Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (76 anunțuri)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
DRUMUL TABEREI, Plaza, proprietar apartament 2/4, gresie, faianta, parchet, termopane, internet, contorizat, masina spalat, frigider, televizor, usa metalica, curat, liber. Pret negociabil la...
0721.142.886
23 Aug 00:25
decomandat

B
1 MAI, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 7/7, modern, aer conditionat, faianta, gresie, usa metalica utilitatile incluse,
0721.373.441
22 Aug 21:19
utilat
mobilat
400 €
B
AVIATIEI, metrou, ac, reabilitat termic, masina spalat, proprietar, exclus agentii,
0744.828.039
22 Aug 16:51
decomandat
mobilat
300 €
B
MILITARI, Gorjului, ap. 2 camere, renovat, proprietar sau schimb cu Titan,
0766.448.338/ 0745.062.795
22 Aug 14:48
semidecomandat
mobilat
230 €
B
DRUMUL TABEREI, Afi, proprietar, ap 2 camere, decomandat, etaj1/3, situat in Dr. Taberei ( blocuri rusesti) la 3 min de Afi Cotroceni. Zona verde, civilizata. Prefer familie,
0748.881.089
22 Aug 12:40
suprafata 60 mp
utilat
mobilat
350 €
B
MOSILOR, Eminescu, proprietar, ofera liniste in apartament 2 camere, in vila singura curte, toate uitlitatile, conditii deosebite;
0726.885.871/ 0762.274.705
22 Aug 11:39

B
COLENTINA Rose Garden 6/11, imobil 2010, bucatarie mobilata si utilata, proprietar ok, 1+1. Aproape de centre comerciale, Scoala, Parc, Piata, RATB. Vecinatati: Obor, Doamna Ghica, Stefan...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
22 Aug 11:36
suprafata 67 mp
mobilat
400 €
nou.liber
B
ROSETTI C.A, Magheru, proprietar, etaj 7/8, bloc fara bulina, vedere si loc parcare curte interioara, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, balcon, liber, 1+1 garantie, acte,
0735.258.015/ 0721.285.839
22 Aug 11:32
suprafata 37 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
270 €
1.250 €
B
DRUMUL TABEREI Valea Oltului, g, faianta, parchet, t, aer conditionat, sanitare, electrice schimbate, loc parcare, proprietar, fara agentii,
0744.656.848
; edihno68@gmail.com
22 Aug 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €
B
FLOREASCA, strada Mozart, apartament cu 2 camere, etaj 4/4, mobilat complet, masina spalat, microunde, tv plasma x 2, frigider, aer conditionat, Ratb, Kaufland, proprietar,
0752.119.332
22 Aug 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
RAHOVA, str. Alexandriei, OMV, 2 camere, confort 1, 5/10, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, proprietar,
0724.091.570
22 Aug 11:00
utilat
mobilat
220 €
B
DECEBAL, str. Voronet, proprietar, etaj 4/ 4, bloc din 1992, renovat total-lux si mobilat/utilat-totul nou, aer conditionat, alarma, 2 balcoane, faianta, gresie, t, contorizare separata,
0721.336.969
; dan.alban@gmail.com
22 Aug 11:00
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
425 €
B
COLENTINA, Sectia 7, et. 6/ 10, mobilat si utilat, bucatarie mobilata si utilata, proprietar ok, liber, 1+1. Aproape de Piata, Parc, Scoala, centru comercial, RATB. Vecinatati: Lacul Tei,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
22 Aug 11:00
suprafata 56 mp
mobilat
280 €
B
PANTELIMON SOSEAUA, 96, proprietar inchiriez apartament 2 camere, constructie 1985, etaj 1/8, mobilat modern, discutabil,
0723.254.439
22 Aug 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
300 €
B
AVIATIEI, Crystal Palace, bloc reabilitat aug. 2014, apartament 2 camere, semidecomandat, mobiler lux, parchet masiv, piatra naturala, alarma, electrocasnice noi, 3 lcd, 3 dressinguri,...
0720.724.664
; madalinanicoleta901@yahoo.com
22 Aug 11:00
suprafata 65 mp
utilat
mobilat
650 €
B
RIN Grand Hotel, complet utilat si mobilat modern, etajul 6, liber, proprietar tanar, acces la piscina sala de forta spa. Vecinatati: Unirii Berceni, Mihai Bravu, Vitan,
0736.626.900
; grandcityimobiliare@yahoo.com22 Aug 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 €
B
FLOREASCA, constructie 1985, proprietar, toate dotarile, zona linistita, Kaufland Billa,
0765.455.725/ 0744.483.067
22 Aug 11:00
suprafata 44 mp
semidecomandat
240 €
B
GIULESTI, Plevnei, langa Carrefour Orhideea, proprietar, 2008, etaj 3/4, mobilat si utilat, balcon, usa metalica, videofon, a.c, aragaz, frigider, masina de spalat, centrala termica, tv...
0723.175.592
22 Aug 11:00
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
500 €
B
DOROBANTI, BRD, direct proprietar, 2 camere, 7/10, mobilat si utilat complet, reabilitat termic, usa metalica, interfon, aer conditionat, liber din 15.09. Pret 600 €/ luna. Optional...
0746.097.008
; bymihaelamoldovan@yahoo.com
22 Aug 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €
B
MILITARI, Lujerului, Cora, metrou 2 min., proprietar 2 camere, 8/10, modern, ngresie, faianta, parchet, t, usa metalica, aer conditionat, comb. frigorifica, microunde, masina spalat, tv,...
0725.033.033
; catalin.ghimici@yahoo.com
22 Aug 11:00
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
317 €
B
DOROBANTI, proprietar inchiriez apartament 2 camere,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
22 Aug 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
315 €
luna
B
BANEASA, proprietar inchiriez apartament 2 camere, et 3/3, aer conditionat, TV, usa metalica,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
22 Aug 11:00
suprafata 57 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
390 €
luna
B
DRISTOR, metrou 5 min., curat, spatios, contorizat, proprietar ok, mobilat complet, imbunatatiri, liber, 1+1. Aproape de scoala, parc, piata, cat si de zone ca Nicolae Grigorescu, Baba...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
22 Aug 11:00
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
TITAN, proprietar inchiriez apartament 2 camere, et 9/10, balcon, 2 bai, parcare,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
22 Aug 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat partial
mobilat partial
300 €
luna
B
TITAN, Parc IOR, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 8, 1984, modernizat, centrala termica proprie,
0729.037.884
22 Aug 11:00
suprafata 46 mp
decomandat
300 €
B
COLENTINA, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj9/11, loc parcare,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
22 Aug 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
luna
B
DRUMUL TABEREI, Brancusi, Cartier ANL, proprietar, apartament 2 camere, bloc nou, etaj 1/3, gresie, faianta, parchet, termop., aer conditionat, usa metalica, loc parcare, interior deosebit,...
0722.279.497
; lauragurbet@gmail.com
22 Aug 11:00
suprafata 59 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
320 €
B
UNIVERSITATE, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 5, aer conditionat, centrala termica,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
22 Aug 11:00
suprafata 46 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
500 €
luna
B
BERCENI Bd. C. Brancoveanu, stradal, confort 1, 3/4, mobila moderna, liber din octombrie, 2 luni garantie + luna in curs. Proprietar,
0785.240.355
22 Aug 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
DRUMUL TABEREI Valea Oltului proprietar, etaj 3/4, bloc nou, centrala proprie, aer conditionat, masina spalat, aragaz, frigider, tv-net wireless, RATB la bloc-168, langa Lidl, Mega Image,...
0723.096.180
22 Aug 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
260 €
B
DOROBANTI Amman, etaj 6/10, proprietar direct;
0722.651.549
; burlacu_andrei19@yahoo.com
22 Aug 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
utilat
mobilat
340 €
B
CHISINAU, Pantelimon, proprietar, apartament 2 camere, etaj 4/1, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, mobilat, masina de spalat,
0720.698.686
; nenicu.nicu@yahoo.com
22 Aug 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
BUCURESTII NOI, Bazilescu metrou, ap. nou lux, balcon, etaj 1/2, echipare full lux, totul nou, aer conditionat, internet, tv sat fhd, centr. proprie, contorizare apa/ gaze, aragaz inox, usa...
0723.529.600
; roitconsult@gmail.com
22 Aug 11:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
430 €
luna
B
NERVA TRAIAN, Unirii, et. 4/8, mobilier modern, usi schimbate, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, zugravit recent, adiacent Decebal, Tineretului, Vitan Mall, proprietar...
0722.296.956
22 Aug 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 €
B
COLENTINA, Rose Garden, situat la 10 min. de metrou Obor, langa supermarketul Kaufland, 2 camere, toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala, paza, parcare inclusa,...
0730.109.005
; andreea.mitru@benevo.ro
22 Aug 11:00
suprafata 80 mp
utilat
mobilat
415 €
B
UNIVERSITATE, Cismigiu, apropiere parc+metrou, bloc reabilitat termic, mobilier modern, masina de spalat, termopan, parchet, 2 x aer conditionat, adiacent Romana, Dorobanti, Unirii,...
0722.296.956
22 Aug 11:00
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 €
B
UNIRII, vis-a-vis Magazin Cocorul, bloc stradal, etaj 4/ 8, mobilat si utilat modern, pozitie excelenta, vedere la hanul lui manuc, adiacent universitatii, romana, proprietar ok,
0746.044.855
; mcos890@gmail.com
22 Aug 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
310 €
B
VICTORIEI CALEA, Universitate, 2 camere, direct proprietar, masina spalat, internet,
0722.777.376/ 0724.886.706
22 Aug 11:00
utilat
mobilat
395 €
B
DRUMUL TABEREI, proprietar, mobilat modern, aer conditionat, termopan, usa metalica, frigider, aragaz, masina de spalat, microunde, bloc fara datorii la furnizori, contorizat apa si caldura,...
0722.693.205
; oli_adi@yahoo.com
22 Aug 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 €
B
MILITARI, Rasaritului, proprietar, etaj 1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon inchis, frigider, aragaz, tv, aer conditionat, masina de spalat, 180 € chirie +...
0753.508.666
22 Aug 11:00
utilat
mobilat
180 €
B
IZVOR, Plevnei nr. 1 (Izvor), proprietar, renovat 2013, metrou aproape, autobuz aproape, vedere excelenta, centrala proprie, intretinere mica, aer conditionat, 2 balcoane, liber,
0737.147.902
; coliba_dan1982@yahoo.com
22 Aug 11:00
suprafata 81 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €
B
DRUMUL TABEREI bd.Timisoara, proprietar, primul chirias, etaj 4, renovat, totul nou, centrala termica, apometre, usa metalica, termopan, bloc civilizat, foarte aproape ratb, plata 1+1, usor...
0768.296.131/ 0729.078.379
; georgestoica75@yahoo.it
22 Aug 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 €
B
DRUMUL TABEREI Bd. Timisoara, proprietar, primul chirias, etaj 4, renovat, totul nou, centrala termica, apometre, usa metalica, termopan, bloc civilizat, foarte aproape ratb, plata 1+1, usor... ; georgestoica75@yahoo.it
22 Aug 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
320 €
B
RIN GRAND HOTEL, etaj 12/15, totul nou, complet utilat, acces piscina fitnes, parcare etajata, paza. Mij. transp. -102, 124. Metrou Aparatorii Patriei. Direct proprietar,
0724.904.004
; andrianrusnac@yahoo.com
22 Aug 11:00
suprafata 77 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €
luna
B
PANDURI, stradal, proprietar inchiriez 2 camere, constructie 1990, etaj 2, modern, curat,
0720.431.848/ 0760.314.687
22 Aug 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 €
B
DRUMUL TABEREI, Ghencea, bloc nou, lift, loc de parcare privat, centrala, apometre, etaj 2/ 4, balcon deschis, usa metalica, aer conditionat, direct proprietar, exclus intermediari,
0762.803.805
22 Aug 11:00
suprafata 58 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
340 €
B
BABA NOVAC stradal, etaj 9/17, termopan, 2 balcoane, bloc curat, 3 lifturi, acces imediat mijloace de transport si spatii comerciale, proprietar direct,
021.648.75.74/ 0732.534.824
; anomis_pan@yahoo.com
22 Aug 11:00
suprafata 48 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
250 €
B
MOSILOR CALEA, proprietar 2 camere, ideal birouri, curat, declaratie Adm. Financiara,
0724.302.414
22 Aug 11:00
nemobilat
300 €
B
UNIRII blocul de langa magazinul Unirea, proprietar, etaj 7/8, vedere spate, 2 ac (in camere), gresie, faianta, parchet, usa metalica apometre, mobilier firma, bloc 1995, 3 balcoane,...
0770.950.185/ 0722.857.201
; cristal_cris07@yahoo.com
22 Aug 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
luna
B
CANTEMIR, nr. 16, proprietar inchiriez 2 camere, mobilat modern, aer conditionat, gresie, faianta, intretinerea + utilitatile incluse in pret,
0721.373.441
22 Aug 11:00
500 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 23 Aug 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD