Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (80 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
ROSU  Padurea Rosu, 2 camere, direct proprietar, parcare asigurata,
0724.833.030
11 Feb 12:33
suprafata 62 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
TINERETULUI, direct proprietar, apartament 2 camere spatios, liber, la 5 minute metrou. Nu colaborez cu agentii,
0740.021.696
11 Feb 12:11
utilat
mobilat
300 € B
BERZEI,  Cismigiu, Stirbei Voda, proprietar, inchiriez/ vand dem. in vila P+1, luminos, modernizat in totalitate , 2 accese din care unul stradal, multifunctional,
0722.685.234/ 0737.285.596
; finkmust@yahoo.com
11 Feb 11:46
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
550 € luna B
DRUMUL TABEREI,  Valea Ialomitei, 5/10, renovat capital (termopan, gresie, faianta, parchet), mobilat nou Ikea & complet utilat ianuarie 2016. Liber. Prima inchiriere. Direct proprietar. Exclus...
0744.776.815
11 Feb 07:27
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € 300 € B
FERDINAND I BULEVARDUL, proprietar, ap deosebit, et 8/10, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, distrib EV, vedere degajata centru. Bloc reabilitat, vecini faini, 2 m RATB, 7 m Piata Obor si...
0745.050.491
; dorina.paun@gmail.com
10 Feb 21:05
suprafata 67 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
UNIVERSITATE,  Magheru, Biserica Italiana, et. 8/9, terasa de 25 metri patrati, renovat, 2 bai, cabina dus cu hidromasaj, jacuzzi, aer conditionat, vedere panoramica, proprietar,
0740.667.154/ 0721.813.004
10 Feb 17:11
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 € luna B
VICTORIEI CALEA,  vizavi Radisson Hotel, 5 min. metrou Piata Romana, et. 6/7, renovat si utilat lux, centrala termica, aer conditionat, balcon cu vedere Victoriei, proprietar,
0740.667.154/ 0721.813.004
10 Feb 17:10
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
450 € B
MILITARI RESIDENCE, proprietar, prima inchiriere, bloc nou, etaj 8, stradal, RATB 138, 178, 1 min., metrou Pacii aproape, 2 tv led 81 cm, modern, canapea extensibila, centrala termica, 2 lifturi,...
0742.495.725
10 Feb 14:42
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
289 € luna B
NERVA TRAIAN,  Emil Garleanu, imobil 1990, etaj 8/8, spatios si bine compartimentat, mobilat decent, curat. Proprietar ok. Vecinatati: Unirii, Zepter, Vitan Mall, Octavian Goga, Timpuri Noi,
0724.391.930
; lucian@matimobiliare.ro ; www.matimobiliare.ro
10 Feb 14:07
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € B
NICOLAE GRIGORESCU, proprietar, 6/10, liber, metrou N. Grigorescu, parc IOR, piata Salajan. Nu colaborez cu agentii imobiliare. Avans 1 + 1,
0723.190.707/ 0723.190.707
10 Feb 13:39
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
BASARABIA,  Bld., Arena Nationala, proprietar, mobilat complet, renovat recent, aer conditionat, gresie, parchet, termopane, etaj 4/4,
0722.357.314
10 Feb 13:23
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
BERCENI  - Drumul Gazarului, proprietar, 2 camere, 3/4, curat, gresie, faianta, termopane, parchet, usa metalica, apropiere Lidl, termen lung, 1+1 garantie,
0727.718.088
10 Feb 12:49
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
NERVA TRAIAN,  Alexandru Vlahuta 1, et. 1/8, spatios si bine compartimentat, curat si decent mobilat. Proprietar ok. Vecinatati: Mircea Voda, Octavian Goga, Timpuri Noi, Unirii, Zepter, Vitan...
0724.391.930
; lucian@matimobiliare.ro ; www.matimobiliare.ro
10 Feb 12:49
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
AVIATIEI, proprietar, apartament 2 camere mobilat si uitilat recent. Negociabil,
0760.943.063
10 Feb 12:45
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
430 € B
DECEBAL, proprietar inchiriez apartament 2 camere, 1980, 4/4,
0723.329.317/ 0765.791.662
10 Feb 12:43
suprafata 67 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
VITAN  Mall Zizin proprietar etaj 1/4, 2 balcoane, modern, bucatarie open space, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, loc de parcare, usa metalica
0724.443.524
; burduja.alina@yahoo.com
10 Feb 11:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
380 € B
GORJULUI,  Militari, proprietar, etaj 3, unei familii. 1+1 garantie,
0766.635.959
10 Feb 11:00
suprafata 54 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
SECTOR 3,  Bucuresti-Billa Titan, et. 9/10, apartament 2 camere cu mobila noua moderna, cu toate utilitatile. Loc de parcare propriu. Proprietar.
0743.333.363
10 Feb 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
TITAN  Auchan, 2 minute de metrou, complex rezidential Rasarit de Soare, etaj 5/11, scara D, utilat complet, mobila moderna, centrala proprie, paza, f. curat, sunt proprietar si nu...
0723.496.938/ 0785.509.570
10 Feb 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.500 L luna B
DRUMUL TABEREI,  Valea Danului, bloc nou, 75 metri patrati, P/5, decomandat, usa metalica, termopan, mobilat, utilat partial, centrala, cablu tv+net, balcon, liber, direct proprietar, 1+1...
0722.439.710
10 Feb 11:00
suprafata 75 mp
decomandat
utilat partial
mobilat
280 € B
CRANGASI,  1 min. de metrou, demisol, inalt imobil nou, intim, spatios, luminos, imobilier nou centrala, cont. individuala, seriozitate maxima, 1+1, proprietar, cuplu sau 1 pers. salariata,
0722.472.971
10 Feb 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
MOSILOR CALEA, proprietar, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, etaj 7/8, contorizat, liber,
0723.408.129
10 Feb 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
340 € B
RAHOVA  Salaj caut colega de apartament, camera disponibila in apartament 2 camere dec, etaj 1/4, zona civilizata Aleea Pricopan, 350 L/luna si 350 L la proprietar Flori;
0768.638.440
10 Feb 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
utilat
mobilat
B
TINERETULUI  bd., proprietar, bloc 1982, etaj 6/10, f. curat, sc. impecabila, monitorizare video, v-a-v 2 parcuri si Palatul Copiilor, Ratb la scara, metrou 5-7 min. inchiriez fara...
0723.642.172/ 0729.956.313
10 Feb 11:00
suprafata 57 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
340 € B
TINERETULUI inchiriez apartament 2 camere, bd Gh. Sincai (Mega Image), etaj 6/9, gresie, faianta, parchet, 2 tv, internet, masina spalat, frigider, aer conditionat, termopan, vedere...
0722.272.096
10 Feb 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
SALAJ,  complex, proprietar inchiriez apartament 2 camere confort 2, curat, etaj 2,
0765.495.157
10 Feb 11:00
utilat
200 € B
MILITARI RESIDENCE proprietar inchiriez apartament 2 camere Militari Residence parter- centrala termica, termostat, aer conditionat, masina de spalat, aragaz, cuptor, dressing. Toate pozele sunt...
0765.386.305
10 Feb 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 € B
DOROBANTI  -Perla, ap. 2 camere, renovat, toate imbunatatiri, etaj 9/10, mobilat modern, proprietar,
0722.537.838
10 Feb 11:00
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
CAROL PARCUL  2 camere, 2 min Parcul Carol, 5 min de Unirii, loc de parcare- curte, loc de gratar, gresie, parchet, faianta, termopane, centrala termica, aer conditionat, renovat in ian 2016,...
0721.242.618
; office@giovirec.ro
10 Feb 11:00
suprafata 78 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 € B
MILITARI proprietar inchiriez apt. 2 camere in complexul rezidential West Park, Militari, etaj: 8/10. Complexul beneficiaza de paza 24/7, loc de joaca pt copii,
0747.966.629
10 Feb 11:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 € B
FLOREASCA, proprietar, 2 camere, recent renovat, cu centrala noua;
0745.049.367
10 Feb 11:00
decomandat
B
COLENTINA  Tei, proprietar, complex rezidential Rose Garden, bloc nou, mobilat utilat lux, parcare, tv , paza permanenta BGS, etaj 4/8, vecinatati Pipera, Floreasca, Dorobanti, Bucur Obor,...
0723.183.968
10 Feb 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 € B
GRIVITEI CALEA,  Lainici, Medlife, et. 2/7, renovat, bloc reabilitat, mobilat modern, complet utilat si dotat, aer cond, balcon mare inchis, contorizat, vedere fata, spatiu verde, intre metrou...
0744.355.504
10 Feb 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
MOSILOR,  Eminescu, proprietar ofera apart. cochet, conditii deosebite, liniste, toate utilitatile, in vila singura curte;
0726.885.871/ 0762.274.705
10 Feb 11:00
B
AVIATIEI  - Str. Elena Caragiani, inchiriez 2 camere, etaj 1, recent renovat, 2 balcoane mari, luminoasa, parchet, termopan, net, cablu, proprietar;
0734.835.421/ 0721.869.202
10 Feb 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
nemobilat
B
DRISTOR,  Piata Ramnicu Sarat, 5 minute de metrou, confort 1, zona linistita, zona verde, bloc 4 nivele, etaj 1, negociabil, liber, proprietar, se poate viziona,
0722.539.184
10 Feb 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 € 300 € B
TITAN  Republica, Linda Residence, complex rezidential, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, contorizat, boxa 10 mp utili, proprietar, TVA 20% aplicabil,
0752.272.003
; info@secure-homes.ro ; www.secure-homes.ro
10 Feb 11:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat
250 € B
TITAN  Republica, Linda Residence, complex rezidential, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, contorizat, terasa de 90 metri patrati, boxa 14 mp utili,...
0752.272.003
; info@secure-homes.ro ; www.secure-homes.ro
10 Feb 11:00
suprafata 62 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat
300 € B
VITAN,  Mall, Zizin Residence, gresie, faianta, parchet, tamplarie aluminiu, usa metalica, contorizat complet, Mega Image parter, proprietar, TVA 20% aplicabil,
0752.272.003
; info@secure-homes.ro ; www.secure-homes.ro
10 Feb 11:00
suprafata 62 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat
350 € B
CRANGASI,  Bd. Constructorilor, etaj 3/4, proprietar, mobilat, curat, linistit, loc de parcare,
0758.719.008
10 Feb 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
MILITARI,  Gorjului, Uverturii, proprietar, etaj 7/8, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, masina de spalat, frigider, liber,
0740.268.763
10 Feb 11:00
suprafata 57 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 € B
VICTORIEI,  stradal, et. 4/ 8, contract ANAF, mobilier nou, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usi interior schimbate, vedere spate, adiacent Titulescu, Dorobanti, Romana,...
0731.547.058
10 Feb 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
390 € B
VITAN  Rin Grand Hotel, lux, direct proprietar,
0733.013.063
10 Feb 11:00
suprafata 50 mp
utilat
mobilat
400 € B
TITAN,  Auchan, 2 minute de metrou, complex rezidential Rasarit de Soare, etaj 5/11, scara D, utilat complet, mobilat modern, centrala proprie, paza, f. curat, sunt proprietar si nu...
0723.496.938/ 0785.509.570
10 Feb 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.500 L luna B
DOAMNA GHICA  stradal, bloc nou, etaj 1/4, bucatarie open, centrala proprie, aer conditionat, contorizat, bloc de caramida + izolatie, loc parcare inclus, proprietar, liber, fara animale de...
0733.229.966/ 0769.305.070
10 Feb 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
B
RAHOVA,  rond Antiaeriana, statia de tramvai 32, an 2015, etaj 3/4, nou, proprietar,
0722.888.792
10 Feb 11:00
suprafata 53 mp
decomandat
utilat
mobilat
275 € B
RAHOVA  rond Antiaeriana, statia de tramvai 32, an 2015, etaj 3/4, proprietar,
0722.888.792
10 Feb 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
295 € B
BERCENI  nr. 96, Bucuresti, proprietar persoana juridica, apartamente noi la cel mai bun pret, mobilate si nemobilate, detalii site, metrou in apropiere disponibilitate imediata de la...
0735.031.550
; victor.marinescu@monacotowers.ro ; http://www.chiriemonaco.ro
10 Feb 11:00
suprafata 63 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 € B
VICTORIEI PIATA  intr. Doctor Felix, proprietar, etaj 3/9, proaspat renovat, scara zugravita si curata, bloc anvelopat. Liber. Intretinere foarte mica,
0744.440.526
10 Feb 11:00
suprafata 42 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
370 € B
TITAN, proprietar-inchiriez apartament pozitionat intre Auchan Titan si Sectia 13 Politie, mobilat si utilat decent, curat si intretinut, acces facil mij. de transport,1 luna avans+1...
0726.178.597
10 Feb 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 11 Feb 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD