Vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 252 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Calea Dorobanti, Washington, Capitale
185.000 €

aproape Beller, bloc reabilitat termic, 4 camere, spatios, dec, renovat complet, instalatie electrica schimbata, g, f, t, parchet pluristratificat,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
 • Stația Aviatorilor (M2) ...13 min.
Bucuresti, azi, 10:12
Militari
61.500 €

Apusului, semidec., parter inalt din 10, cf. 2, semimobilat, renovat, curat, 2 grupuri sanitare, ideal investitie, apropiere mijloace de transport,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • Piața Gorjului ...13 min.
Bucuresti, azi, 09:40
Armeneasca, Universitate, 4 camere 117 mp
+ Schita
92.900 €

Bloc interbelic, locatie centrala, 4 camere, 2 gr sanitare, centrala proprie.

 • Suprafata 117 mp
 • An constructie 1939
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • Stefan cel Mare ...16 min.
Bucuresti, azi, 09:36
1 Decembrie 1918
82.000 €

7-8 minute metrou, decomandat, cf 1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa subsol 8 mp, loc de parcare,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, azi, 09:15
Unirii, Alba Iulia, metrou, finalizat
153.500 €

comision 0, constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Piața Muncii ...17 min.
Bucuresti, azi, 09:07
Militari, metrou Lujerului
100.000 €

4 camere, confort 1, decomandat, etaj 4/9, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, centrala termica proprie, tamplarie PVC cu geamuri termopan, g, f,...

 • Suprafata 106 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
 • Lujerului ...10 min.
Bucuresti, azi, 08:48
Bdul 1 Decembrie 1918, 10 minute metrou
84.000 €

intersectie Jean Steriadi, chiar langa Auchan, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber.

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...9 min.
Bucuresti, azi, 08:39
1 Decembrie 1918, 10 minute metrou
81.000 €

vav Auchan, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, gresie, termopane, usa metalica, aer conditionat, toate actele,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • Titan ...16 min.
Bucuresti, azi, 08:39
Cismigiu
170.000 €

chiar vav parc, Primaria Capitalei, strada Brezoianu, cf 1, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, marmura, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 117 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Izvor ...10 min.
Bucuresti, azi, 08:39
Unirii, bd., pe strada Valeriu Braniste
+ Schita
117.000 €

intersectie Matei Basarab, bloc tip vila cu 3 etaje, parter inalt, 4 camere, decomandate, balcon, boxa, parchet, 2 gr sanitare, toate actele, zona...

 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piata Muncii ...18 min.
Bucuresti, azi, 08:39
Dristor, 5 minute metrou, pe strada Rm Sarat
96.500 €

bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, parc IOR, mall Park Lake

 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • Dristor ...6 min.
Bucuresti, azi, 08:39
Calea Giulesti, stadion
88.000 €

chiar pe Porumbacu, etajul 3, 2 lifturi, 2 gr. sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Crângași ...9 min.
Bucuresti, azi, 08:38
Bdul 1 Decembrie 1918, 10 minute metrou
81.000 €

chiar vav Auchan, bloc reabilitat, etajul 2 din 4, termopane, usa metalica, toate actele.

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...9 min.
Bucuresti, azi, 08:38
Salajan, chiar pe Jean Steriadi
80.000 €

10 minute metrou, cf, 1, decomandat, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, bucatarie mare, toate actele, loc...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, azi, 08:38
Titan, 5 minute metrou
100.000 €

Constantin Brancusi intersectie Nicolae Grigorescu, confort 1, etaj 2 din 4, bloc reabilitat termic, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta,...

 • Titan ...5 min.
Bucuresti, azi, 08:38
Apartament de lux Aviatiei Herastrau Str. Zagazului comision 0%
350.000 €

Un apartament extraordinar, o locuinta superba in adevaratul sens al cuvantului, situata pe strada Zagazului, vis-a-vis de One Residence si North...

 • Suprafata 134 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 08:26
Calea Vacaresti, Timpuri Noi, Palatul Copiilor
104.000 €

Ocazie!! Smart Rezidential va propune spre achizitie un apartament de 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, debara, mobilat si utilat, et 8, bloc an...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...7 min.
Bucuresti, ieri, 23:29
Romana
120.000 €

vand ap. 4 camere, lux, fara risc seismic, parchet, vedere stradala, utracentral, parchet stejar, boxa, lift, 2 balcoane, 1 min. de Metrou,

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
 • Piața Romană ...2 min.
Bucuresti, ieri, 19:51
Drumul Taberei, Stadionul Ghencea
+ Schita
64.000 €

vand apartament 4 camere, suprafata utila 78 mp, desfasurata 85 mp, zona Drumul Taberei, stadionul Ghencea, Florin,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1982
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 19:35
Soseaua Oltenitei, Piata Sudului, Sun Plaza
+ Schita
96.500 €

Vanzare apartament 4 camere. Zona: Sos. Oltentitei, Sun Plaza. 4 camere (3 dormitoare + 1 sufragerie) + 2 bai + 1 bucatarie + 1 balcon inchis.

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
 • Piața Sudului (M2) ...6 min.
Bucuresti, ieri, 19:20
Titan, Piata Minis, Parcul Brancusi
+ Schita
87.500 €

Bloc de caramida, reabilitat termic de curand, scara de bloc f. ingrijita fara restantieri,ferestre orientate catre Est ; 3 camere si Vest : 1...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Titan ...12 min.
Bucuresti, ieri, 18:05
Vitan Anastasie Panu
135.000 €

parter, fara balcon, decomandat, ideal firma dar si locuinta, necesita amenajare, acte la zi, cash/credit, vecinatati: Unirii, Decebal, Dristor.

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...10 min.
Bucuresti, ieri, 17:50
Herastrau
2.400 €

inchiriere apartament lux situat la nivelul 1 al imobilului Grand Residence, la numai 400 m de Parcul Herastrau. Dispune de un living generos,...

 • Suprafata 167 mp
 • An constructie 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 17:48
Iancului, Zefir
95.000 €

cf. 1 decomandat, st 96 mp, imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, centrala proprie, etaj 4/10, bloc reabilitat termic stradal, cu cadastrusi intabulare,...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Piata Iancului ...11 min.
Bucuresti, ieri, 17:43
Vanzare apartament 4 camere in vila zona Universitate, Piata Rosetti
153.000 €

Oferta de nerefuzat, la 1500 euro/mp: La 3 minute de mers pe jos pana in Piata Universitatii, fix in Piata Rosetti, este disponibil pentru vanzare...

 • Suprafata 100 mp
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 17:38
Invingatorilor 22, sector 3
 

apartament 4 camere, vila 1 din 3, 2 bucatarii, wc serviciu, baie, gaze, terasa, 2 balcoane,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1959
Bucuresti, ieri, 17:20
Alba Iulia Rond adiacent
90.000 €

Alba Iulia Rond adiacent apartament in vila pretabil investitie.

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 1950
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 16:36
Drumul Taberei Plaza Mall Timisoara
85.000 €

apartament 4 camere 90 mp utili, semidecomandat, et.4/4, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat si utilat, 2...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 16:21
Vanzare 4 camere bd Al Obregia
79.000 €

Va propunem spre vanzare apartament cu 4 camere, decomandat, confort 1, situat in cartierul Alexandru Obregia, zona MEGA IMAGE, intr-un imobil...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Piața Sudului (M2) ...17 min.
Bucuresti, ieri, 15:01
Penthouse unicat zona Traian, comision 0
410.000 €

Acord Grup va propune spre vanzare un Penthouse unicat cu 5 camere, pretabil locuinta/sediu firma, imobil, confort 1, situat in zona Foisorul de...

 • Suprafata 200 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 4 din 5
 • Piața Iancului - M1 ...16 min.
Bucuresti, ieri, 14:59
Unirii
178.900 €

imobil nou, 178.900 euro+TVA, dezvoltator, ds+p+2e+mp, constructie 2019, decomandat, predare la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie,...

 • Suprafata 140 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, ieri, 14:51
Calea Rahovei, Petre Ispirescu
74.000 €

stradal, curat, usa metalica, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, aproape de scoli, gradinite, Kaufland, Penny, Profi, la 10 minute de metrou piata...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 14:40
Kiseleff
892.500 €

Apartament 4 camere, Parc Kiseleff, finisat lux, bloc nou.

 • Suprafata 174 mp
 • An constructie 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Metro M1 M2 Piața Victoriei ...12 min.
Bucuresti, ieri, 14:34
Prelungirea Ghencea
119.000 €

apartement de lux 4 camere, complet mobilat si utilat.

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 14:25
Unirii
4.900.000 €

de vanzare imobil bd. Unirii 72 cu proiect aparthotel: mezanin si pe et. 1-10 se vor amenanja 50 unitati locative, iar la parter spatiu comercial...

 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...19 min.
Bucuresti, ieri, 14:24
Unirii
220.000 €

Bulevardul Libertatii, stradal, vedere Palatul Parlamentului, decomandat, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Metro M3 Izvor ...7 min.
Bucuresti, ieri, 14:20
13 Septembrie
94.900 €

Prosper, Dorneasca, apartament decomandat cu 2 grupuri sanitare si 2 balcoane, situat la etajul 7 al unui bloc cu 8 etaje. Apartamentul are...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 14:09
Lacul Tei, Maica Domnului, Domino, Circ, Parc
56.000 €

stradal, 9/10, confort 2, dec, 68 mp, 1 baie, ved mixta superba, fara risc seismic, reabilitat termic, hol locuibil, curat, amenajat, g, f, p, t,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 14:08
Lacul Tei, Facultatea de Constructii, Domino
63.000 €

Grigore Moisil, confort 2, decomandat, 67 mp, termopan, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, stradal, vedere mixta, liber, cadastru,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 14:06
Lacul Tei, Maica Domnului, Domino, Parcul Circului
91.500 €

Lacul Tei, 9/11, dec, 97 mp, 2wc, bloc 1978, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, bloc fara risc seismic, gresie, faianta, parchet, termopan usa...

 • Suprafata 97 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
 • Ștefan cel Mare ...15 min.
Bucuresti, ieri, 14:04
Brancoveanu
+ Schita
82.000 €

vand apartament 3 camere, Zona, intre B-dul Constantin Brancoveanu/B-dul Alexandru Obregia, bloc reabilitat, monitorizat cu cca 10 camere video, cu...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Piața Sudului (M2) ...19 min.
Bucuresti, ieri, 14:00
Berceni- A. Obregia- Fantana Florilor
76.500 €

apartament de 4 camere, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, fara imbunatatiri, cadastru si intabulare, se accepta credit,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1981
 • Etaj 5 din 10
 • Piața Sudului (M2) ...9 min.
Bucuresti, ieri, 13:55
Baicului, Popa Nicolae vis a vis de Planorama
86.000 €

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 locuri de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 13:26
Bucurestii Noi, Biserica Bazilescu
114.000 €

4 camere, 2 balcoane, 2 bai, bucatarie mare. et. 2/4. Ideal pentru familii cu copii. Scoala 179 este vis-a-vis de bloc, parcul Bazilescu si statia...

 • Suprafata 116 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Stația Parc Bazilescu (M4) ...5 min.
Bucuresti, ieri, 13:10
Unirii Bd., duplex 4-camere Octavian Goga-Tribunal
175.000 €

blocul se afla in apropierea BD.Unirii pe Bd. Octavian Goga foarte aproape de Tribunal, AP.4cam. Duplex, et.7si 8, SU-104mp,3balcoane, 2bai, imb....

 • Suprafata 104 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...14 min.
Bucuresti, ieri, 12:59
Colentina, parc Plumbuita, Rau, Mc Donalds, Bacila
83.900 €

Ratb 282, str. Radovanu, bloc 1986, reabilitat termic, 2 lifturi, 2/8 dec, 86 mp, centrala termica, 2 bai, 2 balcoane, imb, g, f, p, um, ac,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 12:58
Rahova-Petre Ispirescu
84.900 €

1982 constructie bloc, stradal, decomandat 85 mp, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, centrala termica,...

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:48
Parc Sebastian
88.500 €

ap. de 4 camere renovat, utilat, etaj 8, 4 ac, liber, disc.,

 • Suprafata 95 mp
Bucuresti, ieri, 12:40
1 Mai, Mihalache
89.000 €

proprietar direct, vand apartament cu 4 camere decomandat metrou Grivita, doua grupuri sanitare, balcon inchis cu termopan, dressing, debara,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1969
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 13
 • Stația Grivița (M4) ...2 min.
Bucuresti, ieri, 12:15
Berceni, str. Moldovita, Emil Racovita
71.800 €

Berceni va oferim la vanz pe Moldovita un ap 4 cam cf.1 dec. in s. 75 mp utili si avand 2 balcoane de 4 mp, situat la et. 4/4 intr-un bloc...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Apărătorii Patriei ...15 min.
Bucuresti, ieri, 12:06