Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (A.S.A.S.)

Sectia de Mecanizare

ECŢIA PENTRU MECANIZARE ÎN AGRICULTURĂ

 

  • implementarea de noi echipamente şi tehnologii în practica agricolă;
  • promovarea în agricultură a surselor energetice neconvenţionale în paralel cu raţionalizarea sistemelor clasice de energie;
  • implementarea unui sistem informaţional de monitorizare a echipamentelor utilizate în agricultură şi industrie alimentară;
  • promovarea cercetărilor multidisciplinare şi a programelor de măsuri pentru dezvoltarea cercetărilor din domeniu şi creşterea eficienţei acestora în practici agricole;
  • participă la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul mecanizării proceselor din agricultură şi industrie alimentară;
  • coordonează şi evaluează activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul mecanizării din unităţile de cercetare-dezvoltare de profil;
  • face propuneri de promovarea personalului de cercetare-dezvoltare din domeniu şi organizează manifestări ştiinţifice;
  • sprijină transferul de informaţie la utilizatori.

Preşedinte:

Prof. Vergil GÂNGU

Vicepreşedinte:

Dr. Nicolae BRIA

Secretar ştiinţific:

Dr. Mihai C. NICOLESCU,

Tel.: 021-311.70.61; 021-318.44.57-58/129

E-mail: asasmeca@asas.ro

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei:

  • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti