65.000 €

Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parc Plumbuita

  • Suprafata 68 mp
  • An 1976
  • Decomandat
  • Etaj 11 din 11
Bucuresti, ieri, 19:21

Descriere anunt

Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parc Plumbuita,

stradal, terasa recent refacuta, cf 1, dec, 68 mp, bloc reabilitat termic, g, f, p, termopan, aer conditionat, vedere superba, luminos, geam la baie, contorizat, bloc fara risc seismic, cadastru, intab, acc credit.

Detalii suplimentare

Pozitie buna.Acces facil la mijloacele de transport in comun.Se merge pe jos aprox.15 min.

pana la metrou Obor si cca.10 min. pana la Piata Obor,Mall Veranda etc.Ap.nu are modificari si are un singur grup sanitar.Dispune de doua debarale,foarte utile,pt.o familie.Se accepta si Prima Casa

Caracteristici, dotari

Optiuni interior
Aer conditionat
Apometre
Balcon
Debara
Inst. electrice noi
Inst. sanitare noi
Izolatie termica
Renovat recent
Repartitoare caldura
Termopan
Usa metalica
Optiuni exterior
Interfon
Lift
Reabilitat termic
Structura beton
Structura caramida