IMOBILIARE VANZARI case, vile (871 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
DAMBOVITA Tisa casa p+1 ideala de vacanta, situata intr-o zona superba, la doar 120 km de Bucuresti, are in compunere 6 camere, living, bucatarie, 3 bai, 2 terase, foisor cu gratar, garaj ptr...
0744.426.284
; camelia@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
22 Sep 13:07
suprafata utila 220 mp
curte 2500 mp
an 2010
6 camere
la cheie
71.000 €
DB
OLTENITEI SOSEAUA, semistradal, vila noua tip duplex, p+1+m, (living + 3 dormitoare), predata la cheie, finisaje si dotari de calitate, toate utilitatile bransate, comision 0%
0722.221.688/ 0722.519.815
22 Sep 13:05
suprafata utila 105 mp
curte 80 mp
an 2014
4 camere
la cheie
90.000 €
B
MOARA VLASIEI, superb, vila superba situata in Moara Vlasiei, Ilfov, cu o suprafata construita de 210 mp si 400 mp de curte, finalizata, finisaje de calitate, in apropierea lacului,...
0728.973.745
; marius.cojocariu@h-b.ro ; www.habitatbrokers.ro
22 Sep 13:05
suprafata utila 180 mp
curte 400 mp
an 2010
5 camere
la cheie
84.500 €
IF
OLTENITEI SOSEAUA, vila noua, P+1E+ pod, constructie solida, complet finisata la cheie, utilitati bransate, ofer gratuit consultanta dosar bancar, comision 0%,
0722.221.688/ 0722.519.815
22 Sep 13:03
suprafata utila 90 mp
curte 20 mp
an 2014
3 camere
la cheie
64.500 €
B
UNIRII, Regina Maria, bloc tip vila, S+P+2+M, fara bulina, fara probleme juridice, stradal, doua intrari, curte libera 180 mp, cladire solida, ideal clinica, cabinete, birouri,...
0724.270.019
; travaharealestate@gmail.com ; www.travahar.ro
22 Sep 13:03
suprafata utila 950 mp
curte 340 mp
an 1940
25 camere
la cheie
320.000 €
B
APARATORII PATRIEI, metrou, vila tip duplex, cu arhitectura deosebita, spatioasa, P+1, predata la cheie, finisaje de lux, toate utilitatile, accept credit, comision 0%,
0722.221.688/ 0722.519.815
22 Sep 13:00
suprafata utila 130 mp
curte 100 mp
an 2014
la cheie
140.000 €
B
COMUNA BERCENI, Berceni-Primarie, Caragiale, p+1,180 mp sc, structura cadre de beton si caramida, izolatie de 10 cm, casa facuta impecabil, interior la rosu, curte amenajata.se vinde si la gata...
0721.662.943
; f.bunescu@yahoo.com
22 Sep 12:57
suprafata utila 160 mp
curte 560 mp
an 2014
4 camere
la cheie
69.000 €
IF
COLENTINA, vand casa, curte, 265 mp, deschidere 15 m, fara intermediar, cadastru, acte in regula,
0728.550.092
22 Sep 12:55

B
BERCENI, Metrou D. Leonida, vila tip duplex, P+1+Pod, constructie caramida, predata la cheie, optim compartimentata, utilitati bransate, direct dezvoltator, comision 0%,
0722.221.688/ 0722.519.815
22 Sep 12:55
suprafata utila 120 mp
curte 160 mp
an 2014
4 camere
la cheie
83.500 €
B
Ghencea sector 5 vila D+P+1, izolata termic exterior / interior, living,3 dormitoare,3 bai, bucatarie,2 terase, garaj la demisol, finisata la cheie, curte pavata,
0729.428.957/ 031.807.95.72
; europahouseimob@yahoo.com ; www.europa-house.ro
22 Sep 12:51
suprafata utila 210 mp
curte 300 mp
an 2012
4 camere
la cheie
120.000 €
B
DOMNESTI, Padure, P+1, caramida Porotherm integral, termosistem, terasa 15 mp, 45.900 €, racordata gaz si curent, ministatie de epurare, curte amenajata, zona vile, toate actele,...
0724.955.610/ 0721.019.959
22 Sep 12:47
suprafata utila 120 mp
curte 450 mp
an 2013
4 camere
la cheie
45.900 €
IF
GIURGIU Ghimpati Crown, casa-teren 1.200 mp, asfalt, apa, curent, cablu, pret disc.
0762.324.764/ 0784.041.940/ 0722.412.855
22 Sep 12:45
9.900 €
GR
BUCURESTI, vila ultracentral, renovata recent,
0722.611.816
22 Sep 12:38
suprafata utila 70 mp
curte 400 mp
7 camere
400.000 €
B
PIPERA vila P+E, 200 mp const., curte libera 180 mp, 3 bai, 3 balcoane, terasa, incalzire in pardoseala, geamuri tripan, izolatie 10 cm. Finisaje la alegere incluse in pret. Se accepta...
0730.177.110
; madalina.dragusin@planitas.ro ; www.planitas.ro
22 Sep 12:37
suprafata utila 150 mp
curte 271 mp
an 2014
4 camere
la cheie
119.000 €
IF
OLTENITEI SOSEAUA, vila tip duplex, P+1+ M, utilitati bransate, finisaje de calitate, curte proprie, pozitie excelenta, asistenta gratuita dosar bancar, comision 0%,
0722.519.815/ 0722.221.688
22 Sep 12:37
suprafata utila 90 mp
curte 125 mp
an 2014
4 camere
la cheie
73.900 €
B
BERCENI, Metrou D. Leonida, vila noua P+1+M, living + 3 dormitoare, finisata la cheie, constructie caramida, utilitati bransate, finalizata, particular, accept credit,
0722.519.815/ 0722.221.688
22 Sep 12:35
suprafata utila 110 mp
curte 150 mp
an 2014
4 camere
la cheie
87.500 €
B
BRANESTI,Islaz,DN 3 parter 140 mp, 2 dormitoare, living, camera tehnica, bucatarie mobilata, baie, birou, et. 105 mp, 4 dormitoare, 2 bai, mans. 80 mp open, ecologica. Curte pavata, iarba, pomi,...
0722.999.000/ 0763.966.396
; florinvlas@gmail.com
22 Sep 12:33
suprafata utila 250 mp
curte 900 mp
an 2009
9 camere
la cheie
125.000 €
IF
PIPERA, Voluntari, str. Erou Mircea Marinescu, pozitie excelenta 20 m fata de padurea Cretuleasca, comision 0%, s+p+1+m, finisata, semimobilata, alarma, gradina superba, garaj, foisor,...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.MihaelaAnton.ro
22 Sep 12:27
suprafata utila 250 mp
curte 380 mp
an 2002
4 camere
la cheie
210.000 €
IF
BRANESTI, str. N. Balcescu, vila p+1+m in duplex, teren 400 mp, finisata doar la exterior, utilitati la poarta, poze faze executie,
0722.956.955
22 Sep 12:16
suprafata utila 200 mp
55.000 €
IF
VATRA LUMINOASA, PSD, in vila, parter/ p+1, decomandat, 2 bai, g, f, p, t, centrala termica, curte in proprietate, cadastru, intabulare, exclusivitate;
0721.684.264
22 Sep 12:15
curte 30 mp
3 camere

B
DOMNESTI, Ciutaci, vila p+1, caramida, living, 2 gr. sanitare, 3 dormitoare, finisaje superioare, contruita in regie proprie, centrala buderus, garaj, curte imprejmuita, toate actele la...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.MihaelaAnton.ro
22 Sep 12:13
suprafata utila 164 mp
curte 1000 mp
an 2009
4 camere
la cheie
67.900 €
IF
OTOPENI, p+1+m, pret neg.;
0731.456.088
22 Sep 12:13
an 2007
7 camere

IF
CERNICA SOSEAUA, S+P+M+Pod, constructie de o calitate deosebita, termopan Low-e, semineu, parchet stejar, marmura, tigla Bramac, centrala Buderus, intabulare,
0723.151.116
; iulian@rcaimob.ro
22 Sep 12:06
suprafata utila 295 mp
curte 1195 mp
an 2006
7 camere
la cheie
375.000 €
IF
DELEA VECHE, casa, bucatarie si baie, renovata complet, centrala termica, calorifere noi, gresie, faianta, usa metalica, termopane, reabilitata exterior cu polistiren 10 cm, curte comuna,
0728.777.132
; office@ramax.ro
22 Sep 12:00
suprafata utila 40 mp
2 camere
la cheie
46.000 €
B
COLENTINA, Rose Garden, casa singur curte 3 camere, renovata, cocheta, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii sanitare noi, centrala termica, posibilitate pod functional,...
0744.426.284/ 021.252.26.23
; camelia@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
22 Sep 11:53
suprafata utila 64 mp
curte 120 mp
3 camere
la cheie
57.000 €
B
VILA SUPERBA 15 min. de metrou Pacii, 16 km de Bucuresti,1980, foarte solida, la soseaua principala, 25 ml deschidere, curent trifazic, P+1, decomandat, toate imbunatatirile, 2 centrale...
0722.461.793/ 0764.384.251
22 Sep 11:51
suprafata utila 400 mp
curte 2700 mp
an 1980
6 camere
la cheie
140.000 €
GR
BERCENI, vila moderna, 3 dormitoare, living spatios, bucatarie inchisa, 2 bai, terasa 15 mp, caramida Porotherm, tamplarie PVC, termoizolatie 10 cm. Vila se vinde la cheie cu toate...
0762.625.223/ 0737.988.995
; marius.iordan@comunaberceni.ro
22 Sep 11:29
suprafata utila 120 mp
curte 250 mp
an 2014
4 camere
la cheie
69.900 €
IF
DAMAROAIA, Petrom City, Lacul Grivita, Bucurestii Noi, vila p+1, 160 mp, 3 bai, constructie din caramida, teren 200 mp. Pozitie deosebita vis a vis de Lacul Grivita, cadastru, intabulare,...
0740.367.790
; office@stemaimob.ro ; www.stemaimob.ro
22 Sep 11:26
suprafata utila 130 mp
curte 130 mp
an 2007
5 camere
la cheie
168.000 €
B
TUNARI, Circ, casa 4 cam., baie, bucatarie, renovate, singur curte, neg.,
0765.410.828
22 Sep 11:23
78.000 €
B
DOMNESTI, Ciutaci langa Irish Vila, suprafata teren 350 mp, parter+ et.+ mansarda, gaze, curent, apa, gard, curte finisata, se vinde la cheie, usor negociabil,
0730.125.007/ 0730.125.006
22 Sep 11:22
suprafata utila 85 mp
curte 300 mp
an 2014
4 camere
la cheie
87.500 €
IF
DOMNESTI, la 10 km de Unirii, 150 mp/etaj, 3 domitoare, 3 bai, 2 garaje, centrala termica, finisaje de lux si materiale de calitate din Italia, schimb apartament plus diferenta, variante,
0735.798.123/ 0752.022.456
; leonardberindan@yahoo.com
22 Sep 11:22
suprafata utila 300 mp
curte 1000 mp
an 2006
la cheie
150.000 €
B
CASA garaj, magazie, bai, bucatarie, toate utilitatile, 363 mp,
0768.893.229
22 Sep 11:17
3 camere
500 €
mp
B
PANTELIMON, proprietar, vand vila p + 1 sau schimb cu apartament Bucuresti + diferenta. Vila are 4 camere, 2 bai, semi-mobilata. Casa este libera si este amplasata intr-o zona linistita,...
0744.605.760
22 Sep 11:16
suprafata utila 140 mp
curte 300 mp
an 2006
4 camere
la cheie
75.000 €
IF
CISMIGIU,propietar, zona Sala Palatului, casa boiereasca eleganta, intretinuta, solida.Are un corp principal 152mp.si un corp secundar 92mp.Pod mansardabil 220mp.Demisol 50mp.Curte libera...
0722.349.279/ 0760.067.846
22 Sep 11:16
suprafata utila 250 mp
curte 412 mp
an 1938
8 camere
445.000 €
B
VALENII DE MUNTE, la 5 minute de centrul orasului, costructie 2010, P+1, la parter living, dormitor, baie, bucatarie, la etaj - 2 dormitoare, terasa, teren 400 mp, centrala termica gaze,
0769.076.169/ 0769.076.170
; george.marinica@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
22 Sep 11:13
suprafata utila 182 mp
an 2005
4 camere
la cheie
66.000 €
69.700 €
PH
CERNICA, sat Tanganu, ocazie, doua case caramida in aceeasi curte, una la cheie cu amprenta de 130 mp, termopan, gresie, parchet, o casa in constructie fara acoperis de 100 mp, maxi taxi...
0753.035.808
22 Sep 11:10
suprafata utila 230 mp
curte 740 mp
an 1998
5 camere
la cheie
25.000 €
IF
DRAGOMIRESTI, Zurbaua, vila P+M, teren 500 mp, suprafata construita 244 mp, finisaje de calitate, curte amenajata, toate utilitatile, ID 20319,
0769.076.170/ 0769.076.169
; george.marinica@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
22 Sep 11:10
an 2008
4 camere
la cheie
109.000 €
IF
BANEASA, doua case la pret de una, aceiasi curte, posibilitate intrari separate, dubla deschidere, vila la gri (p+1) 110 mp+casa la cheie 80 mp, canalizare, centrala termica gaze,...
0753.035.808
22 Sep 11:09
suprafata utila 190 mp
curte 500 mp
an 2010
8 camere
la cheie
75.000 €
B
TITULESCU, Piata Victoriei, bucatarie, grup sanitar, imobilul necesita renovari, incalzire cu sobe/gaze, apa, lumina, canalizare, exclusivitate, negociabil, zona foarte buna,
0723.118.758/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com ; www.stentorintermed.ro
22 Sep 11:08
curte 141 mp
an 1945
3 camere
130.000 €
B
DRAGOMIRESTI, Castelli Residence, la 10 minute de Militari, 3 dormitoare, 2 bai, living, locuri de joaca pentru copii, terenuri de sport, paza 24/24, calitate ireprosabila, se vinde si la gri,
0769.076.170/ 021.324.77.00
; george.marinica@orfeas.ro ; www.castelli.ro
22 Sep 11:08
suprafata utila 140 mp
curte 250 mp
an 2013
4 camere
la cheie
63.000 €
IF
COMUNA PANTELIMON, super ocazie, vila parter+1, amprenta 80 mp parter + 80 mp la etaj, teren proprietate, 2 grupuri sanitare, renovata lux, la cheie, curent electric, apa, canalizare, gaze,...
0753.035.808
22 Sep 11:08
suprafata utila 160 mp
curte 170 mp
an 2013
6 camere
la cheie
43.000 €
IF
DRUMUL TABEREI, Valea Cricovului, p+1, constr. caramida, 3 gr. sanitare, dormitor matrimonial cu baie, bucatarie inchisa, terasa+balcoane, se preda la cheie, curte amenajata, apa,...
0721.640.860
; turcu.ramona@yahoo.com
22 Sep 11:08
suprafata utila 170 mp
curte 300 mp
an 2014
4 camere
in constructie
155.000 €
B
MILITARI, Joita, Castelli Residence, 3 dormitoare, 2 bai, living, locuri de joaca pentru copii, terenuri de sport, paza 24/24, calitate ireprosabila, se vinde si la gri,
0769.076.170/ 0769.076.169
; george.marinica@orfeas.ro ; www.castelli.ro
22 Sep 11:07
suprafata utila 140 mp
curte 250 mp
an 2013
4 camere
la cheie
63.000 €
65.000 €
GR
BREAZA, Prahova, 2 dormitoare, camera zi, baie, bucatarie, mobilata integral, utilata, centrala termica, apa, canalizare, izolatie termica, drum asfaltat, teren deschidere 15 m, livada...
0722.609.330
; socirotrade@gmail.com
22 Sep 11:05
suprafata utila 75 mp
curte 1800 mp
3 camere
la cheie
68.000 €
70.000 €
PH
OTOPENI, Odai, vila tip duplex, p+1, 150 mp construiti, 235 mp teren, deschidere 10 m, 3 bai, terasa, mobilata si utilata complet, intabulare,
0733.619.385
; contact@danmirzea.ro ; www.danmirzea.ro
22 Sep 11:05
suprafata utila 114 mp
curte 160 mp
an 2008
4 camere
la cheie
129.500 €
IF
PANTELIMON, oras, casa tip duplex, zona noua vile, parter si mansarda, strada asfaltata. Este formata din living, 2 dormitoare, bucatarie, baie. Pretul este la cheie cu toate utilitatile...
0727.917.777/ 0754.396.668
; office@delpihouse-imobiliare.ro ; www.delpihouse-imobiliare.ro
22 Sep 11:05
suprafata utila 110 mp
curte 240 mp
an 2014
4 camere
la cheie
59.000 €
IF
1 DECEMBRIE, Ilfov, 15 min. de P-ta Unirii, gaze, apa, curent, fosa septica, curte amenajata, intre case, 1 min. de DN, 2 dormitoare, living generos, 2 bai, pod, neg., 1.5% comision, urgent...
0734.639.802
; gmnimob@yahoo.com
22 Sep 11:00
suprafata utila 133 mp
curte 300 mp
an 2010
3 camere
la cheie
42.500 €
53.000 €
IF
1 MAI Chibrit, particular doua proprietati, la cheie, si vila pensiune Sighisoara, colaborez cu agentii, negociabil;
0722.399.178
22 Sep 11:00

B
1 MAI Turda, P+1+pod mansardabil, 110 mp amprenta, structura foarte solida, toate actele si autorizatiile, fara legi, beci, toate imb, fundatie 2.4 m, id: 900294,
0758.323.323/ 021.539.49.19
; office@imobservicecenter.ro ; www.imobservicecenter.ro
22 Sep 11:00
an 2001
127.000 €
B
1 MAI PIATA, Sector 1, casa curte, particular, convenabil, urgent;
0761.827.231
22 Sep 11:00

B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 pantelimon |  domnesti |  particular |  casa |  militari |  otopeni |  berceni |  bucuresti |  corbeanca |  pipera |  popesti |  popesti leordeni |  mogosoaia |  bucurestii noi |  rosu |  colentina |  voluntari |  ghencea |  buftea |  bragadiru |  rahova |  fundeni |  cernica |  chitila |  giulesti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 22 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD