Pierderi - Anunturi afaceri, diverse Bucuresti

Afaceri, diverse|Pierderi - 75 anunţuri
Subrubrica: pierderi
Act de concesiune
 

nr. 177/1993 Micu Maria - parcela D94 din cimitirul Adormirea Maicii Domnului Giulesti. Il declar nul;

Bucuresti, azi, 20:17
Original proces verbal
 

predare-primire la contractul de vanzare-cumparare nr. 32033/37921 din 26.08.1997 pe numele Huica Alma-Violeta;

Bucuresti, azi, 20:17
Legitimatie CFR
 

Iuciuc Nicoleta, cu domiciliul pe str. Inginer Zablovxhi nr. 80;

Bucuresti, azi, 20:15
Legitimatie de serviciu
 

Dascalu Silvia, emisa de Biblioteca Academiei Romane. O declar nula.

Bucuresti, azi, 17:26
S.C. Euroconfort Vip SRL
 

cu sediul social in Ilfov, oras Popesti Leordeni, strada Taberei nr. 11, etaj 1, apartament 25, Cod CAEN 4932-transport cu taxiul, CUI...

Bucuresti, azi, 16:31
Baroncea Ion-Florin
 

Persoana Fizica Autorizata, avand F40/3671/2012, CUI 30673262, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Ion Mihalache nr. 142, bl. BC, sc. D, et. 2,...

Bucuresti, azi, 15:51
Certificat de inregistrare
 

pentru Scarlat Consulting S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, B-dul Constantin Brancoveanu nr. 116, bl. M2/III, sc. 3, et. 3, ap. 138, camera 2,...

Bucuresti, azi, 15:41
Registru special casa de marcat Graftex Prodcom
4 €

s-a pierdut registru special al casei de marcat Novensys MG3000, cu seria 300051, Graftex Prodcom Bigotti AFI.

Bucuresti, azi, 14:38
Pierdere legitimatie acces
 

Pierdut legitimatie magnetica Panait Larisa Ioana, consilier Secretariatul General al Guvernului;

Bucuresti, azi, 13:07
Autorizatie de constructie
 

nr. 135 din 12.02.2018, pe numele Steinhart Emil Adrian.

Bucuresti, azi, 12:59
Certificat constatator din
 

26.04.2013 al X Season SRL, J38/252/2013, CUI 31573997, sediu Sat Scaveni, Comuna Berislavesti, str. Principala nr. 39, jud. Valcea. Il declar nul

Bucuresti, azi, 12:55
Certificate. Subscrisa Star-Nord SRL
 

cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Mr. Bacila Vasile nr. 13, bloc 19, sc. 4, ap. 69, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe...

Bucuresti, azi, 12:00
Certificat constatator
 

nr 514304/22.06/2012 al SC 123 Hand Craft Art SRL inregistrata la ORC Dambovita sub numar J15/445/2012, CUI 30373370. Se declara nul

Crevedia, azi, 11:48
Certificat de inregistrare
 

pt firma Amg Grand IMPEX SRL, cu sediu social in Bucuresti, Sector 5, str Ritoride nr.14, ap. 3, CUI 36783655 din data 25.11.2016, J40/15626/...

Bucuresti, azi, 11:16
Acte casa de marcat Graftex Prodcom SRL
4 €

din Massini AFI: nr. ordine ANAF, Decl. instalare, carte interventie si registrul special ale casei de marcat DATECS DP-25, seria 25011181

Bucuresti, azi, 10:52
Atestat taxi cu seria
 

CPTx 71480 pe numele Ursan Constantin. Il declar nul

Bucuresti, azi, 10:43
Certificat inregistrare SC Vivi Mob Prod SRL
 

CUI 31082485 nr. inmatriculare J40/328/2013 adresa str Baciului 4, bl. 9, ap 257, sector 5, Bucuresti

Bucuresti, azi, 09:09
Pierdut I.I. Matei N. Liliana
 

I.I. Matei N. Liliana F51/170/2017 Certificat inregistrare seria: B 3372111/24.04.2017. Certificat const. CF.LG. 359/2004 nr. 5532/21.04.2017-2BUC.

Chiajna, 21 iul, 14:39
Buletin
 

pe numele Daniel Norbert Stefan. Il declar nul.

Bucuresti, 21 iul, 11:47
Legitimatie tip abonament
 

lunar Metrorex, Dulea T. O declar nula

Bucuresti, 20 iul, 21:22
Legitimatie
Bucuresti, 20 iul, 21:20
Card metrou
 

nr. 4173154867491 cu data 31.01.2018

Bucuresti, 20 iul, 21:20
Atestat manager transport
 

serie 0012873. Il declar nul

Bucuresti, 20 iul, 21:16
Decizie pensionare, dosar
 

nr. 278243, Radu Dumitru;

Bucuresti, 20 iul, 21:09
Legitimatie de servici
Bucuresti, 20 iul, 21:05
Legitimatie si insigna de serviciu
 

pe numele Tebbiche Luisa Adi. O declar nula

Bucuresti, 20 iul, 20:46
Legitimatie student
 

pe numele Balan Bogdan Gabriel, Facultatea Universitate - CTI

Bucuresti, 20 iul, 20:39
Cartela metrou
 

Caroli Tudorel, 41731548762

Bucuresti, 20 iul, 20:38
Legitimatie student
 

Pierdut legitimatie student pe numele Tanase Nicolae-Costin, Politehnica, FILS, Bucuresti;

Bucuresti, 20 iul, 20:32
Atestat taxi cu seria
 

CPTx 71480 pe numele Hrsan Constantin. Il declar nul

Bucuresti, 20 iul, 20:32
Certificat de inregistrare
 

seria B nr. 1114947 pentru societatea Brothers International SRL cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Ilie Mihai 4, bl. M123B, sc. 1, et. 1, ap....

Bucuresti, 20 iul, 20:22
Certificat de inregistrare
 

seria B nr. 263402 pentru Cornel Med Lifecare SRL cu sediul in bucuresti, sector 4, str. Sold. Ion Ciocodeica nr. 1C, camera 2, CUI 24083364, nr....

Bucuresti, 20 iul, 20:21
Ecuson acces
 

Aeroport Otopeni.

Bucuresti, 20 iul, 20:17
Carnet student si legitimatie
 

calatorie pe numele Serban Cosmin Raoul. Le declar nule

Bucuresti, 20 iul, 20:13
Act proprietate loc veci
 

pe numele Grecu Mariana, cimitirul Popesti Leordeni, langa Bucuresti. Il declar nul

Bucuresti, 20 iul, 20:10
Act proprietate un loc de veci
 

pe numele Dragomir Mariana din cimitirul Popesti Leordeni. Il declar nul

Bucuresti, 20 iul, 20:10
Titlu de proprietate
 

nr. 57764/7.06.1996, 6.500 mp emis de Casa Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, jud. prahova, pe numele...

Bucuresti, 20 iul, 20:09
Titlu de proprietate
 

nr. 58952/30.07.1996, 4.950 mp pe numele Grecu Mariana emis de Jud. Prahova. Il declar nul

Bucuresti, 20 iul, 20:08
Hotarare judecatoreasca
 

dosar 6103/2003 eliberata in sedinta publica din 05.01.2004, ca obiect partaj succesoral, sentinta civila 12/05.04.2004 prin care i s-a atribuit...

Bucuresti, 20 iul, 20:08
Carnet membru CECCAR
 

Bucuresti, numar carnet 4168, pe numele Urzica Sorin Ovidiu.

Bucuresti, 20 iul, 19:19
Act de proprietate
 

contract de vanzare-cumparare nr. 15170, pe numele Marin Anica.

Bucuresti, 20 iul, 18:52
Pierdut
 

Carte de Interventii, Registru Special, DGSP si declaratia de instalare a casei de marcat SC Complementar Life House SRL cu sediul in str. Splaiul...

Bucuresti, 20 iul, 18:27
PFA Patrascoiu S. Bogdan Ioan
 

sediu Bucuresti, sector 2, Calea Mosilor nr. 314, bl. 60A, sc. 1, et. 5, ap. 19, cam. 2, CUI 31774354, J40/2238/2013, declar pierdute: certificat...

Bucuresti, 20 iul, 18:20
Certificat constatator
 

autorizare societate eliberat in baza declaratiei pe proprie raspundere inreg. sub nr. 588623 din 24.11.201 al SC Comtur CL SRL, cu sediul in...

Bucuresti, 20 iul, 18:16
Certificat de Inregistrare si Constatator
 

Pierdut Certificat de Inregistrare si Constatator al SC Alternative Life Medical S.R.L. cu sediul in strada Splaiul Independentei, nr. 273, CUI...

Bucuresti, 20 iul, 18:11
Certificat de inregistrare
 

si certificate constatatoare pentru Societatea TRD Corporation SRL, J40/4527/2006, CUI 18492860, cu sediul social in Bucuresti, Str. Calusei Nr....

Bucuresti, 20 iul, 16:11
Certificat de inregistrare
 

seria B3208166 din 02.08.2016, certificat constatator sediu nr. 317354/29.07.2016, eliberate de ONRC Bucuresti pentru Kilikia Sales. Le declar...

Bucuresti, 20 iul, 16:10
Certificat de inregistrare
 

si certificate constatatoare pentru Societatea Rose Mary Impex SRL, J40/14124/1994, CUI 16024653, cu sediul social in Bucuresti, Bl. Pache...

Bucuresti, 20 iul, 16:04
Certificat de inregistrare
 

al societatii Construct Modul Deco SRL, nr. ONRC J40/11275/2015, CUI 35004633, cu sediul in Bucuresti, str. Vlad Judetul nr. 47, et. 3, ap. 8,...

Bucuresti, 20 iul, 14:39
Certificat constatator
 

emis la data 27.08.2012 pentru punctul de lucru situat in Aleea Dobrina nr. 1-3, sector 2 Bucuresti, pozitia 55 din cadrul complexului...

Bucuresti, 20 iul, 14:21