LIVIA MIHAELA TOMESCU -BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL Bucuresti

Proceduri succesorale

Procedura succesorală notarială reprezintă ansamblul normelor juridice potrivit cărora se realizează predarea patrimoniului persoanei decedate către moştenitorii săi. În principal, acest ansamblu de norme este cuprins în Codul civil român şi în Legea nr. 36/95, Legea notarilor publici şi activităţii notariale. Potrivit acestor norme, notarul stabileşte pe baza declaraţiilor succesibililor şi a altor probe pe care le administrează, calitatea de moştenitor, compunerea masei succesorale, activul şi pasivul succesiunii, cotele de drept ale moştenitorilor legali sau bunurile dobândite de moştenitorii testamentari, taxele succesiunii, şi face, la cererea moştenitorilor, partajul succesoral.

Galerie foto
  • ...
Categorii
Date de contact
0213210490
B-dul Burebista, nr. 3, bl. D16, sc. 4, parter, ap. 108 , sector 3, sector 3
Distribuie