330 €

Iancului, 2 minute de metrou, semistradal

Bucuresti, 16 feb, 14:43

Descriere anunt

Iancului, 2 minute de metrou, semistradal

1/10, cf. 1, dec, 75mp, 1 baie cu geam, bl reabilitat termic, zugravit, mobilat, utilat complet, g, f, p, t, usa metal, balcon spatios, pozitie de exceptie, liber, zona linistita, contract la Anaf, av 1+1, acc straini.

Detalii suplimentare

Termen lung ( minim 1 an ), seriozitate. Avans pe 2 luni ( 1 luna + 1 luna garantie ). Fara

animale de companie. Apropiere de metroul de la P-ta Iancului, cca. 2 minute de mers pe jos, Mega Image, Parcul National, Mega Mall, Veranda Mall, Obor, piata, posta, Sectia 8 de

Politie, Sos. Mihai Bravu, Bd. Ferdinand, str. Avrig, Liceul Iulia Hasdeu, Lidl, scoli, gradinite, banci, magazine etc. AGENTIE IMOBILIARA. COMISION 50% DIN CHIRIE.

Caracteristici, dotari

Optiuni interior
Apometre
Internet
Aragaz
Frigider
Liber
Balcon
Masina de spalat
Termopan
Cablu
Inst. sanitare noi
Usa metalica
Optiuni exterior
Lift
Reabilitat termic