Vanzari apartamente 2 camere particular / proprietar Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 173 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Text: particular proprietar
Zona: București
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Emil Racovita Berceni sector 4
39.900 €

particular proprietar vand ap 2 camere mobilat utilat complet moden parcare liber.

 • Apărătorii Patriei ...12 min.
Bucuresti, 16 mar, 20:20
Emil Racovita, Piata Sudului, Berceni, sector 4
39.500 €

Proprietar vand apartament 2 camere Emil Racovita, Berceni, particular privat.

 • Etaj 8 din 10
 • Apărătorii Patriei ...16 min.
Bucuresti, 16 mar, 20:20
Pipera, Fabrica de Glucoza, Mobexpert, intrare A3
+ Schita
124.000 €

metrou Pipera 10 min 2 camere complex Belvedere 75 mp construit, 49 mp utili+21 mp terasa si balcon vedere panoramica spre rasarit. Fabrica de...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 18 mar, 14:29
Lacul Morii, Uverturii
+ Schita
66.000 €

Apartament 2 camere 72 mp utili, 2 balcoane vederi diferite, finisat la cheie ultra lux, merita vizionat,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
 • Gorjului ...13 min.
Bucuresti, 20 mar, 22:01
Damaroaia, proprietar
 

ap. 2 camere, metrou Jiului 10 minute;

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 20 mar, 20:15
Prelungirea Ghencea
 

proprietar ap. 2 cam., parter, complet mobilat si utilata, fara intermediari;

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2015
Bucuresti, 18 mar, 20:31
Drumul Taberei, Bozieni
65.000 €

particular vand ap. 2 camere cf. 1, cu imbunatatiri,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
Bucuresti, 18 mar, 14:10
Rahova
18.000 €

gresie, faianta, cada baie, bucatarie, modificat, inst. noi, bloc curat, proprietar,

Bucuresti, 18 mar, 20:20
Obor, Primarie
48.000 €

47 mp utili, imbunatatiri, acte la zi, proprietar, urgent,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 18 mar, 17:10
Alba Iulia, Aurel Botea, particular
90.000 €

toate utilitatile separate de bloc,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1986
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 18 mar, 09:20
Militari, Apusului
58.500 €

proprietar vand ap 2 cam. cf. 1, dec., et. 2/4, cu imbunatatiri, este liber, merita vazut,

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Piața Gorjului ...15 min.
Bucuresti, 18 mar, 10:14
Giurgiului, proprietar
 

ap. 2 camere, cf. 1, cu balcon inchis si sus si jos, gradina cu flori, imbunatatiri, negociabil;

 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, 16 mar, 12:00
Piata Progresul
41.500 €

proprietar vand apartament 2 camere, cf. 2, curat, izolat exterior, merita vazut,

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 15 mar, 21:18
Basarabiei
69.000 €

2 camere, 50 mp, decomandat, renovat, mobilat, utilat, Piata Muncii, bloc curat, particular, exclus agentii.

 • An constructie 1965
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • Titan ...15 min.
Bucuresti, ieri, 18:53
Rahova, Dumbrava Noua
57.000 €

particular vand apartament 2 camere si inchiriez garsoniera etaj 1/4 Drumul Taberei - Brancusi 240 euro.

 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 19 mar, 16:14
Piata Domenii - zona A, sector 1
 

proprietar vand ap. 2 camere, hol locuibil, parter + garaj + pivnita (curte 109 mp);

 • Suprafata 71 mp
Bucuresti, 18 mar, 10:15
Piata Sudului, Berceni
63.000 €

2 camere, renovat, utilat 2019, proprietar, piata, parchet, gresie, faianta, termopane, balcon,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 18 mar, 18:52
Beller, rezidentiala
 

grinzi, superfinisat, mobilat, utilat, liber, insorit, 2 balcoane, vizavi parc Beller, ap. lux, proprietar direct (exclus intermediari);

 • An constructie 1987
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 18 mar, 11:55
Berceni, Obregia, Mladinovici
+ Schita
52.000 €

proprietar, et 2/9, semidecomandat,zona vrede, mici imbunatatiri, 2 statii de Pta Sudului, vecini cumsecade, 2 min autobuz 313.

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
 • Piata Sudului ...17 min.
Bucuresti, ieri, 14:08
Decebal, Alba-Iulia
76.000 €

apartament 2 cam, adiacent, fara imbunatatiri, terasa fara probleme, orientare S-V, cadastru, intabulare, primul proprietar,

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1989
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Dristor ...2 min.
Bucuresti, 18 mar, 16:06
Bragadiru, Prelungirea Ghencea
57.000 €

Particular, g+f+p, centrala, partial mobilat, toate facilitatile, mijloace de transport in comun, magazine. 57.000 E neg., avans 29.000 E, restul...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2010
Bucuresti, ieri, 14:30
Drumul Taberei 34
54.100 €

proprietar, ap. 2 cam. et. 2 din 9, 51 mp, semidecomandat, bloc reabilitat, scara zugravita recent, lift, acte la zi,

 • An constructie 1968
 • Etaj 2
Bucuresti, 19 mar, 09:40
Baneasa, complexul Greenfield Onix
65.000 €

Proprietar, vand apartament padurea Baneasa, constructie 2008, cartierul Onix, langa padure apartamentul este semimobilat, pret negociabil, putin...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 19 mar, 08:00
Titan, Bd 1 Dec 1918, Codrii Neamtului,particular
43.900 €

cont, 2 dec. 9/10, liber, balcon, utilitati, bloc reabilitat, um, p, termopan, civilizat, acte la zi, exclus agentii,

 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Titan ...16 min.
Bucuresti, 18 mar, 20:00
Parcul Carol, Unirii
144.000 €

particular vand apartament doua camere in complexul City Center Residence, Unirii, Parcul Carol.

 • An constructie 2007
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 18 mar, 18:39
Nerva Traian, Unirii
+ Schita
117.000 €

Unirii, Nerva Traian stradal, proprietar, bloc din 2000, 3 min metrou, ff mare, 78 m patrati utili, et 7 din 10, intrare si vedere stradala, 2...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2000
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Timpuri Noi ...8 min.
Bucuresti, 18 mar, 21:35
Drumul Taberei, Valea Furcii, loc parcare subteran
59.900 €

proprietar, se vinde mobilat complet modern, utilat, gresie, faianta, termopan, parchet, ac, etaj 1/3, loc parcare subteran incalzit, terasa mare,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 09:30
Baneasa, Ficusului
+ Schita
150.000 €

proprietar, vand apartament 2 camere lux in bloc nou. In apartament nu s-a locuit.

 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, 20 mar, 10:30
Mihai Bravu, Sos Iancului, Piata Iancului
63.000 €

proprietar, ap. 2 camere, 2 balcoane, et. 7/8, 65 mp. Exact in P-ta Iancului. Stradal. Reabilitat termic. Acces facil la metrou si alte mijloace de...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Piața Iancului - M1 ...2 min.
Bucuresti, 16 mar, 18:55
Big Berceni, Secuilor
54.900 €

proprietar, 2 camere, cf. 1, semidecomandat, 50 mp, curat si linistit, 2 min. metrou, Piata Sudului, Sun Plaza, 1 min. scoala 190. Este perfect...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • Piata Sudului ...9 min.
Bucuresti, ieri, 10:23
Militari, Apusului, Mega Image
53.900 €

particular apartament confort 1, semidecomandat situat la etajul 5/9, are o suprafata de 50 mp totul nou, la cheie, nelocuit dupa renovare,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
 • Păcii ...10 min.
Bucuresti, 18 mar, 11:49
Berceni, metrou Leonida, 60 mp, decomandat parcare
45.000 €

Direct proprietar. Berceni, 5 minute metrou Leonida, complex La Strada, Mega Image, etaj 1, decomandat, 60 mp, predare la cheie, centrala,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, ieri, 19:02
Lacul Tei 2 camere - proprietar
65.000 €

proprietar, vand apartament Lacul Tei, Grigore Moisil, 2 camere, decomandat, cf 2 sporit, et. 6/10, renovat partial, se poate vinde mobilat si...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 20 mar, 12:10
Gorjului, Moinesti colt cu str. Murguta
69.990 €

Particular 2 camere 6 min metrou Gorjului, liber, renovat total, etaj 1 din 4, toate actele necesare vanzarii, accept credit.

 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Gorjului ...11 min.
Bucuresti, 18 mar, 08:16
Fix langa metrou,decomandat,bloc nou,zona ideala
45.000 €

fara agentii. Proprietar, apartament, curte interioara, loc de parcare, 1 minut de metrou, zona verde, langa scoala si gradinita, centrala termica,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Apărătorii Patriei ...2 min.
Bucuresti, ieri, 19:01
Colentina, Doamna Ghica
45.500 €

strada Luntrei,Teiul Doamnei, decomandat, parter cu balcon, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan. Toate actele. Accept...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 11:18
Titan, direct proprietar accept credit zona ideala
42.900 €

apartament 2 camere, decomandat, finisaje de lux, totul nou, aproape de metrou si parc, gradinita si scoala, nu accept intermediari

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...10 min.
Bucuresti, 20 mar, 16:16
Titan, proprietar, metrou 1 Decembrie, Pallady
44.000 €

proprietar, vand apartament 2 camere, decomandat, finisaje de lux, totul nou, etaj 2, foarte aproape de metrou, parchet, gresie si faianta toate...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...3 min.
Bucuresti, 19 mar, 12:14
Parcul Aleea Livezilor
+ Schita
26.500 €

Imi face placere sa va prezint un apartament cochet la etajul 1 intr-un bloc de 4 etaje, amplasat in fata Parcului Aleea Livezilor. Apartamentul...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 18 mar, 20:18
Doamna Ghica, Tei
45.300 €

proprietar vand ap. 2 camere complet decomandat, termopan camere + balcon, aer conditionat, bloc reabilitat termic 2018,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 18 mar, 12:20
Amurgului, aproape metrou, direct proprietar
45.000 €

ap 2 cam., dec., finisaje de lux, toate utilitatile, centrala termica pe gaz, aproape metrou 4 minute, vedere mixta, bloc din caramida, izolatie de...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 19:01
Berceni, metrou 3-4 min, direct proprietar
49.000 €

apartament 2 camere, dec, finisaje de lux, loc de parcare, gradinita si scoala, metrou la 3-4 minute, direct de la proprietar, fara agentii,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Dimitrie Leonida ...16 min.
Bucuresti, ieri, 19:01
Piata Chibtit, str. Soveja
+ Schita
65.000 €

proprietar vand ap. 2 camere decomandate, aproape de metrou. Blocul este construit in anul 2000, iar etajul 1 a fost recompartimentat in 2018,...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • Stația 1 Mai (M4) ...4 min.
Bucuresti, 19 mar, 15:30
Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu, Promenada
+ Schita
92.000 €

Aviatiei sos. Pipera nr. 9, vand apartament 2 camere, incadrat, vedere spate, bloc linistit, reabilitat, usa metalica, termopane, neamenajat,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 15 mar, 17:25
13 Septembrie, Catedrala Neamului, Marriott
55.900 €

particular, vand ap. 2+1 camere, etaj 1 din 1, zona 13 Septembrie, Catedrala Neamului, Marriott, intrare separata din curtea comuna, renovat,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1950
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, 18 mar, 16:30
Prelungirea Ghencea, stradal
45.000 €

2 camere, decomandat, direct proprietar, fara intermediari, stradal, pretabil locuit sau birou, finisaje de lux, balcon mare, vedere stradala sau...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 19:12
Titan, direct proprietar accept credit zona ideala
49.900 €

apartament 2 camere, direct proprietar, zona ideala, aproape mij. transport, vedere rasarit, loc de parcare, etaj 1 din 3, balcon mare, decomandat,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...9 min.
Bucuresti, ieri, 19:01
Mihai Bravu, Tineretului
96.000 €

particular vand apartament 2 camere, constructie noua, fatada ventilata, incalzire pardoseala, centrala termica individuala, finisajele la...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
 • Mihai Bravu ...3 min.
Bucuresti, 19 mar, 09:33
Universitate, Scala, Maria Rosetti Gradina Icoanei
+ Schita
72.000 €

Proprietar, 2 camere decomandat, an 1940, fara bulina, parter inalt / 4, decomandat, centrala, ac, usa metalica, renovat si mobilat / utilat, baie...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 18 mar, 20:35
Militari, Lujerului
60.000 €

proprietar vand apartament 2 camere confort 1 decomandat (circular), luminos, zona ferita de zgomotul din bulevard, la 2 min de Ratb si metrou....

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Lujerului ...5 min.
Bucuresti, 16 mar, 18:00