Toate anunturile utilizatorului - 60 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
Colentina, Andronache, Voluntari
250 €

Terra Residence, bloc nou, 4/6, centrala proprie, imbunatatiri noi, gresie, faianta, parchet, um, Ac, posibilitate parcare, mobilata modern,...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Voluntari, 17 aug, 14:15
Obor, Mihai Bravu
72.500 €

Bucur Obor, 5 minute metrou, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, 3/10, dec, complet mobilat si utilat, curat, igienizat, dressing mare in...

 • 70 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 aug, 15:39
Obor, Colentina stradal, complex Rose Garden
85.000 €

metrou Obor 7 min, Mall Veranda 5 min, Pipera 10 min., 2 terase mari, gresie, faianta, parchet, UM, termopan, paza BGS, mobilat complet, cu...

 • 68 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 12
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 aug, 14:45
Agent imobiliar
4.500 Lei

Agentie imobiliara cu sediul in zona Obor, sos. Colentina, angajeaza pentru postul de consilier imobiliar, este necesara experienta minima,...

Locuri de munca - oferte full time
Bucuresti, 15 aug, 12:46
Obor, M. Bravu, bd. Ferdinand x Dimitrov
59.000 €

Stradal intrare si vedere stradale ideal pentru firma, cabinet medical avocat-notar, salon infrumusetare, pretabil orice, metroul la 3 min. Ap....

 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:46
Colentina, parc Plumbuita, Rau, Mc Donalds, Bacila
71.500 €

Ratb 2 min. Bloc cu 4 etaje, c-tie 1986, dec, foarte spatios, 82 mp, 2 bai, 2 balcoane, compartimentare tip H, vedere mixta, sufragerie-20 mp,...

 • 82 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:46
Obor Colentina, D-na Ghica vav de Parcul Plumbuita
71.500 €

metrou Obor 12 min. Pipera 5 min. stradal pe sos. Colentina, vedere pe spate, ap. de mijloc, bloc reabilitat termic, renovat integral recent, g, f,...

 • 71 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:45
Pantelimon, Morarilor, Sos. Fundeni
71.500 €

langa parcul Morarilor, Ratb 2 min., Lidl 2 min. Bloc 1984 tip rusesc, 2 lifturi, dec., 2 bai, orientare est, 71 mp, Renovat gfp, um, ac, usi,...

 • 71 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:45
Obor, Stefan cel Mare, Lizeanu, Tei
76.000 €

Maica Domnului, Lizeanu, metrou Obor 7 min. Parcul Circului 5 min., 2 bai, pe mijloc, imb. gresie, faianta, parchet, um, termopan, Ac, cadastru,...

 • 72 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 16 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:45
Piata Iancului, Mihai Bravu, Sos. Iancului
98.500 €

metrou Iancului la 3 min. metrou Obor 10 min. pozitionare super buna, bloc civilizat, 100 mp, dec. 2 lifturi, 3 balcoane, baie cu fereastra, vedere...

 • 100 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 14
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 15 aug, 12:45
Obor, M. Bravu, Avrig, Aproape de Primaria sect. 2
259.000 €

foarte aproape de piata, mall Veranda, metrou Obor teren 455 mp, deschidere 10 m, constructie existenta, toate utilitatile, ideal pentru proiect...

 • Suprafata 455 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 10 ml
 • 7 min.
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, 15 aug, 12:45
Obor, Petre Antonescu- Teiul Doamnei Sectia 7
87.500 €

Metrou Obor 7 min. Mall Veranda 5 min. 2 bai, 2 balcoane, scara civilizata, reabilitat termic, termopan, imb. gresie, faianta, parchet, UM,...

 • 85 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 15 aug, 12:44
Obor, str. Masina de Paine, Teiul Doamnei sectia 7
63.000 €

metrou Obor 7 min. Mall Veranda, 5 min. bloc reabilitat termic, ap. 2 cam. de mijloc, baie cu fereastra, renovat recent integral, balcon mare,...

 • 54 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:44
Obor, Teiul Doamnei, Colentina, Complex Rosegarden
73.000 €

metrou Obor 7 min., Pipera 10 min, mall Veranda, bloc 2010 stradal, vedere spate, 2 lifturi, paza BGS, orientare est, pe mijloc, contorizat,...

 • 64 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 11
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:44
Obor sos. Colentina, Complex Rosegarden
+ Schita
430 €

in complexul RoseGarden, Metrou Obor 7 min. Pipera 7 min. in planul doi, beneficiind de liniste, priveliste frumoasa, modeL mare, 2 terase, 4/11...

 • 67 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:44
Calea Mosilor, stradal, intre Eminescu si Obor
88.000 €

Metrou Obor 5 min. bloc reabilitat termic, foarte civilizat, intrare- vedere stradala, 2 bai, renovat recent integral, usi -instalatii noi,...

 • 74 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 7 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:44
Lacul Tei, Teiul Doamnei, langa parcul Tei
66.500 €

metrou Obor 10 min., langa facultatea de c-tii, parcul Plumbuita, Stradal pe Teiul Doamnei, bloc civilizat c-tie 1984, 2 balcoane, centrala...

 • 75 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:43
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parcul Plumbuita
95.000 €

str. Pancota, bloc 1991, reabilitat termic, dec. 96 mp, foarte spatios, bucatarie mare, 2 bai, 2 debarale, centrala proprie, imb. termopan,...

 • 96 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 15 aug, 12:43
Pantelimon Morarilor aproape de liceul Blaga Cora
61.000 €

stradal, bloc 1976 reabilitat termic, fara risc seismic, dec, 70 mp, baie cu fereastra, pe mijloc, imbunatatiri, balcon mare, g, f, p, um,...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:43
Obor, Stefan cel Mare, sos. Colentina stradal
+ Schita
65.000 €

Metrou Obor 5 min., Mall Veranda, Piata Obor foarte aproape, vav Kaufland, fara grad de risc seismic, bloc reabilitat termic, vedere mixta, um,...

 • 67 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:43
Obor, Colentina, Dna Ghica
55.000 €

vav Parcul Plumbuita, Metrou Obor 10 min. Pipera 10 min. langa BCR, planul 2, bloc fara risc seismic, pe mijloc, orientare est, termopan, AC,...

 • 54 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:43
Lacul Tei, aproape de parcul Circului
85.500 €

stradal, la 5 min. de parcul Circului, la 8 min. de parcul Tei, orientare sud-est bloc reabilitat termic, dec, foarte bine impartit, imbunatatiri,...

 • 71 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 16 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:42
Obor, M. Bravu, bd. Ferdinand, Dimitrov
44.500 €

Metrou Obor 5 min., metrou Iancului 3 min. Langa liceul Hasdeu, pozitie excelenta, renovata integral, instalatii noi, vedere frumoasa, mobilata...

 • 32 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 5 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 15 aug, 12:42
Obor, Stefan cel Mare, sos. Colentina stradal
58.000 €

metrou Obor 6 min. Kaufland, Mall Veranda 5 min., bloc reabilitat termic, foarte civilizat, fara risc seismic, usa metalica, termopan, pe mijloc,...

 • 57 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:42
Obor, Masina de Paine, Stefan cel Mare, Colentina
58.000 €

super pozitie, Metrou Obor 10min. Mall Veranda, Kaufland 2min., bloc reabilitat termic, baie cu fereastra, balcon mare, pe mijloc vedere mixta,...

 • 70 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:42
Colentina, parc Plumbuita, Rau, Mc Donalds, Bacila
64.000 €

in planul 2, Linia Ratb 282, aproape de Sos. Colentina, bloc 1986, reabilitat termic recent, stradal, orientare sud, centrala proprie, dec, 60 mp,...

 • 60 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 aug, 12:42
Lacul Tei, Ghica Tei, Teiul Doamnei
49.900 €

langa facultate Str. Inginerilor, aproape de Parcul Circului, pozitionare super, imb. gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, AC,...

 • 42 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 15 aug, 12:41
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei
+ Schita
32.500 €

vav Parc Plumbuita, aproape Facultarea de Constructii, Parc Tei,10 min., metrou Obor, cf. 2, bloc mixt, 2 lifturi, pe mijloc, bucatarie mobilata si...

 • 24 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 15 aug, 10:29
Obor, Colentina, Lacul Tei, facultate Teiul D-nei
32.500 €

D-na Ghica, sectia 7, metrou Obor 12 min. parcul Tei-Plumbuita, scoala 30, Ratb 3 min. bloc mixt, reabilitat termic, imb.g, f, p, um,ac, termopan,...

 • 23 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 19 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 14 aug, 20:21
Lacul Tei, Teiul Doamnei Facultarea de Constructii
260 €

stradal vav Facultatea de Constructii, Parcul Tei, 15 min., metrou Obor, etaj 4/10, dec., 45 mp, bloc reabilitat termic, orientare sud-vest ,...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 14 aug, 11:21
Obor, Teiul-Doamnei, Colentina
600 €

Complex Rosegarden, metrou 7 min., aproape Mall Veranda, Pipera 10 min. in planul doi, beneficiind de liniste, 8/9 bloc nou 2010, 2 terase mari, 2...

 • 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 21:25
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, 7 min metrou
+ Schita
65.000 €

vav Sectia 7, 5 min., Mall Veranda, Kaufland, cf.1, bloc reabilitat termic fara risc, vedere mixta, bucatarie patrata, imb, gresie, faianta,...

 • 64 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 21:24
Obor, Colentina, stradal, Kaufland
350 €

Mall Veranda, 5 min. metrou Obor, Teiul Doamnei, cf. 1, etaj 6/10, bloc reabilitat termic, baie cu fereastra, mobilat modern, utilat complet, imb.,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 21:23
Pipera, Mega Image, adiacent, strada asfaltata
235 €

Pipera in spatele Bisericii, cartier civilizat, teren 760 mp, deschidere 15 m, orientat spre sud, toate utilitatile trase, casa demolabila,...

 • Suprafata 760 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 15 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Ilfov, 13 aug, 21:22
Colentina Rau, vav parc Plumbuita
69.900 €

Colentina langa Mc Donalds 1/11 vedere mixta, 2 balcoane mari, baie cu fereastra, renovat complet, imb. G, f, p, um, ac, instaltii-usi noi, se...

 • 75 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 11
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 21:21
Lacul Tei, complex Domino, Maica Domnului
47.500 €

bloc reabilitat termic, Facultatea de Constructii, Parcul Tei, gars. pe mijloc, 2 lifturi, orientare S-E, vedere deschisa, imb., g, f, p, usa...

 • 42 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 13 aug, 21:21
Obor, Colentina, Doamna Ghica, vav parc Plumbuita
+ Schita
84.000 €

aproape rond, 15 min. metrou Obor, cf. 1 sporit dec, 78 mp, bloc 1990, vedere mixta, bucatarie mare patrata, 2 bai, imbunatatiri g, f, p, termopan,...

 • 78 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 14:18
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei
41.500 €

langa Scoala 30, vav Parcul Plumbuita, Tei, 15 min metrou Obor cf. 2, dec., 40 mp, bloc 1976 reabilitat termic, terasa fara probleme pe mijloc,...

 • 40 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 14:18
Colentina stradal, vav Carrefour, Dedeman
54.000 €

10 min., parc, lac Plumbuita, 20 min., metrou Obor, cf. 1 dec, 60 mp, bloc 2014, etaj 5/8, vedere mixta, centrala termica, imb, g, f, p, termopan,...

 • 60 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 14:18
Obor, Colentina, Doamna Ghica, vav parc Plumbuita
+ Schita
72.500 €

langa BCR,12 minute metrou, cf.1 dec, 68 mp, bloc 1977 fara risc seismic, pe mijloc, vedere mixta,2 balcoane,baie cu fereastra, imb, g, f, p,...

 • 68 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 14:18
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, 10 min. metrou
75.500 €

aproape, Sectia 7 Politie, Kaufland, Scoala 27, Parc Tei, Plumbuita, bloc 1984 reabilitat, bucatarie patrata, orientare est, 2 lifturi, 2 bai, pe...

 • 70 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 14:12
Obor, Stefan cel Mare, stradal, langa metrou
600 €

Mosilor, etaj 10/12, cf. 1 sporit 107mp, vedere deschisa, orientare sud-est, imbunatatiri, g, f, p, termopan, bucatarie deschisa, mobilat, utilat,...

 • 107 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 4+ camere
Bucuresti, 13 aug, 14:07
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, 12 min. metrou
400 €

aproape sectia 7, Kaufland, cf. 1 dec., 75 mp, etaj 5/8, bloc 1984, 2 grupuri sanitare, mobilat, utilat, imb, g, f, p, termopan, um, liber, av, 1+ 1

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 14:06
Obor, Colentina, stradal, vav Rose Garde
+ Schita
71.000 €

metrou 12 min., aproape Kaufland, mall Veranda, piata, parc Plumbuita, bloc 1971 reabilitat termic fara risc, pe mijloc, baie cu fereastra imb, g,...

 • 69 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 14:06
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, vav Sectia 7
+ Schita
41.500 €

aproape Mall Veranda, Kaufland etaj 1/10, cf. 1 semidec., 31 mp, bloc 1981 reabilitat termic, 2 lifturi, orientare est, imb., g, f, p, termopan,...

 • 31 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 13 aug, 14:06
Colentina, Rau, Bacila, Mc Donald's
58.000 €

vav ANL, Rascoala, aproape Fundeni, Parc Lac Plumbuita, 5 min. Sos. Colentina, 20 min. metrou Obor, parter inalt, imb., gresie, faianta, parchet,...

 • 50 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 14:06
Obor, Colentina, Teiul Doamnei vav Sectia 7
56.500 €

10 min metrou, aproape Kaufland, Parc Plumbuita, Tei, bloc 1971 reabilitat termic fara risc seismic, orientare sud-est, pe mijloc, fara imb.,...

 • 52 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 14:06
Colentina, Avion, Fundeni, stradal
39.900 €

vav parc Motodrom aproape lac Plumbuita, et. 2/10, cf. 1 semidec., 34 mp, bloc mixt 1979 reabilitat termic, pe mijloc vedere deschisa catre parc,...

 • 34 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 13 aug, 14:05
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, sectia 7 Politie
66.000 €

aproape Kaufland, Piata, mall Veranda, 12 min metrou Obor, 5 min Parcul Tei, Plumbuita, cf. 1 dec., 57 mp, bloc 1984, orientare V, pe mijloc, imb,...

 • 57 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 14:05
Lacul Tei, Maica Domnului vav Parc Tei
250 €

Complex Domino 15 min, metrou Stefan cel Mare, 5 min, Facultatea de Constructii, Kaufland, Floreasca, et 10/10, pe mijloc, bloc reabilitat termic,...

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 13 aug, 14:05