Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (61 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
DOAMNA GHICA  stradal bloc nou, bucatarie open, centrala proprie, contorizat, loc parcare, proprietar, liber, fara animale de companie, numai termen lung, etaj 1, impecabil, are sufragerie...
0733.229.966/ 0769.305.070
29 Apr 15:02
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 € B
BANEASA proprietar. Recent renovat. Mobilier si electrocasnice noi. Vecinatati: Antena 1, Aeroport Baneasa, Casa Presei, Herastrau
0749.316.622
29 Apr 14:22
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
355 € B
LACUL TEI, proprietar inchiriez apartament 2 camere, 1980, etaj 5, modern, gresie, faianta, termopan, garantie 1.000 L,
0726.748.096
27 Apr 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
mobilat
260 € B
TINERETULUI proprietar - inchiriez ap 2 cam conf 1 la parcul Lumea Copiilor , ap este mobilat, utilat, recent renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 ac. loc parcare,...
0741.368.080/ 0765.446.030
27 Apr 22:29
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 € B
BRANCOVEANU,  101, proprietar, super lux, 1/10, stradal, mobilat si utilat nou cu masina de spalat+vase, canapele piele, jaluzele exterioare, cuptor, aer conditionat, cabina dus, lcd,...
0774.581.247
27 Apr 20:00
suprafata 63 mp
decomandat
utilat
mobilat
340 € B
DRUMUL TABEREI,  Valea Ialomitei, proprietar, renovat lux 2015, parter/4, frigider, tv+internet, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, 2 balcoane sparte inchise termopan,...
0763.691.816
; avocatiliemarius@yahoo.com
27 Apr 19:08
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
TIMPURI NOI,  5 minute metrou, mobilier modern, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat recent, adiacent Tineretului, Cantemir, Unirii, Nerva Traian, proprietar ok,
0731.547.058
27 Apr 14:15
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € B
ROSETTI  CA, centru Magheru, proprietar, etaj 7/8, fara bulina, vedere/ parcare curte interioara, aragaz, frigider, termopan, gresie/ faianta, parchet, balcon, usa metalica, liber, 1+1...
0721.285.839
27 Apr 11:58
suprafata 37 mp
decomandat
utilat
nemobilat
270 € B
POLITEHNICA  Quadra Place, complex nou, acces din Iuliu Maniu / Virtutii, la 2 min. cu masina de Spiru Haret/ Politehnica, Mall-ului Afi Palace Cotroceni. Anunt proprietar,
0730.109.005
; andreea.mitru@benevo.ro
27 Apr 11:00
suprafata 90 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
420 € B
DOAMNA GHICA,  stradal, bloc nou, bucatarie open, centrala proprie, contorizat, loc parcare, proprietar, liber, fara animale de companie, numai termen lung, etaj 1, impecabil, are sufragerie...
0733.229.966/ 0769.305.070
27 Apr 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 € B
MILITARI,  str. Babesti, proprietar, confort 1 sporit, 2 aer conditionat, gresie, faianta, parchet, balcon 10 m, usa metalica, termopan, cuptor microunde, lcd, 2 tv, internet, toate...
0765.546.497
27 Apr 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
DRUMUL TABEREI,  stradal, Bd. Timisoara, etaj 1/10, liber, totul modern, aer conditionat, tv, toate imbunatatirile, balcon. Direct proprietar 1+1 avans,
0723.596.994
; precopbogdan@gmail.com
27 Apr 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
220 € B
MILITARI,  Gorjului, proprietar, 10/10, mobilat si utilat nou, 7 minute distanta metrou Gorjului. Termopane, aer conditionat in ambele camere, gresie, faianta, parchet, noi. Camara, usa...
0731.364.250
27 Apr 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
DOROBANTI, proprietar. Apartament superb, amenajat complet pt noii locatari. La 2 min. de metrou, in vecinatatea Romana, Victoriei, Floreasca, Herastrau. Etaj 5/10, usa metalica, 2 aer...
0787.809.826
; cuclea.ionica@gmail.com
27 Apr 11:00
suprafata 53 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 € B
STEFAN CEL MARE, proprietar, bloc 1986, 2 camere, suprafata 60 metri patrati, etaj 1/10, renovat mobilat nou modern living 40 metri patrati, metrou 5 min aproape de Romana, Dorobanti, Victoriei,...
0733.148.122
27 Apr 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
390 € B
TEI,  in zona Facultatea de Constructii, proprietar,
0722.594.804
27 Apr 11:00
1.100 L B
BRANCOVEANU,  Berceni, an constructie 1982, etaj 5, proprietar, inchiriez 2 camere, stradal, recent renovat, semimobilat,
0726.617.836
27 Apr 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
230 € B
SECTOR 4, proprietar. Cu contract ANAF, full mobilat, aer conditionat, frigider, masina spalat automata, aragaz, balcon, termopane, usa metalica, etj 10 cu doua lifturi, pretabil doua...
0724.027.500
; grigorediaconu@yahoo.com
27 Apr 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 € B
BANEASA, proprietar ofer un apartament superb la prima inchiriere in Greenfield, Baneasa. Centrala proprie, etaj 1, luxos mobilat si utilat. Tel:
0730.657.524
; roxana.serban@grupo-fdp.com ; http://www.grupo-fdp.com
27 Apr 11:00
suprafata 64 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
420 € B
BERCENI,  Piata Sudului, proprietar, apartament 2 camere, complet renovat, mobilat si utilat, disponibilitate imediata. Mijloace de transport: metrou, RATB. Vecinatati: Sun Plaza, Piata...
0745.277.991/ 0724.037.614
27 Apr 11:00
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
340 € luna B
DRUMUL TABEREI,  proprietar, complet mobilat.
0730.151.117
27 Apr 11:00
suprafata 42 mp
mobilat
B
TITAN,  Tina Petre nr. 11, bl. 39, proprietar, exclus agentii, etajul 3 renovat complet, totul nou, elegant, bloc 1982, reabilitat, foarte linistit, parc Titan, metrou, Diham, Arena...
0744.666.958
27 Apr 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 € B
RAHOVA, proprietar 2 camere in bloc nou decomandat, Piata Rahova vis-a-vis Mega Image, mobilat, utilat complet, centrala termica,
0767.243.988
; HASYALB@YAHOO.COM
27 Apr 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
MILITARI,  Piata Veteranilor-Timonierului, etaj 9/10 decomandat, liber, proprietar, nemobilat, pret discutabil,
0743.336.703
27 Apr 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
230 € B
DRUMUL TABEREI,  stradal, Bd. Timisoara, etaj 1/10, liber, totul modern, aer conditionat, masina de spalat, parchet, gresie, faianta, termopan, toate imbunatatirile, balcon. Direct proprietar...
0723.596.994
; precopbogdan@gmail.com
27 Apr 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
230 € B
DRUMUL TABEREI  Romancierilor, proprietar, parter, finisaje deosebite, mobilat complet/ modern, dressing, gresie, faianta, parchet, inchiriere termen lung
0730.365.825
27 Apr 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
280 € B
TINERETULUI,  Asmita, bloc 2008, etaj 7/17, mobilat si utilat modern, aer conditionat, 2 bai, dressing mare, terasa 20mp, vedere Delta Vacaresti, aproape Timpuri noi, Mihai Bravu, Mall Vitan,...
0723.538.181
; bianca_ase@yahoo.com
27 Apr 11:00
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat
599 € B
UNIRII,  Splaiul, complex rezidential Confort City, et. 6/11, loc parcare inclus, vedere deschisa, mobilat modern, spatios si luminos, usa metal, centrala, hota, masina spalat, catv-net,...
0722.807.465
; udar78@yahoo.com
27 Apr 11:00
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 € B
VITAN Rin Grand Hotel, lux, direct proprietar,
0733.013.063
27 Apr 11:00
suprafata 50 mp
utilat
mobilat
400 € B
BERCENI  nr. 96, Bucuresti, proprietar, persoana juridica, apartamente noi la cel mai bun pret, mobilate si nemobilate, detalii site, metrou, foto pe site, chiriemonaco.ro...
0735.031.550
; victor.marinescu@monacotowers.ro ; http://www.chiriemonaco.ro
27 Apr 11:00
suprafata 63 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 € B
UNIRII PIATA, proprietar direct, fara comision la inchiriere ultracentral, bd unirii fantani, 2 camere stradal, lux 2/ 9, recent renovat aer conditionat, 2 tv lcd, scara are paza si camere...
0747.330.114
; cristiboxing@yahoo.com
27 Apr 11:00
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 € B
BERCENI,  in zona Straja/Huedin, stradal, proprietar, apartament 2 camere etaj 5/ 10, parchet, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, renovat recent, 1+1, liber, acces facil...
0721.122.700/ 0728.123.200
27 Apr 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.200 L B
IANCULUI, foarte spatios, etaj 2/8, gresie, faianta, parchet, termopane, mobila Mobexpert + Ikea, vedere superba, intrare stradala, aer conditionat, balcon mare, led tv, WiFi, liber,...
0770.232.415/ 0721.558.975
27 Apr 11:00
suprafata 61 mp
utilat
mobilat
335 € 350 € B
BANEASA,  Greenfield, vedere superba, intimitate luminos, etaj 4/5, lift, nou, centrala, masina spalat vase, hota, cuptor electric, Smart TV, terasa 7 metri patrati, aer cond, loc...
0724.252.554
27 Apr 11:00
suprafata 69 mp
utilat
mobilat
390 € B
DOAMNA GHICA,  stradal, bloc nou, bucatarie open, centrala proprie, contorizat, loc parcare, proprietar, liber, fara animale de companie, numai termen lung, etaj 1, impecabil, are sufragerie...
0733.229.966/ 0769.305.070
27 Apr 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 € B
LONDRA,  str. Capitale, et. 4/4, bine compartimentat si modern, proprietar ok. Vecinatati: P-ta Victorei, Aviatorilor, Kiseleff, Banu Manta, 1 Mai, Titulescu, Polona, Floreasca, Beller,...
0724.391.930
; lucian@matimobiliare.ro ; www.matimobiliare.ro
27 Apr 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 € B
DOAMNA GHICA,  stradal, bloc nou, bucatarie open, centrala proprie, contorizat, loc parcare, proprietar, liber, fara animale de companie, numai termen lung, etaj 1, impecabil, are sufragerie...
0733.229.966/ 0769.305.070
27 Apr 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 € B
MILITARI proprietar, Militari Residence, etaj 7/ 9, totul nou, 20 metri statie RATB,
0722.462.185
; zavalita2002@hotmail.com
27 Apr 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
255 € 275 € B
GRIVITEI CALEA  Chibrit proprietar, curat, etaj 6, aer conditionat, usa metalica gresie, faianta, parchet, modern, balcon inchis,
0723.019.742
27 Apr 11:00
suprafata 52 mp
semidecomandat
mobilat
1.300 L B
MILITARI  strada Iedului, spatios, gresie, faianta, parchet, termopane, internet, cablu, situat la 7 minute de metrou Gorjului, proprietar,
0721.237.008
27 Apr 11:00
suprafata 60 mp
utilat
mobilat
230 € B
NICOLAE GRIGORESCU, 7/10, renovat 2016, aer conditionat, balcon 11 m termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, negociabil, proprietar,
0731.669.930
27 Apr 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € B
TEIUL DOAMNEI, proprietar inchiriez apartament 2 camere, faianta, gresie, parchet, etaj 4,
0722.773.404
27 Apr 11:00
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
TITAN, proprietar, confort plus 1, in bloc nou (2015), etaj 1/4, lift, garaj la subsol accesibil cu liftul, negociabil,
0769.754.394/ 0744.318.370/ 0740.755.500
27 Apr 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
mobilat
350 € B
SEBASTIAN,  Dumbrava Noua - Mega Image, proprietar, toate facilitatile, foarte curat, liber. Rog seriozitate,
0723.607.414
27 Apr 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 € B
PANDURI,  Spitalul Panduri, proprietar inchiriez apartament 2 camere, stradal,
0726.946.119
27 Apr 11:00
mobilat
300 € luna B
MIHAI KOGALNICEANU PIATA, proprietar ofer 2 camere, etaj 3, doresc student (a),
0727.250.201
27 Apr 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
OBOR proprietar inchiriez 2 camere, in complex Rose Garden, constructie 2010, etaj 4,
0730.657.524
; roxana.serban@grupo-fdp.com ; www.grupo-fdp.com
27 Apr 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
COLENTINA,  complex Rose Garden, proprietar, etajul 6/11, vedere interior Complex, luminos, mobilat modern Mobexpert, utilat complet, canapea extensibila, parcare stradala. Prima inchiriere,
0745.033.449
27 Apr 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
390 € B
ZETARI  Baciului constructie 1980, gresie, faianta, parchet, aragaz, frigider, usa metalica, interfon, curat, proprietar, 1+1
0758.580.009
27 Apr 11:00
suprafata 78 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 € B
TINERETULUI, proprietar inchiriez apartament 2 cam, confort 1 - Pridvorului - Parcul Copiilor - Timpuri Noi, recent renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, interfon, aer...
0765.446.030/ 0741.368.080
27 Apr 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 30 Apr 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD