Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (A.S.A.S.)

Sectia de Medicina Veterinara

SECŢIA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

 • elaborează strategii, programe şi proiecte în scopul asigurării sănătăţii animalelor şi siguranţa alimentară a populaţiei;
 • coordonează cercetările ştiinţifice pentru fundamentarea cadrului legislativ de protecţie a sănătăţii şi de combatere a bolilor la animale;
 • stabileşte direcţii şi metode de diagnosticare şi combatere a bolilor de importanţă majoră la animale;
 • contribuie la dezvoltarea cercetărilor din domeniul biotehnologiilor pentru obţinerea de noi produse biologice specifice medicinii veterinare;
 • sprijină contacte şi relaţii internaţionale în vederea dezvoltării cercetărilor ştiinţifice din domeniu;
 • organizează manifestări ştiinţifice cu participare internă şi internaţională;
 • sprijină îmbunătăţirea procesului de formare şi atragere a tinerilor în activitatea de cercetare ştiinţifică;

Preşedinte:

Prof.dr. Dumitru MILITARU  

Tel.: 021-318.44.54-55/147; 318.44.71

 

Vicepreşedinte:

Prof.dr. Alexandru BABA  

 

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei:

 • SN "Institutul Pasteur” S.A. 
 • IDSA Bucuresti
 • IISPV Bucuresti
 • Romvac Company