IMOBILIARE VANZARI terenuri (458 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
BERCENI,  Stadion, gaze, curent, apa zona vile,
0744.570.957
31 Aug 20:29
suprafata teren 365 mp
deschidere 15 ml
8.500 € B
TITAN,  Trapezului, toate utilitatile, gaze, canal, apa, curent trifazic, imprejmuit, poarta dubla acces, asfalt, plan si drept, puz p+2+m, pot 45%, metrou 10 min., asociere posibil...
0730.393.160
; akitaimobiliare@gmail.com
31 Aug 20:07
suprafata teren 800 mp
intravilan
deschidere 25 ml
178.000 € B
BANEASA,  Vatra Noua, teren gaze, curent, canalizare, apa, casa locuibila, intabulat, negociabil,
0763.839.539/ 031.438.12.51
; george@regalhouse.ro ; www.regalhouse.ro
31 Aug 20:05
suprafata teren 850 mp
intravilan
deschidere 18 ml
200.000 € B
BRALOSTITA,  Scaesti, Dolj, in apropierea E79 Filiasi- Craiova, Teren comasat intr-o singura bucata. In prezent arendat,
0730.127.127
; razvan@401.ro
31 Aug 19:47
suprafata teren 25000 mp
agricol
deschidere 60 ml
2.500 € ha DJ
ALEXANDRIEI,  stradal, teren stradal (dubla deschidere sos. alexandriei si la sos. antiaeriana), 587 mp, puz valabil 2016, urbanism s+p+4 valabil 2016, pot 60 %, cut 3, hmax 18 m, asociere/...
0762.280.175
; popescu_raulleonard@yahoo.com
31 Aug 19:45
suprafata teren 587 mp
intravilan
deschidere 17 ml
30 € mp B
DOMNESTI,  500 m de Prelungirea Ghencea, lot 20 m x 23 m, acces din Soseaua Tudor Vladimirescu, toate utilitatile la fiecare lot, RCS-RDS, Ratb 408, 428 la 50 m, maxi-taxi 408, 428,...
0734.519.008
; rezidentialdomnesti@yahoo.com
31 Aug 16:53
suprafata teren 460 mp
intravilan
deschidere 20 ml
45 € IF
BERCENI,  Metrou D. Leonida, acces facil, teren liber, toate actele, cadastru, intabulare, toate utilitatile, dubla deschidere, pozitie excelenta, disponibil imediat,
0722.519.815/ 0722.221.688
31 Aug 16:49
suprafata teren 2500 mp
intravilan
deschidere 18 ml
200 € mp B
AFUMATI, teren cu desch. la DN2, gaze pe teren, ideal depozite, benzinarii,
0722.731.066
31 Aug 16:45
suprafata teren 10000 mp
deschidere 50 ml
18 € mp IF
POPESTI LEORDENI,  str. Scolii, teren liber, intravilan, acces drum asfalt, toate utilitatile, toate actele, pozitie excelenta, zona de vile noi, disponibil imediat,
0722.221.688/ 0722.519.815
31 Aug 16:28
suprafata teren 1000 mp
intravilan
deschidere 26 ml
125 € mp IF
MILITARI,  vis-a-vis Militari Residence, langa Complexul Auchan, oportunitate, pretabil rezidential, mixt, urbanism sector 6 Bucuresti (p+14, POT 70%, CUT 3), zona mixta, deschidere la...
0721.019.959
31 Aug 16:19
suprafata teren 6250 mp
intravilan
deschidere 25 ml
80 € B
BRANCOVEANU,  Selgros lot teren amplasat excelent, zona curata, toate actele, cadastru, intabulare, toate utilitatile, acces rapid mijloace de transp. in comun, disponibil imediat
0722.221.688/ 0722.519.815
31 Aug 16:18
suprafata teren 6100 mp
intravilan
deschidere 50 ml
150 € mp B
MILITARI,  Rosu, Chiajna, utilitati, drum acces 6m latime, pretabil pentru casa, un duplex sau chiar 2-3 case, ideal pentru dezvoltator imobiliar, deschiderea mare permite lotizarea,
0725.635.397/ 0736.435.592
; office@tempoimob.ro ; www.tempoimob.ro
31 Aug 16:18
suprafata teren 688 mp
intravilan
deschidere 49 ml
100 € mp B
SURA MARE,  str. Nucetului, proprietar, zona case, constructie demolabila pe teren cu amprenta de 156 mp, deschidere 10m, zona CB3, POT 70%, CUT 45, cadastru si intabulare,
0725.632.363
; conect20000@yahoo.com
31 Aug 16:08
suprafata teren 421 mp
intravilan
deschidere 10 ml
145.000 € B
APARATORII PATRIEI,  metrou, teren liber, POT 60%, CUT 1, 2, cadastru, intabulare, toate utilitatile, dubla deschidere, pozitie excelenta, disponibil imediat, negociabil
0722.519.815/ 0722.221.688
31 Aug 16:06
suprafata teren 1770 mp
intravilan
deschidere 39 ml
195 € mp B
BERCENI,  Metrou D. Leonida, teren liber, acces asfalt, zona curata si aerisita, toate utilitatile, toate actele, disponibil imediat, pozitie excelenta,
0722.519.815/ 0722.221.688
31 Aug 16:05
suprafata teren 400 mp
intravilan
deschidere 26 ml
210 € mp B
TITAN,  Bd. Th. Pallady (Policolor), sect. 3, str. Gura Solcii, urb. p+2+m, la 120m de ansamblu rezidential Titan City Gardens, utilitati in zona, apropiere metrou N. Teclu, 32 €/...
0767.061.111
; andrei.partner@yahoo.com
31 Aug 15:43
suprafata teren 1000 mp
intravilan
deschidere 33 ml
32.000 € B
DRAGANESTI,  Vlasca, 5 ha teren arabil extravilan la km 58 pe DN6 Bucuresti Alexandria vecin cu padurea Darvas,
0770.239.269/ 0720.012.311
; mpetrache@sportline.ro
31 Aug 15:43
suprafata teren 50000 mp
agricol
deschidere 100 ml
4.500 € ha TR
RAHOVA,  str. Humulesti, 2 loturi teren 2.237 mp respectiv 1.150, zona in dezvoltare se construiesc imobile noi, pret excelent,
0726.379.675
; lineeaimobiliare@yahoo.com
31 Aug 15:12
suprafata teren 2300 mp
intravilan
deschidere 14 ml
39 € mp B
AFUMATI,  Petrachioaia, teren 18,3 ha + 6,7 ha in apropiere, acelasi proprietar, comasat 100%, usor negociabil,
0728.330.208
; mariniacob@tentantimobiliare.ro ; www.tentantimobiliare.ro
31 Aug 15:11
suprafata teren 183000 mp
agricol
deschidere 700 ml
6.800 € ha IF
BUFTEA,  Crevedia, particular, teren, zona este dezvoltata mult cu vile noi, spatii birouri & hale, salon evenimente. Exista posibilitate de parcelare. Acceptam schimb cu auto,...
0724.562.030
; costin.vladu@gmail.com
31 Aug 14:59
suprafata teren 1600 mp
intravilan
deschidere 15 ml
27.500 € DB
MILITARI, teren pot 70%, cut 3, posibilitate constructie 50 apartamente pud valabil, autorizatie de constructie in curs de aprobare. pret negociabil,
0726.600.500/ 021.367.28.94
; alex.marinescu@nordexpertimobiliare.ro ; www.nordexpertimobiliare.ro
31 Aug 14:51
suprafata teren 2025 mp
intravilan
deschidere 32 ml
999.000 € B
KISELEFF, teren pentru constructii, puz valabil pentru s+p+4r, cut 3, pot 70%, autorizatie construire valabila pentru 16 apartamente,
0726.600.500/ 021.367.28.94
; alex.marinescu@nordexpertimobiliare.ro ; www.nordexpertimobiliare.ro
31 Aug 14:46
suprafata teren 918 mp
intravilan
deschidere 30 ml
2.500.000 € B
PANTELIMON, intravilan, urbanism, 9 €/ mp, Bucuresti-Urziceni, suprafata 50.000 mp, deschidere de 110 ml la DN2, pret 5 €/ mp;
0773.741.482
31 Aug 14:41
suprafata teren 30000 mp
intravilan
deschidere 60 ml
IF
BUCURESTI-TARGOVISTE, Mircea Voda, teren 5 ha cu deschidere la DN71, cadastru, intabulare, direct de proprietar, rog seriozitate,
0732.748.628
31 Aug 14:40
7.500 € 1ha B
PLOIESTI,  Targoviste, Stoienesti, cu deschidere la DN72, cadastru, intabulare, acte la zi, particular, rog seriozitate,
0744.836.653/ 0766.492.195
31 Aug 14:37
suprafata teren 25000 mp
8.500 € ha PH
GARA OBOR, vindem teren intravilan bun de construit str. Costache Conachi langa Gara Obor suprafata 267 mp, pot max 70%, cut max 3,5, deschidere la strada 32 m. Urgent. Detalii la tel.,
0722.539.937
; teo_doina@yahoo.com
31 Aug 14:25
suprafata teren 267 mp
intravilan
deschidere 32 ml
200.000 € B
TEPES VODA,  Vatra Luminoasa, constructii demolabile/renovabile calcan/calcan aproximativ 180 mp . Toate utilitatile, pozitie excelenta, zona l1a, pot 45%, cut 1,62 s+p+2e+m ag.EstBuilding,...
0742.797.451
; estbuilding@gmail.com ; www.est-building.ro
31 Aug 14:00
suprafata teren 735 mp
intravilan
deschidere 15 ml
435 € 440 € mp B
DOMNESTI,  langa Unitatea Militara, str. Fort Domnesti, investitie, zona vile, toate utilitatile, gaz in fata lotului platit de proprietar, constructie langa teren, drum asfaltat, pana la...
0725.740.601/ 0763.554.885
31 Aug 13:58
suprafata teren 600 mp
intravilan
deschidere 21 ml
10.000 € IF
GARA DE NORD, urbanism scos in luna august P+ 4 POT 60% CUT 2.5, pretabil rezidential, office, toate actele in regula,
0786.054.848/ 021.367.28.94
; silviu.vatui@nordexpertimobiliare.ro
31 Aug 13:57
suprafata teren 508 mp
intravilan
deschidere 23 ml
700 € B
BANEASA,  Sos. Bucuresti-Ploiesti, proprietar vand loturi de 500 mp, utilitati, puz aprobat, sect. 1, langa liceul francez, vis-a-vis de realitatea tv, acces din dn1 pe drum de servitute...
0722.264.586
; adymagazin@gmail.com
31 Aug 13:53
suprafata teren 7000 mp
intravilan
deschidere 40 ml
210 € mp B
DECEBAL, super oferta, teren deschidere la doua strazi, PUZ minim p+12, ideal pentru constructie de complex cu apartamente,
0735.997.997/ 0735.577.577
; george.cioae@anteea-estate.ro
31 Aug 13:42
suprafata teren 2800 mp
intravilan
deschidere 45 ml
1.800.000 € 1.950.000 € B
BERCENI,  Brancoveanu, Grand Arena, teren, in spate la Lidl, drum privat, locatie ideala pt. resedinta,
0758.089.602/ 021.332.10.20
31 Aug 13:18
suprafata teren 870 mp
intravilan
deschidere 21 ml
155.000 € B
SAFTICA,  Lahovari, stradal, pe colt, toate utilitatile, cadastru, intabulare, discutabil, merita vazut,
0764.641.758/ 0722.912.924/ 0722.256.664
; cordialimobiliare@yahoo.com ; www.cordialimobiliare.ro
31 Aug 13:06
suprafata teren 1000 mp
intravilan
deschidere 16 ml
55.000 € IF
1 DECEMBRIE, urgent, convenabil teren intravilan construibil in comuna 1 Decembrie, situat la 30m de DN5, Str. Rasaritului. Suprafata de 1.155 mp, parcelat 2 x 500 mp, cu o deschidere de...
0726.113.627
31 Aug 13:05
suprafata teren 1155 mp
intravilan
deschidere 17 ml
29 € 34 € mp IF
MANGALIA, construibil aflat in cartier de vile, lungime- 30 m canalizare, apa si curent electric la strada, acces stradal, poseda numar cadastral, carte funciara, pretul este negociabil,
0722.923.861
31 Aug 12:59
suprafata teren 300 mp
intravilan
deschidere 10 ml
10.000 € CT
THEODOR PALLADY,  Opel, teren cu proiect si aprobari pt. 4 locuinte independente. Aprobari individual curent gaze apa canalizare. Urbanism p+1e. Autorizatie constructie. Zona vile. La 7 minute...
0726.704.033
; office@amdf-imobiliare.ro ; www.amdf-imobiliare.ro
31 Aug 12:58
suprafata teren 1000 mp
intravilan
deschidere 27 ml
120.000 € B
VOLUNTARI, este situat in planul 2 fata de DN-Sos Afumati, in apropiere Primarie si Metro Voluntari, toate actele la zi. Deschidere la strada 39 ml, in spate deshiderea este de 79ml....
0755.012.154
31 Aug 12:41
suprafata teren 6200 mp
intravilan
deschidere 39 ml
100 € mp IF
PANTELIMON,  Lebada, str. Ion Ratiu, deschidere lac loturi intre 350 mp - 9.000 mp parcelele includ retragerile fata de strada. Toate facilitat gaze, curent, apa, canalizare strada 9 m...
0726.704.033/ 0722.557.000
31 Aug 12:41
suprafata teren 5000 mp
intravilan
deschidere 27 ml
IF
DRUMUL TABEREI,  ANL Brancusi, 750 mp apa curent zona in dezvoltare ideal bloc /casa acte acc credit,
0786.325.401/ 0726.488.835
31 Aug 12:34
suprafata teren 750 mp
intravilan
deschidere 22 ml
54.900 € B
MILITARI,  Joita, proprietar, ultimele 2 loturi, zona locuita, loturi intarusate, 500 mp net+115 mp drum servitute pietruit, se poate construi imediat. PUZ p+2 aprobat, cadastru,...
0731.364.250
31 Aug 12:34
suprafata teren 615 mp
intravilan
deschidere 23 ml
5.000 € GR
BRAGADIRU,  Buda, iesire Cornetu, teren construibil, acces cu strazi asfaltate, zona civilizata, acces usor spre Bucuresti si centura, 22 €/ mp,
0757.502.563
; laurentiu@optimum-group.ro ; www.optimum-group.ro
31 Aug 12:32
suprafata teren 1650 mp
intravilan
deschidere 36 ml
36.300 € IF
CERNICA,  Pantelimon, in zona Cartierului Austriac, cadastru, intabulare, utilitati gaze, curent, 10 minute pana la metrou Pantelimon, 32 €/ mp,
0757.502.563
; laurentiu@optimum-group.ro ; www.optimum-group.ro
31 Aug 12:31
suprafata teren 500 mp
intravilan
deschidere 24 ml
16.000 € IF
PIPERA,  Voluntari, ideal pentru dezvoltare ansamblu rezidential deschidere la str. Matei Millo, deschidere la drum secundar 87 m. Utilitati: asfalt, canalizare, apa, gaze, curent, 85...
0757.502.563
; office@optimum-group.ro ; www.optimum-group.ro
31 Aug 12:30
suprafata teren 5000 mp
intravilan
deschidere 57 ml
425.000 € IF
MILITARI,  Drumul Belsugului, acces Iuliu Maniu, 38mx52m, dispune de utilitati, in apropiere RATB, centre comerciale, pozitie excelenta pt constructie blocuri, avand in vecinatate...
0725.635.397/ 0736.435.592
; mihai.crutan@tempoimob.ro ; www.tempoimob.ro
31 Aug 12:18
suprafata teren 2000 mp
intravilan
deschidere 38 ml
160 € mp B
CLINCENI,  str. Ortansiei, teren 28x36, drum 9,5 m, 100 m de la strada asfaltata, in spate la cartierul Olteni 1, certificat urbanism p+2, acte la zi, urgent,
0722.243.829
; maryxcom@gmail.com
31 Aug 12:17
suprafata teren 1000 mp
intravilan
deschidere 28 ml
8.700 € IF
GIULESTI  Sarbi, toate utilitatile,
0769.070.130/ 0747.953.488
31 Aug 12:14
suprafata teren 257 mp
intravilan
12.000 € B
MOARA VLASIEI, autostrada,
0769.070.130/ 0747.953.488
31 Aug 12:13
suprafata teren 10500 mp
50.000 L IF
BAICULESTI  Sat Manicesti, spre Curtea de Arges, teren construibil plus bonus 2.000 mp padure,
0769.070.130/ 0747.953.488
31 Aug 12:03
suprafata teren 2500 mp
15.000 € AG
MOARA DOMNEASCA - 2.439 mp si Voluntari, Ilfov - 17.000 mp, pret disc.;
0724.382.996
31 Aug 11:54
B
1 MAI  Zablovschi, casa demolabila, ideal constructie bloc de locuinte p+2e+m. Pret usor negociabil,
0726.600.500/ 021.367.28.94
; alex.marinescu@nordexpertimobiliare.ro ; www.nordexpertimobiliare.ro
31 Aug 11:53
suprafata teren 429 mp
intravilan
deschidere 10 ml
289.000 € 290.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 berceni |  domnesti |  otopeni |  magurele |  frumusani |  corbeanca |  particular |  branesti |  pantelimon |  mogosoaia |  buftea |  cernica |  bragadiru |  bucuresti |  cornetu |  balotesti |  snagov |  clinceni |  popesti |  baneasa |  militari |  pipera |  prelungirea ghencea |  ghencea |  rosu |  ciorogarla |  afumati |  popesti leordeni |  saftica |  sabareni |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 31 Aug 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD