Informații utile despre certificatul energetic pentru clădiri

Certificatul energetic pentru clădiri (certificatul de performanță energetică) este un document esențial în evaluarea și clasificarea performanței energetice a clădirilor.

undefined

Acesta oferă informații detaliate despre consumul de energie al unei construcții și impactul asupra mediului, având un rol important în promovarea sustenabilității și protecției mediului înconjurător.

În acest articol vom explora în detaliu ce este certificatul energetic pentru clădiri, cine are dreptul să-l întocmească, când este necesar să fie obținut și cât timp este valabil acest document.

Ce este certificatul energetic pentru clădiri?

Certificatul energetic pentru clădiri este un document oficial, elaborat conform unei metodologii de calcul specifică, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire.

Acesta cuprinde date despre consumul de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile, precum și cantitatea de emisii de CO2 asociată consumului energetic.

El poate fi emis atât pentru clădirile existente, cât și pentru cele nou-construite, iar clasificarea energetică a acestora variază pe o scară de la A+ (cea mai eficientă energetic) la G (cea mai ineficientă energetic).

Pentru mai multe informații despre certificatul de performanță energetică vă invităm să accesați site-ul www.certificatulmeu.ro aparținând companiei Reflex Architecture SRL București.

Cine întocmește certificatul energetic?

Acesta este întocmit de auditori energetici pentru clădiri, specialiști atestați în domeniul evaluării performanței energetice a clădirilor.

Acești profesioniști trebuie să aibă calificări și atestări corespunzătoare pentru a putea efectua evaluări și a emite certificate energetice valide.

Rolul auditorului energetic este de a efectua o analiză detaliată a clădirii și de a colecta informațiile necesare pentru a calcula performanța energetică a acesteia.

undefined

Când este necesar certificatul energetic?

Certificatul de performanță energetică a clădirilor este necesar în următoarele situații:

Pentru clădirile nou-construite

El trebuie să fie prezentat la comisia de recepție la terminarea lucrărilor și procesul verbal de recepție fără o copie de pe certificat nu este valabil.

Pentru clădirile existente

Proprietarii, investitorii sau administratorii clădirilor existente trebuie să obțină certificatul energetic în următoarele situații:

  1. a) Înainte de vânzarea sau închirierea unei clădiri: Certificatul energetic trebuie să fie disponibil pentru potențialii cumpărători sau chiriași.
  2. b) Înainte de renovări majore: Dacă se planifică lucrări de renovare care afectează performanța energetică a clădirii și au costuri care depășesc 25% din valoarea de impozitare a imobilului, proprietarul trebuie să obțină un nou document pentru a reflecta îmbunătățirile aduse.

Valabilitatea Certificatului Energetic

El are o valabilitate de 10 ani de la data emiterii.

Se solicita un astfel de act pentru întreaga clădire sau doar pentru o unitate de clădire (apartament, spațiu comercial etc.), fără a fi afectat de schimbările de proprietate sau de închiriere.

Cu toate acestea, dacă în timpul perioadei de valabilitate se efectuează renovări majore care afectează performanța energetică a imobilului, trebuie să se solicite un nou certificat care să reflecte îmbunătățirile realizate.

Concluzie

Certificatul energetic pentru clădiri este un instrument important în evaluarea eficienței energetice a clădirilor.

Obținerea acestui document este obligatorie pentru clădirile nou-construite, precum și pentru cele existente în situațiile de vânzare, închiriere sau renovare majoră.

Prin intermediul lui, proprietarii și utilizatorii clădirilor obțin informații importante despre consumul de energie și impactul asupra mediului, contribuind astfel la promovarea unei abordări sustenabile și responsabile din punct de vedere energetic.

Durata de valabilitate de 10 ani asigură actualizarea periodică a evaluării energetice și încurajează implementarea de măsuri de eficiență energetică pentru clădirile existente.

626 vizualizari 31.07.2023
Distribuie articolul