Ce este un certificat energetic pentru clădiri și când este necesar?

Ce este un certificat energetic, când este obligatoriu să existe și pentru ce categorii de imobile, cât este valabil, precum și cine are dreptul să-l elibereze.

undefined

Certificatul energetic pentru clădiri (certificatul de performanță energetică, așa cum îl numește legea) este un act legal ce se întocmește pentru o clădire sau o unitate de clădire (o parte a clădirii ce se poate utiliza în mod separat, așa cum este, de exemplu, un apartament).

Acesta ne indică performanța energetică a acelei clădiri sau unități a clădirii.

Legea numărul 372 din 2005 privind performanța energetică a clădirilor (cu modificările și adăugirile ulterioare) definește performanța energetică a clădirii ca energia calculată conform metodologiei pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde menajere, răcirea, ventilarea și iluminatul.

Detalii suplimentare despre certificatul energetic pentru clădiri puteți găsi pe site-ul www.certificatulmeu.ro, unde puteți vedea și un model de certificat energetic.

Când este obligatoriu să existe un certificat energetic?

 1. Pentru clădirile noi, ce se construiesc, certificatul de performanță energetică trebuie să se prezinte în original comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, iar o copie trebuie atașată procesului verbal de recepție, care va fi declarat nul în lipsa acesteia.
 2. Pentru clădirile existente, acest document va fi necesar pentru imobilele care se vând, se închiriază sau suferă lucrări de renovare majoră.

Legea 372 din 2005 (cu modificările și adăugirile ulterioare) definește renovarea majoră ca lucrări proiectate și efectuate la anvelopa clădirii și/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depășesc 25% din valoarea de impozitare a imobilului, exclusiv valoarea terenului pe care este situat acesta.

În cazul în care proprietarii, administratorii sau investitorii imobilului sau unității de clădire nu solicită certificatul energetic și vând imobilul, contractele de vânzare-cumpărare încheiate în lipsa lui sunt supuse nulității relative, potrivit prevederilor Codului civil.

De asemenea, acest document legal este obligatoriu să existe și pentru clădirile aflate în proprietatea și / sau administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice, precum și cele în care o suprafață utilă totală de peste 250 m2 este ocupată de o autoritate publică și care este vizitată în mod frecvent de public.

Pentru ce categorii de clădiri trebuie să se întocmească certificatul energetic?

Categoriile de imobile pentru care el este necesar sunt:

 • clădiri cu rol rezidențial - colectiv sau individual (blocuri de apartamente, case/vile);
 • birouri;
 • imobile de învățământ;
 • sănătate;
 • hoteluri și restaurante;
 • activități sportive;
 • comerț;
 • imobile cu alte funcțiuni

El nu este necesar pentru un număr restrând de categorii de imobile:

 • clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
 • clădiri utilizate ca lăcașuri de cult sau pentru alte activități cu caracter religios;
 • clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
 • clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de 4 luni pe an;
 • clădiri independente, cu o suprafață utilă mai mică de 50 m2.

Pentru a evita amenzile destul de mari, acest act trebuie obținut înainte de postarea anunțurilor de vânzare-cumpărare, întrucât în anunțuri trebuie sa apară informații extrase din certificat:

 • clasa energetică;
 • consumul total specific de energie primară;
 • indicele de emisii echivalent CO2;
 • consum total specific de energie din surse regenerabile.

undefined

Cine are dreptul să elaboreze un certificat energetic și cine trebuie să îl solicite?

Acest document trebuie solicitat (conform legii) de către  proprietarul, investitorul sau administratorul imobilului sau unității de clădire, el putând fi elaborat doar de către specialiști atestați de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Aceștia se numesc auditori energetici pentru clădiri și pot avea  două grade profesionale:

 • gradul I - pot întocmi certificate pentru orice tip de imobil și un alt act mai complex numit audit energetic, pe care nu trebuie să îl confundați cu certificatul (deși au nume asemănătoare);
 • gradul II - au dreptul să întocmească certificate doar pentru imobile cu rol rezidențial (case și blocuri de locuințe). Aceștia nu au dreptul să întocmească audit energetic.

Cât timp este valabil un certificat energetic?

Acest document este valabil timp de 10 ani de la elaborare, cu excepția cazului în care imobilul sau unitatea de clădire suferă o renovare majoră, caz în care este necesar un alt document, ce va ține seama de noua performanță energetică.

2.280 vizualizari 05.04.2022
Distribuie articolul