Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (A.S.A.S.)

Sectia de Industrie Alimentara

SECŢIA PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ

  • promovarea şi coordonarea de investigaţii ştiinţifice şi tehnologice privind procesarea resurselor agroalimentare şi conexe în produse alimentare;
  • elaborarea de strategii şi programe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru dezvoltarea industriei alimentare, siguranţa alimentului şi siguranţa alimentaţiei populaţiei;
  • realizări colaborări interdisciplinare în lanţul sol - produs - consumator, prin activităţi integrative cu alte domenii ale cercetării ştiinţifice.

Preşedinte:

Prof. Petru NICULIŢĂ            

Vicepreşedinte:

Dr. Lucian STROIA 

 

Secretar ştiinţific:

Dr. Valeri  STOICA,

Tel.: 021-318.44.54-55/223

 

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei:

  • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie, Acvatică, Pescuit şi Acvacultură Galaţi
  • Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet
  • Compania de Cercetări Aplicative şi Investiţii S.A.