Sfantul Silvestru, Scoala Gimnaziala Nr. 23 - Bucuresti

Oferta educationala

...
Oferta Educationala

Scoala Gimnaziala Sfântul Silvestru din Bucuresti scolarizeaza copii, cu vârsta între 3 si 14 ani, pentru :

 • învatamânt prescolar: grupa mijlocie, grupa mare;
 • învatamânt primar : clasa pregatitoare si clasele I-IV;
 • învatamânt gimnazial : clasele V-VIII.

Pentru anul scolar 2020-2021, conform planului de scolarizare aprobat prin hotarârea Consiliului de administratie, oferta de scolarizare pentru clasele de început este:

 • 2 clase pregatitoare;
 • 2 clase I;
 • 2 clase a V-a, dintre care una cu profil intensiv limba engleza.

De asemenea, pentru anul scolar 2020-2021 dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt la început de ciclu scolar. Locurile în aceste clase se ocupa prin transfer scolar, conform informatiilor suplimentare oferite direct de catre secretariat.

Tinte strategice:

 • Cresterea nivelului de performanta a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competentelor-cheie si prin participarea la competitii, concursuri si olimpiade scolare.
 • Realizarea unei scoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ, prevenirea esecului scolar si includerea tuturor elevilor  într-o forma superioara de scolarizare.
 • Implementarea reformei manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor promovate de scoala, a unui sistem flexibil de circulatie a informatiei si a unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educationali.
 • Formarea continua a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea strategiilor si mijloacelor moderne de educatie, management pozitiv al clasei de elevi.
 • Dezvoltarea activitatilor educative extracurriculare orientate spre educatia pentru dezvoltare durabila, voluntariat, derularea proiectelor si parteneratelor.
 • Modernizarea si dezvoltarea bazei materiale a scolii în vederea asigurarii mijloacelor necesare promovarii unui învatamânt modern, de calitate, bazat pe modelare experimentala si generalizarea utilizarii TIC în predare.

Oferta curriculara urmareste ca în fiecare an scolar sa se foloseasca cu randament maxim resursele umane si materiale în scopul de a raspunde nevoilor si intereselor elevilor si parintilor, prin:

 • existenta unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;
 • programe CDS elaborate de cadrele didactice în functie de optiunile elevilor: limba româna, limba franceza, matematica, istorie, limba engleza, educatie fizica;
 • aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor si a unui demers didactic informativ-formativ;
 • pregatirea suplimentara a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
 • desfasurarea unor activitati extracurriculare atractive.

Oferta de cursuri optionale:

Limba engleza: cursuri optionale realizate de Ministerul Educatiei:

 • Green Schools
 • Queens of Britain

Istorie si stiinte socio-umane: cursuri optionale realizate la decizia scolii, autor prof. Doru Nicolae Gradinaru

 • Cultura si civilizatie greaca
 • Istorie si literatura latina în epoca clasica
 • Cultura si civilizatie în America Latina
 • Revolutia Industriala si consecintele ei
 • Istorie moderna româneasca
 • România în secolul XX

Categorii
Date de contact
0212102045
Oltarului , Nr. 11, Sector 2, Bucuresti
Distribuie