Pierderi - Anunturi afaceri, diverse Bucuresti

Afaceri, diverse|Pierderi - 107 anunturi
Subrubrica: pierderi
Legitimatie student
 

pe numele Ungureanu Oana Cristina Isabella, emise de Facultatea de Sociologie si Antropologie. O declar nula.

Bucuresti, ieri, 21:13
Legitimatie acces
 

Societatea Romana de Radiodifuziune (SRR) cu seria 13568 pe numele Bajenaru Ileana. O declar nula.

Bucuresti, ieri, 21:12
Act concesiune
 

nr. 5284/28 noiembrie 2002 Parohia Vintila-Voda, pe numele Frincu Dragos.

Bucuresti, ieri, 21:05
Legitimatie de transport comun
 

persoana cu handicap, pe numele Deacu Carmen.

Bucuresti, ieri, 21:01
Autorizatia cu nr. 223-N
 

din 27.06.2013 a imobilului din str. Piata Neamt nr. 60-62 al firmei SC Samaan Comimpex 2000 SRL. O declar nula.

Bucuresti, ieri, 20:51
Legitimatie de student
 

se declara pierduta si nula pe numele de Barbu Sonia Mnica.

Bucuresti, ieri, 20:49
Zidera Imob SRL
 

sector 6, int. Miorita nr. 1A, J40/13804/2016, CUI 36653108 pierdut certificat inmatriculare nr. B3467172, certificat constatator pentru sediu...

Bucuresti, ieri, 20:45
Constatator sediu
 

pentru SC MinetteBlanche SRL, J40/17432/2007, CUI 22424490, il declar nul.

Bucuresti, ieri, 20:41
Constatator sediu
 

si certificat de inmatriculare pentru SC Nest Imobiliare SRL, J40/3628/2002, CUI 14615294. Le declar nule.

Bucuresti, ieri, 20:39
CI pe numele Oprea Florina
 

seria RR nr. 538421. O declar nula.

Bucuresti, ieri, 20:37
Atestat profesor legislatie rutiera
 

seria APL nr. 0012475 pe numele Stroe Dumitru. Il declar nul.

Bucuresti, ieri, 20:36
Certificat de inregistrare
 

al SC Sultan Fast-Food SRL, CUI 33011626/02.04.2014, seria B nr. 3049012, cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Baba Novac nr. 6, bl. T2, sc. B,...

Bucuresti, ieri, 20:34
SC Valentin si Nicoleta Impex SRL
 

cu sediul in Bucuresti, str. Trapezului nr. 3, bl. C2, sc. F, ap. 251, sector 3, inmatriculata cu nr. J40/18697/1992, CUI 351745 declar nul...

Bucuresti, ieri, 20:29
Deteriorata autorizatie de interpret
 

si traducator Borsos (Ciobanu) Mihaela Madalina nr. 569/10.03.2004, eliberata de Ministerul Justitiei. O declar nula.

Bucuresti, ieri, 20:27
Codul inregistrare
 

in scop TVA 14962935 pierdut;

Bucuresti, ieri, 20:17
Pierdut legitimatie student
 

pe numele Lungu Elena-Maria, UMF Carol Davila;

Bucuresti, ieri, 20:17
Pierdut act concesiune
 

216/1996 Parohia Adomirea Maicii Domnului Giulesti, parcela A1T, nr. 8/49 pe numele Piciu Ionel. Il declar nul;

Bucuresti, ieri, 20:16
Pierdut carnet de student
 

si legitimatie reducere transport student pe numele Stancut Diana -Ioana. Le declar nule;

Bucuresti, ieri, 19:54
Pierdut legitimatie student
 

carnet student, carte de identitate, permis de conducere, card de sanatate, pe numele Sfatosu Bianca Mili;

Bucuresti, ieri, 19:54
Declar nul carnet de sanatate
 

emis pe numele de Zamfir Maria, cu domiciliul in Bucuresti, sector 1, sos. Chitilei 255;

Bucuresti, ieri, 19:53
Pierdut certificat constatator
 

la sediul social si certificat constatator la punctu de lucru al firmei AM Multicom 99 SRL, J40/1296/ 1999. Le declar nule;

Bucuresti, ieri, 19:52
Pierdut act de vanzare-cumparare
 

nr. 10324/ 1991 eliberat in data de 02.08.1991. Il declar nul;

Bucuresti, ieri, 19:51
Pierdut certificat profesional de transport
 

taxi seria CPTx nr. 0113346 pe nume Stan Stefan Cristian. Declar documentul nul;

Bucuresti, ieri, 19:50
Pierdut cartela Metrorex
Bucuresti, ieri, 19:48
Pierdute bilant si balanta
 

la data 31.12.204 ale SC Sun Garage SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, str. Sistematizarii nr. 7-9 C2, avand CUI 33094834,...

Bucuresti, ieri, 19:44
Pierdut legitimatie
 

de expert judiciar, Roman Ioana;

Bucuresti, ieri, 19:43
Pierdut legitimatie RATB
 

legitimatie de tren si carnet european pentru persoane cu handicap, Roman Ioana;

Bucuresti, ieri, 19:42
Certificat Anaf
 

cu nr. atribuire case de marcat SC New Yorker Romania SRL, certificat inscris sub nr. 198376/ 18.10.2010 ce cuprindea urmatoarele serii de aparat...

Bucuresti, ieri, 17:58
SC Palat Comtur SRL
 

cu sediul in Pantelimon, Str. Sf. Gheorghe, Nr. 20, jud. llfov, inregistrata la ORC Ilfov sub nr. J23/2638/2018, CUI: RO-9965897, declara pierdut...

Bucuresti, ieri, 17:26
Pierdut certificat de inregistrare
 

declar pierdut certificat de inregistrare al societatii CMI Dr. Bogoiu Razvan Alexandru, CUI 27772584, nr. 704056 din 08.11.2010 eliberat de...

Bucuresti, ieri, 17:24
Pierdut Certificat membru
 

Declar pierdut certficat de membru al Colegiului Dentisti din Bucuresti pe numele Bogoiu Razvan Alexandru. Documentul il declar nul.

Bucuresti, ieri, 17:15
Contract de construire
 

609/2 din 1975 si proces verbal 01.07.1977 pe numele de Culiuc Adrian si Culiuc Dumitra. Le declar nule;

Bucuresti, ieri, 16:57
Pierdut atestat
 

taximetrist seria: CPTx, numarul: 96497 pe numele Roman Dan Cristian. Il declar nul.

Bucuresti, ieri, 16:34
SC Brother's 98 CO Impex SRL
 

cu sediul social in Bucuresti sector 5,Intrarea Ogradei, nr.6 avand RO 9961542 din data de 24.11.1997, J40/9348/21.11.1997 declara pierdut si nul...

Bucuresti, ieri, 16:15
Stampila firma
 

declar pierdut stamplila mica rotunda pentru Prof.it Legal Solution SRL, inregistrat la Reg Com. J40/5173/2011, CUI 28397904. Se declara nul;

Bucuresti, ieri, 15:45
Certificat de inregistrare
 

declar pierdut certificatul de inregistrare al Prof.it Legal Solution SRL cu sediul in Bucuresti, strada Parcului nr 79H, sector 1, inregsitrata...

Bucuresti, ieri, 15:44
Autorizatie de concesiune
 

nr. 49/1988 pe numele Velizaru Ioan pentru 2 gropi, parcela 16, fib. 45, la Parohia Progresu. O declar nul, pierduta;

Bucuresti, ieri, 15:43
Pierdere certificate constatatore
 

pentru atestare sediu social/profesional pentru Mierla Andreea-Georgiana PFA F40/2134/2009, CUI 25494430, Bucuresti, str. Postavarul nr 3C, et 7,...

Bucuresti, ieri, 15:24
Subscrisa, BENICKEN S.R.L.-D
 

cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ion Manolescu, Actor, nr. 4, Bl. 131, sc. 1, et. 8, ap. 42, camera Nr. 1, Sector 6, avand J40/12275/2016, CUI...

Bucuresti, ieri, 14:44
Pierdere certificat constatator
 

pierdut certificat constatator pentru firma SC Racoda Electric SRL, J40/2560/2014, CUI 32868201, pentru deschidere punct de lucru in bucuresti,...

Bucuresti, ieri, 14:37
Anexa licenta de turism
 

Paralela 45 Turism SRL, CUI 6505940, declara pierduta si nula anexa la licenta de turism nr. 1039/11.05.2010, pentru punctul de lucru din Craiova,...

Bucuresti, ieri, 14:36
Registru unic de control
 

al SC Talk About Cleaning SRL cu sediul social in jud. Dolj, Carcea str. Macului nr. 9, CUI 34725348, J16/1043/2015. Il declar nul, pierdut;

Bucuresti, ieri, 14:16
Registru Unic de control
 

al SC Time Business Construct SRL cu sediul social in jud. Dolj, Crahova, str. Sararilor nr. 49, bl. K24, sc. A, ap. 12, CUI 34710657,...

Bucuresti, ieri, 14:13
SC I.I. Feresteanu Delia
 

cu sediul in Bucuresti str. Lt. Av. Gh. Caranda nr. 8, bl. B4, sc.1, et. 1, ap. 5, sector 6, declara pierdut si nul actul constitutiv al societatii...

Bucuresti, ieri, 13:57
Act de vanzare cumparare
 

apartament Aleea Podul Giurgiului nr.1, ap. 42, Bucuresti, pe numele Radu Petre si Constanta. Se declara nul, pierdut;

Bucuresti, ieri, 13:55
Pierdut stampila
 

persoana fizica autoriata, Draganescu Stefan Andrei, CUI 32389284, 1 bucata.

1 Decembrie, ieri, 13:31
Proces-verbal
 

din 15.12.1979 pe numele Oita Virginia. Il declar pierdut si nul.

Bucuresti, ieri, 13:09
Legitimatie
 

Pierdut carte de identitate si legitimatie de student pe numele Alexandru Maria-Daniela. Le declar nule.

Bucuresti, ieri, 12:46
Acte. Carte de identitate
 

card sanatate, carnet si legitimatie de student Universitatea Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, pe numele Stefanescu Mihaela...

Bucuresti, ieri, 11:59
Legitimatii. Declar nule legitimatia
 

de transport si legitimatia de studenta din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti, pe numele Zota Ana-Maria.

Bucuresti, ieri, 11:58