Vanzari apartamente 2 camere ieftine Titan - Dristor

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 41 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Titan-Dristor
Pret euro: max 60000
  Salveaza cautarea
Titan
58.000 €

Hypermarchetul Auchan Titan, cf. 1, etaj 7, balcon in termopan, 53 mp, bl. reabilitat termic, liber, aproape mijloace transport, scoala, piata,...

 • 53 mp
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 08:55
Titan Gura Fagetului
56.500 €

confort 1 decomandat, 50 mp, etaj 1/3, imbunatatiri, mobilat utilat premium, centrala termica, totul de foarte mare calitate, la 1,5 km de metrou...

 • 50 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 18 min.
Sector 3, ieri, 15:16
1 Decembrie 1918, pe Jean Steriadi
57.000 €

chiar la Auchan, 5 minute piata, 10 minute metrou, bloc reabilitat termic, termopane, sufragerie mare, toate actele, liber, fara imbunatatiri.

 • 53 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 16 min.
Sector 3, 27 ian, 20:51
Nicolae Grigorescu, 5 minute metrou
58.000 €

parc IOR, chiar pe Patriotilor, bloc reabilitat, etajul 8 din 8, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, complet mobilat si utilat,...

 • 48 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 7 min.
Sector 3, 27 ian, 19:12
Trapezului, chiar la metrou 1 Decembrie 1918
49.700 €

bloc reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele

 • 36 mp
 • An 1970
 • Etaj 7 din 10
 • 1 min.
Sector 3, 27 ian, 19:12
Nicolae Grigorescu, metrou
58.500 €

Str. Patriotilor, apartament de 2 camere decomandat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat. Fara probleme cu...

 • 48 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 7 min.
Sector 3, 27 ian, 14:41
1 Decembrie - Auchan Titan - oferta reala
57.000 €

Apartament de 2 camere situat pe str. Jean Steriadi langa Auchan Titan. Izolat, termopane, usa metalica. Liber, toate actele

 • 52 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 15 min.
Sector 3, 27 ian, 14:40
Nicolae Grigorescu, 5 min. metrou
58.500 €

10 min parc IOR, chiar pe Patriotilor, bloc reabilitat, etajul 8 din 8, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, complet mobilat si utilat,...

 • 47 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 7 min.
Sector 3, 27 ian, 14:17
1 Decembrie 1918, Auchan Titan, Rasarit de Soare
34.000 €

2 minute Auchan, centrala termica, etajul 1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.

 • 38 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 19 min.
Sector 3, 27 ian, 13:10
1 Decembrie 1918, Theodor Pallady
50.000 €

chiar la metrou si piata Trapezului, bloc reabilitat termic, termopane, renovat complet,instalatii sanitare noi.

 • 36 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 4 min.
Sector 3, 27 ian, 13:10
Titan Pallady, Parcul Teilor
60.000 €

Apartament 2 camere total decomandat, componenta: hol de acces, living cu acces la balcon, bucatarie inchisa de 9 mp, dormitor spatios, baie...

 • 50 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 12 min.
Bucuresti, 27 ian, 12:30
Titan, Ozana
52.000 €

Titan Ozana, 2 camere cf. 1, dec., etaj 4/4, fara imbunatatiri, liber, bloc reabilitat, fara risc seismic,

 • 50 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, 27 ian, 11:25
Titan, strada Prevederii nr 9
47.990 €

6/10, suprafata 39 mp, fara imbunatatiri, liber, se poate viziona oricand, ocazie !!!

 • 39 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 3, 27 ian, 10:35
Fizicienilor Metrou Nicolae Grigorescu
60.000 €

et 3/10 confort 1 semidecomndat, bloc reabilitat, zona civilizata,necesita renovare, termopan peste tot inclusiv balcon,

 • 52 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 3, 27 ian, 08:55
Basarabia, Costin Georgian, Arena Nationala
+ Schita
59.999 €

zona deosebita, verde, 5 min de metrou, bloc foarte rezistent, cf. 1, et. 3/4, semidec. balcon, necesita renovare totala, accepta credit

 • 49 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 3, 27 ian, 08:01
Campia Libertatii- Baba Novac- Muncii, 2xAC-Boiler
+ Schita
58.000 €

Agentia RentUs Imobiliare va prezinta spre vanzare un apartament cu doua camere, localizat pe strada Campia Libertatii,1963,9/9, 2xAC, Boiler,...

 • 43 mp
 • An 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 14 min.
Sector 3, 26 ian, 10:30
Titan -Liviu Rebreanu x 1 Decembrie 1919
54.000 €

bloc 4 etaje, reabilitat termic, termopane, curat,fara imbunatatiri, cf 1, fara balcon, liber, toate actele.

 • 48 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Sector 3, 26 ian, 09:29
Jean Steriadi, 1 Decembrie 1918
57.000 €

chiar la Auchan, bloc reabilitat, termopane, curat, sufragerie mare 20 mp, liber, toate actele,

 • 53 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 14 min.
Sector 3, 26 ian, 09:29
Nicolae Grigorescu, Patriotilor
58.500 €

5 minute si piata Salajan, decomandat, renovat, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele

 • 48 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 4 min.
Sector 3, 26 ian, 09:29
Baraje, piata Minis
59.000 €

10 minute metrou, etajul 3, termopane, bloc reabilitat, curat, toate actele

 • 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 14 min.
Sector 3, 26 ian, 09:29
Intersectia Ramnicu Sarat Cu Ramnicu Valcea
60.000 €

Proprietar, vand apartament situat la 10 minute de metrou Dristor si 5 minute Auchan Vitan

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 25 ian, 14:20
Titan
59.900 €

Str Barajul Lotru,vizavi de metrou si parcul IOR, liber, semistradal, acte la zi, foarte curat, pozitionare si compartimentare deosebite, foarte...

 • 52 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 3 min.
Sector 3, 25 ian, 13:35
Dristor, Ramnicu Sarat
53.000 €

dec., curat, termopan, liber, bloc izolat termic, toate actele la zi, acc. credit, vecinatati: Park Lake, Camil Ressu, Liviu Rebreanu,...

 • 40 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 13 min.
Sector 3, 25 ian, 12:02
Nicolae Teclu 10 minute M. Apartament 2 camere
+ Schita
59.000 €

Va prezentam spre vanzare un apartament cu 2 camere, situat la etajul 1 si avand o suprafata utila de 34,79 mp, cu balcoan de 39,35, intr-un imobil...

 • 38 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 3, 25 ian, 11:20
Dristor, Ion Tuculescu
+ Schita
51.000 €

2 camere, semidecomandat, 37 mp, etaj 6/10, bloc 1964, ac, usa metalica, situat pe Strada Ion Tuculescu, la 700 m de metrou Dristor 2, aproape de...

 • 37 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 9 min.
Sector 3, 25 ian, 11:15
Baba Novac, Campia Libertatii, Parc IOR
60.000 €

Apartament de 2 camere semidecomandat, liber, toate actele. Geam la baie.

 • 51 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 25 ian, 08:52
Titan Auchan, Nicolae Pascu
44.900 €

vanzare 2 camere, balcon inchis cu termopan, etaj 4/5, bloc reabilitat 1974, scara si bloc curat, cu conducta de gaze trasa separat pentru centrala...

 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
Sector 3, 24 ian, 16:35
Nicolae Grigorescu, Sector 3, Bucuresti, nou
46.750 €

bloc nr. 2 nou, P+2+M in constructie 2 apartamente tip studio cu balcon in str. Malu cu Flori (Fosta Marului), Sector 3, Bucuresti, Nicolae...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 3, 24 ian, 14:50
1 Decembrie 1918, Auchan
57.000 €

Jean Steriadi, chiar la Auchan, 5 minute piata, 10 minute metrou, bloc reabilitat termic, termopane, sufragerie mare, toate actele, liber, fara...

 • 53 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 3, 24 ian, 11:00
Titan, Minis
59.000 €

2 camere confort 1, spatios, liber, semidecomandat, termopan, modest, apropiere metrou Costin Georgian,

 • 52 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 3, 23 ian, 10:55
1 Decembrie, 2 camere, gata de mutare, mobilat complet, comision 0
50.000 €

BLOC FINALIZAT! MUTARE IMEDIATA! FARA COMISION! Apartament mobilat complet, cu aer conditionat, masina de spalat si frigider. Star Construct va...

 • 47 mp
 • An 2012
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 23 ian, 08:01
Vitan Auchan Apartament 2 camere cf 2
52.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Vitan Olimpia, reper Auchan, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 40 mp, cu 1 bai...

 • 37 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 17 min.
Bucuresti, 20 ian, 21:33
Titan Liviu Rebreanu Auchan
58.500 €

Reabilitat, amenajat, utilat, ac, centrala proprie, se vinde mobilat , totul nou, zona verde, liber pozitie, imobil impecabil

 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 3, 20 ian, 17:30
Basarabia
56.500 €

Patinoar, semistradal, str. Fruntas Constantin Tudor, 7 min. metrou Muncii, liber, vedere parc Gheorghe Patrascu, zona deosebita, acte la zi, bloc...

 • 50 mp
 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 11 min.
Sector 3, 20 ian, 14:46
Titan-Pallady, pret promo, comision 0, metrou Teclu
59.658 €

Star Construct - Fara Comision - Direct Dezvoltator - Apartamente/Case Noi Apartament de 2 camere, compus din: hol de acces, living bucatarie cu...

 • 54 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 11 min.
Bucuresti, 19 ian, 15:50
Titan - Finisaje Premium - Birou de Vanzari
59.767 €

Localizat in zona Theodor Pallady, blocul se bucura de o locatie avantajoasa. In proximitatea zonelor de interes, noul proiect ofera accesul la mai...

 • 55 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 15 min.
Bucuresti, 19 ian, 08:01
Titan - Pret Promo - Metrou - Parc - Centre Comerciale - Dezvoltator
58.286 €

Apartament 2 camere, balcon pe toata fatada apartamentului, aproape de metrou si spatii comerciale. Detalii Tehnice caldire: Structura de...

 • 56 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 16 min.
Bucuresti, 19 ian, 08:01
Dristor
59.500 €

Piata Ramnicu Sarat, 3 min metrou, semistradal, bloc anvelopat, fara imbunatatiri,acte la zi, eliberabil imediat, se accepta doar plata cash

 • 52 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 5 min.
Sector 3, 18 ian, 08:05
Parcul Teilor, apartament de 2 camere
57.000 €

Apartamentul se afla la etajul 1 din 2, intr-un imobil nou, construit in anunl 2021, intr-o zona linistita, in apropiere de Parcul Teilor (7 minute...

 • 45 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • 17 min.
Bucuresti, 17 ian, 11:25
Teclu. Oferta 2 camere, metrou Teclu, magazine, parc, dezvoltator
58.286 €

Apartamente Noi - Zero Comision - Direct Dezvoltator - Star Construct Apartament 2 camere decomandat, 2 balcoane, dimensiuni generoase. Detalii...

 • 56 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, 16 ian, 18:43
Titan, 1 Decembrie 1918
57.000 €

ap. 2 cam., et. 3/10, semidecomandat, renovat recent, termopan, gresie, faianta, mobilat/nemobilat, usa dubla la intrare, bloc reabilitat termic,...

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 3, 16 ian, 10:40

Articole recomandate

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
5.441

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează succesul sau... insuccesul tranzacției. Iar insuccesul este cauzat de cele mai multe ori de supraevaluare.

29.06.2022 Imobiliare
7.709

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!