Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1239 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
40.000 €

blocul este locuit in proportie de 70%, este racordat la toate utilitatile,

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bragadiru, azi, 18:33
64.000 €

cadru beton+caramida, 2 bai, Liniste, Centrala termica boilere incorporate, zugravit recent, se vinde cu bucataria utilata, masina spalat vase,...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Piatra-Neamt, azi, 18:24
110.000 €

apartament luminos de 3 camere in complex rezidential 2009, decomandat, 2 bai, terasa de 10mp, suprafata utila 90mp, renovat integral 2015, etaj...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Pipera, azi, 18:22
59.900 €

achizitie Prima Casa, apartament 3 camere decomandate, bucatarie inchisa, 2 grupuri sanitare, terasa mare, etaj intermediar in bloc cu lift, se...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • Dimitrie Leonida ...15 min.
Popesti - Leordeni, azi, 18:11
89.900 €

este situat in Dristor, aproape de metrou la etajul 1/8, decomandat, 2 gr. sanitare, 3 debarale. Finisajele sunt de calitate, gresie, parchet,...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • Dristor ...10 min.
Bucuresti, azi, 18:02
125.000 €

apartament pozitionat la intersectia bulevardului Elisabeta cu str Schitu Magureanu. Este renovat, blocul construit pentru militari, are centrala...

 • An constructie 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • Izvor ...8 min.
Bucuresti, azi, 17:52
74.000 €

P+8 in constructie, apartamente disponibile din septembrie 2018. Finisaje la alegere in limita bugetului prestabilit. Pentru detalii vizitati...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 17:51
69.999 €

apartament 3 camere renevat integral cu materiale de calitate, centrala termica pe cupru, alarma si supraveghere video, izolat interior. Se vinde...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Crângaşi ...3 min.
Bucuresti, azi, 17:30
71.700 €

rond Colentina, proprietar vand apartament 3 camere, decomandat, et. 4/12, construit in 1978, cu o suprafata construita de 79 mp. Necesita...

 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 12
Bucuresti, azi, 17:20
63.700 €

direct dezvoltator, Titan 4 Residence este dezvoltat pe o suprafata de 6000 m2, cuprinde 4 blocuri cu regim de inaltime D+P+4 etaje, un total de...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 17:12
161.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, 3 camere, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 17:09
63.000 €

apartament de vanzare confort 1, intr-un bloc militar foarte rezistent, cu balcon la sufragerie, geam de aerisire la baie, nu dispune de...

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 17:02
87.900 €

apartamentul a fost total renovat in anul 2017, iar blocul a fost reabilitat termic in anul 2015. Cadastrul si intabularea sunt efectuate.

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 17:02
68.999 €

confort 1, cu balcon, la cerere se poate vinde si mobilat utilat, cu toate imbunatatirile, geam de aerisire la baie, zona forte buna, acte, accept...

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 17:02
76.011 €

Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 17:02
68.999 €

apartament confort 1, cu 1 balcon si 1 baie, toate imbunatatirile, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, etc, acte, se accepta...

 • Suprafata 69 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 17:01
92.000 €

bloc nou, predare iulie 2018, stradal, 76 mp, 2 gr. sanitare, decomandat, centrala termica, finisaje la alegere. Orientare vest, Faza 3 scara C,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • Gorjului ...7 min.
Bucuresti, azi, 17:00
76.700 €

Ansamblu Rezidential situat la 2 minute de metrou, 3 camere, decomandat, 68 mp, 2 gr. sanitare, finisat la cheie, orientare est, faza 3, predare...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, azi, 17:00
64.000 €

Drumul Taberei, Proprietar vand apartament 3 camere, decomandat, etajul 2/4, gresie, faianta, parchet, ac LG, balcon inchis, loc de parcare, boxa,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 17:00
42.000 €

Mall Veranda, Sectia 7 Politie, ocazie, investitie, poz.exceptionala, 10/10, terasa refacuta recent, cf 1, vedere mixta, pe mijloc, luminos,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Obor ...12 min.
Bucuresti, azi, 16:59
199.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, 3 camere cu curte proprie, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in...

 • Suprafata 124 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 16:51
69.000 €

3 camere, ctie 1984, cf 1 decomandat, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 gr sanitare, acte, acc credit,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 16:44
64.000 €

Aleea Baiut, Valea Ialomitei cf 1 semidecomandat etaj 1/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acte in curs acc credit,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:43
77.000 €

Billa, Bozieni bloc numeric 1980 et 5/10, cf1, 72 mp, fara imbunatatiri, foarte spatios si foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, 2 gr....

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 16:43
63.000 €

Prel. Ghencea, stradal, cf. 1 decomandat, etaj 4/10, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat utilat, toate...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 16:43
79.000 €

imobil nou, loc de parcare inclus in pret, direct dezv. accept credit bancar, ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
 • Nicolae Grigorescu ...14 min.
Bucuresti, azi, 16:42
76.500 €

bloc deosebit etaj 5/10, c-tie 1978, balcon mare, stradal, toate actele, acces imediat ratb, scoli, parcuri, piata.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1978
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 16:41
54.500 €

apartament 3 camere, bine impartit, spatios, 57 mp, orientare este, izolat termic interior, gresie, faianta, usa metalica, parchet,t ermopan....

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 16:39
83.000 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus, 10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, azi, 16:36
115.000 €

decomandat, constructie 1982, etaj 5, lift schimbat, mobilat si utilat, bloc reabilitat, pret: 115.000 euro.

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Gara de Nord ...10 min.
Bucuresti, azi, 16:34
72.000 €

bloc reabilitat, situat in plan secundar, ferit de zgomot, apartament semidecomandat, 3 camere (2 dormitoare), 2 bai, util 65 mp, total 70 mp,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Obor ...5 min.
Bucuresti, azi, 16:25
63.000 €

apartament de vanzare, confort 1, cu balcon, imbunatatiri: termopane, parchet, usa metalica, calorifere noi, gresie, faianta, loc parcare, acte,...

 • Suprafata 65 mp
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 16:21
69.900 €

3 camere, confort 1, decomandat, 69 mp, etaj 7/10, balcon 9 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, accepta credit, cadastru, intabulare

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Gorjului ...18 min.
Bucuresti, azi, 16:09
58.000 €

3 camere, confort 1, semidecomandat, etaj 7/9, balcon inchis cu termopan, usa intrare lemn masiv tip Maramures, gresie, faianta, parchet, aer...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
 • Gorjului ...19 min.
Bucuresti, azi, 16:08
85.000 €

etaj intermediar/14, 2 lifturi, lift mobila, cf. 1 sporit, 2 bai, 2 balcoane, unul inchis, termopane, gresie, faianta, parchet masiv, 3 lifturi,...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 14
 • Gorjului ...8 min.
Bucuresti, azi, 16:06
146.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, 3 camere, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 16:06
81.000 €

bloc nou stradal langa statia de metrou Pacii, finisaje la alegere etaj parter inalt/11, vedere sud, stradal pe Iuliu Maniu, loc de joaca pentru...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 11
 • Păcii ...1 min.
Bucuresti, azi, 16:05
68.500 €

bloc nou 2018 apartament cu 3 camere, decomandat, 75 mp, 2 gr. sanitare, finisat la cheie, orientare vest, centrala termica cu incalzire in...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 11
 • Gorjului ...8 min.
Bucuresti, azi, 16:03
64.999 €

apartament confort 1, cu centrala proprie, 1 balcon si 1 baie, 2 aer conditionat, termopane peste tot, usa metalica, parchet din lemn masiv, gresie...

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 16:02
35.000 €

apartament 3 camere situat la etajul 3, supr.: 56.71;

 • An constructie 1977
 • Decomandat
Focsani, azi, 16:01
72.500 €

Sos. Pantelimon - Mega Mall, renovat recent, 74 mp, an 1978, etaj 9/9, semidecomandat, doua balcoane, vedere mixta. Acte la zi. Se accepta credit,

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • Costin Georgian ...15 min.
Bucuresti, azi, 16:01
77.000 €

Iancului /Avrig, semidecomandat, an 1981, 65 mp utili (69mp cu balcon), etaj 8/8 cu etaj tehnic deasupra, 2 bai, mobilat/nemobilat, reabilitat...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • Piata Iancului ...9 min.
Bucuresti, azi, 16:01
28.000 €

Apartament 3 camere si 2 balcoane si o camara, et: 9, suprafata: 57.70 mp;

 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
Deva, azi, 16:00
74.500 €

imobil nou, parcare inclusa in pret, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...14 min.
Bucuresti, azi, 16:00
49.800 €

Parc Humulesti, an 1978, et 5/5, 61 mp, decomandat, gresie, faianta, parchet, ferestre din PVC cu geam termopan, centrala proprie. Acte la zi....

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 16:00
68.000 €

cumpar apartament 3 camere Crangasi, 2 grupuri sanitare, suprafata > 65 mp, exclus ultimul etaj, exclus bloc nou.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • Crângaşi ...3 min.
Bucuresti, azi, 15:58
68.000 €

Kaufland 9/10, mobilat modern utilat orientare est, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 aer conditionat, loc parcare ADP, bloc fara...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Obor ...12 min.
Bucuresti, azi, 15:45
57.000 €

Spitalul Pantelimon, etaj 4/10, decomandat, termopan, usa metalica, balcon spațios pe tot apartamentul, intrare stradală, liber, pozitie buna,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 15:45
32.000 €

apartament 3 camere, etaj 3,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
Bacau, azi, 15:43
124.999 €

vanzare apartament in Bucuresti situat in P-ta Alba Iulia, in apropiere de Piata Alba Iulia. Apartamentul este situat la etajul 8 din 8, are 3...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2000
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • Piața Muncii ...18 min.
Bucuresti, azi, 15:43