Haratau & Asociatii - Societate Civila de Avocati Bucuresti

Infractiuni contra familiei

Acest tip de violență poate îmbrăca mai multe forme, și anume violența fizică, violența psihică ori violența sexuală. Rata infracțiunilor de acest gen cunoaște variații în România, în prezent procentul victimelor unor astfel de infracțiuni fiind destul de ridicat.Urmările imediate ale acestor infracțiuni pot fi de la infirmități permanente până la pierderea unuia/unora dintre membrii familiei.De aceea, apărarea echipei noastre va avea în vedere utilizarea celor mai bune și efective strategii de tragere la răspundere penală a celor vinovați de săvârșirea acestor infracțiuni, dar și obținerea unor daune morale care să ”compenseze” pierderile suferite.