Rezultate căutare vanzatoare la locuri de munca oferte full time (123 anunțuri)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
VANZATOARE si FEM.VASE -ospatarita si femeie la vase cu/fara experienta, tinere cu aspect si prezenta placuta, comunicativa pentru fast food in Dragonul Rosu luni-sambata 7-16,
0735.845.292
25 Nov 20:32
1.000 LB
Basarabiei Vanzatoare magazin alimentar cu sau fara experienta., de preferat din sectoarele 2,3,4.
0765.666.964
25 Nov 16:25
B
VANZATOR - vanzatoare magazin panificatie, zona Teiul Doamnei nr. 121. Relatii la tel., Monica;
0726.853.894/ 0727.035.505
25 Nov 15:50
B
VANZATOARE, magazin mixt sec 4. Program Luni-Vineri. Salariu atractiv. Seriozitate;
0762.008.543
; maximus.bogdan@yahoo.com25 Nov 15:32
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar zona Lacul Tei sector 2;
0728.276.912/ 0726.341.511
25 Nov 12:38
B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin de bijuterii in galeria Carrefour Colentina. Program 15 zile/luna. Salariu fix 1000 L + comision din vanzari. Varsta minima 25 ani,
0725.978.599
; comenzi@bijouxmania.ro25 Nov 12:31
1.000 LB
VANZATOARE cu experienta pentru magazin de carne in zona Ghencea. Program o saptamana cu o saptamana;
0762.554.155
25 Nov 12:07
B
VANZATOARE pentru covrigarie patiserie cu experienta pentru zona Sir si Lujer, persoana cu varsta medie, serioasa, responsabila, orodonata, program o zi da, una nu, salariu 1.200+10 bonuri...
0737.523.284
; axeloffice@yahoo.com25 Nov 11:42
B
VANZATOARE pentru patiserie covrigarie, cu experienta zona Controceni - Apaca, persoana serioasa, responsabila, rezistenta la stres;
0770.243.800
25 Nov 11:23
B
VANZATOARE urgent pt. targ Craciun Dalles, salariu mare + bonus mare din vanzari, experienta absolut necesara, minim 6 luni pe un post similar. Diploma de bac, CV la:
0721.107.964
; angela_lixandru@yahoo.com25 Nov 10:34
B
VANZATOR, vanzatoare pt magazin agricol in Mogosoaia, cu liceu agricol, biologie, chimie, silvic si experienta casa de marcat. Salariu fix + bonusuri. CV la fax sau e-mail;
021.436.02.80/ 0784.292.120
; agrolandbuc@yahoo.com ; www.agroland.ro 25 Nov 10:03
IF
VANZATOARE pentru magazin alimentar situat in Militari, zona Lujerului, str. Fabricii. Cerinte seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta pe casa de marcat...
0734.128.000
25 Nov 07:22
1.000 LB
VANZATOARE studii medii, program 8 ore, doua schimburi, magazin alimentar sector 3 angajeaza;
0721.213.206/ 0723.689.074
24 Nov 21:51
B
VANZATOARE minimarket, zona Colentina - Voluntari, program in ture, conditii foarte bune, obligatoriu domiciliu in zona;
0733.013.170
24 Nov 21:50
B
VANZATOARE, agajez pt. magaxin textile in complex Sir;
0767.641.086
24 Nov 21:26
B
VANZATOARE cu experienta mini market, zona Stadion National Arena, program 8 ore, carte de munca, salariu, rog seriozitate,
0723.646.104
24 Nov 21:22
1.000 LB
VANZATOARE magazin alimentar, zona Ozana;
0761.141.151/ 0761.140.927
24 Nov 21:18
B
VANZATOARE magazin alimentar, program o zi da, una nu, 07-22. Sunt necesare cunostinte PC. Salariu 1400+cim. Pers interesate pot trimite cv cu poza pe mail sau pers. in blvd Unirii 74...
0755.011.789
; carmenrugina@yahoo.com24 Nov 21:06
1.400 LB
VANZATOARE, angajam vanzatoare pentru patiserie zona Costin Georgian (Morarilor). Oferim salariu atractiv + plata transportului + bonusuri. Rog seriozitate,
0724.536.410
; smartdevelopbiz@gmail.com24 Nov 20:42
1.000 LB
VANZATOARE prezentabila, amabila si comunicativa, cu experienta, pt magazin ceauri si bijuterii-Mall Baneasa. Vorbitoare de lb engl si cu calitati de persuasiune. Carte de munca+comision....
0744.332.420
; narcisa.vlad@yahoo.com ; www.christinawatches.ro 24 Nov 19:16
B
VANZATOARE cu contract de munca pentru magazin de incaltaminte de producator din piele in zona veterani. Doar fete cu experienta in vanzari. Program 1 zi cu 1 zi, 2 weekenduri/luna salariu...
0766.091.529
; iulian.linca_adrian@yahoo.com24 Nov 18:47
B
VANZATOARE cu experienta la magazin alimentar in Oras Pantelimon. Ptr. detalii sunati la nr de tel afisa;
0727.732.089/ 0726.975.804
24 Nov 18:04
IF
VANZATOARE. Supermarket zona Basarabiei vanzatoare de zi si vanzatoare de noapte, program 8 ore/zi, salariu 1.200-1.300 L, carte de munca. Numai cu experienta pe cartea de munca;
0785.558.855
24 Nov 18:00
B
VANZATOR, angajam vanzatoare magazin naturist. Pentru detalii sunati la numarul de telefn afisat. Rugam seriozitate;
0724.350.550/ 0767.635.451
; lucian_penciu@yahoo.com24 Nov 16:06
B
VANZATOARE persoana serioasa, 20-45 ani, comunicativa si cu initiative, care are nevoie de loc de munca. Magazinul se afla in zona Faur (poarta 4) sector 3, pentru mai multe detalii la...
0766.221.034/ 0740.272.339
24 Nov 15:29
B
VANZATOARE cu experienta in magazinele din Piata noua Obor, Piata Crangasi si Auchan Crangasi;
0769.636.698
24 Nov 15:01
B
CASIERA vanzatoare cu experienta in magazin alimentar cu program non-stop, in apropriere de Gara de Nord. Conditii bune, ctr de munca. Cerinte: studii medii sau atestat de vanzatoare,...
0766.445.400
24 Nov 14:58
B
VANZATOARE, vrei sa intrii in echipa Zimbria? Progam full time, salariu motivant, training in vanzarea produselor traditionale. Informatii la tel., cv insotit de poza pe email;
0756.111.234
; zimbria.vulcan@yahoo.com ; www.zimbria.ro 24 Nov 14:35
B
AGENTI comerciali (vanzatoare) pentru punct de lucru in Auchan Titan. Oferim salariu atractiv si contract de munca. Programari interviuri de luni pana vineri intre orele 10.00-17.00;
0736.054.265
; cosminaserbanc@yahoo.com24 Nov 13:25
B
VANZATOARE patiserie, laborator si magazin de patiserie/ placintarie/ cofetarie, angajeaza vanzatoare. locatia se afla in prelungirea Uverturii cu Chiajna. Trimiteti cv cu foto;
0735.909.809
; office@mamasanda.ro ; www.mamasanda.ro 24 Nov 13:11
B
VANZATOARE  magazin produse uz casnic, in Hala Veche Obor;
0764.478.247
24 Nov 13:10
B
VANZATOARE magazin accesorii, bijuterii tip gablonturi, Auchan Titan, Iris Center, preferabil din zona,
0722.422.750
24 Nov 12:08
B
VANZATOARE cu experienta magazin imbracaminte Auchan Drumul Tabrei. Pt. CV-uri e-mail;
0744.360.491
; tiberiumoldovanu@yahoo.com24 Nov 11:49
B
VANZATOARE magazin alimentar nonstop, Militari, program 2 zile cu 2;
0720.002.982/ 0763.267.133
24 Nov 11:24
B
VANZATOR, vanzatoare pentru magazin cu accesorii telefoane mobile in sectorul 3, cu experienta, rog seriozitate,
0765.466.847
; danulescumarius@gmail.com24 Nov 11:02
1.300 LB
VANZATOARE pentru magazin alimentar zona Berceni, program 8 ore/zi in doua ture, salariu fix, bonuri de masa, cm si procent din vanzari. Program interviu pana in ora 16:00 de L-V;
0725.805.440
; daniel.toropoc@lactag.ro
24 Nov 11:00
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar, salariu si carte de munca. Zona Stefan Cel Mare,
0722.539.921/ 0729.987.011
; za_maria83@yahoo.com24 Nov 11:00
1.300 LB
VANZATOARE pentru magazin cadouri in Cora Rahova, Liberty Center, Sun Plaza. Cerinte: minim liceu, persoana ordonata, cunostinte minime pc,
0741.273.500
; biroudiversity@yahoo.ro24 Nov 11:00
1.200 LB
VANZATOARE in macelarie nou deschisa in Bragadiru, Ilfov, angajez in conditiile legii, pentru mai multe detalii sunati la nr. de telefon
0722.506.565/ 0722.747.778
; ionut@adisys.ro
24 Nov 11:00
IF
VANZATOARE casiera calificata pt. pet shop sectorul 3, Nicolae Grigorescu;
0722.432.991
; plfhorticom@yahoo.com24 Nov 11:00
B
VANZATOARE dulciuri targ Sun Plaza, Promenada, Afi Cotroceni si Afi Ploiesti, pentru luna decembrie. Salariu atractiv;
0762.885.806
; bombonele.bucuresti@yahoo.com24 Nov 11:00
B
VANZATOARE, vanzator chiosc piata sector 2, preferabil locuinta sector 2;
0761.757.751
24 Nov 11:00
B
VANZATOR, vanzatoare pt. Dragonul Rosu, persoana nefumatoare, program L - S, 7-16 studii min. liceul terminat, trimiteti CV la email,
0740.025.788
; stefanescu_florin@yahoo.com24 Nov 11:00
1.200 LB
VANZATOARE la casuta din lemn din Piata Valea Ialomitei, imbracaminte, incaltaminte, angajez;
0761.414.514
24 Nov 11:00
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar si bar, preferabil din provincie. Carte de munca, eventual cazare, salariul
0734.406.034
24 Nov 11:00
1.100 LB
VANZATOR  (vanzatoare) pentru magazin alimentar, jud. Dambovita, Baldana vis a vis de Petrom, program de zi si de noapte, 20 zile/luna, salariu 1.000- 1.100 L. Sunati intre orele...
0722.541.042
24 Nov 11:00
DB
VANZATOARE cu experienta serioasa, 8 ore + CM, sector 2;
0724.229.057
24 Nov 11:00
B
VANZATOARE, angajam 2 vanzatoare pentru stand in Mall Baneasa. Salariu net: 1200 ron. Cerinte: studii terminate, experienta anterioara in vanzari. Va rugam sa trimiteti CV pe e-mail;
0726.325.764
; office@practicsolutions.ro24 Nov 11:00
B
OSPATAR, servicii. Firma de catering, angajam ospatar, casiera, vanzatoare, fete linie;
0788.515.800/ 021.221.38.40
; ionicaivanof@analexcatering.ro24 Nov 11:00
B
VANZATOARE, magazin imbracaminte copii, galeria Auchan, Drumul Taberei;
0763.906.669
24 Nov 11:00
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD