Am gasit - 80 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
85.000 €

str. Ciresului, aproape Dragonul Rosu, etaj 2/3, bloc 2022, cf. 1 sporit dec., 67 mp, vedere mixta, orientare S-V, vedere deschisa, loc parcare suprateran, imb., g, f, p, t, um, ac, mobilat, utilata,...

Suprafata 67 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 3
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri; 17:33
...
399 €

aproape Scoala 307, piata Obor, Mall Veranda,12 minute, Parcul Circului, etaj 9/10, cf.1 semidec. 55mp., bloc 1982 reabilitat termic,pe mijloc,intrare stradala, vedere spate, orientare S-V,mobilat, utilat,imb.,g,f,p,...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri; 15:36
...
118.000 €

ap. 2 camere tip penthouse, et. 3, bloc nou an 2020, situat aproape de sos. Colentina in zona Sportului, spitalul Fundeni la 5 min., 55 mp, terasa de 45 mp, centrala proprie, locul de parcare si tot mobilierul...

Suprafata 55 mp Decomandat Etaj 3 din 3
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (18:22)
...
290 €

langa Hotel Colentina, 3 statii STB metrou Obor, 7/11, cf.1 semidec., 34 mp, bloc mixt reabilitat termic, pe mijloc, orientare est, vedere deschisa catre parc, mobilata, utilata, imb., g, f, p, termopan,...

Suprafata 34 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 23 Iul. '24 (17:58)
...
79.000 €

bloc 1980, reabilitat termic, situat langa parcul Plumbuita, Mc Donald's, str. Fabrica de Gheata, dec., 55 mp, imb. g, f, p, um, t, cadastru-intabulare, se accepta credit,

Suprafata 55 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 8
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (17:42)
...
300 €

aproape Parc Plumbuita/Motodrom, Scoala 39, etaj 1/11, cf.1 dec., 35 mp., bloc mixt reabilitat termic, pe mijloc, orientare sud-est, mobilata, utilata,imb., g, f, p, termopan, um, libera, av 1+1

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 23 Iul. '24 (17:08)
...
110.000 €

stradal, aproape piata/ metrou Obor, etaj 2/8,cf.1 sporit dec., 76mp., bloc 1990, hol H, vedere mixta, orientare E-V,2 bai, sufragerie 20mp., dormitoare 14mp si 12mp., bucatarie 8mp., cadastru,intabulare...

Suprafata 76 mp An 1990 Decomandat Etaj 2 din 8
Vanzari 3 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:02)
...
53.900 €

Doamna Ghica langa BRD, etaj 3/11, cf.1 sporit dec., 42 mp, bloc mixt 1976 reabilitat termic fara risc seismic, pe mijloc, orientare sud-vest, imb., termopan, parchet, bloc construit pe cadre (compartimentare...

Suprafata 42 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 11
Vanzari garsoniere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:02)
...
93.000 €

10 minute metrou Obor,12 minute Parcul Circului, etaj 8/10, cf.1 semidec., 55mp, bloc 1980 intrare stradala, vedere in lateral, orientare V, bucatarie spatioasa patrata, balcon spatios, vedere deschisa,...

Suprafata 55 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:02)
...
78.500 €

2 minute metrou, Mall Veranda, Parc Obor, piata, etaj 9/11, cf.1 dec., 67 mp, bloc 1976 reabilitat termic, vedere mixta, baie cu fereastra, 2 balcoane, orientare E, imb., termopan, cadastru, intabulare,...

Suprafata 67 mp An 1976 Decomandat Etaj 9 din 11 M 4 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:02)
...
71.990 €

Poiana cu Aluni, aproape Parc Plumbuita, Scoala 39, etaj 5/10, cf. 1 dec. 54 mp, bloc 1986 reabilitat termic, pe mijloc, centrala termica, orientare est, bucatarie spatioasa, vedere deschisa, cadastru,...

Suprafata 54 mp An 1986 Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:02)
...
85.000 €

pozitie excelenta planul doi dar foarte usor accesibil, 15 minute metrou Stefan cel Mare, str. Opanez, Kaufland la 5 minute, etaj 5/10, cf. 1 dec., 55mp, bloc 1978 reabilitat termic, orientare sud-est,...

Suprafata 55 mp An 1978 Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:01)
...
73.000 €

vav Parc Plumbuita, Scoala 39, etaj 5/10, cf. 1 circular 64 mp, bloc 1978, fara risc seismic, vedere mixta, orientare S-E, baie cu fereastra, curat, p. termopan, cadastru, intabulare. Intrare stradala,...

Suprafata 64 mp An 1978 Circular Etaj 5 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:01)
...
69.000 €

aproape Spitalul Fundeni/ Dragonul Rosu, etaj 2/3, cf. 1 dec. 58 mp. bloc 2015, orientare S, pe mijloc, centrala de apartament, imb. g, f, p, termopan, um, ac, mobilat, utilat, cadastru, intabulare, Loc...

Suprafata 58 mp An 2015 Decomandat Etaj 2 din 3
Vanzari 2 camere Ilfov, 23 Iul. '24 (16:01)
...
79.900 €

apartament doua camere la cheie, renovat integral, pereti refacuti, instalatii electrice, sanitare schimbate, gresie faianta, parchet, mobilat, utilata, etaj 11/12, cf. 1 dec. 50 mp. bloc 1977 reabilitat...

Suprafata 50 mp An 1977 Decomandat Etaj 11 din 12
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:01)
...
104.000 €

str. Nada Florilor, aproape Parc Tei/Plumbuita, etaj 4/10, cf.1 dec., 74 mp, bloc 1983 reabilitat termic, pe mijloc, 2 balcoane, 2 bai ambele cu fereastra, orientare sud, imb., g, f, p, termopan, um,...

Suprafata 74 mp An 1983 Decomandat Etaj 4 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:01)
...
85.500 €

15 min., metrou Obor, etaj 8/10, cf. 1 dec., 70 mp, bloc 1975 reabilitat termic, fara risc seismic, pe mijloc, orientare est, baie cu fereastra, balcon spatios pe tot apartamentul, vedere deschisa, imb.,...

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:00)
...
89.999 €

langa Dristor Kebab, aproape Kaufland, Veranda, Parc Plumbuita, etaj 7/10, cf. 1 semidec., 65 mp, bloc 1970 reabilitat termic, baie cu fereastra, vedere mixta, orientare E-V, imb., g, f, p, t, um, cadastru,...

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 16 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:00)
...
75.000 €

Fundeni Avion, 3minute Parc Plumbuita/ Lidl, etaj10/11,cf.1 dec., 77mp., bloc 1976 reabilitat termic fara risc seismic, 2 balcoane, baie cu fereastra, vedere deschisa, orientare est,imb., termopan, cadastru,...

Suprafata 77 mp An 1976 Decomandat Etaj 10 din 11
Vanzari 3 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (16:00)
...
61.000 €

vav Dristor Kebab, aproape Scoala 27,piata, Parc Tei, etaj 9/10,cf.1 dec.,50mp., bloc 1970 reabilitat termic, 2 lifturi,orientare est, baie cu fereastra,scara curata, intrare estradala, vedere in lateral,...

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 16 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (15:58)
...
118.000 €

str. Pancota, 15 min. piata Obor, etaj 1/8, cf.1 sporit dec., 77 mp, centrala termica, hol H, bloc 1990, 2 bai, vedere mixta, orientare E-V, baie mare cu fereastra, imb., termopan, um, g, f, p, cadastru,...

Suprafata 77 mp An 1990 Decomandat Etaj 1 din 8
Vanzari 3 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (15:58)
...
170.000 €

Situat stradal pe Dinu Vintila, vedere mixta, orientat spre est-vest, metrou Stefan cel mare la 7 min, parcul circului la 10 min, stadion Dinamo 5 min, bloc din 1995, et 3/8, scara curata, decomandat,...

Suprafata 75 mp An 1995 Decomandat Etaj 3 din 8 M 4 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (15:58)
...
450 €

vav Dinamo, 5 min., Parcul Circului, aproape Spitalul Floreasca, Kaufland, etaj 1/8, cf.1 sporit dec., 65mp, bloc 1990 reabilitat termic, mobilat, utilat, imb., g, f, p, termopan, 2xac., bucatarie spatioasa...

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (15:50)
...
97.000 €

langa Lidl, aproape piata Obor, Gara de Est, bloc 2010, cf.1 semidec., 73 mp, etaj 1/4, centrala de bloc, apa calda/caldura 24/7, terasa spatioasa pe toata latimea apartamentului, vedere deschisa, cadastru,...

Suprafata 73 mp An 2010 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 Iul. '24 (15:40)
...
275.000 €

Se vinde imobil situat in Cartierul German intr-o zona foarte buna, beneficiind de liniste, vecini foarte buni, pe str. Oradea, teren 250 mp, S+P+M an 1940, sc-190 mp, su-130 mp, 4 camere, 2 bai, subsol...

Suprafata utila 130 mp Teren 250 mp An 1940 4 camere La cheie
Vanzari case, vile Bucuresti, 22 Iul. '24 (17:10)
...
36.999 €

Situata stradal pe aleea Teiul Doamnei, la etajul 3/10, Facultatea de Constructii si Parcul Tei la 5 min., scoala 30 aproape, orientare buna, vedere spre spate, mobilata si utilata complet, acte pregatite,...

Suprafata 24 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 19 Iul. '24 (16:42)
...
68.000 €

langa Kaufland, aproape Piata Obor, Scoala 27,Mall Veranda, etaj 9/10,cf.1 dec., 50mp., bloc 1970 reabilitat termic fara risc seismic,pe mijloc, orientare vest,imb., termopan, cadastru,intabulare

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (18:52)
...
300 €

Situata pe colentina stradal dar cu vedere spre spate, zona linistita, metrou Obor la 20 de min, Spitalul fundeni aproape, statie tramvai 21 la 2 min de bloc, bloc reabilitat termic, etaj 1/10, 35 mp,...

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 18 Iul. '24 (17:15)
...
55.000 €

Situat stradal pe aleea Teiul Doamnei in plan 2, parcul Tei la 5 min., Facultatea de Constructii la 5 min., Scoala 30 aproape, acces facil catre nord, orientare catre est, vedere spre spate, et. 1/10,...

Suprafata 40 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:38)
...
134.000 €

pozitionare perfecta, ap. 3 camere situat intr-un bloc turn vizavi de Parcul Circului, vedere spre parc - lateral, an 1986, 2 balcoane, posibilitate al doilea grup sanitar, orientare sud, bucatarie spatioasa,...

Suprafata 67 mp An 1986 Decomandat Etaj 8 din 9 M 13 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:38)
...
138.000 €

Sos Colentina. vedere catre spate, pozitie buna, orientare sud-vest, metrou obor 10 min, kaufland 5 min, bloc 2012, parter din 9, terasa mare, Loc de parcare suprateran inclus, centrala de bloc, renovat,...

Suprafata 72 mp An 2012 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 18 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:37)
...
57.900 €

Sos. Pantelimon, plan 2, Parcul Morarilor la 5 min., metrou Costin georgian la 10 min., Cora Pantelimon 10 min., bloc reabilitat termic, et. 1/10, an 1975, curat, cf. 2, semidec., mobilat si utilat complet,...

Suprafata 42 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:37)
...
85.000 €

Str. Radovanu, plan 2, et. 2/4, bloc 1986, scara linistita, parcul Plumbuita la 5min., tramvai 21 la 5 min., renovat complet integral, mobilat si utilat, dec., posibilitate centrala,

Suprafata 55 mp An 1987 Decomandat Etaj 2 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:36)
...
68.000 €

stradala pe Calea Mosilor, cu vedere catre spate ferita de galagie, metrou obor la 7 min de bloc, constructie din 1982, reabilitat termic, et 8/8, fara probleme cu terasa, reimprospatata, mobilata si...

Suprafata 32 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 8 M 7 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:36)
...
55.000 €

situat stradal pe Ripicieni, pozitie buna, orientare S-V scoala 30 aproape la 5 min., parcul Plumbuita la 5 min., et. 8/10, bloc reabilitat termic, an 1976, renovat, mobilat si utilat, imb.: g, f, p,...

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:36)
...
65.999 €

situat pe lacul Tei in plan 2, vedere deschisa panoramica orientare buna, la 5 min. de Parcul Tei si Facultatea de Constructii, et. 10/10, fara probleme cu terasa, bloc reabilitat termic, an 1986, decomandata,...

Suprafata 42 mp An 1986 Decomandat Etaj 10 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:36)
...
61.000 €

situat stradal pe Colentina, la 8 min. de metrou Obor, scoala 27 la 5 min., Kaufland la 5 min., bloc curat, reabilitat termic, construit in 1970, et. 9/10, vedere pe lateral, orientare est, mobilat si...

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:35)
...
450 €

Apartament spatios situat pe strada Coltei, la 5 min de metrou Universitate si Piata Rosetti. Parter, bloc interbelic din 1933, fara risc seismic. Ideal pentru birouri avocatura, contabilitate sau cabinet...

Suprafata 61 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:35)
...
109.000 €

Situat stradal pe Sos Iancului la 5 min de metrou Iancului si liceul Iulia Hasdeu, bloc din 1976 reabilitat termic, et 10/11 fara risc seismic sau probleme cu terasa, vedere mixta, orientare buna, renovat...

Suprafata 68 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 10 din 11 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:34)
...
87.000 €

stradal pe Stefan cel Mare, metrou Obor la 5 min., scoala 307 la 5 min., piata Obor aproape, bloc din 1965, fara risc seismic, et. 1/10, vedere mixta, balcon spatios, semidecomandat, curat, imb. g, f,...

Suprafata 67 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 10 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:34)
...
79.900 €

situat stradal pe Colentina la 3 min. de metrou Obor, scoala 307 la 5 min., Piata Pbor la 5 min., bloc reabilitat termic, an 1977, fara risc seismic, et. 13/13, vedere panoramica, semidec., 61 mp, renovat...

Suprafata 61 mp An 1977 Decomandat Etaj 13 din 13 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:32)
...
45.000 €

situata pe Sos. Fundeni, stradal, parcul Motodrom la 2 min., Institutul Fundeni la 5 min., bloc reabilitat termic, an 1978 fara risc seismic, etaj parter/10, 29 mp utili, fara balcon dar se poate face,...

Suprafata 29 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:32)
...
87.000 €

stradal pe Stanescu Gheorghe aproape de scoala 46, Mega Mall la 7 min., vedere deschisa, orientare buna, metrou Iancului la 7 min., Piata Obor la 10 min., bloc in curs de reabilitare, an 1979, fara risc...

Suprafata 52 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 15 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:32)
...
109.000 €

apartament cu 3 camere situat intr-un bloc construit din 2013 in zona Maior Bacila, parcul Motodrom la 7 min., spitalul Fundeni la 10 min, etaj 2/4, cu lift, renovat complet, mobilat si utilat, semidec.,...

Suprafata 70 mp An 2013 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:32)
...
153.000 €

Situat in plan 2 pe Aleea deda, la doar 5 min de metrou obor, orientat catre est, luminos, scoala 307 la 5 min, bloc interbelic fara risc seismic din 1936, et 3/4, lift, centrala termica, mobilat si utilat,...

Suprafata 94 mp An 1936 Semidecomandat Etaj 3 din 3 M 5 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (16:31)
...
84.000 €

Pozitionare perfecta, bloc stradal, reabilitat termic, langa metrou Iancului, ap. 3cam.cu vederea pe spate catre rasarit, curat, imb, g, f, p, um, t, ac, mobilat, cadastru-intabulare, eliberabil rapid,...

Suprafata 62 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 6 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (11:47)
...
75.500 €

Bloc nou, 2009, la 15min. de metrou obor, avand acces rapid catre centru, nord, autostrada A3, studio cu dormitor separat, 44mp+terasa de 16mp, locul de parcare este in subsol si costa 7500euro separat,

Suprafata 60 mp An 2009 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (11:45)
...
71.000 €

bloc mixt, cu acoperis, situat pe Bd. Gheorghe Sincai, metroul-Parcul Tineretului la 5 min. constructie 1998, studio luminos, open space, avand o priveliste frumoasa, mobilat complet, utilat, este ideal...

Suprafata 29 mp An 1998 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 4 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 18 Iul. '24 (11:44)
...
105.000 €

Se vinde ap. 3 camere intr-un bloc situat in cartierul Tei, str. Maica Domnului, la 10 min. de metroul Obor, dec., 2 bai-una cu fereastra, 71 mp, vederea fiind mixta, mobilat, cadastru-intabulare, se...

Suprafata 71 mp An 1991 Decomandat Etaj 6 din 8 M 16 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (11:44)
...
93.000 €

Metrou Obor 15 min. Mall Veranda 10 min. Lidl-Kaufland 5 min., bloc 2011, centrala proprie, finisaje noi, 4 lifturi, mobilat-utilat, cadastru, intabulare, se accepta credit.Apartamentul se afla in Complexul...

Suprafata 85 mp An 2011 Decomandat Etaj 1 din 15
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 Iul. '24 (11:44)