IMOBILIARE VANZARI garsoniere (721 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Berceni Vand garsoniera 2012, 34m gr, f, p, term, centrala proprie contuare apa platesti cat consumi nimic la comun.pret 16500 e plus un an si opt luni cate 300 e rate la...
0769.123.343
; robymar80@yahoo.com
20 Apr 18:07
suprafata 34 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 4 din 4
16.500 €
B
Militari,metrou,Paci i, Gorjului, arondata stradal Bd.Iuliu Maniu, cf.2 sporit, vest,2 lifturi, bloc mixt, mobilata, utilata, living 15 mp, bucat. 5 mp, gresie, G, F, P, T, UM.Acces Politehnica,...
0721.927.522
19 Apr 12:35
suprafata 24 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 4 din 10
23.500 €
B
Militari Valea Lunga Militari Valea lunga , vand garsoniera conf 2 la etaj 3 din 4, la 24000 € Negociabil mai multe detalii la tel:0764009426
0764.009.426
19 Apr 12:18
suprafata 30 mp
an constr. 1980
etajul 3 din 4
24.000 €
B
Baicului complex Usa metalica, geamuri termopan, parchet. Urgent! Elena
0722.826.479
; armandcool69@yahoo.com
19 Apr 11:20
decomandat
13.500 €
B
Rahova Amurgului Garsoniera etaj 1/4, renovata acum, p+g+f+u.m, i.s.n, temopane, instant electric german cu apa calda, calorifer electric, gaze (butelie noua), cadastru, intabulare (acte la zi)
0760.520.255
18 Apr 23:08
suprafata 17 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
12.900 €
B
BERCENI, Sudului, metrou, confort 2, cu imbunatatiri, bloc mixt, stradal,
0732.864.809/ 0766.603.401
18 Apr 18:33
etajul 5 din 10
20.000 €
B
TINERETULUI, 2 minute Parcul Tineretului, confort1, bloc mixt, renovata total, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, usi interior noi, instalatii electrice si sanitare...
0723.840.830
; costin@ibg-imobiliare.ro ; www.ibg-imobiliare.ro
18 Apr 17:22
suprafata 35 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 1 din 8
53.000 €
B
TITAN, 1 Decembrie, promotie de Paste, garsoniera, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie de ap, finisata la cheie, Tva 5% inclus, accept credit bancar,...
0724.717.606/ 0760.611.687
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
18 Apr 13:59
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
33.000 €
B
TRAPEZULUI, 1 Dec.1918, gars., direct dezvoltator, bloc nou, finalizare mai, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie de apt, finisate la cheie, tva 5 % inclus,...
0724.717.606/ 0728.114.700
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
18 Apr 13:58
suprafata 35 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4

B
TRAPEZULUI, Residence, garsoniera demisol inalt, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie de apartament, finisata la cheie, tva 5% inclus, iluminat natural,...
0724.717.606/ 0760.611.687
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
18 Apr 13:56
suprafata 31 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
22.000 €
B
COTROCENI, Arena BNR, la 5 min. de Metrou Eroilor, garsoniera dubla (living+dormitor) intr-un imobil P+1+M, cu bucatarie spatioasa, spatii pentru depozitare generoase. Vedere la parcul...
0758.889.884
; contact@imosuport.ro ; www.imosuport.ro
18 Apr 13:49
suprafata 53 mp
an constr. 1935
semidecomandat
mansarda din 2
57.000 €
B
COMUNA CORBII MARI, la 20 de minute din Militari, la 35 km de Bucuresti pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, garsoniera, confort 2, bloc linistit, toate utilitatile, necesita renovare, proprietar,
0764.687.902
; alexbnr@yahoo.co.uk
18 Apr 13:28
suprafata 25 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 2 din 2
2.999 €
DB
GIURGIULUI, conforT 2, mare, frumoasa, curata, renovata, libera, baie, bucatarie, camera, cadastru intabulare, incalzire Radet, gresie, faianta, parchet, t, u.m, bloc linistit vecini f....
0761.609.243/ 0720.039.035
18 Apr 11:33
suprafata 25 mp
an constr. 1980
semidecomandat
parter din 4
16.200 €
B
APARATORII PATRIEI, confort 3, curata, renovata, liberabila imediat, gresie, faianta, t, usa metalica grup sanitar cadastru intabulare, 10 minute metrou Aparatorii Patriei, cerem oferim seriozitate...
0761.609.243/ 0720.039.035
18 Apr 11:32
suprafata 17 mp
an constr. 1980
semidecomandat
8.300 €
B
DRUMUL TABEREI, Valea Ialomitei, gars confort 1, bloc izolat, termopan, parchet, usa metalica, contorizat, boxa subsol, loc parcare, scara curata, libera, agentie. Pret negociabil,
0762.093.000
18 Apr 11:28
suprafata 33 mp
an constr. 1973
decomandat
etajul 2 din 4
33.000 €
B
MILITARI, Valea Lunga, confort 1, centrala proprie noua, contorizare separata, mobilata si utilata. Cu balcon si imbunatatiri: gresie, faianta, t, um. Neg., urgent, super oferta,
0762.079.095/ 0725.691.900
18 Apr 11:21
suprafata 28 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 3 din 4
23.900 €
B
MILITARI, Belsugului Residence, Drumul Taberei, Iuliu Maniu, Pacii, bloc nou, finisaje moderne, centrala, balcon, baie mare, lift, parcare inclusa, 50 m de Ratb, Nufarul, 5 min. metrou...
0762.279.738
; a.chiru@yahoo.com ; www.militaribelsuguluiresidence.freewb.ro
18 Apr 10:28
suprafata 39 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 5

B
MILITARI, Metro, bloc nou, 11 m de piscina, centrala proprie, aer conditionat, tamplarie tripan, balcon inchis, loc de parcare gratuit. Finisaje la alegere. Ratb, 10 min. metrou....
0733.822.822/ 0745.882.888
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
18 Apr 00:30
suprafata 39 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 8

B
TINERETULUI, strada Tohani, 3 min. de statia de metrou, confort 1, bucatarie inchisa, gresie, faianta, usa metalica, geamuri termopan, disponibila imediat, direct de la proprietar,
0762.365.111/ 0766.867.903
17 Apr 23:35
suprafata 35 mp
decomandat
parter din 4
41.000 €
B
1decembrie if Direct dezvoltator 1decembrie ilfov vis a vis de green city si mega image 5min de bucuresti mijloc de transprt maxi taxi si ratb pretul este dooar pt cash nu se accepta credit
0722.752.603
17 Apr 20:55
suprafata 39 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 4 din 4
17.000 €
IF
BERCENI, chiar langa statia de metrou IMGB, garsoniera confort 1, centrala proprie, se preda complet finisata: parchet, gresie, faianta, PVC + geam termopan,
0737.500.373
; marius@premierservice.ro
17 Apr 17:34
suprafata 31 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
27.500 €
B
BERCENI, garsoniera, finisaje moderne, toate utilitatile, la doar 5 minute pana la statia de metrou Dimitrie Leonida, comision 0%,
0723.363.867/ 0737.500.380
; anamaria@premierservice.ro
17 Apr 17:10
suprafata 29 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
23.000 €
B
BERCENI, vis-a-vis metrou, sect.4, vand gars, bloc nou, complet finisata cu toate imbunatatirile: centrala, termopan, parchet, lift, balcon, dezvoltator, com:0%,
0726.375.629
; madalina_toma2002@yahoo.com
17 Apr 16:54
suprafata 33 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
27.000 €
B
TITAN, Nicolae Grigorescu, Circa 13 Politie, gars., adiacent, mixt, termopan, usa metalica curata, cadastru, intabulare, accept credit,
021.380.28.14/ 0737.435.628/ 0760.967.060
17 Apr 16:31
suprafata 34 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 5 din 10
32.000 €
B
PANTELIMON, apropiere Cora, Metrou Pantelimon 7 minute, ansamblu rezidential 360 locuinte, finisaje de cea mai buna calitate la alegere, loc parcare + boxa incluse in pret, comision 0% la...
0742.184.722
17 Apr 16:15
suprafata 43 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 2 din 5
26.999 €
B
UNIRII, Camera de Comert, oferta vanzare garsoniera, 1 gr san, 1 balc, utilata si mobilata modern. Locatie deosebita. Oferta reala,
0756.108.801
; a.varga@dreamsimob.ro ; www.dreamsimob.ro
17 Apr 16:11
suprafata 44 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 1 din 6
66.200 €
B
BERCENI, 5 minute pana la metrou Dimitrie Leonida, garsoniera, finisaje moderne, toate utilitatile, bloc nou, comision 0%, reducere 5% la plata cash,
0737.500.380/ 0723.363.867
; iulian@premierservice.ro
17 Apr 16:05
suprafata 32 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
26.000 €
B
METALURGIEI, garsoniera la parter in imobil nou cu regim de inaltime P+6, foarte aproape de mijloacele de transport in comun (RATB, metrou) la 3 min.,
0723.369.914
; florinp@zonadesud.ro
17 Apr 15:37
suprafata 32 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 6
26.000 €
B
BERCENI, metrou, garsoniera in ansamblu rezidential cu acces rapid catre Metroul Dimitrie Leonida. Complet finisata: centrala, parchet, termopan, parcare, etc. Fara comision,
0723.398.367
; m.ciocea@gmail.com
17 Apr 15:34
suprafata 31 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
24.000 €
B
METALURGIEI, garsoniera cu numai 140 €/luna, imobil nou, la 3 min. de metrou, finisata la cheie, bransata la utilitatile sector 4. Comision 0%. Merita vazut,
0723.369.914
17 Apr 15:32
suprafata 32 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 6
27.000 €
B
BERCENI, vand garsoniera, imobil nou, foarte aproape de mijloacele de transport in comun (Ratb, metrou), la 3 min. mers pe jos, finisate la cheie, loc parcare,
0723.369.914
; florinp@zonadesud.ro
17 Apr 15:31
suprafata 32 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 6
27.000 €
B
DIMITRIE LEONIDA, ansamblu rezidential la doar 5-6 minute de statia de Metrou Dimitrie Leonida, finisaje moderne, costuri de intretinere si mentenanta minime, TVA inclus,
0722.652.640
; alexandra@zonadesud.ro
17 Apr 15:26
suprafata 33 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 5
24.000 €
B
METALURGIEI, garsoniera cu numai 140 €/luna, imobil nou, etaj 1, la 3 min. de metrou, finisata la cheie, bransata la utilitatile sector 4. Comision 0%, merita vazut,
0723.369.914
17 Apr 15:26
suprafata 32 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 6
27.000 €
B
BERCENI, pe Sos.Oltenitei langa capatul tramvaiului 11-34, garsoniera, complet finisata, la cheie, ansamblu rezidential de lux, fara comision, dezvoltator,
0723.398.367
; m.ciocea@gmail.com
17 Apr 15:22
suprafata 34 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 5 din 6
29.000 €
B
OLTENITEI, Metrou Piata Sudului, Sun Plaza, piata, cu balcon, renovata, libera, bucatarie mobilata, aer conditionat, spatioasa, bloc mixt, ocazie,
0724.295.769
; oxy@zonadesud.ro
17 Apr 15:15
suprafata 38 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 2 din 4
37.000 €
B
BERCENI, vis-a-vis metrou Dimitrie Leonida, sect.4, vand gars, complet finisata cu toate imbunatatirile: centrala, termopan, parchet, etc., dezvoltator, com:0%,
0723.398.367
; m.ciocea@gmail.com
17 Apr 15:15
suprafata 32 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
27.000 €
B
BERCENI, metrou Piata Sudului, Secuilor, piata, zona verde, spatioasa, balcon mare, vedere spate, libera, fara imbunatatiri, ocazie,
0724.295.769
; oxy@zonadesud.ro
17 Apr 15:11
suprafata 33 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
25.000 €
bucata
B
GORJULUI, 7 min, metrou, centrala, usa metalica, decomandata necesita imbunatatiri ocazie investitie terasa este in regula, scara blocului renovata,
0723.921.073
; intermedierimilitari@yahoo.com
17 Apr 14:59
suprafata 30 mp
decomandat
etajul 4 din 4
27.000 €
B
BERCENI, urgent garsoniera, complet finisata, se preda la cheie, 5 minute pana la statia de Metrou Dimitrie Leonida,
0737.500.380/ 0723.363.867
; iulian@premierservice.ro
17 Apr 14:31
suprafata 33 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
24.000 €
B
BERCENI, metrou la 50 m, garsoniera dubla, bloc nou, complet finisat la cheie, centrala, bransamente individuale, parcare, balcon. Accepta credit, comision 0%,
0726.375.629
; madalina_toma2002@yahoo.com
17 Apr 14:16
suprafata 35 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
26.500 €
B
METALURGIEI, sect 4, garsoniera si finisata toate utilitatile bransate. Vecinatati: scoala, gradinita, piata, parc, mall, restaurant,
0737.500.379
17 Apr 14:10
suprafata 32 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 6
27.000 €
B
METALURGIEI, Sector 4, metrou la 2 minute, ansamblu nou, complet finisat la cheie, centrala, bransamente individuale, lift, parcare, balcon. Accepta credit, comision 0%,
0726.375.629
; madalina_toma2002@yahoo.com
17 Apr 14:05
suprafata 33 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 6
26.000 €
B
BERCENI -Piata Sudului, 5 minute de metrou, renovata recent, zona civilizata, intabulare, mobilata modern;
0727.737.220
; mirela@zonadesud.ro
17 Apr 13:59
decomandat
etajul 2 din 4

B
METALURGIEI, aproape de Metrou Leonida, la 2 min. de mers pe jos, garsoniera, finisaje de calitate la alegere, gresie, faianta, parchet, usi, obiecte sanitare,
0723.552.492/ 0727.738.938
; francisc@premierservice.ro
17 Apr 13:29
suprafata 32 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 5
27.000 €
B
BRANCOVEANU, garsoniera renovata, foarte bine pozitionata, cu acces stradal, bloc curat, doua lifturi, dispune de toate imbunatatirile, iar pretul este negociabil,
0722.320.762
; mioara@zonadesud.ro ; premierservice.ro
17 Apr 13:15
suprafata 24 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 9 din 10
23.000 €
B
BRANCOVEANU, metrou, stradal, faianta, gresie, instalatii san si electrice noi, parchet, termopan, balcon inchis in termopan, mobilata modern, bucataria mobilata si utilata, accept credit,...
0721.263.502
; victor@zonadesud.ro
17 Apr 12:57
suprafata 40 mp
an constr. 1987
43.000 €
B
BERCENI, 3 min. Metrou Dimitrie Leonida, ansamblu rezidential, p+6, finisaje la alegere, toate utilitatile, reducere la cash, loc parcare inclus, comision 0%,
0730.250.305
; cristian.muresanu@yahoo.com
17 Apr 12:52
suprafata 32 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 6
26.000 €
B
TITAN, Trapezului, Promotie de Paste, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie de ap, finisata la cheie, Tva 5% inclus, accept credit bancar, rezervare 300...
0724.717.606/ 0760.611.687
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
17 Apr 12:51
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
33.000 €
B
TITAN, 1 Decembrie 1918, Auchan, confort 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, libera,
0743.463.543
17 Apr 12:49
suprafata 35 mp
decomandat
etajul 2 din 10
28.500 €
B
TRAPEZULUI, 1 Decembrie 1918, gars. 35 mp- direct dezvoltator, bloc nou, finalizare mai, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie de apartament, finisate la cheie,...
0724.717.606/ 0728.114.700
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
17 Apr 12:49
suprafata 35 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
31.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 dristor |  militari |  titan |  particular |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  iancului |  crangasi |  taberei |  vitan |  unirii |  tei |  rahova |  pantelimon |  vitan mall |  confort 1 |  colentina |  nerva traian |  13 septembrie |  dr taberei |  sebastian |  aviatiei |  virtutii |  pajura |