Vanzari apartamente 2 camere ieftine Drumul Taberei - Ghencea

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 64 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret euro: max 55000
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Drumul Taberei,2/4,cf 1,dec,bucatarie mare 9mp
54.000 €

Piata Valea Ialomitei-Materna,et 2/4,cf1,dec,50 mp,bloc de 4 nivele fara balcon,cu bucatarie mare patrata de circa 9...

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 15:05
Drumul Taberei
55.000 €

Lasermed, Policlinica 34 strada Pravat bloc izolat termic, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii schimbate, usi...

 • 50 mp
 • An 1967
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Prelungirea Ghencea
51.900 €

apartament 2 camere 2 balcoane decomandat! Direct Dezvoltator! Comison 0%

 • 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 14:21
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
54.000 €

stradal cf 1 gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer cond., mobilat, utilat, liber, contorizat, toate actele, vizionare oricand, pret discutabil.

 • 52 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 12:25
Prelungirea Ghencea
43.605 €

C-tie.2019, 2 cam, dec., 48 mp parter - 43605 euro +TVA sau 58 mp (balcon 10 mp); et.4 - 49305 euro +TVA, bucatarie mobilata, noua, parcare...

 • 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 11:35
Drumul Taberei, Valea Oltului
38.000 €

apartament 2 camere decomandat, balcon, et. 7/10, apropiere, metrou Valea Oltului, 38.000 euro fix, cadastru, intabulare,

 • 37 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:45
Drumul Taberei, Valea Oltului, apropiere Kaufland
37.500 €

Statie metrou, vanzare ap. 2 camere decomandat, situat la etajul 7/10, an constructie: 1974, cu suprafata de 37 mp cu balconul inclus, necesita...

 • 37 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 10:19
Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei
+ Schita
53.900 €

et 3 din 4, curat, mici imbunatatiri, bucatarie 8m, fara balcon, tramvai si metrou la mai putin de 5 min, accept credit.

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 08:56
Drumul Taberei, Materna, Romancierilor
42.000 €

et. 3, decomandat, apartamentul nu are imbunatatiri, necesita renovare, toate actele, accept credit.

 • 39 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 08:55
Drumul Taberei Cooperativei, bloc 2015, 50 mp, 2/3
55.000 €

2 camere, etaj 2 din 3, 50 mp, bloc caramida 2015, finisat modern, balcon inchis cu termopan, statii STB la 100 metri, metrou Raul Doamnei la 1.5...

 • 50 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 18:25
Drumul Taberei, V. Ialomitei
37.700 €

apartamentul este liber, 2 cam cf 2, aproape de metrou (5 min de statie mers la pas) fara imbunatatiri, bloc curat si monitorizat video, interfon,...

 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:15
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
43.000 €

Dr. Taberei ap.cf.2 sporit/dec. acte, um+t+p+g+f, curat, et 8/10, imediat kaufland, metrou V. Ialomitei. st.STB, scoala, gradinita, magazine...

 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:50
Drumul Taberei metrou, Valea Ialomitei
+ Schita
39.500 €

apartamente la cheie, finalizate, bloc nou, la demisol inalt cu balcon in cartierul Brancusi, Drumul Taberei, la 3 min de metrou Drumul Taberei,...

 • 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, ieri, 15:00
Drumul Taberei /Valea ialomitei
52.500 €

2 camere , cf.1, liber,acte,nemobilate,neuyilate, G, F, T, UM, pret discutabil,

 • 52 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:59
Drumul Taberei
48.500 €

Bucla, decomandat, confort 1, 10/10, termopan, gresie, faianta, parchet, balcon, acte, discutabil,

 • 50 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:35
Drumul Taberei
45.000 €

(Raul Doamnei, Prelungirea Ghencea, Profi) confort 2, decomandat, 9/10, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, acte, credit.

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:35
Drumul Taberei, metrou, Valea Ialomitei, Kaufland
+ Schita
39.500 €

apartamente la cheie, finalizate, bloc nou, la demisol inalt cu balcon in cartierul Brancusi, Drumul Taberei, la 3 min. de metrou Drumul Taberei,...

 • 54 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, ieri, 11:30
Drumul Taberei, Favorit
51.900 €

Favorit - Sibiu, 2 camere bloc OS, 55 mp, termopan, parchet, gresie, faianta, 9/9+ etaj tehnic, loc parcare, geam baie, fara probleme cu terasa,...

 • 55 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:28
Drumul Taberei
+ Schita
52.500 €

apartament circular, bloc curat si gospodarit exemplar

 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:10
Drumul Taberei, Ghencea, et 1, bloc reabilitat
54.900 €

liniste, verdeata, bloc reabilitat, et 1,51 mp, fara imbunatatiri, necesita renovare, spatios si bine compartimentat, spatii de depozitare,...

 • 51 mp
 • An 1986
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 08:27
Drumul Taberei, Romancierilor, Plazza, noul metrou
53.000 €

et 9/10, bloc tip Z, reabilitat termic, curat cu mici imbunatatiri, balcon tip logie, se vinde semimobilat, 5 min Plazza si Tramvai 41,3 min statia...

 • 50 mp
 • An 1972
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 08:27
Drumul Taberei
37.000 €

Prelungirea Ghencea, 7 minute Lidl, apartamente finsate lux la cheie.

 • 54 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 05:10
Ghencea
54.500 €

2 camere, dec, et. 9/10, 58mp. Situat pe Bd-ul Ghencea la 2 min. de mijloacele de transport. Necesita renovare. Geam termopan la dormitor si...

 • 58 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 25 ian, 23:25
Str. Valea Rosie, Drumul Taberei, Brasov, Ghencea
53.000 €

Str. Valea Rosie (Drumul Taberei,Brasov, Ghencea), 2c dec, 52 mp, 10/10, termop, g, f, um, parchet natural. Necesita renovare. Legaturi STB, 41,...

 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 25 ian, 21:15
Drumul Taberei
+ Schita
46.998 €

Drumul Taberei vand ap.cu 2 camere langa viitoarea statie de metrou Raul Doamnei, decomandat, etaj 2/10, suprafata 38 mp, confort 2, renovat recent...

 • 38 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 25 ian, 17:50
Drumul Taberei - Raul Doamnei
50.000 €

Apartament 2 camere cf.1/dec., etaj 3/4, c-tie 1978, bucatarie mare, hol generos, bloc solid, termopan, usa metalica, pozitie buna, la 5 minute de...

 • 50 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 25 ian, 16:58
Drumul Taberei
43.000 €

Drumul Taberei 58 vav parc si foarte aproape de metrou, etajul 10, bloc 1973, renovat 2011, se poate vinde mobilat/ utilat. Comision 0% cumparator.

 • 34 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 25 ian, 16:45
Drumul Taberei, Chilia Veche
+ Schita
54.000 €

Apartament circular, confort 1, etaj 3/10, bloc monolit TD, necesita amenajari, balcon, orientare est, liber

 • 48 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 25 ian, 16:36
Drumul Taberei, Materna, bucla, stradal
+ Schita
49.500 €

Drumnul Taberei, Materna, bucla, stradal, cf 1, semidec, etaj 1/10, fara imbunatatiri, ideal birou, firma, acte la zi accept credit, liber.

 • 50 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 25 ian, 15:14
Drumul Taberei, Kaufland
37.500 €

Cf. 2, liber, se accepta credit, termopane la buc si dormitor, bloc stradal, civilizat, cadastru, intabulare.

 • 38 mp
 • An 1975
 • Etaj 7 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 25 ian, 14:51
Valea Ialomitei
52.500 €

Vand ap. 2 camere Valea Ialomitei, str. Aleea Campul cu Flori, nr. 1, 52 mp, locuibil, cf. 1, sd 3/10, 1975, Bl. monolit, aproape de metrou, balcon...

 • 52 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, 25 ian, 14:27
Drumul Taberei 34 metrou
55.000 €

Pravat confort 1, decomandat, reabilitat termic, loc paracare, etaj 4, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat renovat, accept credit,...

 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 25 ian, 13:37
Drumul Taberei, Moghioros
53.000 €

Apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat, bloc tip F caramida, etaj 4/4, bloc 1970, st= 50 mp, gresie, parchet, termopan, a.c., intabulat,...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 25 ian, 13:22
Drumul Taberei 34
+ Schita
55.000 €

apartament confort 1 langa Policlinica 34, bloc reabilitat tip ,,P,,, etaj 4/4, decomandat, curat, amenajat, balcon, acte, acces facil mijloace de...

 • 49 mp
 • An 1964
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 25 ian, 13:19
Drumul Taberei, Bucla interior
47.000 €

Apartament confort 1, decomandat, etaj 10/10, liber, fara amenajari, necesita renovare, balcon, accea facil mijloace de transport, metrou.

 • 53 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 25 ian, 13:18
Drumul Taberei, Raul Doamnei
43.900 €

etaj 10/10, confort 1, semidecomandat, fara imbunatatiri, necesita renovare, bloc cu 2 lifturi, geam la baie, toate actele la zi. Situat la 3...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 25 ian, 12:58
Prelungirea Ghencea
34.900 €

2 camere, oferta promotionala direct dezvoltator! comison 0%

 • 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 25 ian, 11:21
Drumul Taberei
55.000 €

Ghencea capat 41 liber, fara imbunatatiri, stradal, vedere spate, bloc izolat termic, acte

 • 53 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 25 ian, 11:18
Drumul Taberei
54.000 €

parc Moghioros Auchan, liber, fara imbunatatiri, necesita renovare completa, acte.

 • 51 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 25 ian, 11:18
Drumul Taberei
45.000 €

apartamentul se afla in zona Frigocom, etajul 3 din 10, balcon inchis, loc parcare, curat, liber.

 • 37 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 19 min.
Bucuresti, 25 ian, 11:15
Drumul Taberei, Valea Argesului
50.900 €

renovat, et. 1/8, nemobilat, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopna, usi interioare noi, usa metalica, balcon. Vecinatati: Valea Oltului,...

 • 41 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, 25 ian, 10:59
Prelungirea Ghencea, Lidl, bloc nou
+ Schita
49.429 €

poze reale. mutare imediata, decomandat, lift, STB 122, 222, metrou, zona verde, civilizata, finisaje de lux, baia utilata,centrala proprie,...

 • 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 25 ian, 10:51
Drumul Taberei, Mall Plaza
51.000 €

2 camere, renovat, aproape de Mall Plaza, parc, scoala, gradinita, piata. Semistradal, zona verde. Acces usor la transportul in comun. Acte. Poze...

 • 52 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 25 ian, 10:26
Drumul Taberei, Romancierilor apartament 2 camere
40.000 €

confort 2, compartimentare decomandat, nr. bucatarii 1, nr. bai 1, nr. balcoane 1, an constructie 1975, structura rezistenta caramida

 • 39 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 25 ian, 09:58
Drumul Taberei, Romancierilor, Timisoara
53.000 €

eliberabil, circular, fara imbunatatiri, necesita renovare, bloc izolat termic, termopan, geam la baie.

 • 49 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 25 ian, 05:35
Drumul Taberei- V. Ialomitei, dec, 2/4, termopan
54.000 €

intabulare. D. Taberei- V.Ialomitei, dec, 2/4, termopan, liber, usa metalica, intabulare, gresie pe hol, baie, bucatarie, faianta, instalatia...

 • 50 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 4 min.
Bucuresti, 23 ian, 19:59
Drumul Taberei capat tramvai 41 et 1/10 cf 1 51 mp
54.900 €

Dr Taberei, Ghencea, capat tramvai 41, et 1/10, cf 1, 51 mp, cu Balcon, bloc Reabilitat, ap este liber, fara alte imbunatatiri, necesita renovare,...

 • 51 mp
 • An 1985
 • Etaj 1 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 23 ian, 10:28
Drumul Taberei, Plaza 2 camere, et 9/10
48.900 €

bucatarie mareVis-a-vis de Mall Plaza, et 9/10, cf. 1, semidec, 51 mp, cu balcon inchis in termopan si rulouri clasice (vechi), bloc stradal...

 • 51 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 23 ian, 10:27
Drumul Taberei, Piata Valea Ialomitei 2/10 loc Adp
47.900 €

Drumul Taberei, Valea Ialomitei, et. 2/10, cf. 2 sporit, decomandat, 45 mp, acte, geamul la bucatarie da in strada si nu pe luminator, cu balcon...

 • 45 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 23 ian, 10:27
Drumul Taberei
+ Schita
46.000 €

Valea Argesului, etajul 6/10, decomandat, 42 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilat partial, acte facute, accepta credit

 • 42 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 22 ian, 11:36