Rezultate căutare vanzatoare la locuri de munca oferte full time (225 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
VANZATOARE Plafar, zona Berceni, angajez;
0721.337.331
22 May 21:51
B
VANZATOARE, urgent, salariu atractiv, rog seriozitate, pentru magazin, zona Berceni - Cultural;
0723.167.174
22 May 21:49
B
VANZATOARE patiserie cu experienta, program o zi cu o zi, Calea Mosilor, salairu
0763.326.391
22 May 21:32
1.100 L B
VANZATOARE cofetarie cu experienta zona Bucurestii Noi,
0763.326.391
22 May 21:31
1.200 L B
VANZATOARE alimentatie publica, program 8 ore, oferim cazare, masa, CM,
0723.346.154
22 May 21:29
1.050 L luna B
VANZATOARE chiosc electrocasnice - jucarii, piata 1 Decembrie 1918,
0721.808.015
22 May 21:14
1.000 L B
VANZATOARE cu experienta, angajam pentru stand dulciuri. Se ofera salariu avantajos+ bonus, mediu de lucru placut, colectiv tanar si posibilitati de promovare. Cerinte: seriozitate,...
0762.885.806
; bombonele.bucuresti@yahoo.com 22 May 19:45
B
CASIERA si vanzatoare cu experienta in domeniul alimentar, zona crangasi, aspect fizic placut, serioasa, responsabila, program 2 zile cu 2 zile libere 8-20;
0786.961.071
22 May 18:54
B
VANZATOARE, angajez cu carte de munca, Colentina. Rog seriozitate. Angajez pe termen lung;
0740.235.794/ 0744.510.762
22 May 18:53
B
VANZATOARE raion mezeluri pentru magazin alimentar in Rahova, Sos. Alexandriei nr. 11 bl. C11 (Teiusi). Program 8 ore, salariu 1.000 lei;
0742.090.990
; superbkids@gmail.com 22 May 16:51
B
VANZATOARE pentru magazin de haine barbatesti in complex comercial IDM Basarab. Salariu 1.000 L + procent (garantam minim 1.200 Lei), nefumatoare si pt. perioada lunga de timp,
0766.422.676
; hbarbati@gmail.com 22 May 16:20
1.200 L B
VANZATOARE cu experienta pentru magazinele proprii angajeaza Fabrica de canapele Casa Eduard. Salariu atractiv + comision. Contact:
0733.962.022
; vanzaribucuresti2014@yahoo.ro 22 May 16:03
B
VANZATOARE cu experienta in vanzari corpuri de iluminat, salariu 1.400 ron+comision, Bd-ul Dinicu Golescu nr. 11A, Gara de Nord;
0736.381.729
; showroom@atas.ro 22 May 15:36
B
MODELATOARE,  vanzatoare covrigi/ gogosi cu experienta. zona piata muncii si piata trapezului. salariu si program atractive;
0786.442.211
22 May 15:23
B
OSPATARI, vanzatoare. Angajam vanzatoare inghetata, ospatari (te), ajutor bucatar. Conditii bune de munca, masa si transport;
0746.160.492
22 May 14:29
B
VANZATOARE, in hala noua Obor, magazin cu produse alimentare italiene, mezeluri, branzeturi. Experienta este necesara. Detalii la telefon sau trimiteti CV email;
0752.022.454
; a.deeea25@yahoo.com 22 May 14:23
B
VANZATOARE cu sau fara experienta, magazin imbracaminte, sos. pantelimon, nr. 72, program l-s, reper gara de est - autogara ritmului;
0737.823.609
22 May 14:01
B
VANZATOARE, angajez vanzatoare cu atestat pentru magazin panificatie, tanara, dinamica, Zona Berceni. Program 2 zile cu 2 zile;
0765.936.397
; cristi_purcarus@ymail.com 22 May 13:54
B
VANZATOARE Issa supermarket angajeaza vanzatoare macelarie, cu experienta in unitate tip supermarket. Depuneti CV-ul la adresa Sos. Oltenitei nr. 58 sector 4 sau pe adresa de mail. Salariu...
0761.388.266
; omar.issasupermarket@gmail.com
22 May 13:51
B
VANZATOR, vanzatoare. Magazin alimentar din sect 4 angajeaza urgent personal calificat si onest, bine retribuit, pentru detalii contactati-ne la telefon;
0720.568.906
22 May 12:36
B
VANZATOARE, angajare RPK Construct Bucuresti, sector 2, ang. vanzatoare cu exp. pentru mag. tamplarie al. si pvc, usi metalice si interior, parchet. minim studii medii, permis categ b...
0725.433.341
; rpkconstruct@gmail.com ; www.rpkconstruct.ro 22 May 12:00
B
VANZATOARE cu/fara experienta pentru Societate Comerciala - magazin produse naturiste si raion bio situat in sectorul 6. Se ofera: CM, salariu net+ comision din vanzare, program o zi da/ o...
0721.041.311
22 May 11:41
1.200 L B
VANZATOARE cu experienta in comert, pt. Ciorogarla-Chiajna. Program: 1zi + 1zi libera si o sambata la 3 saptamani. Duminica inchis. Salariu carte munca si bonificatii. Cerem seriozitate,
0765.201.322
22 May 11:40
1.250 L IF
VANZATOARE pt. magazin alimentar in cartierul 23 August. Relatii la tel.;
0764.965.444
22 May 11:38
B
VANZATOARE Fornetti cu experienta in patiserie, covrigarie, alimentatie, Fornetti. Program 2zile+1libera, o sambata la 3 saptamani. Duminica inchis. Salariu 1.250 L, carte munca,...
0765.201.322
22 May 11:35
1.250 L B
VANZATOR - vanzatoare pentru magazin nou Germag zona Doamna Ghica, electrocasnice mici si confectii, cu/ fara experienta, salariu 1.100 - 1.300 L + comision. CV la adresa de email;
0725.558.223
; cristina.simion@germag.ro 22 May 11:26
B
CASIERA, vanzatoare la un restaurant chinezesc in incinta Mall-ului Sun Plaza, Piata sudului, Big Berceni cu sau fara experienta, angajam si studenti part time, rog maxima seriozitate;
0731.785.399
; rolandbadran@yahoo.com 22 May 11:00
B
VANZATOARE cofetarie Pantelimon, P-ta Delfinului, d-na/ d-soara dinamica, punctuala, corecta, nefumatoare, domiciliu Bucuresti obligatoriu. Carte de munca. Cazier obligatoriu. CV cu poza...
0722.602.661
; alpheusdolce@gmail.com
22 May 11:00
B
VANZATOARE zona P-ta Alba Iulia , sector 3 pt. minimarket non-stop;
0722.529.579
22 May 11:00
B
VANZATOR, vanzatoare pentru magazin alimentar zona Titan. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, experienta pe casa de marcat, program in ture. Detalii la tel.;
0726.656.100
; hermineanualexandru@gmail.com
22 May 11:00
B
CASIERA, Best Market angajeaza casiera si vanzatoare mezeluri cu experienta pentru magazin alimentar;
0769.041.592
; resurse.umane@modernretail.ro 22 May 11:00
B
VANZATOARE magazin mixt non stop in zona Magheru. Studii: Bacalaureat,
0765.470.321
; ionutmusat80@yahoo.com 22 May 11:00
1.200 L B
CASIERA, vanzatoare angajam pentru magazin de electrice zona Lacul Tei, Maica Domnului. Program luni - vineri 9:00-18:00, sambata 9:00-14:30, duminica inchis. Obligatoriu CV la interviu;
0724.542.316
; severin.client@yahoo.ro 22 May 11:00
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar, doua ture CM, Drumul Taberei;
0723.518.451/ 0726.197.179
22 May 11:00
B
VANZATOARE cu experienta, angajez in Auchan Militari;
0769.292.879/ 0740.653.445
22 May 11:00
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar situat in Calea Rahovei, intersectia Sebastian. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta pe casa de marcat...
0734.128.000
; victordobrescu@ymail.com
22 May 11:00
1.000 L B
VANZATOARE pentru magazin alimentar situat in Militari, zona Lujerului, str. Fabricii. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta pe casa de marcat...
0734.128.000
; victordobrescu@ymail.com
22 May 11:00
1.000 L B
VANZATOARE, vanzator angajez, magazin alimentar zona Huedin si zona Aparatorii Patriei;
0764.562.944/ 0737.439.260
22 May 11:00
B
VANZATOARE pentru magazin central;
0723.493.845
22 May 11:00
B
VANZATOARE, angajam, magazin parfumerie si cosmetice in Complex Domino;
0767.512.550
; office@mosscosmetics.ro 22 May 11:00
B
VANZATOARE in incinta Bucur Obor si la Mall Pantelimon. Relatii la tel.;
0722.211.813
22 May 11:00
B
VANZATOARE pentru magazin de servicii funerare cu studii medii sau chiar mai mult, doamna prezentabila, cu tinuta, cu bun simt, respectuoasa pentru a promova si vinde serviciile noastre,
0749.200.900
; mailbox.sorindumitrescu@gmail.com 22 May 11:00
1.000 L B
VANZATOARE, angajez vanzatoare prezentabila pentru magazin produse cosmetice, sector 1 Piata Domenii;
0725.069.471
22 May 11:00
B
VANZATOR, vanzatoare clatite pentru Centru Vechi, cunostinte limba engleza mediu, experienta pe case de marcat constituie avantaj, program o zi lucrata una libera. Salariu + bonuri masa....
0748.295.440
; dsacareanu@sanoberry.ro ; www.sanoberry.ro 22 May 11:00
1.300 L B
VANZATOARE pt. magazin confectii, informatii la tel. sau e-mail. Salariul incepand de la
0720.800.630
; cato.bucuresti@gmail.com 22 May 11:00
1.600 L B
VANZATOARE, tanara, aspect placut si inteligenta pt. fast food restaurant;
0771.069.585
22 May 11:00
B
VANZATOARE la magazin de legume-fructe. Fata tanara, energica;
0761.509.469
22 May 11:00
B
MODELATOR covrigi, gogosi si vanzatoare in Piata Obor;
0767.677.836
22 May 11:00
B
CASIERA, lucratori comerciali si vanzatoare raion mezeluri branzeturi pt. supermaket zona D-na Ghica. Relatii la tel.;
0723.687.895
22 May 11:00
B
VANZATOARE pentru stand de fresh-uri din fructe si legume in zona de nord a capitalei. Oferim carte de munca, bonusuri, prime, atmosfera placuta de lucru;
0722.423.000
22 May 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 22 May 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD