IMOBILIARE VANZARI case, vile (845 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
VALENII DE MUNTE, casa boiereasca pe fundatie de piatra de rau 2 garaje, teren 3.200 mp, d=20 m, apa curenta, fantana cu roata merita, sunati informatii utile, negociabil.
0728.330.208
; mariniacob@tentantimobiliare.ro ; www.tentantimobiliare.ro
06 Oct 15:17
suprafata utila 212 mp
curte 3000 mp
an 1930
8 camere
la cheie
99.000 € PH
BERCENI, RADULUI Vila S+P+2+M, teren 730 mp, 3 apt de 3 camere, spatioase, 3 garaje, casa de oaspeti, curte superba, liniste, locuinta, camin batrani, clinica, metrou, comision 0%!
0219898/ 0751.519.898
; office@9898.ro ; www.9898.ro
06 Oct 15:00
suprafata utila 446 mp
curte 730 mp
an 2002
12 camere
la cheie
650.000 € B
ALEGRIA CARTIERUL,  zona linistita, casa se vinde bransata la toate utilitatile, contorizata individual si finisata la cheie dispunand de, centrala proprie. Proprietar,
0784.977.733
; alexandru.badea20@gmail.com
06 Oct 14:46
suprafata utila 120 mp
curte 140 mp
an 2015
4 camere
la cheie
70.000 € IF
GERMANIA, casa, singur curte 480 mp, 4 apartamente, 17 km Klinghental (partie) 40 km Karlovy Vary, renovata, pret neg.,
0766.508.558
06 Oct 14:40
99.000 €
PRELUNGIREA GHENCEA, vila individuala, total mobilata, 4 dormitoare, living, 2 bai, bucatarie mobilata si echipata cu electrodomestice bosch, garaj, 4 aparate ac Daikin, toate utilitatile,
0721.704.052
; adi_jorge@yahoo.es
06 Oct 14:32
suprafata utila 200 mp
curte 500 mp
an 2007
5 camere
la cheie
185.000 € B
VOLUNTARI,  Gheata, casa construita in anul 1999 parter+pod mansardat-3 dormitoare, 2 livinguri, hol, bucatarie, baie, dresing in suprafata de 160mp+anexa 30 mp., izolate cu poliestiren de...
0721.528.047
; abu.carla@yahoo.com
06 Oct 14:32
suprafata utila 190 mp
curte 350 mp
an 1999
5 camere
la cheie
135.000 € IF
Vila Sos. Oltenitei Duplex modern, centru Popesti, zona civilizata de case, iesire imediata Sos. Oltenitei, infrastructura completa, P+1+M, curte, pozitionare deosebita;
0729.885.837
06 Oct 14:27
suprafata utila 120 mp
curte 70 mp
an 2015
4 camere
la cheie
95.000 € B
VOLUNTARI,  centrul, vila P+1- parter-1dormitor, living, bucatarie, hol, baie, pivnita, terasa-etaj-3dormitoare, hol, dresing baie, balcon, toate utilitatile, situata in apropierea catedralei,
0721.528.047
06 Oct 14:19
suprafata utila 220 mp
curte 420 mp
an 2006
5 camere
la cheie
165.000 € IF
Vila individuala  Vila individuala in Popesti Leordeni, strada asfaltata, zona foarte curata constructie caramida, finisaje personalizate, acces din 2 strazi. La cheie.
0761.833.311
06 Oct 14:18
suprafata utila 128 mp
curte 110 mp
an 2015
3 camere
la cheie
105.000 € IF
Vila Sos. Oltenitei Duplex, centru Popesti, zona de case P+1+M, 4 cam, bucat, 2 bai, mansarda spatioasa, bransata la utilitati, finisaje de calitate, se vinde la cheie;
0729.885.837
06 Oct 14:14
suprafata utila 118 mp
curte 60 mp
an 2015
4 camere
la cheie
80.000 € B
Vila Metrou Dimitrie Vila P+1+Pod mansardabil-zona de case, bransata la utilitati, constructie caramida pe cadre de beton, distanta de metrou 8 minute mers pe jos.La cheie.
0761.833.311
06 Oct 14:14
suprafata utila 100 mp
curte 40 mp
an 2015
3 camere
la cheie
74.900 € IF
SALAJ,  str. Ciubotica Cucului, casa si teren, proprietar, caramida, tabla, baie si bucatarie, garaj 30 mp, beci, toate utilitatile, curte 200 mp si teren alaturat 440 mp. Se pot vinde...
0722.222.233
; mks5021@gmail.com
06 Oct 14:08
suprafata utila 80 mp
curte 640 mp
an 1961
3 camere
la cheie
125.000 € B
CORBEANCA,  Super Oferta!! Laguna Albastra - vila P+1+M, malul lacului, vila este la alb, viitorul proprietar beneficiaza de alegerea finisajelor, zona deosebita, liniste, aer curat....
0724.289.066
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
06 Oct 14:06
suprafata utila 325 mp
curte 600 mp
an 2014
6 camere
la cheie
110.000 € IF
VIILOR, casa, parter- singur curte, d- 14 m, sc-156 mp, s. desf -164, s. teren- 366, g, f, p, t, um, ac., terasa+ pivnita,
0720.663.399
; siadconcept@gmail.com
06 Oct 14:04
suprafata utila 120 mp
curte 366 mp
an 1945
4 camere
la cheie
200.000 € B
PANTELIMON,  Lac, casa parter, s. teren - 560 mp, d - 23 m, g, f, p, t, um, Ac + centrala termica, reabilitata termic,
0720.663.399
; siadconcept@gmail.com
06 Oct 14:03
suprafata utila 85 mp
curte 560 mp
an 1984
2 camere
la cheie
110.000 € B
SNAGOV,  Ocazie!! Liziera padurii, vila P+1+M, viitorul proprietar beneficiaza de alegerea finisajelor, zona linistita, plina de verdeata. Suna acum!
0724.289.066
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
06 Oct 14:02
suprafata utila 300 mp
an 2014
la cheie
80.000 € B
SINAIA,  20 km, casa vacanta, peisaj zona superb, avans + rate;
0722.442.629
06 Oct 13:59
an 1990
la cheie
PH
Vila moderna Centru Popesti-iesire in Sos. Oltenitei si Sos Berceni, P+1+M, 4 cam, 3 dormit, 2 bai, mansarda spatioasa, supraf. tot. 145 mp; bransata la utilitati;
0729.885.837
06 Oct 13:52
suprafata utila 107 mp
curte 36 mp
an 2015
4 camere
la cheie
78.000 € IF
DOMENII,  Sanatescu, P+E+M, incalzire pardoseala, 5 bai, servitute 55 mp. Necesita f, g, p. Sau inchiriere,
0766.333.410
06 Oct 13:51
suprafata utila 264 mp
curte 150 mp
5 camere
300.000 € B
TITAN  Ozana, la 15 minute de metrou 1 Decembrie 1918, comision 0, imobil 2015, Parter+Etaj+Pod, constructie caramida, finisata la cheie, curte proprie, loc de parcare, TVA 5% inclus,
0737.539.859/ 0734.050.550
; www.rezidentialimob.ro
06 Oct 13:51
suprafata utila 90 mp
curte 30 mp
4 camere
89.000 € B
Vila D. Leonida Zona de case, iesire in Sos. Oltenitei si Sos Berceni (metrou Leonida), P+1+M, 3 camere, 2 dormit, bucat,2 bai, mansarda spatioasa, supr. totala 130 mp
0729.885.837
06 Oct 13:45
suprafata utila 100 mp
curte 40 mp
an 2015
3 camere
la cheie
74.900 € B
COMUNA CLEJANI,  sat Neajlov, urgent vila cu utilitati, 2 magazii, trei grajduri, urgent si in rate,
0765.421.793
06 Oct 13:37
suprafata utila 200 mp
curte 2800 mp
an 1993
10 camere
la cheie
19.000 € GR
MILITARI,  Apusului, Auchan, duplex, p+1, living spatios, 3 dormitoare, finisaje deosebite, centrala+calorifere, termopan Salamander, caramida Porotherm, acoperis Lindab, instalatie...
0734.797.437/ 0721.522.411
; dezvoltatorimobiliarmilitari@gmail.com
06 Oct 13:23
suprafata utila 120 mp
curte 200 mp
an 2015
4 camere
in constructie
72.900 € B
PRELUNGIREA GHENCEA,  in ansamblul Ambasador Residence, toate utilitatile: put apa 140 m, statie individuala de epurare, racordata gaze si curent electric, post trafo, paza, iluminat stradal, asfalt,...
0723.306.137
; ovidiu.dochitu@yahoo.com
06 Oct 13:23
suprafata utila 120 mp
curte 190 mp
an 2015
5 camere
la cheie
104.000 € IF
IALOMITA,  Hagiesti, casa, 529 mp, baie, living plus mansarda neterminata, neg.,
0727.676.889
06 Oct 13:17
an 1996
2 camere
50.000 € IL
APARATORII PATRIEI,  metrou, vila p+e+m, living,3 dormitoare,2 balcoane, bucatarie,2 bai, scara betonata, mansarda open space, strada asfaltata, bransare, contorizare individuala
0722.519.815/ 0722.221.688
06 Oct 13:12
suprafata utila 160 mp
curte 150 mp
an 2015
4 camere
la cheie
100.000 € B
GERMANIA,  Chemnitz, vila cu 3 ap./ 12 camere, s+p+2, caramida, t.f., teren 501 mp d.25 m, oras mare 33.000 €/ zona Dresda, vila cu 4 p, 4 bai, central 55.000 €/ Zwickau, P+1+m,...
00491775115575
; ilie67@yahoo.com
06 Oct 13:10
suprafata utila 360 mp
curte 501 mp
an 1955
12 camere
la rosu
22.000 €
POPESTI INTRARE,  Sos. Oltenitei, vila noua tip insiruita, P+1E+pod locuibil, living+2 dorm, se vinde la cheie, zona noua, infrastructura completa, toate utilitatile, parcare
0722.519.815/ 0722.221.688
06 Oct 13:10
suprafata utila 107 mp
curte 25 mp
an 2015
4 camere
in constructie
66.000 € comision0% IF
SECTOR 4,  apropiere metrou Aparatorii Patriei, vila noua, P+1E, arhitectura deosebita, excelent compartimentata, finisaje lux, toate utilitatile, accept credit bancar
0722.519.815/ 0722.221.688
06 Oct 13:09
suprafata utila 95 mp
curte 80 mp
an 2014
la cheie
87.500 € B
Soseaua Oltenitei Intrare Popesti, vila tip duplex, P+1E+M, predata la cheie, finisaje de calitate, toate utilitatile, infrastructura completa, accept credit bancar,
0765.096.632/ 0764.180.052
06 Oct 12:59
suprafata utila 101 mp
curte 50 mp
an 2015
4 camere
la cheie
93.000 € comision0% B
MOSILOR  Precupetii Vechi, 64, vand casa, singur in curte, baie, bucatarie;
0762.713.009/ 0773.931.267
06 Oct 12:46
4 camere
B
ITALIA  Calabria, San Calogero, in nordul Italiei, colinar, zona verde, vedere superba, poloare zero, liniste, securitate maxima. Izvor natural pe teren, maslini, kiwi, lamai,...
00393477706582/ 0726.877.359
; gecal_2004@yahoo.com 06 Oct 12:41
suprafata utila 270 mp
curte 10000 mp
an 2000
6 camere
la cheie
250.000 €
RAMNICU SARAT, t=162 mp, d=10 m, casa, baie, bucatarie, pivnita, apa, curent, gaze la poarta,
0762.000.068
06 Oct 12:39
2 camere
82.000 € B
ALEXANDRIEI SOSEAUA,  Leroy Merlin, vila p+1+m, t- 210 mp, 4 dormitoare, living, 3 bai, 3 balcoane, terasa, curte dispusa fata, spate, g, f, p, t, centrala;
0762.000.067/ 0742.957.545
06 Oct 12:38
suprafata utila 130 mp
la cheie
B
MIHALACHE,  1Mai, Turda, singur curte, 3 camere, toate utilitatile, pozitie foarte buna, teren 206 mp. Vecinatati: Parcul Regina Maria, Podul Grant, Ion Mihalache, Piata 1 Mai, Domenii,...
0742.933.934
06 Oct 12:34
suprafata utila 80 mp
curte 206 mp
an 1972
3 camere
la cheie
125.000 € B
MAGURELE,  Soseaua Bucuresti-Magurele, ocazie unica, padure, vila p+1, noua, materiale de buna calitate, proiect deosebit, utilitati, la rosu, negociabil la plata cash, nu se trece peste...
0724.270.019
; travaharealestate@gmail.com ; www.travahar.ro
06 Oct 12:31
suprafata utila 135 mp
curte 225 mp
an 2014
4 camere
la rosu
25.500 € IF
BUFTEA,  Crevedia, 25 min de P-ta Victoriei pe DN1A, terasa, la cabina de paza din Ansamblul Casa cu Tei, parculet, iluminat, finisaje moderne, jacuzzi, parchet, gresie, faianta,...
0722.677.873
; www.terenurilapadure.ro
06 Oct 12:22
suprafata utila 70 mp
curte 450 mp
an 2013
2 camere
la cheie
32.000 € 34.000 € DB
DRISTOR, ap. 3 cam vila, intreg et. 1/2+m, plus curte cu spatiu verde in comun. F. aproape metrou, Mega Image concept store. Retras din zgomot. Avantaje intretinere. Pret nemobilat....
0758.746.099
06 Oct 12:03
suprafata utila 86 mp
curte 33 mp
an 2009
3 camere
la cheie
88.000 € 90.000 € B
POPESTI LEORDENI,  Al. Conduratu nr. 12, P+1E+ Pod locuibil, P: living, bucatarie, grup sanitar, hol.E: 2 dormitoare, hol, baie, balcon, pod locuibil 25 mp, se vinde la cheie
0765.096.632/ 0764.180.052
06 Oct 12:03
suprafata utila 110 mp
curte 20 mp
an 2015
4 camere
in constructie
72.500 € comision0% IF
BERCENI, Soseaua Oltenitei, casa P+1E+ Pod locuibil, P: living, bucatarie, grup sanitar, E: 2 dormitoare, hol, baie, balcon, pod 25 mp, se vinde la cheie, toate utilitatile
0765.096.632/ 0764.180.052
06 Oct 12:02
suprafata utila 107 mp
curte 20 mp
an 2015
4 camere
in constructie
66.000 € comision0% B
OLTENITEI SOSEAUA,  intrare Popesti, vila tip duplex, p+1e+ pod, living+3 dormitoare, finisaje lux, amplasata excelent, zona curata si civilizata, utilitati, se vinde la cheie
0765.096.632/ 0764.180.052
06 Oct 12:00
suprafata utila 140 mp
curte 250 mp
an 2014
4 camere
la cheie
130.000 € comision0% IF
OTOPENI  Grivitei, casa de familie. Zona linistita, usor accesibila din DN1, departe de trafic, casa minunata, construita de actualii proprietari in 2007. Curte cu verdeata, imprejmuita...
0745.647.837
; dan.negulescu@realpro.ro ; http://www.dannegulescu.ro
06 Oct 11:48
suprafata utila 162 mp
an 2007
6 camere
la cheie
194.500 € IF
CERNICA,  casa cu gradina, curte si vie in Cernica, localitate Tanganu. Asfalt, toate utilitatile, 2 dormitoare, living, 2 beciuri utilate, bucatarie cu sala de mese, echipata complet,...
0722.856.811
; georgia@bcsimobiliare.ro
06 Oct 11:48
suprafata utila 85 mp
curte 1800 mp
an 2000
3 camere
la cheie
58.000 € IF
AVIATIEI,  in apropiere de Parcul Herastrau si Promenada Mall, zona atractiva, alee necirculata (infundata), acces rapid la metrou si DN1. O proprietate eleganta cu spatii mari flexibile....
0745.647.837
; dan.negulescu@realpro.ro ; http://www.dannegulescu.ro
06 Oct 11:47
suprafata utila 354 mp
an 1998
9 camere
la cheie
367.500 € B
PIPERA,  Tunari, 5 dormitoare, curte mare. Locatie deosebita, retrasa, vecinatati elegante, acces rapid din Soseaua Pipera. Proprietate impresionanta pentru o familie extinsa, curte mare...
0745.647.837
; dan.negulescu@realpro.ro ; http://www.dannegulescu.ro
06 Oct 11:47
suprafata utila 386 mp
an 2006
5 camere
la cheie
329.000 € IF
PIPERA,  Tunari, 5 dormitoare, curte mare. Locatie deosebita, retrasa, vecinatati elegante, acces rapid din Soseaua Pipera. Proprietate impresionanta pentru o familie extinsa, curte mare...
0745.647.837
; dan.negulescu@realpro.ro ; http://www.dannegulescu.ro
06 Oct 11:46
suprafata utila 386 mp
an 2006
5 camere
la cheie
329.000 € IF
BUCURESTII NOI,  Complexul Rezidential Blue Village, zona linistita, cartier privat cu toate facilitatile si acces rapid la zona de Nord. O casa minunata pentru o familie care cauta liniste si...
0758.333.888
; marius.padurariu@realpro.ro ; www.mariuspadurariu.ro
06 Oct 11:42
suprafata utila 126 mp
an 2005
4 camere
la cheie
125.000 € B
GAZARULUI - 3 cam., 170 mp, p+m = 97.000 €, Oltenitei metrou, 3 cam., 90 mp = 100.000 €, Com. Letca Noua - Bragadiru, 2 cam., 70 mp, teren 800 mp = 12.000 €, Valtoarei -...
0733.657.211
06 Oct 11:40
B
BRAGADIRU  Soseaua Alexandriei casa-P+1, caramida, gaze, curent, canalizare, apa, suprafata construita 110 mp, curte individuala, loc parcare, 3 dormitoare, living, 2 grupuri,
0766.305.915
06 Oct 11:36
suprafata utila 87 mp
an 2015
la cheie
59.000 € IF
DRISTOR,  Baba Novac, proprietar, vanzare / inchiriere imobil p+1+m, 350 mp, vad comercial, ideal birouri, spatiu comercial, notariat, gradinita, hostel, locuinta, pret negociabil,
0765.814.169
; florin_op@yahoo.com
06 Oct 11:20
suprafata utila 350 mp
curte 257 mp
an 1992
la cheie
176.000 € 178.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 pantelimon |  domnesti |  particular |  casa |  militari |  otopeni |  berceni |  bucuresti |  corbeanca |  pipera |  popesti |  popesti leordeni |  mogosoaia |  bucurestii noi |  rosu |  colentina |  voluntari |  ghencea |  buftea |  bragadiru |  rahova |  fundeni |  cernica |  chitila |  giulesti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 06 Oct 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD