Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 961 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Berceni, semistradal, 5 min. metrou, liniste
+ Schita
69.990 €

an 1982, zona cu verdeata, scoli, piata, posta, bloc civilizat, curat, 2 gr sanitare amenajate total, semimobilat, bucatarie spatioasa, include...

 • 62 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 02:00
Auchan Militari, 3 cam, 2 bai, mutare 30 zile
+ Schita
53.184 €

Auchan Militari, loc parcare CVC, Beton B400 Heidelberg Cement, structura Dala Groasa, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool...

 • 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 10
Bucuresti, azi, 01:20
Sector 6, Militari
+ Schita
85.756 €

Auchan Militari, loc parcare CVC, mutare in 30 zile, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata StacBond,...

 • 78 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 00:40
Titan, Salajan
+ Schita
85.000 €

ap. noi 3 cam. la cheie direct de la dezvoltator. Zona linistita de case, aproape de mijoace de transport, 10 min, piata, scoala si gradinita....

 • 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 16:15
Soseaua Alexandriei, Bragadiru, bloc nou
72.000 €

bloc nou, finisaje lux, 3 camere, decomandat, mobilat si utilat lux, 2 balcoane, 2 bai cu geam in exterior, una cu cada si una cu cabina de dus,...

 • 82 mp
 • An 2011
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 13:37
Militari Residence, metrou Preciziei
59.000 €

apartament spatios de 3 camere decomandat, finisat complet, cu mutare in luna decembrie 2019 pret promotional cash redus de la 64.900 euro tva inclus.

 • 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 13:15
Iancului bl 1979, decomandat, et.5/9, geam la baie
97.900 €

balcon mare, bl.reabilitat, amenajat total 2019, finisaje superioare: parchet trafic intens, gresie, faianta, termopan, usi interioare noi,...

 • 75 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, ieri, 12:45
Drumul Taberei, Bucla
 

bloc C7, imbunatatiri, recompartimentat, parchet fag, semimobilat, proprietar;

 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 23:05
Dorobanti
114.000 €

Imobil situat in Parcul Floreasca, pozitie deosebita. Oferta extrem de rara. 3 camere circulare, vedere Parc, ideal pentru familii cu copii. 2...

 • 73 mp
 • An 1967
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 22:20
Militari Residence, 3 camere
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, ieri, 21:55
Berceni, sector 4, Dacia Meridian
+ Schita
51.200 €

ap. 2 si 3 cam cu s.u. intre 46 mp-74 mp, preturi intre 51200 eur-79900 eur disponibile pe etajele 1, 2, 3, 4/5 la 1 min. de statia RATB (100 m)...

 • 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:01
Militari, Rezidential Apusului 2
48.000 €

str Acvilei nr 42, S+P+6E, imobil finalizat,finisat la cheie, demisol inalt cu balcon, 2 gr sanitare, compartimentare caramida, toate utilitatile,...

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 21:00
Camil Ressu, metrou Nicolae Grigorescu, parc IOR
71.000 €

3 camere, parter, zona verde, bloc de tip H cu 4 etaje situat pe o strada linistita aflata in planul doi fata de bulevardul Camil Ressu, metroul...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:45
Rotar Park ultima faza, metrou Pacii
92.000 €

bloc nou terminat, gata de mutat, stradal langa statia de metrou Pacii, etaj 1/11, vedere sud, stradal pe Iuliu Maniu, loc de joaca pentru copii,...

 • 73 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:35
Titan metrou
+ Schita
81.000 €

Liviu Rebreanu, Lidl, semidecomandat, bloc reabilitat termic, centrala termica, parchet lemn masiv, instalatii schimbate, 2 xac, bucatarie mare,...

 • 72 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:29
Berceni, Aparatorii Patriei
110.000 €

vand apartament 3 camere stradal, la 2 min. de statia de metrou, renovat,

 • An 1989
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:25
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
61.655 €

apartament 3 camere 63,3 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 20:57
Mosilor, proprietar
105.000 €

zugravit, bloc izolat, liber, negociabil,

 • 70 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 20:52
Beller, Parc
119.000 €

apartament 3 camere, etaj 2/P+11, 63 mp utili, 2 balcoane inchise, 1 baie, 2 lifturi, mobilat si utilat complet, modern, masina de spalat, parchet,...

 • 63 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:51
Soseaua Giurgiului, Mega Image, Luica
72.500 €

apartamentul se afla intr-un bloc stradal, recent reabilitat termic dar cu toate ferestrele catre spatele acestuia. Balcon mare la toate camerele....

 • 69 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 20:50
Trapezului, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
66.405 €

apartament 3 camere 68,58 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 69 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:42
Metrou Preciziei, Militari, Bd. Iuliu Maniu
75.000 €

apartament cu 3 camere complet decomandat, suprafata 68 mp, 2 grupuri sanitare, complet finisat la cheie, etaj 2 din 10 la pretul de 75.000 euro...

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 12:01
Drumul Taberei, Compozitorilor 1 Mai nr 31 stradal
+ Schita
73.000 €

particular Drumul Taberei, Compozitorilor, 1 Mai nr 31, stradal, semidecomandat,termopan usa metalica gresie faianta necesita amenajari 8/10, 2...

 • 70 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 11:36
Grigorescu metrou
+ Schita
76.000 €

Fuiorului, Liceu Dante Aligheri, parc IOR, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, 2 balcoane, bucatarie mare, termopan, gresie,...

 • 73 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:02
Brancoveanu, Berceni, sector 4
+ Schita
77.500 €

3 camere, pret promotional, mutare imediata, direct dezvoltator, bloc premium, apartament nou predat la cheie, galerie comerciala la parter, statie...

 • 61 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, ieri, 10:40
Titan, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
92.000 €

apartament 3 camere 87.73 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:30
Pallady, Titan, metrou 1 Decembrie, ap 3 cam
66.025 €

apartament 3 camere, decomandat, caramida, balcon spatios, spatii verzi. Finisaje lux, la alegerea dumneavostra. Direct dezvoltator, comision 0....

 • 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 20:27
Pallady, metrou Nicolae Teclu, sector 3
69.350 €

apartament 3 camere 79.8 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 20:21
Pallady, Fetesti, metrou 1 Decembrie ap 3 cam
76.000 €

apartament 3 camere, decomandat complet, 2 bai, structura beton, pereti interiori caramida. Finisaje la alegerea clientului. Direct dezvoltator,...

 • 71 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 20:18
Pallady, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
70.205 €

apartament 3 camere 114.7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 115 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 20:15
Baba Novac
82.500 €

Cinema Gloria, Basarabia, chiar pe Tina Petre, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac,...

 • 73 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 10:24
Baba Novac
+ Schita
75.000 €

Campia Libertatii, vis-a-vis de parcul Ior si Mall Park Lake, confort 1, semidecomandat, bucatarie mare, parter inalt, bloc reabilitat termic,...

 • 72 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 10:23
Militari, Pacii, 3 camere finalizat
92.000 €

imobil nou finalizat situat la 2 min. de statia de metrou Pacii, oferta apartament cu 3 camere decomandat, etaj 2/11.

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:35
Militari, langa Auchan, str. Weiner Palada 62G
+ Schita
68.000 €

Militari Residence, bloc D+P+7, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la...

 • 102 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 09:00
Rahova, Confort Urban
+ Schita
66.900 €

apartament 3 camere decomandat, aflat in bloc nou pe str. Muntii Carpati intr-un ansamblu rezidential nou cu acces rapid la mijloacele de...

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 20:00
Pallady, Titan, metrou 1 Decembrie, ap 3 cam
58.805 €

apartament 3 camere, decomandat, caramida, balcon spatios, spatii verzi. Direct dezolvator, comision 0. Se accepta credit Prima Casa. Finisaje lux,...

 • 65 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:57
Theodor Pallady
+ Schita
93.500 €

apartament 3 camere, decomandat, 75 mp , etajul 3/4. Bloc nou amplasat pe Bulevardul Theodor Pallady la 5 minute fata de statia de metrou 1...

 • 75 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:54
Militari, langa metrou Cora Lujerului, bloc nou
+ Schita
86.000 €

Dezvoltator imobiliar vand apartament 3 camere decomandat, la 5 minute de mers pe jos de statia de metrou Lujerului, etaj 1 din 8, situat intre...

 • 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 19:51
Bucur Obor metrou, proprietar, bloc cu adapost ALA
72.000 €

proprietar Bucur Obor, magazin, metrou. Are termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, termoizolare. Accept credit ipotecar. Blocul are...

 • 75 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 19:50
Militari, Apeductului Residence
59.000 €

promotie limitata, direct dezvoltator, predare decembrie 2019, sc 81 mp, 2 gr sanitare, bucatarie inchisa, compartimentari din caramida, predare la...

 • 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 19:45
Militari Rezidential, Apusului 2
+ Schita
62.000 €

str. Acvilei nr 42, bloc nou, decomandat, compartimentare caramida, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, apartamente finisate complet, bai utilate, parcare...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 19:45
Militari, Apeductului, ansamblul raf.ro
65.000 €

dezvoltator bloc nou p+7 cu parcare inclusa canalizare langa RATB toate actele pt vanzare prin credit predare la cheie noe2019 sc 81 mp 2 gr...

 • 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 19:45
Doamna Ghica
65.000 €

ap. 3 camere, 61,5 mp, parter, fara balcon,

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 19:44
Drumul Taberei
75.000 €

apartament de 3 camere de vanzare in Drumul Taberei, spatios, cu zone de depozitare, bucatarie spatioasa de 7 mp + camara. Ap. este izolat la...

 • 66 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 19:40
Auchan Militari, 2 camere, 2 bai, mutare 30 zile
+ Schita
85.756 €

Auchan Militari, loc parcare CVC, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool 10 cm, baie cu geam exterior, beton B400 Heidelberg...

 • 78 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 19:30
Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
72.750 €

apartament 3 camere, 82.95 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie...

 • 83 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 19:27
Metro Militari, 3 cam, loc parcare, 2 bai cu geam
+ Schita
88.253 €

Metro Militari, loc parcare CVC, beton B400 Heidelberg Cement, structura dala groasa, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 19:16
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
73.469 €

apartament 3 camere, decomandat, 76.6 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai,...

 • 77 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:12
Titan, 1 Decembrie 1918
85.400 €

3 camere, decomandat, 81 mp, 2 bai, 2 balcoane, bloc nou, finalizat cu acte gata. Apartamentul se vinde "la cheie". Imobil racordat la toate...

 • 81 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 19:09
Pallady, Titan, metrou 1 Decembrie
64.900 €

aparatament 3 camere, decomandat, bucatarie separata, finisaje la alegerea dumneavostra, pereti interiori caramida, etaj 1/4. Direct dezvoltator,...

 • 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 19:00
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
70.810 €

apartament 3 camere 67.4 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 67 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 19:00
Militari, Lujerului
82.000 €

particular vand ap. 3 camere cf. 1, cu vedere mixta, doua balcoane, blocul situat chiar in spatele complex Sir. Aer cond., termopane calitate, bloc...

 • 72 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 19:00
Pallady, Titan, metrou 1 Decembrie, ap 3 cam
76.000 €

apartament 3 camere, decomandat, caramida, etaj 3/5. Finalizare octombrie. Acces metrou 1 Decembrie, 10 min. Direct Dezvoltator, comision 0. Se...

 • 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:57
Gradina Icoanei, Romana, Lahovari
+ Schita
185.000 €

Agentia noastra va prezinta spre vanzare un apartament deosebit situat pe Str Dionie Lupu, chiar langa Parcul Gradina.Este compus din 2...

 • 102 mp
 • An 1940
 • Etaj 3 din 6
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:43
Metrou 1 Decembrie, Titan, Pallady, Ozana
+ Schita
74.700 €

ap. dec., spatios, bucatarie mare,inchisa, balcon generos. Ap. este complet finisat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, totul...

 • 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:42
Ozana, metrou 1 Decembrie, mutare rapida
75.000 €

ap dec, spatios, bucatarie inchisa, 2 balcoane. ap este complet finisat, centrala proprie, bransat la toate utilitatile. acces facil catre metrou,...

 • 84 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 18:41
Gheorghe Sincai bld., Tineretului, bloc 1996
98.900 €

apartament decomandat, renovat, 70 mp suprafata utila, situat la etajul 8 al unui bloc construit in anul 1996. Termopan, parchet, gresie, faianta,...

 • 70 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 18:41
Titan-Theodor Pallady-Nicolae Teclu
85.900 €

apartament 3 camere, 83 mp , bloc nou , finalizat. Imobilul se afla in apropierea statiai de metrou Nicolae Teclu (12-15 minute). Apartamentul...

 • 83 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:36
Ozana, Penny, metrou 1 Decembrie, mutare rapida
+ Schita
89.500 €

Ap. 3 camere, dec, spatios, complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, bloc nou, bransat la toate utilitatile sectorului. 5 min. metrou 1 Dec,...

 • 77 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 18:25
Titanul nou, finisaje de lux, Prima casa
69.900 €

Ap. 3 camere, 2 bai, acces metrou 1 Dec, N. Teclu, finisaje lux, centrala termica, lift, balcon mare, aproape de gradinita si scoala, loc de...

 • 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 18:21
Pallady, ap 3 cam, Titan, metrou, finalizat
55.000 €

apartament 3 camere, demisol foarte bine izolat, dublu start de izolatie. Finazilat, acte gata, utilitati. Direct dezvoltator, comision 0.

 • 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 4
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 18:21
Titan, metrou 1 Decembrie, Ozana
82.900 €

apartament aflat la 12 minute de metrou 1 Decembrie si de b-dul T. Palady, totul nou, bucatarie mobilata si utilata. Se poate vinde cu orice tip de...

 • 83 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 18:19
Pallady, Titan, Metrou Nicolae Teclu, ap 3 cam
64.900 €

apartament 3 camere, decomandat, caramida, balcon. Finisaje lux, la alegerea dumneavostra. Finalizare - octombrie 2019, direct dezvotator, comision...

 • 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:18
Ozana, Pallady, metrou 1 Decembrie 2019, sector 3
67.355 €

apartament 3 camere, decomandat, 70.34 mp utili, se livreaza complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare...

 • 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 18:12
Brancoveanu
69.500 €

apartamentul se regaseste la etajul 2, beneficiaza de o compartimentare moderna cu 3 camere spatioase si luminoase (dupa cum se vede in schita), in...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 18:07
Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, Nicolae Teclu
+ Schita
70.800 €

bloc nou, ap. 3 camere, decomandat, acces metrou 1 Decembrie, N. Teclu, finisaje de calitate, centrala termica, lift, balcon mare, 2 gr sanitare....

 • 79 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:03