IMOBILIARE VANZARI case, vile (782 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
UNIRII BULEVARDUL,  Piata Alba Iulia, Zepter, central, casa singur curte, d 4 m, ideal cabinet, birou, afacere /locuit, atelier, florarie, service, orice activitate, firma, pozitie exceptionala,...
0723.767.031/ 0761.668.797
; belgia40@yahoo.com
30 Mar 13:30
suprafata utila 65 mp
curte 96 mp
an 1960
3 camere
la cheie
75.000 € renovabila B
VATRA LUMINOASA, vila tip englezesc, modelul mare, p+e+m, baie, bucatarie, wc serviciu, foarte aproape de parc, singur curte, teren 120 mp distribuit fata - spate, suprafata casa 120 mp,...
0726.379.675
; lineeaimobiliare@yahoo.com
30 Mar 13:29
suprafata utila 110 mp
an 1940
5 camere
la cheie
169.900 € B
PRELUNGIREA GHENCEA,  Domnesti, Curtea Domneasca, p+1+pod mansardabil, 155 mp beton + caramida, finisaje premium, acoperis Bramac, gradinita, restaurant, sala fitness, toate utilitatile....
0769.060.009
; vanzari@curteadomneasca.ro ; www.curteadomneasca.ro
30 Mar 13:29
suprafata utila 106 mp
curte 250 mp
an 2014
4 camere
la cheie
99.900 € B
KISELEFF,  Clucerului, 1 Mai, Arcul de Triumf, Victoriei, vila cocheta constructie 2000, p+1+m, 2 bai, 1 grup sanitar, 4 dormitoare + living spatios de 38 mp, teren 115 mp, acte la zi....
0731.009.846
; n.cherciu@dionimobiliare.ro 30 Mar 13:27
suprafata utila 160 mp
curte 40 mp
an 2000
5 camere
la cheie
259.000 € B
COLENTINA  -Obor, Kaufland, bucatarie, baie, garaj, constr. buna, centr. termica, aer conditionat,
0728.717.762
30 Mar 13:24
suprafata utila 74 mp
curte 50 mp
an 1964
3 camere
70.000 € B
SIBIU,  parc Sub Arini, vila spatioasa, solida si foarte frumoasa, in orasul Sibiu, intr-o zona situata in mijlocul Parcului Sub Arini, zona foarte linistita, fara poluare sonora si...
0730.073.250
30 Mar 13:06
suprafata utila 160 mp
curte 573 mp
an 1928
8 camere
la cheie
380.000 € SB
PRIMAVERII vila cocheta 7 camere 1938, teren in proprietate, acte complete, particular
0733.127.180
30 Mar 13:02
suprafata utila 256 mp
an 1938
la cheie
1.100.000 € B
PIPERA, casa cu arhitectura moderna, p+2, 3 dormitoare, 4 bai, 3 dressinguri, toate utilitatile, acces usor din sos. Pipera, finisaje de calitate, nemobilata, curte amenajata....
0722.283.393
; office@upstate.ro
30 Mar 12:57
suprafata utila 220 mp
curte 250 mp
an 2009
4 camere
la cheie
205.000 € 220.000 € IF
MILITARI,  padure, dezvoltator vila p+2, living, 3 gr. sanitare, 4 dormitoare +1 living bucatarie, g, f, p, t, um, ct, izolata, curte, amenajat, toate utilitatile, vedere padure,
0725.832.374
; oana_adinaneagu@yahoo.com
30 Mar 12:56
suprafata utila 170 mp
an 2014
5 camere
la cheie
72.000 € IF
CHIAJNA,  Rosu, casa stradal, asfalt, Maxi Taxi, P+1+pod, cu terasa acoperit si in fata casei 1 sau 2 locuri de parcare, totul la cheie, finisaje personalizate,
0761.028.046/ 0729.481.840/ 0722.364.656
; office@eurocasaimobiliare.ro ; www.eurocasaimobiliare.ro
30 Mar 12:54
suprafata utila 136 mp
curte 190 mp
an 2015
4 camere
la cheie
83.000 € IF
CHIAJNA,  Rosu, casa de P+1+pod, la 100 m de drum de 6 m asfaltat, iluminat, bucatarie 9 m inchisa, living 25 cu iesire in curte, 3 dorm., baie, placa intre etaj si placa,
0761.028.046/ 0729.481.840
; office@eurocasaimobiliare.ro ; www.eurocasaimobiliare.ro
30 Mar 12:51
suprafata utila 136 mp
curte 70 mp
an 2014
4 camere
la cheie
72.000 € IF
GIURGIU,  Baneasa, Pietrele, 55 km Bucuresti, 7 km Dunare, curent, drum asfaltat pana la poarta, teren dubla deschidere traversat de izvor, amplasare ideala, cadastru,
0724.223.626
; office@vision-realestate.ro ; vision-realestate.ro
30 Mar 12:46
suprafata utila 60 mp
curte 1300 mp
an 1965
3 camere
demolabila
8.500 € GR
OLTENITEI SOSEAUA,  intrare Popesti, Louisiana Residence, vila noua P+1E+M, living+ 3 dormitoare, constructie solida, predata la cheie, toate utilitatile, accept credit bancar, comision 0%,
0722.999.829/ 0722.221.688
; www.nemar-rezidential.ro
30 Mar 12:45
suprafata utila 109 mp
curte 120 mp
an 2014
4 camere
la cheie
79.500 € B
BERCENI,  Metrou D. Leonida, vila tip duplex, arhitectura deosebita, living +3 dormitoare, P+1E+ pod amenajat, finisaje lux, la alegere, 2 grupuri sanitare, comision 0%,
0722.999.829/ 0764.180.052
; www.nemar-rezidential.ro
30 Mar 12:44
suprafata utila 101 mp
curte 140 mp
an 2014
4 camere
in constructie
79.500 € B
BERCENI,  Metrou D. Leonida, vila noua, living+ 3 dormitoare, P+1E+M, finisaje la alegere, toate utilitatile, curte proprie, disponibila imediat, pozitie excelenta comision 0%
0722.999.829/ 0764.180.052
; www.nemar-rezidential.ro
30 Mar 12:43
suprafata utila 85 mp
curte 50 mp
an 2014
4 camere
la cheie
77.000 € B
COLENTINA  Bucur Obor Kaufland, vila beton + caramida, lux, platiti doar constructia, terenul gratis, merita vazuta, pozitie semicentrala, fara comision, ocazie unica, ID:X7AD01001
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; www.imobiliare.ro
30 Mar 12:40
suprafata utila 800 mp
curte 500 mp
an 2005
11 camere
la cheie
570.000 € B
Mogosesti in complex rezidential Springville la 20 de km de Bucuresti soseaua principala case la cheie canalizare apa curenta transport in comun finisaje de calitate. Iti construim casa...
0748.238.661/ 0753.112.731
; ionescugeorgiana.imob@gmail.com
30 Mar 12:29
suprafata utila 113 mp
curte 200 mp
an 2011
3 camere
in constructie
GR
THEODOR PALLADY  Opel, p+e+m+pod+ garaj cu subsol, teren 300 mp, 5 bai, 5 balcoane, 5 velux, 8 AC, receptionata 2013, disc.,
0744.862.646
30 Mar 12:28
suprafata utila 307 mp
7 camere
230.000 € B
CARTOJANI  -Giurgiu, spron 8/3 m, baie, bucatarie, beci, put in curte,
0722.563.065
30 Mar 12:25
suprafata utila 122 mp
curte 732 mp
an 1985
4 camere
11.700 € GR
POPESTI  Vest zona noua, civilizata, curata, vila ideala, tip duplex, living+3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, P+1E+ Pod amenajat, se vinde la cheie, finisaje deosebite comision 0%
0730.320.124/ 0724.411.696
; www.nemar-rezidential.ro
30 Mar 12:24
suprafata utila 101 mp
curte 117 mp
an 2014
4 camere
in constructie
79.500 € IF
MOGOSESTI  la 20 km de Bucuresti, casa tip duplex P+1E, 2 grupuri sanitare, curte individuala, garaj acoperit, soseaua principala,
0753.112.731/ 0748.238.661
30 Mar 12:24
suprafata utila 113 mp
curte 200 mp
an 2011
3 camere
la cheie
57.000 € B
POPESTI LEORDENI,  centru, vila noua, P+1E+Pod, living+ 3 dormitoare, ideal compartimentata, finisaje de calitate, infrastructura completa, pozitie excelenta, disponibila imediat, comision 0%,
0730.320.124/ 0724.411.696
; www.nemar-rezidential.ro
30 Mar 12:19
suprafata utila 120 mp
curte 200 mp
an 2014
4 camere
la cheie
88.000 € IF
POPESTI  Drumul Fermei, Cartier Nou- vila noua tip duplex, spatioasa, arhitectura deosebita, living+ 3 dormitoare, P+1E+Pod amenajat, finisaje lux, la alegere, 2 grupuri sanitare...
0764.180.052/ 0722.999.829
; www.nemar-rezidential.ro
30 Mar 12:17
suprafata utila 101 mp
curte 140 mp
an 2014
4 camere
in constructie
79.500 € IF
Vila P+1, Green City Vila cartier rezidential, P; living, dining, bucatarie, baie Etaj:3 dormitoare,2 bai, curte amenajata, se poate vinde si mobilata la cheie.Cartierul are gradinita, restaurant,...
0722.595.554
30 Mar 12:01
suprafata utila 120 mp
curte 130 mp
an 2009
4 camere
la cheie
98.000 € IF
Vand casa cu piscina P+1+M zona Calul Balan (20 de min de P. Victoriei) complet utilata si mobilata (finisaje medii) iesire la 2 strazi, loc de joaca pentru copii, terasa, loc pentru gratar;...
0723.313.927
; livezeanui@yahoo.com
30 Mar 11:59
suprafata utila 240 mp
an 2005
7 camere
la cheie
152.000 € IF
ANTIAERIANA,  Rahova, vila noua, p+e+m, suprafata construita 270 mp, curte 170 mp, 6 camere, 3 grupuri sanitare, bucatarie, garaj, toate utiliatile, intabulare,
0722.525.060/ 0768.963.013
; gabrielmanole1@yahoo.com
30 Mar 11:57
suprafata utila 270 mp
an 2013
la cheie
215.000 € B
VALEA PLOPILOR,  la 35 km de Bucuresti spre Alexandria, str. Castelului nr. 44, casa din paianta, acoperis tabla, anexe, fantana in curte. Racordata la energie electrica. Zona linistita, 1.400...
0722.370.901
; marianitanase@yahoo.com
30 Mar 11:55
suprafata utila 79 mp
curte 1400 mp
3 camere
7.000 € GR
DOMNESTI,  casa p, baie, bucatarie mare, curte pomi, gratar, vita vie, pivnita, hidofor, canal, gaze, electrica, porti duble, garaj, anexe gospodaresti,
0723.652.168
; emanuela.velescu@galaxyimob.ro
30 Mar 11:53
suprafata utila 110 mp
curte 1300 mp
an 1990
5 camere
la cheie
71.000 € IF
PIPERA  aproape Iancu Nicolae s emistradal, P+1, constructie caramida 2014, finisata modern nou, living, bucatarie, 2 bai, 3 dormitoare, centrala termica, g, f, p, termopan,
021.688.08.67/ 0722.614.867
30 Mar 11:51
suprafata utila 140 mp
curte 170 mp
an 2014
4 camere
la cheie
139.900 € B
PUCIOASA  spre Sinaia, casa demolabila, 1.100 mp, gaze curte, neg.,
0763.070.130/ 0747.953.488
30 Mar 11:42
14.000 € DB
BREZOAELE,  Dambovita, parter- 6 camere, baie, bucatarie, finisat complet, etaj necompartimentat, 2.800 mp teren,
0763.070.130/ 0747.953.488
30 Mar 11:40
45.000 € DB
GIULESTI,  Constructorilor, 4 camere caramida, dependinte, anexe, centrala, 276 mp teren, neg.,
0763.070.130/ 0747.953.488
30 Mar 11:39
75.000 € B
TITAN, p+1e+pod, amprenta la sol 86 mp, dubla deschidere, living + 3 dormitoare, 3 terase, 2 bai, constructie caramida, inisajele interioare si exterioare sunt efectuate la cererea...
0769.076.158/ 0785.225.472
; amelia.stoian@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
30 Mar 11:35
suprafata utila 112 mp
curte 270 mp
an 2014
4 camere
la rosu
B
JILAVA,  centru, Unirii 10 minute, casa, teren 600, utili 220, 3 bai, finisata la cheie, gaz, canalizare, libera, etc, cash, credit, variante aratamente, auto, etc.,
0785.225.855/ 0740.120.567
; madalinmarvis@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro
30 Mar 11:35
suprafata utila 240 mp
an 2014
5 camere
la cheie
120.000 € B
MILITARI,  sector 6, limita Chiajna, Rosu, vila tip duplex, fiecare locuinta are P+E+M, formata din living, bucatarie, 3 camere, 4 bai, 2 dressing-uri, o debara. Imobil aflat pe o strada...
0724.500.507
; www.fabrica-case.ro
30 Mar 11:34
suprafata utila 162 mp
4 camere
85.000 € B
BUCURESTII NOI,  Teatru Masca, 10 min. metrou, vila p+1, amprenta 120 mp, 4 dormitoare, teren 330 mp, 300 mp construiti, caramida, 2 gr sanitare, garaj, foisor, porti automate,
031.419.20.05/ 0755.200.044
; baneasa@allianceimob.ro ; www.internationalimob.ro
30 Mar 11:29
suprafata utila 300 mp
curte 220 mp
an 2003
5 camere
la cheie
230.000 € 235.000 € B
CHIAJNA, 3 dormitoare, 2 living, 2 bai, 2 terase, 1 pivnita, curte, amenajata, absolut toate utilitatile, tv, internet, gaze, canalizare, apa, strada asfaltata, luminata, intrarea...
0763.850.709
; dannikolai@yahoo.com
30 Mar 11:29
suprafata utila 250 mp
curte 175 mp
an 2013
5 camere
la cheie
85.000 € IF
CARTIERUL TAMISA Cartierul Tamisaparter: bucatarie, loc de luat masa, sufragerie, spatiu depozitare, etaj: dormitor matrimonial cu baie proprie + 2 dormitoare, mansarda compartimentabila 60 mp. Curtea are teren...
0722.303.364
; nicu.dinu@legalparner.ro ; www.cartierultamisa.ro
30 Mar 11:24
suprafata utila 180 mp
curte 250 mp
an 2014
4 camere
la cheie
85.000 € B
LACUL MORII,  insula, vand vila cu etaj, 200 mp si curte, negociabil;
0720.636.315
30 Mar 11:23
B
CORBEANCA, Aria Residencescasa dispusa pe 2 nivele, 3 dormitoare, 2 bai, bucatarie, living, loc de luat masap, loc de joaca, parc,
0726.781.015
; contact@ariaresidences.ro ; www.ariaresidences.ro
30 Mar 11:22
suprafata utila 110 mp
curte 240 mp
an 2014
4 camere
la cheie
110.000 € comision 0% IF
BRANESTI  -Pasarea, Ilfov, vila duplex, negociabil;
0745.076.201/ 0768.735.071
30 Mar 11:22
suprafata utila 400 mp
curte 400 mp
an 2010
10 camere
IF
MILITARI,  Rosu, langa Lacul Morii, vila caramida, p+1+pod, amprenta 130 mp, deschidere 28m, living, 3 dormitoare, 3 bai, 2 balcoane, toate imbunatatirile, centrala proprie, toate...
0771.506.003
; violeta@neroimob.ro
30 Mar 11:22
suprafata utila 260 mp
curte 1100 mp
an 2001
4 camere
la cheie
165.000 € B
TELEORMAN, vand urgent vila baie, bucatarie, garaj, beci, pret convenabil;
0763.644.666
30 Mar 11:21
6 camere
TR
PRAHOVA,  Provita de Sus, casa si teren cu livada pe rod, vita de vie, hidrofor, sobe. Accept si varianta, locuinta in Bucuresti. Pentru detalii nu ezitati sa ma contactati. Negociabil
0725.750.977
; mihalachesl.mihai@yahoo.ro
30 Mar 11:19
suprafata utila 80 mp
curte 6600 mp
an 2007
3 camere
la cheie
44.000 € 45.000 € PH
MOSILOR,  Episcop Radu, vila d+p+1+m, 2 bucatarii, scara interioara, pivnita, parcare curte comuna cu alti 2 vecini foarte civilizati, amenajata, foisor, apropiere metrou Obor, Eminescu....
0742.265.632/ 021.252.26.23
; noni@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
30 Mar 11:18
suprafata utila 140 mp
curte 700 mp
an 1950
5 camere
la cheie
86.900 € 87.900 € B
MILITARI  Virtutii, Orsova, casa P+1+M singur curte, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie, terasa, beci-20 mp, amenajata, scara interioara, centrala, caramida, Lindab, Velux, parcare curte....
0742.265.672/ 021.252.26.23
; mircea@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
30 Mar 11:13
suprafata utila 280 mp
curte 247 mp
an 2010
6 camere
la cheie
168.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Ghencea, Stadion, vila noua, deosebita, civilizata, finisaje de buna calitate, la cheie, curte superba, bucatarie de vara, garaj, beci, zona deosebita. Merita vazuta,
0766.603.000
; cameliasimilea@housexpert.ro ; www.housexpert.ro
30 Mar 11:12
suprafata utila 200 mp
3 camere
225.000 € B
MILITARI,  Uverturii, Virtutii, casa singur curte d+p+1+m compusa din 6 camere, 3 bai, bucatarie, dining, mansarda open space, 4 locuri parcare demisol, amenajata modern, finisaje lux,...
0742.265.672/ 021.252.26.23
; mircea@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
30 Mar 11:12
suprafata utila 360 mp
curte 230 mp
an 1997
6 camere
la cheie
299.000 € B
CONSTANTA,  km 5, casa, garaj 18 mp, teren 200 mp, bucatarie mob. Yuka, curte amenajata, parcare, porti duble+pietonala, acoperis tigla/ termopan/ parchet, neg., m
0723.652.168
; emanuela.velescu@galaxyimob.ro ; www.galaxyimob.ro
30 Mar 11:10
suprafata utila 75 mp
curte 200 mp
an 1969
3 camere
la cheie
65.000 € CT
ANDRONACHE, vila P+1+Pod mansardabil, structura beton + caramida Porotherm, izolata exterior, living, bucatarie, 2 bai, 3 dormitoare, balcon. Gaze, curent, apa, canalizare. Centrala termica...
0749.326.181/ 0730.229.315
; yellow.touch@yahoo.com
30 Mar 11:02
suprafata utila 200 mp
curte 200 mp
an 2008
4 camere
la cheie
99.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 pantelimon |  domnesti |  particular |  casa |  militari |  otopeni |  berceni |  bucuresti |  corbeanca |  pipera |  popesti |  popesti leordeni |  mogosoaia |  bucurestii noi |  rosu |  colentina |  voluntari |  ghencea |  buftea |  bragadiru |  rahova |  fundeni |  cernica |  chitila |  giulesti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 30 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD