Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (73 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
UNIRII, proprietar, etaj 2, spatios, hol mare, in bloc Zepter, dressing+bucatarie, aragaz, frigider, aer conditionat, 3 balcoane, termopane 5 camere, avans 1 luna + garantie 1,5 luni,...
0726.883.049
05 Oct 11:33
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
400 € luna B
DOAMNA GHICA,  stradal, bloc nou de 4 etaje, bucatarie open, vedere fata, centrala proprie, contorizat, loc parcare inclus, proprietar, liber, fara animale de companie, numai termen lung,...
0733.229.966/ 0769.305.070
05 Oct 11:00
suprafata 48 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 € B
BASARABIA,  Diham, proprietar, sector 3, etaj 1/4, loc de parcare asigurat, zona linistita,
0749.190.847
05 Oct 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
COLENTINA, proprietar direct,
0745.784.349
; georgemoisa13@yahoo.com
05 Oct 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
UNIRII,  5 min. de metrou, particular, ofer spre inchiriere mansarda nou construita, 2 camere, hol, baie, bucatarie, balcon, complet si modern mobilata si utilata, aer conditionat,...
0731.304.340/ 0729.858.848
; tinuta1985@yahoo.com
05 Oct 11:00
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
CISMIGIU, proprietar, apartament 2 camere Cismigiu Sipotul Fantanilor. Etaj 6/8, bloc fara niciun tip de risc seismic. Apartamentul este complet mobilat si utilat. Intretinere mica....
0744.584.608
05 Oct 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 € luna B
AVIATIEI,  zona linistita, proprietar, 2 camere, etaj 4/ 4, aer conditionat, reabilitat termic, repartitoare, alarma. Pret negociabil,
0733.935.200
; iancu.laur@yahoo.com
05 Oct 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
490 € B
DRUMUL TABEREI proprietar, Romancierilor, renovat 2015, nou, prima inchiriere, super lux, loc de parcare, liber, fara animale de companie. Cu contract de inchiriere, colaborez agentii,
0722.361.208
05 Oct 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
CRANGASI,  1 min. de metrou, piata, parc, imobil 2012, demisol luminos, inalt, mobilier nou nefolosit, centrala, contorizare individuala, superb, seriozitate maxima, 1+1, negociabil,...
0722.472.971
05 Oct 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
340 € B
MILITARI  Veteranilor Iuliu Maniu, stradal, aproape Piata Veteranilor, 2 minute de metrou, (masina de spalat, aer conditionat, tv, aragaz, frigider), balcon inchis. direct proprietar,...
0721.223.247
05 Oct 11:00
suprafata 67 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 € B
PAJURA,  metrou Jiului, proprietar, RATB 86/65, 331/112, 24 - Pajurei nr.11, F4, renovat si utilat 2015, mobilat, vecinatati Casa Presei, Baneasa, Bucurestii Noi zona verde/parc. Ofer si...
0727.731.123
05 Oct 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
GARA DE NORD,  metrou, proprietar, inchiriez ap 2 camere, 4/5, usa metalica, aragaz, comb. frigorifica, masina de spalat, apometre, 2 aer conditionat,
0723.672.288
05 Oct 11:00
suprafata 43 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.350 L B
DRUMUL TABEREI,  Plaza, proprietar, 2/4, modern, faianta, gresie, parchet, termopane, aragaz, frigider, masina spalat, televizor, internet, usa metalica balcon, pret negociabil;
0721.142.886
05 Oct 11:00
decomandat
utilat
mobilat
B
DRUMUL TABEREI,  31, Favorit, proprietar, bloc curat, zona linistita, locuri parcare la discretie, mobilat si utilat la standarde inalte, totul nou, impecabil. Panorama frumoasa din living...
0745.651.825
05 Oct 11:00
suprafata 46 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
BABA NOVAC, proprietar ofer pt. inch. apartament 2 camere, pret negociabil
0727.343.153
05 Oct 11:00
semidecomandat
mobilat
250 € B
IANCULUI proprietar inchiriez apartament 2 camere, 3/4, langa Mega Mall,
0726.903.091
05 Oct 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
RAHOVA, proprietar, gresie si faianta moderna, bucatarie moderna, usi moderne, 2 bai, scara cu paza, termen lung,
0726.779.705
; cristianciprian.urecheanu@yahoo.ro
05 Oct 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
BABA NOVAC, proprietar, parter din 4 renovat, balcon termopane, parchet, gresie, faianta, combina frigorifica, masina spalat, usa metalica, ideal birou sau locuit, se poate completa cu...
0726.260.038
05 Oct 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
350 € B
TEI,  Teiul Doamnei, proprietar, etaj 10/11, mobilat/ nemobilat, contorizat, izolat termic pentru un cuplu sau doua fete,
0722.623.711
05 Oct 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
mobilat
250 € B
EROII REVOLUTIEI, etaj 1/ 4, renovat, bucatarie deschisa, baie cu dus, mobilat si utilat (aer, masina spalat, uscator, aragaz, frigider) zona linistita (strada Cap Usurelu Ion) aproape metrou (5...
0723.022.738/ 0723.022.738
; ovidiu_nc@yahoo.com
05 Oct 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
MILITARI,  Politehnica, proprietar, ap 2 camere, confort 1, utilat si mobilat, curat, bloc civilizat, negociabil,
0768.492.230
05 Oct 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
TITAN  Auchan, IOR, bloc nou, la 7 min. de metrou, etaj 5/13, parcare subterana inclusa, situat in cadrul proiectului rezidential Evocasa Armonia, aer conditionat, complet mobilat si...
0733.700.880
; totalrincosolutions@gmail.com
05 Oct 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 € luna B
MOSILOR  Eminescu, proprietar ofera liniste in apartament 2 camere, in vila singura curte, toate utilitatile, conditii deosebite;
0726.885.871/ 0762.274.705
05 Oct 11:00
B
PANTELIMON,  vizavi Hotel Lebada, langa Mega Image, proprietar inchiriez apartament 2 camere,
0722.517.965
05 Oct 11:00
suprafata 40 mp
nemobilat
750 L IF
UNIRII,  Bulevardul, situat central, vedere pe spate, etaj 7/7, renovat recent, paza in timpul zilei, supraveghere video, 10-15 de mers pe jos pana la Piata Unirii. Internet, curent...
0742.882.963
05 Oct 11:00
suprafata 46 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
410 € B
MIHAI BRAVU,  metrou, proprietar, ofer apartament 2 camere, etaj 2, an 2015, central,
0721.370.693/ 0721.749.740
05 Oct 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
mobilat
330 € B
TINERETULUI,  Timpuri Noi, etaj 5/10, mobilier+ electrocasnice noi, recent renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, acces Cantemir, Unirii, Nerva Traian, Vitan,...
0731.547.058
05 Oct 11:00
suprafata 58 mp
utilat
mobilat
320 € 350 € B
1 MAI,  Chibrit, ocazie, vila, parter, intrare separata din curte, pretabil studenti, direct proprietar, exclus intermedierile,
0725.528.824
05 Oct 11:00
utilat
mobilat
250 € B
MILITARI  Rezidence, proprietar, locatie deosebita, pretabil birou, cuplu, persoane strainatate,
0760.316.323
05 Oct 11:00
utilat
mobilat
350 € B
AVIATIEI apartament lux, loc de parcare, liber, proprietar, 1+1, exclus agentii,
0752.200.149
; adrianatinge@yahoo.com
05 Oct 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € B
13 SEPTEMBRIE CALEA,  vis-a-vis de Hotel Marriott, proprietar, apartamentul oferit spre inchiriere: etaj 2, 1 baie, 2 balcoane, 1 debara, aer condtionat in ambele camere,
0722.560.880
05 Oct 11:00
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
359 € B
TITAN,  Ambrozie, N. Grigorescu metrou 4 min., parc Titan, strand, liceu, mobila moderna balcon, tv-led, aer conditionat, masina spalat, frigider, parchet, gresie, faianta, termopane,...
0770.798.168/ 0757.209.452
; bo_jenea@hotmail.com
05 Oct 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
340 € B
COLENTINA, proprietar direct,
0745.784.349
; georgemoisa13@yahoo.com
05 Oct 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
SEBASTIAN,  parc, str. Vasile Topliceanu, direct proprietar, 6/8, mobilat si utilat complet, 2 aer conditionat, lcd, frigider, aragaz, hota, masina de spalat, wi-fi, izolat termic, inchis...
0722.319.917
05 Oct 11:00
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € luna B
BERCENI Proprietar ofer sper inchiere apartament 2 camere curat, G+F+UM+T. termen lung, rog seriozitate
0786.388.776
05 Oct 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
COLENTINA,  Mr. Bacila, proprietar, etaj 1/3, in vila 2010, complet nou, contorizat apa, gaz, curent, centrala termica, economie de 50 €/luna intretinere, nefumatori, ideal cuplu,
0724.203.729/ 0723.677.693
; vladimirmilici@yahoo.com ; olx.ro
05 Oct 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
310 € luna B
DACIA  Eminescu, urgent, direct proprietar, 2 camere in complexul rezidential Eminescu View urgent, oportunitate, investitie, etaj 3/8, loc de parcare in subteran, supraveghere video,...
0770.498.470
05 Oct 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
530 € B
IANCULUI,  ProTv, 2 minute metrou, 2 camere, curte, stradal, parter, pretabil firma, are utilitati, proprietar, 1+1,
0760.544.227
05 Oct 11:00
nemobilat
225 € luna B
PANTELIMON, g, faianta, t, izolat termic, proprietar, etaj 2/8, stradal, la 10 min. metrou, exclus agentii,
0723.936.288/ 0760.717.822
05 Oct 11:00
suprafata 72 mp
decomandat
mobilat
266 € B
FUNDENI, proprietar, apartament spatios, liniste, parc, zugravit, terasa, peisaj superb, zona buna, utilitati incluse,
0733.456.028
05 Oct 11:00
utilat
250 € B
THEODOR PALLADY, proprietar direct inchiriez apartament 2 camere 9/11 complex rezidential Optima, strada Fetesti nr. 54-56, complet mobilat si utilat modern, loc de parcare, internet cablu tv...
0724.511.174
05 Oct 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € B
DECEBAL BULEVADUL,  stradal, fara comision, proprietar;
0722.531.061
05 Oct 11:00
utilat
mobilat
B
GIURGIULUI SOSEAUA,  City Mall, complex rezidential format din 2 blocuri constructie 2012, masina spalat, frigider, tv, plita electrica, aer conditionat, stradal langa tramvaiul 7, 25, 11, direct...
0786.262.798
05 Oct 11:00
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
275 € B
CALARASILOR CALEA, inchiriez apartament 2 camere, confort 1, vis-a-vis de Rest. Mama, proprietar;
0726.455.926
05 Oct 11:00
decomandat
B
PROGRESUL PIATA, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 2,
0734.860.441
05 Oct 11:00
suprafata 50 mp
utilat
mobilat
250 € B
Basarabiei  -Arena Nationala, la 8 min. de Piata Muncii, proprietar, renovat, reabilitat termic, usa metalica, termopane, apometre, parchet, gresie, faianta,
0751.197.051/ 021.653.46.26
05 Oct 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
245 € luna B
PRELUNGIREA GHENCEA, 2 camere, confort 1, centrala proprie, etaj 8/10, pt. o familie serioasa, proprietar, pret negociabil;
0722.362.689
05 Oct 11:00
utilat
mobilat
B
DOROBANTI  bloc Perla, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 7, pe termen lung,
0769.644.589/ 0724.335.454
05 Oct 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
mobilat
350 € B
MILITARI  Autogara Militari, proprietar, apartament 2 camere, parter/9, imbunatatiri, balcon,
0761.645.049
05 Oct 11:00
suprafata 53 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
FUNDENI proprietar inch apartament 2 camere, spatios, utilitati incluse la vila, terasa, parcare, liniste, exclus animale, peisaj superb,
0733.456.028
05 Oct 11:00
utilat
mobilat
250 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 05 Oct 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD