Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (77 anunțuri)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Tineretului Mega Image, 3min metrou, parter/10, renovat, decomandat, nemobilat, bucataria utilata+masina spalat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, grilaje geam, usa metalica,...
0735.247.022
27 Jan 23:35
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
nemobilat
300 € lunar B
Militari apusului Proprietar, inchiriez apartament 2 camere, decomandat, 2/9 , utilat, mobilat, loc parcare, Militeri, Apusului.fara intermediari
0722.635.507
27 Jan 21:08
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €B
2 cam cart brancusi proprietar, inchiriez apartament 2 camere cartierul brancusi, la capatul masinii 168, loc parcare, parter, mobilat modern, bucatarie utilata complet, 1 televizor, centrala pe...
0767.454.376
; ionescugmadalin@yahoo.com
27 Jan 20:12
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €B
UNIRII,  Horoscop, et. 8/9, suprafata generoasa, multiple finisaje de calitate, 2 dressinguri, 2 x aer conditionat, + o terasa proprie acoperita, suprafata 40 metri patrati, prevazuta cu...
0731.547.058
27 Jan 16:10
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
650 €B
VITAN CALEA,  vis-a-vis stadion Olimpia, stradal, proprietar, etaj 7/ 10, foarte calduros, contorizat apa si caldura balcon inchis loc de parcare platit,
0744.911.178/ 0745.813.613
; bucur_adriana@yahoo.com
27 Jan 12:24
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 €B
BUCUR OBOR, proprietar, 2 camere, curat, zona linistita, exclus intermediari,
0722.323.812
27 Jan 11:02
300 €B
MILITARI,  Gorjului, la 5 minute de metrou, in bloc nou, centrala propie, 1+1 garantie, liber de la 1 Februarie, proprietar,
0766.236.486
; nicoleta.mitu15@yahoo.ro
27 Jan 10:18
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €B
CRANGASI,  metrou, proprietar, mobilat si utilat complet, curat, liber, spatios,
0768.774.010
27 Jan 09:07
suprafata 59 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €B
UNIVERSITATE,  str. Doamnei nr 27-29, bloc 1960, et 5/6, lift. Aer conditionat, bucatarie utilata, totul nou, renovat in 2015. La 100 m de metrou, acces rapid Amzei, Romana, Unirii. Direct...
0728.301.909
26 Jan 23:09
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 €B
PROGRESUL PIATA, proprietar, ofer apartament 2 camere, etaj 1, curat, pentru 2 persoane;
0767.313.108
26 Jan 21:39
utilat
B
DOUA CAMERE,  proprietar, confort 1, gresie, faianta, t, usa metalica etaj 7/10, mobilat modern, foarte curat,
0724.690.667
26 Jan 21:30
decomandat
260 €B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, bloc reabilitat termic, etaj 8/ 10, mobilat utilat complet Mobexpert, balcon termopan, usa metalica, aer conditionat, masina de spalat, internet + cablu, 1+ 1 garantie,...
0744.520.525
26 Jan 19:16
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €B
ALBA IULIA ROND, proprietar, amenajat pt birou in ambele camere,
0733.061.984
; b.ana2000@yahoo.com
26 Jan 18:56
suprafata 60 mp
utilat
mobilat
500 €B
BERCENI,  Oltenitei, Sudului, 3/8, zona linistita, metrou, piata, spital, scoala, hypermarket, mobilat, utilat, totul nou, instalatii noi, canapele extensibile, primul chirias,...
0731.044.614
; st@yahoo.com
26 Jan 18:42
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 €B
DRUMUL TABEREI, 39, bloc reabilitat termic, vedere stradala, etaj 2/10, renovat complet, frigider, tv, aragaz, cuptor microunde, masina spalat, aer, parchet, gresie, faianta, loc de parcare,...
0745.015.711
; florianc81@yahoo.com
26 Jan 16:50
suprafata 53 mp
decomandat
utilat
mobilat
290 € luna B
MILITARI,  Cora, proprietar, (circular), conf. 1, etaj 1/10, renovat, gresie, faianta, parchet, mobilat modern, utilat complet, termopan, aer cond, faianta, aproape metrou Lujerului si...
0729.026.775
26 Jan 15:23
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €B
COLENTINA,  Planorama, proprietar, 2 camere, parcare auto, discutabil,
0723.699.826
26 Jan 14:37
utilat
mobilat
B
DOAMNA GHICA,  stradal, bloc nou de 4 etaje, bucatarie open, vedere fata, centrala proprie, contorizat, loc parcare inclus, proprietar, liber, fara animale de companie, numai termen lung,...
0733.229.966/ 0769.305.070
26 Jan 14:17
suprafata 48 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 €B
DRUMUL TABEREI,  bulevard, proprietar, Ratb la scara, renovat in august, aragaz, frigider, masina spalat, tv, pat de mijloc, mobila Ikea, aer conditionat, gresie, faianta, termopan, parchet,...
0724.477.267
26 Jan 12:53
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €B
MILITARI,  Gorjului, la 5 minute de metrou, in bloc nou, centrala propie, 1+1 garantie, liber de la 1 Februarie, proprietar,
0766.236.486
; nicoleta.mitu15@yahoo.ro
26 Jan 12:16
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €B
DECEBAL,  Negoiu, proprietar, utilat modern, gresie, termopane, masina spalat, frigider, curat, parter din 4 balcon, vecinatati Decebal, Alba Iulia, Muncii, Dristorului,
0765.457.990
26 Jan 12:12
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €B
IANCULUI,  Avrig, Elev Stefanescu, proprietar, 2 camere decomandat, parter /10, complet mobilat si utilat cu aragaz, frigider, mas spalat, aspirator, TV, usa metal, obloane ext, apometre,...
0769.691.998
; mariansirbu2@gmail.com
26 Jan 12:09
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 €B
TITULESCU,  Victoriei, proprietar, apartament 2 camere, zona centrala Titulescu, renovat, complet mobilat (modern), gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, bloc...
0722.393.060
; valentina.crainea@yahoo.com
26 Jan 11:55
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 €B
MILITARI, apartament 2 camere, langa statia de metrou Gorjului. Proprietar,
0729.947.568
; marin1944@yahoo.com
26 Jan 11:00
decomandat
utilat
mobilat
290 € luna B
TITAN,  Billa, proprietar, confort1, p din 10, balcon inchis, renovat recent, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, t, a. c., masina spalat, aragaz, frigider, zona linistita,...
0723.472.291
; chitoranu@gmail.com
26 Jan 11:00
suprafata 59 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € luna B
IZVOR,  Plevnei nr. 1 (Izvor), proprietar, renovat 2013, metrou aproape, autobuz aproape, vedere excelenta, centrala proprie, intretinere mica, aer conditionat, 2 balcoane, liber,...
0737.147.902
; coliba_dan1982@yahoo.com
26 Jan 11:00
suprafata 81 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
490 €500 €B
PAJURA, proprietar, 2 camere, t, faianta, gresie, parchet, loc parcare, etaj 9, cablu tv, bloc linistit si curat, 1 luna avans + 1 luna garantie, St. Baiculesti, nr. 5 bl A3, suprafata...
0753.503.000
26 Jan 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € luna B
DRISTOR,  Ramnicu Sarat, 2 camere, 9/10, zona linistita, 2 min. metrou, 4 min. IOR, acces rapid catre Titan, Grigorescu, Muncii, imbunatatiri, mobilat si utilat cu frigider, aragaz,...
0763.656.867
; albu_ovidiu_mihai@yahoo.com
26 Jan 11:00
suprafata 56 mp
utilat
mobilat
300 €B
BRANCUSI CARTIER,  in ANL, proprietar, mobilat complet si modern, parter, termopane, usa metalica, 1 televizor, masina spalat, bloc linistit si curat, la capatul 168, exclus intermediar,
0767.454.376
; mariana_ionescu_80@yahoo.com26 Jan 11:00
suprafata 54 mp
utilat
mobilat
250 €B
CALARASILOR,  166, vis a vis Hyperion, proprietar, etaj 4/11, utilat si mobilat complet,
0744.811.545
26 Jan 11:00
suprafata 73 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, p/4, tip P, parchet, termopan, izolat termic, contorizat, securizat, totul nou, proprietar, anticipat,
0721.204.843
26 Jan 11:00
decomandat
nemobilat
235 €B
VICTORIEI CALEA, proprietar inch. 2 camere, utilitati,
0740.131.505
26 Jan 11:00
mobilat
350 € luna B
DRISTOR,  Istriei, metrou, confort 1, 2/4, proprietar, faianta, gresie, mochetat, termopan, usa metalica, complet utilat mobilat, bloc reabilitat, liber, apometre, repartitoare, balcon...
0736.045.961
26 Jan 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €B
RAHOVA, proprietar, apartament 2 camere, etaj 1,
0766.846.431
26 Jan 11:00
decomandat
utilat
mobilat
250 €B
VIILOR, proprietar, apartament 2 camere la curte, centrala termica,
0766.846.431
26 Jan 11:00
utilat
mobilat
250 €B
DECEBAL,  Negoiu, proprietar, utilat modern, gresie, termopane, masina spalat, frigider, curat, parter din 4 balcon, vecinatati Decebal, Alba Iulia, Muncii, Dristorului,
0765.457.990
26 Jan 11:00
suprafata 69 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €B
MILITARI  -Veteranilor, confort I, 8/10, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica proprietar,
0734.535.743
26 Jan 11:00
decomandat
nemobilat
250 €B
SEBASTIAN,  Parc, proprietar, 3/8, bloc reabilitat, curat,
0725.033.331
26 Jan 11:00
decomandat
mobilat partial
200 LB
DRUMUL TABEREI  Favorit, proprietar, confort 1, 4/4, contract inregistrat Finante, tip P, renovat, apometre, t, gresie, faianta, parchet, balcon inchis, fara intermediari,
0722.429.815
26 Jan 11:00
decomandat
nemobilat
250 €B
VICTORIEI,  Banu Manta, et. 5 /10, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilier modern, adiacent Titulescu, Dorobanti, Romana, Turda, proprietar ok,
0731.547.058
26 Jan 11:00
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €350 €B
VITAN  Rin, Barzesti, Confort Park, bloc 2009, primul chirias etaj 1, modern gresie, faianta, parchet, pvc, aer conditionat, usa metalica Dristor, Muncii, Mihai Bravu, Vacaresti,...
0733.137.227/ 0757.520.826
; infoclass.imobiliare@gmail.com
26 Jan 11:00
suprafata 67 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €B
MILITARI,  Lujerului, 3 minute metrou, etaj 1, renovat , termopan, gresie, faianta, parchet, a/c, masina de spalat. Proprietar. De preferat studenti,
0752.309.300
; doc_ovi@yahoo.com
26 Jan 11:00
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 €B
GIURGIULUI SOSEA conf.1, etaj 2, imbunatatiri, proprietar,
0735.525.355/ 0765.354.894
26 Jan 11:00
decomandat
utilat
mobilat
250 €B
BANEASA,  Greenfield, Topaz, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 1/3, balcon,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
26 Jan 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
VITAN CALEA  vis a vis stadion Olimpia, stradal, proprietar, etaj 7/10, f. calduros, contorizat apa si caldura balcon inchis loc de parcare platit, 1+1,
0744.911.178/ 0745.813.613
; bucur_adriana@yahoo.com
26 Jan 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 €B
SALA PALATULUI, direct proprietar, renovat, termopane, centrala proprie, usa metalica, aer conditionat, 1/8,
0722.264.264
26 Jan 11:00
utilat
mobilat
330 €B
COLENTINA,  Benzinaria Mol, apartament 2 camere, bloc nou, totul utilat, proprietar,
0720.426.790
26 Jan 11:00
300 €B
TITAN, Proprietar inchiriez 2 camere, 2 bai, terasa, etaj 10/11, loc parcare,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
26 Jan 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
300 € luna B
SALA PALATULUI, proprietar, etaj 2, proaspat zugravit, balcon inchis, vedere spate, bloc izolat termic, termopane, termen lung, pret negociabil,
0722.245.212
; ivan_vladimir52@yahoo.com
26 Jan 11:00
suprafata 47 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 €B
TINERETULUI,  metrou, -vila -curte, G, F, P, CT, proprietar,
0722.637.990
26 Jan 11:00
utilat
mobilat
250 €B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 28 Jan 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD