Rezultate căutare vanzatoare la locuri de munca oferte full time (218 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
VANZATOARE cu experienta intr-un magazin alimentar situat pe soseaua Iancului. Detalii la nr telefon,
0723.520.500
02 Jul 20:13
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar, cu experienta, seriozitate, salariu avantajos, piata Moghioros;
0763.147.375
02 Jul 15:06
B
VANZATOARE covrigarie cu sau fara experienta. Oferim salariu motivant (1400 Ron) si un mediu placut de lucru. Asteptam persoane ambitioase si cu simtul responsabilitatii;
0744.783.217
; anghel.andreea.elena@gmail.com 02 Jul 14:06
B
VANZATOARE sau vanzator magazin alimentar Piata Rahova;
0761.141.323
02 Jul 13:42
B
VANZATOARE la haine 8 ore/ zi, 1.000 L, dupa 2 luni salariu disc., Militari;
0729.409.331
02 Jul 13:18
B
PERSONAL covrigarie pentru zonele Pipera metrou, Unirii, Vitan, Uverturii nr 87, Romana; vanzatoare si modelatoare, cu/fara experienta. Program 05:30-21:30 o zi da cu una nu. Persoane...
0737.523.284
02 Jul 12:48
1.200 L B
VANZATOARE, magazin produse cosmetice Dragonul Rosu. Program L-S 7.00-15.00. Persoana interesata sa invete lucruri noi, cu spirit de observatie si organizata,
0754.386.245
02 Jul 12:08
1.400 L IF
VANZATOARE linie calda, fast food angajez pentru servire mancare, cu experienta in domeniu;
0733.226.220
02 Jul 12:02
B
OSPATARITA, vanzator. Rest Efes, angaj. ospatarita si vanzatoare masa calda (fete). Add: str. Nerva Traian 19, bl M70. Mij trans: metrou-st. Timpuri Noi, Treamvai 1-st Papazoglu. Detalii...
031.437.90.06/ 0722.611.359
; efes.food@yahoo.com 02 Jul 11:44
B
FETE, nefumatoare cu aspect comercial - vanzatoare pentru patiserie la piata Obor. Sofer personal si pt. patiserie pe Skoda Octavia, nefumator;
0724.808.509
02 Jul 11:35
B
VANZATOARE cu experienta angajez pentru magazin alimentar market mezeluri, carne, situat pe Soseaua Giurgiului, program 2 zile zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Rog seriozitate,
0761.859.237/ 0765.760.444
02 Jul 11:05
1.200 L B
VANZATOARE magazin cu confectii de dama in Mall Unirea. Se cer: seriozitate, disponibilitate lucru in ture, salariul se mareste cu cate 100 lei la fiecare 3 luni, se ofera comisioane...
0727.770.355
; resurseumane@onlyforyou.ro ; www.onlyforyou.ro 02 Jul 10:48
900 L luna B
LUCRATOR comercial, vanzatoare pentru mezeluri si branzeturi in centrul comercial din zona Piata Sudului. Oferim salariu motivant, program de 8 ore pe zi/5 zile pe saptamana;
0734.893.911
; oana@combera.ro 02 Jul 10:48
B
VANZATOARE vanzator, pt. supermarket zona Mihai Bravu, Vatra Luminoasa. Program in ture,
0725.167.851
02 Jul 10:43
1.200 L B
VANZATOARE perioada nedeterminata, salariu atractiv, angajeaza Magazin agroalimentar zona Iuliu Maniu;
0741.012.422
02 Jul 10:14
B
VANZATOARE  perioada nedeterminata, salariu atractiv, magazin agroalimentar zona Iuliu Maniu angajeaza;
0741.012.422
02 Jul 10:04
B
VANZATOARE, pentru parc IOR Titan,
0765.614.058/ 0734.638.822
; larrycuss27@yahoo.com 02 Jul 09:58
1.200 L B
VANZATOARE pt. magazin alimentar (13 Septembrie);
0764.687.270
02 Jul 09:34
B
VANZATOARE magazin alimentar bacanie- mezeluri lactate, sector 5;
0765.999.537
01 Jul 23:15
B
VANZATOARE, studii medii, 8 ore - 2 schimburi, pentru magazin alimentar in sectorul 3;
021.256.15.40/ 0723.689.074/ 0721.213.206
01 Jul 23:12
B
CASIERI si vanzatoare haine in supermarket, zona Rahova, complex Nasaud;
0732.607.849
01 Jul 22:58
B
VANZATOARE, pentru cofetarie locatiile din Apusului, Lacul Tei, Tineretului, Pipera. Informatii la:
021.301.15.67/ 0722.554.851
01 Jul 22:54
B
VANZATOARE cu experienta in domeniul mobilierului (Elite - Center), sector 5, si sofer montator. Salariu neg. in functie de experienta;
0726.285.298
01 Jul 22:23
B
VANZATOARE macelaria Syria angajeaza, Stefan cel Mare nr. 35, bl. 31, sc. 4, parter, punct reper, rond Obor;
0736.174.612
01 Jul 22:08
B
VANZATOARE, lucrator comercial cu experienta pt. societate comerciala. Magazin centrul comercial Carrefour Berceni Grand Arena. Salariu atractiv + bonusuri. CV la adresa e-mail:
031.438.12.78
; office@produstv.ro ; www.produstv.ro 01 Jul 22:07
B
VANZATOARE urgent pt. magazin non stop, zona Floreasca;
0729.444.692
01 Jul 22:05
B
VANZATOARE rog seriozitate, urgent;
0728.625.231
01 Jul 22:05
B
VANZATOARE pentru articole copii magazin zona Berceni. Rog seriozitate;
0723.167.174
01 Jul 22:02
B
VANZATOARE. Angajez lucrator comercial intr-un magazin alimentar situat in zona Piata Iancului, program de lucru 8 ore, contract de munca. detalii la nr telefon
0723.520.500
01 Jul 21:48
B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin alimentar, zona Palatul Copiilor, carte de munca, program o zi cu o zi, conditii bune de munca, posib. de marirea a salariului in functie de implicare,
0735.627.269
; blueinvest2020@gmail.com
01 Jul 21:35
1.200 L luna B
VANZATOARE cu experienta angajez pentru magazin alimentar market mezeluri, carne, situat pe Soseaua Giurgiului, program 2 zile zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Rog seriozitate,
0761.859.237/ 0765.760.444
01 Jul 21:33
1.200 L B
VANZATOARE cu experienta, magazin haine, zona Militari, salariu
0766.631.777
01 Jul 20:55
1.100 L B
VANZATOARE cu experienta in magazin alimentar zona Bucurestii Noi. Cer seriozitate si ofer salariu atractiv;
0723.387.291/ 0723.387.285
01 Jul 20:35
B
VANZATOARE, angajam pentru magazin alimentar cu domiciliul in sectorul 3, zona Dristor. Persoana serioasa, cu experienta si fara antecedente;
0764.698.800
; dumipet@gmail.com 01 Jul 19:29
B
VANZATOARE, vanzator pentru magazin cu electronice-electrocasnice, zona Bucur Obor. Experienta minim 1 an in vanzari electronice-electrocasnice, operare PC, intocmire comenzi, incasari.... ; anunturi@redlinemultimedia.ro ; http://redlinemultimedia.ro 01 Jul 19:22
B
VANZATOARE, vanzator de noapte cu experienta pt magazin alimentar, zona compex Baicului sect 2,
0722.565.485
01 Jul 17:24
1.400 L B
VANZATOARE cu experienta in magazine alimentare, cerinte minime: liceu, seriozitate, punctualitate, salariu atractiv, mai multe detalii la un eventual interviu programat;
0751.097.661
01 Jul 16:47
B
VANZATOARE cu experienta, angajez in incinta supermarket Auchan Militari;
0740.653.445
01 Jul 16:40
B
BARMANITA, picolita, vanzatoare magazin alimentar. Cazare oferita;
0754.433.026/ 0767.796.629
01 Jul 16:40
B
COVRIGAR si vanzatoare cu experienta pentru patiserie Piata Moghioros;
0784.227.774
01 Jul 16:25
B
VANZATOARE vitrina asistata (mezeluri, branzeturi), angajam pt. hypermarket zona Berceni (Piata Sudului). Va oferim un mediu de lucru placut, o caloborare serioasa, program 8 ore, 2...
0728.117.754/ 0734.893.911
01 Jul 15:45
B
VANZATOR, vanzatoare, comercializare gogosele, cartof spiralat, popcorn, vata zahar in Parcul Herastrau, Tineretului si IOR. Program flexibil, carte de munca. Nu este sezonier....
0762.390.999/ 0767.632.123
; marmiideea@yahoo.com 01 Jul 15:11
1.000 L B
VANZATOARE in incinta Moll Baneasa, pentru o insula cu produse fmcg. Cerinte: diploma bacalaureat, experienta in utilizarea casei de marcat si incasarea cu cardul (pos), cunostinte... ; ninamariasof@yahoo.com 01 Jul 14:43
B
VANZATOARE cu experienta program de lucru 08 -17:30;
0721.112.042
; stefanescusimona17@yahoo.com
01 Jul 14:32
IF
VANZATOARE  cu experienta pentru magazin alimentar, zona Ghencea. Program o saptamana cu o saptamana, salariu
0761.992.078
01 Jul 13:12
1.000 L B
VANZATOARE cu experienta Minimarket, zonele Colentina, Voluntari, Afumari, program in ture, salariu
0728.374.120
01 Jul 12:25
1.400 L B
VANZATOARE cu experienta angajez pentru magazin alimentar market mezeluri, carne, situat pe Soseaua Giurgiului, program 2 zile zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Rog seriozitate,
0761.859.237/ 0765.760.444
01 Jul 12:22
1.200 L B
VANZATOARE pentru magazin alimentar situat in Calea Rahovei, intersectia Sebastian. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta pe casa de marcat...
0727.101.038
; victordobrescu@ymail.com
01 Jul 12:21
1.000 L B
VANZATOARE minimarket non stop, zona Dorobanti, salariu atractiv, contract de munca;
0735.175.934
01 Jul 11:47
B
VANZATOARE angajez pentru complex Sir;
0724.272.704
01 Jul 11:38
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 03 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD