Vanzari apartamente 2 camere Stefan cel Mare - Tei

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 33 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Stefan cel Mare-Tei
  Salveaza cautarea
Stefan cel Mare, cabinet stomatologic
109.000 €

cabinet stomatologic pozitionat la 50 de metri de Soseaua Stefan cel Mare, pe o strada adiacenta, functioneaza din 2005 avand clientela formata si...

 • 55 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 4 min.
Sector 2, azi, 20:38
Lacul Tei, Maica Domnului, Domino, Parcul Circului
47.900 €

6/10, cf 2,dec,40 mp, bl fara risc seismic, mobilat si utilat, ideal investitie, pe mijloc,gresie, faianta, parchet laminat si termopan, scara...

 • 40 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, azi, 17:47
Petricani, 2 camere, 59 mp, bucatarie inchisa
110.000 €

2 camere, 59 mp, bucatarie inchisa, bloc nou, comision 0%

 • 59 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 2, azi, 16:22
Doua camere, 54 mp, bucatarie inchisa, bloc nou
100.000 €

2 camere, 54 mp, bucatarie inchisa, bloc nou, comision 0%

 • 56 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Sector 2, azi, 16:21
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei, parc
+ Schita
48.000 €

semistradal, P/10, cf2, sdec, 36mp utili, bloc fara risc seismic, reabilitat termic,renovat 2018, mobilat modern si utilat complet, geam la baie,...

 • 36 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, azi, 14:35
Vidin, spatios, renovat
110.000 €

parter/4, suprafata 65 mp, zona verde, linistita, vedere mixta, renovat total, izolat integral. Detalii, chei broker exclusiv,

 • 65 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 2, azi, 08:33
Stefan cel Mare metrou
91.900 €

confort 1 decomandat, 55mp, etajul 4/10, bloc 1980 reabilitat, cu toate imbunatatirile, mobilat utilat modern, zona linistita, acte la zi, merita...

 • 9 min.
Sector 2, ieri, 17:43
Barbu Vacarescu intersectie cu Stefan cel Mare
93.000 €

la 1 minut de mers pe jos de metrou Stefan cel Mare, etaj 3/4, geam la baie, ferestre de tip termopan, balcon mare inchis in termopan, aer...

 • 58 mp
 • An 1983
 • Etaj 3 din 4
 • 1 min.
Sector 2, ieri, 15:03
Tei, Pipera, Petricani
105.000 €

apartament 2 camere decomandat bloc P+3, finisaje premium, centrala proprie, bloc vedere la lac Tei, finalizare octombrie 2022, direct dezvoltator...

 • 57 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 2, ieri, 13:36
Obor, Colentina,Teiul Doamnei vav Sectia 7 Politie
64.000 €

Ion Berindei aproape Scoala 27, Parc Plumbuita/Tei, etaj 2/10, bloc 1979 fara risc seismic, pe mijloc, orientare V, baie cu fereastra,bucatarie...

 • 55 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 17 min.
Sector 2, ieri, 12:37
Lacul Tei,Teiul Doamnei,langa Oficiul Postal 38
77.500 €

aproape Parcul Tei,Facultatea de Constructii,15 minute metrou Obor,etaj 2/8,cf.1 dec.,58mp.,bloc 1986 reabilitat termic,renovat...

 • 58 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Sector 2, ieri, 12:37
Lacul Tei, aproape de Parcul Circului
47.900 €

Grigore Moisil vav Domino, etaj 6/10, cf. 2 dec., 39 mp, bloc 1976 fara risc seismic, pe mijloc, orientare E-V, imb., g, f, p, termopan, um,...

 • 39 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, ieri, 12:35
Obor, Colentina, stradal, Doamna Ghica, Tei
58.000 €

aproape parc Plumbuita, Tei, Kaufland, Veranda, etaj 5/10, cf. 1 semidec. 52 mp, bloc 1970 reabilitat termic, fara risc seismic, baie cu fereastra,...

 • 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, ieri, 12:32
Obor, Colentina, stradal, Teiul Doamnei
55.000 €

vav Rose Garden,10 minute metrou,etaj 10/10,cf.1 semidec., 51mp., bloc 1970 reabilitat termic, 2 lifturi, balcon mare, pe mijloc, orientare est,...

 • 51 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 15 min.
Sector 2, ieri, 12:32
Stefan cel Mare, Spitalul Colentina
92.000 €

bloc 1979, reabilitat, etaj 4/10, decomandat, amenajat modern, mobilat, utilat, acte la zi, merita vizionat.

 • 53 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 2, ieri, 12:00
Stefan cel Mare/ vis a vis de Sp Colentina / et 4
91.900 €

Ap 2 camere decomandat, amenajat, bucatarie mare patrata hol generos, cu toate imbunatatirile patial mobilat si utilat, bucataria si dormitorul

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 2, 26 ian, 18:47
Stefan cel Mare
88.000 €

vis a vis parcul Circului, sdec, cf.1, et.5/8, suprafata 58mp, bloc din 1980 reabilitat, vedere stradala, intabulare+ cadastru, liber.

 • 58 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 5 min.
Sector 2, 26 ian, 16:11
Teiul Doamnei, Nada Florilor
64.000 €

vand apartament 2 camere, geam la baie, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, mobilat, bloc retras de la strada, liber,apartamentul este pe...

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 2, 26 ian, 12:17
Teiul Doamnei Masina de Paine
69.000 €

Sectia 7, etaj 5/10, semidecomandat,fara imbunatatiri, posibilitate montare centrala termica,7-8 min metrou, acte la zi, Comision Agentie 2%,...

 • 50 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 12 min.
Sector 2, 26 ian, 12:15
Teiul Doamnei - Doamna Ghica, Comision 0%
64.800 €

Teiul Doamnei-Colentina, str. Ripiceni nr. 3, bloc reabilitat termic, scara curata, lift schimbat, vedere pe spate, zona verde, langa parcurile...

 • 55 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, 25 ian, 14:27
Lacul Tei, vav de Parcul Tei
49.000 €

Langa Fac. de Constructii, STR. Teiul Doamnei, vedere spate, bloc civilizat, an.1977, reabilitat termic, imbunatatiri G, F, P, UM, TH, AC,...

 • 42 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, 25 ian, 12:27
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei,12 min., metrou
53.000 €

Str. Teiul Doamnei, langa Parcul Tei, Facultate, posta, Scoala 30, dec. 40mp, bloc stradal, pe mijloc, imb. g, f, p, um, termopan, Mobilat, utilat...

 • 40 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 2, 25 ian, 12:27
Gara de Nord
45.000 €

particular, vand apartament 2 camere etaj 1, semidec., in strada Garii de Nord 6-8, vedere spate Hotel Ibis, pret negociabil.

 • 40 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, 25 ian, 10:55
Lacul Tei, Teiul Doamnei Facultatea de Constructii
49.400 €

apartament de 2 cam., parter/10 foarte bine intretinut, are termopan, parchet de stejar, gresie si faianta, contor de gaze individual, instalatie...

 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, 25 ian, 09:21
Lacul Tei  Ghica Tei, Facultatea de constructii
68.000 €

Agentia Tudors Office va propune spre vanzare un apart.de 2 cam. decomandat, in zona Lacul tei, Facultatea de Constructii.Blocul are o singura...

 • 51 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 2, 25 ian, 09:19
Colentina, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, 2 camere
+ Schita
56.900 €

apartament cu 2 camere situat Colentina intre Teiul Doamnei si Doamna Ghica, etaj 10/10, lift, bloc reabilitat in 2021. Apartamentul nu are...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, 24 ian, 22:01
Stefan cel Mare, vav Spiatalul Colentina
92.000 €

cf.1, bloc reabilitat, balcon inchis, vedere mixta, renovat, mobilat si utilat, intabulare, liber,

 • 56 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 10 min.
Sector 2, 24 ian, 17:35
Teiul Doamnei
53.000 €

Vand apartament 2 camere, etajul 7/10, confort 2, decomandat, mobilat partial (dresing, comoda, canapea, birou, dulapuri), electronice (masina...

 • 40 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 2, 24 ian, 13:20
Lacul Tei- Circul de Stat -Domino bl.1978
79.900 €

Etaj 3/1 semidec bloc reabilitat termic. Intrare stradala. Este spatios, are balcon foarte mare. Acte ok, liber. In imediata apropiere se afla...

 • 53 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 2, 20 ian, 20:45
Lacul Tei Teiul Doamnei. Apartament 2 camere
63.900 €

Va propun spre cumparare un apartament deosebit, in zona Lacul Tei - Teiul Doamnei - Colentina, situat la etajul 10 al unui bloc de 10 nivele,...

 • 40 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 20 ian, 12:35
Lacul Tei
53.000 €

Facultatea de Constructii, cf. 2, decomandat, balcon, 40 mp, etajul 7, renovat, g, f, p, t, um, locuibil, scara curata, aproape parcul Tei, spatii...

 • 40 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 17 ian, 18:05
Tei. Priveliste superba - Apartament 2 camere renovat - Zona Tei
61.800 €

Apartament decomandat de 2 camere, suprafata utila 44 mp la care se adauga un balcon inchis de 3 mp, total suprafata 47 mp, renovat in august 2021....

 • 47 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 17 ian, 17:48
Lacul Tei, Parcul Circului, Domino, etaj 3
79.900 €

ap. 2 camere la etajul 3, cu interior curat si imbunatatiri, balcon mare inchis in termopan, mobilat si utilat. Bloc stradal reabilitat intrare/...

 • 53 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 18 min.
Sector 2, 17 ian, 15:24