Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 278 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
64.000 €

Caporal Ilina, cf. 1, curat, contorizat, toate imbunatatirile, liber, 2 grupuri sanitare, totul schimbat, c+i, acc. credit,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Etaj 1
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 23:07
199.000 €

Ficusului, ap. 4 camere finisaje lux, Parcul Herastrau, Bd Ficusului, proaspat renovat si utilat: 2 bai complet mobilate, centrala, AC, incalire...

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 23:01
58.000 €

str. Prahovei, particular, cf. 1, liber, 2 balcoane, centrala, vedere mixta, ferestre PVC, parchet, gresie, faianta, spatios,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1990
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Azuga, ieri, 22:26
89.500 €

Oltenitei, Billa, Cimitirul Catolic, semistradal, 4 cam., cf. 1, fara imbunatatiri, urgent,

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 22:24
239.900 €

Iancu Nicolae, ap. 5 cam., lux, 3 gr. sanitare, 2 terase, centrala, finisaje lux, 2 locuri parcare subterane, superb,

 • Suprafata 178 mp
 • An constructie 2008
 • Etaj 1
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 21:49
85.000 €

Pizza Hut, cf. 1, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, f. imb., eliberabil in martie 2017,

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 21:29
119.900 €

confort 1, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, f. imb., bloc reabilitat termic,

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 21:14
260.000 €

Carol Davila, duplex deosebit, structura de beton cu compartimentari din caramida, 4 camere, 4 bai, su 185 mp, sc 204 mp (vezi schita), finisat,...

 • Suprafata 204 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 5 etaje
Bucuresti, ieri, 20:29
228.000 €

Carol Davila, duplex, deosebit, structura de beton, 4 camere, 3 bai, 2 terase, suprafata utila 19 mp, mobilat si utilat complet. Deosebit. Merita...

 • Suprafata 169 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 5 etaje
Bucuresti, ieri, 20:17
79.999 €

Apusului, Canalului 44, dezvoltator, parter inalt, 3 balcoane, 2 bai, caramida, contorizat, centrala termica, racord utilitati, parcare, finisat,...

 • Suprafata 104 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 7 etaje
Bucuresti, ieri, 18:40
66.000 €

Teiul Doamnei, Sectia 7, stradal, 4 camere, 2 bai, loc parcare A.D.P., cadastru, intabulare, accept credit, nediscutabil,

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 17:39
71.500 €

langa parc, facultate, Lukoil, stradal, 4 camere, bl. reabilitat termic, vecini foarte buni, 2 bai, 2 balcoane, imb. recente, g, f, p, t, um, ac,...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 11 etaje
Bucuresti, ieri, 17:38
63.500 €

Lizeanu, Maica Domnului, metrou 7 min., 4 cam., 2 bai, 2 balcoane, imb., g, f, p, t, um, cadastru, intabulare accept credit, liber,

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 17:37
91.000 €

Terasa Colentina, Doamna Ghica, 4 cam., reabilitat termic, renovat recent, g, f, p, um, termopan, hol H, 2 bai, 2 balc., cad. intab.,

 • Suprafata 97 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 17:36
155.000 €

ultracentral, amplasat pe str. Londra, 5 camere, dispune de spatii generoase. Accesul in apartament se face pe 2 intrari separate, din 2 scari...

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1957
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 17:20
70.000 €

Argesului, cf. 1, gresie, faianta, termopan, parchet masiv,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 17:19
650.000 €

in spatele Ambasadei, cel mai frumos apartament, 7 camere, suprafata 350 mp, terasa 250 mp, finisaje de 400.000 {,

Bucuresti, ieri, 17:18
135.000 €

Universitatea Nationala de Aparare, 4 camere. Dispune de 3 dormitoare, living, bucatarie, baie si wc de serviciu, debara, boxa la subsolul...

 • Suprafata 114 mp
 • An constructie 1959
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 17:07
107.000 €

zona P-ta Rosetti, in apropiere de P-ta Universitatii, 4 camere, in bloc reconsolidat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane inchise, renovat, la 2 min de...

 • Suprafata 123 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 16:57
96.000 €

2 minute metrou, 4 camere decomandat, bloc nou, 2 gr. sanitare, dormitor matrimonial cu baie propie, finisaje la alegere, orientare vest,...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 2016
 • Etaj 1
 • Imobil 11 etaje
Bucuresti, ieri, 16:44
93.700 €

metrou la 2 min., 4 camere decomandat, bloc nou, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, finisaje la alegere, orientare Est, contorizare individuala, vedere...

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 2016
 • Etaj 1
 • Imobil 11 etaje
Bucuresti, ieri, 16:44
119.900 €

intrare separata, garaj, pivinita, balcon, liber (L 112),

 • Suprafata 160 mp
 • Etaj parter
 • Imobil 1 etaje
Bucuresti, ieri, 16:36
170.000 €

- Davila, parchet, termopan, 2 terase,

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1973
 • Etaj parter
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 16:36
86.900 €

Novaci, parchet, termopan, bucatarie mobilata,

 • Suprafata 103 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 16:34
175.000 €

-Moxa, lift, garaj + boxa, centrala, parchet, termopan,

 • Suprafata 110 mp
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 16:33
87.000 €

Benzinaria Mol, stradal, 300 m distanta metrou, 4 cam., S=92,70 mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, cadastru, intabulare, neg.

 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 16:17
75.000 €

Circa 13 Politie, ap. 4 cam. cf. 1, 2 gr. sanitare, cu imb., cadastru, intabulare, neg.

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 16:15
180.000 €

Gradina Icoanei, apartament in vila ss+p+e+m, su.127,42 mp. Zona ultracentrala, are 2 intrari care permite camerelor sa fie decomandate sau...

 • Suprafata 178 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 2 etaje
Bucuresti, ieri, 16:09
66.000 €

Teiul Doamnei, Sectia 7 politie, 4 cam., termopan, usa metalica, aer conditionat, loc parcare ADP, 2 wc, 2 balcoane, cad+intab, acc credit

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 16:06
270.000 €

Turda, 4 apartamente de lux, parter-270.000 euro, et. 1- 220.000 euro, mansarda-210.000 euro, lift pana la mansarda, preturi negociabile, toate...

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 16:01
65.000 €

Veteranilor, Lujerului, 2 min. metrou si piata Veteranilor, 2 min. Cora, 2 lifturi, 2 balcoane, 3 debarale, termopane, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 15:59
 

-Salajan, ap. 4 cam., gresie si faianta, termopan, bloc reabilitat in regie proprie, zona verde, cadastru si intabulare, pret negociabil;

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 15:20
105 €

Lido, apartament 4 camere, cu 3 balcoane cu o suprafata totala de 120 mp. Blocul este stradal. Ideal firma locuit. Pretul este negociabil,

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 14:56
295.000 €

apartament Diamond Glamour, living cu bucatarie inclusa, doua dormitoare elegante si o camera de studiu. Zona ultracentrala Maria Rosetti,...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 14:41
119.500 €

-Elena Caragiani confort I, fara imbunatatiri, terasa, pivnita,

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 14:02
72.500 €

Almasu Mare, P-ta Resita, in bloc antiseism, 4 cam., 2 grupuri sanitare, reabilitat, contorizat, gresie, faianta, termopan, parchet natural, usa...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 13:45
63.000 €

(1 min. de Gorjului metrou) cf. 1, renovat total, toate imbunatatirile, usi interior noi, cabina hidromasaj, rulouri exterioare, liber, acte,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 13:38
110.000 €

Podul Grand, liber, bloc reabilitat, amenajat, 2 balcoane, 2 gr.sanitare, www.imnserv.ro

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 13:14
76.000 €

parc, apropiere metrou, 4 camere, bloc de 4etaje, bloc tip H, caramida, foarte curat, imbunatatiri recente, bloc civilizat, apropiere scoala nr....

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1968
Bucuresti, ieri, 12:33
165.000 €

Parc Titanii, Prisaca Dornei 8A, ansamblu rezidential, duplex etajele, 10+11, finisaje top, Rehau, Roca, Legrand, Buderus, bucatarie inchisa,...

 • Suprafata 155 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 10
 • Imobil 11 etaje
Bucuresti, ieri, 12:28
69.900 €

langa Cartierul Latin, la cheie, loc de parcare, locatie usor accesibila, interfon, supraveghere video, lift, loc de joaca, loc de parcare, toate...

 • Suprafata 135 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 12:22
110.000 €

143, bloc monolit, 2 intrari, circular, dependinte,

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1933
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 12:15
79.700 €

ansamblul rezidential Felicity, apartamente de 4 camere, la preturi excelente cu dotari si finisaje de calitate. Complexul rezidential se afla in...

 • Suprafata 101 mp
 • An constructie 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 5 etaje
Bucuresti, ieri, 12:07
145.500 €

metrou, Prisaca Dornei 8A, ansamblu rezidential de lux 2S+P+11, finisaje de calitate superioare, rehau, Roca, Legrand, Buderus, 2 bai, 2 terase,...

 • Suprafata 163 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 10
 • Imobil 11 etaje
Bucuresti, ieri, 12:07
81.000 €

bd., cu Sos. Chisinau, multiple imbunatariri, scara curata, Piata, scoala, gradinita in imediata apropiere.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 11:54
89.900 €

benzinarie, Mall, Ramnicu Valcea, stradal, vedere spate, 2 lifturi, scara curata zugravita, fara imbunatatiri recente, acte la zii,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 11:42
54.000 €

Pacii, cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, cadastru si intabulare, zona linistita, transport Ratb, metrou,

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 11:28
80.000 €

metrou, 2 gr, sanitare, curat, parchet lemn masiv, liber, toate actele, foarte aproape de parc si scoala, zona foarte linistita, scara curata

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 10:57
75.000 €

particular vand ap. 4 cam., semimob., boxa, 2 locuri parcare, boxa,

 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 10:47
76.000 €

Ghencea, Garleni, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, liber, 4 camere, transformate in 3, stradal, capatul tramvaiului 41, acces imediat scoli, gradinite,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 10:24