Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (72 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
VITAN  -Mall Inchiriere 2 camere stradal Calea Vitan, imobil 1990, etaj 6/8, spatios si bine compartimentat, proprietar ok. Vecinatati: Unirii, Mihai Bravu, Nerva Traian, Octavian...
0724.391.930
; lucian@matimobiliare.ro ; www.matimobiliare.ro
28 Nov 14:36
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € oferta B
PAJURA, proprietar, 2 camere, t, faianta, gresie, parchet, loc parcare, etaj 9, cablu tv, bloc linistit si curat, 1 luna avans + 1 luna garantie, St. Baiculesti, nr. 5 bloc A3, sc. A,...
0753.503.000
28 Nov 11:54
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € B
EROII REVOLUTIEI proprietar, bloc nou, etajul 3/5, centrala proprie, frigider, masina de spalat,
0723.446.742
28 Nov 11:29
suprafata 54 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
PRELUNGIREA GHENCEA, proprietar, comision 0%, liber, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopane, contorizat, garantie o luna, contract la AF,
0760.422.360
27 Nov 20:59
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
900 L B
GHENCEA,  Valea Rosie, et. 7/ 10, zona linistita, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina spalat, frigider, tv, aer conditionat, proprietar, exclus...
0727.002.043
; dumitrescu_petru_moto@yahoo.com
27 Nov 16:12
decomandat
utilat
mobilat
275 € luna B
ROMANA,  bloc reabilitat, etaj 1/7, centrala termica proprie, mobilier modern, total utilat, aer conditionat, multiple imbunatatiri, adiacent Universitate, Dorobanti, Cismigiu,...
0731.547.058
27 Nov 15:08
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € B
MOSILOR  -Eminescu, proprietar ofera liniste in apartament 2 camere in vila singura curte, toate utilitatile, conditii deosebite;
0726.885.871/ 0762.274.705
27 Nov 14:15
B
PANTELIMON,  Biserica Capra, 6/10, aer conditionat, parchet lambriu tv, bloc curat, frigider, aragaz masina de spalat, balcon mare, proprietar,
0744.589.297
27 Nov 13:49
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
AVIATIEI, proprietar inchiriez apartament 2 camere, parter, reabilitat,
0749.067.869
27 Nov 12:49
suprafata 68 mp
utilat
375 € B
NERVA TRAIAN 2 camere, stradal Nerva, blocul lotto, modern, gresie, faianta, t, aer conditionat, bl cu paza, 2 statii Unirii, proprietar ok, liber,
0771.692.456
27 Nov 11:54
decomandat
utilat
mobilat
400 € luna B
UNIRII, 2 camere, 1 min. metrou Unirii, mobilat modern, etajul 2, proprietar ok, aer conditionat, masina de spalat, gresie, faianta, t, liber,
0771.692.456
27 Nov 11:49
semidecomandat
utilat
350 € luna B
BRANCOVEANU,  Peroni, 8 min. metrou, 5 min. de Oraselul Copiilor, proprietar, demisol/3, 2 camere decomandat+semi-living, bloc nou, complet mobilat (Ikea) si utilat (aragaz, frigider,...
0744.534.213
27 Nov 11:00
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € 315 € B
EROII REVOLUTIEI, proprietar, parter inalt cu balcon, parchet, TV, masina spalat, aer conditionat, bloc izolat termic, centrala termica proprie, utilitati contorizate, Piata Progresul,
0721.892.470
27 Nov 11:00
suprafata 72 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
DRUMUL TABEREI  Moghioros spatios, luminos, proprietar, zona verde, parc, renovat, lilber,
0728.098.429
27 Nov 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
245 € B
13 SEPTEMBRIE  Parlament spatiu modern reconfigurat, 6/8, aer conditionat, lux, functional, bine compartimentat, contorizare, apometre, direct proprietar,
0722.320.784
27 Nov 11:00
suprafata 46 mp
decomandat
utilat
mobilat
333 € B
COLENTINA,  Doamna Ghica, proprietar, termopan, exclus intermediari,
0722.957.045/ 0723.683.581
27 Nov 11:00
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
TITAN, proprietar, mobilat, gresie, faianta, parchet, termopan, etaj 3/ 8, usa metalica, apometre, repartitoare, balcon cat toata suprafata apartamentului, langa parc IOR, locuri...
0731.741.200
; ionescu.mircea@yahoo.co.uk
27 Nov 11:00
suprafata 53 mp
semidecomandat
utilat partial
mobilat partial
300 € B
BABA NOVAC  Unitatii, 2 camere etaj1 /p+1, bucatarie deschisa, la curte, proprietar, fara comision, 1+1,
0722.722.920/ 0736.768.084
27 Nov 11:00
suprafata 64 mp
utilat
mobilat
260 € B
GIURGIULUI, complex rezidential format din 2 blocuri ofera spre inchiriere apartamente complet mobilate si utilate inclus in chirie cablu tv, net, paza, parcare, sala fitness, piscina,...
0786.304.250
27 Nov 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
275 € B
BERZEI,  Cismigiu, Stirbei Voda, proprietar, inchiriez/ vand spatiu comercial, super finisat, toate facilitatile, ultracentral, intrare stradala si de serviciu, pretabil salon...
0722.685.234/ 0737.285.596
; finkmust@yahoo.com
27 Nov 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
550 € luna B
MILITARI,  Gorjului, proprietar, bloc curat, parter, confort 1, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica. Complet mobilat si utilat,
0745.250.712
27 Nov 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 € luna B
TITAN,  vis-a-vis Parc IOR, 2 min. de metrou, confort sporit, etaj 1/10 plita, cuptor, hota, frigider, masina de spalat, aer conditionat, tv, internet, exclus animale de companie,...
0725.257.865/ 0723.208.316
27 Nov 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
370 € B
PANDURI proprietar inchiriez apartament constructie 1992, 2/8, termopan, vedere stradala mixta
0760.314.687
27 Nov 11:00
decomandat
utilat
mobilat
370 € B
RAHOVA PIATA ap. 2 camere, confort 2, etaj 1, multiple imbunatatiri, centrala, incalzire, mobila noua, pret discutabil, proprietar
0727.410.434
27 Nov 11:00
200 € B
DECEBAL,  stradal, direct de la proprietar, etaj 5/8, zona cafenele, 3 balcoane, portar, renovat lux, mobilat Mobexpert, bucatarie de comanda utilata complet, totul nou, vedere splendida...
0722.682.012
27 Nov 11:00
suprafata 76 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € B
TITAN,  Billa, ap. 2 camere, toate utilitatile, etaj 8/10, proprietar,
0764.016.362
27 Nov 11:00
decomandat
mobilat
1.100 L B
ALEXANDRIEI SOSEAUA,  Cora, constructie 2015, P/4, proprietar, total mobilat nou, centrala proprie. Numai pentru fete,
0760.299.846
27 Nov 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
mobilat
260 € B
COLENTINA,  68, proprietar, ofer apartament 2 camere, renovat, spre inchiriere, plata anticipat, seriozitate, negociabil,
0762.442.588/ 0762.442.578
27 Nov 11:00
B
UNIRII,  central, proprietar inchiriez apartament 2 camere, central, Unirii, etaj 7,
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; www.grupo-fdp.com
27 Nov 11:00
suprafata 46 mp
decomandat
utilat
mobilat
310 € luna B
BERCENI BIG,  metrou 2 minute, RATB la scara, proprietar, masina spalat, 1-2 pers., exclus agentii,
0766.638.589
27 Nov 11:00
suprafata 24 mp
decomandat
utilat
mobilat
165 € 200 € B
DECEBAL,  Th. Sperantia, Zvon Cafe, direct proprietar, 2 balcoane, super imbunatatiri, aer conditionat, mobila ultramoderna, 8/8+1 vedere spate, zona linistita, vedere superba Casa...
0736.067.409
; claudia30buc@yahoo.com
27 Nov 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
470 € B
STEFAN CEL MARE,  Bellagio, metrou 4 minute, aer conditionat, parchet, faianta, termopan, usa metalica, balcon 11 m, vedere sosea, etaj 8/ 9, inchiriere pe termen lung, proprietar, exclus agentii,
0768.075.223
27 Nov 11:00
suprafata 45 mp
utilat
mobilat
320 € B
VICTORIE PIATA  vecinatate, ap. 2 camere, 3/3, parchet, gresie, dotat aparatura, centrala termica, contor electric, direct proprietar,
0722.721.885
27 Nov 11:00
decomandat
mobilat
1.200 L B
MILITARI  metrou Gorjului, bloc 1984, proprietar, mobilat si utilat nou, renovat, curat, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica particular, liber,
0725.637.254
27 Nov 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
250 € B
TINERETULUI,  Cantemir, renovat recent, stradal, igenizat, 3/8, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatarie mobilata, aragaz, intretinere mica, proprietar ok, parcare, pretabil firma,...
0755.080.420/ 0755.075.902
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
27 Nov 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat
250 € B
MILITARI,  Autogara, Pacii metrou 8 min., Kaufland, confort 1, etaj 2, modern, usa metalica, termopane, avans direct proprietar, fara comision,
0726.491.540
; rradu77@gmail.com
27 Nov 11:00
suprafata 44 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
199 € B
BERCENI, etaj 1/8, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovat, nemobilat, liber din 1 decembrie, blocul de tip R pe Obregia, proprietar,
0740.115.303
27 Nov 11:00
suprafata 51 mp
decomandat
utilat partial
nemobilat
250 € luna B
PRELUNGIREA GHENCEA, proprietar, comision 0%, liber, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopane, contorizat, garantie o luna, contract la AF,
0767.567.326
27 Nov 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
DRUMUL TABEREI,  Raul Doamnei, 2 camere, 4/10, reabilitat, contorizat, stradal, utilat nou, proprietar,
0722.519.640
27 Nov 11:00
semidecomandat
mobilat
280 € B
DACIA  ASE, proprietar, ultracentral, constructie 1940, etaj 3, apartament 2 camere cochet, complet amenajat, proaspat zugravit, centrala de bloc, calduros, termopan etc., internet...
0721.535.103
27 Nov 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
599 € B
CONFORT PARK,  in spatele Rin Grand Hotel, proprietar, mobilat complet si modern Mobexpert, vedere sud, centrala proprie, disponibil imediat,
0759.111.133
27 Nov 11:00
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
ASE  Polona, 2 camere, constructie 1940, parter, proprietar, ultracentral. Apartament cochet, complet amenajat, proaspat zugravit, centrala termica proprie, internet etc., Imobil la...
0721.535.103
27 Nov 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
599 € B
BERCENI 2 camere, proprietar, gresie, faianta, parchet, termopane, izolat, utilat (aragaz, frigider, masina spalat).
0721.242.618
27 Nov 11:00
suprafata 50 mp
nemobilat
230 € B
MAGHERU,  Biserica Italiana, et. 8/9, terasa de 25 metri patrati, renovat, 2 bai, cabina dus cu hidromasaj, jacuzzi, aer conditionat, vedere panoramica, proprietar,
0740.667.154/ 0721.813.004
27 Nov 11:00
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 € luna B
VITAN,  Mall, 1/4, centrala termica, aer conditionat, jacuzzi, lux, proprietar, fara intermediari,
0744.500.481
27 Nov 11:00
suprafata 68 mp
decomandat
utilat
mobilat
375 € B
VITAN,  Mall, 1/4, lux, centrala termica, aer conditionat, jacuzzi etc., proprietar, discutabil,
0723.374.007
27 Nov 11:00
suprafata 68 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 € B
DRUMUL TABEREI,  Poiana Muntelui, proprietar, apartament 2 camere in stare excelenta, renovat complet, toate utilitatile, etaj 1/8, zona verde, linistita,
0744.757.120
27 Nov 11:00
mobilat
250 € B
BERCENI proprietar, 2 camere, conf. 1, etaj 8/10, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica, aer conditionat, modern, contorizat, 4 min. metrou, 1+1, zona linistita,
0722.346.371
27 Nov 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
VICTORIEI  colt cu Grivita, in spatele Muzeului Stirbei, proprietar, inchiriez 2 camere lux, negociabil,
0722.152.531
27 Nov 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
450 € B
GREENFIELD proprietar, ofer pe termen lung ap 2 cam in Greenfield /Baneasa, Zoo, balcon 6 metri patrati, etaj 2/2, bloc 2015, lux, incalzire pardoseala/calorifere, masina spalat vase,...
0722.319.219
27 Nov 11:00
suprafata 58 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
500 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 29 Nov 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD