Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (70 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
MILITARI,  Apusului, etajul 3/4, mobilat si utilat complet, aer conditionat, exclus agentii, proprietar,
0722.522.084/ 0767.802.577
04 Sep 20:03
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
290 € B
GARA DE NORD,  Mega Image, ap. 2 camere, curat, bloc reabilitat termic, proprietar, 1.150 L net (1+1);
0728.483.123
04 Sep 16:54
utilat
mobilat
B
DOAMNA GHICA, ap. 2 camere, parter, bloc 1990, proprietar inch. apartament 2 camere, confort 1, liber, negociabil
0761.015.202
04 Sep 16:06
suprafata 45 mp
mobilat
260 € B
COLENTINA  sector 2, ap. 2 camere, parter, bloc 1990, proprietar, mobilat A-Z, curat, liber, negociabil
0761.015.202
04 Sep 16:04
suprafata 49 mp
decomandat
260 € B
GARA DE NORD,  metrou 1 min., aer conditionat, parchet, gresie, faianta, termopan, balcon inchis, vedere sosea, etaj 9/10, proprietar, inchiriere pe termen lung,
0768.075.223
04 Sep 15:54
suprafata 38 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
MAGHERU,  Biserica Italiana, et. 8/9, terasa de 25 metri patrati, renovat, 2 bai, cabina dus cu hidromasaj, jacuzzi, aer conditionat, vedere panoramica, proprietar,
0740.667.154/ 0721.813.004
04 Sep 15:03
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
430 € luna B
MILITARI,  Gorjului, proprietar, 2/5, utilat si mobilat nou, liber imediat, acces rapid metrou Gorjului, tramvai 35, 8, 47, Ratb-137, 336, 62, langa Lidl, Kaufland, Plaza Mall si Afi,
0722.513.385
; nicolpais@yahoo.com
04 Sep 13:59
suprafata 53 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € B
CRANGASI  Parc, 3 min. metrou, proprietar, 2/8, gresie, parchet, faianta, contorizat,
0771.530.468
04 Sep 13:40
semidecomandat
utilat
mobilat
270 € B
PANDURI, an constructie 1989, etaj 8, mobila Ikea, aer conditionat, tv, masina spalat, recent zugravit, proprietar,
0744.830.138
04 Sep 13:05
suprafata 65 mp
semidecomandat
mobilat
300 € B
MOGHIOROS PIATA  - Tip Top, 1984, 9/10, apartament pentru studente, cuplu, de la proprietar,
0729.150.498
04 Sep 12:05
suprafata 52 mp
decomandat
mobilat partial
280 € B
TINERETULUI,  Timpuri Noi, etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 aer conditionat, acces Cantemir, Unirii, Nerva Traian, Vitan, proprietar ok,
0731.547.058
04 Sep 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € 399 € B
VICTORIEI CALEA  - Universitate, proprietar, 2 camere, CB, aer conditionat, usa metalica faianta, gresie, parchet, negociabil Accept agenti imobiliari,
0722.777.376/ 0724.886.706
04 Sep 11:00
utilat
mobilat
380 € B
NERVA TRAIAN,  Mircea Voda, apropiere Timpuri Noi metrou, mobilier modern, gresie, faianta, termopan, usa metalica, 2x aer conditionat, zugravit recent, adiacent Unirii, Tineretului, Vitan...
0731.547.058
04 Sep 11:00
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 € 330 € B
NICOLAE GRIGORESCU  Ambrozie, metrou 4 min., apropiere parc Titan, strand, liceu, mobila moderna balcon, tv-led, aer conditionat, masina spalat, frigider, parchet, gresie, faianta, termopan,...
0770.798.168/ 0757.209.452
; bo_jenea@hotmail.com 04 Sep 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 € B
BANEASA,  Sisesti, proprietar, etaj 2/ 4, mobilat utilat nou, masina automata, plita inductie, frigider, lcd, incalzire proprie in pardoseala, interfon, bloc nou. Statie autobuz in fata...
0753.671.055
; sveta_olesea@yahoo.com
04 Sep 11:00
decomandat
utilat
mobilat
500 € B
CHITILA,  zona garii oras Chitila, proprietar, liber etaj 1/4 mobilat si utilat complet (aragaz frigider, masina spalat, cuptor microunde, tv, centrala termica) balcon, gresie, faianta,...
0721.615.371/ 0744.640.206
04 Sep 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 € luna IF
BRANCOVEANU,  stradal, proprietar, 8/9, recent amenajat, mobilat modern, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, complet utilat, aragaz, frigider, masina de spalat, apometre, 2 tv,...
0726.888.163
04 Sep 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € luna B
BERCENI, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 7/8, zona Brancoveanu, Mega Image, Secuilor,
0737.292.501
04 Sep 11:00
decomandat
mobilat
270 € B
ROMANA,  metrou, et.2/6, usa metalica proprietar,
0732.123.717
04 Sep 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € B
PANTELIMON,  zona, langa spital Pantelimon, inchiriez apartament 2 camere, proprietar,
0724.661.334
04 Sep 11:00
250 € B
DRUMUL GAZARULUI, proprietar, apartament 2 camere, constructie 1978, etaj 4, 1+1 garantie,
0767.838.995
04 Sep 11:00
suprafata 47 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
BERCENI  Racovita, proprietar, 2 camere, confort 1, etaj 1/10, zona f. linistita fara termopane si aer conditionat, parchet, UM, exclus comision, nedisc, 1+1,
0723.557.836/ 0773.982.551
04 Sep 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € 1.100 € B
COLENTINA, proprietar direct, loc de parcare asigurat,
0745.784.349
; georgemoisa13@yahoo.com
04 Sep 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
TITAN  1 minut Iris Mall, 3/10, imbunatatiri, modern, proprietar;
0723.209.404
04 Sep 11:00
suprafata 55 mp
mobilat
B
IANCULUI, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 3/8,
0726.903.091
04 Sep 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
MILITARI  Cora, Lujerului, et.1/4, spatios, direct proprietar, zugravit nou, impecabil, mobilat modern, usa metalica, termopan total, aer conditionat, masina spalat, aragaz. Liber. Minim...
0749.115.014
04 Sep 11:00
suprafata 62 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
UNIRII PIATA,  ultracentral, Horoscop Fantani, particular, proprietar. Solicitati oferta completa poze plan pe e-mail. Pret negociabil. Central vedere superba, paza portar, bucatarie mobilata...
004917699557137
; r.emil@ymail.com
04 Sep 11:00
suprafata 76 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
450 € B
MILITARI,  3 min. metrou Lujerului, proprietar, exclus intermediari, complet mobilat si utilat, et 6/8, zona linistita, foarte aproape de piata si metrou, disponibil de la 1 octombrie,
0725.680.403
04 Sep 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 € B
BUCUR OBOR,  metrou, proprietar, etaj 3/10, doar bucataria mobilata, termopan, parchet, usi noi, usa metalica, apom., repart., termen lung, poze site, fara agentii,
0743.625.186
04 Sep 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
mobilat partial
270 € B
13 SEPTEMBRIE, proprietar ofer spre inchiriere pe termen lung apartament cu 2 camere, finisat excelent situat in bloc construit in 1988 la etaj 1/ 10, liber, compus din living si dormitor...
0760.690.615
; dragosurda@yahoo.com
04 Sep 11:00
suprafata 58 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
350 € luna B
DRISTOR,  apropiere metrou, multiple imbunatatiri, masina de spalat, termopan, parchet, 2x aer conditionat, loc parcare ADP, adiacent Muncii, Vitan, Decebal, Iancului, proprietar ok,
0731.547.058
04 Sep 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 € B
DUMBRAVA NOUA  sector 5, proprietar, apartament cu imbunatatiri, liber, etaj 1/8, bloc curat, civilizat. Exclus agentii,
0731.535.253/ 021.457.47.81
04 Sep 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
MOSILOR,  Pizza-Hut, centrala termica proprie, etaj 3/10, bloc reabilitat, multiple imbunatatiri, mobilier modern, gresie, parchet,, termopan, aer conditionat, acces rapid Universitate,...
0731.547.058
04 Sep 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
299 € 300 € B
CRANGASI  1 min. de metrou, parc, piata, imobil 2012, parter inalt, mobilier nou, lcd tv centrala, contorizare individuala, seriozitate maxima, 1+1, preferabil cuplu, proprietar, negociabil,
0722.472.971
; ghigam@yahoo.com
04 Sep 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
340 € B
IOR  parc, 7 min. metrou Muncii, proprietar, confort 1, renovat acum o saptamana, 9/10, negociabil Exclus agentiile,
0728.287.678
; andreea.deda@yahoo.com
04 Sep 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
BANEASA, proprietar, inchiriez apartament 2 camere proaspat renovat, complet utilat,
0722.221.849
04 Sep 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
380 € luna B
BERCENI, proprietar, proaspat renovat, la prima inchiriere,
0764.839.199
04 Sep 11:00
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
GIURGIULUI  soseaua, City Mall, complex rezidential format din 2 blocuri constructie 2012, masina spalat, frigider, tv, plita electrica, aer conditionat, stradal langa tramvaiul 7, 25, 11,...
0786.262.798
04 Sep 11:00
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
275 € B
1 MAI  - Ciuperca, renovat. etaj 3/7, bloc reabilitat, nemobilat/mobilat, proprietar;
0721.209.081
04 Sep 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
B
RIN GRAND, 4 stele, proprietar inchiriez apartament 2 camere, luxos, mobilat modern, dotat cu electronice, electrocasnice. Posibilitate acces spa, piscina si parcare. Urgent;
0758.050.200
04 Sep 11:00
B
13 SEPTEMBRIE CALEA,  vis-a-vis de Hotel Marriott, proprietar, apartamentul oferit spre inchiriere: etaj 2, 1 baie, 2 balcoane, 1 debara, aer condtionat in ambele camere,
0722.560.880
04 Sep 11:00
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
359 € B
FERDINAND proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 1, parchet, termopan, liber;
0769.661.849
04 Sep 11:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
B
ROMANA  Coloane, vedere panoramica, termopan, jaluzele exterioare, mobilat modern, canapea extensibila, liber, proprietar;
0733.461.367
04 Sep 11:00
decomandat
utilat
B
GROZAVESTI, prima inchiriere, proprietar, 2 camere, etaj 9/11 bloc nou,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; www.grupo-fdp.com
04 Sep 11:00
suprafata 31 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 € luna B
ALBA IULIA,  Rond, 2 camere + dressing, etaj 1, toate incaperile au vedere stradala, ideal cabinet avocatura, notariat, birouri, firme etc, 1+2, proprietar,
0761.767.725
04 Sep 11:00
suprafata 78 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
350 € B
EROII REVOLUTIEI, direct proprietar-complet mobilat Ikea, electrocasnice noi (tv led, frigider samsung, masina de spalat Whirlpool, cuptor microunde, aer conditionat), renovat recent,
0768.153.216
; monicabataraga@yahoo.com
04 Sep 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
290 € B
OBOR PASAJ, ap. 2 camere, proaspat renovat, toate imbunatatiri, proprietar,
0722.537.838
04 Sep 11:00
utilat
mobilat
360 € B
VIVENDA COMPLEXUL, ap. nou, modern, 2 camere, etaj 11, proprietar,
0722.537.838
04 Sep 11:00
utilat
mobilat
360 € B
COLENTINA ap. 2 camere asa cum vrei tu, direct proprietar, garaj;
0765.831.343
04 Sep 11:00
utilat
mobilat
B
BALTA ALBA, 2 camere, proprietar, conf.1, etaj 6 din 10, cu balcon, curat, 10 min. metrou 1 Dec., langa Auchan,
0721.970.949/ 0763.411.720
04 Sep 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
2.800 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 04 Sep 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD