Am gasit - 71 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
52.900 €

apartament doua camere, 10 min. metrou, aproape parc, Kaufland, piata, etaj 6/10, cf. 1 semidec., 54 mp, bloc 1970 fara risc seismic pe mijloc, orientare V, baie cu fereastra, scara curata, cadastru,

Suprafata 54 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:45
...
57.500 €

vav Dristor Kebab, aproape Parc Tei/Plumbuita, Scoala 27,et. 10/10, cf.1 semidec., 50 mp., bloc 1970 reabilitat termic, 2 lifturi, baie cu fereastra, pe mijloc, orientare S, imb., g,f,p, termopan, um,...

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:45
...
62.990 €

Avion aproape Parc Plumbuita, Scoala 39, etaj 1/10, cf. 1 dec. 58 mp. bloc 1978 reabilitat termic, pe mijloc, vedere deschisa, orientare est, curat, termopan, um, liber, cadastru, intabulare

Suprafata 58 mp An 1978 Decomandat Etaj 1 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:45
...
62.000 €

Mc.Donald's, aproape Parc Plumbuita/ Motodrom, str, Rascoala 1907, etaj 2/8, cf.1 dec., 52mp., bloc 1986 reabilitat termic, pe mijloc,orientare sud, bucatarie spatioasa, patrata, necesita renovare, termopan,...

Suprafata 52 mp An 1986 Decomandat Etaj 2 din 8
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:44
...
76.000 €

Poiana cu Aluni, aproape Parc Plumbuita, Scoala 39, etaj 4/8, cf. 1, dec. 59 mp. bloc 1986 reabilitat termic, baie cu fereastra, centrala termica, 2 balcoane, imb., g, f, p, termopan, um, ac,

Suprafata 59 mp An 1986 Decomandat Etaj 4 din 8
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:44
...
56.000 €

Intermacedonia, Avrig,vav Sectia Financiara, etaj 3/10,cf.1 dec., 33mp., bloc mixt 1983 reabilitat termic, pe mijloc, baie cu fereastra,imb.,g,f,p, termopan,um, cadastru,intabulare

Suprafata 33 mp An 1983 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 14:44
...
83.000 €

Iancului, Intermacedonia, str.Avrig, langa Sectia Financiara, etaj 8/10, cf. 1, 55 mp, bloc 1985 reabilitat termic, orientare E, bucatarie spatioasa 8 mp, vedere deschisa, imb., g, f, p, termopan, um,...

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:44
...
64.000 €

15 minute metrou Obor,vav Parc Plumbuita, etaj 6/10,cf.1 dec., 53mp., bloc 1976 fara risc seismic, orientare sud, pe mijloc, imb., gresie, faianta, cadastru, intabulare, liber

Suprafata 53 mp An 1976 Decomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:44
...
68.000 €

str. Rascoala 1907, aproape Parc Plumbuita/Scoala 39, etaj 7/10, cf.1 dec., 55 mp, bloc 1986 reabilitat termic, pe mijloc, orientare est, centrala termica, 2 balcoane, imb., termopan, cadastru, intabulare,

Suprafata 55 mp An 1986 Decomandat Etaj 7 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:44
...
50.000 €

langa Facultatea de Constructii, 15 min., metrou Stefan cel Mare, etaj 9/10, 2 lifturi, bloc 1988 reabilitat termic, pe mijloc, vedere deschisa, orientare sud, curata termopan, um, g, f,

Suprafata 40 mp An 1988 Decomandat Etaj 9 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 14:44
...
80.000 €

10 min., metrou aproape Parc Plumbuita, Kaufland, Veranda, etaj 3/10, cf.1 semidec., 69 mp, bloc 1970 reabilitat termic fara risc seismic, vedere mixta, orientare E-V, baie cu fereastra, curat, g, f,...

Suprafata 69 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 17 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 14:44
...
64.900 €

vav Kaufland, aproape piata Obor,Mall Veranda, Scoala 27,etaj 5/10,cf.1 dec.,50mp.,bloc 1970 reabilitat termic fara risc seismic,baie cu fereastra,orientare sud,imb,termopan,um, cadastru, intabulare

Suprafata 52 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:44
...
50.900 €

langa Hotel Sir, aproape Scoala 39,Kaufland, Mall Veranda, etaj 5/10, bloc 1976 fara risc seismic, cf.2 sporit dec., 45mp., hol locuibil, vedere mixta,pe mijloc, orientare S-E,scara curata,

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:44
...
85.000 €

vav Restaurant Margineni, aproape Parc Motodrom/Plumbuita, Scoala 39, etaj 8/8, cf.1 sporit dec., 77 mp, bloc 1986 reabilitat termic, vedere pe trei laturi, orientare S-E, vedere deschisa, imb., g, f,...

Suprafata 77 mp An 1986 Decomandat Etaj 8 din 8
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 14:44
...
44.900 €

vav Dristor Kebab, 8 minute metrou Obor, aproape Kaufland, Veranda, piata, etaj 7/10, cf. 1 semidec., 31 mp, bloc 1976 fara risc seismic, pe mijloc, orientare S-E, imb., g, f, p, termopan, um, cadastru,...

Suprafata 31 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 13 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 14:43
...
65.000 €

2 minute metrou, aproape Kaufland/Veranda, piata, etaj 7/10,cf.1 dec.,53mp., bloc 1975 reabilitat termic fara risc seismic, pe mijloc,orientare est,imb., termopan,um,cadastru, intabulare,liber

Suprafata 53 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:43
...
74.900 €

2 minute Parc Plumbuita, aproape Lidl, Scoala Arabeasca, etaj 2/10, cf.1 semidec., 72 mp., bloc 1980 reabilitat termic, 2 bai,centrala termica, pe mijloc, orientare est, vedere deschisa, imb., termopan,

Suprafata 72 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 14:43
...
83.000 €

vav Parc Plumbuita,15 min., metrou, aproape Scoala 30, Kaufland, Mall Veranda, et. 5/10, cf.1 dec., 74 mp, bloc reabilitat termic fara risc seismic, orientare S-E, 3 balcoane, baie cu fereastra, imb.,...

Suprafata 74 mp An 1976 Decomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 14:42
...
350 €

langa Parcul Izvorul Rece, 15 min. metrou Obor, etaj 8/8, cf.1 semi. 55 mp. bloc reabilitat termic, pe mijloc, vedere deschisa, mobilat, utilat,imb. g,f,p, termopan, um,ac, liber, av 1+1,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, ieri, 14:40
...
45.000 €

10 minute metrou Obor, aproape Kaufland, Veranda,cf.1 dec., 32mp, bloc mixt 1978 reabilitat termic, etaj 6/11, bucatarie patrata,pe mijloc, orientare vest,imb.,g,p,f, termopan, um, libera

Suprafata 32 mp An 1978 Decomandat Etaj 6 din 11
Vanzari garsoniere Bucuresti, 30 May, 15:10
...
530 €

str. Luncsoara vav Scoala 307, 10 minute Parcul Circului/Spitalul Colentina, etaj 2/8, cf. 1 dec., 70 mp, bloc 1985 reabilitat termic, 2 bai, baie mare cu fereatra, orientare vest, imb., g, f, p, termopan,...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 30 May, 15:05
...
299 €

10 metrou Piata Muncii/ Iancului, 5 min., Mega Mall,etaj 3/10,cf.1 semidec.,32mp, 2 lifturi, orientare vest,vedere deschisa, mobilata,utilata, imb.,g,f,p, termopan,um,ac, libera, av 1+1 Contract legal

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 30 May, 14:56
...
65.900 €

Metroul Obor la 10min. bloc reabilitat termic, fara risc seismic, 52mp, renovat recent, gfp, um, th, ac, mobilat, utilat, inclusiv electrocasnice, tv, baie cu fereastra, se accepta credit, acte ok,

Suprafata 52 mp An 1976 Decomandat Etaj 2 din 10 M 16 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 30 May, 08:01
...
57.000 €

Str. Arh. Ion Berindei, metroul Obor la 8min. Mall Veranda la 5min. Kaufland la 3min. bloc fara risc seismic, an. 1970, dec, 51mp, acte ok, se accepta credit, trebuie renovat, eliberabil imediat.

Suprafata 51 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 27 May, 12:30
...
54.000 €

Colentina D-na Ghica, Parcul la 3min. str. Sinaia, bloc nou 2017, p+2etaje, izolat termic, parter/2, centrala termica proprie, dec. 28 mp, curte proprie 24mp,Boxa 3m, IMB. GFP,UM, mobilata complet-utilata,

Suprafata 28 mp An 2017 Decomandat Etaj parter din 2
Vanzari garsoniere Bucuresti, 27 May, 11:00
...
450 €

15 min., metrou Obor, aproape Scoala 30, Veranda Kaufland, etaj 5/10, cf.1 dec., 70 mp, bloc reabilitat termic, pe mijloc, orientare sud, renovat integral, g, f, p, termopan, um, ac, mobilat, utilat,...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 26 May, 18:55
...
465 €

apartament luminos rond Obor, vizavi de metrou, plan 2, zona linistita, vedere spate, bloc reabilitat termic, et 2/8, an 1983, renovat recent, mobilat si utilat, 2 bai cu geam, loc parcare, av 1+1

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 26 May, 13:38
...
87.000 €

Va propunem spre achizitie un ap.2cam. situat in Complexul Rose Garden, situat in plan secund, beneficiind de liniste, metroul Obor la 7min.Pipera 10min. Bloc 2009,cu centrala proprie, mobilat-utilat.

Suprafata 56 mp An 2014 Semidecomandat Etaj 10 din 11 M 18 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 May, 12:10
...
410 €

Sos. Colentina in complexul RoseGarden, Metrou Obor 7 min. Pipera 7 min. parter/9, in planul doi, beneficiind de liniste, priveliste frumoasa, centrala de bloc, terasa mare, paza BGS 24/24, liber 1 iunie,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 25 May, 18:01
...
78.000 €

COLENTINA STRADAL, VAV DE PARCUL PLUMBUITA, BLOC 1978, DEC, P/10, IMB. GFP, UM, INSTALATII-USI SCHIMBATE, PRETABIL SI PENTRU FIRMA-CABINETE FIIND CU INTRARE STRADALA.

Suprafata 70 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 25 May, 17:54
...
63.000 €

Metroul Obor la 10min. Pipera la 5min.Teiul Doamnei, aproape de Parcul Tei si Facultatea de Constructii, bloc 1984, ap. de pe mijloc, dec, 50mp, 2 lifturi, orientare sud, se accepta credit, Liber.

Suprafata 50 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 8 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 13:52
...
63.000 €

Metroul Obor la 10min. Pipera la 5min. Teiul Doamnei, aproape de Parcul Tei si Facultatea de Constructii, bloc 1984, 2 lifturi, ap.de pe mijloc, dec, 50mp, termopan,orientare sud, se accepta credit,

Suprafata 50 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 8 M 16 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 13:08
...
63.000 €

Petre Antonescu, 5 min., Parc Tei, Scoala 27, Veranda, etaj 4/8,cf.1 dec., 52mp., bloc 1983 reabilitat termic, pe mjloc, 2 lifturi, orientare est,bucatarie patrata spatioasa, imb., termopan, cadastru,...

Suprafata 52 mp An 1983 Decomandat Etaj 4 din 8 M 15 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 12:42
...
41.500 €

METROUL OBOR LA 12MIN. TEIUL DOAMNEI ADIACENT, BLOC 1976, REABILITAT TERMIC, APROAPE DE PARC, SCOALA 30, DEC, P/10, NECESITA RENOVARE COMPLETA, ELIBERABIL REPEDE, ACTE OK, SE ACCEPTA DOAR CASH.

Suprafata 36 mp An 1976 Decomandat Etaj parter din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 12:39
...
63.000 €

Str. Masina de Paine, Stefan cel Mare, metroul Obor la 6min. vav de Kaufland, Mall Veranda, bloc reabilitat termic, an1970, balcon mare, baie cu fereastra, boxa 9mp, IMB. GFP,mobilat modern,doar cash,

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 12:22
...
80.000 €

Apartament luminos cu 2 camere situat in complexul Planorama, parcul plumbuita 7 min, pipera aproape, bloc 2012, et 14/15, vedere deschisa, renovat recent total, 2 bai, terasa 20 mp, acte ok, liber.

Suprafata 74 mp An 2012 Decomandat Etaj 10 din 15
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 12:22
...
92.500 €

apartament 3 camere luminos, metrou Obor 12 min., vizavi parc Plumbuita, vedere mixta, bloc reabilitat termic, renovat recent integral, 2 balcoane, decomandat, 75 mp, c+i, se acc. credit, liber imediat,

Suprafata 75 mp An 1977 Decomandat Etaj 3 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 25 May, 12:22
...
67.500 €

Metroul Obor la 10min. Pipera 5 min.Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie, bloc 1980 reabilitat termic, situat in planul 2, et. 8/10, dec., ac, um, ferestre termopan, acte in regula, liber, se accepta credit

Suprafata 54 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10 M 18 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 12:21
...
350 €

apartament cu 2 camere stradal, parc Plumbuita 5 min., metrou Obor 15 min., bloc reabilitat termic, mobilat, complet utilat cu electrocasnice noi, zugravit recent, imb: g, f, t, um, ac, liber, av. 1+1,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 25 May, 12:21
...
53.000 €

Studio in complexul Planorama, bloc 2012, 4 lifturi, plan 2, vedere superba, multa liniste, renovata complet, mobilat si utilat, centrala proprie, cadastru, intabulare, libera imediat,

Suprafata 40 mp Decomandat Etaj 9 din 15
Vanzari garsoniere Bucuresti, 25 May, 12:21
...
80.000 €

Apartment cu 2 camere luminos vizavi de complexul doamna ghica Plazza, et 2/4 bloc reabilitat termic 1987, vedere spre fata, loc de parcare amp inclus, renovat recent, mobilat, utilat, acte ok

Suprafata 62 mp An 1987 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 12:21
...
84.000 €

Mosilor, vav Pizza Hut, bloc 1983, reabilitat termic, stradal, situat intr-o zona foarte buna in inelul central, 54 mp, bucatarie spatioasa, amplasat pe mijloc, cadastru, intabulare, se accepta credit,

Suprafata 54 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 12:21
...
76.000 €

Superpozitionare, Metroul Obor la 5 min. de bloc, vav de magazinul Obor, bloc reabilitat termic, 69 mp, balcon mare, vedere mixta, eliberabil rapid, cadastru, intabulare, se accepta credit,

Suprafata 66 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 25 May, 12:21
...
43.500 €

Pozitionare foarte buna, metroul Iancului la 2 min., bloc reabilitat termic, fara risc seismic, 2/10, 31 mp, termopan, um, fara imb. cadastru-intabulare-energetic, libera, ideala investitie pt. chirie,

Suprafata 31 mp An 1960 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 6 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 25 May, 12:20
...
65.000 €

Masina de Paine, metroul Obor la 3min. Mall Veranda la 3min. Kaufland la 3min. bloc reabilitat termic, fara risc seismic, an 1974, dec.,53mp, se accepta credit, eliberabil rapid, cadastru, intabulare

Suprafata 53 mp An 1971 Decomandat Etaj 6 din 10 M 15 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 12:20
...
91.500 €

Metroul Obor este la 10min. Mall Veranda 5 min. Pipera 5 min. langa sectia 7politie, bloc 1985, 2 lifturi, teava de gaz pt. centrala, dec.3 debarale, GFP ,UM, TH, AC, cadastru, intabulare, se accepta...

Suprafata 70 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 8 M 15 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 25 May, 12:20
...
112.000 €

Sos Colentina in complexul Rose Garden, metroul Obor la 7min. Pipera 5min. Bloc 2009, cu centrala proprie, et. 6/11 cu 2 terase, dec, 66mp, modelul mare, loc de parcare subteran-mobilat complet-utilat.

Suprafata 66 mp An 2009 Decomandat Etaj 6 din 11 M 17 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 12:20
...
55.900 €

Casa Magica, Sos. Pantelimon aproape de sos. Iancului, bloc mixt, an 1984, rezistent la cutremure, centrala proprie, dec. 33 mp, renovata complet, g, f, p, um, usi noi, instalatii noi, mobilata complet...

Suprafata 33 mp An 1984 Decomandat Etaj 2 din 4 M 17 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 25 May, 12:19
...
110.000 €

teren 440 mp, d-15 ml, intre case si vile, situat pe aleea Romula in cartierul Dacic, vav de Institutul Fundeni, strada asfaltata cu toate utilitatile, certificat de urbanism; s+p=2e+3er, pot 45%, cut...

Suprafata 440 mp Intravilan Deschidere 15 ml
Terenuri Bucuresti, 25 May, 12:19
...
75.000 €

teren 200 mp, d-13 m, situat aproape de spitalul Fundeni, adiacent din str. Sportului, acesibilitate foarte buna, pe teren este o constructie compusa din 3 camere, avand toate utilitatile, acte ok

Suprafata 200 mp Intravilan Deschidere 13 ml
Terenuri Bucuresti, 25 May, 12:15