Am gasit - 25 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
58.000 €

stradal, Benzinaria OMV, cf1, 4/9, balcon in termopan, 53mp, foarte curat, locuibil, situat pe mijloc, bl. reabilitat termic, aproape scoala, gradinita, mijloace transport, cadastru intabulare disc

Suprafata 50 mp An 1977 Etaj 4 din 9
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 20:03
...
100.000 €

stradal Emil Racovita, ctie 1981, cf1, 1/10, balcon, 2gr. sanitare, stratia stb aliorului, aproape scoala, pozitionat pe spate, fara zgomot, mijloace transport aproape, acte in regula disc

Suprafata 85 mp An 1981 Etaj 1 din 10
Vanzari 4+ camere Bucuresti, ieri, 19:57
...
55.000 €

stradal, parcul Morarilor, cf. 1, etaj 2, balcon in termopan, 53 mp, bl. reabilitat termic, facilitati, langa magazine, transport in comun, parc scoala, cadastru, intabulare, pret bun

Suprafata 53 mp An 1975 Etaj 2 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 19:33
...
69.000 €

stradal, aproape piata Minis, cf. 1, 1/4, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, scara curata, zona verde si civilizata, curat, termopan, usa metalica, liber, metrou 8-9 minute, disc.,

Etaj 1 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 18:48
...
52.000 €

scoala gen. nr 30, aproape parcul Tei, cf. 2, decomandat, etaj 7, balcon in termopan, complet renovat total, g, f, p, t, um, bl. reabilitat termic, aproape magazine, parc transport, cadastru, intabulare,...

Decomandat Etaj 7 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 18:12
...
71.000 €

C-Tin. Brancusi stradal, metrou Titan 3-4 minute, cf. 1, decomandat, etaj 1, balcon inchis, bl. reabilitat termic, langa parcul IOR, zona verde, cadastru, intabulare, pret bun, merita vazut,

Decomandat Etaj 1 din 4
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 18:06
...
43.000 €

Baraje, Piata Minis, metrou 7-8 minute, cf1, etaj 1, balcon inchis, libera, complet renovata recent, in totalitate, zona verde si linistita, g+f+p+t+um, magazie,bloc civilizat, cadastru intabulare,neg

Suprafata 31 mp Etaj 1 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 17:57
...
61.000 €

Diham, stradal, aproape metrou 5-6 minute, cf. 1, etaj 4, balcon inchis, complet renovat total, g, f, p, t, um, se poate locui imediat, bl. reabilitat termic, cadastru intabulare, parc IOR, merita vazut

Suprafata 50 mp
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 17:54
...
60.000 €

Chisinau, semistradal, decomandat, etaj 7, balcon in termopan, 46mp, liber, renovat, curat, locuibil, g+f+p+t+um, bl. reabilitat termic, aproape mijloace transport, cadastru, intabulare disc

Suprafata 46 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 8
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 17:27
...
76.000 €

stradal, spital, cf. 1, decomandat, 7/10, balcon 10 mp, 72 mp, complet renovat, g+f+p+t+um, se poate locui imediat, vedere spate, fara risc seismic, scoli, gradinite, cadastru, intabulare, disc.,

Suprafata 70 mp Decomandat Etaj 7 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 17:21
...
69.000 €

Complexul Gloria, langa Parc IOR, cf1, 2/4, balcon inchis, complet renovat total, g+f+p+t+um, totul nou, liber, bl. reabilitat termic, aproape scoala, gradinita, zona verde, cadastru, intabulare, disc.

Etaj 2 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 17:18
...
71.000 €

stradal vis-a-vis de parcul IOR, metrou Titan, cf1, decomandat, etaj 6, balcon inchis, bl. reabilitat termic, super zona, foarte civilizat, aproape scoli, gradinite, cadastru intabulare disc.

Decomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 17:18
...
99.000 €

Emil Racovita stradal, ctie 1982, cf1, etaj 1, balcon inchis, 2gr. sanitare, bucatarie patrata 10mp, vedere spate fara zgomot, zona verde civilizata, scoli,gradinite aproape, cadastru, intabulare neg

Suprafata 85 mp An 1982 Etaj 1 din 10
Vanzari 4+ camere Bucuresti, ieri, 16:57
...
74.000 €

complexul Gloria, langa parcul IOR, cf1, 2/4, bl. reabilitat termic, liber, zona verde si civilizata, aproape scoli, gradinite, merita vazut, cadastru intabulare pret bun disc.

Etaj 2 din 4
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 16:48
...
38.000 €

metrou Costin Georgian, cf. 1, 33 mp, decomandata 8/10, balcon in termopan, renovata, g, f, p, t, um, se poate locui imediat, bl. reabilitat termic, zona verde cadastru, intabulare, pret bun disc.,

Suprafata 33 mp Decomandat Etaj 8 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 16:09
...
68.000 €

Ferdinand stradal, 7-8 minute metrou, cf. 1, 2/4, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, incadrat pe mijloc, aproape, piata, scoala, gradinita, aproape Mall Veranda, cadastru, intabulare, disc.,

Etaj 2 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:48
...
61.000 €

Colentina adiacent, metrou Obor 5-6 minute, cf. 1, 7/10, balcon inchis, curat, bloc reabilitat termic, scara civilizata, aproape piata, mall Veranda, scoala, gradinita, cadastru, intabulare, disc.,

Suprafata 53 mp Etaj 7 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 14:36
...
76.000 €

Mc Donald's, metrou Costin Georgian, cf. 1, etaj 3, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, zona verde, liber, aproape scoli, gradinite, aproape mijloace transport, cadastru, intabulare, pret bun,

Etaj 3 din 4
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 13:18
...
105.000 €

Sectia 9 Politie, adiacent, ctie 1983, cf1, etaj 2, 2gr. sanitare, 2 balcoane, 90mp, renovat, g+f+p+t+um, centrala proprie, se poate locui, bl. reabilitat termic, aproape piata ,scoala, pret bun disc

Suprafata 90 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 2 din 8
Vanzari 4+ camere Bucuresti, ieri, 12:15
...
28.500 €

cf. 2, stradal, etaj 5, complet renovata, g+f+p+t+um, foarte curata, bl. reabilitat termic, scara civilizata, metrou 7-8 minute, aproape Auchan, cadastru, intabulare, pret bun disc.,

Etaj 5 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 12:03
...
68.000 €

sectia 9 Politie, adiacent, aproape piata Delfinului, c-tie 1983, cf. 1, decomandat, balcon in termopan, 54 mp, aproape scoala, gradinita, mijloace transport, scara si bloc curat, cadastru, intabulare...

Suprafata 54 mp An 1983 Decomandat Etaj 1 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 11:27
...
30.000 €

stradal, Postavaru, cf. 2, etaj 1, bl. reabilitat termic, zona civilizata, aproape Auchan, metrou 10 minute maxim, libera, aproape transport in comun, 101, 311, cadastru intabulare disc.,

Etaj 1 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 10:24
...
139.000 €

Chiajna, la 10 minute de MC Donalds, casa P+M, c-tie 2020, finisata exterior, st=180, su=170, interior finisat la gri, teren 352mp, d=22ml, zona rezidentiala, cadastru, intabulare, disc.,

Suprafata utila 170 mp Teren 352 mp An 2020 3 camere La rosu
Vanzari case, vile Ilfov, ieri, 10:15
...
78.000 €

stradal, vis-a-vis de RoseGarden, cf.1, decomandat, balcon, termopan, parchet, curat, bl. reabilitat termic, fara risc seismic, liber, aproape Kaufland, mall Veranda, cadastru, intabulare, neg.,

Suprafata 70 mp Decomandat Etaj 4 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 09:48
...
83.000 €

ctie 1983, langa Intermacedonia, 3-4 minute metrou Iancului, decomandat, 8/10, balcon inchis, 55mp, bl. reabilitat termic, termopan, um, curat, aproape scoala, gradinita, cadastru, intabulare, disc

Suprafata 55 mp An 1983 Decomandat Etaj 8 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 09:27