Rezultate căutare vanzatoare la locuri de munca oferte full time (201 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
VANZATOARE, pentru magazin de haine barbatesti in complex comercial IDM Basarab. Salariu+procent (garantam minim 1.300 L), Carte de munca. Daca esti serioasa, motivata si comunicativa te...
0766.422.676
; hbarbati@gmail.com 01 Jul 11:51
1.300 L B
VANZATOARE, vanzator pt. magazin alimentar non-stop, tura zi/ noapte, contr. munca, salariu atractiv, bonusuri pt. performanta. Rugam seriozitate, corectitudine,
0729.987.011
01 Jul 11:00
1.600 L luna B
VANZATOARE Magazin haine, zona Unirii, cauta o colega cu experienta sau fara, dar care sa doreasca sa invete, organizata, serioasa, atenta la detalii, sociabila. Se ofera salariu motivant,...
0727.770.355
; magazinhaine2000@gmail.com 01 Jul 11:00
1.500 L B
VANZATOARE Magazin non stop angajeaza vanzator, vanzatoare program de noapte 20 de ture pe luna (12 ore),
0763.267.133
01 Jul 11:00
1.400 L luna B
VANZATOARE pentru magazine de imbracaminte barbati in complex IDM Basarab Gara Basarab. Contract de munca, salariu+ comision (min. 1.300 L). Cerinte: pers. dinamica, motivata,...
0771.226.632
; hbarbati@gmail.com 01 Jul 11:00
1.300 L B
VANZATOARE petshop, in sectorul 3. Experienta constituie un avantaj. Salariu +comision. Asteptam CV pe e-mail; ; prakt2006@yahoo.com 01 Jul 11:00
B
VANZATOARE SC angajeaza cu contract de munca lucrator comercial pentru magazin cu profil papetarie-birotica-xerox, situat in Comuna Jilava. Cautam persoana ordonata, comunicativa si cu...
0721.176.627
; romarstarcom@yahoo.com
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE pentru tura de noapte (salariu zece milioane) pentru magazin alimentar situat in sectorul 5 zona Rahova,
0723.240.368
01 Jul 11:00
1.000 L B
VANZATOARE energica (masa calda, etc), program l-v, 7-17, sambata si duminica liber, salariu,
0736.779.743
01 Jul 11:00
1.500 L B
VANZATOARE, angajam. Cautam o persoana dinamica pentru postul de lucrator comercial (vanzatoare), dornica sa faca parte dintr-o echipa de succes in Cofetaria Torturi de Vis Chiajna,...
0744.364.900
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE serioasa pentru minimarket, program 8 ore pe zi cu 1 liber pe sapt, carte de munca. Magazinul este stradal pe Sos.Mihai Bravu zona Pasaj Muncii, salariu 1.400 lei. Rog seriozitate.
0723.646.104
; gec_0072000@yahoo.com 01 Jul 11:00
1.400 L B
VANZATOARE pentru punctele noastre de lucru din Carrefour Orhideea, Berceni, Colentina si Billa Floreasca. Contact;
0724.384.017
; ionmarmarketsrl@gmail.com 01 Jul 11:00
1.500 L B
PERSONAL bufet - grill Hala Obor. Vanzatoare - 1 post, lucrator bucatarie - 2 posturi, muncitor necalificat - 1 post, femeie curatenie - 1 post. Persoane responsabile. Program de piata....
0767.330.510/ 0784.673.296
; petre.badescu@gmail.com 01 Jul 11:00
1.400 L B
VANZATOARE carne si mezeluri pentru magazin situat in Complexul Comercial Niky Scorpion- Cartierul Rahova;
0722.133.010
01 Jul 11:00
B
AJUTOR vanzatoare pt. firma de patiserie pentru zona Cotroceni. Persoane tinere, din zona. Program 06.00-18.00 de luni pana vineri. Interviul se tine in Bd. Theodor Pallady, nr. 44D,
0737.523.284/ 0730.437.048
; georgiana.covrigulimens@yahoo.com 01 Jul 11:00
1.400 L B
VANZATOARE, firma de patiserie angajeaza urgent pentru zonele: Romana, Colentina, Lujer, Berceni, Pipera, Vitan. Persoane tinere, din zona. Program 05:30- 21:30 o zi da cu una nu. Interviul...
0737.523.284/ 0730.437.048
; georgiana.covrigulimens@yahoo.com 01 Jul 11:00
1.500 L B
VANZATOARE presa la chiosc, in sector 2, cu CIM, salariu 1.000-1.500 Lei net;
0767.545.555
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE /tor si muncitor necalificat magazin alimentar sector 4;
0735.979.352/ 0754.071.414
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE pentru legume fructe 2 zile cu 2 zile. De preferat din sectoarele 2, 3, 4,
0722.330.194
01 Jul 11:00
1.450 L B
VANZATOR, magazin alimentar non stop angajam vanzatoare calificata pentru tura de zi si vanzator pentru tura de noapte, program de lucru 2 cu 2, oferim salariu, CM +comision din vanzari;
0726.842.024
; dananikolaev@gmail.com 01 Jul 11:00
B
VANZATOARE pt. fast-food. Oferim salariu motivant, carte de munca, masa asigurata. Zona Zetarilor;
0726.152.331/ 0733.119.305
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE pentru magazine de imbracaminte barbati in complex IDM Basarab Gara Basarab. Contract de munca, salariu+ comision (min. 1.300 L). Cerinte: pers. dinamica, motivata,...
0771.226.632
; hbarbati@gmail.com 01 Jul 11:00
1.300 L B
VANZATOARE la chiosc in parcul Herastrau, perioada nedeterminata, full time, salariu net. Pentru mai multe detalii va rugam sa sunati
0741.420.449
; vita.ionela@yahoo.com 01 Jul 11:00
1.400 L luna B
VANZATOARE cu/ fara experienta, Dragonul Rosu, produse cosmetice, program luni-sambata 7.00-15.00, contract de munca, rog seriozitate,
0754.386.245
01 Jul 11:00
1.400 L IF
VANZATOR, vanzatoare magazin alimentar, sector 4 Bucuresti;
0745.661.179
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE, magazin materiale de constructii, Pantelimon;
0736.640.392
; somes_srl@yahoo.com 01 Jul 11:00
B
VANZATOARE pentru magazin de vinuri situat in Stefan cel Mare. Colectiv frumos, salariu motivat, program flexibil. Detalii la telefon;
0720.622.555
; lutseva@yahoo.com 01 Jul 11:00
B
VANZATOARE magazin materiale de constructii, Bragadiru, cu sau fara experienta, relatii la telefon;
0736.640.392
; somes_srl@yahoo.com 01 Jul 11:00
IF
VANZATOARE pentru articole de prins parul si marfuri de uz casnic;
0722.553.848/ 0737.015.244
; accesorii.karmisee@gmail.com 01 Jul 11:00
B
VANZATOARE pentru Dragonul Rosu. Comert en-gross cu detergenti si produse menaj. Program 7-15, luni-sambata. Experienta ca vanzatoare. Intocmire facturi. Pentru detalii Dragonul Rosu nr. 8... ; alina.daas@yahoo.com
01 Jul 11:00
IF
MANIPULANT marfa si vanzatoare magazin alimentar zona Complex Salaj Bucuresti;
0766.662.228/ 0766.284.842
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE florarie. Angajam personal pentru un magazin specializat in vanzarea de flori si plante decorative. Experienta in domeniu nu este obligatorie. Se lucreaza o zi cu o zi. Salariu...
0765.441.049
; contact@design-floral.ro ; design-floral.ro 01 Jul 11:00
1.400 L B
VANZATOARE chiar si pensionara, la haine dama zona Militari, Piata Veteranilor, program L - V 8.30 - 19.00, S - 8.30 - 16.00, salariu
0766.631.777
01 Jul 11:00
1.200 L B
VANZATOARE, str. Pucheni;
0725.753.071
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE pentru magazin mixt in Aparatorii Patriei, zona metrou, full time;
0724.348.621
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE cu experienta, sector 5;
0768.247.344/ 0745.097.164
01 Jul 11:00
B
VANZATOR vanzatoare cu carte de munca, zona Metro Gara de Nord;
021.312.38.07/ 0720.624.450/ 0763.928.955
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE in zona Dristor, magazin mixt;
0723.315.389
01 Jul 11:00
B
CASIERA SC Miandra Impex SRL Angazeaza casiera/ vanzatoare, magazin alimentar situat in sector 4. Rog seriozitate. Salariu motivant si atractiv
0721.687.945
; scmiandra@yahoo.com 01 Jul 11:00
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar zona Popesti Leordeni la intrare, salariu atractiv;
0744.317.188
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin alimentar in sector 4. Salariu atractiv. Rog seriozitate.
0723.378.034
01 Jul 11:00
1.500 L B
VANZATOARE, angajez vanzatoare magazin alimentar zona autogara rahova, carte de munca, salariu atractiv, program 8 ore, seriozitate, tel.;
0723.731.197
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE, angajez vanzator cu experienta, program 12 ore. Pentru detalii la telefon. Zona Tineretului;
0769.855.777
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE magazin alimentar, doar din zona Voluntari;
0727.133.886
01 Jul 11:00
B
VANZATOARE, pentru magazin de haine barbatesti in complex comercial IDM Basarab. Salariu+procent (garantam minim 1.300 L), Carte de munca. Daca esti serioasa, motivata si comunicativa te...
0766.422.676
; hbarbati@gmail.com 01 Jul 11:00
1.300 L B
VANZATOARE pentru magazine de imbracaminte barbati in complex IDM Basarab-Gara Basarab. Contract de munca, salariu+comision (min.1.300L). Cerinte: pers. dinamica, motivata, comunicativa....
0771.226.632
; Hbarbati@gmail.com 01 Jul 11:00
1.300 L B
VANZATOARE, magazin alimentar angajeaza vanzatoare cu experienta in domeniu. Salariu plus bonus din vanzari. Zona Dorobanti;
0745.054.086
01 Jul 11:00
1.400 L B
VANZATOARE pentru magazine de imbracaminte barbati in complex IDM Basarab-Gara Basarab. Contract de munca, Salariu+comision (min. 1.300 L). Cerinte: pers. dinamica, motivata,...
0771.226.632
; Hbarbati@gamil.com 01 Jul 11:00
1.300 L B
OPERATOR calculator, operator xerox, gestionar, contabilitate primara, vanzatoare. Seriozitate, contract de munca. CV la adresa de e-mail:
0785.500.600
; mariana.istrate@agantrust.ro 01 Jul 11:00
B
VANZATOARE angajez vanzatoare, magazin gen bacanie, casa de marcat cu scaner, Piata Sudului, program doua zile de zi doua de noapte si doua libere, rog seriozitate;
0756.143.631
; oncioiu_ion@yahoo.com 01 Jul 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica