IMOBILIARE VANZARI apartamente 4+ camere (202 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
DRUMUL TABEREI  capat 41, stradal, confort 1, etaj 1/10, gresie, faianta parchet, usa metalica, tocarie noua, termopan, liber, 2 grupuri sanitare,1 balcon vedere mixta, liber, acte, accept...
0726.488.835/ 0786.325.401
31 Aug 11:44
suprafata 90 mp
an constr. 1985
67.000 € B
MILITARI,  Vistiernic Stavrinos, gresie, faianta, parchet, partial termopan 2 gr sanitare 3 balcoane terasa refacuta eliberabil acc credit, pret discutabil,
0786.325.401/ 0726.488.835
31 Aug 11:44
suprafata 90 mp
decomandat
etajul 4 din 4
65.000 € B
BANEASA CASA PRESEI Barcelona Residence, finalizat si locuit, 4 camere confort 1 sporit, finisaje lux, 2 bai, balcon tip terasa, optional parcare subterana, direct dezvoltator. Oferta cu finantare...
0744.426.287/ 021.252.26.23
; costi@euroinvest.ro ; www.barcelona-residence.net
31 Aug 11:32
suprafata 118 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
120.000 € B
BREZOIANU,  Cismigiu, central, confort 1, vedere parc, 3 grupuri sanitare, 3 balcoane, posibilitate garaj subteran, cadastru, intabulare, fara risc seismic,
0784.202.566/ 021.367.28.94
; spatii.comerciale@nordexpertimobiliare.ro ; www.nordexpertimobiliare.ro
31 Aug 11:31
suprafata 112 mp
an constr. 1950
semidecomandat
etajul 5 din 9
135.000 € B
MAICA DOMNULUI  nr. 8, aproape Stefan cel Mare, Circ, Tei, Obor, confort 1, 2 bai, 2 balcoane, term. al., aer conditionat, usa metalica centrala termica, liber,
0723.378.858
31 Aug 11:25
suprafata 90 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 1 din 9
80.600 € B
UNIVERSITATE,  Intercontinental, parter inalt, reabilitat termic, 2 grupuri sanitare, pretabil locuit/ investitie, intabulat. Vecinatati: Magheru, Nicolae Balcescu, Bratianu, TNB. OVA 64904,
0737.504.516
; iulian.tanasie@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro 31 Aug 11:25
suprafata 85 mp
an constr. 1981
decomandat
parter din 4
122.000 € B
DRISTOR,  metrou, Ramnicu Valcea, confort 1, termopan, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, 2 lifturi, toate actele, 7 minute de metrou, Kaufland, Auchan, scoala, gradinita, piata, negociabil,
0720.192.652/ 0768.348.711
; kdwimob@gmail.com
31 Aug 11:25
suprafata 84 mp
an constr. 1983
semidecomandat
etajul 5 din 8
80.000 € B
TITAN  metrou, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, geam la baie, nemodificat, inscris in programul de reabilitare, intabulat. Vecinatati: Nicolae Grigorescu, Liviu Rebreanu, Parcul...
0737.504.516
; iulian.tanasie@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro
31 Aug 11:24
suprafata 80 mp
decomandat
etajul 2 din 4
85.000 € B
DOROBANTI,  BRD, bloc reabilitat termic, luminos, vedere mixta, renovat integral, inclusiv instalatie electrica schimbata, gresie, faianta, p triplustratificat, t, aer conditionat, 2...
0735.798.123
31 Aug 11:23
suprafata 90 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 6 din 8
120.000 € B
IANCULUI, 2 grupuri sanitare, 1 minut de mijloacele de transport in comun, 5 min. metrou Iancului, zona linistita. Vecinatati: Mihai Bravu, Muncii, Obor, Stefan cel Mare, Pantelimon, oferta,
0769.060.009
; bogdan.paicu@private-broker.ro ; www.private-broker.ro
31 Aug 11:21
suprafata 100 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 5 din 11
78.500 € B
IANCULUI, 2 x grupuri sanitare, 1 minut de mijloacele de transport in comun, 5 min metrou Iancului, zona linistita, Vecinatati: Mihai Bravu, Muncii, Obor, Stefan cel Mare, Pantelimon,
0769.060.009
; bogdan.paicu@private-broker.ro ; www.private-broker.ro
31 Aug 11:19
suprafata 100 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 5 din 11
78.500 € B
DRUMUL TABEREI  V. Ialomitei, Kaufland, Lidl, la 50 m de viitoarea statie de metrou V. Ialomitei, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet masiv, termopan Mahon, usi interior,...
0723.173.783/ 0723.510.200
; www.imobiliareclass.ro 31 Aug 11:05
suprafata 82 mp
an constr. 1973
decomandat
etajul 2 din 4
79.000 € B
SEBASTIAN PARC,  vis a vis de Parcul Sebastian, Dumbrava Noua, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, hol H, fara imbunatatiri, liber, nelocuit, actele la zi, se accepta credit, super oferta, exclusivitate,
0734.487.591
; silverhouse.imobiliare@gmail.com ; www.silverhouseinvest.ro
31 Aug 11:00
suprafata 93 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 5 din 8
80.000 € B
1 MAI  str. Karol Knappe 15 imobil apartamente 3 - 4 camere, imbunatatiri: interfon video camere de supraveghere, curte granit, casa scarii marmura, glafuri granit, balcoane granit,...
0784.785.117
31 Aug 11:00
B
1 MAI,  Ciuperca, apartament de lux situat la parterul unui bloc nou construit de 3 etaje, intrare separata, curte proprie de 120 metri patrati, 3 bai, dressing, finisarile se pot alege...
0765.999.345
; casin.residence@yahoo.com
31 Aug 11:00
suprafata 130 mp
an constr. 2014
decomandat
220.000 € B
1 MAI,  Turda, confort 1, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, curat, accepta credit,
0735.345.844/ 021.260.10.63
31 Aug 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1982
110.000 € B
1 MAI, apartament 4 camere de vanzare p-ta 1 Mai, 2 locuri de parcare incluse in pret si o boxa, apartamentul se poate vinde la gri sau la cheie,
0786.054.848/ 021.367.28.94
; silviu.vatui@nordexpertimobiliare.ro
31 Aug 11:00
suprafata 130 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 7
249.900 € B
13 SEPTEMBRIE  Casa Poporului (Uranus), 5 camere, 2 bai,2 balcoane, 1 terasa, loc parcare subteran,
021.311.28.42/ 0723.257.648
31 Aug 11:00
suprafata 173 mp
an constr. 2008
decomandat
etajul 3 din 7
237.000 € B
13 SEPTEMBRIE,  Drumul Sarii, usa metalica, termopan, geam la baie, necesita renovare, liceu,
0773.937.217
; www.evocasainvest.ro
31 Aug 11:00
suprafata 95 mp
decomandat
75.000 € B
13 SEPTEMBRIE,  Marriot, apartament 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, 2 terase, imbunatatiri: gresie, parchet, faianta, tamplarie PVC, aer conditionat. Zona centrala, numeroase puncte de interes,
0749.187.766
; costin.lazar@neolandinvest.ro
31 Aug 11:00
suprafata 120 mp
decomandat
etajul 1 din 8
160.000 € B
13 SEPTEMBRIE,  Prosper, 4 camere, confort 1, hol h, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica accept credit, semistradal, liber,
0765.007.323/ 0731.241.357
31 Aug 11:00
suprafata 105 mp
an constr. 1990
etajul 3 din 8
73.500 € B
13 SEPTEMBRIE,  stradal, apartament deosebit, etaj 1, vedere tripla, 5 camere, 3 bai, 3 balcoane, living 40 metri patrati, finisaje lux, garaj dublu de 35 metri patrati, centrala proprie. Paza...
0767.999.987
31 Aug 11:00
suprafata 210 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 1 din 14
170.000 € B
13 SEPTEMBRIE, ap. 4 camere langa Marriott, vedere si pe fata si pe spate, un balcon, foarte frumos! foarte spatios si luminos,
0740.070.005/ 0744.302.233
; alexandru_cioaba@yahoo.com
31 Aug 11:00
suprafata 110 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 5 din 9
149.000 € B
ALEXANDRIEI SOSEA  Rostar adiacent, 5 camere penthouse, toate utilitatile, 2 locuri parcare, rate dezvoltator, urgent,
0762.000.067/ 0742.957.545
31 Aug 11:00
suprafata 150 mp
an constr. 2013
65.000 € B
ARMENEASCA birou, investitie eficienta, renovat in 2014, mobilat si utilat, 1.200 €r/mp, suprafata 200 metri patrati, garaj la parterul blocului, cu chirias pe 10 ani, sau fara....
0737.565.438
; florea.alfred@yahoo.com
31 Aug 11:00
suprafata 200 mp
decomandat
parter din 3
200.000 € B
AVIATIEI  Maguricea, la 2 minute de metrou Aurel Vlaicu, are 2 balcoane, curat, centrala termica proprie, mobilat, utilat,
0728.330.206
31 Aug 11:00
suprafata 85 mp
an constr. 1983
decomandat
etajul 1 din 4
128.000 € B
AVIATIEI,  Maguricea, la 2 minute de metrou Aurel Vlaicu, 2 balcoane, centrala termica proprie, mobilat, utilat,
0728.330.206
; celmaimiccomision@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
31 Aug 11:00
suprafata 85 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 1 din 4
128.000 € B
AVIATIEI, ap. de lux, 4 camere, finisaje inalta calitate, Italia, instalatii schimbate, mobilat lux, liber, centrala apartament;
0722.479.996
31 Aug 11:00
B
BANEASA,  Parc Herastrau, 4 camere, spatios, gresie, faianta, parchet bambus, termopane, aer conditionat, instalatii schimbate, calorifere noi, 2 balcoane, negociabil,
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
31 Aug 11:00
suprafata 120 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 1 din 4
185.000 € B
BARCA  Rahova, confort 1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica merita vazut, negociabil,
0720.746.737/ 0786.688.926
31 Aug 11:00
suprafata 98 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 2 din 8
69.000 € B
BASARABIA  bd., stradal, 4 camere confort 1, fara imbunatatiri, 2 bai, 2 balcoane, accept credit, negociabil,
0724.681.908/ 0767.499.959
31 Aug 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 5 din 8
85.000 € B
BASARABIA,  Al. Plenita, Metrou C. Georgian, 4 camere, particular conf. 1, izolat termic, multiple imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, vedere mixta, 2 locuri parcare, negociabil,
0723.158.543
31 Aug 11:00
suprafata 76 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
69.500 € B
BASARABIA,  Parc Morarilor, Pantelimon, 4 camere, spatios, etaj intermediar, 4 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, geam baie, luminos, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
31 Aug 11:00
suprafata 110 mp
an constr. 1979
B
BERCENI  - Piata Sudului, apartament amenajat, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, parchet, bloc civilizat, se accepta credit, cadastru + intabulare,
0788.509.437
31 Aug 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 2 din 8
69.000 € 72.000 € B
BERCENI  sector 4 aproape pe Sos. Berceni proprietar vand apartament 4 camere,
0724.206.015
31 Aug 11:00
semidecomandat
etajul 10 din 10
55.000 € B
BERCENI  Sos. Berceni nr. 27, particular vand apartament 4 camere, termopane, usa metalica,
0732.142.021
31 Aug 11:00
suprafata 83 mp
an constr. 1980
etajul 2 din 10
65.000 € B
BERCENI apartament 4 camere confort 1, total renovat, intrare separata si acces stradal. Ideal sediu societate, birou, cabinet medical, salon de infrumusetare, etc.,
0723.427.958/ 0729.876.332
31 Aug 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1983
semidecomandat
parter din 8
72.000 € B
BERCENI,  Bd. Alexandru Obregia, vand apartament 4 camere, 3 balcoane, 2 bai, bucatarie imensa, RATB 313, 312, 74, centrala proprie, toate utilitatile contorizate. Pret discutabil,
0726.138.984/ 0722.478.920
; adriangherman2004@gmail.com
31 Aug 11:00
suprafata 101 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
79.900 € B
BERCENI,  Oltenitei, apartametnt 4 camere, renovat gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, a/c, contorizare gaze, bloc izolat termic si scara renovata in totalitate, posibil...
0753.075.098
31 Aug 11:00
suprafata 90 mp
an constr. 1983
semidecomandat
etajul 3 din 8
65.000 € B
BERCENI,  sector 4, ap. cu 4 camere, finisaje deosebite, contorizare individuala, toate utilitatile orasului, bloc cu lift. Discount plata cash,
0721.888.400/ 0725.225.117
; catalinrockz@yahoo.fr
31 Aug 11:00
suprafata 100 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
79.900 € B
BRAGADIRU  Cartierul Verde, Cora 3 min., lux, tip penthouse, 4 camere, 2 gr san., 3 dressing-uri, 3 balcoane, se vinde mobilat, utilat, electrocasnice in garantie, structura caramida,...
0737.481.773
; euro.c.imobiliare@gmail.com
31 Aug 11:00
suprafata 170 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 3 din 3
81.000 € IF
BRANCOVEANU,  acces parc, metrou, 4 camere, gresie, faianta, parchet salcam, aer conditionat, usa metalica, geam baie, negociabil,
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
31 Aug 11:00
suprafata 97 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 6 din 8
99.000 € B
BRANCOVEANU,  Covasna, particular, vand apartament 4 camere, etaj 3, cu multiple imbunatatiri,
0744.311.798
31 Aug 11:00
suprafata 100 mp
an constr. 1980
78.000 € B
BRANCOVEANU,  Izvorul Rece, 4 camere confort 1, 2 grupuri sanitare, termopane, usa metalica, vedere pe spate, balcon, 15 min. metrou, negociabil,
0722.241.868
; dragmad.olivian@gmail.com
31 Aug 11:00
suprafata 81 mp
an constr. 1981
semidecomandat
etajul 6 din 10
52.999 € B
BRANCOVEANU, vand apartament 4 camere la pret de 3 camere, confort 1, bloc reabilitat, imbunatatiri,
0767.779.395
31 Aug 11:00
suprafata 82 mp
decomandat
etajul 4 din 4
59.500 € 62.000 € B
BUCURESTII NOI  5 minute de metrou, constructie noua, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, terasa de 15 metri patrati, finisat ultra lux, 105 mp utili, proprietar, pret negociabil, accept...
0766.690.331/ 0762.659.306
31 Aug 11:00
suprafata 138 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 3 din 4
110.000 € B
BUCURESTII NOI ap este finisat si mobilat este dotat cu 2 bai 2 balcoane bucatarie inchisa, finisajele apartament sunt de calitate, blocul este locuit in totalitate, apartament este mobilat...
0765.818.713
; stefan.rodica36@yahoo.com 31 Aug 11:00
suprafata 123 mp
an constr. 2014
etajul 2 din 3
125.000 € B
CALARASILOR  Muncii, stradal, vedere mixta, amenajari conservate bine, contorizat, 2 balcoane 2 grupuri sanitare, ID 53350,
021.317.20.92/ 0725.445.510
; cristian.samoila@houseproviders.ro ; www.houseproviders.ro
31 Aug 11:00
suprafata 91 mp
an constr. 1990
semidecomandat
117.000 € B
CALARASILOR CALEA,  Mega Image, Hala Traian, 4 camere, 2 boxe, apartament cu suprafata generoasa, vecini de calitate, camere mari inalte, 3 balcoane, ideal firma/ locuit,
0753.095.601/ 021.321.21.69
; office@credoamg.ro ; www.credoamg.ro
31 Aug 11:00
suprafata 94 mp
an constr. 1942
semidecomandat
etajul 1 din 3
86.000 € B
CAROL PARC RESIDENCE, penthouse, duplex 4 camere, 3 bai, 2 terase, se afla la etajele 4 si 5 ale complexului. Finisat si amenajat cu mult bun gust si cu materiale de cea mai buna calitate luminos,...
0744.312.196
31 Aug 11:00
suprafata 147 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 5 din 5
260.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  particular |  militari |  crangasi |  unirii |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  aviatiei |  tei |  brancoveanu |  rahova |  taberei |  dristor |  iancului |  pantelimon |  13 septembrie |  vitan |  mosilor |  dorobanti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 31 Aug 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD