Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (86 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
1 MAI,  Metropolis, proprietar, apartament in complex rezidential nou (Metropolis), recent mobilat si utilat modern, etaj 7/13, terasa 9 m2, aer conditionat, paza 24h, apropiere...
0728.109.732
25 May 23:00
suprafata 47 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 € B
VITAN,  Mall, str. Brandusilor, proprietar, etaj 1/4, confort 1, mobilat si utilat complet inclusiv masina de spalat, termopan, usa metalica, ac. Apartamentul este liber,
0724.218.736
25 May 22:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 € B
ION MIHALACHE,  Bd., proprietar, zona verde, linistita, 2 min. metrou 1Mai, bloc reabilitat, termopane, complet mobilat si utilat, renovat, tv, net, frigider, masina spalat, apometre,...
0737.750.324
25 May 21:38
suprafata 55 mp
mobilat
300 € B
VASILE VOICULESCU  nr. 19A, zona T. Noi - M. Bravu, proprietar, 2 camere la curte, baie, bucatarie,
0763.543.849/ 0761.236.687
25 May 21:23
semidecomandat
mobilat
200 € B
CHISINAU BULEVARD  vizavi miramar, inchiriez apartament 2 camere, modern, proprietar,
0720.395.948
25 May 20:28
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
BARCA  Petre Ispirescu proprietar inchiriez apartament 2 camere constructie 1985, 3/8, parchet, stejar, bloc reabilitat
0730.826.462
25 May 20:21
suprafata 40 mp
900 L B
VITAN,  Mall, proprietar inchiriez apartament 2 camere, 4/ 4, confort 2, fara balcon. Detalii la email, numai pt. vizionare la telefon Exclus intermediari,
0723.370.086
; liviuelectronic@yahoo.com
25 May 19:53
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
GIURGIULUI SOSEAUA,  City Mall, complex rezidential format din 2 blocuri constructie 2012, masina spalat, frigider, tv, plita electrica-a.c, stradal langa tramvaiul 7-25-11, direct proprietar,
0786.262.798
25 May 17:52
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
275 € B
DRUMUL TABEREI, inchiriez apartament 2 camere. Este mobilat si e decomandat. Renovat recent si dispune de toate utilitatiile. 1 luna avans+1 luna garantie. Sunt proprietar. Rog si ofer...
0766.494.200/ 0744.554.758
; alex_super19@yahoo.com
25 May 15:59
suprafata 49 mp
300 € B
BREZOIANU,  Cismigiu, proprietar, fara comision, inchiriez apartament, etaj 2, apropiere Sala Palatului, Conservator, amenajat si zugravit recent. Contract ANAF. Oferta si fotografii reale....
0762.553.866
25 May 15:13
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € B
MUNCII PIATA,  Calea Calarasi, sect. 3, et. 2, an 1992, modern, acces rapid mijloace de transport in comun, pret fix, direct proprietar,
0761.909.077
25 May 15:11
suprafata 66 mp
decomandat
utilat
mobilat
430 € luna B
TURDA,  1 Mai, proprietar/exclus agentii, Mihalache/Arcul de Triumf, foarte spatios, etaj 1, utilat si mobilat-totul nou, doua balcoane mari, dressing, 3 luni garantie,
0744.666.958
25 May 14:29
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € 400 € B
MILITARI RESIDENCE, proprietar, bloc 2015, lux, totul nou, centrala, frigider, aragaz, mas.de spalat, led tv 81 cm, aer conditionat, usa metalica, gresie, faianta, t, parter inalt, balcon, 1+1,...
0761.086.628
25 May 14:29
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 € B
BERCENI  Monaco Towers Berceni nr. 96, sector 4 Bucuresti, metrou la 300 de metri, proprietar, bloc nou, posibilitate inchiriere apartament mobilate, parcare 150 L/luna, luni-vineri...
0735.031.550
; victor.marinescu@monacotowers.ro ; http://www.chiriemonaco.ro
25 May 14:13
suprafata 57 mp
nemobilat
280 € B
IANCULUI, proprietar inchiriez apartament 2 camere, fara agentii imobiliare,
0726.903.091
25 May 13:57
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
1 DECEMBRIE 1918,  la 1 minut de metrou Piata Trapezului, termopan, mobilat si utilat complet, aer conditionat, masina de spalat, bloc anvelopat termic, 1 statie de Auchan Titan, proprietar ok,...
0761.208.904/ 0733.128.072
25 May 12:50
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 € B
BANEASA,  vav Antena 3, et. 1/4, acces rapid zona de Nord, adiacent Herastrau, Aviatiei, Dorobanti, Floreasca, proprietar ok,
0731.547.058
25 May 12:43
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
VITAN, etaj 1, modern, cu toate imbunatatirile, balcon, parchet, termopan, gresie, faianta, liber, aer conditionat, masina de spalat, tv. Direct proprietar 1+1,
0723.596.994
; precopbogdan@gmail.com
25 May 12:34
suprafata 52 mp
250 € B
BERCENI,  Straja intersectie Resita, proprietar, confort 2, etaj 10/10, renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, usa metalica masina spalat, tv, figider, aragaz, apometre,...
0742.055.503
25 May 11:59
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 € B
BERCENI,  apropiere metrou Piata Sudului, proprietar, curat, garantie,
0762.966.199
25 May 11:58
utilat
mobilat
220 € B
TINERETULUI, proprietar, lux, impecabil, renovat acum, usi noi, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc curat, loc parcare, aer conditionat, frigider, masina spalat, TV, mobilat si utilat,...
0722.580.338
25 May 11:58
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
13 SEPTEMBRIE, apartament de lux, etaj 5/7, mobilat si utilat lux, confort 1, proprietar ok, disponibil,
0762.544.559
; ady.alecs@gmail.com
25 May 11:42
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € luna B
AMZEI,  biserica, p/1, in casa, parc, sunt proprietar, mobilat sau nemobilat modern, centrala proprie,
0723.714.372
25 May 11:35
semidecomandat
340 € B
C-TIN BRANCOVEANU, mai multe detalii la telefon, proprietar, nu sunati aiurea,
0762.419.112
25 May 11:00
suprafata 43 mp
mobilat
200 € B
OTOPENI, proprietar, complet mobilat si utilat, cu gradina, centrala proprie. Apartamentul este situat in Otopeni Bridge Residence, zona linistita. Loc de parcare,
0770.431.614
25 May 11:00
suprafata 83 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 € luna IF
BASARABIA  Chisinau Diham, Socului, Titan, proprietar 3/8 gresie, faianta, parchet, t, um Maco, aer conditionat, mobila noua la comanda, aragaz, hota, frigider, mas. sp. Pt cuplu si pers....
0726.417.313
25 May 11:00
suprafata 57 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
DECEBAL  strada Negoiu, proprietar, parter din 4, balcon, gresie, faianta, parchet, vecinatati: Decebal, Ruby Tuesday, Muncii, Unirii, Baba Novac. O luna chirie plus garantie 200 €,
0770.289.589
; carmen.c_tinescu@yahoo.ro
25 May 11:00
suprafata 70 mp
340 € B
ROND  Alba Iulia, proprietar, bloc monolit din 2001, intrare din bulevard, paza, etaj 7/11, complet mobilat si utilat (electrocasnice Franke, TV, aer conditionat, frigider) recent...
0722.300.041/ 0722.519.289
25 May 11:00
suprafata 67 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
550 € B
BERCENI,   stradal, statia RATB Izvorul Oltului, 202, 116 etc, proprietar inchiriez apartament 2 camere confort 2, etaj 5/10, gresie+faianta, termopan, usa metalica noua, liber,
0722.120.246
25 May 11:00
suprafata 41 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 € B
BABA NOVAC, proprietar inchiriez apartament 2 camere, modern, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, luminos, linistit, bloc reabilitat termic, gradinita si scoala in spatele blocului,...
0722.668.833
25 May 11:00
suprafata 52 mp
utilat
mobilat
300 € B
BERCENI  Cinema Cultural, confort 1, proprietar, apometre, usa metalica, 6/10, gresie, termopane, tv, internet, cablu TV, mobilat modern, parchet, complet utilat, masina de spalat,...
0724.206.614
; valentinradu2003@yahoo.com
25 May 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
COLENTINA 6/10, vedere spre lac, proprietar;
0766.660.581
25 May 11:00
B
ION MIHALACHE 5/7, proprietar ofer spre inchiriere, reabilitat,
0744.341.018
25 May 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
nemobilat
230 € B
DRUMUL TABEREI,  langa parc, vizavi Piata Chitila Veche, et. 1/10, bucatarie utilata, proprietar, anticipat,
0721.204.843
25 May 11:00
decomandat
mobilat
250 € B
APUSULUI,  sector 6, proprietar inchiriez apartament 2 camere, duplex, etaj 3, 2014,
0720.070.184
25 May 11:00
suprafata 57 mp
utilat
mobilat
250 € B
MOSILOR,  Eminescu, proprietar ofera liniste in apartament 2 camere, in vila singura curte, conditii deosebite, toate utilitatile;
0762.274.705/ 0726.885.871
25 May 11:00
B
UNIRII,  Zepter, et. 5/ 8, nemobilat, bucatarie mobilata, utilata complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, 2 x aer conditionat, adiacent Nerva Traian, Tineretului, Decebal,...
0731.547.058
25 May 11:00
suprafata 70 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
330 € B
TITAN,  Balta Alba, proprietar, etaj 3/ 4, semidecomandat, 2 min. de Parc IOR si Lia Manoloiu, 15 min. de mers pe jos pana la Metrou (Titan/Muncii), mobilat si utilat, zona verde si...
0722.264.552
25 May 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
290 € 310 € luna B
EROII REVOLUTIEI,  Serban Voda 270, 3 min metrou Eroii Revolutiei, proprietar, liber, bl 1987, aer conditionat, 10/11, intre 2 parcuri Tineretului si Carol, vedere parc, scara monit video,...
0744.689.897
; catalin.mutu@gmail.com
25 May 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
UNIRII PIATA,  Horoscop, bloc monolit, BCR parter, biserica Sfantul Spiridon, 2 minute de Metrou Unirii, etaj 3/ 8, an finalizare 1992. Proprietar inchiriez doar catre persoane fizice,
0721.900.975
; todor.bogdan@yahoo.com
25 May 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
nemobilat
430 € B
BERCENI, proprietar, confort 1, etaj 3, bloc nou, zona de vile, alee privata, mobilat utilat modern, totul nou, net, tv, cuptor, masina de spalat, balcon, contorizat separat, Ratb 2 min,...
0723.170.523
25 May 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.200 L luna B
EROII REVOLUTIEI,  Piata Progresu, etaj 4/10, mobilier modern, bucatarie utilata, masina de spalat, gresie, faianta, termopan, proprietar ok,
0731.547.058
25 May 11:00
suprafata 48 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
DRUMUL TABEREI,  34, 2 camere, confort 1, bloc 4 nivele, etaj 4, total imbunatatiri, bloc anvelopat, proprietar,
0732.847.738
25 May 11:00
decomandat
utilat
mobilat
1.200 L B
BANEASA,  Antena 1, str. Baneasa nr. 2-6, etaj 1/4, bloc monolit 1981, luminos, proaspat renovat. Parchet masiv stejar, termopan, aer conditionat, masina spalat, frigider, mobilat modern,...
0740.609.547
25 May 11:00
suprafata 51 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
POPESTI LEORDENI,  jud. Ilfov, 5 min. metrou Dimitrie Leonida, Popesti Vest, ap. 2 camere, etaj 1, direct proprietar,
0760.370.123
25 May 11:00
suprafata 43 mp
mobilat
280 € IF
UNIRII,  Octavian Goga, Camera de Comert, Biblioteca Nationala, proprietar, 3/8, bloc 1998 monolit, 3 balcoane, mobilat si utilat, termopan, aer conditionat, liber, exclus agentii,
0722.461.453
25 May 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € B
TITAN,  Auchan, proprietar, renovat, gresie, faianta, parchet, grilaj la geamuri, usa metalica, mobilat modern, complet utilat,
0755.043.416
25 May 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 € B
DECEBAL,  strada Negoiu, proprietar, parter din 4, balcon, gresie, faianta, parchet, vecinatati Decebal, Ruby Tuesday, Muncii, Unirii, Baba Novac. O luna chirie plus garantie 200 €,
0770.289.589
; carmen.c_tinescu@yahoo.ro
25 May 11:00
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
340 € B
MOSILOR, 2 camere, stradal, etaj 1, proprietar,
0722.280.270
25 May 11:00
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
TINERETULUI BULEVARD,  vis-a-vis Palatul Copiilor, proprietar, 2 camere, 4/8, renovat, aer conditionat, tv, cablu, internet, masina spalat, termopan, usa metalica, alarma, balcon mare, mobilat, utilat...
0722.394.215/ 0722.689.968
; gavrry@yahoo.com
25 May 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 26 May 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD