Vanzari apartamente 2 camere dupa cutremur Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010
...
114.900 €

apartament 2 camere + terasa, 93 mp, parcare proprie, bloc caramida, 2015, decomandat, bucatarie inchisa (14 mp), etaj 3 din 3, pod si acoperis deasupra, utilitati, centrala. 114.900 euro, negociabil,

Suprafata 93 mp An 2015 Decomandat Etaj 3 din 3 M 15 min.
Bucuresti, 13 Mar, 13:15
...
74.000 €

Va oferim spre vanzare un Apartament de 2 camere cf 1 semidecomandat la etajul 2 al unui imobil construit in anul 1980 cu o suprafata de 51 mp fara imbunatatiri, distanta pana la metrou circa 2 minute...

Suprafata 51 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 15 Mar, 19:43
...
60.900 €

bloc 1984, liber, curat, termopan, geam de aerisire la baie, spatii de depozitare, usa metalica, cadastru, intabulare, pret usor discutabil,accept credit

Suprafata 54 mp An 1984 Semidecomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, 18 Mar, 08:45
...
52.500 €

cf. 1, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, UM, AC, lift, liber, acces securizat, acte la zi, Agentie,

Suprafata 52 mp An 2012 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 12:16
...
59.900 €

Latea gheorghe cf 1 sd p/10 ctie 1982 liber termopan usa metalica acte cadastru intabulare acc credit

Suprafata 54 mp An 1982 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 08:01
...
59.900 €

constructie 1980, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, se poate vinde partial mobilat si utilat, balcon mare, izolat interior, deasupra apartamentului sunt boxe pentru depozitare,acte,

Suprafata 55 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:11
...
54.000 €

cauti un apartament aerisit, cu finisaje premium, intr-o zona rezidentiala cu regim mic de inaltime? Va prezentam, intr-un bloc construit in 2018, un apartament de doua camere cu terasa si boxa, ce raspunde...

Suprafata 60 mp An 2018 Semidecomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 14 Mar, 09:05
...
92.000 €

decomandat, etaj 4/10, bucatarie inchisa, langa parcul Moghioros, finisaje de calitate, acte la zi, accept credit.

Suprafata 56 mp An 2020 Decomandat Etaj 4 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 14:07
...
80.000 €

5/10-Drumul Taberei , bloc 1984,Str. Constantin Titel Petrescu (Ghencea -str. 1 Mai,tramvai 41, Kaufland, Auchan,8-10 minute metrou Favorit) renovat: Apartamentul se vinde Mobilat-Utilat.

Suprafata 53 mp An 1984 Decomandat Etaj 5 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 17 Mar, 13:19
...
70.000 €

1 / decomandat, 3/4, 56 mp, renovat integral, mobilat, utilat, 5minute metrou, scoala, gradinita, parc, supermarket, intabulare, cadastru, accept credit. Pret usor negociabil.

Suprafata 56 mp An 2010 Decomandat Etaj 3 din 4 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 08:01
...
59.500 €

Aveti ocazia sa deveniti proprietarul unui apartament modern si confortabil, situat in Cartierul Latin. La etajul 2/4 al unui bloc construit in 2007 cu lift, acest apartament cu 2 camere, semidecomandat,...

Suprafata 59 mp An 2007 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 14 Mar, 08:01
...
81.000 €

Moghioros Tip-Top imbunatatiri, bucatarie mare, mobilat si utilat

Suprafata 50 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 13 Mar, 12:03
...
67.900 €

Jovial Residence 3 - Rafinament amp; Confort Calitatea, un standard in proiectul nostru! Drumul Taberei, Valea Oltului, Prelungirea Ghencea, 2 camere, terasa, incalzire in pardoseala, bloc 2022, situat...

Suprafata 57 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 13 Mar, 09:00
...
72.800 €

decomandat, 56 mp, etaj 1/4, bloc 2010, partial mobilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala de bloc, loc de parcare, vedere catre Parcul C-tin Brancusi,

Suprafata 56 mp An 2010 Decomandat M 10 min.
Bucuresti, 13 Mar, 09:24
...
69.000 €

stradal, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii schimbate, se vinde mobilat si utilat

An 1978 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 08:55
...
60.000 €

2 camere - B-dul Ghencea, vis-a-vis de biserica, la capatul tramvaiului 41, confort 1 semidecomandat, la etajul 3/10, suprafata utila totala de 54mp, constructie 1985, acces stradal, vedere spate.

Suprafata 54 mp An 1985 Decomandat Etaj 3 din 10 M 16 min.
Bucuresti, 13 Mar, 16:24
...
74.000 €

et 3/8,cf 1, Decomandat,pozitionat in plan secund fata de Bld 1 Mai, complet mobilat si utilat, renovat recent, bloc dupa cutremur, se vinde ca in imagini, toate actele la zi, accepta credit.

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 09 Mar, 12:12
...
105.000 €

2 camere, etajul 4 din 6, bloc nou finalizat, bucatarie inchisa, finisat la cheie, finisajele se vor alege de catre viitorul cumparator, orientare pe sud, comision 0%

Suprafata 58 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 6
Bucuresti, ieri, 13:03
...
102.000 €

Apartament 2 camere tip E complex nou faza 5, semifinisate.

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 11
Bucuresti, 19 Mar, 09:21
...
68.570 €

2 camere, etajul 3 din 6, bloc cu lift, finisat la cheie, gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare, toate la alegerea clientului cumparator, comision 0%.

Suprafata 56 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 17:12
...
80.000 €

et. 2, cf. 1, semidecomandat, recent renovat, toate imbunatatirile, spatios si bine compartimentat, are balcon si spatii de depozitare, toate actele

Suprafata 50 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 15 Mar, 09:21
...
76.000 €

proaspat renovat, totul este nou, pozitie deosebita, acces facil catre toate punctele de interes ale orasului, actele sunt pregatite. Oferta exclusiva.

Suprafata 51 mp An 1981 Decomandat Etaj 4 din 8 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 08:01
...
83.500 €

apartament 2 camere in complex nou faza 5, semifinisat

Suprafata 54 mp An 2022 Decomandat Etaj 6 din 11
Bucuresti, 19 Mar, 16:57
...
73.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 7/10 vedere Sud ctie 1980termopan usa metalica liber contorizat cadastru intabulare acc credit

Suprafata 52 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 08:01
...
59.000 €

Bloc 1980, cf.1, semidecomandat, parter /8, curat, liber, intabulare, cadastru, accept credit. Pret usor negociabil!

Suprafata 49 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:09
...
75.500 €

Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, complex Sunrise, 2 cam. cf. 1, etaj 4/6, bloc din 2013, lift, loc de parcare inclus in pret, imobilul se vinde mobilat si utilat complet liber, accepta credit. Agentie,

Suprafata 60 mp An 2013 Semidecomandat Etaj 4 din 6
Bucuresti, 15 Mar, 11:06
...
64.900 €

Ag imobiliara-Lidl, centrala termica proprie, bucatarie open space, balcon inchis cu termopan, iesirea in balcon se face din ambele camere, orientare Est (Rasarit), mobilat, aparat conditionat Daikin

Suprafata 60 mp An 2009 Decomandat Etaj 5 din 14
Bucuresti, ieri, 18:30
...
64.900 €

complex Dimri Residence imobil finalizat 2021, ap. 2 cam. spatios, dec., su 48 mp plus terasa de 6,26 mp. Ap. se preda finisat la cheie cu g, f, p, grupuri sanitare, centrala termica Buderus, usi interioare,...

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat
Bucuresti, 13 Mar, 08:05
...
68.500 €

etajul 7/10, bloc 1980, gresie, faianta, parchet, termopan, geam la baie, curat, acte facute, accepta credit,

Suprafata 53 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 12:15
...
103.000 €

apartament 2 camere tip F in complex nou faza 5, situat intre Mall Plaza Romania si Mall Afi Cotroceni cu acces din bulevardul Timisoara nr. 14

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 11
Bucuresti, 19 Mar, 12:39
...
71.000 €

Ag imobiliara Brancusi loc parcare ADP bl 2010, balcon inchis, 2 aparate de aer conditionat, partial mobilat, vedere mixta, una din vederi este catre parcul Brancusi, contor de gaz individual comision...

Suprafata 56 mp An 2010 Decomandat Etaj 1 din 4 M 9 min.
Bucuresti, 06 Mar, 12:59
...
64.500 €

Jovial Residence 3 - Rafinament amp; Confort Calitatea, un standard in proiectul nostru! Drumul Taberei, Valea Oltului, Prelungirea Ghencea, 2 camere, terasa, bloc 2022, situat in zona de case, regim...

Suprafata 58 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 13 Mar, 09:00
...
39.900 €

Preturi detaliate fara tva, direct dezvoltator: Studio = 39.900 euro ( pret pentru cash ) sau 45.428 euro ( pret pentru rate direct la dezvoltator ) 2 camere = 47.904 euro ( pret pentru cash ) sau...

Suprafata 65 mp An 2021 Etaj 2 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 20:30
...
104.500 €

apartament 2 camere tip G in complex Plaza Residence faza 5. Unitatile se predau semifinisate.

Suprafata 66 mp An 2022 Decomandat Etaj 5 din 11
Bucuresti, 19 Mar, 15:03
...
79.900 €

Primavara, agentie imobiliara, 2 camere decomandat, 3/14, bloc 2009, baie+grup sanitar, centrala proprie, loc parcare subteran, termopan, parchet, gresie+faianta, se vinde mobilat si utilat, aer conditionat,

Suprafata 74 mp An 2009 Decomandat Etaj 3 din 14
Bucuresti, 18 Mar, 11:36
...
79.500 €

90 mp utili, 63 ap +27 terase, etaj 5 din 5, lift, loc parcare subteran, finisaje premium, mobilat, utilat, constructie 2015, 25 de min. piata Unirii, deosebit,

Suprafata 90 mp An 2015 Etaj 5 din 5
Bucuresti, 11 Mar, 08:05
...
86.000 €

Residence Dimri, particular, vand 2 camere mobilat, utilat, loc parcare, etaj 4, suprafata utila 57mp, balcon 12mp, cu acces la piscina.

Suprafata 57 mp An 2019 Etaj 4 din 11
Bucuresti, 14 Mar, 14:46
...
78.000 €

cf. 1, complet mobilat si utilat, bucatarie pe mijloc, se vinde ca in imagini, pozitie deosebita, toate actele, accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1982 Decomandat Etaj 7 din 8 M 12 min.
Bucuresti, 17 Mar, 18:25
...
69.000 €

Ghencea - strada Gheorghe Latea, 2 cam, decomandat, 5/8, 52 mp, mobilat, liber,

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 8 M 14 min.
Bucuresti, 15 Mar, 11:16
...
59.500 €

ap. 2 cam., cf. 1 semidecomandat, in apropiere de b-dul 1 Mai si de capatul tramvaiului 41, situat la parter/8 etaje, suprafata utila 47,32 mp, fara balcon, ap. are scurgere separata de reteaua blocului,

Suprafata 47 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 10 min.
Bucuresti, 09 Mar, 08:55
...
64.500 €

Ofer spre vanzare Ap 2 camere bloc reabilitat termic, etaj 2 din 10,cu termopane, balcon inchis in termopan, bloc anul 1979,acte la zi, se accepta credit. Apartamentul este situat la 20 m de metrou.

Suprafata 55 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 18 Mar, 14:30
...
83.500 €

apartament 2 camere tip B in complex Plaza Residence faza 5. Unitatile se predau semifinisate

Suprafata 53 mp An 2022 Decomandat Etaj 9 din 11
Bucuresti, 19 Mar, 11:06
...
109.900 €

ID intern: 311029. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Gorjului, reper Lidl, intr-un imobil construit in anul 2020, disponibil la etajul 9 din 11,...

Suprafata 53 mp An 2020 Decomandat Etaj 9 din 11 M 10 min.
Bucuresti, 16 Mar, 10:14
...
70.000 €

et. 5, decomandat, fara imbunatatiri, necesita renovare, bucatarie generoasa, balcon, spatii de depozitare, are doar termopan inclusiv la balcon, toate actele, accept credit,

Suprafata 52 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 09:55
...
71.000 €

Vladeasa, Scoala 311, cf. 1, decomandat, 5/10, grese, faianta, parchet, termopan, intabulare, cadastru, accept credit,

An 1980 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 16 Mar, 16:09
...
95.500 €

Apartament 2 camere tip D in complex Plaza Residence faza 5

Suprafata 61 mp An 2022 Decomandat Etaj 7 din 11
Bucuresti, 19 Mar, 17:39
...
102.000 €

apartament 2 camere tip E in complex Plaza Residence Faza 5. Unitatile se predau semifinisate.

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 11
Bucuresti, 19 Mar, 16:54
...
104.500 €

Apartament 2 camere de vanzare tip G, situat pe Bd. Timisoara nr. 14

Suprafata 66 mp An 2022 Decomandat Etaj 3 din 11
Bucuresti, 19 Mar, 20:03
...
62.000 €

bloc 1982, confort 1, decomandat, 51 mp, 7/10, gresie, faianta, parchet, foarte curat, plata cash

Suprafata 51 mp An 1982 Decomandat Etaj 7 din 10 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 08:01
...
75.900 €

Vand ap. 2 camere, etaj 2/11,nou, utilitati,lux, mobilat/ nemobilat, loc parcare privat, proprietar unic, cadastru, intabulare, disponibil rapid.

Suprafata 70 mp An 2020 Decomandat Etaj 2 din 11
Bucuresti, ieri, 11:12
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.562
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 5.863
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 437