Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (A.S.A.S.)

Sectia de Silvicultura
 • promovarea şi coordonarea programelor şi strategiilor pentru fundamentarea ştiinţifică a gestionării durabile a păsurilor;
 • evaluează şi monitorizează proiecte de cercetare-dezvoltare propuse de unităţile de profil;
 • se preocupă de pregătirea personalului din cercetarea-dezvoltarea de profil, evaluează şi atestă promovarea pe trepte ştiinţifice a acestora ;
 • organizează manifestări ştiinţifice în domeniu, sprijină acţiunile de transfer a rezultatelor obţinute în sectoarele de cercetare-dezvoltare tehnologică din unităţile coordonate la beneficiari;

Preşedinte:

Prof. Victor GIURGIU,

Tel.: 021-318.44.54-55/116; 318.44.73

 

Vicepreşedinte:

Dr. Dumitru TARZIU,

 

Secretar ştiinţific:

Dr. Mihai C. NICOLESCU,

Tel.: 021-318.44.57-58/129/116; 021-311.70.61

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei:

- Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS Bucureşti  

 • Staţiunea Braşov
 • Staţiunea Cluj
 • Staţiunea Câmpulung Moldovenesc
 • Staţiunea Focşani
 • Staţiunea Timişoara
 • Staţiunea Mihăieşti
 • Staţiunea Caransebeş
 • Staţiunea Hemeiuşi
 • Staţiunea Craiova
 • Staţiunea Tulcea
 • Baza Experimentală Simeria
 • Baza Experimentală Ştefăneşti
 • Ocolul silvic exprimental Mihăieşti
 • Ocolul silvic experimental Săcele