Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (76 anunțuri)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
CIMITIRUL ARMENESC,  7 min. de metrou Iancului, proprietar inch. 2 camere, mobilat modern,
0766.736.335
31 Oct 23:49
decomandat
utilat
300 €
B
DRISTOR, proprietar, modern, totul nou, etaj 1, termen lung;
0721.070.913
31 Oct 22:49
decomandat
utilat
mobilat

B
PANTELIMON, proprietar, 3/4, confort 2, renovat, gresie, faianta, t, usa metalica ac. Exclus intermediari, 1l+1l;
0722.256.296
31 Oct 21:45
suprafata 28 mp
semidecomandat
utilat

B
OLTENITEI  nr. 121, proprietar, 2 camere, stradal, 4/10, cu imbunatatiri,
0760.269.650/ 0725.314.193
31 Oct 16:11
semidecomandat
utilat
mobilat
280 €
B
VICTORIEI,  Amzei, ap. 2 camere, parter, curat, proprietar;
0752.123.001/ 0768.678.756
31 Oct 14:57

B
UNIRII,  Natiunile Unite, aer conditionat, frigider, aragaz, cuptor electric, masina de spalat, centrala, avans 1 si 1 garantie, bloc din 1936, etaj 2/5, proprietar,
0741.900.033
; vasile.diana@gmail.com
31 Oct 14:32
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
BANEASA,  Zoo, Greenfield, proprietar, imobil amenajat si utilat lux, constructie 2008, parcare proprie, in apropiere de complex Mall Baneasa, Ikea, Carrefour, aeroport, etc.,
0721.282.858/ 0758.605.370
; generalbogani@yahoo.com
31 Oct 14:30
suprafata 74 mp
utilat
mobilat
399 €
B
MAGHERU,  Biserica Italiana, 8/9, terasa de 25 metri patrati, mobilat si utilat lux, 2 bai, cabina dus cu hidromasaj, jacuzzi, 2 aer conditionat, renovat recent, vedere panoramica,...
0721.813.004/ 0720.301.104
31 Oct 13:51
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
430 €
luna
B
MOSILOR  nr. 262, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 7/7,
0722.228.833
31 Oct 12:43
mobilat partial
270 €
B
DRUMUL TABEREI,  proprietar, bulevard, Ratb la scara, renovat in august, aragaz, frigider, masina spalat, tv, pat de mijloc, mobila Ikea, aer conditionat, gresie, faianta, termopan, parchet,...
0724.477.267
31 Oct 12:18
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
B
GARA DE NORD, proprietar, izolat termic, zona linistita, in vila, cu intrare separata, termen lung,
0722.175.542
31 Oct 11:43
semidecomandat
mobilat
250 €
B
CRANGASI, proprietar, curat, liber,
0723.396.555/ 0786.466.746
31 Oct 11:27
mobilat
300 €
B
ROSETTI, proprietar inchiriez urgent 2 camere stil duplex cu scara interioara, renovat recent, 2 bai, jacuzzi, termopan, centrala proprie, usa metalica, boxa, frigider, masina de spalat,
0723.273.998
; iulianaispas@yahoo.com
31 Oct 11:00
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
430 €
luna
B
DRUMUL TABEREI  Valea Oltului, et. 1/4, gresie, faianta, parchet, t, mobila noua, 2 aer conditionat, loc parcare, proprietar, fara agentii,
0744.656.848
; antoanela.stefanidis@gmail.com
31 Oct 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €
B
UNIRII,  Mircea Voda, langa Camera de Comert, proprietar, etaj 3/8, curat, bucatarie mobilata, vedere stradala, pt birou sau locuit vecinatati: Tineretului, Timpuri Noi, Decebal, exclus...
0723.183.968
31 Oct 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat partial
nemobilat
370 €
B
MILITARI  Valea Lunga, la 5 min. de metrou Gorjului, disponibil imediat, proprietar, nu este negociabil,
0723.513.318
; razvydoc@yahoo.com
31 Oct 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
1.100 L
B
DOROBANTI  ultracentral Victoriei, Beller, capitale, str. Argentina, in vila, etaj 2, renovat cu materiale de calitate, chochet, elegant, totul nou, bucatarie mobilata utilata, restul ap...
0722.226.124
; ani.grosu@yahoo.com
31 Oct 11:00
suprafata 57 mp
decomandat
utilat
nemobilat
580 €
B
RAHOVA PIATA,  vizavi de Mega Image, 2 camere, proprietar, bloc nou, totul nou,
0765.802.450/ 0732.486.419
31 Oct 11:00
utilat
mobilat
280 €
B
UNIRII,  Bulevard, Zepter, urgent, proprietar, apartament 2 camere lux, renovat recent, plata 1+1, fara comision, agentie, merita vizionat, exclus agentiile imobiliare. Liber, poate fi...
0761.393.817
31 Oct 11:00
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
DRUMUL TABEREI, proprietar, bulevard, Ratb la scara, renovat in august, aragaz, frigider, masina spalat, tv, pat de mijloc, mobila Ikea, aer conditionat, gresie, faianta, termopan, parchet, 1...
0724.477.267
31 Oct 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
B
VICTORIEI,  Banu Manta, imobil finalizat 2014, apartamente lux, 2 camere, finisaje deosebite, primul chirias, pretabil locuit sau firma, proprietar,
0768.987.129/ 0723.009.355
; www.aviatiei-north-residence.ro
31 Oct 11:00
suprafata 77 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
500 €
B
MIHAI BRAVU  Unirii splai nou, 2 camere, etaj 1, in vila cu 4 apartament constructie 2013, contorizat individual, centrala proprie, bucatarie utilata, rezidential, la 50 m de Splai (statie...
0742.131.434/ 0733.420.863
; ioanavoicu64@yahoo.com
31 Oct 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat partial
nemobilat
350 €
B
BERCENI  Aleea Uioara, an 1978, etaj 1, gresie, faianta, t, usa metalica proprietar,
0770.244.457
31 Oct 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
RESITA PIATA, proprietar, centrala proprie, etaj 1/4,
0766.599.249/ 0762.646.588
31 Oct 11:00
semidecomandat
mobilat
900 L
luna
B
CALARASILOR CALEA, direct de la proprietar, stradal, 3/8, renovat, bucatarie americana open space utilata complet, balcon inchis, paza, vecinatati: Agip, metrou Piata Muncii, Decebal, Hyperion,...
0722.682.012
31 Oct 11:00
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 €
B
UNIRII, direct de la proprietar, stradal, 1/8, primul chirias dupa renovare 2014, 3 balcoane, mobilat Mobexpert, bucatarie utilata nou, termopane, vedere splendida bulevard, vecinatati:...
0722.682.012
31 Oct 11:00
suprafata 76 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
UNIRII,  1 min de statia de metrou, proprietar, ap 2 camere, vedere spre Centru Istoric, parchet nou, masina de spalat, termopane,
0723.408.129
31 Oct 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
325 €
B
SEBASTIAN, proprietar, parter/10, confort 1, mobilat modern si utilat complet, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, masina spalat, TV led, frigider, aragaz, loc de parcare...
0762.268.407/ 0722.250.178
31 Oct 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
ROMANA,  stradal, 2 minute metrou, constructie 1984, mobilat modern, masina de spalat, termopan, parchet, 2x aer conditionat, adiacent Mosilor, Universitate, Stefan cel Mare, Floreasca,...
0731.547.058
31 Oct 11:00
suprafata 62 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
BANEASA, proprietar inchiriez apartament 2 camere, Greenfield, parter, complet mobilat si utilat. Fara comision,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
31 Oct 11:00
suprafata 63 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
luna
B
BANEASA, proprietar inchiriez fara comision apartament 2 camere, Greenfield, etaj 1/3,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
31 Oct 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
375 €
luna
B
IANCULUI, proprietar inch. apartament 2 camere, etaj3/8, fara agentii imobiliare,
0726.903.091
31 Oct 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
BANEASA, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 1, partial mobilat, renovat complet,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
31 Oct 11:00
suprafata 71 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
375 €
luna
B
UNIRII proprietar inchiriez apartament 2 camere, zona Unirii, etaj 7,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
31 Oct 11:00
suprafata 46 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 €
luna
B
UNIVERSITATE,  2 minute metrou, stradal, mobilat modern, centrala termica proprie, masina de spalat, termopan, parchet, aer conditionat, adiacent Romana, Dorobanti, Unirii, Cismigiu,...
0731.547.058
31 Oct 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 €
B
VICTORIEI,  Banu Manta, imobil finalizat 2014, apartamente lux, 2 camere, finisaje deosebite, primul chirias, pretabil locuit sau firma, proprietar,
0768.987.129/ 0723.009.355
; www.aviatiei-north-residence.ro
31 Oct 11:00
suprafata 77 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
500 €
B
CITY MALL  complex rezidential bloc nou 2012, lift, masina spalat, tv, frigider, cup. microunde, hota, cablu internet, paza, parcare, piscina, sala fitness gratuit, stradal langa tranvaiul...
0762.219.696
31 Oct 11:00
decomandat
utilat
mobilat
275 €
B
AVIATIEI,  Baneasa, str. Zeletin, bloc 2012, 1/6, 1 loc parcare, subteran, paza, lift, balcon, complet mobilat, utilat, masina spalat, Wi-Fi, led tv,1 aer conditionat, centrala apartament,...
0755.473.238
; sfrazvan@yahoo.com
31 Oct 11:00
suprafata 62 mp
decomandat
utilat
mobilat
650 €
luna
B
BUCURESTII NOI,  Damaroaia, proprietar inchiriez apartament nou 2 camere. Pozitie excelenta - 7 min pana la metrou. Excelent pentru cineva care lucreaza in zona de Nord,
0752.017.155
; razvan_moni@yahoo.com
31 Oct 11:00
suprafata 46 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
335 €
B
VICTORIEI,  Banu Manta, imobil finalizat 2014, apartament lux, finisaje deosebite, primul chirias, pretabil locuit sau firma, proprietar,
0768.987.129/ 0723.009.355
31 Oct 11:00
suprafata 90 mp
decomandat
utilat partial
nemobilat
700 €
B
PANTELIMON,  vizavi Hotel Lebada, langa Mega Image, proprietar inchiriez apartament 2 camere,
0722.517.965
31 Oct 11:00
nemobilat
750 L
B
UNIRII,  Mircea Voda, proprietar, blocul de langa Camera de Comert, etaj 3/8, curat, nemobilat, bucatarie mobilata, vedere stradala, vecinatati: Tineretului, Timpuri Noi, Decebal,...
0723.183.968
31 Oct 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat partial
nemobilat
370 €
B
DOROBANTI,  Capitale, ultracentral, Victoriei, Beller, Argentina, proprietar, apartament in vila, etajul 2/ 2, renovat complet si recent, elegant, centrala proprie de apartament, termopan,...
0737.469.842
; anigrosu80@gmail.com
31 Oct 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat partial
nemobilat
600 €
B
BRANCOVEANU, proprietar, etaj 1, nu dau comision la firme,
0765.754.333
31 Oct 11:00
utilat
mobilat
350 €
B
PANTELIMON, proprietar, confort 2, etaj 3/ 4, aer conditionat, gresie, faianta, t, usa metalica renovat recent. Doresc familie serioasa, exclus studenti. 250 € 1+1 si garantie,
0722.256.296
31 Oct 11:00
suprafata 28 mp
utilat
mobilat
250 €
B
CISMIGIU,  Brezoianu, proprietar, apartament elegant, 6/6, 50 mp utili, living 26 metri patrati, terasa 36 metri patrati, centrala termica proprie, aer conditionat, complet mobilat si utilat,
0720.034.598
31 Oct 11:00
utilat
mobilat
550 €
B
BASARABIA,  Diham, proprietar, stradal, etaj 3/9, liber,
0723.993.780
31 Oct 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
280 €
B
BUCUR OBOR, proprietar, apartament, parchet clasic, usa metalica, contorizat, etajul 6/10, bloc linistit, reabilitat termic. Intretinere redusa, curat. Apropiere metrou, piata, 1+1,...
0752.073.508
; serban1958@gmail.com
31 Oct 11:00
suprafata 47 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat

B
BANEASA,  Zoo, Greenfield, proprietar, imobil amenajat si utilat lux, constructie 2008, parcare proprie, in apropiere de complex Mall Baneasa, Ikea, Carrefour, aeroport, etc.,
0721.282.858/ 0758.605.370
; generalbogani@yahoo.com
31 Oct 11:00
suprafata 74 mp
utilat
mobilat
399 €
B
MUNCII PIATA, etaj 7/11, stradal, liber, proprietar, complet mobilat si utilat, recent renovat, vizavi de Parcul National, la 5 min. de metroul Muncii, zona foarte linistita si civilizata,...
0723.123.603
31 Oct 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
270 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 01 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD