Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (50 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
OBOR,  Fainari, 2/10, proprietar inchiriez apartament 2 camere, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, t, balcon, reabilitat;
0721.025.694
26 Jul 12:38
decomandat
utilat
B
Basarabia,pantelimon Delfinului, Mega Mall, direct proprietar, spatios, usa metalica, confort 1, decomandat, balcon, bucatarie mare, termopan, parchet, faianta, gresie, hol locuibil
0763.012.120
26 Jul 08:13
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
SALAJ  -Pricopani, proprietar;
0731.765.566
25 Jul 22:03
utilat
mobilat
B
BANEASA,  str. Baneasa, proprietar, agreabil, aerisit, langa Antena 1, parc Herastrau. Etaj 1 din 4, constructie anti-seismica 1981. Renovat, mobilat modern, ideal familie tanara. Fara...
0740.609.547
25 Jul 21:39
suprafata 51 mp
decomandat
utilat
mobilat
420 € 450 € B
VICTORIEI PIATA,  in intersectie, chiar in Piata Victoriei, proprietar, apartament penthouse cu terasa, 59+33 mp terasa, 2 lifturi, etaj 12/12, imobil nou, paza si supraveghere video, Contract...
0720.223.531
25 Jul 21:27
suprafata 93 mp
decomandat
utilat
mobilat
700 € negociabil B
EROII REVOLUTIEI, proprietar, etaj 6/7, centrala termica, usa metalica, geamuri termopan, balcon inchis clasic,
0741.010.211
; cristinel_seremet@yahoo.com
25 Jul 15:56
suprafata 48 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
SALA PALATULUI,  Stirbei Voda, 2 camere, semidecomandat, 45 metri patrati, parter, recent renovat, nemobilat, semiutilat. Proprietar,
0762.641.261
25 Jul 14:52
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat partial
nemobilat
350 € B
MILITARI,  Kaufland, proprietar, living spatios, 2 canapele ext., 2/2, renovat complet, dressing, imbunatatiri multiple, usa metalica RDS, cada colt, apropiere Kaufland, Lidl, Autogara...
0737.483.815
25 Jul 13:57
suprafata 68 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
235 € luna B
BERCENI proprietar inchiriez apartament 2 camere, zona metrou Dimitrie Leonida,
0761.611.633/ 0763.839.406
25 Jul 13:47
mobilat
220 € B
TITAN,  Liviu Rebreanu, proprietar, mobilat si utilat modern, etaj 5/10, chirie 1+1, la 5 min. de statia metrou Titan, intrare pe aleea Barajul Sadului din Liviu Rebreanu, P-ta Minis,
0732.903.910/ 0736.372.474
25 Jul 12:16
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
PANDURI  stradal proprietar, etaj 8/8, usa metalica, tv led, internet, aer conditionat
0770.355.332
25 Jul 12:12
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
TITAN,  Pallady, metrou Nicolae Teclu, Policolor, complex rezidential 2015, mobilat si utilat lux, etaj 2/11, prima inchiriere, totul nou, centrala proprie, 500 metri distanta de metrou...
0730.631.592/ 0745.074.475
; hancasionut@gmail.com
25 Jul 11:41
suprafata 53 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 € B
UNIRII  Natiunile Unite, bloc turn, proprietar, finisaje de calitate, etaj 8/16, vedere panoramica, aer conditionat, tv, pat dublu rabatabil, contract ANAF, liber, Izvor, Centrul Vechi,...
0722.637.939
25 Jul 11:05
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
590 € B
MOSILOR,  Eminescu, proprietar, liber, complet mobilat modern si utiliat, stradal Mosilor in intersectie cu Eminescu, acces tramvai, troleibuz, metrou, magazine, farmacii, bloc construit...
0744.441.814
; laura.piscan@gmail.com
25 Jul 11:00
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
360 € B
BRANCOVEANU, proprietar, ap 2 camere decomandat mobilat utilat modern cu toate utilita?tile aer conditionat rulouri la geam internet cablu aragaz frigider masina spa?lat,
0761.989.824
25 Jul 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
UNIRII PIATA,  2 min. metrou, zona Horoscop, proprietar, contract inclus, apartament 2 camere, balcon, etaj 1/8, constructie 1990, zona monitorizata video, liber 01.08.2016, exclus comisioane...
0731.266.303/ 0733.690.056
; cojo_horatiu@yahoo.com
25 Jul 11:00
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
680 € negociabil B
UNIRII,  Rond Cosbuc, apropiere Parc Carol, Casa Poporului, proprietar, apartament in vila, dormitor+living, terasa, proaspat renovat, complet mobilat si utilat modern, centrala proprie,...
0723.553.880
25 Jul 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € luna B
MILITARI, proprietar, inchiriez apartament 2 camere, Militari, Iuliu Maniu, vis-a-vis de Piata Veteranilor, aer conditionat, acces metrou, liber,
0767.228.110
25 Jul 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
SALAJ  -Pricopan, proprietar inch. apartament 2 camere;
0731.765.566
25 Jul 11:00
utilat
mobilat
B
PETRE ISPIRESCU, bucatarie utilata, mobilata, proprietar, ok,
0745.082.083
25 Jul 11:00
suprafata 33 mp
decomandat
mobilat partial
800 L B
BABA NOVAC proprietar inchiriez apartament 2 camere, parter, pt. firme, iesire separata, negociabil,
0799.799.211
25 Jul 11:00
suprafata 54 mp
500 € B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, proprietar, apartament 2 camere, etaj 2/4, renovat, bloc reabilitat,
0735.275.630/ 0767.304.316
25 Jul 11:00
decomandat
utilat
mobilat
280 € B
RAHOVA PIATA  vis-a-vis Mega Image, proprietar, in bloc nou, centrala proprie, totul este nou,
0767.243.988
; hasyalb@yahoo.com
25 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
AGRICULTORI,  Iancului, proprietar, apartament 2 camere renovat, mobilat, utilat,
0752.174.286
; calin.c.mihai@gmail.com
25 Jul 11:00
suprafata 53 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
340 € B
TITAN, apartment cu 2 camere la etajul 8 din 10, in Complexul Pallady Residence, la 700 m de metrou Nicolae Teclu, complet mobilat si utilat, nou, prima inchiriere, contract legat,...
0786.535.508
25 Jul 11:00
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € B
SEBASTIAN,  Liberty Mall, OMV, Electromagnetica, 6/8, reabilitat termic, renovat, utilat, mobilat modern, toate facilitatile, liber, proprietar,
0722.207.008
; calin.avram@gmail.com
25 Jul 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
CHITILA SOSEA  sector 1, proprietar, 2 camere, etaj2/2, terasa, contorizare, centrala, aer conditionat, gresie, faianta, parchet,
0722.221.078
25 Jul 11:00
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
PAJURA,  5 min. metrou, proprietar, pe termen lung, parter din 4, curat, modificat in 2 dormitoare + un living mic, complet mobilat si utilat complet, Ratb in zona,
0745.629.311
25 Jul 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 € B
DRUMUL TABEREI  Favorit direct proprietar, spatios, recent renovat, intr-o zona plina de verdeata, retras de zgomotul intens al bulevardului,
0761.680.008
25 Jul 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 € B
KISELEFF,  Clucerului, str. Nicolae Racota nr. 2, proprietar, aer conditionat, masina de spalat, termopan,
0723.408.129
25 Jul 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
CRANGASI, proprietar, gresie, faianta, parchet, usa metalica etaj 9, bloc civilizat, vis a vis de piata, nu platesc comision agentiilor, rog si ofer seriozitate,
0784.666.555
; Lory_cont@yahoo.com
25 Jul 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
299 € B
AVIATORILOR,  Kiseleff, chiar in fata Guvernului, in Piata Victoriei, proprietar, apartament penthouse cu terasa, 59+33mp terasa, 2 lifturi, etaj 12/12 imobil nou, paza, supraveghere video,...
0720.223.832
25 Jul 11:00
suprafata 93 mp
decomandat
utilat
mobilat
700 € negociabil B
BERCENI,  Oltenitei, proprietar, apartament 2 camere, decomandat, etaj 2/ 4, 2 balcoane, semimobilat si utilat, termen lung,
0722.152.746
25 Jul 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
260 € B
BUCURESTI,  sector 3, 100 m de metrou Mihai Bravu, proprietar. Apartament cu 2 camere in bloc nou. Final. 2015. Parcare privata langa bloc, tv, frigider, maina de spalat,
0741.296.284
; liliacernomoret@gmail.com
25 Jul 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 € B
DRUMUL TABEREI,  Cetatea Histria, proprietar, liber, complet mobilat si utilat lux. Colaborez agentii-platesc comision. Fara animale de companie. Full aer conditionat,
0737.037.037
25 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
DOROBANTI, proprietar, apartament 2 camere decomandat mobilate si utilate modern in zona Dorobanti- Lic Caragiale. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat,
0744.884.495/ 0744.884.495
; mgorescu75@yahoo.com
25 Jul 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € luna B
MALCOCI, proprietar, exclus intermediari, 6/8, confort 1, 2 luni, garantie, frigider mic, masina spalat, fara aragaz,
0723.817.338
25 Jul 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
200 € B
BUZOIENI, proprietar direct inchiriez apartament 2 camere, pe termen lung, negociabil;
0721.308.103
25 Jul 11:00
decomandat
B
TIMISOARA BULEVARD, proprietar, apartament 2 camere, nou, aer conditionat, nu doresc sa fiu contactat de agentii,
0742.952.131
; nutandreea@gmail.com
25 Jul 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
13 SEPTEMBRIE, stradal, proprietar, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, mobilat / utilat modern, recent renovat,
0734.805.256
25 Jul 11:00
suprafata 60 mp
300 € B
SEBASTIAN,  zona, cu Rahova, in spatele bancii BRD, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 3/8, bloc reabilitat;
0767.344.181
25 Jul 11:00
decomandat
utilat
mobilat
B
BRANCOVEANU  metrou, Padesu, ap. 2 camere conf.1, etaj7/8, an const.1989, imbunatatiri, proprietar,
0732.326.275
25 Jul 11:00
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 € B
TINERETULUI, direct proprietar, apartament 2 camere liber, fata parc la 5 minute metrou. Nu colaborez cu agentii, negociabil,
0740.021.696
25 Jul 11:00
utilat
mobilat
350 € B
RAHOVA  Teius proprietar renovat, curat, liber, etaj 8/10, confort 1 sporit, plita, cuptor, frigider, masina spalat, vedere panoramica
0745.316.610
; ghituleasad@yahoo.com
25 Jul 11:00
suprafata 57 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
OBOR, proprietar, 6/8, parchet, gresie, faianta, apometre, repartitoare, termopan, masina spalat, aer conditionat, usa metalica, garantie+
0723.966.065
25 Jul 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
mobilat
280 € B
BERCENI  Aleea Ucea, direct proprietar, in apropiere de metrou Aparatorii Patriei, masina de spalat, frigider, gresie faianta, parchet, avans 1+1. Liber din 21 iulie. Exclus cu animale...
0760.542.751
25 Jul 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
DECEBAL,  adiacent Decebal, str. Mesterul Manole, bloc 4 etaj, proprietar, curat, aer conditionat, utilat partial, exclus agentii, chiria 1.350 lei, garantie, 2.000lei.
0722.264.586
; adymagazin@gmail.com
25 Jul 11:00
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat partial
mobilat partial
1.350 L B
POLONA, proprietar, apartament 2 camere la curte, 1940, parter, in vila reabilitata, civilizata, complet renovat, mobilat si dotat, gresie, faianta, termopan, jaluzele, centrala...
0721.535.103
25 Jul 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
550 € B
COLENTINA ap. 2 camere, asa cum vrei tu, modern, proprietar;
0760.506.930
25 Jun 11:38
decomandat
utilat
mobilat
B
CRANGASI,  Nicolae Oncescu, constructie 1985, proprietar, parter bloc, contorizat, angajati fete, cuplu, 1+1,
0774.669.372
03 May 13:13
suprafata 53 mp
decomandat
utilat
mobilat
290 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 26 Jul 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD