Rezultate căutare proprietar la imob. inch. 2 camere (78 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
DRUMUL TABEREI, proprietar, contract Anaf, Favorit-Taberei, 2 camere-caramida, parter/4, balcon, gratii, dormitor Ikea, semidecomandat, aragaz, frigider, m.spalat, canapea, fotolii, apometre,...
0770.348.018
06 Jul 19:29
suprafata 57 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
DRISTOR,  Racari, proprietar, 7/8, renovat complet (inclusiv instalatii: electrica, sanitara, termica), absolut totul nou si modern, balcon inchis si spatios, aer conditionat, metrou,...
0772.136.104
06 Jul 13:22
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
420 € B
DOAMNA GHICA  stradal, bloc nou, etaj 2/4, bucatarie open, centrala proprie, aer conditionat, contorizat, bloc de caramida + izolatie, loc parcare inclus, proprietar, liber, fara animale de...
0733.229.966/ 0769.305.070
06 Jul 13:00
suprafata 55 mp
350 € B
DOROBANTILOR PIATA, ap. 2 camere, an constructie 1982, parter, proprietar, renovat complet, modern, bloc reabilitat, parcuri apropiere, zona linistita,
0722.818.846
06 Jul 12:43
suprafata 57 mp
semidecomandat
mobilat
450 € B
RAHOVEI CALEA 2 camere, direct proprietar, gresie, faianta, t, liber+ garantie,
0729.599.888
06 Jul 12:31
utilat
mobilat
250 € B
MILITARI,  Lujerului, Cora metrou, et. 2/10, parchet, gresie, faianta, termopan, curat, liber, proprietar, pret discutabil,
0735.341.744
06 Jul 12:17
suprafata 47 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 € B
PETRE ISPIRESCU, pe termen lung la studente, salariate sau cuplu nefumatori, apartament cu doua camere decomandate sau o singura camera, etaj 2/4, direct de la proprietar,
0733.980.866
06 Jul 11:31
suprafata 62 mp
decomandat
utilat
mobilat
B
ALBA IULIA PIATA, proprietar, 3/4, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, mocheta, termopan, usa metalica, apartament+bloc renovat recent, izolat, 2 x aer conditionat, confort 1, 2 balc,
0736.027.672
06 Jul 11:00
suprafata 72 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
380 € B
BERCENI  nr. 96, sector 4 Bucuresti, Monaco Towers, metrou la 300 de metri, proprietar, bloc nou, posibilitate inchiriere apartament mobilate, parcare 150 L/luna, luni-vineri 9-17, 2...
0735.031.550
; victor.marinescu@monacotowers.ro ; http://www.chiriemonaco.ro
06 Jul 11:00
suprafata 57 mp
nemobilat
280 € B
DRUMUL TABEREI,  afi, favorit, proprietar- apartament mobilat, utilat complet modern, finisaje de calitae, pozitie excelente, scara ingrijita, aer conditionat, termopane, usa metalica, tv lcd,...
0741.017.403
06 Jul 11:00
suprafata 51 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € B
DRUMUL TABEREI,  Favorit stradal, 2 camere bloc 1980, etaj 1/ 10 reabilitat contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, curat, proprietar,
0722.598.573/ 0723.202.948
; conumarius@gmail.com
06 Jul 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
EROII REVOLUTIEI,  proximitate metrou, proprietar, catv, net, plata: 1 luna avans + 1 luna garantie,
0742.955.490
06 Jul 11:00
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.400 L luna B
TITAN,  Diham, proprietar, confort 1, 1/10, bl stradal, vedere pe spate, modern, masina de spalat, aer conditionat, LCD, loc parcare ADP. Acces rapid mijl de transport,
0745.204.066
06 Jul 11:00
suprafata 47 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
335 € B
PAJURA, proprietar inchiriez 2 cam, aer conditionat, apometre, repartitoare, usa metalica, mobilat modern, renovat recent, mas de spalat, televizoare, renovat recent, reabilitat termic,...
0745.767.511
06 Jul 11:00
suprafata 48 mp
semidecomandat
utilat
1.300 L luna B
BANEASA,  vis-a-vis de Antena 1, proprietar, vedere spate, zona faianta linistita, 3/4, frigider, masina de spalat, aragaz, aer conditionat, 2 locuri de parcare, termen lung,
0723.018.700
06 Jul 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 € luna B
TITAN,  1 Decembrie, metrou, proprietar, 2 camere, loc parcare, liber, 8/10, mobilat 2013, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, contorizat, loc parcare, Metrou,...
0722.197.579
06 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 € luna B
UNIVERSITATE,  BNR, proprietar, apartament 2 cam, etaj 3/5, confort1, constructie1965, gresie, parchet, termopan, interf, centr. termica, aer conditionat, cablu tv, intern, frigider,...
0765.349.833
; maria.zahara@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
450 € lunar B
PRIMAVERII,  Pictor Negulici nr. 22, 2 camere, vedere stradala, 1/1, proprietar, termen lung,
0749.954.831
06 Jul 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
580 € luna B
DRUMUL TABEREI,  Aleea Campul cu Flori, confort 1, proprietar, baie, recent renovata, boxa,
0764.581.674/ 0767.744.842
06 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
mobilat
250 € luna B
MOSILOR, contorizat, curat, etaj 7, urgent, termen lung, proprietar,
0722.683.573
06 Jul 11:00
utilat
mobilat
300 € B
AMZEI PIATA,  10-22, ultracentral, etaj 6/7, bloc reabilitat termic, finisaje moderne, echipat lux, balcon cu vedere spre teatru, 1 grup sanitar, 1 loc de parcare, proprietar,
0722.569.408
; lavi@felberbaum.net
06 Jul 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
500 € luna B
DRUMUL SARII,  Sebastian, etaj 3/4, proprietar,
0746.177.486
06 Jul 11:00
suprafata 60 mp
mobilat partial
300 € B
DRUMUL TABEREI, bloc caramida-2 camere Favorit (Dr. Taberei, Afi Cotroceni, Militari) contract Anaf, proprietar, parter/4, balcon, gratii, semidecomandat, dormitor Ikea, aragaz, frigider,...
0770.348.018/ 0735.839.979
06 Jul 11:00
suprafata 57 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
CRANGASI, renovat recent lux, mobilier si electrocasnice Bosch noi, izolat termic inclusiv pardoseala, 2x aer conditionat, geamuri tripan cu rulouri antiefractie, loc parcare ADP, 10 min...
0740.500.874
; adrian.micu@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € luna B
BERCENI  Obregia, proprietar, 2 camere, conf 1, etaj 2/10, renovat si mobilat modern, termopane, aer conditionat, parchet, usa metalica, 1+1,
0723.557.836
06 Jul 11:00
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
1.300 L B
MOSILOR,  Eminescu, proprietar ofera liniste in apartament 2 camere, in vila singura curte, toate utilitatile, conditii deosebite;
0762.274.705/ 0726.885.871
06 Jul 11:00
B
BUCURESTII NOI,  Bazilescu metrou, ap. nou 2012 lux, balcon, etaj1/2, echipare full lux, totul nou, a/c, internet, tv sat fhd, centrala proprie, contorizare apa/gaze, usa metalica, loc parcare,...
0723.529.600
; roitconsult@gmail.com
06 Jul 11:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
430 € luna B
UNIRII  Budapesta, Dimitrie Cantemir, et. 3/7, intrare si vedere stradala, mobilat modern, 2 tv, internet, aer conditionat, 5 min. de metrou Unirii, direct proprietar, numai persoane...
0722.317.162
06 Jul 11:00
350 € B
UNIRII  -Cantemir, proprietar, vedere parc, gresie, faianta, 2 aer conditionat, usa metalica, bloc reabilitat, renovat, metrou, contract,
0722.381.711
06 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
mobilat
400 € B
STIRBEI VODA, 2 camere, constructie 1940, 6/8, direct proprietar, dotat, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, independent energetic, interfon, contorizat, termen lung, anticipat,
0720.948.049
06 Jul 11:00
suprafata 47 mp
semidecomandat
mobilat
260 € luna B
COTROCENI,  Eroilor, Facultatea de Medicina, proprietar, pe bulevard, mobilat si utilat total, masina spalat, internet fibra optica, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon...
0723.200.915
; oliviarenthouse@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
B
TITAN,  1 Decembrie, stradal, bl reabilitat, supravegheat video, 5/10, contorizat gaze, apa, caldura, renovat recent, mobilat si utilat modern, aer conditionat, proprietar,
0723.821.881
; maria_tataru2003@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
285 € B
1 MAI,  Bd-ul I. Mihalache 166, stradal, parter/7, recent renovat, modern, contorizat, reabilitat, vedere fata, 2 min. Metrou 1Mai, Chibrit, proprietar,
0744.355.504
06 Jul 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € 375 € B
VATRA LUMINOASA, proprietar, apartament mobilat si utilat modern stradal pe Mihai Bravul la intersectia cu Vatra Luminoasa etaj 8/ 9 balcon inchis, pozitie excelenta, absolut toate conditiile,...
0723.394.063
06 Jul 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 € B
VITAN, apartament 2 camere mansarda, etaj 5/ 5, mobilat si utilat complet/modern, aer conditionat, centrala. La 5 minute de metrou Mihai Bravu si la 7 minute de Mall Vitan. Proprietar,...
0740.151.364
06 Jul 11:00
suprafata 42 mp
329 € B
PANTELIMON  Piata Delfinului, 1/10, fara imbunatatiri, curat, gresie in hol si bucatarie, masina spalat, frigider, aragaz, proprietar, exclus intermediari,
0785.201.350
06 Jul 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 L luna B
UNIVERSITATE,  2 minute metrou, stradal, mobilat modern, centrala termica proprie, masina de spalat, termopan, parchet, aer conditionat, adiacent Romana, Dorobanti, Unirii, Cismigiu,...
0722.296.956
06 Jul 11:00
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € 350 € B
13 SEPTEMBRIE, proprietar, etaj 1/4, an constructie 1988, loc parc, mobilat si utilat modern, bloc reabilitat 2015, apometre, repartitoare, gresie, faianta, parchet, termopan noi, mobila noua,...
0732.740.687/ 0743.146.980
; lady_iskander@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 60 mp
310 € B
DECEBAL,  proprietar, etaj 4/4, an 1992, renovat total, mobila + utilitati toate noi, gresie, faianta, t, aer conditionat, 2 baloane, contorizare separata, izolatie int./ ext.,
0721.336.969
; dan.alban@gmail.com
06 Jul 11:00
suprafata 67 mp
430 € B
TINERETULUI,  intrare parc, vedere splendida parc, spatios, foarte luminos, complet utilat si mobilat, foarte curat, aer conditionat, masina de spalat, proprietar, fara intermediari, 1+1,
0773.970.114
; getrotal@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 58 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
299 € B
UNIRII proprietar inchiriez apartament 2 camere bd Unirii 45, et 7/9, vedere stradala, bucatarie noua, foarte spatios, exclus animale de companie, pret negociabil.
0767.100.924
06 Jul 11:00
suprafata 71 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € luna B
CASA POPORULUI  -sf. apostoli, apartament mobilat modern + garaj, etaj 4, constr. 2011, termen lung, proprietar,
0744.648.394
06 Jul 11:00
suprafata 42 mp
400 € luna B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, confort 1, curat, izolat, Ac., t, gresie, faianta, totul nou, direct proprietar,
0733.948.309
06 Jul 11:00
utilat
mobilat
250 € B
RAHOVA  -Teius, proprietar ofer apartament 2 camere, etaj 2/4, curat, contorizat + loc de parcare,
0764.125.399
06 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
nemobilat
850 L B
RAHOVA,  Modoran Ene 6, proprietar inch. apartament 2 camere, etaj 1, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, t,
0721.900.532
06 Jul 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
250 € B
MILITARI  -Bd. Iuliu Maniu, proprietar, Piata Gorjului, etaj 10, 1978, centrala, aer conditionat, terasa, avans 1+1,
0766.685.286
06 Jul 11:00
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
DRUMUL TABEREI  -Moghioros, 2 camere confort 1.et. 8/10, liber, 2 tv, 2 aer conditionat, termopan, gresie, faianta, curat, langa piata, parc, etc, bloc reabilitat, proprietar ok,
0724.089.767/ 0723.283.583
; tanasemihail2013@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
AVIATIEI, proprietar, vila 2008, etaj unu, modern, parcare, toate imbunatatiri;
0770.610.968
06 Jul 11:00
suprafata 67 mp
utilat
mobilat
B
SALA PALATULUI proprietar, etaj 6/10, parchet, gresie, reabilitat termic;
0723.527.262
06 Jul 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
mobilat
B
MILITARI,  Complex Apusului, proprietar inchiriez apartament 2 camere, proaspat zugravit;
0786.389.546
06 Jul 11:00
suprafata 60 mp
utilat
mobilat
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 06 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD