Vanzari apartamente 2 camere dupa cutremur Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010
...
76.000 €

Apartament 2 camere confort 1, decomandat, etajul 2/4; se vinde complet mobilat si utilat, suprafata 50 mp. Pret negociabil.

An 1978 Decomandat Etaj 2 din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi, 11:00
...
70.000 €

bloc nou, apartament decomandat, 2 camere 63 mp, Drumul Taberei, comision 0%,

Suprafata 63 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 16 Mai 19:00
...
65.000 €

et 2,cf 1, Decomandat, bloc 2020,2 lifturi, acces facil la RATB cat si la Soseaua de Centura, 2 balcoane, centrala proprie, toate utilitatile sectorului 6, actele sunt la zi.

Suprafata 56 mp An 2020 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 14:35
...
79.357 €

bloc nou, zona de case, deschidere la 2 strazi (Dantelei si Ghidigeni), 700 metri de metrou Raul Doamnei, 53 mp, etaj 1/4, balcon, centrala proprie, geam tripan, finisaje incluse (la alegere)

Suprafata 53 mp An 2024 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 16 Mai 14:33
...
76.000 €

1 Mai, semistradal, Titel Petrescu 2 camere etaj 6 din 8, bloc 1982, fara imbunatatiri, balcon, bloc cu 2 lifturi, termopan.

Suprafata 50 mp An 1982 Decomandat Etaj 6 din 8 M 13 min.
Bucuresti, 15 Mai 11:33
...
85.000 €

cf. 1, complet mobilat si utilat, bucatarie pe mijloc, se vinde ca in imagini, pozitie deosebita, toate actele, accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1982 Decomandat Etaj 7 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:01
...
86.697 €

Zona de case, str. Ghidigeni/Dantelei, bloc nou, 2 camere, decomandat, etaj 2/4, 58 mp, bucatarie inchisa, balcon spatios, tamplarie pvc cu geam tripan, centrala proprie, finisaje incluse, la alegere,

Suprafata 58 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:06
...
59.000 €

Bloc 1980, cf.1, semidecomandat, parter /8, curat, liber, intabulare, cadastru, accept credit. Pret usor negociabil!

Suprafata 49 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 11 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:50
...
71.420 €

2 camere 69 mp, dec, etaj 1, bloc nou, Drumul Taberei, comision 0%

Suprafata 69 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 16 Mai 13:15
...
79.500 €

90 mp utili, 63 ap +27 terase, etaj 5 din 5, lift, loc parcare subteran, finisaje premium, mobilat, utilat, constructie 2015, 25 de min. piata Unirii, deosebit,

Suprafata 90 mp An 2015 Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 10:42
...
95.412 €

Bloc cu regim mic de inaltime, zona de case, 2 camere, 70 mp, bucatarie inchisa, baie cu geam, terasa, centrala proprie, finisaje incluse (la alegere), foarte luminos, orientare E-S-V, comision 0%,

Suprafata 70 mp An 2024 Etaj 3 din 3 M 18 min.
Bucuresti, azi, 11:51
...
103.000 €

ap. 2 camere, 81 mp, etaj 1/2, in casa cu regim de inaltime D+P+1+M, cu scara interioara, ap. se vinde mobilat si utilat, centrala, 2 dormitoare cu bai proprii, bucatarie inchisa, acces metrou 10 min.

Suprafata 81 mp An 2003 Decomandat Etaj 1 din 2 M 12 min.
Bucuresti, azi, 10:33
...
85.000 €

2 camere cf 1 decomandat etaj 7/10, bloc numeric, c-tie 1980, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, 55 mp, acte, acc. credit,

Suprafata 55 mp An 1980 Decomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 17 Mai 11:15
...
71.559 €

zona de case, 700 metri metrou, 2 camere, 53 mp, etaj 1/4, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret, la alegere, tamplarie pvc Salamander cu geam tripan, optional loc parcare, comision 0%,

Suprafata 53 mp An 2024 Etaj 1 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 11:18
...
77.000 €

Vladeasa, Scoala 311, cf. 1, decomandat, 5/10, grese, faianta, parchet, termopan, intabulare, cadastru, accept credit,

An 1980 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:01
...
74.000 €

Agentie imobiliara comision 2%- Drumul Taberei - Tudor Vladimirescu - Ghencea - Vanzare apartament cu 2 camere,semidecomandat, suprafata utila 50m2,balcon, etaj 9/10, bloc 1983, mobilat si utilat.

Suprafata 50 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 16 Mai 19:42
...
87.960 €

Apartament cu 2 camere situat in cartierul Drumul Taberei, in zona Prelungirea Ghencea - Complexul Primavara. Apartamentul este situat la etajul 12 din 14, finisat complet in anul 2023, este spatios...

Suprafata 65 mp An 2009 Decomandat Etaj 12 din 14
Bucuresti, 15 Mai 13:57
...
73.394 €

Bloc nou, 2 camere, 50 mp, balcon, parter inalt, orientare sud-est, centrala proprie, tamplarie pvc salamander cu geam tripan, finisaje incluse in pret, la alegere, optional loc parcare, comision 0%

Suprafata 50 mp An 2024 Etaj parter din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Mai 19:15
...
123.500 €

Apartament 2 camere tip E complex nou faza 5.

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj 8 din 11
Bucuresti, 17 Mai 08:55
...
77.300 €

Drumul Taberei - Prelungirea Ghencea 2 camere, decomandat, 80 mp, bloc nou, finalizat.

Suprafata 80 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 16 Mai 17:06
...
71.000 €

2 camere, cf. 1 semidecomandat, etaj 4/8, usa metalica, termopan, bloc reabilitat, liber, contorizat, acte, acc. credit,

Suprafata 57 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:01
...
76.500 €

semistradal cf 1 decomandat etaj 4/8 gresie faianta termopan parchet usa metalica contoar gaze liber fara modificari

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 8 M 10 min.
Bucuresti, azi, 10:07
...
103.150 €

apartament 2 camere in complex nou faza 5,

Suprafata 54 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 17 Mai 08:01
...
84.000 €

2 camere cf. 1 decomandat, etaj 1/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, bloc stradal, vedere spate, acte, acc. credit,

Suprafata 55 mp An 1982 Decomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 13 Mai 11:20
...
89.000 €

et 3/8,cf 1, Decomandat,pozitionat in plan secund fata de Bld 1 Mai, complet mobilat si utilat, renovat recent, bloc dupa cutremur, se vinde ca in imagini, toate actele la zi, accepta credit.

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 14:45
...
77.981 €

zona de case, bloc cu regim mic de inaltime, ap. 2 camere, decomandat, etaj 2/3, suprafata 51 mp, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret (la alegere), comision 0%,

Suprafata 50 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 4 M 18 min.
Bucuresti, 16 Mai 18:54
...
74.900 €

Vand apartament 2 camere, decomandat,et 8 din 8, anul blocului 1984,2 lifturi. Apartamentul este dotat cu aer conditionat, gresie ,faianta, parchet, bucataria mobilata si utilata. Balcon tip logie.

Suprafata 49 mp An 1984 Decomandat Etaj 8 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 17 Mai 00:38
...
70.000 €

et 8/10,cf 1, Semidecomandat, curat cu mici imbunatatiri, bucatarie generoasa, balcon+spatii de depozitare, acces facil la mijloacele de transport in comun, Metrou Favorit 10 min,scara curata, toate actele.

Suprafata 51 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:30
...
79.357 €

bloc nou, deschidere la 2 strazi (Dantelei si Ghidigeni), 2 camere, ideal pentru investitie, etaj 2, 53 mp, balcon, finisaje incluse (la alegere), centrala proprie, tamplarie Salamander, geam tripan

Suprafata 53 mp An 2024 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Mai 15:00
...
124.600 €

apartament 2 camere tip F in complex nou faza 5, situat intre Mall Plaza Romania si Mall Afi Cotroceni cu acces din bulevardul Timisoara nr. 14

Suprafata 65 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 17 Mai 08:55
...
77.000 €

Bloc nou, Ansamblu Primavara, zona linistita, se vinde mobilat si utilat. Pret negociabil.

Suprafata 55 mp An 2009 Semidecomandat Etaj 4 din 14 M 5 min.
Bucuresti, azi, 11:45
...
75.000 €

et. 4, decomandat, fara imbunatatiri, necesita renovare, bucatarie generoasa, balcon, spatii de depozitare, are doar termopan la bucatarie, toate actele, accept credit

Suprafata 55 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 13 Mai 08:05
...
71.559 €

zona de case, 700 metri de metrou, bloc nou, 2 camere, etaj 2/4, 53 mp, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret, la alegere, tamplarie PVC cu geam tripan, optional loc parcare, comision 0%,

Suprafata 53 mp An 2024 Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Mai 14:15
...
126.300 €

apartament 2 camere tip G in complex Plaza Residence faza 5.

Suprafata 66 mp An 2023 Decomandat Etaj 9 din 11
Bucuresti, 17 Mai 08:55
...
79.500 €

Bd.1 Mai, etajul 9/10, bloc 1982, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mare, geam la baie, acte, accepta credit,

Suprafata 51 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 12 min.
Bucuresti, 12 Mai 11:45
...
65.000 €

confort 1, decomandat, etaj 10/10, bloc solid construit de Trustul Carpati 1978, orientare Sud, curat, balcon, acte, acces facil Scoala 197, gradinita, parc, piata, hipermarket,

Suprafata 54 mp An 1978 Decomandat Etaj 10 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 18 Mai 08:55
...
86.697 €

zona de case, str. Ghidigeni/ Dantelei, bloc nou, 2 camere, decomandat, etaj 1/4, 58 mp, bucatarie inchisa, balcon spatios, tamplarie PVC cu geam tripan, centrala proprie, finisaje incluse, la alegere

Suprafata 58 mp An 2024 Etaj 1 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Mai 14:39
...
77.000 €

1 / decomandat, 3/4, 56 mp, renovat integral, mobilat, utilat, 5minute metrou, scoala, gradinita, parc, supermarket, intabulare, cadastru, accept credit. Pret usor negociabil.

Suprafata 56 mp An 2010 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:01
...
73.394 €

bloc nou, 2 camere, 50 mp, balcon, parter inalt, orientare sud-est, centrala proprie, tamplarie pvc Salamander cu geam tripan, finisaje incluse in pret, la alegere, optional loc parcare, comision 0%,

Suprafata 50 mp An 2024 Etaj parter din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Mai 13:42
...
87.930 €

Apartament cu 2 camere situat in cartierul Drumul Taberei, in zona Prelungirea Ghencea - Complexul Primavara. Apartamentul este situat la etajul 4 din 14 + Etaj Tehnic, finisat complet in anul 2024 si...

Suprafata 65 mp An 2009 Decomandat Etaj 4 din 14
Bucuresti, 13 Mai 08:01
...
72.000 €

Drumul Taberei, zona intre Bd. 1 Mai si Bd. Ghencea, decomandat, bloc reabilitat, civilizat, construit 1984, etajul 5 din 8, suprafata 52 mp. Apropiere tramvaiul 41, metrou. Pretul fix, nedisc.

Suprafata 52 mp An 1984 Decomandat Etaj 5 din 8 M 15 min.
Bucuresti, 10 Mai 10:37
...
103.150 €

apartament 2 camere tip B in complex Plaza Residence faza 5.

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat Etaj 11 din 11
Bucuresti, 17 Mai 08:55
...
67.350 €

Prelungirea Ghencea - Sector 6, la 2 km de Valea Oltului si 3 km de statia de metrou Raul Doamnei sau Valea Ialomitei, STB: liniile 122, 222, fiind la doar 100 m distanta

Suprafata 68 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 11:24
...
76.500 €

2 camere cf 1 decomandat etaj 4/8 ctie 1982 gresie faianta parchet termopan usa metalica liber acc credit

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 17 Mai 11:14
...
75.000 €

bloc 1982, confort 1, decomandat, 51 mp, 5/10, gresie, faianta, parchet, foarte curat, plata cash,

Suprafata 51 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:01
...
116.400 €

Apartament 2 camere tip D in complex Plaza Residence faza 5

Suprafata 61 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 17 Mai 08:55
...
123.500 €

apartament 2 camere tip E in complex Plaza Residence Faza 5.

Suprafata 65 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 11
Bucuresti, 17 Mai 08:55
...
126.300 €

Apartament 2 camere de vanzare tip G, situat pe Bd. Timisoara nr. 14

Suprafata 66 mp An 2023 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 17 Mai 08:55
...
66.000 €

bloc 1984, semidecomandat, 10/10 (fara probleme cu terasa), g+f+p+t+um+usi noi, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 56 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 13 Mai 08:50
...
75.000 €

Bloc nou, 2 camere, etaj 3/4, 51 mp, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje incluse in pret, la alegere, tamplarie PVC cu geam tripan, lift, optional loc de parcare, comision 0%,

Suprafata 50 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 Mai 14:38
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 11.403
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 9.857
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 19.746