Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 213 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
67.000 €

particular 34, Favorit, proprietar, 4 camere, 2 grupuri san. bloc reabilitat 2015, aer conditionat, amenajat, parcare ADP, se poate prelua si...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 19:08
82.000 €

str. Crivatului, dec. et 8/8, 84 mp spatios, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc foarte curat, 2 bai, 2 balcoane, loc...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 17:55
220.000 €

Proprietar vand apartament de 4/5 camere stradal, confort 1 sporit, bloc rezistent cutremure. Intersectia bd. Matei Basarab cu str. Nerva Traian....

 • Suprafata 156 mp
 • An constructie 1995
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 17:54
90.000 €

particular, apartament vila, liber, 5 camere, intrare separata, termopan, parchet, 2 gr. sanitare, aer conditionat, pret fix.

 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 17:10
114.990 €

Anastasie Panu, la 5 minute de metrou Timpuri Noi, fara imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, toate actele in regula, acceptam credit prima casa, ocazie,

 • Suprafata 102 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 16:18
49.990 €

la 7 minute metrou, finisaje de lux, penthouse, cadastru, intabulare, certificat energetic, toate actele in regula, acceptam credit prima casa,...

 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Pantelimon, azi, 16:17
69.990 €

Confort City, finisaje lux, accept variante, toate actele in regula accept credit prima casa, pret de criza, ocazie,

 • Suprafata 140 mp
 • An constructie 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 11
Bucuresti, azi, 16:15
81.000 €

4 camere spatioase, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri, centrala termica, toate actele, fara bulina,

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 16:10
81.990 €

stradal, liber, cadastru, intabulare, su 85 mp, 2 grupuri sanitare, vedere stradala, se poate viziona oricand,

 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 16:09
72.000 €

apartament 4 camere confort 1, suprafata 86 mp cu balcon, 2 grupuri, intrare usa metalica, gresie, faianta, termopan la camere, parchet, zugravit...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 15:50
87.000 €

ap. 4 cam., gresie, parchet, termopan, ac, centrala 5 min. metru, spital, scoala, cresa, liceu, Sun Plaza, parc cu verdeata fata/spate liniste,

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 13:12
98.700 €

vedere mixta panoramica, compartimentare ideala, in apropiere de mijloace de transport in comun, la 3 minute de Mall Vitan, magazine non stop in...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 12:25
127.500 €

strada linistita, apartament 5 camere, 3 dormitoare, 2 camere formeaza living, etaj 3/4+m, 2 lifturi. ID 6C40.

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 1947
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 10:39
145.000 €

Batistei, apartament 4 camere, 150 mp, mansarda/p+m, intrare separata direct din strada, compartimentarile sunt executate din gips carton pe o...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 1939
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 10:38
69.999 €

plan 2, ideal organizare 5 camere, Ceahlaul, sud-vest, 2 lifturi, 2 bai, 2 balcoane, 3 debarale,bucatarie 11 mp, ideal miniliving,climatizat....

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 21:59
140 €

vanzare 4 cam., modern, gresie, faianta, termopan, cu 2 bai, usile de interior din lemn masiv vitralii, caloriferele schimbate. Instalatia...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 20:45
69.500 €

et. 4, 2 bai, 2 balcoane, renovat, t, g, f, p, ac, mobilat, luminos, spatios, bloc reabilitat, 4 min. metrou, scoli, magazine, parculet pentru...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 18:55
200.000 €

Natura Residence, Privighetorilor, living, 3 dormitoare, 3 bai si o toaleta de serviciu, 2 terase. Apartamentul dispune de 2 locuri de parcare si...

 • Suprafata 126 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 16:17
95.000 €

Bdul Ghencea stradal cf 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 gr sanitare, 2 balcoane, mobilat comanda, utilat lux, totul nou,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 13:50
 

4 cam., bloc reaiblitat, fara imbunatatiri

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 13:25
105.000 €

gresie, faianta, termopan, 2 balcoane, semimobilat, boxa subsol, loc parcare

 • Suprafata 98 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 13:20
150.000 €

proprietar vand ap. 4 camere, et. 1, 5 cam., in vila, stradal, fosta clinica sau inchiriez, pretabil firma, neg.,

 • Suprafata 157 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 12:50
197.000 €

duplex 4 cam., bloc monolit, etaj 6+7, spatios, 2 grupuri sanitare, geam baie, termopane, pret negociabil,

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 1994
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 12:09
87.000 €

4 camere, reabilitat termic, spatios, cu 2 balcoane (pe living si pe dormitor) si 2 grupuri sanitare,

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 12:07
135.000 €

bloc monolit, acces metrou, suprafata totala 95.07 mp, iar utila 88.55 mp, doua balcoane si doua grupuri sanitare, geam baie,

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 12:07
96.000 €

apartament 4 camere Tip 1, cu o suprafata utila de116,24mp, disponibil la etajele 1, 2, 3, 4, in imobil D+P+4E , avand ca termen de finalizare...

 • Suprafata 117 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 12:00
115.000 €

Oltenitei, bloc stradal, apartament 4 camere cf. 1, dec, etajul 1/10, amenajat recent, termopan, parchet, gresie, faianta, 2 balcoane, 2 grupuri...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 10:50
86.900 €

ap. de 4 camere mare, luminos, vedere pe spate, aproape de Sun Plaza, metrou, piata, magazine, scoli, etc. Zona f frumoasa. Are termopane, usa...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 10:39
185.000 €

Victoriei, hotel Radisson, ap 4 cam. complet modificat, bucatarie mobilata utilata complet, bloc 1980, vedre S-V, bloc reabilitat termic,...

 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 09:26
185.000 €

Piata Victoriei blocul cu Springtime, etaj 8, dec., amenajat, cf., liber, paza in scara, bloc monolit, rog maxima seriozitate, pret nediscutabil,

 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
Bucuresti, ieri, 09:25
165.000 €

magaznul Victoria ap 4 cam dec., fara imbunatatiri, cf, 95 mp, bloc 1981, etaj 6/6, pret 165.000 euro sau inchiriere nemobilat pret 595 euro/ luna...

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, ieri, 09:22
220.000 €

pozitie privilegiata pe marginea Deltei Bucurestiului cu acces rapid spre centru. Interior rafinat, living cu dining si acces la terasa, 2...

 • Suprafata 139 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 17
Bucuresti, ieri, 08:50
199.999 €

Penthouses lux, terasa acoperita (living) 74 mp cu terasa descoperita 116 mp si 2 locuri de parcare subterana. Metrou Mihai Bravu si parc...

 • Suprafata 268 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 00:36
 

vand ap. cf. 1, gresie, faianta, termopane, aer conditionat;

 • Decomandat
Bucuresti, 21 iul, 21:24
215.000 €

Particular vand apartament 4 camere decomandate intr-un ansanblu rezidential contructie 2016,intr-o zona de vile,in apropierea statiei de metrou...

 • Suprafata 139 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, 21 iul, 21:12
 

de vanzare ap. noi, constructie noua, finisaje la cheie, pret 70.000 Euro cu parcare inclusa, 75.000 Euro cu parcare inclusa, exclus agentii;

Bucuresti, 21 iul, 20:45
150.000 €

vand apartament in vila P+2+M, la etaj 1, compusa din camere: 4 dormitoare, 1 bucatarie, 1 sufragerie, 2 doua grupuri sanitare, 2 balcoane, zona...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Constanta, 21 iul, 20:45
199.000 €

Dezvoltator ,vand duplex intr-un ansanblu rezidentia l nou ,in imediata apropiere de statia de metrou Aurel Vlaicu. Centrul comercial...

 • Suprafata 141 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, 21 iul, 20:37
51.000 €

confort 2, termopan, bloc in reabilitare termica, pozitie buna, 2 minute de Soseaua Pantelimon, cadastru, intabulare, negociabil,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 21 iul, 18:21
92.000 €

4 camere, 2 balcoane, 110 mp, 2 bai, centrala termica, parchet, liber;

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, 21 iul, 18:12
73.000 €

confort 1, curat, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usi noi, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, bloc curat, cadastru,...

 • Suprafata 87 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 21 iul, 17:52
81.500 €

4 camere, confort 1, curat, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate imbunatatirile, bloc curat, reabilitat termic, 2...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 21 iul, 17:52
76.500 €

Apartament cf 1 semidecomandat, foarte aproape de metrou Aparatorii Patriei la etajul 7 din 8 niveluri, intr un bloc din 1984, 2 gr sanitare,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 21 iul, 17:16
180.000 €

semidecomandat, et. 1, vila p+1, gresie, faianta, semineu, jacuzzi. Apartamentul dispune de o curte proprie de 180 mp,

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, 21 iul, 16:32
72.900 €

semi stradal, langa parcul Plumbuita, reabilitat termic 2015, 2 bai, balcon mare, pe mijloc, contorizat, ideal pt. familie,

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 21 iul, 16:06
84.900 €

Stolnicul Vasile, 4 cam., reabilitat termic, 2 bai, 2 balcoane, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, um, cadastru, intabulare, loc parcare,

 • Suprafata 101 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 21 iul, 16:06
75.000 €

vand apartament 4 camere, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet masiv,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1985
Bucuresti, 21 iul, 14:38
81.000 €

6/10, confort 1, decomandat, 83 m.p., 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, renovat, centrala termica,vedere mixta, reabilitat termic, partial mobilat.

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 21 iul, 13:46
69.000 €

apartament de 4 camere in zona Universitate. Apartamentul este foarte spatios,

 • Suprafata 131 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, 21 iul, 13:41
80.000 €

confort 1, centrala termica, bloc reabilitat 2016, gresie, faianta, usi geamuri de termopan, aer acc, iesire prin balcon autorizata. Zona linistita...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 21 iul, 12:54