IMOBILIARE VANZARI apartamente 4+ camere (282 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
BERCENI,  zona Uioara, Huedin (Aleea Cetatea Veche), apartament 4 camere, dispune de balcon inchis, dressing mare si bucatarie open space mobilata. Pret negociabil,
0763.327.292/ 0772.290.471
; roxanik80@yahoo.com
26 May 22:12
suprafata 60 mp
an constr. 1972
semidecomandat
59.900 € B
RAHOVA  -Teius ap 4 camere, 2 bai, termopan, parchet, gresie, usa metal, bloc cu 2 apartamente pe etaj / cadastru, intabulare, energetic. Zona foarte buna,
0731.305.360
; cornelia2530@yahoo.com
26 May 17:21
suprafata 83 mp
an constr. 1972
decomandat
52.000 € B
VITAN,  Mall, Petaluda Mall Vitan, proiect nou, termen finalizare decembrie 2016, D+P+5E, apartamente 4 camere cu centrala proprie, finisaje de calitate superioara, loc parcare, zona...
0785.225.472/ 031.436.18.97
; violeta.oancea@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
26 May 16:32
suprafata 92 mp
an constr. 2016
decomandat
115.000 € B
TITAN,  metrou, 4 camere, termoizolat 2016, spatios, geam baie, 2 balcoane mari, etaj intermediar, 2 grupuri sanitare, 2 lifturi, vedere mixta, luminos, avantajos;
0756.232.884
26 May 15:47
an constr. 1984
B
MOSILOR,  Rond Obor, superpozitie, acces rapid metrou/ Ratb, etaj 6/9, vedere panoramica pe fata si dormitoare pe spate, dispunere 3-4 camere, 100 metri patrati, living 40 metri patrati,...
0728.415.944/ 0745.540.560
26 May 15:44
suprafata 100 mp
an constr. 1981
decomandat
109.000 € B
STEFAN CEL MARE,  parcul Circului, 4 camere, penthouse, metrou, lux, spatios, terasa enorma dubla, avantajos;
0727.616.231
26 May 15:44
an constr. 2015
B
FLOREASCA, apartament deosebit in zona placuta si civilizata cu vile din Floreasca-Compozitori, 4 camere, plus hol la intrare, dinning si bucatarie, baie, balcon, fara risc seismic si fara...
0730.177.069
26 May 15:34
suprafata 126 mp
an constr. 1938
semidecomandat
149.000 € B
BARBU VACARESCU,  Parcul Circului, apartament in bloc nou P+4, spatios cu o suprafata de 136mp utili si o curte de 90,72mp, necompartimentat, se vinde la stadiul de gri, ideal pentru cabinet,...
0730.177.069
; marina.guja@moverealestate.ro ; www.moverealestate.ro
26 May 15:32
suprafata 186 mp
an constr. 2015
decomandat
180.000 € 220.000 € B
13 SEPTEMBRIE  Hotel Marriott, bloc monolit, vedere mixta, renovat recent, gresie, faianta, termopan, usa metalica, usi interioare si instalatii schimbate, liber,
0726.988.501
; marian.apartament@gmail.com
26 May 14:34
suprafata 100 mp
an constr. 1992
decomandat
152.000 € B
DRISTOR  Benzinaria Mol - Ramnicu Valcea, vand apartament 4 camere, liber, 2 bai, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, acces metrou in 4 minute,
0744.636.660
; office@dinamicimobiliare.ro
26 May 14:27
suprafata 88 mp
an constr. 1984
semidecomandat
95.000 € B
PANTELIMON  Mall -Arena Nationala 4 camere, bloc reabilitat, stradal, etaj 5, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane,
0724.062.297
26 May 14:03
suprafata 94 mp
an constr. 1979
decomandat
87.000 € B
TITAN  Billa - metrou, 5 camere, reabilitat termic, stradal, 2 grupuri sanitare 2 balcoane contorizat,
0724.062.297
26 May 14:02
suprafata 110 mp
an constr. 1971
decomandat
78.000 € B
DRISTOR, decomandat, 2 bai, 2 balcoane inchise, centrala proprie, aer conditonat, termopan, parchet masiv, usa metalica+Pinum. Piata, gradinita, scoala, spatii comerciale. Loc parcare....
0730.777.006
26 May 13:26
suprafata 88 mp
an constr. 1986
decomandat
95.000 € B
TINERETULUI,  Vacaresti, dezvoltator, imobil S+P+10, finisaje incluse, centrala de apartament, contorizare separata, 99.900 €+tva, comision 0.
0724.009.281
; office@davincigroup.ro ; www.davinvigroup.ro
26 May 13:17
suprafata 112 mp
an constr. 2017
decomandat
99.900 € B
TITAN  Grigorescu, Camil Ressu, Dristor - vis-a-vis Matei Ambrozie, bloc stradal, vedere apartament pe spate, renovat integral, instalatii schimbate, mobilat si utilat,
0729.209.072
; stanescu.dragos@indoors.ro ; www.indoors.ro
26 May 12:55
suprafata 85 mp
an constr. 1970
decomandat
82.000 € B
PALLADY BULEVARDUL,  str. Fetesti, ap. 4 camere, termopan, fara imbunatatiri, zona verde, discutabil,
0767.270.096
26 May 12:28
suprafata 90 mp
an constr. 1975
decomandat
52.000 € B
MILITARI  Apusului Casa Roz, 4 camere, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi noi, reabilitat, 2 bai, liber,
0735.051.778
26 May 12:24
suprafata 90 mp
an constr. 1980
decomandat
77.000 € B
OBOR  rond, 4 camere, renovat, centrala termica,
0763.202.255
26 May 12:01
suprafata 100 mp
an constr. 1982
decomandat
130.000 € B
OBOR,  Mihai Bravu, proprietar, bulevard, parc si metrou, bloc beton, realibitat termic, Modificari interioare cu proiect autorizat, 3 dormitoare, sufragerie 28 metri patrati, 2 bai,...
0724.055.785
26 May 11:30
suprafata 95 mp
an constr. 1979
decomandat
88.000 € B
IANCULUI bloc 1980, in vecinatatea strazilor de vile din Vatra Luminoasa, apartament foarte spatios, renovat modern, vedere impresionanta a zonei Parcului National,
0728.330.209
; vali_petcu60@yahoo.com ; tentantimobiliare.ro
26 May 11:22
suprafata 120 mp
an constr. 1980
decomandat
88.900 € B
BANEASA particular, vand duplex p+e1 120 mp + teren 200 metri patrati, complex rezidential, finisaje de lux, 3 dormitoare, 1 living, 3 gr sanitare, bucatarie open, incalzie prin...
0735.530.028
; valentin.florea85@yahoo.com
26 May 11:19
suprafata 120 mp
an constr. 2015
decomandat
185.000 € B
LACUL TEI,  langa Parcul Tei, Facultate, 4 camere, balcon 10 metri patrati, 2 bai, 2 lifturi, vedere superba, orientare Sud, imbunatatiri, gfpt, um cadastru, intabulare, accept credit,
021.688.08.67/ 0722.614.867/ 0723.947.833
26 May 11:06
suprafata 90 mp
an constr. 1978
semidecomandat
81.900 € B
COLENTINA  Fundeni, Avion, stradal, langa scoala, gradinita, Parc Motodrom, Moschee, 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, renovat recent, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, t, aer...
021.688.08.67/ 0722.614.867
26 May 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1979
semidecomandat
66.900 € 69.900 € B
DIMITRIE LEONIDA metrou Dimitrie Leonida la doar 6 minute, apartament cu scara interioara, se preda la cheie. Bloc nou, toate actele gata, loc de parcare cadastrat,
0737.500.380/ 0737.500.381
; iulian@zonadesud.ro
26 May 10:27
suprafata 115 mp
an constr. 2016
decomandat
73.000 € B
OLTENITEI apartament 4 camere, 2 bai, 4 balcoane, finisat la alegerea clientului. Bonus - loc parcare subteran, situat la doar 2 minute de tramvai,
0737.500.381/ 0737.500.380
; cristianduta@zonadesud.ro
26 May 10:26
suprafata 114 mp
an constr. 2016
decomandat
85.400 € 89.900 € B
MOSILOR  stradal nr. 115, singur pe tot etajul, pretabil cabinet de orice fel, agentie de turism, avocatura, executor, asigurari, destinatii multiple, vedere fata, firma luminoasa...
0721.291.292
; imobiliare1sector1@gmail.com
26 May 09:56
suprafata 110 mp
semidecomandat
139.999 € 144.000 € B
BATISTEI,  Vasile Lascar, vizavi statuie si UTI, bloc nou, 2 lifturi, vedere pe spate, paza, curat, 80 mp + boxa pe etaj, 2 bai, cadastru, intabulat, este locuit se pleaca la 2 camere, se...
0721.291.292
; imobiliare1sector1@gmail.com
26 May 09:51
suprafata 80 mp
an constr. 2000
semidecomandat
119.999 € 120.000 € B
BANEASA,  Horia Macelariu, ap. 4 camere, etaj 3/9, suprf. construita 138 metri patrati, 2 bai, mobilat si utilat, centrala termica, paza, un loc parcare subteran, intabulat, negociabil,
0763.839.539/ 031.438.12.51
; george@regalhouse.ro ; www.regalhouse.ro
26 May 09:15
suprafata 124 mp
an constr. 2012
decomandat
220.000 € B
CAROL PARC,  la intrare, finisaje de exceptie, apartamentul se vinde complet mobilat, utilat, vedere mixta, liber, cadastru, intabulare, merita vazut, acceptam propuneri plata in transe sau...
0753.075.109
26 May 08:37
suprafata 150 mp
an constr. 2008
decomandat
299.900 € B
ROMANA PIATA,  vis a vis de ASE ap. 4 camere, situat intr-un imobil specific per. interbelice, avand o pozitie ultracentrala si totodata retras de la traficul din acea zona. Ap. are 4 cam,...
0737.496.292
26 May 00:55
suprafata 102 mp
an constr. 1940
semidecomandat
55.000 € B
RAHOVA,  Caporal Ilina, confort 1, curat, contorizat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica 2 grupuri santiare, 2 balcoane, liber, c+i, accept credit,
0768.756.617/ 0768.848.776
25 May 22:54
suprafata 90 mp
an constr. 1983
semidecomandat
65.000 € B
TEIUS  Garoafei, ap. 4 camere, confort 1, bloc izolat termic, 2 grupuri sanitare, termopan si semiutilitati, merita vazut, scara impecabila, fara restantieri,
0766.637.169
25 May 22:52
suprafata 90 mp
decomandat
57.000 € B
BRANCOVEANU,  Huedin, confort 1, curat, contorizat, t, usa metalica semiimbunatatiri, parchet, 2 grupuri sanitare, toare actele,
0768.756.617/ 0768.848.776
25 May 22:35
suprafata 90 mp
an constr. 1975
decomandat
62.500 € B
MILITARI,  Apusului, Casa Roz, confort 1, curat, contorizat, t, usa metalica centrala proprie, 2 grupuri sanitare, liber, c+i, accept credit,
0768.756.617/ 0768.848.776
25 May 22:34
suprafata 90 mp
an constr. 1973
60.000 € B
MILITARI,  Cora, Lujerului, aproape metrou, usa metalica gresie, faianta, parchet, termopan, zugravit, liber,
0743.874.298
25 May 21:49
suprafata 90 mp
an constr. 1977
decomandat
74.000 € B
BATISTEI,  Vasile Lascar, 2 grupuri sanitare, intabulat, fara imbunatatiri, liber, ultrcentral,
0746.188.866
25 May 21:34
suprafata 96 mp
semidecomandat
64.900 € B
RAHOVA PIATA 4 camere, 2 bai, renovat G+F+a RaP+T, balcon inchis, zona verde, piata, RATB 200 m, Comision 0%,
0728.874.505
25 May 21:30
suprafata 84 mp
an constr. 1974
decomandat
79.500 € B
RAUL COLENTINA ZONA, ap. 4 camere,
0765.272.699
25 May 21:13
68.000 € B
GHENCEA  Stadion, Cooperativei, Direct Dezvoltator! P+1+Pod, 105 mp utili, 4 camere, 3 bai, finisaje incluse, curte, parcare, utilitati oras, RATB. Pret,
0728.874.505
25 May 20:46
suprafata 105 mp
an constr. 2016
decomandat
79.000 € B
PRELUNGIREA GHENCEA  Cooperativei, Direct Dezvoltator! P+1+Pod, 105 mp utili, 4 camere, 3 bai, finisaje incluse, curte, parcare, utilitati oras, RATB,
0728.874.505
25 May 20:44
suprafata 105 mp
an constr. 2016
decomandat
79.000 € B
DRUMUL TABEREI  Cooperativei, Direct Dezvoltator! P+1+Pod, 105 mp utili, 4 camere, 3 bai, finisaje incluse, curte, parcare, utilitati oras, RATB,
0728.874.505
25 May 20:41
suprafata 105 mp
an constr. 2016
decomandat
79.000 € B
SUDULUI PIATA,  Oltenitei, apartament amenajat modern, confort 1, etaj intermediar, 2 balcoane, 2 gr sanitare, pozitie excelenta, la 7 minute pe jos fata de metrou,
0733.300.779/ 0771.350.631
; www.liderimobiliare.ro
25 May 19:56
suprafata 88 mp
an constr. 1982
semidecomandat
76.900 € B
ALEXANDRU OBREGIA, proprietar, 4 camere, renovat mai 2016, 3 locuri parcare, loc de joaca in spatele blocului, termopan, balcon inchis, parchet, gresie, faianta, usa matalica antiefractie, aer...
0722.207.463
; indragym@yahoo.com
25 May 19:20
suprafata 83 mp
an constr. 1970
semidecomandat
B
TITAN,  Policlinica, parc Titanii, direct dezvoltator imobil d+p+3+pod, compartimentari zidarie, 2 grupuri sanitare, bucatarie, centrala, finisaje moderne. Optional parcare subterana...
0743.060.802
; codriiresidence@yahoo.com ; www.codriiresidence.ro
25 May 17:28
suprafata 104 mp
an constr. 2015
decomandat
104.000 € B
TITAN,  Policlinica, parc Titanii, dezvoltator imobil d+p+3+pod, compartimentari zidarie, 2 grupuri sanitare, bucatarie, centrala, finisaje moderne. Optional parcare subterana sau...
0743.060.802
; codriiresidence@yahoo.com ; www.codriiresidence.ro
25 May 17:27
suprafata 116 mp
an constr. 2015
semidecomandat
119.000 € B
STEFAN CEL MARE ap. in vila, P+M, 125 mp + pivnita 16 metri patrati, termoizolat, centrala termica, termopan, 2 grupuri sanitare, curte proprie 20 metri patrati, fara legi, in vila sunt doar 2...
0722.217.760
25 May 17:13
suprafata 125 mp
an constr. 1935
semidecomandat
78.000 € 80.000 € B
IANCULUI,  5 minute metrou, bloc reabilitat, 2 grupuri sanitare, centrala termica, gresie, faianta, termopan, liber, acte la zi, negociabil, vecinatati. Vatra Luminoasa, Mihai Bravu, OVA...
0737.504.516
; office@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro
25 May 16:55
suprafata 83 mp
an constr. 1977
decomandat
81.900 € B
DRISTOR,  Complexului, 3 min. de metrou, vedere mixta, doua bai, aer conditionat, tamplarie PVC, usa metalica, usi interior noi, contorizat, parchet in camere, gresie hol si bucatarie,...
0727.582.426
25 May 16:30
suprafata 92 mp
an constr. 1988
decomandat
115.000 € B
MILITARI  -Lujerului apartament cu 4 camere la pret de 3, la 2 minute de statia de metrou Lujerului, dispune de buncar la subsol, 2 balcoane. Super oferta
0728.874.505
25 May 16:30
suprafata 100 mp
an constr. 1977
decomandat
76.000 € B
BRANCOVEANU,  Izvorul Rece, 4 camere, 2 bai. Zona sigura, frumoasa, plina de verdeata, cu scoli, gradinite, mijloace de transport la 2 pasi. Un confortabil, gata pentru mutare. Comision 0%,
0729.308.333
; constantin.nechita@realpro.ro ; http://constantinnechita.realpro.ro
25 May 16:27
suprafata 75 mp
an constr. 1975
decomandat
57.900 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  particular |  militari |  crangasi |  unirii |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  aviatiei |  tei |  brancoveanu |  rahova |  taberei |  dristor |  iancului |  pantelimon |  13 septembrie |  vitan |  mosilor |  dorobanti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 26 May 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD