Rezultate cautare dupa proprietarfiltrare (74 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
TITAN, Trapezului, proprietar, apt 2 camere standard cablu tv internet masina de spalat apa curenta calda, rece bloc stradal curat 3 minute de statia de metrou tramvai piata. Avans una...
0760.952.194
17 Apr 17:18
1.000 L
B
EROII REVOLUTIEI, proprietar, inchiriez doua apartamente alaturate, in vila, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, acces curte,
0723.557.847
17 Apr 14:01
suprafata 52 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
300 €
luna
B
POLITEHNICA, Quadra Place, toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala, teren baschet, loc joaca copii, parcare, acces din Iuliu Maniu sau Virtutii, la 2 min. de Spiru...
0730.109.005
; andreea.mitru@benevo.ro
17 Apr 10:53
suprafata 90 mp
utilat
mobilat

B
TINERETULUI parc, Palatul Copiilor, stradal, vedere parc, etaj 8/10, confort 1, renovat complet modern: gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, usa metalica living si bar, masina de...
0727.421.204
; marcel_vlase@yahoo.com
16 Apr 22:56
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
420 €
luna
B
VICTORIEI, Calea, proprietar, etaj 3/8, tv cablu, aer conditionat, apometre, bucatarie utilata, balcon inchis cu termopan, usa securizata, langa Centrul Istoric, chirie 1+1, cost...
0721.463.845/ 0767.534.618
16 Apr 21:50
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 €
B
DRUMUL TABEREI, Romancierilor, Renovat. Bucatarie/ baie (gresie, faianta, mobila Ikea 2012). Dormitor: parchet, mobila Ikea 2012, dresing spatios. Living: parchet, mobila clasic. Ferestre...
0742.035.456/ 0744.582.764
; cori1179@yahoo.com
16 Apr 20:19
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
265 €
luna
B
STEFAN CEL MARE, apropiere metrou, multiple imbunatatiri, +terasa proprie 40 metri patrati, gresie, faianta, termopan, 2xac, adiacent Mosilor, Iancului, Muncii, Dorobanti, Obor, proprietar ok,
0722.296.956
16 Apr 17:25
suprafata 60 mp
utilat
mobilat
390 €
B
CHIBRIT, Oferta de Paste, vila, parter, intrare separata, curte, modern, utilitati incluse in chirie, proprietar, negociabil,
0725.094.851
16 Apr 13:47
utilat
mobilat
260 €
B
ROSE GARDEN, proprietar, etaj 10/11+tehnic, gresie, faianta, 2ac, loc de parcare, 1+2 garantie, negociabil,
0722.445.916
; bondoccristian@hotmail.com
16 Apr 11:16
suprafata 69 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
430 €
B
TITAN, ansamblu rezidential Trapezului, confort 1, constructie 2013, etaj 1/3, centrala termica, finisat la cheie, complet mobilat/utilat modern, totul nou, metrou 1 Decembrie 1918,...
0729.604.850
16 Apr 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
TINERETULUI, lux, etaj intermediar, aer conditionat, tv lcd, alarma, liber, proprietar de treaba, vec. Unirii, Mihai Bravu,
0736.626.900/ 0737.308.822
; Grandcityimobiliare@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
COLENTINA SOSEAUA, vav Kaufland, proprietar apartament 2 camere, etaj 8, reabilitat termic, masina de spalat,
0724.664.684
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
mobilat
230 €
B
COLENTINA, Teiul Doamnei, etaj 5/8, curat, spatios, mobilat si utilat complet, imbunatatiri, bloc reabilitat, liber, 1+1, proprietar ok. Aproape de Lacul Tei, Barbu Vacarescu, Doamna...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
16 Apr 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
290 €
B
BERCENI, Dr. Gazarului, direct proprietar, 15 min. P-ta Sudului, 30 min. Universitate (381), parter din 4, renovat, izolat interior, mobilat modern, utilat, gresie, faianta, t, u m, zona...
0764.671.334
16 Apr 11:00
suprafata 44 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
210 €
220 €
B
BERCENI, p/4, renovat, nou, loc parcare, proprietar, exclus agentii, rog seriozitate, garantie o luna plus luna in curs. Preferabil pe termen lung si seriozitate maxima, Adrian,
0768.784.534/ 0725.666.808
; chopperruless@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
B
VITAN totul lux, acces la toate facilitatile hotelului, direct proprietar,
0725.707.707
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
GARA DE NORD, Grivita, Basarab, liber, confort 1, etaj 3/8, termopan, parchet, gresie, faianta, renovat, mobila stil nuc + bucatarie noua moderna, 2 paturi duble, pianina, tv hd, cablu,...
0758.616.501
; dimar99@hotmail.com
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 €
B
DRUMUL TABEREI, Aleea Sandulesti, proprietar, etaj 7, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica mobilat, utilat complet, modern, 2 aer conditionat, tv, fara agentii, avans, negociabil;
0726.640.657
16 Apr 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat

B
DRUMUL TABEREI, proprietar, apartament 8/10, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, internet, cablu, 1+1,
0745.179.827
; dflorinro@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
VITAN, Mall, vizavi, etaj 1, intrare stradala, vedere la Mall, proprietar, plata 1+1,
0765.852.863
16 Apr 11:00
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 €
B
BERCENI, Obregia, proprietar, confort 1, etaj 3/8, balcon inchis, bloc reabilitat termic, 1+1,
0723.850.509/ 0723.673.686
16 Apr 11:00
utilat
mobilat
280 €
B
DRUMUL TABEREI, et. 9, confort 1 sporit, apometre, liber, proprietar, exclus intermediari, 1+1,
0733.767.366/ 0766.558.188
16 Apr 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 L
B
EROII REVOLUTIEI, la metrou Eroii Revolutiei, proprietar, mobilat modern, aer conditionat, fier de calcat, cafetiera, masina de spalat rufe, frigider, cuptor microunde, aragaz, hota, WI-FI, Tv,...
0746.022.046
; alexandramoraru85@gmail.com
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
UNIVERSITATE, et. 1/ 8, lux, centrala termica proprie, modern, aer conditionat, masina de spalat, renovat recent, multiple imbunatatiri, adiacent Victoriei, Cismigiu, Romana, Unirii,...
0722.296.956
16 Apr 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
TITAN, Republica, Linda Residence, complex rezidential 2010, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica centrala proprie, terasa 88 metri patrati, contorizat, boxa 10 mp utili,...
0752.272.007/ 0752.272.003
; info@secure-homes.ro ; www.secure-homes.ro
16 Apr 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
300 €
B
TITAN, Republica, Linda Residence, complex rezidential 2010, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, contorizat, boxa 10 mp utili, proprietar, tva (24%)...
0752.272.007/ 0752.272.003
; info@secure-homes.ro ; www.secure-homes.ro
16 Apr 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
225 €
B
VITAN, Zizin Residence nr. 10, 500 m de Mall Vitan, imobil 2012, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica contorizat, interfon, fara balcon, oferta proprietar, tva 24 % aplicabil,...
0752.272.007/ 0752.272.003
; info@secure-homes.ro ; www.secure-homes.ro
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
nemobilat
300 €
B
DOAMNA GHICA, Plaza, Complex rezidential, 2010, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac in 2 camere, bucatarie inchisa, contorizat, paza 24 h, balcon 13 metri patrati, oferta...
0752.272.007/ 0752.272.003
; info@secure-homes.ro ; www.secure-homes.ro
16 Apr 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
neutilat
mobilat partial
250 €
B
BERCENI Monaco Tower turn rezidential 2009, finisaje lux (parchet triplu, gresie, faianta, p Marazzi, ac LG, t alum), contorizat full, 200 m metrou Dimitrie Leonida, 2 balcoane, oferta...
0752.272.007/ 0752.272.003
; info@secure-homes.ro ; www.secure-homes.ro
16 Apr 11:00
suprafata 57 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
225 €
B
PANTELIMON, Kaufland, proprietar inchiriez apartament 2 camere, 3/10, stradal, bloc reabilitat termic,
0758.062.467
; ahuja.livia@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
DOAMNA GHICA, stradal, bloc nou de 4 etaje, bucatarie open, vedere fata, centrala proprie, contorizat, loc parcare inclus, proprietar, liber, fara animale de companie, numai termen lung,...
0733.229.966/ 0769.305.070
16 Apr 11:00
suprafata 48 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 €
B
GIURGIULUI SOSEAUA, City Mall, complex rezidential, bloc nou, 2012, lift, mas. spalat, tv, frigider, cup. microunde, cablu, internet, paza, parcare, piscina, sala fitness, gratuit, stradal langa...
0762.219.696
16 Apr 11:00
decomandat
utilat
mobilat
275 €
B
DECEBAL, Voronet, proprietar inchiriez apartament 2 camere-zona Decebal, Str Voronet, bloc din 1992, etaj 4/4, renovat complet- interior, exterior, mobila noua, 2 balcoane, alarma. Pret...
0721.336.969
; dan.alban@gmail.com
16 Apr 11:00
suprafata 67 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
luna
B
CRANGASI, 2 min. de metrou, imobil 2012, apartament 2 camere, etaj 2/3, parc, piata, mobilier nou nefolosit, centrala, contorizare individuala, superb, seriozitate maxima, 1+1, preferabil...
0722.472.971
; ghigam@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
370 €
B
DELFINULUI, mobilat modern, termopan, faianta, gresie, usa metalica, repartitoare caldura, pereti izolati, balcon inchis termopan, proprietar, liber,
0731.196.352/ 0723.571.854
; andrei.dinu@gmail.com
16 Apr 11:00
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
CHISINAU, proprietar, etaj 8/8, 2 lifturi functionale, stradal, vedere spate, curat, disponibil imediat, 1 luna+1 garantie,
0745.496.789/ 0745.355.984
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
DRISTOR, la 30 secunde de metrou, contract si factura, confort 1, renovat recent, usi interioare schimbate, gresie, faianta, termopane, usa metalica, parchet, apometre, repartitoare,...
0744.349.699
16 Apr 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat
250 €
B
SEBASTIAN, 13 Septembrie, proprietar, 2 camere, modern, aer conditionat, langa parc, apropriere mijloace de transport in comun. Nu accept fumatori, familie cu copii sau animale de...
0723.358.807
16 Apr 11:00
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 €
B
STEFAN CEL MARE, Lizeanu, Bellagio, proprietar, intrarea in scara si vederea stradale, etaj 2, in apropiere de metrou Obor,
0725.480.063
16 Apr 11:00
suprafata 54 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 €
B
MOSILOR CALEA, intersectie Pizza Hut, proprietar, reabilitat termic, repartitoare, aer conditionat, usa metalica mobilat/ nemobilat,
0722.323.872
16 Apr 11:00
semidecomandat
300 €
B
DOAMNA GHICA, stradal, bloc nou de 4 etaje, bucatarie open, vedere fata, centrala proprie, contorizat, loc parcare inclus, proprietar, liber, fara animale de companie, numai termen lung,...
0733.229.966/ 0769.305.070
16 Apr 11:00
suprafata 48 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 €
B
ROMANA, Piata Lahovari (Spitalul Oftalmologic de Urgente/Howard Johnson) apartament 2 camere, proprietar, gresie, faianta, parchet, termopan. Pentru detalii nu ezitati sa ne contactati,
0748.868.112/ 0757.102.896
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 €
luna
B
VITAN PIATA, sector 3, et. 4, open space, proprietar, curat, frumos amenajat, negociabil,
0762.677.619
16 Apr 11:00
utilat
400 €
B
UNIVERSITATE - Patrascu Voda 1, Kenzo, proprietar inch. 2 camere numai pentru birouri, intretinere mica,
0722.488.902
16 Apr 11:00
850 L
B
DRISTOR, Camil Ressu, metrou, proprietar, 3/10, g+f+p, utilat nou, negociabil,
0726.161.755
16 Apr 11:00
mobilat
350 €
B
PRELUNGIREA GHENCEA, Primavara, 80 mp constructie, toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala, paza, centrala proprie, piscina, sala fitness, loc de joaca pt. copii. Anunt proprietar,
0730.109.005
; andreea.mitru@benevo.ro
16 Apr 11:00
utilat
mobilat
330 €
B
VATRA LUMINOASA, 7/9, proprietar inchiriez apartament curat si ingrijit, modern, toate imbunatatirile, faianta, gresie, parchet, aer conditionat, usa metal, vedere spate, luminos si multa...
0722.274.250
16 Apr 11:00
mobilat
300 €
B
FLOREASCA, proprietar, 1984, toate dotarile, parchet, gresie, faianta, usa metalica, zona linistita, Billa, Kaufland,
0744.483.067/ 0765.455.725
16 Apr 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
mobilat
240 €
B
MOSILOR CALEA, 2 camere, etaj 5/8, proprietar, renovat, bloc linistit, curat, reabilitat termic, supravegheat video, termen lung, negociabil,
0724.587.190
16 Apr 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
375 €
B
CHITILA, Residenz, Sos. Banatului nr. 14, proprietar, apartament 2 cam, 2/4, mobilat, utilat lux, foarte frumos, acces privat, paza, parc, Lidl, piata langa cartier, loc parcare, lift,...
0730.585.665
16 Apr 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.