Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (A.S.A.S.)

Sectia de Economie Agrara si Dezvoltare Rurala

Secţia de Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală

  • coordonarea cercetărilor ştiinţifice din domeniul Economiei agrare şi Dezvoltării Rurale privind:
    • fundamentarea de sisteme şi mecanisme moderne privind funcţionarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare;
    • fundamentarea tehnnico-economică a organizării exploataţiilor agricole cu dimensiuni optime;
    • coordonarea de studii pentru dezvoltarea durabilă a spaţiului rural românesc.
  • elaborarea de strategii privind dezvoltarea şi modernizarea agriculturii în condiţiile economiei de piaţă şi în relaţie cu cerinţele Uniunii Europene.

Preşedinte:

Prof. Ioan Niculae ALECU

 

Secretar ştiinţific:

Dr.ing. Luise GHEORGHIU

Tel.: 021-318.44.57-58/215; 021-318..44.79; Fax: 021-318.44.78

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei:

  • Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală Bucureşti
  • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu