IMOBILIARE VANZARI case, vile (867 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
DOBROIESTI,  5 min. intersectia Morarilor, Cora Pantelimon, sector 2, casa 290 mp, P+1, 3 bai, 3 bucatarii, intrari separate, gaze, curent, canalizare, liniste, put cu apa potabila,
0726.715.985
; alexcaranda2@gmail.com
01 Sep 22:40
suprafata utila 100 mp
curte 290 mp
4 camere
69.900 € B
CIOLPANI,  Drumul Piscului, casa individuala p+1, suprafata 200 mp, parter 3 cam, 2 bai, bucatarie, mansarda necompartimentata, caramida, beton, teren 500 mp, in pret intra si racordul...
0723.049.152
; any_nistor@yahoo.com
01 Sep 22:34
suprafata utila 200 mp
5 camere
39.000 € IF
COMUNA BRAZI,  sat Batesti, la 47 km de Buc. si 13 km de Ploiesti, teren 1500 mp, d=30 m, casa tip duplex (una este la cheie, cealalta la gri), p+1+M, s. utila 383 mp. s. desf. 487 mp, apa,...
0722.568.283
01 Sep 21:54
suprafata utila 383 mp
an 2010
la cheie
179.000 € PH
BUHUSI,  jud. Bacau, proprietar vand casa batraneasca. Casa are imbunatatiri: gresie, faianta, centrala pe gaze, toate utilitatile etc. Pret negociabil,
0726.200.102
; mychelleeee@hotmail.com
01 Sep 21:40
suprafata utila 140 mp
curte 900 mp
an 1960
4 camere
la cheie
50.000 € BC
APUSULUI, ocazie, posibilitate mansardare, apa, canal, gaze, Enel, trei camere semifinisate parter, curte mica in spate, instalatie electrica si sanitara. Acte in curs. Posibilitate afacere,
0724.861.525
01 Sep 21:26
suprafata utila 1 mp
an 2015
in constructie
60.000 € B
DOMNESTI,  500 m de Prelungirea Ghencea, casa individuala P+1, supr. constr 185 mp, 3 dormitoare, 20, 14, 11m, living 32 m, bucatarie 12 m, utilate si mobilate, marmura kavalla, travertin...
0734.519.008
; rezidentialdomnesti@yahoo.com
01 Sep 18:29
suprafata utila 185 mp
curte 300 mp
an 2015
4 camere
la cheie
119.500 € IF
BUCURESTI,  sector 4, langa centre comerciale, vila 4 camere, vila P+E+POD, teren 150 mp, living, 3 dormitoare, bucatarie mare, 2 bai. Se vinde la cheie, utilitati bransate, finisaje la...
0736.772.395
; vasilemarian76@gmail.com
01 Sep 18:18
suprafata utila 100 mp
curte 80 mp
an 2015
4 camere
la cheie
75.000 € B
STEFAN CEL MARE, imobil 5 apartamente, teren 320 mp, 3 apartamente de 2 camere, baie, buc., cate 87 mp, 1 mansarda 100 mp, 1 duplex 200 mp, Eminescu, Vasile Lascar, Spit. Colentina, g, f, ac,...
0722.400.241
; serbaninn@yahoo.com
01 Sep 18:15
suprafata utila 560 mp
curte 97 mp
an 1940
15 camere
la cheie
540.000 € B
IANCU NICOLAE  Potcoavei, vila in complex, impecabil construita, P+E+M, living, 4 dormitoare, 4 grupuri sanitare, garaj, sauna, marmura, parchet, piscina, la cheie
0726.340.034/ 0740.321.913
; r@reboutique.ro
01 Sep 17:59
suprafata utila 204 mp
curte 180 mp
an 2005
6 camere
la cheie
284.000 € 292.000 € B
DOMNESTI,  central, Rezidential Spicului, unifamiliala parter, acces privat, caramida integral, finisaje superioare, clasa energetica A, toate utilitatile, pod mansardabil 60 mp, vecini...
0724.955.610
01 Sep 17:58
suprafata utila 100 mp
curte 300 mp
an 2015
3 camere
la cheie
62.900 € IF
COMUNA GHIMPATI,  30 km de Bucuresti, particular, casa compusa din bucatarie, hol, terasa, cablu tv, internet, apa, asfaltat, iluminat public, toate actele pregatite pt vanzare, locuibila...
0772.159.105
01 Sep 16:39
suprafata utila 50 mp
curte 600 mp
an 2008
2 camere
la cheie
11.500 € B
DOMNESTI,ILFOV super oferta duplex, p+m, zona linistita, centrala proprie, geam termopan, finisaje de lux, la cheie, deosebit, accept credit, comision 0%, tva inclus.
0746.542.773/ 0769.437.775
; amaliarezident@yahoo.com
01 Sep 16:32
suprafata utila 160 mp
an 2012
5 camere
la cheie
74.000 € IF
OTOPENI,  str. 23 August, z. Mega Image, vila p+1, lux, in ansamblu rezidential, toate utilitatile. P: living, bucatarie, baie, debara. Et: 3 dormitoare, baie. Curte amenajata, 2 locuri...
0732.871.355
; vila.in.otopeni@gmail.com
01 Sep 16:13
suprafata utila 135 mp
curte 225 mp
an 2015
4 camere
la cheie
93.999 € IF
ARCUL DE TRIUMF Casin - BD.Marasti, P+1+M, renovata integral-proiect primarie, ct+g+p+t+um, garaj, singur curte,2 bai, terase, libera, acte, zona vile, parc Herastrau.
0722.510.033
; cartier@cartierrealestate.ro
01 Sep 16:08
suprafata utila 210 mp
an 1940
5 camere
la cheie
270.000 € B
MARRIOTT zona, proprietar vand casa curte, pret convenabil;
0723.227.627/ 0762.219.324
01 Sep 15:55
suprafata utila 88 mp
B
Popesti Vila  P+1, 3 camere (living si 2 dormit), bucatarie, 2 bai, pod mansardabil, finisaje incluse in pret, se preda la cheie, bransata la toate utilitatile;
0729.885.837
; valentina01ivan@yahoo.com
01 Sep 15:53
suprafata utila 90 mp
curte 30 mp
an 2014
3 camere
la cheie
66.000 € IF
UNIRII PIATA,  bd. Dimitrie Cantemir, casa 3 corpuri + teren, st. 615mp, deschidere de 18.7 m,
0766.206.800/ 0720.133.267
; athos.imob@yahoo.com
01 Sep 15:45
suprafata utila 300 mp
curte 720 mp
an 1960
10 camere
la cheie
250.000 € B
STEFAN CEL MARE, vila penthouse, terasa mare dubla, 2 nivele, lux, metrou, Parcul Circului, garaj;
0760.197.097
01 Sep 15:41
an 2014
B
ANTIAERIANA,  13 Septembrie, s+p+1e, casa+spatiu comercial de 25 mp, centrala proprie, canalizare, gaz, apa, ac, usi antiefractie, termopan, fundatie beton armat, zidarie caramida, Rahova,...
0721.670.929
; mariusflorinbadea@yahoo.com
01 Sep 15:40
suprafata utila 445 mp
curte 250 mp
an 1992
8 camere
la cheie
119.000 € B
SINAIA, casa trainica, teren 550 mp, pretabil constructie bloc, hotel, gradinita, policlinica, firma;
0735.134.344
01 Sep 15:32
PH
OLTENITEI SOSEAUA,  intrare Popesti, vila noua tip duplex, spatioasa, p+1e+m, living+3 dormitoare, foarte bine compartimentata, predata la cheie, finisaje lux, toate utilitatile
0722.221.688/ 0722.519.815
01 Sep 15:29
suprafata utila 120 mp
curte 200 mp
an 2014
4 camere
la cheie
92.000 € comision0% IF
POPESTI LEORDENI,  centru, politie, semistradal, vila p+2 etaje, living + 4 dormitoare, 3 grupuri sanitare, bucatarie cu camara, toate utilitatile, finisaje la alegere,
0722.519.815/ 0722.221.688
01 Sep 15:28
suprafata utila 180 mp
curte 210 mp
an 2015
5 camere
in constructie
95.000 € comision0% IF
POPESTI,  intrare, Sfinti, vila p+1e+m, 4 grupuri sanitare, finisaje deosebite, acces asfalt, posibilitate extindere pana la 900 mp, toate utilitatile
0722.221.688/ 0722.519.815
01 Sep 15:27
suprafata utila 270 mp
curte 330 mp
an 2014
7 camere
la cheie
185.000 € comision0% IF
BERCENI, Metrou D. Leonida, vila tip duplex, P+1E+M, living+3 dorm.,2 gr. sanitare, structura de cadre de beton armat, finisaje de calitate superioara, zona curata, civilizata
0722.221.688/ 0722.519.815
01 Sep 15:27
suprafata utila 98 mp
curte 85 mp
an 2015
4 camere
la cheie
87.000 € comision0% B
POPESTI,Soseaua Oltenitei, vila tip triplex, P+1E+Pod, living+3 dorm.,2 gr. sanitare, structura de cadre de beton armat, finisaje de calitate superioara, zona civilizata
0722.221.688/ 0722.519.815
01 Sep 15:26
suprafata utila 85 mp
curte 77 mp
an 2015
4 camere
la cheie
85.000 € B
POPESTI LEORDENI,  Viilor, vila noua tip insiruita, P+1E+Pod locuibil, living+2 dorm, se vinde la cheie, zona noua, infrastructura completa, toate utilitatile, parcare gratuita
0722.519.815/ 0722.221.688
01 Sep 15:25
suprafata utila 107 mp
curte 25 mp
an 2015
3 camere
in constructie
65.900 € comision0% IF
POPESTI LEORDENI,  Maicute, casa noua tip insiruita, p+1e+m, living+2 dormitoare, 2 gr. sanitare, finisaje la alegere, toate utilitatile, strazi asfaltate, pozitie excelenta
0722.221.688/ 0722.519.815
01 Sep 15:24
suprafata utila 106 mp
curte 60 mp
an 2015
3 camere
in constructie
72.000 € comision0% IF
BERCENI, Soseaua Oltenitei, vila individuala, p+1e, living+3 dorm.,3 grupuri sanitare, dressing, interior la alb, exterior finisat, utilitati bransate, arhitectura deosebita
0722.519.815/ 0722.221.688
01 Sep 15:23
suprafata utila 200 mp
curte 500 mp
an 2014
4 camere
la cheie
210.000 € B
APARATORII PATRIEI,  metrou, vila tip duplex, p+1e, predata la cheie, finisaje de lux, toate utilitatile, zona cu infrastructura completa, accept orice tip de credit bancar
0722.221.688/ 0722.519.815
01 Sep 15:22
suprafata utila 130 mp
curte 100 mp
an 2014
la cheie
145.000 € B
SECTOR 4,  apropiere metrou Aparatorii Patriei, vila noua, P+1E, arhitectura deosebita, excelent compartimentata, finisaje lux, toate utilitatile, accept credit bancar
0722.519.815/ 0722.221.688
01 Sep 15:22
suprafata utila 95 mp
curte 80 mp
an 2014
la cheie
87.500 € comision0% B
APUSULUI,  strada Bacriului la 10 minute de Apusului, dezvoltator, vile din caramida tip duplex in Rosu, toate utilitatile, 3 dormitoare de 13 mp, living de 22 mp, 2 bai, curte 40 mp, loc...
0765.419.671
; alex_220w@yahoo.com
01 Sep 15:10
suprafata utila 112 mp
curte 40 mp
an 2015
4 camere
in constructie
63.000 € B
BUSTENI, casa interbelica cu arhitectura deosebita, parter+1+pod, cu vedere superba spre Bucegi, si spre Muntii Baiului, situata la cinci minute de centru in zona linistita, plina de...
0723.465.935
01 Sep 15:03
suprafata utila 220 mp
curte 1100 mp
an 1925
5 camere
la cheie
149.000 € PH
COLENTINA  Bucur Obor, Kaufland, vila beton+ caramida, lux, constructie deosebita, finisaje superioare, merita vazuta, pozitie semicentrala, fara comision, ocazie unica, ID:X7AD01001,
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; www.imobiliare.ro
01 Sep 14:57
suprafata utila 800 mp
curte 500 mp
an 2005
11 camere
la cheie
570.000 € B
MATEI VOIEVOD  Pache Protopopescu, exclusivitate, vila deosebita, pozitie centrala, necesita amenajari, acte la zi, 6 bai, 6 balcoane, 2 terase, garaj, centru, id: X7AD0100A
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; www.imobiliare.ro
01 Sep 14:55
suprafata utila 710 mp
curte 398 mp
an 1938
17 camere
la cheie
594.900 € B
DOROBANTILOR CALEA, vezi harta, vila S+P+1+P, 7- 8 camere, garaj, terasa, 2 seminee, 2 bai, 2 bucatarii, parter 4 m -h, 4,75 m- h, 1+P 2,75 m -h, 2 intrari separate,
0727.412.986/ 0746.709.988
; rushhourimobiliare@yahoo.ro
01 Sep 14:51
suprafata utila 400 mp
an 1946
la cheie
750.000 € B
PANTELIMON,  Branesti, casa 2012 fin. lux la 10 min. de metrou. Foarte bine izolata, trifaz, gaze, cost max incalzire iarna 160 ron/luna. Put mare adancime, pivnita, garajx2, strada privata,...
0762.444.673
; puiu.shandru@yahoo.com
01 Sep 14:48
suprafata utila 150 mp
curte 520 mp
an 2012
4 camere
la cheie
71.000 € B
BRAGADIRU,  Cornetu, 5min de Buc,, vila la cheie centrala termica apa curenta fosa septica curte amenajata 2 bai utilate 1 balcon 3 dormitoare living acte ok acceptam orice forma de...
0730.687.357
01 Sep 14:20
suprafata utila 210 mp
curte 250 mp
an 2015
5 camere
la cheie
10 € B
EROII REVOLUTIEI - BACOVIA - casa 5 cam +2 bai+2 buc., beci 18 m, constr. din caramida, izolata, inst cupru, centrala, an constr. 1990, teren 210 mp, deschidere 10 m.
0786.111.091
01 Sep 14:03
suprafata utila 150 mp
curte 210 mp
an 1990
5 camere
la cheie
122.000 € B
TINERETULUI,  Sincai (central), casa renovabila, din caramida, teren 424 mp, toate utilitatile, garaj, centrala, intre case, aproape de metrou, parc, zona foarte buna,
0722.638.934/ 0769.435.153
; gigiciufu@yahoo.com
01 Sep 13:53
suprafata utila 133 mp
an 1935
7 camere
demolabila
265.000 € B
AFUMATI vila noua, utilitati, proprietar,
0724.223.674
01 Sep 13:53
suprafata utila 200 mp
curte 320 mp
4 camere
40.000 € IF
CIRC PARC  Str. Turnatorilor, casa 3 cam., teren 600 mp, desch. 20 mp, toate utilitatile, ideal pentru bloc, 500 €/mp,
0787.808.046
01 Sep 13:52
suprafata utila 100 mp
curte 600 mp
an 2008
3 camere
300.000 € B
FERDINAND - Spatarul Nicolae Milescu, proprietar, zona deosebita, teren 303 mp, casa P+1, centrala,
0751.066.468/ 0748.122.686
01 Sep 13:31
249.000 € B
VITAN,  Mall, Foisorului, stradal, ap. in vila, tip Duplex, singur pe scara, g, f, p, t, um, ac, interfoanetv, finisari superioare lux, ferestre Rehau Wenge, obloane electrice, centrala...
0730.305.305
; jimmy_oly@yahoo.com
01 Sep 13:31
suprafata utila 90 mp
an 1980
4 camere
la cheie
95.000 € B
BERCENI,  langa metrou, proprietar, vila p+1+m, living, 3 dormitoare, 3 gr. sanitare, mansarda open-space, poate fi compartimentata, curte, scara interioara, porti automate, finisaje cea...
0762.008.018
; marina@chitafes.ro
01 Sep 13:28
suprafata utila 150 mp
curte 165 mp
an 2014
la cheie
149.900 € IF
BUCURESTI, vila 2015 cocheta caramida, camere generoase, curte, living, bucatarie, 2 bai, pod inalt +50 mp, intrare Berceni, izolata, finisaje de calitate superioara, centrala pe gaz, geam...
0722.100.507
; catalin@imoberceni.ro ; www.imoberceni.ro
01 Sep 13:20
suprafata utila 120 mp
curte 300 mp
an 2015
3 camere
la cheie
64.900 € B
OLTENITEI SOSEAUA,  intrare Popesti, duplex cu teren aferent, 4 gr. sanitare, toate utilitatile, p+et, ideal pentru gradinita, plata in doua rate,
0764.180.052
; office@nemarimobiliare.ro
01 Sep 13:12
suprafata utila 350 mp
curte 2000 mp
an 2002
10 camere
la cheie
320.000 € IF
SCHIULESTI,  la 10 km de Valenii de Munte, casa, dependinte, 2.000 mp, disc.;
0727.584.355
01 Sep 13:06
4 camere
PH
OTOPENI,  zona Odai, proprietar, complex rezidential, p+1e. Centrala proprie, parchet, gresie, faianta, zona verde, linistita. Pret neg.,
0748.965.674
; elenamonicavoinea@yahoo.com
01 Sep 13:04
suprafata utila 124 mp
an 2015
4 camere
la cheie
124.900 € IF
DRUMUL SARII, vila spatioasa, in zona linistita cu vecini foarte buni, complet renovata, nu necesita investitii, 120 mp curte libera, 2 locuri de parcare in curte, dispusa pe d+p+et+m....
0728.973.745
; marius.cojocariu@h-b.ro ; www.habitatbrokers.ro
01 Sep 13:02
suprafata utila 400 mp
curte 120 mp
an 1998
7 camere
la cheie
320.000 € B
PANTELIMON,  Ostrov, in spatele pietii Delfinului, casa cu 3 camere, baie, bucatarie, hol lung, gaze, apa, curent, acte complete, se accepta credit, zona frumoasa si linistita langa lacul...
0743.060.805/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
01 Sep 12:56
suprafata utila 176 mp
an 1992
3 camere
la cheie
25.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 pantelimon |  domnesti |  particular |  casa |  militari |  otopeni |  berceni |  bucuresti |  corbeanca |  pipera |  popesti |  popesti leordeni |  mogosoaia |  bucurestii noi |  rosu |  colentina |  voluntari |  ghencea |  buftea |  bragadiru |  rahova |  fundeni |  cernica |  chitila |  giulesti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 02 Sep 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD