Rezultate căutare vanzatoare la locuri de munca oferte full time (209 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
VANZATOARE in magazine specializate in comercializarea de mezeluri-carne;
021.346.17.64
13 Feb 17:47
B
VANZATOARE cu experienta (de preferabil din zona) pentru magazin alimentar (bacanie) zona Palatul Copiilor, carte de munca, program o zi cu o zi (singura pe tura) conditii bune de...
0721.205.409
; blueinvest2020@gmail.com
13 Feb 13:49
1.300 L luna B
VANZATOARE fast-food zona Zetarilor. Rog seriozitate;
0726.152.331
13 Feb 12:41
B
VANZATOARE magazin de acoperisuri, salariu net, cu posibilitate majorari dupa 8 luni,
0768.011.455
13 Feb 12:19
1.500 L B
VANZATOARE magazin alimentar, zona Colentina, carte de munca, angajez;
0722.507.665/ 0768.928.446
13 Feb 12:17
B
VANZATOR /vanzatoare cu/fara experienta pentru magazinele Germag electrocasnice mici si confectii. Salariu 1.100- 1.300 L+ comision. CV la email. Tel.;
0725.558.223
; recrutare@germag.ro 13 Feb 11:24
B
VANZATOARE pentru minimarket zona Vitan;
0744.583.351
13 Feb 01:21
B
VANZATOARE experienta, magazin alimentar, Ozana, Trapezului, Bucuresti, salariu 1.500, recomandarea are prioritate;
0723.579.219
13 Feb 00:36
B
VANZATOARE magazin alimentar, zona Petre Ispirescu;
0721.382.900
12 Feb 23:52
B
VANZATOARE magazin alimentar, oras Popesti-Leordeni, strada Drumul Fermei, mijloc de transport (RATB, metrou). Pentru detalii la telefon;
0767.313.709
12 Feb 23:21
IF
VANZATOARE cu experienta pentru magazin alimentar market situat pe soseaua Giurgiului, program 2 zile zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Rog seriozitate,
0761.800.777/ 0765.506.066
12 Feb 23:02
1.200 L B
VANZATOARE, lucrator comercial femeie, cu domiciliul in sect. 3 de preferat. Pentru magazin alimentar situat Baba Novac salariu atractiv. Rog seriozitate;
0765.877.662
; costgecoimpex@yahoo.com 12 Feb 21:51
B
VANZATOARE cu domiciliul in sect. 5, salariu 1.500 Lei, program 8 ore;
0730.684.677/ 0764.678.118
12 Feb 20:49
B
VANZATOARE magazin, la Spitalul Floreasca;
0729.444.692
12 Feb 20:31
B
VANZATOARE, lucrator comercial, muncitor necalificat de preferat permis cat. B pentru magazin alimentar, in conditii avantajoase. Rog seriozitate, de preferat cu domiciliul in zona Militari,
0765.418.418
; stoian.alexandru89@yahoo.com 12 Feb 17:02
B
VANZATOARE magazin sos. Stefan cel Mare, program 2 lucrate, 2 liber, toate conditiile, avantajos;
0720.681.345
12 Feb 15:45
B
BUCATARI cu experienta 5 ani catering. Bucatari cu experienta 4 meniuri "spitale". Ambalatoare produse catering. Personal pentru igienizare vase. Vanzatoare pentru linie autoservire;
0756.121.165/ 0768.320.846
12 Feb 15:44
B
VANZATOARE pt. magazin copii situat pe Sos. Pantelimon (Morarilor);
0785.434.568
12 Feb 15:28
B
VANZATOR,  (vanzatoare), Hala Obor, magazin alimentar si aprozar;
0786.203.320
12 Feb 15:20
B
VANZATOARE cu experienta pentru Dragonul Rosu, program 7-15, salariu si carte de munca,
0723.345.895
12 Feb 15:06
1.400 L B
VANZATOARE pensionara cu drept de munca, serioasa, corecta, harnica, nefumatoare, la un chiosc alimentar, sa locuiasca in zona Gara Obor, salariu,
0722.700.062
12 Feb 14:59
1.400 L B
VANZATOARE magazin alimentar, zona P-ta Alba Iulia,
0727.699.696
12 Feb 14:20
1.400 L B
VANZATOARE pentru patiserie covrigarie, pct de lucru: Progresu, Gara de Nord, Piata Minis;
0720.807.259
12 Feb 14:10
B
VANZATOARE pentru magazin de haine barbatesti in complex comercial IDM Basarab. Salariu plus procent (garantam minim 1.300 L), nefumatoare si pt. perioada lunga de timp,
0766.422.676
; hbarbati@gmail.com 12 Feb 13:35
1.300 L B
VANZATOARE pentru magazin alimentar situat in Militari, zona Lujerului, str. Fabricii. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta pe casa de marcat...
0727.540.293
; victordobrescu@ymail.com
12 Feb 13:19
B
MACELAR cu experienta, ajutor macelar si vanzatoare pt. magazin carne sector 5. Relatii referitoare la program, salariu, etc. la tel.;
0722.200.800
12 Feb 12:40
B
VANZATOARE, cu experienta pentru magazin alimentar market mezeluri, bacanie situat pe soseaua Giurgiului, program 2 zile zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Rog seriozitate,
0761.800.777/ 0765.506.066
12 Feb 12:20
1.200 L B
VANZATOARE, Fornetti Militari, vanzatoare cu experienta in patiserie, alimentatie publica, sau Fornetti pt zona Militari- Pacii. Program 1zi+1libera si o sambata pe luna. Salariu 1.300...
0733.765.941
12 Feb 11:48
1.300 L B
VANZATOARE cu experienta minimarket, zona metrou Titan;
0721.494.020
12 Feb 11:32
B
VANZATOR /vanzatoare cu/fara experienta pentru magazinele Germag electrocasnice mici si confectii. Salariu 1.100- 1.300 L+ comision. CV la email. Tel.;
0725.558.223
; recrutare@germag.ro 12 Feb 11:19
B
VANZATOARE, cu experienta, program o zi cu o zi, salariu motivant, zona metrou, aspect fizic placut,
0741.313.048/ 0765.318.359
12 Feb 11:00
B
VANZATOARE, persoana tanara, dinamica, cu experienta minima in comert, pt. a lucra in magazin mixt alimentar non-stop, situat langa metrou Universitate. Conditii civilizate, program...
0755.694.957
; radu_nicolescu@yahoo.com 12 Feb 11:00
1.550 L B
VANZATOARE Angajam cu contract de munca, peroana serioasa, dornica de un loc de munca stabil si sigur, pentru magazin mixt (numai produse ambalate). Singura pe tura;
0788.265.594/ 0788.652.766
12 Feb 11:00
B
VANZATOARE angajez vanzatoare linie servire mancare, zona Aparatorii Patriei;
0726.945.065
12 Feb 11:00
B
VANZATOARE angajam vanzatoare pentru punctele de lucru din Colentina si Orhideea. Program full time, contract de munca salariu 1.500 lei. Contact tel./ email;
0724.384.017
; ionmarmarketsrl@gmail.com 12 Feb 11:00
B
VANZATOARE ang. cu cont. de mun. van care a mai lucrat in domeniu (oblgatoriu) pt. mag. nealim, zona Grozavesti. Prog: 10- 21, salariu 1.400 ron. Samb- dumin. liber. Rog recom. ultim....
0769.304.169
12 Feb 11:00
B
VANZATOARE urgent caut vanzatoare cu sau fara experienta, pentru centrul comercial IDM Basarab salariu avantajos;!!!
076005003
; Voguedenimro@gmail.com 12 Feb 11:00
B
LUCRATOR comercial. Mara Mura angajeaza fata tanara, dinamica, pentru postul de vanzatoare cofetarie in zona Ateneului. Cei rugati sunt rugati sa trimita CV la mail: ; cristina.voicu@maramura.ro ; www.maramura.ro 12 Feb 11:00
1.200 L B
VANZATOARE pentru magazin alimentar situat in Militari, zona Lujerului, str. Fabricii. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta pe casa de marcat...
0727.540.293
; victordobrescu@ymail.com
12 Feb 11:00
B
VANZATOARE Angajez vanzatoare covrigarie zona metrou Pipera. Conditii deosebite.
0722.235.711
; onadejde@gmail.com 12 Feb 11:00
B
VANZATOARE, Issa supermarket angajeaza vanzatoare Mezeluri cu sau fara experienta. Depuneti CV-ul la adresa Sos. Oltenitei nr. 58 sector 4 sau pe adresa de email. Salariu atractiv;
0725.747.751
; ionut.issasupermarket@gmail.com
12 Feb 11:00
B
VANZATOARE magazin zona Unirii, carte de munca, salariu
0730.224.971/ 0760.863.821
12 Feb 11:00
1.600 L B
VANZATOARE pentru magazin carne si mezeluri, piata Rahova;
0727.857.390
12 Feb 11:00
B
VANZATOARE, angajez urgent pentru magazin mixt Cartier 23 August. Program o zi cu o zi, salariu,
0723.583.352/ 0722.460.419
12 Feb 11:00
1.200 L luna B
VANZATOR, vanzatoare pt. magazin alimentar, strada Polona;
0744.325.374
12 Feb 11:00
B
VANZATOARE, Firma de patiserie angajeaza urgent vanzatoare pentru zonele: Gemeni, Cotroceni. Persoane tinere, din zona. Program 05:30-21:30 o zi da cu una nu. Interviul se tine in Bd....
0737.523.284/ 0784.990.066
; georgiana.covrigulimens@yahoo.com 12 Feb 11:00
1.500 L B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin alimentar market mezeluri, bacanie situat pe soseaua Giurgiului, program 2 zile zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Rog seriozitate,
0761.800.777/ 0765.506.066
12 Feb 11:00
1.200 L B
VANZATOARE cu experienta pt minimarket situat in oras Magurele-Ilfov. Program de 8 ore in 2 ture, asiguram contract de munca. Rugam seriozitate;
0726.683.479
12 Feb 11:00
IF
VANZATOARE pt. magazin alimentar, 2 schimburi, 2 weekend-uri libere pe luna, salariu in functie de experienta. Amabila, sociabila, atenta cu clientii. Pt. informatii contactati-ne,
0766.744.668/ 0762.631.850
; zamora_alexandra_cristina@yahoo.com
12 Feb 11:00
B
VANZATOARE. Magazin Non-Stop angajez vanzatoare cu experienta si calificare in comert, situat in Piata Resita sector 4. Salariu
0723.742.468
12 Feb 11:00
2.000 L B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 14 Feb 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD