Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (A.S.A.S.)

Sectia de Zootehnie

SECŢIA DE ZOOTEHNIE

 • prin membri titulari, corespondenţi, de onoare şi asociaţi orientează cercetarea ştiinţifică din domeniul creşterii animalelor în direcţia creşterii calităţii producţiei, a măririi efectivelor şi obţinerii de indici de producţie individuale maxime;
 • elaborează cu instituţii abilitate programe de ameliorare a efectivelor de animale în direcţia obţinerii de produse cerute de piaţa internă şi mondială, competitive calitativ şi economic cu parteneri din domeniu;
 • iniţiază, coordonează şi execută proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul ameliorării genetice, biotehnologiilor de reproducţie şi nutriţie animală, cât şi în elaborarea de tehnologii de creştere şi exploatare a animalelor în diferite tipuri şi dimensiuni de exploataţii în funcţie de zonele pedoclimatice şi direcţiile de producţie solicitate de piaţă;
 • elaborează direct şi colaborează cu alţi parteneri la stabilirea strategiilor de creştere a animalelor pe termen scurt, mediu şi lung în concordanţă cu cerinţele interne şi cele comunitare;
 • sprijină, coordonează şi monitorizează elaborarea de proiecte de C - D naţionale şi internaţionale de către unităţile de C - D de profil;
 • iniţiază şi organizează manifestări ştiinţifice în domeniu atât cu caracter naţional, cât şi internaţional;
 • participă la recrutarea de tineri în cercetarea din domeniu, la formarea şi promovarea lor, cât şi la stabilitatea cadrelor de C - D;
 • iniţiază şi promovează relaţii de colaborare pentru executarea în comun de proiecte atât cu instituţii din ţară, cât şi din străinătate;
 • participă prin membrii săi la perfecţionarea pregătirii profesionale a studenţilor şi a doctoranzilor şi stimulează creaţii ştiinţifice de excelenţă;
 • prin membrii săi şi prin cercetătorii din institute şi staţiuni, participă la activităţi ştiinţifice desfăşurate în cadrul filialelor ASAS şi în universităţile de profil.

Secţia de Şiinţă a Solului, Îmbunătăţiri Funciare şi Protecţie a Mediului Secţia de Cultura Plantelor de Câmp Secţia de Horticultură Secţia de Zootehnie Secţia de Medicină Veterinară Secţia de Industrie Alimentară Secţia de Mecanizare Secţia de Economie Agrară şi Dezvoltare Rurală Secţia de Silvicultură

Preşedinte:

Prof. Dumitru SIMIONESCU   

 

Secretar ştiinţific:

Dr. Mihaela MATEESCU,

Tel.: 021-318.44.54-55/147; 318.44.71

 

Unităţi de cercetare-dezvoltare în coordonarea Secţiei:

 • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti - Ilfov
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu - Iaşi
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Tg.Mureş
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Sighet
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Şercaia
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu
 • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Reghin
  • Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Bilciureşti
 • Institutul de Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti
  • Staţiunea de Cercetări Sericicole Băneasa-Bucureşti
 • S.C. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură S.A
 • S.C. Romsuintest S.A Periş
 • S.C. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Animale de blană Tg. Mureş