Vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 369 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
232.000 €

parter inalt in vila solida D+P+1+M, structurat in doua unitati locative distincte, parter 91mp, demisol 43 mp, utilizabile individual sau...

 • Suprafata 134 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 1
 • Universitate ...14 min.
Bucuresti, azi, 19:17
175.000 €

Universitate Blocul Dunarea ap 4 camere semidecomandat 2 bai balcon mare gresie faianta parchet termopan, vedere mixta. Bloc f. curat scara...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 7
 • Universitate ...3 min.
Bucuresti, azi, 19:09
92.500 €

bucatarie mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi int.noi, 2 a.cond, centrala termica, instalatii sanitare si electrice...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Piata Iancului ...18 min.
Bucuresti, azi, 18:56
88.000 €

2 balcoane, 8/10, decomandat, vedere mixta, bucatarie mare, hol spatios, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, liber, acte la zi, apropriere metrou...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Piata Iancului ...6 min.
Bucuresti, azi, 18:56
88.000 €

Maica Domnului, stradal, 6/10, confort 1, decomandat, 88 mp, 2 bai, vedere mixta, bloc fara risc seismic, usa metalica, aer conditionat, cadastru...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Stefan cel Mare ...18 min.
Bucuresti, azi, 18:54
65.000 €

Teiul Doamnei, 2/10, confort 2, decomandat, termopan, usa metalica, curat, hol locuibil, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, contorizat,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Obor ...18 min.
Bucuresti, azi, 18:54
75.000 €

6 minute de metrou, Basarabia, etaj 10/11, gresie, faianta, termopan, bloc reabilitat termic, 2 wc, 2 balcoane, bloc stradal, fara risc seismic,...

 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
 • Costin Georgian ...7 min.
Bucuresti, azi, 18:47
88.000 €

Maica Domnului, stradal, 6/10, confort 1, dec, 88 mp, 2 bai, vedere mixta, bloc fara risc seismic, usa metalica, aer conditionat, cadastru si...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Ștefan cel Mare ...18 min.
Bucuresti, azi, 18:47
88.900 €

oferta, stradal, bloc 1982, 85 mp, etaj 2/8, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, hol locuibil, bucatarie mare patrata, bloc stradal, gresie, faianta,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 1 Decembrie 1918 ...17 min.
Bucuresti, azi, 18:18
85.000 €

mall Vitan, Foisorului, cladire de birouri, et2, suprafata 110 mp, compartimentat in 2 birouri, un spatiu deschis, si bucatarie, cladire de...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Dristor ...11 min.
Bucuresti, azi, 18:14
65.000 €

ap./ vila tip, 4 camere, amenajat, teren in folosinta 250 mp, bucatarie de vara, garaj, piscina, boxa (35 mp), discutabil,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1985
Cornetu, azi, 18:10
95.000 €

bloc monolit, 5/10, decomandat, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, zona linistita, scara curata, apropriere scoala,...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Piata Iancului ...3 min.
Bucuresti, azi, 18:01
89.000 €

vand apartament 4 camere vis-a vis de Planorama, etaj 4/4, doua grupuri sanitare, doua balcoane, doua locuri de parcare.

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 17:47
+ Schiță
109.000 €

bloc din 1983, reabilitat, etaj 2 din 10, vedere mixta, decomandat, 2 grupuri sanitare, amenajat, mobilat, loc parcare ADP, vecinatati. Mihai...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Dristor ...9 min.
Bucuresti, azi, 17:34
375.000 €

Apartamentul este foarte spatios totul nou 3 dormitoare mari, 2 bai, centrala, curte 150 mp, situat in zona fara circulatie. Se vinde si mobilat....

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 17:03
+ Schiță
135.000 €

Bloc monolit, terasa reabilitata cu garantie, 2 gr. sanitare, 2 balcoane. Renovat, parcare ADP. Cadastru si intabulare. Zona centrala. Mij. de...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Piata Muncii ...9 min.
Bucuresti, azi, 16:26
169.000 €

parter inalt/4, decomandat, 105 mp, boxa, vedere mixta, finisaje superioare, mobilat modern, bucatarie utilata complet, ac, balcon generos, acte la...

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • Piata Iancului ...9 min.
Bucuresti, azi, 16:26
+ Schiță
127.000 €

4 camere Bd. Gh. Sincai, 2 gr. sanitare, 2 balcoane. Renovat total. Mobilat si utilat complet. Liber. Cadastru si intabulare. Zona centrala, metrou...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • Timpuri Noi ...5 min.
Bucuresti, azi, 16:26
145.000 €

amplasat pe bulevardul Mihai Bravu, vis-a-vis de statia de metrou cu acelasi nume, ansamblul rezidential Global City are o foarte buna pozitionare...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Dristor ...9 min.
Bucuresti, azi, 16:08
88.500 €

Ap. 4 camere decomandat, 2 gr. sanitare 2 balcoane spatii de depozitare, bucatarie mare hol spatios, bloc monolit, intrare stradala vedere mixta,...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Piata Iancului ...6 min.
Bucuresti, azi, 16:01
 

apartament de vanzare confort 1, cu 2 grupuri sanitare si 1 balcon, stradal, vedere spate, orintare sud, imbunatatiri: gresie, faianta, total...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1985
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 15:56
72.000 €

apartament de vanzare confort 1, cu 2 bai si 2 balcoane, situat intr-o zona foarte buna si linistita, imobilul detine toate actele, nu dispune de...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1981
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 15:55
89.000 €

apartament confort 1 sporit, se vinde mobilat si utilat, la etajul 8, cu 2 bai si 2 balcoane, vedere superba spre lacul morii, amenajat cu: gresie,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8
Bucuresti, azi, 15:53
76.000 €

etaj 10 foarte spatios supr= 95 mp. Este amenajat, are 2 gr. sanitare si este reabilitat termic. Acte ok. Balcon mare. In imediata apropiere se...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Costin Georgian ...15 min.
Bucuresti, azi, 15:49
96.000 €

ap 4 camere decomandat, 2 bai 2 balcoane, gresie faianta parchet termopan, bloc monolit , reabilitat pozitionat in planul 2. Acte efectuate, se...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Piata Iancului ...7 min.
Bucuresti, azi, 15:46
115.000 €

4 camere cf. 1, decomandat, stradal, fara imb.,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • Piața Unirii ...7 min.
Bucuresti, azi, 15:02
138.000 €

proprietar vand apartament 4 camere in bloc nou, et 11/11, in zona Bucur Obor. Suprafata utila 107,76+ doua terase de 8 si 18 mp= 134 mp. Ap este...

 • Suprafata 108 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • Obor ...5 min.
Bucuresti, azi, 14:55
125.000 €

de vanzare 4 camere, et. 6/8, constr 1985, semidecomandat, 88 mp utili, 3 dormitoare, living, bucatarie inchisa, 2 bai, camara, spatii de...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • Obor ...10 min.
Bucuresti, azi, 14:41
+ Schiță
110.000 €

Parc Moghioros, confort 1 decomandat, etaj 6/10, curat, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, acces facil piata, scoala, gradinita, parc, acte, parcare ADP,

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 14:40
72.000 €

1 Mai, confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, bloc 1984curat, 2 lifturi, fara imbunatatiri majore, liber, acte, acces facil Ratb, Scoala 59 in...

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 14:40
237.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, 4 camere cu curte proprie, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in...

 • Suprafata 144 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 14:39
90.000 €

Titan, Auchan, 1 Decembrie 1918, apartament 4 camere, confort 1 decomandat, etaj 3/4, imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, suprafata 83 mp, bloc 1970,...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...13 min.
Bucuresti, azi, 14:27
139.000 €

imobil nou ds+p+2e+m, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, finisaje la alegere, centrala proprie, geam Tripan, finalizare 2018,...

 • Suprafata 218 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...14 min.
Bucuresti, azi, 14:09
83.000 €

Titan Auchan, apartament 4 camere, confort 1 decomandat, etaj 2/4, stare foarte buna, imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, suprafata 83 mp, bloc 1970,...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...14 min.
Bucuresti, azi, 14:00
+ Schiță
152.900 €

Splaiul Unirii, Pasajul Marasesti, bloc monolit, vedere mixta neobturata, trafic redus, 10 min metrou Unirea, posibilitate parcare, rezidenta sau...

 • Suprafata 111 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 13:51
128.000 €

Titan, Blv Basarabia, vav de Arena Nationala, ap. deosebit, spatios si luminos, vedere mixta, 3 dormitoare, living cu bucatarie mare, 3 grupuri...

 • Suprafata 140 mp
 • An constructie 1960
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Piața Muncii ...15 min.
Bucuresti, azi, 13:40
95.000 €

Calea Grivitei, vav Biserica Sfintii Voievozi, 5 camere, 139 mp, imbunatatiri partiale, singur pe nivel

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Griviţa ...6 min.
Bucuresti, azi, 13:40
+ Schiță
44.000 €

vanzare mansarda Piata Gemeni, la 15 minute de ASE. Apartamentul are 100 mp utili plus terasa de 11 mp. Imobilul nu are risc seismic sau urgenta;

 • Suprafata 123 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • Stefan cel Mare ...16 min.
Bucuresti, azi, 13:34
150.000 €

etajul 3/8, decomandat, 95 mp utili, dispune de imbunatatiri (renovare totala aprilie 2018), acces stradal, vedere lateral si spate, un loc de...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Piata Muncii ...5 min.
Bucuresti, azi, 13:31
120 €

apartament 4 camere in vila, 95 mp, etaj 1, decomandat, boxa, centrala proprie, particular,

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1928
 • Decomandat
 • Stefan cel Mare ...11 min.
Bucuresti, azi, 13:26
129.000 €

locatie foarte buna, vila D+P+1+M, situata in planul 2, retras de la zgomotul strazii, constructie fara probleme de risc seismic, toate...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1940
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 13:08
174.000 €

Locatie buna, bloc monolit, etaj intermediar, foarte spatios, bine impartit si luminos, ideal ca locuinta/ spatiu birouri/ investitie, pret excelent.

 • Suprafata 124 mp
 • An constructie 2001
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 13:01
+ Schiță
139.000 €

zona foarte buna, apartament decomandat situat intr-un bloc construit in anul 1990 la un etaj intermediar cu doua balcoane, doua grupuri sanitare...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • Timpuri Noi ...11 min.
Bucuresti, azi, 12:59
129.000 €

Calea Floreasca ap. 4 camere in vila, cf. 1, semidec.. etaj 1/1, suprafata 112mp. anul 1942, pozitie excelenta, vedere mixta. Ap. are intrare...

 • Suprafata 112 mp
 • An constructie 1942
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • Stefan cel Mare ...13 min.
Bucuresti, azi, 12:58
+ Schiță
320.000 €

Cismigiu, parc, etajul 3/P+3+Pod, 220 mp utili decomandat, bucatarie mobilata si utilata, zona ultracentrala imobil 1940, fara risc seismic. In...

 • Izvor ...8 min.
Bucuresti, azi, 12:41
139.000 €

proprietar, ap. 4 camere transformat in 3 camere, ST-92 mp, complet mobilat, zona Dorobanti,

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 1983
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 12:27
74.000 €

oferta, ansamblu rezidential, corp C, 7/10, finisaje moderne alegere, centrala proprie, tamplarie Rehau, usa antiefractie, apometre, spatii joaca...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 12:12
109.900 €

oferta, parter/8, curte proprie contra cost, centrala proprie, tamplarie Rehau, usa metalica antiefractie, 2 grupuri sanitare, metrou Valea...

 • Suprafata 116 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 12:11
110.900 €

oferta, bloc caramida, et.1/8, finisaje moderne la alegere, obiecte sanitare Romstal, centrala proprie, apometre, metrou Valea Ialomitei, Ratb...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 12:11
89.900 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, azi, 12:09