Vanzari apartamente 2 camere ieftine Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret euro: între - 55000
...
48.000 €

Exclusiv Agentia Public Imob ofera spre vanzare apartament 2 camere conf.2 semidecomandat etj.7/10 semistradal mobilat utilat gresie.Faianta termopan parchet usa metalica,inst.elctrice si sanitare noi

Suprafata 35 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 16:18
...
33.330 €

apartament 2 camere, pret de nerefuzat, 51 mp utili, bloc finalizat, apartamentul se vinde la alb sau la cheie la pretul de 45.000 euro. Are adresa de Bucuresti.

Suprafata 51 mp An 2020 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 16:03
...
43.900 €

Drumul Taberei -Bucla, 10/10, confort 1, balcon, 2 lifturi, centrala proprie, semistradal, acte la zi, liber

Suprafata 50 mp Etaj 10 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 15:54
...
45.900 €

vand apartament 2 camere, et. 1/10, semidecomandat, cf. 2, bulevardul Timisoara in vecinatatea Mall, Plaza Romania, multiple mijloace de transport in comun: tramvai, autobuz, metrou, parc, hipermarketuri...

Suprafata 35 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 18:30
...
52.500 €

cf. 1, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, UM, AC, lift, liber, acces securizat, acte la zi, Agentie,

Suprafata 52 mp An 2012 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 15:35
...
47.500 €

intre Romancierilor si Valea Ialomitei, aproape de metrou, renovat, mobilat, utilat, decomandat, etaj 10, acte in regula,

Suprafata 38 mp An 1974 Decomandat Etaj 10 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 15:11
...
51.500 €

2 camere cf 2 decomandat etaj 4/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat acte cash

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 11:50
...
44.000 €

bucatarie inchisa, zona verde, supermarket, metrou, scoala, gradinita, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 36 mp An 1975 Decomandat Etaj 2 din 4 M 3 min.
Bucuresti, azi, 11:30
...
32.000 €

garsoniera cf. 2 in Drumul Taberei, la 2 min. de statia de metrou, piata Moghioros, 3 min. de Plaza Mall, parcul Moghioros, tramvaiul 41, situata pe str. Crinul de Padure, nr. 1, bl G 7, etaj 5/10

Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 11:30
...
51.000 €

Drumul Taberei - Raul Doamnei, etaj 4/10, confort 2 sporit, cu imbunatatiri si acte. Apartamentul detine loc de parcare si se vinde mobilat si utilat. Blocul se afla langa statii metrou, STB, numeroase...

Suprafata 42 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi, 09:56
...
55.000 €

et. 5/9, cf. 1, semidecomandat, imbunatatit minim, pretabil investitie dar si pt. locuit, vedere panoramica, foarte luminos (sud), spatii verzi, apropiere metrou Favorit, se poate achizitiona cu orice...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 8 min.
Bucuresti, azi, 07:53
...
54.900 €

2 camere decomandate, 4/4 - bloc 1972, reabilitat termic, necesita renovare, metrou la capatul blocului, contor gaze, liber, intabulare. Firmele care doresc mai mult de 500 euro comision sa nu sune.

Suprafata 49 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 15:30
...
48.500 €

Drumul Taberei Raul Doamnei curat liber parchet usa metalica gresie faianta acte pregatite pt vanzare zona deosebita 1min statie metrou, numeroase Stb-uri, supermarket-uri, scoli, gradinite

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 14:20
...
48.800 €

Dr Taberei-Tip Top- p-ta Moghioros va oferim la vanzare un ap de 2 cam cf 2 semid 36 mp fara balcon situat la etj 4/10 intr-un bloc mixt, liber si curat la pret usor disc. rel la tel./ DAN

Suprafata 36 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 14:02
...
44.000 €

et 7 din 10, cf 2, 36mp, Decomandat, mici imbunatatiri, termopan si usa metalica, zona verde, linistita, apropiere Metrou, Parc, Piata, toate actele sunt la zi. Urgent.

Suprafata 36 mp An 1974 Decomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:55
...
42.500 €

bld 1 Mai, Hanul Drumetului, etaj 9 din 10, confort 2, decomandat, gresie faianta, parchet, termopan mobilat si utilat liber, negociabil,

Decomandat Etaj 9 din 10 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:23
...
50.000 €

et. 4/10, decomandat, complet mobilat si utilat, se vinde ca in imagini, bloc reablitat, toate actele sunt pregatite, oportunitate de investitie, accepta credit. Statia de Metrou Raul Doamnei 3-4 min.,

Suprafata 36 mp Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 08:50
...
43.900 €

Drumul Taberei - Bucla, semistradal, 2 camere confort 1, 52 mp, centrala termica, termopan, dormitor 14mp, liber, 2 lifturi, vedere vest, fara imbunatatiri, 10/10 + etaj tehnic, acte la zi.

Suprafata 52 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 27 Mar, 15:23
...
53.900 €

Drumul Taberei Raul Doamnei cf1/dec 4/4 reabilitat terasa refacuta termopan liber acte pregatite in vederea vanzarii zona linistita 2 min metrou, numeroase STB, supermarket-uri, scoli, gradinite

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 27 Mar, 13:53
...
52.000 €

cf. 2, termopan, usa metalica, eliberabil, cadastru, intabulare,

An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 27 Mar, 13:26
...
46.500 €

cf 1 semidecomandat etaj 9/9 +etaj tehnic (uscatorii pe jumatatea apartamentului) bloc reabilitat ,inclusiv terasa refacuta garantie 10 ani ,teava gaze,gresie faianta (vechi)parchet masiv A/C liber

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 13 min.
Bucuresti, 27 Mar, 13:26
...
52.500 €

2 camere cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, toate actele,

Suprafata 43 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 27 Mar, 13:25
...
49.500 €

Bulevardul Timisoara cf 2 semidecomandat etaj 7/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica liber toate acteloe acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 27 Mar, 13:25
...
44.500 €

2 camere cf 2 semidecomandat, etaj 3/10, fara balcon, termopan, liber contorizat necesita imbunatatiri acte cadastru intabulare, pret fix,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 27 Mar, 13:24
...
39.900 €

Modalitati de plata acceptate sunt: - RATE LA DEZVOLTATOR cu avans de 40% - 45% din valoarea apartamentului si diferenta platibila 5 ANI (60 LUNI), FARA DOBANDA. - Credit Ipotecar (bancar) - Cash Pentru...

Suprafata 65 mp An 2021 Etaj 2 M 14 min.
Bucuresti, 27 Mar, 12:57
...
52.500 €

2 camere cf 2 decomandat, etaj 2/10, gresie faianta, parchet termopan, usa metalica, bucatarie mobilata , dressing liber acte, acc credit,

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 27 Mar, 12:50
...
47.000 €

2 camere cf 2 decomandat etaj 2/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat acte

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 27 Mar, 12:30
...
52.500 €

Apartament cochet, confort 2, suprafata 38 mp, tamplarie termopan, situat in zona linistita, semistradal, interfon, curat, imbunatatiri, eliberabil imediat. Blocul este situat la 3 minute de statia de...

Suprafata 38 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 27 Mar, 09:05
...
39.500 €

et. 10, bloc reabilitat, fara probleme cu terasa, recent renovat, foarte curat, foarte aproape de statia de metrou Favorit, costuri mici intretinere, fara probleme cu apa calda si caldura, actele sunt...

Suprafata 34 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 26 Mar, 08:08
...
49.970 €

Proprietar vand apartament, recent renovat, cu acces facil la toate mijloacele de transport. Este ideal ca si rezidenta pentru o familie sau un cuplu,

Suprafata 44 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 25 Mar, 16:15
...
37.000 €

stradal, confort 2, imbunatatiri mai vechi, necesita renovare, ferestre termopan, usa metalica, teava de gaze separata pe scara blocului, 3 minute STB, metrou, parc, locatie excelenta, liber,

Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 25 Mar, 16:00
...
52.500 €

cf. 1, circ., 6/10, liber, termopan, usa metalica, spatii depozitare, buc. spatioasa, acte pregatite in vederea vanzarii, zona deosebita, langa statie metrou, STB, parc, supermarket-uri, scoli,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10
Bucuresti, 24 Mar, 14:08
...
41.000 €

2 camere, cf. 2 decomandat, etaj 9/10, liber, contorizat, usa metalica, necesita renovare, acte, acc. credit,

Suprafata 38 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 24 Mar, 12:42
...
54.500 €

confort 1, 5/10, gresie, faianta, partial parchet, semistradal, bloc reabilitat termic cu 2 lifturi, contorizat, bloc linistit, fara restantieri, acte, zona verde, civilizata, acces rapid stb linia 41,...

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 23 Mar, 18:42
...
49.900 €

apartament 2 cam Cf 2 sporit hol in forma de L liber cadastru intabulare accepta credit ,bloc reabilitat fara restantieri acces facil catre toate facilitatile orasului pret usor negociabil

Suprafata 43 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 23 Mar, 18:40
...
53.000 €

circular, termopan, usa metalica, balcon, fara imbunatatiri, geam la baie, 2 lifturi, acte, liber, 0769.088.540,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj 10 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 23 Mar, 13:51
...
40.000 €

Valea Argesului langa piata Valea Ialomitei, confort 2, etaj 10, fara imbunatatiri, terasa refacuta, decomandat, balcon mare, liber,

Decomandat Etaj 10 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 23 Mar, 11:04
...
49.900 €

Figocom, 2 camere, cf. 2 sporit, 38 mp, et. 4/10, balcon, 1976, mobilat, utilata masina spalat aragaz, frigider, termopan, aer conditionat. Se vinde cum este prezentat in poze. Cadastru, intabulare

Suprafata 38 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 23 Mar, 09:43
...
40.500 €

5 minute de metrou, cf.2, 38 mp, et.9/10, decomandat, fara imbunatatiri

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 22 Mar, 16:30
...
43.900 €

Prel. Ghencea, cf. 2, dec., 9/10, curat, amenajat (gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac), mobilat modern, boxa, acte, zona buna, aproape de metrou, STB-uri, supermarket-uri, scoli, gradinite,

Suprafata 38 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 20 Mar, 15:58
...
48.000 €

cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, fara balcon, acte,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 20 Mar, 14:02
...
51.800 €

Raul Doamnei cf 2 decomandat p/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat acte acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 10 M 1 min.
Bucuresti, 20 Mar, 12:45
...
54.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat, etaj 9/9+the, gresie faianta parchet, termopan usa metalica, balcon inchis, acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 12 min.
Bucuresti, 20 Mar, 10:36
...
46.000 €

curat, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru, acccept credit,

Suprafata 42 mp An 1975 Decomandat Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 16 Mar, 16:07
...
55.000 €

va prezentam spre vanzare, cu comision 0%, un apartament de doua camere, decomandat, ideal pentru investitie, intr-o zona curata, accesibila si civilizata a cartierului Drumul Taberei. Situat la doar...

Suprafata 45 mp An 1975 Decomandat Etaj 2 din 8 M 4 min.
Bucuresti, 14 Mar, 09:05
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 6.048
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.414
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.288