Toate anunturile utilizatorului - 25 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
Basarabia
41.500 €

Diham, Oficiul Postal, c-tie 1980, cf. 1, et. 1/9, balcon, 10 minute metrou Titan, bl. si scara civilizata, curata, spati comerciale, cadastru,...

 • An 1980
 • Etaj 1 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 14 aug, 10:49
Vitan
45.000 €

Rm. Valcea stradal, sc. gen. 87, c-tie 1980, bl. mixt, decomandata, et. 1, balcon, 35 mp, curata, bl. si scara curata, bl. reabilitat termic,...

 • 35 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 12 aug, 10:25
Chisinau
60.000 €

Socului stradal, c-tie 1983, cf. 1, et. 5, balcon, 59 mp, renovat, f, g, p, t, ac, um, totul nou, bucatarie mare, spatios, aproape de scoli si...

 • 59 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 12 aug, 10:14
Obor
55.000 €

metrou Obor 2-3 minute, cf. 1, et. 2, balcon, 58 mp, curat cu renovari, g, f, p, t, um, super zona, multe facilitati, cadastru, intabulare pret bun...

 • 58 mp
 • Etaj 2 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 09 aug, 09:50
Muncii
40.000 €

parcul National, stadion, metrou Muncii 10 minute, cf. 1, 8/10, balcon in termopan, complet renovata total, g, f, p, t, ac, um, foarte curata,...

 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 09 aug, 09:46
Titan
55.000 €

1 Decembrie, Trapezului, chiar langa metrou, cf. 1, decomandat, et. 3, super pozitie, bl. si scara civilizata, magazine, mega image, langa scoala...

 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 08 aug, 10:38
Titan
60.000 €

Salajan stradal, piata, Metrou Grigorescu, cf. 1, decomandat, et. 6, balcon, 54 mp, renovat, g+f+p+t+um, locuibil, aproape parc IOR, multe...

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 08 aug, 10:34
Pantelimon
57.000 €

Mega Mall stradal, cf. 1, decomandat, et. 7, balcon, 60 mp, complet renovat, g, f, p, t, ac, um, se poate locui, super pozitie, reabilitat termic,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 07 aug, 09:50
Titan
27.500 €

Policlinica, parcul Titanic, cf. 2, et 2, bl. reabilitat termic, renovata, g, f, p, t, um, ac, toate utilitatile, zona verde cu parcuri, foarte...

 • Etaj 2 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 07 aug, 09:46
Pantelimon
38.000 €

spital Malaxa, sc. gen. nr. 66, cf. 2, 1/10, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, liber, bl. si scara civilizata, spatii comerciale, Cora,...

 • 40 mp
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 01 aug, 10:13
Gara de Nord
45.000 €

stradal, langa gara si metrou vis-a-vis, 6/9, balcon 46 mp, curat parchet din stejar, liber, se poate locui, scara curata, bine pozitionat, langa...

 • Etaj 6 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 01 aug, 10:09
Pantelimon
44.000 €

spitalu Malaxa, langa scoala, decomandat, 4/10, balcon in termopan, 45 mp, curat, scara si bloc civilizat, aproape mijloace de transport, spatii...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 30 iul, 15:28
Basarabia
56.000 €

Diham, stradal, aproape metrou Costin Georgian, cf 1, 6/10, balcon in termopan, 54 mp, bl. reabilitat termic, zona verde civilizata, mijloace de...

 • 54 mp
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 29 iul, 13:29
Basarabia
74.000 €

Parcul IOR, complexul Gloria, cf. 1, et. 2, balcon, bloc de 4 nivele, reabilitat termic, complet renovat total, g+f+p+t+um+ac, locuibil, zona verde...

 • 65 mp
 • Etaj 2 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 26 iul, 10:55
Titan
66.000 €

metrou Grigorescu 5 minute, parcul IOR, parter cu balcon, 60 mp, bl. reabilitat termic, complet renovat total, g, f, p, t, um, se poate locui,...

 • 60 mp
 • An 1977
 • Etaj parter din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 25 iul, 10:09
Titan
37.000 €

Postavaru, Codrii Neamtului, cf. 1, 7/10, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, scara curata, libera, aproape fostul magazin Billa, langa...

 • 32 mp
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 23 iul, 11:55
Titan
58.000 €

piata Trapezului, langa metrou, cf. 1, decomandat, parter cu balcon, in termopan, 54 mp, curat se poate locui, bl. reabilitat termic, scara curata,...

 • 54 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 23 iul, 11:40
Bucur Obor
75.000 €

Teiul Doamnei, c-tie 1985, cf. 1, decomandat, 7/9, balcon, 2 gr. sanitare, 70 mp, bl. reabilitat termic, scara curata, metrou obor in apropiere,...

 • 70 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 23 iul, 11:35
Colentina
60.000 €

Doamna Ghica, rond, BCR, cf. 1, decomandat, 1/9, balcon, 54 mp, curat, termopan, um, liber, aproape mijloace transport, trolebuz 66, tramvai 21,...

 • 54 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 23 iul, 11:28
Titan
46.000 €

Postavaru, adiacent, (fostul Billa), cf. 2, et. 6, balcon inchis in termopan, renovat, g, f, p, t,u m, geam la baie, bl. reabilitat termic, metrou...

 • 40 mp
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 11 iul, 11:03
Basarabia
72.000 €

Diham adiacent, c-tie 1985, decomandat, 6/9, balcon, 2 gr. sanitare, 70 mp, bloc reabilitat termic, renovat decent, curat locuibil, termopane,...

 • 70 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 10 iul, 10:54
Titan
52.000 €

metrou, magazin Titan, parc Ior 2 minute, decomandata, 2/10, geam la baie balcon, 37mp, renovata modern, finisaje de calitate, complet mobilata si...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 10 iul, 10:10
Unirii
60.000 €

Matei Basarab, c-tie 1988, bl. mixt, decomandata, et. 4, balcon, 41 mp, complet renovata total, g, f, p, t, um, ac, mobilata, super zona, cadastru,...

 • 41 mp
 • An 1988
 • Decomandat
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 10 iul, 10:06
Titan
52.000 €

Postavaru, adiacent, decomandat, 1/10, balcon in termopan, complet renovat, g, f, p, t, um, ac, bl. si scara civilizata, aproape scoala si...

 • 46 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 10 iul, 10:04
Stefan cel Mare
175.000 €

str. Polona, casa curte 4 camere, restaorata in 2011, 130mp, 2bai, 2bucatari, renovata se poate locui, centrala proprie, super zona, libera,...

 • 130 mp
 • Teren 100 mp
 • An 1950
 • 4 cam
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, 10 iul, 10:03