Toate anunturile utilizatorului - 26 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
Drumul Taberei, piata Moghioros, Plaza, bloc tip P
64.900 €

et 1/4, cf 1, decomandat cu balcon, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii sanitare si electrice noi, hol mic, bloc...

 • 50 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 09:25
Drumul Taberei, 3 cam la pret de 2
64.000 €

65 mp nou finisat, parter/10, cf. 1, decomandat, nou finisat, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, instalatie electrica schimbata,...

 • 65 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 11:45
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
49.000 €

et 4, cf 1, eliberabil imediat, fara imbunatatiri, are balcon, necesita renovat, toate actele sunt pregatite, zona linistita, spatii verzi, acces...

 • 51 mp
 • An 1974
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:33
Drumul Taberei, Favorit, apropiere Scoala 197
67.000 €

et 8/10, cf 1, semidecomandat, 65 mp, renovat recent, instalatie electrica si sanitara noua, usi noi, se vinde ca in imagini, bloc cu 2 lifturi,...

 • 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 10:33
Drumul Taberei, 1 min parc Moghioros
250 €

parter, cf 1, prima inchiriere, mobilat si utilat, foarte spatios si foarte curat, bucatarie mare patrata, dormitor cu pat matrimonial si dressing,...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:33
Drumul Taberei, Kaufland, Tricodava, urgent
41.900 €

cf 1, langa Kaufland si Auchan, curata cu imbunatatiri, are balcon, foarte aproape Tramvai 41, bloc curat, 2 lifturi, acte la zi, accept credit....

 • 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 10:33
Drumul Taberei, Bvd Timisoara
49.900 €

et 3/4, cf 1, decomandat, bloc reabilitat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bucatarie generoasa, fara...

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:33
Drumul Taberei, Lovinescu, Raul Doamnei
57.000 €

et. 1/4, cf. 1, semidecomandat, bloc reabilitat, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, zona verde, linistita, toate actele, accept credit

 • 50 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:33
Drumul Taberei, Romancierilor, Parc Moghioros
59.000 €

et. 5/10, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri majore, se pot face modificari, bloc reabilitat, zona verde, linistita, acte...

 • 61 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 10:33
Drumul Taberei, Lovinescu
47.000 €

parter/4, bloc reabilitat, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, zona verde, linistita, langa viitoarea statie de metrou Raul Doamnei,...

 • 35 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 10:32
Drumul Taberei, Favorit
73.000 €

et. 4/10, cf. 1, decomandat circular, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 2 lifturi, 2 debarale, balcon...

 • 65 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 10:32
Drumul Taberei 34, Favorit, Scoala 197
65.000 €

et. 3, cf. 1, circular, curat cu imbunatatiri, zona verde, linistita, blocul nu este la strada principala, loc parcare ADP, 2 lifturi, are balcon,...

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:32
Drumul Taberei, Valea Argesului
52.000 €

curat, mici imbunatatiri, termopan, aer conditionat, posibilitate mutare imediata, acte la zi, accept credit.

 • 51 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:32
Drumul Taberei, Ghencea
74.000 €

cf 1, fara imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, spatii de depozitare, actele sunt pregatite, urgent.

 • 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 10:32
Drumul Taberei, str. Brasov, 1-2 min. tramvai 41
52.000 €

cf. 1, circular, 2 lifturi, spatii de depozitare, balcon inchis cu termopan, geam de aerisire in grupul sanitar, 1-2 min. tramvai 41, zona verde,...

 • 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:32
Drumul Taberei
56.000 €

et 7/10, cf 1, decomandat, curat, toate imbunatatirile, foarte bine intretinut, aer conditionat, contor separat gaze, posibilitate centrala...

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:32
Bragadiru, Leroy Merlin
73.000 €

vila duplex, in zona Bragadiru, pana in centura in spate la Leroy Merlin, 2 nivele, jos la parter living, bucatarie open space si o baie, la etaj 3...

 • 100 mp
 • Teren 150 mp
 • An 2017
 • 4 cam
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Bragadiru, ieri, 10:32
Drumul Taberei, Piata Moghioros, Romtelekom
60.000 €

et. 6/10, cf. 1, decomandat, bloc 1980, fara imbunatatiri, spatii de depozitare, are balcon, zona verde, linistita, vecini civilizati, acte...

 • 56 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:31
Drumul Taberei, Valea Ialomiteie
56.000 €

et 2/4, cf 1, decomandat, curat cu imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, centrala termica proprie, bucatarie mare, zona verde, linistita, acte...

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:31
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
58.000 €

et 3, cf 1, suprafata mare (conform schitei), curat cu imbunatatiri, foarte bine intretinut, pretabil investitie dar si locuit, zona verde,...

 • 56 mp
 • An 1979
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:31
Drumul Taberei, Parc Moghioros, prima inchiriere
280 €

et 9/10, cf 1, decomandat, prima inchiriere, mobilat si utilat modern, bucatarie mare patrata, dormitor cu pat matrimonial si dressing, living cu...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:31
Drumul Taberei, Ghencea, Profi, contract Anaf
300 €

et 4, decomandat, totul separat, la cerere se poate mobila-utila complet, aer conditionat, spatiu verde, apropiere statie RATB, liber

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 10:31
Drumul Taberei, bvd 1 Mai, urgent
48.000 €

et 4/10, cf 1, semistradal, 52 mp, spatios si bine compartimentat, bucatarie generoasa, balcon mare spatios, nefinisat, zona verde linistita,...

 • An 1974
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:31
Cartierul 1 Mai, str Turda, investitie sau locuit
81.000 €

et 2, cf 1, decomandat, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, spatios si bine compartimentat, vedere spate, la cateva minute de Parcul Herastrau si...

 • 54 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:31
Drumul Taberei, str. Bozieni
75.000 €

et. 3/10, cf. 1, decomandat, toate imbunatatirile, instalatii sanitare si electrice noi, zona linistita, acte pregatite.

 • 72 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 10:19
Drumul Taberei, 1 Mai,apropiere Favorit
64.000 €

parter/10, cf.1, 62 mp, nou renovat,usi interior, instalatie sanitara, electrica, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon spatios, bucatarie 7...

 • 62 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 15 iun, 14:30