IMOBILIARE VANZARI terenuri (431 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
RAZBOIENI,  Turcesti, toate utilitatile, liber,
0722.394.215
; proprietati@hotmail.com
01 Dec 21:36
suprafata teren 2500 mp
intravilan
deschidere 40 ml
40.000 € AG
PITESTI,  Trivale, platoul Soarelui, padure intravilan construibil, toate utilitatile, ultimul lot,
0722.394.215
; proprietati@hotmail.com
01 Dec 21:34
suprafata teren 2000 mp
intravilan
deschidere 15 ml
25.000 € AG
PLEVNEI CALEA,  Gara de Nord C.U., s+p+2, CUT 1.3, POT 45%. Pretabil destinatie: rezidential, locuinte colective. Liber pentru construire,
0726.856.585
; cristian.caldararu@yahoo.com
01 Dec 14:26
suprafata teren 335 mp
intravilan
deschidere 13 ml
221.000 € B
POPESTI LEORDENI,  Drumul Fermei, adiacent, proiect si autorizatie de construire p+2+m, PUZ - P+5R, ingradit cu gard de beton, ideal pentru dezvoltatorii imobiliari,
0769.076.170/ 0769.076.169
; george.marinica@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
01 Dec 13:58
suprafata teren 1002 mp
intravilan
deschidere 20 ml
82.000 € IF
TEREN vand 4 hectare pamant in Petrachioaia, langa padure si un teren de 1.800 mp;
0769.740.005
01 Dec 12:29
B
DOMNESTI  la 1 km de centura, pretabil spatii comerciale, hypermarket, pe sos. principala, cu toate utilitatile, mijloace de transport, in apropiere de noua pasarela Domnesti,
0732.837.788/ 0767.861.609
; mihai.durloiu@gmail.com
01 Dec 11:59
suprafata teren 6100 mp
intravilan
deschidere 21 ml
50 € 55 € mp IF
BUCURESTI  intrare Berceni, cartier nou str. Miorita, 430 mp utili, gaze si curent 220V-380V, acces facil, gradinita si scoala in apropiere, vile noi, drumuri 9m asfalt, langa centura...
0722.100.507
; catalin@teren-berceni.ro ; www.teren-berceni.ro
01 Dec 11:16
suprafata teren 500 mp
intravilan
deschidere 15 ml
17.900 € 6-18rate B
BERCENI,  Ilfov la 6 km de Bucuresti, teren 250-500 mp utili, diferite locatii cu curent la lot si gaze la unele locatii, 450m de Bd. 1Mai, zona in dezvoltare cu case noi. Teren ieftin si...
0729.555.187
; cristian@comunaberceni.ro ; www.ratelaproprietar.ro
01 Dec 11:15
suprafata teren 306 mp
intravilan
deschidere 17 ml
7.054 € IF
CENTURA SUD  Com. Berceni - Jilava, teren 24 ha, d. la centura calea ferata triaj Jilava, lipit de gardul de SC Arcom, acces direct la cale ferata, halta Berceni. Rugam numai investitori...
0760.978.331/ 0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com ; www.teraimobiliare-online.ro
01 Dec 10:37
agricol
deschidere 650 ml
25 € mp IF
COLENTINA,  Kaufland, Obor, Electronicii, teren, POT 80%, CUT 4, cf, numai pentru dezvoltatori imobiliari seriosi,
0763.863.822/ 0760.978.331
; teraimobiliare@yahoo.com ; www.teraimobiliare-online.ro
01 Dec 10:33
suprafata teren 33000 mp
intravilan
deschidere 200 ml
260 € mp B
GIURGIU,  Mihailesti, teren 780 ha agricol cu ferma 3 ha intravilan utilaje, posibilitate de a mari suprafata la 2.000 ha, cesionare firma cu tot patrimoniul,
0760.978.331/ 0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com ; www.teraimobiliare-online.ro
01 Dec 10:21
agricol
deschidere 150 ml
1.150.000 € GR
AMZEI,  Piata Romana, teren, CF urbanism S+P+4, pot 65%, CUT-2,5, cf foarte urgent, rugam seriozitate,
0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com
01 Dec 10:16
suprafata teren 600 mp
intravilan
deschidere 18 ml
650.000 € B
BRAGADIRU  Parc, str. Povernei, teren, toate utilitatile pe teren ingradit sf, zona rezidentiala disponibil imediat rog seriozitate,
0760.978.331/ 0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com
01 Dec 10:13
suprafata teren 3300 mp
intravilan
deschidere 15 ml
250 € mp IF
COLENTINA,  Pod. Mc Donald's, Colentina, Rascoala 1907, teren zona M2B, posibilitate de S+P+10, h-37, POT - 36%, CUT 2,10, rog seriozitate,
0722.560.930/ 0761.255.433
; teraimobiliare@yahoo.com
01 Dec 10:11
suprafata teren 5300 mp
intravilan
deschidere 25 ml
230 € mp B
OTOPENI,  Odai, str. Mihai Viteazul, zona de vile, vecini civilizati, cadastru, intabulare, toate utilitatile la poarta,
0751.053.625/ 0751.053.622
; office@songinvest.ro
01 Dec 10:07
suprafata teren 400 mp
intravilan
deschidere 27 ml
50 € mp IF
PIPERA  Drumul Negru in apropiere de Iancu Nicolae, zona linistita, intre vile, dispune de toate utilitatile, drum asfaltat. Proprietar, discutabil, variante,
0756.242.716
; clavuncik@yahoo.com
01 Dec 09:16
suprafata teren 1110 mp
intravilan
deschidere 15 ml
189 € IF
CHEIA, vand teren Cheia, situat in planul 2 fata de DN1a (in spatele districtului de intretinere a drumurilor). Utilitati: apa, electricitate, proiect constructie. pret negociabil,
0763.179.268/ 0724.200.642
30 Nov 23:27
suprafata teren 500 mp
intravilan
deschidere 17 ml
25.000 € PH
PIPERA,  str. V. Alecsandri, aproape Iancu Nicolae, particular, intre case, dubla deschidere 26 m si 12 m, utilitati, pozitie excelenta sau schimb cu ap. in Bucuresti,
0762.135.085
30 Nov 20:52
suprafata teren 310 mp
intravilan
deschidere 26 ml
150 € mp IF
SECTOR 4  Drumul Binelui, zona mixta, rezidentiala-comerciala, lot de teren, suprafata de 544 mp utili (si 115 mp drum de acces), strada pietruita, utilitati pe teren apa, curent...
0722.536.952
30 Nov 20:52
intravilan
deschidere 23 ml
58.000 € B
PRELUNGIREA GHENCEA,  Drumul Ghindari, sector 5, urbanism p+2, intersectie Funigeilor, vav Scoala Maryland, 2 loturi x 1.000 mp, deschidere 26m, servitute 4ml, strada asfaltata, zona curata de...
0762.607.639
30 Nov 19:25
suprafata teren 2000 mp
intravilan
deschidere 25 ml
62 € mp B
MAGURELE,  If, proprietar vand teren, desch. la str. Pestilor, intre vile, curent la poarta, put de apa in curte, cablu tv, internet, 60 pomi fructiferi, sau schimb cu gars.,
0721.663.133
30 Nov 18:13
suprafata teren 2000 mp
deschidere 13 ml
12 € mp IF
CORNETU,  ilfov, vand teren,
0729.659.447
30 Nov 17:41
suprafata teren 800 mp
intravilan
deschidere 23 ml
7.000 € IF
COMUNA CORNETU,  jud. Ilfov, str. Amurgului, vand teren,
0729.659.447
30 Nov 17:30
suprafata teren 1000 mp
intravilan
30.000 € IF
BUCURESTI  sector 4, str. Drumul Dealul Crisului nr212-216,10000 mp (38m x 263 m), iesire la doua strazi drumul Dealul Crisului si Drumul Dealul Frumos, urbanism, pot 40 %, cut 4,5,...
0722.568.283
30 Nov 17:18
suprafata teren 10000 mp
intravilan
deschidere 38 ml
15 € mp B
BUCURESTI  sector 4, str. drumul Dealul Bradului nr. 119-129, (118 m x 52,50 m) in spatele pietei de gros, 150 m fata de str. Dumitru Brumarescu, capat autobuze 125, 141m 220, urbanism,...
0722.568.283
30 Nov 17:10
suprafata teren 6200 mp
intravilan
deschidere 118 ml
35 € B
BERCENI,  str. Ciulin, intrare Berceni cartier nou, cota drum acces gratuita, acces facil asfalt si piatra, zona superba cu verdeata, posibilitate rate, posibilitate bransare curent...
0722.100.507
; catalin@terenberceni.com ; www.terenberceni.com
30 Nov 15:09
suprafata teren 250 mp
intravilan
deschidere 15 ml
6.900 € 6-12rate B
BERCENI  Metalurgiei, stradal, langa Metrou Dimitrie Leonida, dubla deschidere (70 mx37 m), zona CB3, ideal imobil rezidential/birouri, dar si constructii comerciale/ industriale,
0723.117.784
30 Nov 14:12
suprafata teren 2457 mp
intravilan
deschidere 70 ml
550.000 € B
SISESTI,  Doi Cocosi, Baneasa, Straulesti, in spate la Hotel Phoenicia, parcelabil, p+4, facilitatile la strada, imprejmuit, discutabil, particular, ocazie,
0724.545.953
30 Nov 13:07
suprafata teren 3323 mp
intravilan
deschidere 50 ml
85 € 105 € B
EROI REVOLUTIEI,  Sos. Giurgiului Pta Progresul, teren 200 m deschidere 15 m toate utilitatile se poate construi s+2,
0733.573.000/ 0765.025.527
30 Nov 13:06
suprafata teren 200 mp
intravilan
deschidere 15 ml
45.000 € B
VITAN,  Mall, la 1 min. de intersectia Calea Vitan cu Mihai Bravu, teren acces facil la metrou, Kaufland, Mall Vitan, Unirii, Dristor, Alba Iulia. Pe teren este o casa demolabila....
0754.015.091/ 0773.832.029
; cosmin.k.a@gmail.com
30 Nov 13:05
suprafata teren 198 mp
intravilan
deschidere 22 ml
B
CORBEANCA,  Paradisul Verde, ideal pentru casa. Teren in interiorul complexului, beneficiaza de toate facilitatile. Persoana particulara,
0723.122.329
; wedanyel@gmail.com
30 Nov 12:32
suprafata teren 322 mp
intravilan
deschidere 14 ml
45.500 € IF
JILAVA  -Drumul Garii, stradal, intre case, utilitati,
0730.600.619
30 Nov 12:25
suprafata teren 2500 mp
15 € mp B
BOLINTIN VALE,  Malu Spart, teren cu desch. la doua drumuri 23/22 m sau parcelat in doua loturi egale. Curent, asfalt, gaze, pret neg.,
0723.150.425
; botogan_cee@yahoo.com
30 Nov 12:02
suprafata teren 9021 mp
extravilan
deschidere 23 ml
4,60 € GR
CHITILA  -Niagara, pod Constanta, toate utilitatile,
0730.600.618
30 Nov 11:59
suprafata teren 560 mp
deschidere 22 ml
300 € mp B
CALARASI,  Valea Argovei, teren 4 ha;
0722.222.135
30 Nov 11:50
agricol
CL
BERCENI,  Ilfov la 6 km de Bucuresti, oferta decembrie 287-500 mp, loturi de casa cu curent la teren inclus in pret, gaze strada. Diferite suprafete, zona centrala, posib. rate direct la...
0729.555.187
; cristian@comunaberceni.ro ; www.ratelaproprietar.ro
30 Nov 11:09
suprafata teren 287 mp
intravilan
deschidere 15 ml
6.900 € IF
ARGETOAIA,  Dolj, teren ce contine 40 ha vie. Transfer de active sau preluare de societate. Comasare 75%. Cumparam/ vindem terenuri agricole mari in Ro, Bg, Md.,
0722.789.938
; cumparteren@cumparteren.com ; http://agroevolution.com
30 Nov 10:24
suprafata teren 7340000 mp
agricol
deschidere 999 ml
3.100 € ha DJ
IZVORANI,  Ciolpani, utilitati, avand cf. 13208/31012012 si nr. cadastral 2536, vecinatati nv-44, 51 ml, ne- 12,76 ml, se- 45,22 ml, sv-13,90ml, zona fiind cu constructii de vile, 15 m...
0732.765.772
; lorena.iovan.imobiliare@gmail.com
30 Nov 09:54
suprafata teren 597 mp
intravilan
deschidere 12 ml
12.000 € IF
ADUNATII COPACENI, gradina, pomi fructiferi, casa vacanta, utilitati, asfalt, intabulat,
0722.474.018/ 0723.139.980
30 Nov 09:05
suprafata teren 1000 mp
16.000 € GR
SNAGOV,  Vladiceasca, ocazie, toate utilitatile, 40 m deschidere sosea, casuta pe el, gard, fosa septica, put adancime, merge parcelat zona superba vis-a-vis este padure, zona vile ideal...
0744.532.417
; marianmuha@yahoo.com
29 Nov 16:43
suprafata teren 5000 mp
intravilan
deschidere 40 ml
35 € mp IF
BUFTEA  -Crevedia, Teren situat la granita dintre Buftea si Crevedia utilitati la 50 m (gaze/lumina)
0726.244.204/ 0730.262.525
; razvanflonta@yahoo.com
29 Nov 16:22
suprafata teren 3107 mp
intravilan
deschidere 100 ml
DB
BRANCOVEANU,  Budimex, proiect rezidential S+P+3E, PUD, autorizatie/ 06.2015, sc: 320 mp/etaj. Toate taxele platite pt proiect la PS4. Toate utilitatile, se poate incepe constructia imediat,
0721.739.325/ 0722.365.970
29 Nov 16:04
suprafata teren 511 mp
intravilan
deschidere 34 ml
198.000 € B
PLUMBUITA,  la lac, urbansim P+2+mansarda, pt constructie case/ vile/ penthouse/ clinica. Detin 2 loturi x 400 mp fiecare lot, dubla deschidere, vile in zona. Luciul lacului, priveliste...
0722.377.859
; imobiliareload@gmail.com ; www.imobiliareload.ro
29 Nov 13:05
suprafata teren 400 mp
intravilan
deschidere 20 ml
59.000 € lot B
BAICOI  -Prahova, teren langa DN-1, livada meri, utilitati in vecinatate, 6.200 - 12.400 mp, deschidere 18-36 m,
0728.125.247
29 Nov 13:05
suprafata teren 6200 mp
intravilan
deschidere 18 ml
10 € mp PH
SABINELOR Ultracentral, deschidere 18,43 ml, certifificat urbanism, POT 60%, CUT 2,5, H max. P+6, situat intre Palatul Parlamentului si Hotel Mariott, toate utilitatile (apa,...
0723.598.798
; loialedit@gmail.com
28 Nov 13:53
suprafata teren 1012 mp
intravilan
deschidere 18 ml
420 € 490 € mp B
CHIAJNA toate utilitatile, teren intre vile,
0744.372.439
28 Nov 13:52
suprafata teren 330 mp
intravilan
deschidere 12 ml
18.000 € IF
ODAI,  Otopeni Jaguar, sector 1, DN1, 2 loturi lipite, Drumul Piscul Lung 89-97 zona Odai, lot 10. 537 mp+140.37 mp cota indiviza si lotul 9 de 695 mp+ cota indiviza, plata doar pt....
0722.400.241
; office@innova.ro
28 Nov 13:08
suprafata teren 1769 mp
intravilan
deschidere 30 ml
38 € mp B
BANEASA,  Garlei, foarte frumos si echilibrat cu PUZ valabil aprobat in februarie 2012, CUT 2,2, vedere la lacul Baneasa, zona foarte buna, vecinatati excelente, regim bun de inaltime...
0744.349.967
; office@erre.ro
28 Nov 12:29
suprafata teren 1580 mp
intravilan
deschidere 22 ml
1.100.000 € B
CASA CU TEI,  25 min. de P-ta Victoriei, loturi intre case noi, stalpi curent montati la fiecare lot, iluminat nocturn, gaze, paza 24/24, parculet cu locuri de joaca, se poate construi...
0722.677.873/ 0765.555.614
; particular@terenurilapadure.ro ; www.terenurilapadure.ro
28 Nov 11:17
suprafata teren 520 mp
intravilan
deschidere 20 ml
7.400 € DB
COMUNA BERCENI,  la 5 km de Bucuresti, loturi in diferite locatii cu curent la lot si gaze la unele locatii, 450 m de Bd. 1 Mai, zona dezvoltare cu case noi. Teren ieftin si in rate doar cu...
0729.555.187
; cristian@comunaberceni.ro ; www.ratelaproprietar.ro
28 Nov 10:12
suprafata teren 306 mp
intravilan
deschidere 17 ml
7.054 € IF
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 berceni |  domnesti |  otopeni |  magurele |  frumusani |  corbeanca |  particular |  branesti |  pantelimon |  mogosoaia |  buftea |  cernica |  bragadiru |  bucuresti |  cornetu |  balotesti |  snagov |  clinceni |  popesti |  baneasa |  militari |  pipera |  prelungirea ghencea |  ghencea |  rosu |  ciorogarla |  afumati |  popesti leordeni |  saftica |  sabareni |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 02 Dec 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD