Vanzari apartamente 2 camere dupa cutremur Drumul Taberei - Ghencea

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 49 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Prelungirea Ghencea, stradal
45.000 €

2 camere, decomandat, direct proprietar, fara intermediari, stradal, pretabil locuit sau birou, finisaje de lux, balcon mare, vedere stradala sau...

 • 59 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 21 feb, 20:51
Drumul Taberei, V. Ialomitei, 2 camere, bloc nou
+ Schita
60.500 €

bloc nou, scara 3 in cartierul ANL Brancusi, Drumul Taberei, la 3 min. de metrou Drumul Taberei statia Valea Ialomitei, Kaufland, langa parc...

 • 54 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 24 feb, 07:10
Metrou Drumul Taberei, Valea Ialomitei
+ Schita
60.500 €

ap. 2 cam. la cheie bloc nou, scara 3 in ANL Brancusi, Drumul Taberei la 3 min de metrou Drumul Taberei statia Valea Ialomitei, Kaufland, parc...

 • 54 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, 23 feb, 23:20
Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin
+ Schita
41.900 €

direct dezvoltator vindem apartamente cu 2 camere, comision la vanzare 0, loc de parcare inclus in pret, se acepta credit prima casa, imobiliar...

 • 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 10:50
Drumul Taberei metrou, Valea Ialomitei, Kaufland
45.500 €

bloc nou, metrou Drumul Taberei, statia Valea Ialomitei, Kaufland in cartierul ANL langa parc Brancusi. Apartamentele se afla la demisol inalt cu...

 • 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, 23 feb, 20:51
Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei
+ Schita
56.500 €

ap. 2 cam. la cheie bloc nou, scara 3 in ANL Brancusi, Drumul Taberei la 3 min. de metrou Drumul Taberei statia Valea Ialomitei, Kaufland, parc...

 • 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 23 feb, 22:15
Dr. Taberei, parc Moghioros, apartament 2 camere
65.000 €

Vanzare apartament 2 camere, cf.1, decomandat, 51mp, etaj 7/10, stare buna, se vinde fara mobila, termopan, gresie, faianta, parchet, usa...

 • 51 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 17 feb, 03:45
Prelungirea Ghencea stradal
58.500 €

55 mp utili+13mp balcon, decomandat, cf 1 sporit, complet mobilat/utilat modern, in statie RATB, bloc foarte civilizat, 10 minute metrou, centrala...

 • 68 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 16:46
Drumul Taberei
52.000 €

zona Raul Doamnei bloc 2007, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii sanitare si electrice, usi noi, la 3 minute de metrou Raul Doamnei,...

 • 62 mp
 • An 2007
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 24 feb, 13:59
Drumul Taberei, Raul Doamnei
+ Schita
53.000 €

Statia Ghidigeni, apartament bloc nou 2006 (blocurile portocalii), etaj 5/5 mansardat, suprafata utila 64 mp, curat, centrala proprie, liber, acces...

 • 65 mp
 • An 2006
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 13:25
Prelungirea Ghencea, stradal, STB
45.900 €

diverse facilitati, apartament la cheie, posibilitate personalizare ap, bloc finalizat-pozitie stradala-langa statia Ratb, multiple facilitati...

 • 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, 24 feb, 05:50
Prelungirea Ghencea, stradal, ratb
49.900 €

diverse facilitatati, bl finalizat-pozitie stradala-langa statia ratb, diverse facilitati, apartament la cheie, posibilitate personalizare ap,...

 • 68 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, 15 feb, 08:53
Drumul Taberei
62.000 €

1 Mai, Hanul Drumetului, Str. Titel Petrescu, confort 1 decomandat, fara amenajari, liber, acte, acces facil mijloace de transport, Scoala Generala...

 • 50 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 25 feb, 10:22
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
64.000 €

Garleni, Latea Gheorghe, cf. 1, decomandat, etaj 6/8 termopan, usa metalica, parchet, eventual mobilat /utilat, cadastru intabulare, cash/acc credit.

 • 55 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 24 feb, 05:25
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
59.900 €

Vladeasa cf. 1, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, balcon inchis, liber, exclusiv, acte cash/ ipotecar.

 • 55 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 24 feb, 12:53
Prelungirea Ghencea
29.900 €

2 camere 29.900 euro oferta promotionala;

 • 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 26 feb, 15:09
Prelungirea Ghencea
47.900 €

apartament 2 camere 2 balcoane decomandat!!

 • 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 09:54
Drumul Taberei, Ghencea, bloc special 1982
58.000 €

et. 7/8, cf. 1, 54 mp, decomandat, bucatarie pe mijloc camerele stanga respectiv dreaptamici imbunatatiri, foarte spatios, spatii de depozitare,...

 • 54 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 21 feb, 12:26
Drumul Taberei 1 Mai- Garleni
59.900 €

7/8, decomandat, 2 lifturi, 55mp, termopan, neamenajat, liber, c tie 1984, vis a vis de scoala 311, acces imediat stb, parcuri, gradinite,...

 • 55 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 24 feb, 11:36
Drumul Taberei, Ghencea, bloc 1982, bucatarie 16mp
57.000 €

et 10/10, cf 1, semidecomandat, curat cu imbunatatiri, bloc in programul de reabilitare, (fara absolut nici o problema cu terasa), bucatarie cat un...

 • 58 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 25 feb, 09:09
Drumul Taberei, decomandat, bloc 1980
61.000 €

langa Parcul Moghioros, parter/10, Decomandat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet masiv, termopan, gratii la geamuri, hol mare, spatii...

 • 55 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 26 feb, 12:24
Drumul Taberei, Bucla
56.000 €

confort 1, renovat, curat, spatios, et 6, apropiere metrou, semidec., termopan, gresie, faianta, construit 78, scara civilizata, acte

 • 51 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 10:45
Drumul Taberei
62.500 €

Auchan Moghioros bloc 1979, decomandat, vedere parc Moghioros, fara imbunatatiri, acte

 • 53 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 21 feb, 17:14
Drumul Taberei
64.000 €

Auchan Parc Moghioros liber,gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, acte.

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 24 feb, 14:00
Drumul Taberei
59.500 €

bucla Valea Ialomitei liber, gresie, faianta, balcon mare, bucatarie 9 mp, acte.

 • 56 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 17 feb, 09:22
Drumul Taberei - Prelungirea Ghencea
58.000 €

Apartament de 2 camere cu suprafata de 50 mp , intr-un bloc nou construit , decomandat.Beneficiaza de finisaje peste...

 • 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, azi, 07:46
Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin
51.900 €

Bloc nou, an 2019, etaj 1, izolat termic, toate utilitatile:canalizare, apa, gaze, curent electric. Amplasat in apropiere de Peny, Mega Image,...

 • 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 10:03
Drumul Taberei - Prelungirea Ghencea
55.000 €

Apartament 2 camere, decomandat, 55 mp finisaje de calitate, centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, gresie, faianta, parchet,...

 • 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 09:04
Drumul Taberei, decomandat, bloc 1982
58.500 €

curat cu imbunatatiri, decomandat cu bucatarie generoasa pe mijloc, camerele in stanga respectiv dreapta bucatariei, balcon inchis cu termopan,...

 • 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
Bucuresti, 25 feb, 09:09
Prelungirea Ghencea, Lidl, bloc nou
+ Schita
51.900 €

Mutare imediata, decomandat, lift, STB 122, 222, metrou, zona verde, civilizata, finisaje de lux, baia utilata, centrala proprie, contorizare...

 • 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 26 feb, 18:50
Prelungirea Ghencea, Cartier Latin
39.500 €

direct dezvoltator, vindem apartamente cu 2 camere, decomandate, bucatarie inchisa, parcare gratuita, comision la vanzare 0%, tva 5% inclus, se...

 • 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 21 feb, 16:34
Drumul Taberei, Valea Oltului, Valea Furcii
55.000 €

izolat termic, din caramida, centrala termica, termopane, gresie, faianta, utilitati, totul este nou. Se afla intr-o zona rezidentiala a...

 • 51 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 22 feb, 19:31
Drumul Taberei, Valea Oltului
73.000 €

apartament 2 camere situat pe Valea Furcii, parter inalt, constructie 2008, termopan, gresie, faianta, bucatare mobilata, dressing, liber, acte.

 • 75 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 23 feb, 17:58
Drumul Taberei, Ialomitei
66.500 €

balcon, renovat integral, liber

 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 23 feb, 20:51
Drumul Taberei, bd. 1 Mai
58.500 €

Hanul Drumetul, bl. stradal constructie 1984, termopan, usa metalica, contorizat, repartitoare, transmisie radio, bloc curat fara restantieri, lift...

 • 55 mp
 • An 1984
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 24 feb, 09:57
Drumul Taberei
64.000 €

Hanul Drumetul, et. 5/10, confort 1, semidecomandat, renovat amenajarii, bucatarie echipata, c-tie 1979, balcon mare, la 2 statii de Afi Cotroceni.

 • 57 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 24 feb, 13:33
Drumul Taberei, apartament 2 camere, spatios
71.900 €

Ghencea, et. 6/10, semidecomandat,3 cam transformat in 2 camere, 70 mp, renovat, bloc 1984, acte facute, mobilat, gresie, faianta, termopan, 2 gr....

 • 70 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 10:33
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, Profi
61.500 €

proprietar vand 2 camere cf. 1,

 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 24 feb, 14:12
Drumul Taberei, Plaza, urgent, apartament 2 cam
57.000 €

Ofer spre vazare apartament cu 2 camere, usa metalica, termopane, balcon inchis in termopan, geam la baie, instalatii electrice si sanitare noi,...

 • 52 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 24 feb, 14:44
Drumul Taberei
64.000 €

Drumul Taberei, Hanul Drumetul, et. 5/10, confort 1, semidecomandat, renovat amenajarii, bucatarie echipata, c-tie 1979, balcon mare, la 2 statii...

 • 57 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 10:32
Prelungirea Ghencea, Valea Oltului, Drumul Taberei
57.000 €

proprietar, vand apartament mobilat si utilat, 2 camere, centrala proprie, costuri mici intretinere, bloc monitorizat video, lift, mijloace...

 • 43 mp
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, 25 feb, 15:01
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, str. Iernii
36.000 €

superoferta conf. 1 decomandat, cochet, bloc nou, finalizat si locuit din 2015 loc parcare, finisat la cheie, buc. mobilata, acte, accepta credit,...

 • 46 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 25 feb, 16:43
Drumul Taberei, vis a vis parc
48.000 €

apartament decomandat, mobilat si renovat lux, et 7/10, zona apropiere parc, piata, metrou, conf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc...

 • 35 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 11:00
Apartament 2 camere sector 6 direct dezvoltator
44.220 €

Comision 0%. Bonus 1 aer conditionat. Apartament cu 2camere imobil p+3 situat in zona Prelungirea Ghencea langa Cartierul Latin. Apartamentele...

 • 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 3
Bucuresti, 19 feb, 16:51
Apartament 2 camere, Prelungirea Ghencea
49.495 €

Direct dezvoltator,va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere situat in cartierul Prelungirea Ghencea zona intr-un bloc construit in anul...

 • 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 3
Bucuresti, 19 feb, 16:52
Apartament 2 camere, Ghencea, finisaje premium
46.500 €

0% comision la cumparare! Va prezentam spre cumparare un apartament cu 2 camere situate la etajul 1 intr-un imobil P+3 cu o suprafata utila de...

 • 61 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 3
Bucuresti, 14 feb, 14:03
Apartament 2 camere, Prelungirea Ghencea
49.495 €

Direct dezvoltator, va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere situat in cartierul Prelungirea Ghencea zona intr-un bloc construit in anul...

 • 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 3
Bucuresti, 14 feb, 17:33
Ansamblu Rezidential Ghencea
+ Schita
48.999 €

Apartamentul se vinde la cheie amenajat modern mobilat si utilat complet, toate imbunatatirile si dotarile sunt de foarta buna calitate, complex...

 • An 2012
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 15:58
Drumul Taberei, zona Valea Ialomitei, langa metrou
61.000 €

pretabil investite, et. 3, bloc 1979, in curs de reabilitareschela pe bloc apartament in stare foarte buna, imbunatatit, balcon 8 m, bucatarie...

 • 49 mp
 • An 1979
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 08:27