Vanzari apartamente 2 camere ieftine Pantelimon

Subrubrica: 2 camere
Zona: Pantelimon
Pret euro: între - 55000
...
27.000 €

Baicului, langa Lidl, cf. 3, etaj 4, renovat, g+f+p+t+um, toate utilitatile, gaze, bl. reabilitat termic, scara curata, aproape magazine, scoala, transport, parcari, cadastru, intabulare, disc.,

Bucuresti, 07 Feb, 17:30
...
55.000 €

spital, stradal, Parcul Morarilor, cf. 1, balcon, aproape magazine, supermarket, scoala, gradinita, transport in comun aproape, liber, cadastru, intabulare, urgent, pret neg.,

Suprafata 53 mp An 1975 Etaj 5 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 16:39
...
51.500 €

semistradal 3/10, cf2,dec. 39mp, balcon mare dispus pe living, pe mijloc, bloc fara risc seismic, scara civilizata, gresie, faianta,parchet, termopan, cadastru si intabulare, zona linistita, pozitie...

Suprafata 39 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 13:34
...
46.500 €

bloc reabilitat, decomandat, parter, nerenovat, nu are balcon, termopan, 36 mp, foarte aproape Gradinita nr. 280 si Piata Delfinului. Agentie Imobiliara,

Suprafata 36 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 07 Feb, 13:12
...
46.500 €

vanzare 2 camere Delfinului, Pantelimon parter din 10, decomandat, pentru locuinta sau spatiu magazin, firma. Necesita renovare. Blocul este reabilitat termic. Pret negociabil

Suprafata 42 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 10 M 16 min.
Bucuresti, 07 Feb, 13:11
...
53.000 €

Apartament cu 2 camere situat in Bucuresti, Str. Biserica Marcuta , Sector 2, cu o suprafata utila de 36 mp, intr-un bloc tip P+10E ce dispune de toate utilitatile. In apropriere se regaseste o retea...

Suprafata 36 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 10 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 07 Feb, 12:51
...
39.999 €

2 cam, comf 2- semid, 37 mp cu balc inchis Et 10/10 fara prob la terasa b-lui. curat, termopan+ f+g+ p, usa met. Bl anvelopat, costuri reduse la intretinere, contorizat. Liber

Suprafata 37 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 05 Feb, 18:10
...
44.500 €

apartament 2 camere confort 2, semidecomandat, etaj 1/10, cu imbunatatiri si centrala proprie pe gaze,

Suprafata 38 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 01 Feb, 22:13
...
37.999 €

2 camere cf II sdec et 10/10, 36mp, balcon inchis, contorizat full, geam la baie, termopan, usa metalica, aer conditionat, terasa refacuta, intretinere mica, scara civilizata. Liber. Urgent !

An 1976 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 23 Jan, 10:40