Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 202 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
65.000 €

apartament 4 camere, superb lux cu imbunatatiri complete gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica, boxa parcare cadastru intabulare,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 18:17
59.000 €

15 min. mers metrou C. Georgian, bloc stradal, reabilitat termic, apt. patru camere,cf. 2, curat, partial renovat, t, p, f, g, um, ac, acte la zi....

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 17:58
179.900 €

lux, 5 camere+ 2 de serviciu, la km 0, 2 bai, circular, renovat cu bun gust, parchet natural de stejar, mozaic original, glasvanduri originale,...

 • Suprafata 194 mp
 • An constructie 1934
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 17:43
95.000 €

bloc solid fara bulina, parchet de stejar, centrala proprie, glasvanduri, 5 minute de parc, vedere mixta,

 • Suprafata 154 mp
 • An constructie 1938
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, azi, 17:42
93.500 €

apartamentul se afla situat intr-o vila. Vila nu prezinta risc seismic. Are suprafata 116 mp, etj1/p+1+M, 2 balcoane, 2 bai, parchet de stejar,...

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 17:42
89.900 €

in vila etaj 1/2, bloc 1910, cu toate imbunatatirile, g, f, p, t, um, ac, centrala proprie, su=120 mp, pod-mansarda pe toata suprafata...

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 1910
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 17:35
50.999 €

4 camere, fara imbunatatiri, necesita renovare totala, liber, acte pregatite pt. vanzare.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 17:26
93.700 €

4 camere bloc nou, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, finisaje la alegere, orientare Est, contorizare individuala, vedere parc,

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
Bucuresti, azi, 16:05
 

etaj intermediar, reabilitat, geam baie,

 • An constructie 1984
Bucuresti, azi, 15:49
 

800 m metrou Nicolae Grigorescu, gresie, faianta, parchet, termopan, reabilitat. Acces: Dristor, 1 Decembrie, Theodor Pallady, Auchan.

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 15:25
69.000 €

apartament compus din 4 camere spatioase si 2 grupuri sanitare, sala tehnica cu centrala proprie si 2 balcoane mari. Instalatii sanitare si...

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 1962
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 14:45
94.000 €

confort I, 2 grupuri sanitare. Este dotat cu 3 aparate de aer conditionat. Blocul este izolat termic. Are termopan, gresie, faianta, usa metalica....

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 14:27
74.000 €

confort 1, foarte spatios, 2 grupuri sanitare, geam la baie, 2 balcoane, bucatarie mare, luminos, apropiere metrou (pretabil si pt. investitie)

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 14:11
105.000 €

imobil nou, p+2e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop, geam Tripan, predare...

 • Suprafata 133 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel parter
 • Proiect
Bucuresti, azi, 14:02
127.000 €

imobil nou, p+2e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar, ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop, geam Tripan, predare...

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • Proiect
Bucuresti, azi, 14:02
120.000 €

vedere mixta la bulevard si pe spate, cadastru, intabulare, liber accept credit,

 • Suprafata 107 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 13:38
83.700 €

Antiaeriana, Sos. Bucuresti-Magurele, casa la pret de apartament cu 90% reducere la factura de incalzire - 60 ron/luna/iarna, izolatie exterioara...

 • Suprafata 128 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, azi, 13:32
53.000 €

apartament 4 camere. Centrala gaz, termopane, parchet, gresie si faianta. Situat intre 2 parcuri. La 10 minute de metrou Costin Georgian si la 10...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 13:29
114.500 €

modificat in 3 camere, renovat, spatios, mobilat si utilat, se accepta credit. Vecinatati: Parcul Circului, Stefan cel Mare, Teiul Doamnei, Obor....

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, azi, 13:22
235.000 €

vedere mixta, 2 balcoane, amenajat modern, finisat, disponibil, toate actele la zi, paza, parcare, zona excelenta. Suprafata utila 123mp.

 • Suprafata 135 mp
 • An constructie 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, azi, 13:20
73.500 €

apartament 4 camere, 2 gr. sanitare, 1 balcon, centrala termica, bloc reabilitat, situat la 5 minute de statia de metrou 1 Decembrie 1918,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 13:11
99.500 €

unicat, renovat total 2015, instalatii noi, termopan, gresie faianta, parchet, usi de import, se vinde cu bucataria mobilata si utilata, apartament...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 13:09
245.000 €

lux, 200 m Romana. Spatios, luminos, finisaje de buna calitate. Stil clasic, elegant, incaperi mari plafon inalt, semineu functional, sera pentru...

 • Suprafata 167 mp
 • An constructie 1950
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, azi, 13:04
138.000 €

4 camere, suprafata utila 95mp, suprafata cu balcoane 105mp, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare,

 • An constructie 1994
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 12:59
100.000 €

-Piata Regina Maria, 5 camere demisol plus parter, apartament in vila,

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, azi, 12:56
72.500 €

confort 1, gresie, faianta, termopan, bloc anvelopat termic, scara de bloc curata, civilizata, acte ok,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 12:55
89.900 €

Intrarea Frumoasa, central, 4 camere, strada linistita, spatios, necesita imbunatatiri

 • Suprafata 138 mp
 • An constructie 1936
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, azi, 12:31
168.000 €

4 camere, terasa 16 mp, boxa, loc de parcare inclus, acces stradal, vedere mixta, necesita renovare interior. Cadastru, intabulare,

 • Suprafata 116 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, azi, 12:30
99.000 €

apartament 4 camere, renovat, cadastru, intabulare, vedere fata,

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, azi, 12:30
65.500 €

2 bai, 3 balcoane inchise, bucatarie mare mobilata, AC, apometre, terasa izolata de curand, renovat complet, internet, usa metalica, parcare,...

 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 12:16
149.900 €

apartament 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, parcare ADP, acte. Vecinatati: Unirii, Piata Alba Iulia, Dristorului, Calea Calarasilor, Piata Muncii. OVA...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 12:01
107.000 €

ap. 4 camere, circular, vedere mixta, 2 grup sanitare, centrala termica, termopane,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1943
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 11:57
152.000 €

4 camere, reabilitat, centrala termica, aer conditionat, tamplarie al, parchet stejar, 2 balcoane, 2 bai, loc parcare ADP. Vecinatati: Calarasilor,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:55
115.000 €

4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, boxa la subsol, debara, camara, loc de parcare, metrou la 5 minute, pret neg.,

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 11:36
98.000 €

vedere mixta, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, vecinatati: Viitorului, Tunari, Mosilor, Bucur Obor. OVA 88561

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 11:32
111.900 €

stradal, pozitie deosebita, ideal firme, spatios, luminos, 2 grupuri sanitare, balcon, termopane, centrala proprie. Vecinatati: Decebal,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1948
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 11:32
89.900 €

zona linistita cu blocuri de 4 etaje, max. 5 minute de metrou, piata, linia 41, scoli, gradinite etc.,

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:31
135.000 €

bloc reabilitat, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, amenajat modern, vecinatati. Mosilor, Mihai Bravu, Obor, OVA 89700

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 11:29
62.000 €

apr. metrou Grigorescu, 5/10, cf. 2, 1 balcon, 1 gr. san, bloc reabilitat, 2 ap. aer cond, termopan, fara amenajari, loc parcare, cadastru,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 11:25
60.000 €

centrala proprie, loc de parcare, curte proprie, mobilat partial, recent renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon. Vec: Lac Snagov,...

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 11:24
70.000 €

et. 1/4, mobilat/ utilat complet modern, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, doua grupuri sanitare, balcon. Vecinatati: Tineretului, Sun Plaza,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:21
112.000 €

oferta, bloc caramida, ap. spatios, et. 5/7, finisaje moderne la alegere, 2 balcoane, loc de parcare subteran inclus, acces Ratb 168, statia de...

 • Suprafata 119 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 11:15
102.000 €

promotie, etaj 7/7, tronson 3, finisaje moderne la alegere, tamplarie Rehau, usa metalica antiefractie, TVA inclus, acces Ratb linia 168, statia...

 • Suprafata 107 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
Bucuresti, azi, 11:15
165.000 €

direct dezvoltator, comision 0, finisaje premium, apartamente 4 camere 150 mp, locuri de parcare subteran optional, 300 m de metrou Piata Muncii,...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 11:03
165.000 €

300 m de metrou, 4 camere, direct dezvoltator, comision 0, 2 grupuri sanitare, centrala apartament, finsaje la alegere, structura beton si...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 11:01
89.900 €

singur pe tot etajul, pretabil cabinet de orice fel, agentie de turism, avocatura, executor, asigurari, destinatii multiple, vedere fata, firma...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 10:49
 

vand ap. 4 camere,

 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 10:36
63.000 €

confort 1, g, f, p, t, um, ct, 2 balcoane, cadastru, intabulare

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 10:32
86.000 €

etaj p/8, bloc reabilitat, balcon cu acte, beci sub balcon, parcare ADP in fata geamului, vedere mixta, scara curata, acc. credit,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 10:16
165.000 €

Global City Residence, direct dezvoltator, comision 0, 2 grupuri sanitare, centrala apartament, finsaje la alegere, structura beton si Porotherm,...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 10:15