AC&CA Consulting Services - Cursuri si consultanta in afaceri, Bucuresti

42 vizite

Descriere

Organizeaza prin Centrul de Formare Profesionala cursuri de: inspector de specialitate protectia muncii; inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca; specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca; coordonator in materie de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile. Organizatia AC&CA Consulting Services este abilitata de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor în baza Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 - republicata, pentru a sustine cursuri de formare profesionala a persoanelor fizice, în domeniul securitatii si sanatatii în munca si în domeniul resurselor umane prin autorizatiile seria B numarul 0001129 si numarul 0001130 din 02.11.2006 si respectiv seria B numarul 0001609 si numarul 0001613 din 24.07.2007 emise de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor – Comisia De Autorizare A Furnizorilor De Formare Profesionala Din Municipiului Bucuresti.

În cadrul cursurilor, temele sunt prezentate de lectori cu o vasta experienta în domeniu si au loc discutii libere pe baza suportului de curs oferit gratuit cursantilor si a legislatiei în domeniul securitatii si sanatatii în munca. Metodele moderne de prezentare si prelucrare ale temelor de curs si materialelor informative utilizate in predarea acestor cursuri fac ca acestea sa fie extrem de accesibile.

Prin aceste cursuri se urmareste însusirea de catre cursanti a cunostintelor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, precum si dobândirea capacitatilor de aplicare corecta si concreta a notiunilor de securitate si sanatate în munca, în activitatea desfasurata.

Organizatia noastra este autorizata sa organizeze cursuri în domeniul securitatii si sanatatii în munca conform prevederilor Art. 18 – 27 din O.U.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor.

Galerie foto

Prezentare video

Localizare pe harta