Vanzari apartamente 2 camere ieftine Drumul Taberei - Ghencea

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 102 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret euro: max 55000
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Drumul Taberei
52.000 €

Mega Image, Banca Transilvania, parc Moghioros, et. 6 confort 1 semidecomandat, reformat, actual, se vinde mobilat complet, balcon, scara curata cu...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 20:47
Drumul Taberei
42.000 €

Valea Oltului, confort 2,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 20:35
Drumul Taberei
51.000 €

Auchan vis a vis de str. Brasov, et. 2, confort 1 decomandat, geam la baie, balcon logie mare, multiple spatii de depozitare, bloc deosebit, acces...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1971
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 17:38
Drumul Taberei, Militari, apartament 2 camere
54.999 €

Drumul Taberei, Timisoara, Militari, Plaza Romania, Liceul Moisil stradal, etaj 4 din 10, reabilitat termic, gresie, faianta, termopan, parchet,...

 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Cale acces A Statie Metrou Politehnica (M3) ...14 min.
Bucuresti, azi, 17:16
Drumul Taberei 2 camere cf 2 parter si 9/10
37.900 €

zona Raul Doamnei apartamente cf 2 decomandat etaj 9 din 10 cu balcon, termopane, curat, gresie, faianta, eliberabil, acte 38 mp si p/10...

 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 17:14
Drumul Taberei, Brasov, Prelungirea Ghencea
41.500 €

apartament circular, et. 10/10, orientare sud-vest, suprafata utila 50 mp + boxa la subsol 8 mp, an constructie 1970, structura beton + caramida....

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 16:50
Prelungirea Ghencea
52.900 €

2 camere modern, la chei, decomandat, avand o, suprafata utila de 70 mp, intr-un bloc nou construit 2018. Contorizare separata, centrala proprie de...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, azi, 16:44
Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin
+ Schita
52.900 €

disponibil imediat. Direct dezvoltator, zona Prelungirea Ghencea, vand apartament decomandat cu o suprafata de 70 mp, bloc nou 2018, finisaje la...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, azi, 16:26
Prelungirea Ghencea, stradal
45.000 €

2 camere, decomandat, direct proprietar, fara intermediari, stradal, pretabil locuit sau birou, finisaje de lux, balcon mare, vedere stradala sau...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 16:14
Drumul Taberei
45.900 €

Prelungirea Ghencea, ansamblu rezidential, decomandate, ap. 49 mp 45.900 euro, ap. 59 mp 49.900 euro la cheie, livrare iunie 2019, negociabil,...

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 14:50
Prelungirea Ghencea, Lidl pana in Cartierul Latin
49.900 €

apartamentul este decomandat si beneficiaza de finisaje de calitate. Vanzare direct de la dezvoltator-exclus intermediari; Comision de vanzare 0;...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 14:29
Drumul Taberei, Valea Argesului
43.800 €

valea argesului, 1/10, dec, 45 mp, cf 2 sporit, bloc 1975 , necesita amenajari, urgent

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:27
Drumul Taberei, Parcul Moghioros
51.500 €

Drumul Taberei, stradal, confort 1, decomandat, parter, balcon inchis, mobilat, utilat, geam aerisire la baie, intabulare liber.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • Piața Gorjului ...18 min.
Bucuresti, azi, 12:18
Drumul Taberei
52.000 €

Brasov, Prel Ghencea cf 1 circular 9/10, gresie faianta, parchet termopan, mobilat, utilat, liber, 2 lifturi, acc credit,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 12:02
Drumul Taberei
48.000 €

Favorit - Hanul Drumetului, 4/4, cf 1, dec, mobilat si utilat, imbunatatiri, anvelopat, acte pregatite pentru vanzare. In apropierea blocului sunt...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 11:38
Drumul Taberei, 2 camere
51.000 €

Brasov Auchan decomandat etaj 3 din 10 fara imbunatatiri, necesita renovare completa, acte.

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 11:24
Drumul Taberei
+ Schita
41.500 €

Brasov - Prelungirea Ghencea, confort 1, semidecomandat, confort 1, terasa amenajata, bloc curat/civilizat, acces facil scoala, gradinita, parc,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 11:16
Drumul Taberei, Cubic 7, bucatarie + 1 loc parcare
39.900 €

transportul asigurat cu microbuze rapide, de la bloc la metrou, toate utilitatile: canalizare, Apa Nova, energie electrica si gaze, 2 camere cu...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 11:02
Drumul Taberei
47.000 €

apartament 2 camere decomandat, et. 3, cu balcon si imbunatatiri gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, izolat interior cu hol L,...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 09:34
Drumul Taberei
37.500 €

apartament confort 2 decomandat, cu balcon, termopan, gresie, faianta, usa metalica, necesita zugravit si parchet, bloc, scara curata monitorizat,...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 09:30
Drumul Taberei (Targul Neamt- Valea Ialomitei) 3569 Apartament 2 camere
49.000 €

3569 Apartament 2 camere Drumul Taberei (Targul Neamt-Bucla) - apartament fara imbunatatiri conducat gaze la etaj contor gaze in casa bloc...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 08:30
3561 Apartament 2 camere Drumul Taberei, Targul Neamt, Valea Ialomitei
51.000 €

3561 Apartament 2 camere Drumul Taberei (Targul Neamt-bucla) -curat luminos liber balcon partial renovat (nerenovat balcon si tamplarie balcon...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 08:29
Drumul Taberei
51.999 €

Mega Image bucla, c-tie1974, et. 6/10, confort 1 semidecomandat, renovat, mobilat complet, balcon inchis, scara curata cu 2 lifturi, acte facute,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 22:28
Drumul Taberei
45.000 €

Frigocom, an 1972, 40mp, conf. 2, semi, et. 8/10, cu imbunatatiri, g, f, p, t, totul nou, inst. electr. si sanitare.

Bucuresti, ieri, 17:48
Prelungirea Ghencea - Bragadiru
+ Schita
52.285 €

finalizat, finisat, suprafata totala utila 71 mp, decomandat, bucatarie 16.5mp, dormitor 15 mp, living 18mp, doua balcoane de 6.5mp fiecare, baie...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 14:58
Drumul Taberei
54.000 €

Chilia Veche, cf 1, dec, 3/4, bl. reabilitat amenajat, g, f, p, t, ac, um Maco, dressing spatios, bucatarie generoasa, actele facute in vederea...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 14:22
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
54.900 €

apartament 2 camere circular, semidecomandat 9/10, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 12:51
Drumul Taberei, str.V.Argesului, Posta, stradal
41.900 €

decomandat, balcon mare, liber, loc parcare ADP, confort ll, 38 m, etaj 9/10, termopan, aer conditionat, usa metalica, acte, scara curata, langa...

 • An constructie 1975
Bucuresti, ieri, 12:30
Drumul Taberei, Parc Moghioros
51.500 €

tip TD, confort 1, decomandat, parter/10, cu balcon, liber, termopan, usa metalica, intabulare, situat aproape de piata, parc, scoli, statie de...

 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 12:20
Drumul Taberei, Ghencea, Drumul Cooperativei
52.900 €

complex 2017, etaj 1, s. totala 60 mp. O locuinta perfecta pentru cine vrea sa se mute imediat. Complex 2017 bine construit, ultramodern si...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 12:10
Drumul Taberei, Favorit
46.000 €

2 cam.la 2 min. viitoare st. metrou Favorit,cca 4 min. Afi Cotroceni, cf.1, semidec, et. 8/8, fara probleme cu terasa, fara imbunatatiri, (are...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 12:09
Drumul Taberei
54.000 €

Drumul Taberei 34, 2/10, confort 1/sdec, liber. Apartamentul necesita renovare. Blocul este foarte civilizat, anvelopat si situat aproape de...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 11:52
Drumul Taberei, Valea Argesului
52.500 €

Posta, et. 4, confort 1 dec. ultramodern renovat, instalatii elect. sanitare noi, 2 ac, marmura, calorifere, etc, posibil mobilat, bucatarie mare,...

 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 11:24
Drumul Taberei, Posta Valea Argesului
+ Schita
48.000 €

apartament 2 camere decomandat, etaj 1/10 -balcon inchis in termopan, usa metalica, termopane, gresie, faianta, parchet, apartamentu a fost renovat...

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 11:02
Drumul Taberei, Bd Timisoara
47.000 €

ap 2 camere etaj 2/8, 37 mp, semidec, recent renovat. Instal sanit, electrica, gresie, faianta, parchet, termopane, usi interioare, usa metalica la...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Piața Gorjului ...19 min.
Bucuresti, ieri, 10:54
Drumul Taberei apartament 2 camere
52.000 €

buna ziua, va propunem spre vanzare un apartament situat pe strada Valea Calugareasca langa intersectia cu strada Brasov, la doar 5minute de...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 10:28
Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin
49.800 €

Vand apartament 2 camere decomandat in zona Prelungirea Ghencea Cartierul Latin. Suprafata 63 mp, finisajele initiale predate de dezvoltator (...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 9
Bucuresti, ieri, 09:55
Drumul Taberei 34
54.100 €

proprietar, ap. 2 cam. et. 2 din 9, 51 mp, semidecomandat, bloc reabilitat, scara zugravita recent, lift, acte la zi,

 • An constructie 1968
 • Etaj 2
Bucuresti, ieri, 09:40
Drumul Taberei, apartament 2 camere
52.000 €

bd. Drumul Taberei, stradal, parc Moghioros/tramvai 41 (Plaza Mall), etaj 6/10, cf.1, semidecomandat, loc parcare Adp. liber, usa metalica,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 18 mar, 20:29
Drumul Taberei
46.000 €

Raul Doamnei, etajul 1 din 10, decomandat, renovat, mobilat modern complet, utilat cu electrocasnice, aproape noi. Suprafata 43,07 mp., confort 2,...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 18 mar, 17:14
Drumul Taberei, Valea Oltului
+ Schita
50.000 €

ansamblu Brancusi, amplasamentul este ideal ales pentru a oferi un acces destul de facil catre toate mijloacele de transport in comun, unitati de...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 18 mar, 17:03
Drumul Taberei (Bucla - Metrou - Parc)
46.000 €

apartament 2 camere, confort.1, cu balcon la sufragerie, fara imbunatatiri, liber, toate actele, bloc cu 2 lifturi, zona verde,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 18 mar, 15:28
Prelungirea Ghencea, Lidl, bloc nou
49.900 €

decomandat, lift, RATB 122, 222, metrou, zona verde, civilizata, finisaje de lux, baia echipata complet, centrala proprie, contorizare separata, se...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 18 mar, 14:44
Drumul Taberei, Compozitorilor, 1 Mai stradal
43.000 €

Drumul Taberei, bulevardul 1 Mai stradal, etaj 6/9, semidecomandat, 50 mp, bloc de caramida, incadrat pe lista de U3, vedere stradala, liber,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, 18 mar, 13:29
Drumul Taberei, Romancierilor
51.500 €

confort 1, circular, parter cu balcon, gresie faianta, termopan, parchet, mai vechi, stare locuibila, liber, bloc semi-stradal.

Bucuresti, 18 mar, 12:58
Drumul Taberei
42.000 €

Raul Doamnei 2, dec pinalt/10, bl reabilitat amenajari, g, f, p, t, um, ac, mobilat si utilat complet acte facute pt vanzare, zona deosebita langa...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 18 mar, 12:57
Drumul Taberei 2-3 minute de Piata Valea Ialomitei
51.900 €

1975 constructie bloc, reabilitat termic, decomandat 48 mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, mobilat...

 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 18 mar, 12:37
Drumul Taberei
+ Schita
51.900 €

Parc Moghioros, 2 camere etaj 1/10, bloc TD, izolat termic, termopan, balcon, geam baie, luminos, liber, intretinut, acte, se accepta credit.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 18 mar, 12:34
Drumul Taberei
41.900 €

Valea lui Mihai, Prelungire Ghencea, apartament situat la etajul 10 al unui bloc tip R cu 10 etaje. Apartamentul este renovat si are gresie,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 18 mar, 12:15
Drumul Taberei
51.500 €

1 statie Mall Plaza, 1/circ, 2 lifturi, 53 mp, 8/10, bloc reabilitat, contor gaz, termopan, um.

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1969
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Gorjului ...18 min.
Bucuresti, 18 mar, 12:06