IMOBILIARE VANZARI apartamente 4+ camere (309 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
TITAN,  Policlinica, parc Titanii, strada privata, dezvoltator imobil d+p+2+m, compartimentari zidarie, 2 grupuri sanitare, bucatarie, centrala, finisaje moderne. Optional parcare...
0743.060.802
; codriiresidence@yahoo.com ; www.codriiresidence.ro
27 May 18:57
suprafata 92 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
99.000 € B
TITAN,  Trapezului, 4 camere, 2 grupuri sanitare, 82 mp total, fara imbunatatiri, acte ok,
0735.523.362
27 May 17:36
suprafata 82 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 3 din 4
57.000 € B
ALEXANDRIEI SOSEAUA, penthouse, comision 0%, bloc nou, toate utilitatile, finisaje la cerere, centrala termica, apr. RATB, centre comerciale, la cerere mobila Casa Rusu, accept credit,
0760.654.541/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
27 May 17:04
suprafata 102 mp
an constr. 2015
etajul 2 din 3
44.000 € 49.000 € B
VITAN,  Kaufland, 4 camere, confort 1, 108 metri patrati, hol h, spatiu depozitare 4 metri patrati, amenajat-gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica utilat-mobilat complet, aer...
0736.435.522
; iulian.zabava@gmail.com
27 May 16:39
suprafata 109 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 8 din 8
79.500 € B
TINERETULUI,  este situat la 2 minute de metrou Tineretului, ideal birouri, sediu firma. Gradina si parcare privata. 2 apartamente pe nivel. Apartamentul este tip duplex etajul 4 si etajul 5....
0731.301.900
; cristian.grigore@reian.ro ; www.reian-imobiliare.ro
27 May 16:35
suprafata 190 mp
an constr. 2000
semidecomandat
etajul 4 din 10
285.000 € B
MILITARI  Gorjului - Uverturii, centrala, 2 aer conditionat, gresie, faianta, termopane, baile renovate, imbunatatiri, scara foarte civilizata, lift nou,
0728.874.506
27 May 16:24
suprafata 84 mp
an constr. 1984
etajul 7 din 9
65.900 € B
TITAN,  Trapezului, imobil nou, dezvoltator, accept credit, S (parcare)+D+P+2E+M, predare iulie, 8 min. metrou, finisaje la alegere (g, faianta, parchet, um) centr. proprie, geam...
0758.090.101/ 0741.286.236
; lorin.s@vbi.ro ; http://www.vbi.ro
27 May 16:11
suprafata 92 mp
an constr. 2015
semidecomandat
mansarda din 3
71.500 € B
TRAPEZULUI,  Titan, imobil nou, direct dezvoltator, accept credit, s (parcare)+d+p+2e+m, predare iulie 2015, 8 min.metrou, finisaje la alegere (g, faianta, parchet, um), centr. proprie,...
0758.090.101/ 0741.286.236
; lorin.s@vbi.ro ; http://www.vbi.ro
27 May 16:09
suprafata 92 mp
an constr. 2015
semidecomandat
mansarda din 3
72.500 € B
OBOR,  5 minute de metrou, 4 camere, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, accepta credit, negociabil. Apropiere de: transport in comun, parc, magazine, piata....
0725.579.479
; andreea.bolinu@nextdoor.ro
27 May 15:24
suprafata 86 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 10 din 13
77.000 € B
OLTENITEI,  Sos., et. 7/10, interior proaspat renovat cu toate imbunatatirile, apartament spatios, la 2 min. de Mall Sun Plaza si metrou Piata Sudului,
0725.579.479/ 03711192583
; andreea.bolinu@nextdoor.ro
27 May 15:23
suprafata 80 mp
an constr. 1985
semidecomandat
70.000 € B
UNIRII  Carol apartament de lux, 4 camere, bloc nou, se vinde exact asa cum apare in poze. Calitatea finisajelor si mobilierului este premium +++. Apartamentul se afla in spatele...
073120008
; cosmin@rubenimobiliare.ro ; www.rubenimobiliare.ro
27 May 15:22
suprafata 161 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 2 din 3
235.000 € B
MILITARI  Dezrobirii, Scoala 310, confort 1, reabilitat, 2 grupuri sanitare cu fereastra, 2 balcoane,
0730.556.912
27 May 15:21
suprafata 86 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 2 din 10
71.000 € B
MILITARI  Politehnica, confort 1, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica izolat exterior, mobilat partial, in apropiere de Cora, Politehnica, metrou Lujerului,
0730.556.918
27 May 14:59
suprafata 81 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 2 din 4
80.000 € B
MILITARI  Rasaritului, confort 1, renovat complet, transformat in 3 camere, 2 balcoane, bloc stradal cu vedere pe spate, doar cash,
0725.556.900
27 May 14:57
suprafata 90 mp
an constr. 1977
etajul 7 din 10
63.000 € B
13 SEPTEMBRIE, et. 3/ 8, beneficiaza de imbunatatiri, confort 1, apartament spatios, in apropiere de metrou Unirii si Izvor,
0725.579.479/ 037.119.25.83
; andreea.bolinu@nextdoor.ro
27 May 14:40
suprafata 96 mp
an constr. 1980
semidecomandat
72.000 € B
TITAN,  Auchan, apartament 4 camere, confort 1, in bloc la parter din p+8, 2 grupuri san, vestibul, 3 spatii depozitare, 2 holuri, renovat. Zona foarte buna,
0768.491.476/ 021.467.32.26
; office@royalrealestate.ro ; www.royalrealestate.ro
27 May 14:24
suprafata 83 mp
an constr. 1988
decomandat
parter din 8
73.000 € 74.000 € B
MILITARI  Gorjului, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, pret negociabil si varianta schimb cu 2 camere, detalii la telefon,
0760.654.542/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
27 May 14:23
suprafata 90 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 3 din 10
67.999 € 69.999 € B
CHISINAU, confort 1, Chisinau- Pantelimon, gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie open space, 2 lifturi, boxa, loc de parcare,
0749.131.838/ 021.252.16.05
; ciprian@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
27 May 13:35
suprafata 85 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 5 din 8
77.000 € B
SUDULUI PIATA,  Mall Sun PLaza, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, multiple imbunatatiri, centrala proprie, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, disponibil imediat, accept credit,
0721.095.449
27 May 13:12
suprafata 84 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 2 din 10
73.500 € B
PRIMAVERII, apartament deosebit de vanzare, 4 camere la parterul unui bloc rezidential din Primaverii. Apartamentul este functional compartimentat, mobilat lux si dispune de boxa si loc de...
0722.855.266
; minavasile@perfectcasa.ro
27 May 13:05
suprafata 140 mp
an constr. 2000
semidecomandat
parter din 5
298.500 € B
TITAN, 4 camere, renovat, bucatarie mobilata, PVC, rulouri, parcare, metrou, reabilitare 2015,
0733.161.087
27 May 13:03
suprafata 82 mp
etajul 4 din 4
67.900 € B
EMIL RACOVITA,  sector 4, foarte frumos, langa scoala 194, mobilat si utilat, foarte spatios, luminos, hol H si hol L, zona verde, gradinita, supermarket, pozitei excelenta, metrou aproape, 2...
0731.077.251
; bibercast@yahoo.fr
27 May 12:46
suprafata 90 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 5 din 8
79.500 € 82.000 € B
TITULESCU,  Victoriei, 2 grupuri sanitare, suprafata generoasa, intabulat, super pozitie, adiacent Ion Mihalache, Kiseleff,
0731.015.099
27 May 12:46
suprafata 95 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 8 din 10
110.000 € B
DACIA,  P-ta Spaniei, apartament de exceptie, foarte spatios (170 mp), etaj 3/p+3+m, stradal, terasa inchisa, 2 balcoane, 2 bai, living 68 metri patrati, bucatarie 20 metri patrati,...
0722.518.991/ 0752.119.214
27 May 12:29
suprafata 170 mp
semidecomandat
etajul 3
158.000 € 160.000 € B
UNIVERSITATE,  Spital Coltea, circular, regim inaltime p+6+etaj tehnic, 2 grupuri sanitare, 4 balcoane. Imobilul este incadrat in clasa I de risc seismic, pe lista de reconsolidare. Zona...
0784.202.567
; florin.bancila@nordexpertimobiliare.ro ; www.nordexpertimobiliare.ro
27 May 12:27
suprafata 110 mp
an constr. 1938
etajul 6 din 6
46.000 € B
PANTELIMON,  Biserica Capra, urgent, cu 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii sanitare si electrice noi, usi interioare noi, contorizat, loc parcare, acte...
021.341.08.35/ 0743.060.800
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
27 May 12:24
suprafata 82 mp
an constr. 1985
semidecomandat
parter din 8
B
BANU MANTA,  Alexandru Ioan Cuza, P-ta Victoriei, ap. in vila, intrare separata, 2 bai, parter S+P+1+M, superb renovat, luminos, spatios, zona exceptionala, metrou,
0722.560.586
; dana.banisor@westmount.ro ; westmount-imobiliare.ro
27 May 12:22
suprafata 120 mp
parter din 1
165.000 € B
BERCENI,  Sun Plaza, Oltenitei, stadion, renovat lux, doua grupuri sanitare, 2 balcoane, langa metrou, P-ta Sudului, Mall, Lac Vacaresti, piata, magazine, scoli,
0722.217.638
; viorel@fullimobiliare.ro
27 May 12:20
suprafata 100 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 9 din 10
68.000 € B
EMIL RACOVITA  -Moldovita, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, aprop. metrou, scoala, gradinita, centre comerciale,
0771.489.233
27 May 12:05
suprafata 90 mp
etajul 2 din 4
75.000 € B
MIHAI BRAVU, vanzare duplex lux, mobilat, utilat, aprop. metrou 1 min, 2 grupuri sanitare, loc parcare subteran, zona excelenta, apropr. centre comerciale, mall,
0724.724.128
27 May 12:03
suprafata 154 mp
155.000 € B
BRANCOVEANU  -Impartul Traian, 4 camere, zona excelenta, apropiere parc, metrou, centre comerciale, termopan, parchet, usa mertalica,
0724.724.128
27 May 12:02
suprafata 92 mp
an constr. 1982
decomandat
parter din 8
88.000 € B
DRUMUL TABEREI, apartament 4 camere, spatios, zona cu multa verdeata, aproape de mijloace de transport, termopan, parchet, contorizat, 2 grupuri sanitare, boxa 12 m, accepta credit Prima Casa;
0786.325.402
27 May 11:51
suprafata 85 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 1 din 4
B
ULTRACENTRAL  Unirii, Victoriei, Universitate, Centrul Istoric, strada Dumitru Raureanu, nr. 6 proprietar, etaj 2 din 3, bloculet gen viluta, un ap pe etaj.fara imbunatatiri, incalzire cu...
0734.840.213
; mircocamilli@yahoo.it
27 May 11:46
suprafata 95 mp
an constr. 1949
85.000 € B
OTOPENI, centru, apartament 4 camere, foarte spatios, renovat 2014, vedere mixta, balcon inchis, geam termopan, locatie excelenta, aproape de Primarie, parc, magazine, scoli, banci,...
0733.558.800
; ioana@hotellevor.com
27 May 11:23
suprafata 97 mp
decomandat
etajul 3
65.000 € IF
OBOR,  Mosilor, metrou, reabilitat termic, semidecomandat, spatios, 2 grupuri sanitate, balcon inchis 7mp, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat,
0735.798.123/ 0752.022.456
27 May 11:19
suprafata 80 mp
an constr. 1978
75.000 € B
1 MAI  Parc Herastrau, confort 1, 2 bai, imbunatatiri, renovat total recent, 3 aer conditionat, reabilitat termic,
021.231.23.18/ 0731.144.153
27 May 11:00
suprafata 100 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 8 din 10
125.000 € B
1 MAI,  Ion Mihalache, apartament 4 camere, bloc anvelopat, scara blocului refacuta, parter, 2 grupuri sanitare, loc de parcare ADP, bucatarie mobilata, liber, intabulat,
0770.761.503
27 May 11:00
suprafata 86 mp
an constr. 1982
semidecomandat
parter din 8
95.000 € B
1 MAI,  Piata Ion Mihalache, ap. in vila cu garaj, foarte spatios, se vinde mobilat, investitii de 25.000 €, se accepta si schimb cu garsoniera sau apartament 2 camere in sect. 1,...
0732.009.333
27 May 11:00
suprafata 175 mp
an constr. 1942
semidecomandat
etajul 1 din 2
125.000 € B
1 MAI,  Turda, confort I, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, curat, accepta credit,
0735.345.844/ 021.260.10.63
27 May 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1982
110.000 € B
13 SEPTEMBRIE,   (Parc Sebastian), oportunitate, 4 camere, renovat 98.000 €; varianta mobilat- utilat 110.000 €;
0721.267.061
27 May 11:00
suprafata 100 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 3
98.000 € B
13 SEPTEMBRIE,  Prosper, 4 camere confort 1, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usi interior noi, 2 balcoane, 2 bai (cabina+cada), liber, oferta cu finantare...
0744.426.286/ 0785.232.323
; rodica@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
27 May 11:00
suprafata 93 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 4 din 10
67.000 € 67.900 € B
13 SEPTEMBRIE,  Sebastian, in spate la Prosper Plaza, apartament 4 camere, suprafata utila 83 mp+2 balcoane, 2 grupuri sanitare, renovat recent, apometre, liber,
0770.761.503
27 May 11:00
suprafata 92 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 4 din 8
66.500 € B
13 SEPTEMBRIE, lux. Apartament deosebit, stradal, vedere tripla, 5 camere, 3 bai, 3 balcoane, living 40 metri patrati, finisaje lux, garaj dublu separat de 35 metri patrati, centrala proprie,...
0767.999.987
27 May 11:00
suprafata 170 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 1 din 14
175.000 € B
ALBA IULIA PIATA,  rond, proprietar, 140 mp construiti, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, termopan, parchet, aer conditionat, vedere mixta, intrare stradala,
0722.365.546
27 May 11:00
suprafata 110 mp
an constr. 1996
165.000 € B
ALBA IULIA PIATA, confort 1, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc civilizat, paza la scara blocului,
0723.867.370
27 May 11:00
suprafata 100 mp
an constr. 1992
etajul 3 din 7
160.000 € B
ALEXANDRIA, oferta unica, apartament 4 camere (living+3 dormitoare), 2 bai, 2 balcoane, ultracentral, etaj 9, termopane, gresie, parchet, toate noi, centrala proprie, 982, urgent,
0769.667.325
27 May 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 9 din 10
46.000 € TR
ALEXANDRU OBREGIA, 4 camere transformate in 3, reversibil, terasa refacuta, izolat. Instalatii electrice, sanitare cupru, coloanele principale noi, termopan Salamander, renovat integral. Bai...
0764.049.460
; s.mihaela@rocketmail.com
27 May 11:00
suprafata 89 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 10 din 10
64.000 € B
ARMENEASCA,  Mosilor, apartamentul se vinde pe baza de proiect dar si in starea actuala, suma postata fiind pentru proiect, este situat in apropierea intersectiei Mosilor cu Carol, anuntul...
0770.987.705
; marius.puscasu6@gmail.com
27 May 11:00
suprafata 118 mp
an constr. 1940
decomandat
etajul 2 din 3
115.000 € B
ARMENEASCA, Maria Rosetti 38apartament Diamond Glamour, living cu bucatarie inclusa, doua dormitoare elegante si o camera de studiu. Zona ultracentrala Maria Rosetti, Batistei, Universitate, Magheru,...
0733.391.139
; vanzari@maria-rosetti38.ro ; www.maria-rosetti38.ro
27 May 11:00
suprafata 130 mp
an constr. 2013
decomandat
307.000 € comision 0% B
ARMENEASCA, vila hp/s+d+hp+2, apartament 4 camere + garsoniera, dependinte, wc serviciu, camere serviciu, 2 boxe, centrala termica, utilitati separate;
0728.388.520
27 May 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  particular |  militari |  crangasi |  unirii |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  aviatiei |  tei |  brancoveanu |  rahova |  taberei |  dristor |  iancului |  pantelimon |  13 septembrie |  vitan |  mosilor |  dorobanti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 27 May 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD