Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1273 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
59.900 €

Posta, stradal et.7, cf1, scara stradala, vedere pe spate, liniste, orientat pe sud, luminos, bl. reabilitat termic, termopan, um, balcon mare,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 19:36
185.000 €

Apartament 3 camere P-ta Unirii,proximitate Magazinul Unirea,90 mp,103 mp,decomandat,imbunatatiri,2 gr sanitare,2 balcoane,vedere stradala,bloc...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1995
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • Piața Unirii ...2 min.
Bucuresti, azi, 19:33
69.900 €

vanzare apartament 3 camere 88 mp,decomandat la 3 minute de metrou. Finisaje incluse. Centrala termica si calorifere, racordat la toate...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • Berceni ...3 min.
Bucuresti, azi, 19:27
232.000 €

parter inalt in vila solida D+P+1+M, structurat in doua unitati locative distincte, parter 91mp, demisol 43 mp, utilizabile individual sau...

 • Suprafata 134 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 1
 • Universitate ...14 min.
Bucuresti, azi, 19:17
71.000 €

ocazie, ideala investitie, comercial, locuinta, posibilitate dezmembrare, parter cu balcon, decomandat,imbunatatit total, mobilat si utilat...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • Dimitrie Leonida ...13 min.
Bucuresti, azi, 19:16
+ Schiță
77.100 €

apartament 3 camere, 77 mp Titan, Theodor Pallady 10 min, metrou 1 Decembrie 1918,

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 1 Decembrie 1918 ...16 min.
Bucuresti, azi, 19:15
59.000 €

confort 1, etaj 4, termopan, parchet, gresie, faianta, terasa refacuta, metrou la cinci minute, discutabil,

 • Decomandat
 • Gorjului ...8 min.
Bucuresti, azi, 19:10
76.000 €

apartament 3 camere, complet finisat si racordat la toate utilitatile. Apartamentul are centrala termica si bransamente individuale, finisaje la...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, azi, 19:09
71.700 €

rond Colentina, proprietar vand apartament 3 camere, decomandat, et. 4/12, construit in 1978, cu o suprafata construita de 79 mp. Necesita...

 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 12
Bucuresti, azi, 18:59
68.000 €

Kaufland 9/10, mobilat modern utilat orientare est, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 aer conditionat, loc parcare ADP, bloc fara...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Obor ...12 min.
Bucuresti, azi, 18:58
57.000 €

Spitalul Pantelimon, etaj 4/10, decomandat, termopan, usa metalica, balcon spațios pe tot apartamentul, intrare stradală, liber, pozitie buna,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 18:58
67.000 €

renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, stradal, vedere spate,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Costin Georgian ...15 min.
Bucuresti, azi, 18:54
65.000 €

BCR. parcul Plumbuita, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, instalatie electrica pe cupru, bloc stradal, reabilitat...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 18:54
78.500 €

vand apartament 3 camere, curat, vedere mixta, bloc reabilitat, terasa refacuta (termo si hidroizolata), loc de parcare, zona verde si linistita,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Nicolae Grigorescu ...12 min.
Bucuresti, azi, 18:52
68.000 €

bucataria mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, 2 balcoane, etajul 11 locuit, reabilitat termic, stradal,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
 • Costin Georgian ...14 min.
Bucuresti, azi, 18:48
69.000 €

2 bai, centrala termica, bucatarie mobilata si utilata modern, loc parcare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 18:47
+ Schiță
92.000 €

8 minute metrou, Obor, 7/8, sdec, 2 wc, 2 balcoane, bloc 1982, orientare Vest, pozitie superba, geam baie, cadastru intabulare accept credi, loc...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Universitate ...17 min.
Bucuresti, azi, 18:46
58.000 €

2 min., parc, lac, Plumbuita, etaj 11/11, bloc 1977 reabilitat termic fara risc seismic, orientare sud, vedere spate, terasa fara probleme, scara...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, azi, 18:43
+ Schiță
82.500 €

aproape rond, Parc Plumbuita, 15 min.,metrou Obor, cf.1 sporit dec, 78 mp, bloc 1990 reabilitat termic, vedere mixta, bucatarie mare patrata,...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 18:41
+ Schiță
69.900 €

3 min.,metrou aproape Mall Veranda, Piata, Magazinul Obor, cf,1 dec., 70 mp, bloc 1970 reabilitat termice pe mijloc, orientare sud, baie cu...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Obor ...6 min.
Bucuresti, azi, 18:41
+ Schiță
68.000 €

10 min., metrou vav Parc Plumbuita, cf.1 dec, 78 mp, bloc 1978 fara risc seismic, 2 lifturi, vedere mixta, baie cu fereastra, vedere deschisa,...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 12
Bucuresti, azi, 18:41
61.000 €

apartament pretabil Prima Casa. Oferta disponibila pana pe 11.03.2018! Se vinde complet finisat, centrala termica proprie, direct de la dezvoltator...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Dimitrie Leonida ...10 min.
Bucuresti, azi, 18:37
141.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, 3 camere, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 18:36
+ Schiță
75.000 €

Fundeni, aproape parc, lac Plumbuita, cf. 1 dec, 70 mp, 2 bai, bloc 1986 reabilitat, pe mijloc, vedere deschisa, imb, g, f, p, termopan, um, ac,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 18:31
55.600 €

apartament total decomandat, bucatarie inchisa, balcon, etaj intermediar, finisaje incluse in pret, centrala proprie, contorizare individuala;

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Aparatorii Patriei ...3 min.
Bucuresti, azi, 18:28
89.900 €

imobil nou ds+p+2e+m, direct dezv., accept credit bancar/ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop., geam Tripan, finalizare...

 • Suprafata 137 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • Nicolae Grigorescu ...14 min.
Bucuresti, azi, 18:27
84.000 €

2 balcoane, et. 3/9 geam la baie, bucatarie spatioasa, spatii depozitare, finisaje moderne gresie, faianta, parchet, termopan, acte la zi,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
 • Piata Iancului ...3 min.
Bucuresti, azi, 18:21
72.900 €

decomandat, etajul 3/4, 68 mp, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, ac, acte la zi, merita

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1969
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...12 min.
Bucuresti, azi, 18:19
83.900 €

grupuri sanitare, bloc monolit 1985, semidecomandat, et 6/8, balcon mare, hol locuibil, bucatarie mare patrata, finisaje moderne, apropiere, piata,...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • Mihai Bravu ...15 min.
Bucuresti, azi, 18:16
82.900 €

etajul 2/10, semidecomandat, doua balcoane, geam la baie, bucatarie mare, reabilitat termic, acte la zi, apropiere metrou Piata Iancului, scoala,...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Piata Iancului ...1 min.
Bucuresti, azi, 18:15
92.000 €

Titan, Ozana, 1 Decembrie, 5 minute metrou. Reducere la plata cash. Finisaje premium la alegere, TVA inclus, ansamblu rezidential, Fara comision....

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, azi, 18:15
59.900 €

apartament cu 3 camere, decomandat, spatios si luminos, disponibil la etajul 4, intr-un ansamblu rezidential nou. Imobilul se afla in apropierea...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • Dimitrie Leonida ...13 min.
Bucuresti, azi, 18:11
64.900 €

profita acum de pretul avantajos al unui apartament de 3 camere, decomandat, amplasat intr-un imobil cu regim mic de inaltime P+2, la etajul 1,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 18:11
62.500 €

apartament 3 camere decomandat, etaj 3, finalizat mutare imediata, se vinde complet finisat si racordat la toate utilitatile. Merita vazut, doar...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 18:07
+ Schiță
63.500 €

vand apartament cu 3 camere decomandat, bloc nou , finalizare in 2 luni, finisaje la alegere, centrala proprie, 2 bai. Se vinde doar la plata cash...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 18:06
78.900 €

vand apartament 3 camere 2 bai, terasa spatioasa, finisaje premium, ansamblu finalizat-mutare imediata, AC, lift, zona linisita, spatii verzi, loc...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
 • Apărătorii Patriei ...4 min.
Bucuresti, azi, 18:06
+ Schiță
51.000 €

promotie la apartamentul cu 3 camere parter, finisaje la alegere, centrala proprie, obiecte sanitare in baie, finalizare noiembrie 2018. Pretul...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • Aparatorii Patriei ...13 min.
Bucuresti, azi, 18:06
146.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, 3 camere, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 18:06
86.900 €

Sos. Giurgiului, vand apartament 3 camere intr-un ansamblu rezidential nou la doar 9 min. de metrou de mers pe jos, finisaje calitative, centrala...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 18:05
81.375 €

vand apartament 3 camere, in bloc finalizat, se vinde la cheie, contorizat individual, 2 bai cu balcon. Acces rapid la mijloace de transport, RATB,...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
 • Apărătorii Patriei ...12 min.
Bucuresti, azi, 18:01
61.700 €

apartament 3 camere, proiect nou 10 minute de metrou Aparatorii Patriei, se accepta prima casa.

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Aparatorii Patriei ...5 min.
Bucuresti, azi, 18:00
72.900 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, conturizare...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...16 min.
Bucuresti, azi, 18:00
80.000 €

complet mobilat, 2 gr. sanitare, suprafata construita 80 mp, utila 70 mp,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2011
 • Etaj 1 din 15
Bucuresti, azi, 17:57
173.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, 3 camere cu curte proprie, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in...

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 17:54
80.000 €

Apartamente 3 camere cu TVA 5% inclus si suprafete generoase, cuprinse intre 80 mpc si 88 mpc.

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 17:51
85.000 €

apartament 3 camere, Tineretului, parc, decomandat, geam la baie, pozitie E-V, etaj 2, tamplarie pvc, usa metalica, aer conditionat. La 2 min de...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 17:45
+ Schiță
54.500 €

Direct dezvoltator, 3 camere, 2 bai, bucatarie inchisa, Militari, Auchan, la 150 m de statia Ratb 138/178, se vinde la cheie cu finisaje la...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, azi, 17:44
106.000 €

apartament 3 camere in Drumul Sarii, renovat complet in 2018, c-tie din 1986, 77 mp, centrala termica, tamplarie Qfort, geam la baie, aer...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 17:44
77.000 €

apartament cu 3 camere, semidecomandat, la etajul 2/10, 76 mp, vedere stradala, acte. Mijloace de transport: metrou; Ratb. Vecinatati: Obor,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Piata Iancului ...4 min.
Bucuresti, azi, 17:35
92.000 €

ansamblul dispune de o localizare excelenta fiind situat in estul Bucurestiului in cartierul Titan, la doar 400 de metri de Metrou 1 Decembrie 1918...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 4 din 11
 • Nicolae Teclu ...4 min.
Bucuresti, azi, 17:31