Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (59 anunțuri)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
HERASTRAU,  Nordului, Intr. Epocii 30, proprietar, bloc 2008, etaj 3/ 6, terasa 10 metri patrati, finisaje noi, moderne. Inclus in pret: garaj, Cablu TV, internet, electricitate. Liber,...
0735.264.573
; cermarian@yahoo.com
18 Dec 18:03
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
730 €740 € luna B
BANEASA,  vav Antena 3, et. 1/ 4, acces rapid zona de Nord, adiacent Herastrau, Aviatiei, Dorobanti, Floreasca, proprietar ok,
0731.547.058
18 Dec 15:47
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
290 €B
ROMANA  - ultracentral, 2 camere, gresie, faianta, parchet, jaluzele exterioare, zugravit, priveliste superba, proprietar;
0730.454.828
18 Dec 15:42
decomandat
utilat
mobilat
B
MILITARI proprietar inchiriez ap 2 capere, la 5 minute de metrou Lujerului,
0765.967.127
18 Dec 13:16
decomandat
utilat partial
mobilat partial
1.000 LB
GRIGORESCU,  langa metrou, bloc reabilitat stradal, mobilier modern, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2xac, total utilat, adiacent Titan, Dristor, Trapezului, Vitan, 1 Decembrie,...
0731.547.058
18 Dec 13:09
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 €280 €B
IZVOR,  Plevnei nr. 1 (Izvor), proprietar, renovat 2013, metrou aproape, autobuz aproape, vedere excelenta, centrala proprie, intretinere mica, aer conditionat, 2 balcoane, liber,
0737.147.902
; coliba_dan1982@yahoo.com
18 Dec 13:07
suprafata 81 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €B
DOAMNA GHICA,  stradal, bloc nou de 4 etaje, bucatarie open, vedere fata, centrala proprie, contorizat, loc parcare inclus, proprietar, liber, fara animale de companie, numai termen lung,...
0733.229.966/ 0769.305.070
18 Dec 10:49
suprafata 48 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 €B
CALARASILOR  166 vis a vis Hiperion proprietar, etaj 1/11,
0744.811.545
18 Dec 08:28
suprafata 73 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €B
DRUMUL TABEREI, etaj 9, proprietar, 1+1, soti, fete, exclus intermediari,
0735.947.092/ 0733.767.366
17 Dec 22:15
semidecomandat
utilat
mobilat
950 LB
CALARASILOR CALEA, stradal, direct de la proprietar, 3/8, renovat, bucatarie americana open space, balcon inchis, termopane noi, paza, vecinatati: Agip, metrou Piata Muncii, Decebal, Hyperion,...
0722.682.012
17 Dec 22:13
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 €B
UNIRII,  stradal, direct de la proprietar, etaj 1/ 8, primul chirias dupa renovare 2014, 3 balcoane, mobila Mobexpert, bucatarie utilata nou, termopane, vedere splendida bulevard,...
0722.682.012
17 Dec 22:10
suprafata 76 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €B
PANTELIMON,  vis-a-vis Mc Donald's, proprietar, etaj5/10, recent renovat, utilat complet, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, cablu, tv, apometre, plata 1+1,
0765.201.515/ 0724.501.095
17 Dec 20:48
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
270 € luna B
GIULESTI CALEA, proprietar, apartament 2 camere, etaj 2/ 4, renovat recent, usa metalica, termopan, gresie, faianta, zona linistita langa parc, bloc calduros, intretinere relativ mica,
0723.780.602
; george.dbanica@gmail.com
17 Dec 14:24
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €B
VITAN,  Mall, proprietar, apartament 2 camere, zona buna, aproape de centru, acces mijloace de transport in comun,
0728.454.046
; sorinpomerantz@yahoo.com
17 Dec 13:03
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €B
MILITARI  5 min. de metrou Politehnica si AFI Cotroceni, proprietar, etaj 3 din 4, totul modern, gresie, faianta, parchet frigider, aer conditionat, tv-lcd, usa metalica, masina de...
0754.019.077
; scufffa@yahoo.com
17 Dec 11:00
suprafata 48 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 €B
DRUMUL TABEREI,  parc, proprietar, inchiriez apartament compus din 2 camere, etj 6/10, masina de spalat, bloc reabilitat termic, langa mijloace de transport, piata, scoli, 1+1 garantie,
0722.962.653/ 0765.260.696
; gologan_nela@yahoo.com
17 Dec 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € luna B
DRUMUL TABEREI, direct proprietar, confort 1, etaj 3/4, Bd. Timisoara, Frigocom, utilat complet modern+clasic, masina de spalat, usa metalica, contorizat, liber, avans 1+1 luna garantie 950 L,
0722.779.430/ 0765.451.548
; andy_tiberiu@yahoo.com
17 Dec 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
mobilat
215 €225 €B
DRUMUL TABEREI  stradal, Bd. Timsoara, semidecomandat, etaj 1/10, liber, totul modern, aer conditionat, tv, toate imbunatatirile, balcon. Direct proprietar 1+1 avans,
0723.596.994
; precopbogdan@gmail.com
17 Dec 11:00
suprafata 56 mp
utilat
mobilat
235 €B
13 SEPTEMBRIE,  Marriot. Zona si priveliste superba-Casa Poporului, proprietar, apartament deosebit, mobilat si utilat complet la o calitate excelenta. Bar pe balcon, mobilier nou, TV & Wi-Fi,...
0726.232.333
; bosinceanualex@gmail.com
17 Dec 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €B
PRELUNGIREA GHENCEA  Domnesti proprietar, apartament in vila, intrari separate, parcare balcoane internet, tv, 2 centrale gaz, lemn, izolatie termica, costuri intretinere mici, soseaua Tudor...
0721.240.566
; sergiua71@yahoo.com
17 Dec 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
800 LB
IANCULUI, proprietar, apartament 2 camere, etaj 3/8,
0726.903.091
17 Dec 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €B
AVIATIEI,  Crystal Palace, ap. 2 camere, balcon inchis, etaj 1/5, lift, bloc 1997, reabilitat aug.2014, 3 lcd, 3 dressinguri, electrocasnice, alarma, aer conditionat, gresie, parchet, usa...
0728.750.695
17 Dec 11:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
600 € luna B
TRAPEZULUI, direct proprietar, inclusiv pentru cadre militare, MAI etc., seriozitate, ieftin;
0762.645.036
17 Dec 11:00
utilat
mobilat
B
TITAN,  langa metrou, mobilier modern, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, total utilat, adiacent Grigorescu, Trapezului, Dristor, Muncii, proprietar ok,
0731.547.058
17 Dec 11:00
suprafata 55 mp
utilat
mobilat
250 €280 €B
MOSILOR,  Eminescu, proprietar ofera liniste in apartament 2 camere, in vila singura curte, toate utilitatile, conditii deosebite;
0726.885.871/ 0762.274.705
17 Dec 11:00
B
MAGHERU,  Biserica Italiana, et. 8/9, terasa de 25 metri patrati, mobilat si utilat lux, 2 bai, cabina dus cu hidromasaj, jacuzzi, 2 aer conditionat, renovat recent, vedere panoramica,...
0721.813.004/ 0720.301.104
17 Dec 11:00
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
430 € luna B
DRUMUL TABEREI,  situat la intrarea in Prel. Ghencea din Strada Brasov, proprietar, stradal, (primul bloc cu 10 etaje, R4), 10/10, mobilat modern, totul nou, intretinere mica. Market, Ratb in...
0772.055.814/ 0769.356.323
17 Dec 11:00
suprafata 54 mp
semidecomandat
utilat
1.000 LB
BUCUR OBOR, proprietar, parchet clasic, complet liber, contorizat, etajul 6, bloc linistit, reabilitat termic. Intretinere redusa, curat. Apropiere metrou, piata, Kaufland, 1 luna avans+1...
0752.073.508
; serban1958@gmail.com
17 Dec 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat
200 € luna B
BANEASA, proprietar inchiriez apartament 2 camere, Greenfield, Topaz, etaj 1/3, balcon,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
17 Dec 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €375 € luna B
FAVORIT,  D. Taberei, proprietar, reabilitat termic, etaj 9/10, 1 luna + 1 luna garantie, negociabil, exclus agentii imobiliare,
0722.615.414
17 Dec 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 €280 €B
DRUMUL TABEREI et. 9, proprietar, familie, fete, exclus agentii, 1+1,
0735.947.092/ 0733.767.366
17 Dec 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
950 LB
TINERETULUI, proprietar, recent renovat, bloc 1980, aragaz, frigider, masina spalat, aspirator, termopan, instalatii sanitare noi, 7 min. metrou, 3 min. intrare parc,
0769.217.002
17 Dec 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 €B
VITAN  Mall, proprietar , primul bloc de langa Mall, etaj 4/8, decomandat, aer condit?ionat,
0723.241.300
17 Dec 11:00
suprafata 60 mp
utilat
mobilat
360 €B
PROGRESUL PIATA, proprietar, inchiriez apartament doua camere, etaj 7/ 8, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, apropire metrou, Ratb. Liber,
0726.757.285
; marian_pamint@yahoo.com
17 Dec 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
220 €B
MILITARI,  Gorjului, proprietar, exclus agentii. Ap. este situat stradal, la 50 m de metrou, loc parcare in fata scarii, etaj 6 /9, complet utilat si mobilat nou, renovat, balcon inchis...
0725.680.403
17 Dec 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 €B
PAJURA,  zona linistita, langa metrou Jiului, modern, lux, vecinatati: Petrom, Casa Presei, Parc Herastrau, Mall Baneasa, Kaufland, Profi, liber, usor negociabil, direct proprietar
0762.151.586
17 Dec 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €B
CALARASILOR  166, vis a vis Hiperion, proprietar, etaj 4/11,
0744.811.545
17 Dec 11:00
suprafata 73 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €B
DRUMUL TABEREI  Favorit, proprietar, parter din 4, parchet, termopan, usa metalica, izolat termic, securizat, discutabil, anticipat,
0721.204.843
17 Dec 11:00
decomandat
nemobilat
250 €B
CISMIGIU,  Brezoianu, 2 camere, confort 1, 1960, proprietar, termen lung, etaj 2/8, complet renovat (centrala proprie, apometre, aer conditionat, aragaz, frigider, masina de spalat,...
0726.990.300
17 Dec 11:00
suprafata 42 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €B
MIHAI BRAVU  Dristor, 2 camere, proprietar, stradal, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica, masina spalat,
0786.506.683
17 Dec 11:00
suprafata 62 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 €B
VICTORIEI, proprietar inch. apartament 2 camere, renovat recent, acces stradal, 1/10, complet mobilat si utilat lux, tv, frigider, aer conditionat, plita gaz, urgent, proprietar;
0745.129.212
17 Dec 11:00
B
PETRE ISPIRESCU, ap. 2 camere, etaj 3/10, utilat si mobilat modern, frigider, aragaz, masina de spalat, tv, aer conditionat, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, proprietar,
0745.129.212
17 Dec 11:00
250 €B
BANEASA,  Greenfield - Onix, proprietar inchiriez apartament 2 camere, parter, CT, aer conditionat,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
17 Dec 11:00
suprafata 63 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
BANEASA,  Greenfield - Baneasa, proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 1/3, terasa,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
17 Dec 11:00
suprafata 67 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €375 € luna B
NICOLAE GRIGORESCU,  Dristor - Ilioara, proprietar inchiriez 2 camere, fara comision, bloc nou, etaj 2, disponibil imediat,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
17 Dec 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
BANEASA  Greenfield Residence, proprietar inchiriez apartament renovat, 2 camere,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; http://grupo-fdp.com
17 Dec 11:00
suprafata 64 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
DIHAM,  Nicolae Grigorescu, parter, apartament 2 camere, parter din 3, bloc stradal, proprietar, negociabil,
0773.807.063
17 Dec 11:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
250 €B
FERDINAND, proprietar, inchiriez urgent apartament 2 camere etaj 1, parchet, termopan, liber;
0769.661.849
17 Dec 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
B
PANDURI SOSEA, 2 camere, confort 1, termopan, aer conditionat, gresie, faianta, mocheta in camere, etaj 6/8, proaspat renovat, proprietar;
0722.100.223
17 Dec 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
nemobilat
B
DOI COCOSI  in zona, proprietar inchiriez apartament 2 camere, bloc nou, loc parcare subterana;
0722.352.373
17 Dec 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 18 Dec 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD