IMOBILIARE VANZARI case, vile (786 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Foisorul de Foc Particular , vand casa singur curte , str. Austrului. Casa necesita reparatii si imbunatatiri.
0736.630.255
02 Mar 22:20
suprafata utila 180 mp
curte 219 mp
an 1940
5 camere
122.500 €B
Chirigiu Ideal investitie, teren 530 mp, dubla deschidere, vecinatati:Palatul Parlamentului, Piata Unirii, Parcul Carol, Parc Izvor, Piata George Cosbuc
0752.314.699/ 0723.216.737
; casinimobiliare@gmail.com ; http://casinimob.topestate.ro
02 Mar 22:10
suprafata utila 100 mp
curte 530 mp
399.900 €B
BUCURESTII NOI, casa 275 mp, d- 14 m, pretabil locuinta, orice afacere z. nepoluata, liniste, disc.,
0754.561.730
02 Mar 22:07
495 € mp B
BUCURESTII NOI, 120 mp+ 155 mp teren, d- 14 m, zona nepoluata, particular,
0754.561.730
02 Mar 22:06
6 camere
495 € mp B
RAHOVA,  Av. Penes, 107 mp, renovabila,
0722.286.280
02 Mar 22:04
30.000 €B
VOLUNTARI, casa caramida, apa, canal, gaze, centrala, f. civilizat,
0721.511.311
02 Mar 21:59
4 camere
48.000 €IF
PETRESTI  Autostrada Bucuresti Pitesti, casa 3 camere caramida, arhitectura deosebita, apa, curent, livada, 800 mp teren ocazie,
0764.801.175
02 Mar 21:58
12.000 €B
Horezu conac cu sute mp zidarii medievale bizantine, zeci obiective turistice inclusiv Unesco la 400m,20km Transalpina,12Km vf lui Roman 2000m, semineu, crama, garaj. Cauta clip...
0722.299.198
02 Mar 21:56
suprafata utila 640 mp
curte 10800 mp
an 2007
10 camere
la cheie
207.000 €VL
VOLUNTARI, are toate utilitatile, negociabil,
0762.127.707
02 Mar 21:55
curte 570 mp
an 1977
3 camere
98.000 €IF
PACHE PROTOPOPESCU, casa baie, bucatarie, ac, centrala proprie, termopan, teren 100 mp, disc.,
0736.705.467
02 Mar 21:47
2 camere
120.000 €B
SECTOR 1,  bd. Laminorului, zona Bucurestii Noi, vand casa curte, 4 dormitoare, 2 bai, bucatarie p+1e, balcon, zona linistita, neg.,
0744.495.510
02 Mar 21:03
suprafata utila 150 mp
curte 55 mp
an 2010
7 camere
90.000 €B
TANCABESTI  lac, Complex Belvedere, 2 gr. sanitare, d+p+terasa, 240 mp construiti, teren de 740 mp, intab., neg.,
0746.188.866/ 0723.128.270
02 Mar 20:55
an 2002
4 camere
99.800 €IF
PRAHOVA  -Posada, Republicii 196, DN1, cocheta, toate utilitatile, p+etaj, la cheie+ mobila,
0722.577.127
02 Mar 20:44
suprafata utila 80 mp
3 camere
45.000 €B
CASA, proprietate stradala, locatie stradala, cu acces dublu, terasa mare acoperita , bucatarie utilata cu utilaje profesionale horeca, beci, spatii de depozitare multiple, vestiar,...
0723.616.900/ 0722.191.876
; vlad.betty@yahoo.com
02 Mar 20:43
285.000 €B
VIDELE  -Teleorman, Garii, rezistenta cutremur, pomi, vita de vie, apa, gaze;
0721.444.166
02 Mar 20:37
suprafata utila 240 mp
curte 1800 mp
an 2007
6 camere
TR
PALAT GHICA,  zona, Colentina, casa p+e+ teren 360 mp, format din 2 ap. cu cate 3 camere, fara finisari interioare;
0744.301.898/ 0756.060.310
02 Mar 20:20
B
ALEXANDRIEI,  Haliu, duplex p+1, finisata, 4 camere, 2 bai, terasa, utilitati, curte proprie 140 mp, strada asfaltata,
0751.058.060
02 Mar 20:14
suprafata utila 130 mp
curte 140 mp
an 2014
4 camere
la cheie
76.500 €IF
GHENCEA,  1 min. Drumul Taberei, vile caramida in ansamblu rezidential, curte individuala, parcare, utilitati, acces asfalt, RATB, alee salcami, gradinite, scoli, magazine, piata,...
0725.198.918/ 0733.275.298
; office@structon.ro ; www.structon.ro
02 Mar 20:09
an 2014
3 camere
la cheie
69.900 €B
DRAGOMIRESTI,  Sabareni, 10 km Bucuresti, casa superba, curte 500 mp, la cheie, cumparatorul vine doar cu mobila, curentul, apa si gazele racordate, maxi-taxi, supermarket, scoala, negociabil,...
0724.761.154
02 Mar 20:08
suprafata utila 90 mp
curte 500 mp
an 2014
3 camere
la cheie
51.700 €53.000 €IF
BREAZA,  Provita de Jos, casa de vacanta nou nouta finalizare decembrie 2014, zona superba-vile la asfalt, finisaje de lux foarte aproape de Sinaia, se vinde mobilata, toate utilitatile,...
0728.871.379/ 0744.308.332
; sanitoclean@yahoo.com
02 Mar 19:44
suprafata utila 126 mp
curte 800 mp
an 2014
4 camere
la cheie
63.000 €PH
BALOTESTI, ocazie, zona f linistita, asfalt la 50 m, put, gaze, centrala, curent, intre lac si padure, langa Laguna Verde, foisor, mini sera rosii, pomi fructiferi,
0723.202.720/ 0722.234.402
02 Mar 19:39
suprafata utila 190 mp
curte 600 mp
an 2005
5 camere
la cheie
76.000 €IF
JILAVA,  Pantei, casa caramida, izolata ext, invelita cu tabla, dependinte, beci, camera baie, camara 15 mp, deschidere 14 m, curent electric, put, gaze la poarta. Acte pregatite, pret...
0761.050.235/ 0721.132.299
02 Mar 19:32
suprafata utila 70 mp
curte 680 mp
an 1976
3 camere
la cheie
21.000 €21.500 €IF
ALEXANDRIEI SOSEAUA,  rond Rostar, proprietar vila tip duplex, p+1, curte 240 mp, 3 dormitoare, 2 bai, 2 balcoane, terasa bucatarie, curte amenajata, gaze, curent, apa, fosa septica, finisata complet,
0722.207.463
; indragym@yahoo.com
02 Mar 19:31
suprafata utila 155 mp
curte 200 mp
an 2014
4 camere
la cheie
84.900 €IF
DOMNESTI,  central, str. Toamnei, acces asfalt, zona vile, toate utilitatile, drum privat, caramida integral, finisaje calitate, posibilitate mansardare, prima casa vanduta cu plata cash...
0721.019.959
02 Mar 19:30
suprafata utila 88 mp
curte 294 mp
an 2015
3 camere
la cheie
59.000 €IF
PRELUNGIREA GHENCEA,  Cartier Latin, RATB 122, oportunitate, asfalt, stradal, p+1, unifamiliala, porotherm integral, intre vile, nr. postal, toate utilitatile, finisaje superioare, terasa, curte...
0721.019.959
02 Mar 19:28
suprafata utila 130 mp
curte 350 mp
an 2013
4 camere
la cheie
122.900 €124.900 €B
DOMNESTI,  padure, 400 m de asfalt, fara servitute, zona vile noi, gaz, curent, nr. postal, caramida integral, central termica, lindab, curte amenajata, finalizare 45 zile, toate actele,...
0721.019.959
02 Mar 19:21
suprafata utila 80 mp
curte 200 mp
an 2015
3 camere
la cheie
51.900 €IF
BRAGADIRU,  Sos. Alexandriei, Cartier Independentei, vila P+1, caramida integral, termoizolatie, asfalt, toate utilitatile, terasa, curte amenajata, finisaje calitate, pod mansardabil, 4...
0721.019.959
02 Mar 19:19
suprafata utila 110 mp
curte 220 mp
an 2014
3 camere
la cheie
69.000 €IF
POPESTI LEORDENI,  in zona, cart. rezidential Alegria, casa se vinde complet finisata si bransata la toate uitilitatiile localitatii (gaze apa canalizare lumina) si centrala termica proprie,
0784.977.733
; alexandru.badea20@gmail.com
02 Mar 19:11
suprafata utila 150 mp
curte 207 mp
an 2015
3 camere
in constructie
73.500 €IF
COLENTINA, vand casa curte, 300 m, 12 desch, 4 camere, 2 bai si mansarda -vedere parc, zona reabilitata integral, toate facilitatile, liniste, centrala gaze noua, termopan, parchet, apa,...
0727.330.744
; mirey_pasarea_arc@yahoo.com
02 Mar 19:07
curte 300 mp
4 camere
63.000 €B
RUCAR,  Dragoslavele, vila, 2 bai, o bucatarie, cu 2 balcoane. Terenul are o suprafata de 920 mp, are un front stradal de 18 m. Utilitati: apa, canalizare, gaz, apa, fosa septica,
0722.706.589
02 Mar 19:00
4 camere
22.000 €AG
VATRA LUMINOASA,  Teatrul de Vara, renovata in 2006, finisaje de calitate, bucataria mobilata, pod mansardabil, curte pavata, loc parcare, zona deosebita, Lenus,
0749.199.195/ 021.252.16.05
; ion@confortcasanord.ro ; www.confortcasanord.ro
02 Mar 18:59
suprafata utila 92 mp
curte 112 mp
an 1955
4 camere
la cheie
175.000 €185.000 €B
FOISORUL DE FOC,  Traian, constructie interbelica, posibilitate demolare, supraf. utila parter 115 mp, pod amenajabil 50 mp, 2 pivnite, 2 gr. sanitare, terasa 16 mp, st= 201 mp, st= teren 241...
0722.539.659/ 0722.609.454
; office@confortcasanord.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
02 Mar 18:53
curte 201 mp
an 1922
6 camere
la cheie
87.000 €B
FUNDENI,  Spital, S+P+E+M, suprafata teren 510 mp, amprenta 155 mp, sc -347, deschidere 14 ml, apa, canalizare, electricitate, gaze, constructie la rosu, subsol 95 mp, parter 85 mp + doua...
0758.230.771/ 021.252.16.05
; filip@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
02 Mar 18:52
suprafata utila 176 mp
curte 510 mp
an 2005
4 camere
la rosu
129.900 €B
VATRA LUMINOASA,  apropiere metrou Iancului, Matei Voievod, vila, teren st= 358, curte libera 250 mp, amprenta 120 m, P+1+M, o zona linistita, 2 grupuri sanitare si bucatarie, imbunatatiri, de...
0749.199.196/ 021.252.16.05
; lenus@confortcasanord.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
02 Mar 18:48
suprafata utila 240 mp
curte 358 mp
an 2007
5 camere
la cheie
230.000 €B
PRELUNGIREA GHENCEA,  stradal, p+1, singur curte, toate utilitatile din retea, 2 gr.sanitare, izolata termic,2 terase una inchisa9mp, deschisa 30 mp, 2 ap aer cond., centrala termica, curte pavata,...
0765.400.139
; ioana_d01@yahoo.com
02 Mar 18:30
suprafata utila 168 mp
curte 686 mp
an 2001
5 camere
la cheie
135.000 €B
VALEA PLOPILOR,  la 35 km de Bucuresti spre Alexandria, str. Castelului nr. 44, casa din paianta, acoperis tabla, anexe, fantana in curte. Racordata la energie electrica. Zona linistita, 1.400...
0722.370.901
; marianitanase@yahoo.com
02 Mar 18:22
suprafata utila 79 mp
curte 1400 mp
3 camere
7.500 €8.500 €GR
ALEXANDRIEI SOSEAUA  Independentei, casa la pret de apartament, 3 dormitoare, living, bucatarie inchisa, 3 gr. sanit, utilitati, c-tie de beton si caramida, comision 0%,
0760.654.540/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
02 Mar 18:18
suprafata utila 100 mp
curte 70 mp
an 2015
4 camere
in constructie
68.000 €B
CORBEANCA,  Sportului, vand casa perter+pod, la cheie, 250 mp, curte amenajata 660 mp, intre case, bet+caramida, 33 stalpi sustinere, fundatie 2m, alcat din 4 cam, 2 living, 2 bucatarii...
0748.598.831
02 Mar 17:53
suprafata utila 200 mp
curte 660 mp
an 2013
6 camere
la cheie
199.000 €IF
POPESTI,  cu acces atat la Metrou Dimitrie Leonida cat si Sos. Oltenitei, vila dispune de 3 dormitoare, 2 bai, dressing, pod depozitare. Este bransata la toate utilitatile si se finiseaza...
0761.833.311
02 Mar 17:41
suprafata utila 120 mp
curte 120 mp
an 2015
4 camere
la cheie
83.500 €IF
DIMITRIE LEONIDA,  la 7 minute de metrou Leonida, vila bransata la toate utilitatile-design modern, dispune de 3 camere, 2 dormitoare, 2 bai, 2 balcoane-zona asfaltata de case. Se finiseaza la...
0761.833.311
02 Mar 17:40
suprafata utila 70 mp
curte 30 mp
an 2015
3 camere
la cheie
64.000 €IF
BRANCOVEANU,  Ramasagului nr.17, s+p+m+garaj subsol, gard zidit, facilitati,
0728.189.620
; ag.amyela@yahoo.com
02 Mar 17:38
suprafata utila 90 mp
curte 150 mp
4 camere
200.000 €B
GLINA, casa curte 2 camere caramida baie bucatarie curte mica apa canal in casa gaze la poarta strada asfaltata;
0760.488.840/ 0721.999.550
02 Mar 17:36
suprafata utila 55 mp
curte 25 mp
2 camere
13.500 €B
BRAGADIRU, vand casa cu teren, zona centrala, 100 m de la sosea;
0722.291.367
02 Mar 17:29
suprafata utila 85 mp
curte 550 mp
an 1960
IF
UNIRII SPLAIUL,  Targ Vitan, casa in stil mediteranean, La Rosu, 2-3 camere, suprafata 110 mp, curte amenajata, piscina, toate utilitatile, teren 400 mp. In planul 2 acces drum de servitute, ag....
0742.797.451
; estbuilding@gmail.com ; www.est-building.ro
02 Mar 17:28
suprafata utila 100 mp
curte 400 mp
an 2014
3 camere
la rosu
135.000 €B
BUFTEA, vila individuala, parter 3 cam, 90 mp, mansarda 60 mp, teren 400 mp, curte libera, 1 gr. sanitar, gaze in fata porti, apa, curent, fosa septica, comision 0% pentru cumparator,
0746.097.005
; emilian.bostenaru@yahoo.com ; www.robertgagos.ro
02 Mar 17:25
suprafata utila 150 mp
curte 250 mp
an 2014
4 camere
la cheie
45.000 €IF
UNIRII SPLAIUL,  Targ, P+1+Pod mansardabil, parter: living, bucatarie, wc. serviciu, etaj 1: 2 dorm., baie, hol, teren 250 mp, in planul 2 cu acces pe drum de servitute, fara zgomotul...
0742.797.451
; estbuilding@gmail.com ; www.est-building.ro
02 Mar 17:24
suprafata utila 100 mp
curte 250 mp
an 2004
3 camere
125.000 €B
UNIRII  Splai, Targ Vitan, p+1+M, terasa, amprenta 55 mp, teren 200 mp, p: living, bucatarie, hol, wc, etaj: 2 dormitoare, baie, M= open space, curte pavata finisaje lux, cadastru. Ag....
0742.797.451
; estbuilding@gmail.com ; www.est-building.ro
02 Mar 17:18
suprafata utila 160 mp
curte 200 mp
an 2007
4 camere
la cheie
197.000 €B
MATEI VOIEVOD,  Agricultori, Tepes Voda, casa renovabila/ demolabila, 3-4 camere, bucatarie, baie, toate utilitatile, teren 371mp. desch.7,5 m, pozitie excelenta, cadastru. Agentia Estbuilding,...
0742.797.451
; estbuilding@gmail.com ; www.est-building.ro
02 Mar 17:17
suprafata utila 70 mp
curte 371 mp
an 1930
4 camere
demolabila
135.000 €B
DOROBANTI,  Tudor Vianu, caramida, d+p+1etaj+ pod amenajat, amprenta 45 mp, 2 bai, bucatarie, pivnita, teren 91 mp, deschidere 8 m, toate facilitatile, necesita renovare, ag. Estbuilding 3%...
0742.797.451
; estbuilding@gmail.com ; www.est-building.ro
02 Mar 17:16
suprafata utila 90 mp
curte 91 mp
an 1945
4 camere
157.500 €B
CALARASILOR CALEA,  Hyperion, d+p+m, amp. 100 mp, demisol, 2 camere, hol, camari parter: vestibul, hol primire sufragerie, 2 dormit, baie, wc serv., buc., hol, mansarda partiala, pod inalt, ag....
0742.797.451
; estbuilding@gmail.com ; www.est-building.ro
02 Mar 17:16
suprafata utila 260 mp
curte 200 mp
an 1942
6 camere
185.000 €B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 pantelimon |  domnesti |  particular |  casa |  militari |  otopeni |  berceni |  bucuresti |  corbeanca |  pipera |  popesti |  popesti leordeni |  mogosoaia |  bucurestii noi |  rosu |  colentina |  voluntari |  ghencea |  buftea |  bragadiru |  rahova |  fundeni |  cernica |  chitila |  giulesti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 02 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD