Rezultate cautare dupa proprietarfiltrare (62 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.
Unirii Apartament 2 camere, mobilat si utilat, lux, zona Unirii,1 luna + 1 luna, proprietar, exclus agetii
0755.811.394
23 Jul 15:27
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
luna
B
FLOREASCA, Parc Verdi, Compozitorilor, mobilat si utilat modern, bucatarie mobilata si utilata, liber, proprietar ok, 1+1. Aproape de centre comerciale, Ratb. Vecinatati Herastrau,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
23 Jul 14:35
suprafata 52 mp
mobilat
350 €
B
IANCULUI, InterMacedonia, deasupra la Alpha Bank, vis a vis de metrou, etaj 1/8 intrare vedere stradala, reabilitat termic, complet renovat si mob nou, ideal firma/ locuit. Proprietar,...
0726.338.205
; bcgheorghe@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 54 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
BERCENI, Emil Racovita (Moldovita), 2 camere, direct proprietar, confort 2, etaj1/10, ne/ mobilat, bloc linistit, o luna avans+ o luna garantie, exclus agentii,
0763.629.748
23 Jul 11:00
semidecomandat
utilat
200 €
900 €
lunar
B
VITAN, Zizin nr. 10, Zizin Residence, 400 m Mall Vitan, gresie, faianta, parchet, t aluminiu, usa metalica, contorizat complet, Mega Image parter. Oferta proprietar, +Tva 24% aplicabil,
0752.272.007/ 0752.272.003
; info@secure-homes.ro ; www.secure-homes.ro
23 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
nemobilat
300 €
B
BERCENI, Monaco Tower, turn rezidential, 2009, 2 balcoane, gresie, f. Marazzi, p triplu, t aluminiu, usa metalica ac LG, contorizat full, 200 m Metrou D. Leonida, Mega Image, oferta...
0752.272.007/ 0752.272.003
; info@secure-homes.ro ; www.secure-homes.ro
23 Jul 11:00
suprafata 75 mp
decomandat
nemobilat
225 €
B
BERCENI, Monaco Tower, turn rezidential, 2009, 2 balcoane, gresie, f. Marazzi, p triplu, t aluminiu, usa metalica ac LG, contorizat full, 200 m Metrou D. Leonida, Mega Image, oferta...
0752.272.007/ 0752.272.003
; info@secure-homes.ro ; www.secure-homes.ro
23 Jul 11:00
suprafata 75 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
250 €
B
TINERETULUI, Eroii Revolutiei, proprietar, etaj 4/4, termopan, usa metalica, mobilat complet modern si utilat, aer conditionat, masina spalat, internet, cablu tv, langa metrou, in curs de...
0760.703.218
; adrian.micu@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
luna
B
PANDURI, proprietar, 2 camere, etaj 2, 1990, stradal, parchet, marmura, faianta,
0730.314.687/ 0720.431.848
23 Jul 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 €
B
BABA NOVAC, parc IOR, 2 camere, etaj 3, 1970, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, mobila 2011, bine intretinut, usa metalica proprietar, negociabil,
0752.553.856/ 0720.122.456
23 Jul 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
270 €
B
FLOREASCA, proprietar, 2 camere, etaj 2/3, renovat, vand 59.000 €,
0743.023.232/ 0728.527.187
23 Jul 11:00
suprafata 42 mp
semidecomandat
mobilat
300 €
B
TINERETULUI 27, proprietar, vedere parc, totul nou, gresie, faianta, t, parchet, aer conditionat, 2 tv, canapea extensibila, orientare SV, geam baie, o chirie avans una garantie, termen lung,
0724.511.860
; biancapetcu1984@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
390 €
B
UNIRII, apartament cu 2 camera in vila, zona Unirii, central, mobilat si ultilat modern (lux), proprietar, exclus agentii, 1+1,
0755.811.394
23 Jul 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
luna
B
VITAN, Mall, Prosper, proprietar, etaj 7/10, mobilat modern lux, utilat complet, aer cond, frig, microunde, masina spalat, aragaz, usa metalica, loc de parcare, accept doar cuplu sau...
0723.208.290
; negociabil@negociabil.ro
23 Jul 11:00
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 €
B
MUNCII PASAJ, proprietar, apartament 2 camere, rel. la;
0721.432.009
23 Jul 11:00

B
13 SEPTEMBRIE, str. Nasaud 74, bl. 84, foarte aproape de Pta. Unirii si zona Marriott, proprietar, parter/ 8, recent utilat si renovat, totul nou modern, Tv in fiecare camera, masina spalat,...
0723.370.285
; vlad@ideeastil.ro
23 Jul 11:00
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
430 €
B
BRANCOVEANU, Budimex, bvd. C. Brancoveanu, la 2 statii Ratb sau 12 min. de mers pana la metrou sau Sun Plazza, proprietar. Bloc stradal, 4/8, complet mobilat si utilat modern, frigider nou....
0727.229.589
; allareni2000@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 57 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
290 €
B
FUNDENI str. Doinei, constructie an 2013, la etaj 2, la cheie, totul nou, lift, parcare, toate utilitatile, zona foarte linistita, proprietar,
0769.401.695/ 0722.209.101
; niculaedanut2012@gmail.com ; www.residencefundeni.ro
23 Jul 11:00
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
GIURGIULUI Vigoniei, apartament 2 camere, etaj 4, curat, proprietar, 1+1,
0765.900.693/ 0769.237.791
23 Jul 11:00
decomandat
utilat
mobilat
900 L
B
UNIRII, Natiunile Unite, aer conditionat, frigider, aragaz, cuptor electric, masina de spalat, televizor, centrala, avans 1 si 1 garantie, bloc din 1936, proprietar,
0741.900.033
; vasile.diana@gmail.com
23 Jul 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
270 €
B
OBOR ACR, metrou, str. Masina de Paine, proprietar, 3/10 doar bucataria mobilata, proaspat renovat complet, t, parchet, usi noi, usa metalica balcon foarte mare inchis, apometre,...
0729.033.487
; kgab2510@yahoo.it
23 Jul 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
250 €
B
UNIVERSITATE, 2 minute metrou, stradal, mobilat modern, centrala termica proprie, masina de spalat, termopan, parchet, aer conditionat, adiacent Romana, Dorobanti, Unirii, Cismigiu,...
0722.296.956
23 Jul 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
BUCURESTII NOI, 3 min. metrou Jiului, proprietar apartament 2 camere, constructie 2011, aer conditionat,
0724.476.948
23 Jul 11:00
mobilat
290 €
B
EROII REVOLUTIEI metrou, proprietar, etaj 1/1, acces curte, zona linistita, aer conditionat,
0723.557.847
23 Jul 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
250 €
luna
B
DECEBAL, Voronet, proprietar inchiriez apart 2 camere-modern, zona Decebal, an imobil 1992; et 4/4, recent renovat total interior/ ext., mobilat/utilat totul nou; 2 balcoane; t, aer...
0721.336.969
; dan.alban@gmail.com
23 Jul 11:00
suprafata 64 mp
decomandat
425 €
luna
B
PANTELIMON, vis-a-vis Kaufland, stradal, totul modern, etaj 3/10, bloc reabilitat termic, proprietar,
0723.742.979
; ahuja.livia@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
FAVORIT, strada Sibiu, proprietar, etaj 4/9, renovat, usa metalica, mobilat modern, frigider, aer conditionat, masina spalat, bloc linistit foarte curat, lift modern, parcare ADP,
0722.797.072
; lilianaphl@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
300 €
B
BUCUR OBOR Masina de Paine, langa metrou, proprietar, renovat, gresie, faianta, t, parchet, apometre, repartitoare, aer conditionat, usa metalica reabilitat termic interior, 10/10,. Nu...
0722.417.591
; ralucartist@hotmail.com
23 Jul 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
270 €
B
ROSETTI CA, proprietar, etaj 6/7, bloc fara bulina, vedere si loc parcare curte interioara, balcon, renovat termopan gresie faianta parchet, usa met, la cerere mobila minimal, liber din 6...
0721.285.839
23 Jul 11:00
suprafata 36 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
270 €
290 €
B
MOSILOR, BancPost, stradal, etaj 4/10, confort 1, gresie, faianta, mocheta, geam termopan, usa metalica, frigider, masina spalat rufe, tv, internet, proprietar, negociabil,
0722.565.287/ 0766.567.737
23 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
290 €
320 €
luna
B
TEI Lizeanu, Maica Domnului, proprietar,
0764.982.990
23 Jul 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
260 €
B
PANTELIMON langa spitalul Sf. Pantelimon, parcul Morarilor, proprietar, circular, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, termopane, usa metalica de preferat perioada lunga...
0731.371.458/ 0762.391.733
; sorina.macamete@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 €
B
DRISTOR, metrou 3 min, et. 9/10, mobilier modern, aer conditionat, bucatarie utilata, masina de spalat, gresie, faianta, termopan, adiacent Nicolae Grigorescu, Muncii, Dristor,...
0722.296.956
23 Jul 11:00
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 €
B
CRANGASI, 1 min. de metrou, parc, imobil 2012, parter inalt, mobilier nou, centrala, contorizare individuala, seriozitate maxima, 1+1, preferabil cuplu, proprietar,
0722.472.971
; ghigam@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
CRANGASI, 1 min. de metrou, piata, parc, imobil 2012, demisol luminos, inalt, mobilier nou, decomandat, centrala, contorizare individuala, superb, seriozitate maxima, 1+1, negociabil,...
0722.472.971
; ghigam@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
DIHAM, proprietar inchiriez apartament 2 camere, confort 1, termen lung;
0721.882.500
23 Jul 11:00
decomandat
mobilat

B
UNIVERSITATE, str. Academiei 4-6, bloc solid 1960, la un minut de metrou, 48mp, luminos, curat, etaj 5/p+6, lift, mobilat, parchet stejar, aer conditionat, g+f, termopan, bucatarie mare, baie...
0734.925.822/ 021.327.55.10
; mihneamoroianu@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 48 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 €
340 €
luna
B
DRUMUL GAZARULUI, sector 4, ap. curat, proprietar, mobilier nou, usa metalica, termopan, parter, disconfort,
0764.368.693
23 Jul 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
mobilat
220 €
B
RAHOVA cu Sebastian, proprietar inchiriez 2 cam, etaj 3, bloc reabilitat termic, foarte curat,
0767.344.181
23 Jul 11:00
utilat
mobilat
230 €
B
BANEASA, Greenfield, imobil renovat si utilat lux, constructie 2008, parcare proprie, in apropiere de complex Mall Baneasa, Ikea, Carrefour, aeroport etc., proprietar, pret negociabil,
0745.571.944/ 0758.605.370
; generalbogani@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 74 mp
decomandat
utilat
mobilat
399 €
B
PANDURI, inchiriez 2 camere la etaj 1, proprietar.
0730.722.056
23 Jul 11:00
utilat
mobilat
325 €
B
MOSILOR - Eminescu, Pizza Hut, mobilat nou, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, renovat, apometre, masina de spalat, bloc termoizolat, proprietar,
0726.179.231
23 Jul 11:00
360 €
B
MILITARI 5 min. metrou Pacii, etaj 9/10, proprietar, mobilat nou, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, usa Maco, interfon, lber, renovat, cu vedere spre nord, bloc fara datorii,...
0722.120.222
; mihai_gigel2000@yahoo.com
23 Jul 11:00
suprafata 57 mp
decomandat
utilat
290 €
B
FERDINAND I, sector 2, 3 min. metrou, proprietar inchiriez apartament constructie 2014, etaj 1, totul este nou, mobilier Ikea. La parterul blocului este mag. Billa, usor negociabil,
0784.602.033/ 0741.569.891
23 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
mobilat
425 €
B
RAHOVA, piata, proprietar, bloc reabilitat, renovat, parter/ 8, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, usa metalica, contorizat, cablu tv, net, termen lung, liber,
0735.986.977/ 0763.826.738
23 Jul 11:00
suprafata 58 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial

B
MILITARI Apusului, direct proprietar, et 2/4, renovat, contorizat, preferabil cuplu, fara animale de companie, zona linistita, garantie 1 luna,
0730.185.623
23 Jul 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 €
B
DEZROBIRII STRADA, aproape de metrou Gorjului, proprietar inchiriez apartament 2 camere, confort 1, an constructie 1977,
0723.326.336/ 0752.119.292
23 Jul 11:00
suprafata 58 mp
utilat
mobilat
250 €
B
VICTORIEI CALEA, Lipscani, sector 3, proprietar, urgent, apartament 2 camere, modern, aer conditionat, recent renovat, tv LCD, hota etc., internet, central, usor negociabil,
0721.169.152
23 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 €
B
BRANCOVEANU Alunisului nr. 4, 6/10, aer conditionat, parchet, termopan, usa metalica, repartitoare, contoare apa, direct proprietar,
0724.914.906
; munteanutoader@yahoo.com
23 Jul 11:00
utilat
mobilat
330 €
B
DIHAM Bd. Nicolae Grigorescu, proprietar inchiriez apartament 2 camere parter, stradal, curat,
0743.703.554
23 Jul 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.