10.500 €

Giurgiului

Bucuresti, 29 nov, 11:20

Descriere anunt

Giurgiului,

Baduc, cf. 3, g, f, p, t, um, 2/4, gaze, boiler, bloc fara restantieri, scara curata cu interfon, hol inchis, toate actele la zi, ideal investitie. Vecinatati Luica, Prelungirea Ferentari, Berceni