2 camere cf. 1, decom, etaj 4/10, bloc 1970, liber, fara imbunatatiri, bloc reabilitat, acces imediat metrou, plata cash.

 • 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 17 feb, 10:12
Stefan cel Mare
90.000 €

Va prezint un apartament cochet, mobilat si utilat. Acest apartament indeplineste mai toate conditiile oricarui client: nu are risc seismic, blocul...

 • 48 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 17 feb, 10:00
Soseaua Stefan cel Mare, Lizeanu
64.500 €

vanzare 2 camere cf. l semidec, etaj 6/9, bloc 1965, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, stradal, bloc reabilitat termic.

 • 52 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 7 min.
Bucuresti, 13 feb, 19:27
Barbu Vacarescu
+ Schita
121.000 €

amplasament exceptional, zona Babu Vacarescu, in proximitatea cartierului Aviatiei, cu vedere directa catre lacul Tei, cai practice de acces catre...

 • 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 12 feb, 16:04
Pipera, Promenada Mall imobil finalizat
95.000 €

Pipera, Promenada Mall, 2 camere, 65.05 mp, curte 28 mp, decomandat, etaj p/10, finisaje ultramoderne, contorizare individuala, centrala termica,...

 • 65 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 11 feb, 16:09