Silvia Scaesteanu - Birou Executor Judecatoresc Bucuresti

154 vizualizari
Descriere

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii. 1. Executari directe: - Evacuari; - Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului; - Vizitarea minorului; - Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc. 2. Executari indirecte: - Urmarirea mobiliara a creantelor; - Urmarirea imobiliara a creantelor. 3. Popriri.  Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare.  Comunicarea actelor de procedura.  Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.  Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.  Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.  Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.  Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz.  Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale.  Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

Galerie foto
  • ..
  • ..
  • ..
Harta
Categorii
Date de contact
0213187069; 0213187068 ; 0724505686
Bd. Natiunile Unite, nr. 8, bl. 104, sc. 5, et. 2, ap. 89, sector 5,
Distribuie