Rezultate cautare dupa vanzatoarefiltrare (109 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.
VANZATOARE, angajez vanzatoare cu experienta si calificare pentru magazin alimentar in zona Posta Vitan( Octavian Goga). Salariul 1.000-1.200 ron (plus beneficii) in functie de experienta....
0766.268.023
23 Jul 17:53
1.200 L
B
VANZATOARE pt. magazin incaltaminte din galeriile comerciale Auchan Theodor Pallady. Conditii: liceul absolvit cu bacalaureat, domiciliul stabil in Bucuresti, experienta minima in vanzari;
0733.942.987
23 Jul 17:46

B
VANZATOARE, angajez vanzatoare la stand de imbracaminte si incaltaminte in complexul din piata Valea Ialomitei;
0761.414.514
23 Jul 17:44

B
VANZATOARE Magazin incaltaminte zona Universitate angajam vanzatoare. Conditii: liceul absolvit cu bacalaureat, domiciliul stabil in Bucuresti, experienta minima in vanzari;
0733.942.987
23 Jul 17:41

B
VANZATOARE Restaurant Take-Away Pipera angajeaza vanzatoare linie calda cu experienta, aspect fizic placut, program 8 ore cu week-end liber. CV la email sau tel. dupa ora 15;
0744.649.649
; mirela@qsinn.ro23 Jul 15:49

B
VANZATOARE cu experienta la intocmit documente atat pe calculator cat si de mana, cunoasterea lb. engleze constituie un avantaj pentru pct. de lucru Dragonul Rosu nr. 8. Relatii nr. tel.;
0741.187.184
; maxmuller.ro@gmail.com
23 Jul 15:08

IF
VANZATOARE cu experienta pentru macelarie, zona Ozana;
0723.579.219
23 Jul 14:55

B
VANZATOARE pentru magazin alimentar in Pantelimon, sector 2, salariu negociabil;
0721.032.032/ 0722.695.737
23 Jul 14:10

B
VANZATOARE cu experienta, magazin de marochinarie de lux in zona Dorobanti, angajeaza. Se solicita experienta, cazier si limba engleza nivel mediu;
0724.986.301
23 Jul 13:27

B
VANZATOARE magazin alimentar Calea Mosilor, program flexibil, carte de munca, salariul
0720.017.048
23 Jul 12:39
1.200 L
B
VANZATOARE magazin produse panificatie pentru sectoarele 3, 4, 5;
0764.217.900
23 Jul 11:53

B
VANZATOARE prezenta, placuta, amabila pentru servire la linie mancare gatita, zona Metrou Pipera, program L-V: 8.00-18.00, salariu minim
0766.900.800
23 Jul 11:26
1.200 L
B
VANZATOARE sector 3. Agajez pentru magazin alimentar bacanie legume fructe. Bdul. 1 Decembrie, contract de munca, program 8 ore/ zi, 2 ture, mag. este supravegheat video. Numai persoane...
0765.253.359/ 0723.357.902
23 Jul 11:03
1.200 L
B
VANZATOARE accesorii telefoane mobile cu/ fara experienta, nefumatoare, aspect fizic placut, nu necesita efort fizic, pentru inscriere CV mail;
0762.679.374
; tehnoprest@yahoo.com23 Jul 11:00

B
VANZATOARE pentru magazin alimentar non stop situat in zona Carrefour Orhideea. Salariu 1.200 L, carte de munca, conditii avantajoase;
0723.380.342
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE cu experienta vanzari confectii dama pentru magazine situate in centrul comercial Cora Lujerului si Cora Pantelimon. Pentru selectie trimiteti CV cu poza pe adresa de email; ; hainele.domnitei@yahoo.ro23 Jul 11:00

B
VANZATOARE, persoana cu experienta, calificata pentru magazin alimentar in Militari-Dambovitei, numai cu domiciliul in sector 6, program 2 zile cu 2 zile 7-22, salariu 1.200 L;
0784.589.222
; rogeosim89@yahoo.com23 Jul 11:00

B
VANZATOARE simigerie. Angajam vanzatoare simigerie. Oferim salariu motivant (1.400 lei), sistem de bonusare si un mediu de lucru placut. Asteptam persoane ambitioase si cu simtul...
0755.954.312
; minipretzels@usa.com23 Jul 11:00

B
VANZATOARE magazin alimentar, zona Colentina;
0768.928.446/ 0722.507.665
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE si om la tras mici cu/fara experienta si macelar cu experienta. Relatii la nr. tel.;
021.222.82.29
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE, lucrator fast food, fete pentru curatenie si debarasare, ajutor bucatar;
0721.170.999
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE, angajez in complexul Obor, langa Primaria Sect.2, cu experienta in textile dama, de preferabil nefumatoare, ofer si rog seriozitate, pt detalii sunati la tel.;
0769.255.101
; n03liaa09@yahoo.com23 Jul 11:00

B
VANZATOARE, angajez vanzatoare pentru parcul IOR Titan. Salariu 1.200 ron;
0765.614.058/ 0734.638.822
; larrycuss27@yahoo.com23 Jul 11:00

B
VANZATOARE, angajez vanzatoare cu experienta pentru magazin de haine second hand;
0722.685.969
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE. Magazin alimentar sector 5, angajez vanzatoare nefumatoare, magazin Non-Stop, salariu
0761.450.350
23 Jul 11:00
1.200 L
B
VANZATOARE pentru minimarket zona Colentina, program in ture, conditii bune, carte munca, domiciliu in zona;
0733.013.170
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE fast food italienesc in Mall Baneasa, angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta, carte de munca, transport asigurat seara, o masa pe zi, salariul incepand de la
0728.266.966
; Nicoleta0676@gmail.com23 Jul 11:00
1.200 L
B
VANZATOARE, inghetata, angajez program 9,30 -21,30, experienta, locatie sector 4, Oraselul Copiilor,
0725.359.990
; cosmocontrans@gmail.com23 Jul 11:00
1.300 L
B
VANZATOARE, Otto Bistro Cafe din Berceni angajeaza 2 vanzatoare pentru cafenea si bar. Program lucru 09 - 21. Pentru interviu sunati;
0722.200.300/ 0722.505.505
; ottobistrocafe@yahoo.com23 Jul 11:00

B
VANZATOARE, angajez urgent vanzatoare cu experienta serioasa cu putere de munca pentru magazin alimentar sector 6 ofer si doresc seriozitate;
0722.450.098
; ioanaramona13@yahoo.com23 Jul 11:00

B
VANZATOARE numai cu experienta si din sect.6 angajez pentru magazin de cartier se lucreaza cu POS Pay Point si casa de marcat. Mag. este situate la capatul autobuz 137, 178 in Militari...
0723.348.476
; soniard.grup@gmail.com23 Jul 11:00

B
VANZATOARE, angajez cu carte de munca la magazin de instalatii sanitare si electrice in zona Republica, salariu atractiv;
0727.726.020
; maridumexpert@yahoo.com
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE pentru magazin alimentar, zona Militari, experienta in domeniu nu este obligatorie,
0721.331.171/ 0766.210.044
23 Jul 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE cu carte de munca. Punct de lucru soseaua Mihai Bravu 290. Program: 8 h/ zi in 2 schimburi;
0722.613.306/ 0730.681.268
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE cu experienta in vanzari confectii dama, nefumatoare, activa, serioasa, program in 2 schimburi, 6 ore/zi + 2 weekenduri/luna, sector 2, Lacul Tei. Obligatoriu CV la interviu....
0722.816.655
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin alimentar non stop, sector 3;
0725.768.165/ 0760.953.032/ 0763.961.746
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE, angajez vanzatoare Mini Market zona Mall Vitan, program 8 ore zi, salariu 1.000 ron+carte de munca, rog lasati CV-ul cu poza la adresa de email, cer si ofer seriozitate, ; cristi_amg@yahoo.com23 Jul 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE, magazin zona Colentina angajam lucrator comercial, pentru raioane autoservire regim supermaket;
0723.687.895
; eden_srl@yahoo.com23 Jul 11:00

B
VANZATOARE pentru magazin alimentar in Cartierul 23 August, salariu atractiv, carte de munca;
0765.927.110
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE de zi, magazin Mosilor, minimarket, tel. Tudor, Irina,
0723.216.477/ 0762.371.030
23 Jul 11:00

B
PERSONAL patiserie. Angajez cu contract de munca, personal patiserie, cu experienta. Patiser, modelator covrigi, ajutor bucatar fast-food, vanzatoare si vanzatoare inghetata. Zona metrou...
0724.889.339
; izabella.ionita@gmail.com23 Jul 11:00

B
VANZATOARE la minibar, carte de munca, zona Piata Presei Libere;
0765.486.755/ 0723.436.343
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE, pentru magazin mixt imbracaminte copii- papetarie in zona Ghencea;
0734.736.641
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE magazin mixt, zona Colentina, Depoul Colentina, experienta minim un an in domeniu, minim 10 clase, rog seriozitate;
0721.581.122
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE magazin alimentar, cu experienta, domiciliul stabil sector 4;
0735.979.352/ 0764.795.494
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE, pt. cofetarie-patiserie zona Batistei, Universitate. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-16.00;
0722.430.963
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE pt. cofetarie patiserie zona Drumul Taberei. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-16.00;
0722.430.963
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE magazin in zona Stefan cel Mare;
0724.229.057
23 Jul 11:00

B
VANZATOARE cu experienta in domeniul alimentar pentru hala noua Obor. Relatii la;
0754.021.037
; diojdescusimona@gmail.com23 Jul 11:00

B
VANZATOARE pentru fast food in magazin Unirea, program 2 zile cu 2 libere, salariu
0728.968.316
23 Jul 11:00
1.000 L
B
 
 FotoVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.