Vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 214 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Drumul Taberei
67.000 €

Parc Moghioros, etaj 2/10 apartament 4 camere , 2 grupuri sanitare . Se accepta credit .

 • 66 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 6, ieri, 22:26
Titan,Th. Pallady, Metrou Nicolae Teclu, 4 camere sector 3
192.661 €

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 161.900 Euro + TVA Pret promotional - avans 50% la...

 • 164 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 20:57
Titan, 10 minute metrou si parc IOR
+ Schita
111.000 €

Barajul Bicaz, centrala, bloc reabilitat, 2 balcoane, 2 gr sanitare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 82 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 20:51
Dobroesti, 4 camere, centrala, parcare, boxa
96.000 €

ap. 4 camere, 110 mp, 2 bai, bloc nou, gresie, faianta, parchet, 2 bai utilate, centrala proprie, Strada Marului, Dobroesti, contorizat individual....

 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Dobroesti, azi, 01:40
Baneasa
+ Schita
269.000 €

Apartament 140mp, scara interioara, 5 camere din care 4 dormitoare, 1 living, bucatarie spatioasa, 2 bai, 4 balcoane inchise (6-9mp), debara,...

 • 139 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 1, ieri, 21:30
Dristor, Ramnicu Valcea, Kaufland, ocazie
116.000 €

apartament 4 camere la pret de 3, confort 1 semidecomandat, 86 mp, etajul 7/8, bloc 1985, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • 13 min.
Sector 3, ieri, 19:57
Ferdinand, apartament in vila
 

de vanzare apartament in vila, etaj 2, circular, centrala termica de apartament, 4 ap. in vila, 1 pe etaj, aprox. 120 mpu zona Pache Protopopescu,...

 • 120 mp
 • An 1930
 • Circular
 • Etaj 2 din 2
 • 10 min.
Sector 2, ieri, 10:58
Camil Ressu 5 minute metrou, chiar la parcul IOR
140.000 €

vand apartament 4 camere, pe Odobesti, decomandat, confort 1, la etajul 2/4, are 2 bai, una cu geam, centrala termica. Blocul este reabilitat si se...

 • 82 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 20:45
Soseaua Pantelimon, 4 camere decomandat
146.999 €

Ramiro Imob va prezinta in Exclusivitate pentru vanzare un apartament cu 4 camere, decomandat in zona Pantelimon Adresa exacta este Soseaua...

 • 100 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 12
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 20:30
Titan, Lucretiu Patrascanu intersectie Sadului
+ Schita
115.000 €

piata Minis, 5 minute metrou Costin Georgian, bloc 4 etaje, reabilitat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam...

 • 82 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 20:18
Unirii, Mircea Voda, Str Panait Cernea
189.000 €

confort 1 decomandat, 97mp, etajul 7/8, bloc 1993, cu toate imbunatatirile, instalatii schimbate, mobilat utilat modern, 2 gr sanitare si 2...

 • 10 min.
Sector 3, ieri, 20:01
Unirii Horoscop
265.000 €

confort 1 decomandat, 95mp, etajul 5/6, bloc 1990 monolit, cu gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, decent, 2 gr sanitare si 2...

 • 3 min.
Sector 3, ieri, 20:00
Fundeni nr. 159
115.000 €

direct dezvoltator, ap. 4 cam, 78.24 mp, mobilat, utilat, decent, dubla izolatie, parcare subterana, disponibil imediat, et. 9,10 /13, se accepta...

 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 13
Sector 2, 25 ian, 12:29
Unirii, magazin, str. Mamulari
245.000 €

apartament 4 camere confort 1 decomandat, 106mp, etajul 2/8, bloc 1990, cu imbunatatiri decente,centrala proprie, 3 balcoane si 2 gr sanitare,...

 • 5 min.
Sector 3, ieri, 20:00
Vitan Mall Zizin Ocazie
165.000 €

confort 1 decomandat, 97mp, etajul 7/8, bloc 1989 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, instalatii noi, partial...

 • 7 min.
Sector 3, ieri, 20:00
Berceni, Obregia
92.000 €

vav de piata Straduintei, acces stradal, vedere mixta, etaj 6/10, bloc 1979 reabilitat termic, bucatarie de 11.5 mp, 2 bai, 3 balcoane,...

 • 89 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 12
 • 18 min.
Sector 4, ieri, 18:53
Drumul Taberei
68.000 €

Parc Moghioros, Delinesti, Bucla, 4 camere 62 mp, 1973, semidecomandat, et. 4/10, semistardal, curat, locuibil, bloc reabilitat, metroul si stb...

 • 62 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 6, ieri, 18:48
Titan, Pallady, Metrou Nicolae Teclu, 4 camere
211.376 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 8 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si mijloacele de transport in comun STB....

 • 227 mp
 • An 2023
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 18:30
Calea Grivitei, chiar la metrou Grivitei, Medlife
+ Schita
72.000 €

stradal, vedere spate, bloc reabilitat, termopane, parchet, 2 gr sanitare, 2 lifturi, fara imbunatatiri, 72.000 euro este ultimul pret de vanzare,...

 • 70 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 12 din 13
 • 1 min.
Sector 1, ieri, 18:18
Titan, chiar pe Odobesti, 10 minute metrou
140.000 €

la intrarea in parcul IOR, bloc reabilitat, decomandat, centrala, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, modificari in...

 • 82 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Sector 3, ieri, 18:15
Drumul Taberei Compozitorilor reabilitat 1982
90.000 €

Ofer spre vanzare Ap 4 camere cu 2 grupuri sanitare,reabilitat termic,termopane,balcon inchis in termopane,contor de gaze separat si Pt centrala,se...

 • 90 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 17:51
Morarilor, Fundeni, intersectie Pantelimon
105.000 €

chiar pe Delfinului, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara f curata,...

 • 88 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 16 min.
Sector 2, ieri, 17:30
Drumul Taberei-parc- 2/10, vedere mixta, termopan
70.500 €

Ag imobiliara-parc-sdec-2/10, termopan, balcon la dormitorul mare, 2 grupuri sanitare, orientare Est si Vest, conducta de gaz pe palier, usa...

 • 63 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 6, ieri, 17:18
Mosilor intersectie Stefan cel Mare
 

etaj 2 de comandat, doua grupuri sanitare, doua balcoane, debara, camara la bucatarie, reabilitat termic , luminos, vedere mixta, liber

 • Decomandat
Sector 2, ieri, 17:03
Drumul Taberei, zona Compozitorilor
98.000 €

apartament 4 camere semidecomandat, tip F, cu 2 bai, liber, curat, fara modernizari, acte la zi, aproape scoala, cresa, magazine, stb, parc...

 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 6, ieri, 16:29
Militari Cora Lujerului, metrou Lujerului, tramvai
+ Schita
115.000 €

Vanzare apartament 4 camere Militari Cora Lujerului, 2 minute de metrou, decomandat, etaj 2, tramvai 41, STB, pasaj, banci, farmacii, vedere mixta,...

 • 87 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 14
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 16:25
Drumul Taberei, 4 camere + 90 mp curte, la cheie
225.000 €

apartamentul se regaseste la parterul unui bloc de 6 etaje, fiind pozitionat pe partea de Sud este foarte calduros si luminos, dispune de lift si...

 • 208 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 6, ieri, 16:22
Ghencea
+ Schita
90.000 €

Ofer spre vanzare Ap 4 camere cu 2 grupuri sanitare, reabilitat termic, termopane, balcon inchis in termopane, contor de gaze separat si Pt...

 • 90 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 6, ieri, 16:13
Piata Alba Iulia
+ Schita
185.000 €

Zona verde, linistita, vedere neobturata de alte constructii,posibilitate parcare , acces rapid la mijloace de transport, scoli, Mall Vitan etc

 • 97 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 3, ieri, 15:51
Bucur Obor -Calea Mosilor
125.000 €

apartament 4 camere, etajul 2, decomandat, doua grupuri sanitare, vedere mixta

Sector 2, ieri, 15:47
Stefan cel Mare colt cu Mosilor
130.000 €

etaj 2 ,decomandat , doua grupuri sanitare, doua balcoane, vedere mixta, liber. negociabil. Se accepta credit imobiliar.

 • Decomandat
Sector 2, ieri, 15:46
Tomesti Aleea, spital Alexandru Obregia
+ Schita
320.000 €

De vanzare penthouse pe aleea Tomesti langa spitalul Alexandru Obregia cu o terasa superba de 140 mp si suparata totala de 316 mp , cu 2 locuri de...

 • 316 mp
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 4, ieri, 15:35
Margeanului, 13 Septembrie, Rahova
+ Schita
110.000 €

Comision 0, str. Margeanului vizavi de Parohia Nasterea Maicii Domnului, bloc 1986, et. 8/8, priveliste superba, aer curat, luminos, 4 camere,...

 • 81 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 14:51
Drumul Taberei Mega Image
105.000 €

Posta Valea Argesului et 7/10, confort 1 semidecomandat, 83 mp, acces usor, pozitie excelenta, bloc 1981.

 • 83 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, ieri, 14:45
Valea Ialomitei, reabilitat, centrala, liber
89.900 €

Ag imobiliara, V. Ialomitei, reabilitat 2022, intabulare,termopan, boxa 6,6 mp, trecuta in acte, 2 grupuri sanitare, orientare Est si Vest....

 • 80 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, ieri, 14:12
Drumul Taberei, 4 camere lux, Valea Argesului
120.000 €

3/4, cf. 1/dec., lux, 2 gr. sanitare amenajat cu toate imbunatatirile, calitate superioara, instalatii si obiecte sanitare noi, boxa subsol, acte,...

 • 85 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, ieri, 14:07
Drumul Taberei 4 camere Valea Argesului
79.500 €

Drumul Taberei V Argesului cf1/dec 4/4 bl reabilitat 2gr sanitare termopan usa metalica liber curat boxa acte pregatite pt vanzare zona buna langa...

 • 85 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, ieri, 14:06
Mihai Bravu. 4 camere cu priveliste garantata, metrou Mihai Bravu 6 min pe jos, proprietar
135.000 €

Cauti un apartament cu 4 camere amplasat semicentral, in care sa te muti imediat? Acest apartament va fi cu siguranta in topul preferintelor...

 • 86 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:48
Drumul Taberei - Argesului
+ Schita
125.000 €

Drumul Taberei - Argesului, apartament 4 camere confort 1, 2/4, decomandat, balcon, 2 grupuri sanitare, termopan, parchet, gresie, faianta,...

 • 80 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 6, ieri, 13:45
Militari, Lujerului
+ Schita
115.000 €

via a vis de Cora, decomandat, vedere mixta, bloc solid, 2 gr sanitare, et 2, stradal, termopan, constructie 1978, lifturi pt persoane si mobila,...

 • 87 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 15
 • 6 min.
Sector 6, ieri, 13:00
Lacul Zanoaga, apartament 4 camere Bucuresti, sector 6
75.000 €

Apartament situat in Bucuresti, str. Lacul Zanoaga, Sector 6, compus din 4 camere si dependinte in suprafata utila de 61 m.p si balcon in suprafata...

 • 61 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din parter
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:52
Militari (la 2 min de Gradinita 195 si Scoala 157)
+ Schita
94.500 €

apartament confort 1, decomandat, etaj 3 din 4, se vinde mobilat si utilat complet cu electrocaznice, are centrala proprie, radiatoare aluminiu,...

 • 86 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, ieri, 12:51
Militari
85.000 €

Gorjului, Sectia 21, Ghirlandei confort 1, semidecomandat, liber, 3/4, curat, 80 mp, acte, credit

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 12:51
Sector 3 - Parc Titanii - str Burdujeni - Cozla
+ Schita
149.000 €

Apartament 4 camere, Parc Titanii, str Burdujeni, confort 1, 80mp, decomandat, etaj 2/4, bloc reabilitat termic, doua grupuri sanitaare, baie cu...

 • 80 mp
 • An 1967
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 3, ieri, 12:36
Titan - Metrou 1 Decembrie 1918, Finalizat - 4 camere
200.025 €

Apartamentul este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre...

 • 226 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 12:36
Rahova
75.000 €

Piata Rahova, stradal, 4 cam. anul 1982, 2 bai, 2 balcoane, bloc reabilitat, foarte calduros, instalatie electrica noua, instalatia sanitara pe...

 • 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
Sector 5, ieri, 12:03
Unirii, chiar vav de magazinul Unirii
+ Schita
205.000 €

strada Baratiei, 2 apartamente situate la etajul 1 si mansarda, suprafata totala 210 mp, 4 camere, 3 bai, diverse dependinte, necesita...

 • 210 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 4 min.
Sector 3, ieri, 12:00
Unirii, sector 4
140.000 €

proprietar vand apartament cu 4 camere, utilat, mobilat complet, cu suprafata utila 92 metri patrati si teren 89 metri patrati, la 30 metri de Bul....

 • 92 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Sector 4, ieri, 11:30
Kogalniceanu
104.000 €

apartament 4 camere, etaj 4/P+7, imobil din 1937- risc seismic, are 95 mp utili+ 2 balcoane de 9 mp (104 mp totali), boxa de 2.30 mp, baie+ wc...

 • 104 mp
 • An 1937
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 7 min.
Sector 5, ieri, 11:24
Pantelimon
+ Schita
138.750 €

6 camere, 180 mp, TVA 0%, apartament 2 niveluri cu 2 intrari, Penthouse, in proiect cu doar 7 unitati, langa lacul Lebada si padure, la 900 m de...

 • 180 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Pantelimon, ieri, 10:30
Unirii
+ Schita
 

Romconsulting are placerea sa prezinte spre vanzare imobilul Novos. Proprietatea este o cladire cu 11 etaje, 51 apartamente, un spatiu comercial...

 • An 1990
 • Decomandat
 • 19 min.
Sector 3, ieri, 10:18
Tei- Teiul Doamnei-Sectia 7 de politie,4 camere de vanzare
119.997 €

Oferim spre vanzare un apartament cu 4 camere in zona Tei, pe Str.Teiul Doamnei, langa Sectia 7, suprafata 94mp, semidecomandat, etaj 3/8,...

 • 83 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 09:43
Odobesti, parc IOR
140.000 €

2 gr. sanitare, geam la baie, bucatarie mare, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

 • 84 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 11 min.
Sector 3, ieri, 09:30
Soseaua Sisesti- 2 Cocosi
95.000 €

Apartament 4 camere: pret = 167.000 euro Apartament 2 camere- model A: pret = 130.000 euro Apartament 2 camere - model B: pret = 95.000 euro

 • 120 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 09:30
Piata Unirii 5 camere
+ Schita
248.000 €

5 camere, vedere mixta, 2 balcoane, conducta gaze scara - se poate monta centrala apartament, cadastru, intabulare, liber de persoane, se accepta...

 • 124 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 3 min.
Sector 3, ieri, 09:30

Articole recomandate

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
5.405

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se codesc să răspundă; Statisticile oficiale arată o scădere a ritmului în ultimele luni; Scumpirea caselor în România - sub media europeană

19.10.2022 Imobiliare
4.514

Descopera cele mai noi anunturi cu apartamente 4+ camere de vanzare oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari

Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu apartamente 4+ camere de vanzare din Bucuresti, Ilfov si alte orase, oferite de proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat in Bucuresti sau alte orase din tara!

Ai nenumarate oferte atractive de vanzari apartamente 4 camere Bucuresti sau alte orase din tara. Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 4+ camere la care visezi, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

 • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
 • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
 • suprafata acestuia (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
 • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
 • optiuni precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
 • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
 • distanta fata de metrou

De asemenea, poti ordona anunturile in functie de pret / data adaugarii acestuia. In acest fel ai sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 4 camere de vanzare pe care ti-l doresti!

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!