Rezultate căutare vanzatoare la locuri de munca oferte full time (154 anunțuri)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Vanzatoare magazinul agil market sunt 2 posturi libere.daca te intereseaza suna sau vino in bulevardul ion mihalache 319
0727.400.851
17 Sep 12:22

B
VANZATOARE pentru agentie loto cu jocuri sportive si pariuri
0733.980.866
17 Sep 12:12

B
VANZATOARE, VANZATOARE, Experienta in Minimarket, sau patiserie (Fornetti), pt zona Militari sau Chiajna-Ciorogarla.Program 1zi si 1libera+ Sambata si Duminca libere. Salariu 1.100RON...
0735.058.313
17 Sep 12:04
1.100 L
B
VANZATOARE toneta porumb, concept adus din USA in parcurile Lumea Copiilor, Tei, Plumbuita 2, Morari, Motodrom, Icoanei sector 2, Part time Sambata+ Duminica, carte munca, bonsuri,
0766.808.854
; contact@porumbulvesel.ro ; www.porumbulvesel.ro 17 Sep 12:01
450 L
900 L
B
VANZATOARE patiserie cu experienta, angajez urgent, zona Obor, rog seriozitate;
0723.880.799
17 Sep 11:58

B
NOU!! Cautam vanzatoare cu vechime pentru un post intr-un magazin cu traditie si experienta in domeniul alimentar , detalii la telefon , Sunati cu incredere, nu acceptam C.V. pe...
0720.568.906
; ada_market1@yahoo.com17 Sep 11:46

B
VANZATOARE Magazin alimentar situat in sectorul 4 , Aleea Huedin , angajam vanzatoare cu experienta pentru raion mezeluri si branzeturi, program in ture, carte de munca, 1100 ron net
0722.209.216
17 Sep 11:36

B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin confectii, salariu atractiv, zona Gara Basarab, 5 zile/ saptamana;
0737.284.911
17 Sep 11:19

B
VANZATOARE, Covrigul Plimbaret angajeaza vanzatoare pentru locatia din Afi Cotroceni vanzare mobila in interiorul mall-ului, se ofera salariu foarte bun, carte de munca, prime, bonusuri,...
0721.886.329/ 0736.033.867
; office@covriguplimbaret.ro ; www.covriguplimbaret.ro 17 Sep 11:14

B
MACELAR foarte bun si 2 vanzatoare cu calificare pt. deschiderea unui supermarket, in Comuna Radovanu, jud. Calarasi;
0722.295.710
17 Sep 11:00

CL
CASIERA vanzatoare cu experienta in magazin alimentar (mixt) cu program non stop in zona Gara de Nord. Salariu + target la incasari, ctr de munca, program atractiv. Cerinte: studii...
0766.445.400
17 Sep 11:00

B
Vanzatoare cu experienta in produse alimentare, mezeluri, pui, aprozar. Zona P-ta Ferentari. Cerem si oferim seriozitate
0765.478.475
; lliviu461@yahoo.com17 Sep 11:00

B
Vanzatoare Fast food angajeaza fete cu experienta vanzatoare si ajutor bucatar. Programul de lucru 2 zile lucratoare cu 2 libere. Locatie in Cora Pantelimon
021.369.97.11
; stefaniasandou48@yahoo.com17 Sep 11:00

B
AJUTOR la facut salate, vanzatoare, ucenice, spalat vase, pentru fast food in Auchan Titan sector 3. Vorbarete, fara cazier si cu dorinta de munca. Programari la interviu, prin...
0742.104.879
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE, supermarket Sos. Pantelimon angajeaza lucratori comerciali si casiere cu experienta. Salariu atractiv. Relatii la telefon;
0722.193.087
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE cu calificare si experienta in produse alimentare, mezeluri, pui situat pe sos Fundeni. Cerem si oferim seriozitate,
0722.567.715/ 0764.706.855
17 Sep 11:00
1.100 L
B
VANZATOARE pentru minimarket ultracentral;
0723.638.018
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE pentru fast- food in Complexul Unirea, 2 zile cu 2 libere,
0721.329.164/ 0728.968.316
17 Sep 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE zona Berceni, relatii la tel.
0722.380.427
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE in complexul IDM Basarab;
0722.570.739
; robert.cancia@gmail.com17 Sep 11:00

B
VANZATOARE (eventual pensionara) serioasa, decenta, cu dorinta de a munci pentru targuri de haine in tara. Salariu avantajos. Daca vrei sa muncesti suna la tel., numai persoane f. serioase,
0722.819.554
17 Sep 11:00

B
CASIERA, vanzatoare angajam pentru magazin de electrice zona Lacul Tei - Maica Domnului. Program luni - vineri 9:00-18:00, sambata 9:00-14:30, duminica inchis. Obligatoriu CV la interviu;
021.242.39.01
; severin.client@yahoo.ro17 Sep 11:00

B
PERSONAL, fast-food, La Safi Lebanese Food din Mall Baneasa, angajeaza personal; casiere, vanzatoare si aj.bucatar cu experienta in domeniu, Program de lucru o zi/ liber o zi, conditii...
0765.544.496
; melapy@yahoo.com17 Sep 11:00

B
VANZATOARE - casiera, angajez, magazin non stop, zona Piata Sudului, program de lucru, doua zile de zi doua de noapte si doua libere, contract munca, salariul
0756.143.636
; oncioiuion@gmail.com
17 Sep 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE, Brasov, cu experienta pentru magazin confectii dama in orasul Brasov, zona centrala. Oferim salariu atractiv;
0722.627.136/ 0722.790.557
17 Sep 11:00

BV
VANZATOARE patiserie cu/fara experienta;
0730.093.425
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE, retea magazine angajeaza vanzatoare. Zona Gorjului. Se cere experienta;
0731.180.189
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE, carmangerie cu experienta, salariu motivant, zona Crangasi. Acceptam numai persoane serioase;
0726.595.306
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE Piata Crangasi si Auchan Titan, Auchan Vitan;
0753.036.094
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE pentru minimarket ultracentral;
0723.638.018
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE /i cu experienta in cofetarie angajeaza Casa Capsa.
0757.645.737
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE pentru IDM, comision+ salariu
0762.669.770
17 Sep 11:00
800 L
luna
B
VANZATOARE cu experienta pt. minim market Calea Victoriei. Salariu
0762.668.300
17 Sep 11:00
800 L
luna
B
VANZATOARE mezeluri, cu experienta si calificare;
0753.096.012
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE, cu experienta in vanzari confectii dama si barbati, pentru magazin situat in centrul comercial Cora Lujerului si Cora Pantelimon. Pentru selectie trimiteti C.V. cu poza pe... ; hainele.domnitei@yahoo.ro17 Sep 11:00

B
VANZATOARE in complexul Obor, serioasa si cu experienta in confectii dama si incaltaminte, program L-V: 7.45-19.30, samb: 7.45-18, dum: 7.45-15, salariu motivant, 2 libere/luna, ofer si...
0769.255.101
; n03liaa09@yahoo.com17 Sep 11:00
1.200 L
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar, tura zi/noapte, carte de munca, salariu
0729.987.011
17 Sep 11:00
1.300 L
luna
B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin alimentar, tura zi/noapte, salariu saptamanal,
0722.539.921
17 Sep 11:00
400 L
B
VANZATOARE, cabinet veterinar si pet shop situat in zona Bucurestii Noi - sos. Chitila cauta vanzatoare cu experienta in comert;
0730.337.889
; ciprianzah@gmail.com17 Sep 11:00

B
VANZATOARE SC Kamarad angajeaza full time vanzatoare/r pentru concept nou de fast food (dulce). Varsta peste 18 ani, persoane cu sau fara experienta. Posibilitate promovare profesionala...
0756.140.777
; cdvsabin@gmail.com17 Sep 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE, angajam vanzatoare zona Gara de Nord, cu experienta. Vanzatoare magazin de corpuri de iluminat 1.400 L+comison,
0736.381.729
; maggara@atas.ro ; www.atas.ro 17 Sep 11:00
1.400 L
luna
B
VANZATOARE pt. linie restaurant - autoservire;
0744.758.539
; simion.aurel@yahoo.com
17 Sep 11:00
1.000 L
IF
VANZATOARE, Sun Plaza, magazin gablonturi si decoratiuni, cauta tanara sociabila, aspect fizic placut, experienta anterioara constituie avantaj. Salariu fix 1.100 + bonus intre 300-450 L;
0732.888.889
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE pentru fast food si produse panificatie si patiserie, Berceni- Piata Sudului;
0722.229.956
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE, magazin incaltaminte in Bucur Obor, angajeaza vanzatoare, experienta minim 3 ani;
0727.881.104
17 Sep 11:00

B
VANZATOARE, angajam vanzatoare cu experienta, magazin mixt situat in orasul Popesti Leordeni. Detalii la tel.;
0728.100.528
17 Sep 11:00

IF
VANZATOARE, angajam vanzatoare covrigarie cu/ fara experienta in zona Pta Domenii si Pta Unirii. Oferim salariu motivant (1.400 ron). Asteptam persoane cu un aspect fizic placut si cu...
0755.954.312
; minipretzel@yahoo.com17 Sep 11:00

B
VANZATOARE pentru magazin alimentar situat in sectorul 5,
0753.326.018
17 Sep 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar zona Foisorul de Foc sector 2, pentru relatii sunati la tel., nu prin mail;
0745.212.049
; milanamarket@yahoo.com17 Sep 11:00

B
VANZATOARE pt magazin Regie, 3 schimburi, 6 zile/sapt., 4 zile 8 ore/zi, si 2 zile 12 ore/zi. Salariu fix. Contract munca. Cerinte: experienta min 1 an in societate comerciala, studii...
0723.318.870
; dorina_cracea@yahoo.com17 Sep 11:00

B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 17 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD