IMOBILIARE VANZARI apartamente 4+ camere (369 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
COLENTINA  apartament 4 camere mega image pod colentina 2 grupuri sanitare 2 balcoane inchise bucatarie open space usa metalica g+f+t+p+2 ac usa metalica renovat total recent .negociabil
0758.069.626
25 Nov 19:52
suprafata 90 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 9 din 10
62.500 €B
VICTORIEI CALEA, ap. cu o suprafata utila: 130 metri patrati, este renovat in totaliate, parchet stejar masiv, centrala termica/ac, instalatii noi, lift, 2 bai, 2 balcoane, dressing, boxa...
0784.121.432
; popescucristianadrian@yahoo.com ; www.fairplayimobiliare.ro
25 Nov 18:44
suprafata 144 mp
an constr. 1945
decomandat
etajul 3 din 4
145.000 €B
DOROBANTI PIATA cu acces stradal, vedere pe spate ferit de zgomotul strazii, fara imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, balcon mare, acte la zi,
0723.196.326
; petrelepadat@gmail.com
25 Nov 18:16
suprafata 80 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 3 din 10
90.500 €90.999 €B
DECEBAL,  Alba-Iulia, 5 min. Metrou Muncii, conf. I sporit, hol H, planul II, parcare ADP, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, usa metalica, intabulat, eliberabil rapid, zona...
0725.600.060/ 0755.600.060
; sorin.ion@reain.ro ; www.reian-imobiliare.ro
25 Nov 16:29
suprafata 100 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 4
95.000 €97.000 €B
AVIATIEI,  Serbanescu, Erbasu, conf. I sporit, hol H, parcare ADP, parchet, gresie, faianta, termopane, usa metalica, aer conditionat, bloc reabilitat. Vec: Baneasa, 1 Mai, Domenii,...
0725.600.060/ 0755.600.060
; sorin.ion@reain.ro
25 Nov 15:50
suprafata 100 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 1 din 4
131.000 €B
RAHOVA PIATA 4 cam, 2 grupuri sanitare, gresie, parchet, termopane. Ap. beneficiaza si de doua boxe. Vedere mixta,
0722.450.098/ 0766.491.921
; office@casarurora.ro ; www.casarurora.ro
25 Nov 15:34
suprafata 86 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
60.000 €B
STEFAN CEL MARE,  Obor, Mosilor, metrou, conf. 1 sporit, monolit, amenajari lux, finisaje calitate superioare, bucatarie spatioasa, urgent negociabil,
0722.928.882
25 Nov 15:28
suprafata 100 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 1 din 8
90.000 €B
13 SEPTEMBRIE,  sector 5 zona Margeanului-BRD, ap. 4 camere, liber, nemobilat, fara imbunatatiri, termopane, cadastru, intabulare, accept credit, schimburi, 2 grupuri sanitare, 2 lifturi,
0769.088.452
; florin.racu@gmail.com
25 Nov 15:18
suprafata 90 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 8 din 9
58.000 €B
UNIRII,  Goga, Anastasie Panu, hol H, centrala proprie, aer conditionat LG Art Cool, parchet, termopan inclusiv balcoane, instalatii refacute, 2 X loc parcare,
0742.861.576
; daniel@danieldobre.ro ; www.danieldobre.ro
25 Nov 15:15
suprafata 97 mp
an constr. 1991
decomandat
etajul 3 din 8
117.500 €B
ROSETTI, ap. 4 camere, in vila, finisat exceptional, 2 bai, centrala, fara risc seismic, ideal firma,
0731.128.667
25 Nov 14:50
suprafata 130 mp
an constr. 1937
etajul 3 din 3
140.000 €B
13 SEPTEMBRIE, 4 camere, decomandat, 1986, 100 metri patrati, etaj 1, imbunatatiri Bd. Timisoara, 90 metri patrati, dec, simplu, 2 balcoane, 55.000 €;
0731.414.128
25 Nov 13:35
B
BERCENI  - Stoian Militaru, 2 grupuri sanitare, parchet, boxa subsol, parcare, bloc cu 2 apartament pe etaj. Cadastru, intabulare, fara datorii;
0728.330.207
; cornelia2530@yahoo.com
25 Nov 12:52
suprafata 81 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 2 din 4
62.000 €B
CARTIERUL VERDE,  Alexandriei, Cora, lux, tip duplex, 4 camere, 2 grupuri sanitare, 3 dressing-uri, 3 balcoane, mansarda, se vinde mobilat, utilat, electrocasnice in garantie, finisaje...
0737.481.773
; euro.c.imobiliare@gmail.com
25 Nov 12:49
suprafata 170 mp
an constr. 2012
etajul 3 din 3
103.000 €IF
MOSILOR  Rond, 3 min. de metrou Obor, 4 camere, renovat, bine intretinut, liber, bloc reabilitat, camere supraveghere, acte, Mega Image, scoala, piata, parc Obor si Circului,
0721.914.967/ 0765.942.499
; dragos.popescu@fpcimobiliare.ro ; www.wiki-imobiliare.ro
25 Nov 12:22
suprafata 82 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 3 din 8
87.000 €B
BUCURESTII NOI,  Chitila, Saradei, finisat complet cu materiale de cea mai buna calitate, demisol inalt din P+3, este un apartament luminos, zona linistita, bun pentru birouri, centrala termica,...
0744.312.196
25 Nov 12:04
suprafata 200 mp
an constr. 2012
demisol din 3
87.000 €B
CAROL PARC, Penthouse 4 camere, 3 bai, 2 terase, se afla la etajele 4 si 5 ale complexului. Finisat si amenajat cu mult bun gust si cu materiale de cea mai buna calitate. Foarte luminos, 2...
0744.312.196
25 Nov 12:02
suprafata 147 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 4 din 5
250.000 €B
BERCENI PIATA, termopan, usa metalica, aer conditionat, vedere spate, camere spatioase, 2 grupuri sanitare, acces usor piata, Spital Bagdasar, Metrou Aparatorii Patriei, Piata Sudului,
0780.800.800
; structuraimobiliare@gmail.com
25 Nov 11:46
suprafata 84 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 2 din 10
67.500 €B
LACUL TEI BULEVARD, 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, liber, negociabil,
0763.070.130/ 0747.953.488
25 Nov 11:40
semidecomandat
etajul 2 din 8
75.000 €B
DRUMUL TABEREI,  Billa, Kaufland, etaj 2/4 si 2/8, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, fara imbunatatiri, libere, aer conditionat, credit,
0735.051.778
25 Nov 11:32
suprafata 96 mp
decomandat
75.000 €B
1 DECEMBRIE 1918,  Circa 13 Politie, 4 camere, bloc reabilitat, terasa refacuta, 2 grupuri sanitare, termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, baie mare modificata,
0728.777.132
; office@ramax.ro
25 Nov 11:21
62.500 €B
MILITARI,  Iuliu Maniu, Gorjului metrou, confort 1, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, termopane, gresie, faianta, vedere fata, liber, toate actele,
0728.777.132
; office@ramax.ro
25 Nov 11:20
suprafata 85 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 1 din 10
58.500 €59.000 €B
DELEA VECHE,  intersectie Calarasilor, restaurantul La Mama, 4 camere, stradal, confort 1, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, termopane, gresie, faianta, usa metalica, liber, toate actele,
0728.777.132
; office@ramax.ro
25 Nov 11:20
suprafata 100 mp
an constr. 1997
decomandat
etajul 2 din 10
105.000 €B
IANCULUI, stradal, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri, bucatarie mare patrata, scara curata, toate actele. Ocazie,
0752.010.040
; office@confortcasatineretului.ro ; www.confortcasatineretului.ro
25 Nov 11:16
suprafata 95 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 6 din 10
71.900 €73.000 €B
DECEBAL,  Zvon Cafe, bloc nou, exclusivist, elegant, 2 apartamente pe etaj, caramida, beton, finisaje lux, aer conditionat, terasa foarte generoasa, vecini exceptie, parcare la subsol....
0724.733.474
25 Nov 11:12
suprafata 138 mp
an constr. 2011
decomandat
etajul 3 din 7
144.000 €B
CRANGASI  Vintila Mihailescu, confort 1, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, scara bine intretinuta, 2 lifturi, loc parcare ADP,
0726.115.112
25 Nov 11:09
suprafata 86 mp
an constr. 1983
semidecomandat
etajul 3 din 8
75.000 €B
COLENTINA,  Fundeni, Radovanu, 4 camere, confort 1, gresie, fainata, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, 2 bai, parter, ocazie,
0753.084.376
25 Nov 10:56
65.000 €B
BERCENI,  IRA, apartamentul este spatios, avand doua balcoane, doua bai. Este renovat, amplasat in apropierea statiei de metrou, a magazinelor, a pietei. In zona gasim numeroase unitati...
0736.570.871
; panculescuroxana@yahoo.com
25 Nov 10:38
suprafata 81 mp
an constr. 1982
etajul 6 din 8
65.000 €B
TIMPURI NOI, 4 camere,
0736.623.346
; daniela.draghici@homefinders.ro
25 Nov 10:36
suprafata 85 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 4 din 8
120.000 €B
TITAN,  metrou, 1 Decembrie, Trapezului, confort I, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica bucatarie mobilata si utilata, mobila de bucatarie si baie e facuta...
0723.506.833
25 Nov 10:22
suprafata 84 mp
decomandat
etajul 4
59.900 €B
HERASTRAU  Kiseleff, Arcul de Triumf, imobil de lux, 2 bai, living, dining, 3 dormitoare, design modern, finisaje de calitate, mobilat modern, utilat complet, spatii vitrate, parcare...
0720.892.834
; f.dumitriu@dionimobiliare.ro ; www.dionimobiliare.ro
25 Nov 10:10
suprafata 170 mp
an constr. 2006
semidecomandat
etajul 2 din 6
329.000 €B
VICTORIEI CALEA,  Piata Sfintii Voievozi, parchet masiv, termopan, balcon inchis, aer conditionat, centrala proprie, bloc fara risc seismic - din beton, 2 balcoane, 2 bai, 117 mp utili , 2 camere...
0729.023.481
; hedginginvest@gmail.com
25 Nov 09:42
suprafata 117 mp
an constr. 1948
decomandat
etajul 1 din 2
95.000 €B
DECEBAL bloc nou, apartament 4 camere, 3 dormitoare, 1 living cu terasa, centrala termica, aer conditionat, 2 grupuri sanit cu cada si dus, bucatarie mobilata si utilata, fara taxe de...
0720.195.951
; josephinetheangel@yahoo.com
25 Nov 08:49
suprafata 130 mp
an constr. 2010
semidecomandat
etajul 3 din 7
144.000 €B
BABA NOVAC,  Mihai Bravu, ap. 5 camere, 3 dormitoare, birou living, 2 bai, 2 balcoane, complet amenajat, cate 2 apartament pe etaj, lift special, scara speciala, locatarii speciali, carte...
0763.863.822/ 0722.560.930
; teraimobiliare@yahoo.com
25 Nov 08:44
an constr. 1982
decomandat
etajul 8 din 10
110.000 €B
BUCURESTII NOI,  Straulesti, Phoenicia, la 250 m de 2 Cocosi, finisat la cheie, centrala proprie. Living 38 metri patrati, 3 dormitoare mari, bucatarie 10 metri patrati, terasa 17 mp. Accepta...
0722.368.168
; marius2806@gmail.com ; apartament4cameresector1.blogspot.com
25 Nov 08:35
suprafata 138 mp
an constr. 2007
decomandat
etajul 1 din 5
67.000 €67.700 €B
UNIRII,  splaiul, confortcity, apartament spatios, bucatarie cu dinning (mobila comanda sipro electro incorp), 2 dormitoare, living spatios, birou lucru, 2 bai, dresing, camara, gradina...
0744.998.264
; mihai.pascalache@gmail.com
24 Nov 23:48
suprafata 110 mp
an constr. 2011
decomandat
parter din 10
55.900 €IF
DRUMUL TABEREI  Bozieni, confort 1, 1 balcon 6 metri patrati, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica 2 grupuri sanitare,
0725.556.901
24 Nov 19:09
suprafata 87 mp
semidecomandat
etajul 2 din 4
80.000 €B
STEFAN CEL MARE,  Spital, reabilitat, termopan, parchet, liber, vedere spate,
0723.627.544
24 Nov 19:06
etajul 7 din 10
78.500 €B
DRISTOR, renovat integral, cu foarte mult bun gust, instalatii el., sanitare schimbate, balcon inchis, gresie, faianta, termopan, parchet, usi schimbate, superb, ramane mobilat acceptam...
0753.075.109
24 Nov 19:06
suprafata 100 mp
an constr. 1980
decomandat
parter din 8
89.990 €B
DRUMUL TABEREI, garaj subsol, centrala proprie, termopan,
0723.627.543
24 Nov 19:04
decomandat
etajul 2 din 4
71.900 €B
MOSILOR  -Eminescu, reabilitat termic, termopan, liber, 2 balcoane, intabulare,
0723.627.543
24 Nov 19:01
etajul 5 din 8
87.500 €B
DRUMUL TABEREI,  Valea Ialomitei, 4 camere balcon, aer conditionat, fara imbunatatiri, zona civilizata, toate actele la zi, liber, se poate viziona oricand, cel mai bun pret al zonei,+ garaj...
0753.075.109
24 Nov 18:58
suprafata 82 mp
an constr. 1972
decomandat
etajul 1 din 4
56.999 €B
DRUMUL TABEREI  Cetatea Histria, confort 1, izolat termic, balcon inchis cu termopan, t, usa metalica curat, liber, c+i,
0730.556.914
24 Nov 18:53
suprafata 85 mp
decomandat
etajul 4 din 4
59.000 €B
BERCENI,  Aparatorii Patriei, Soldanului, 4 camere, neamenajat, suprafata utila 84,35 mpi, 2 grupuri sanitare, scara curata, acces rapid metrou, piata, gradinita, scoala, facultate,...
0784.287.957/ 0723.728.198
; liderimobiliare@gmail.com
24 Nov 18:35
suprafata 85 mp
an constr. 1983
semidecomandat
parter din 8
55.000 €B
MILITARI  Gorjului - Uverturii, confort 1, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, gresie, parchet, faianta, t, usa metalica aer conditionat, 2 locuri parcare, scoli, gradinite, politie,
0730.556.918
24 Nov 18:19
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 8
80.000 €B
DRUMUL TABEREI  Ghencea, 2 bai, 2 balcoane, termopan, parchet din lemn masiv, centrala termica, usa metalica,
0732.272.632
24 Nov 18:13
suprafata 87 mp
an constr. 1983
decomandat
etajul 4 din 10
70.000 €B
MILITARI  Apusului, confort 1, 2 grupuri sanitare, zona linistita, acces metrou, RATB. Pret negociabil
0725.556.907
24 Nov 18:09
decomandat
etajul 1 din 4
59.000 €B
MILITARI  Apusului - apartament 4 camere, confort 1, renovat complet, bloc reabilitat termic, 2 grupuri sanitare,
0725.556.900
24 Nov 17:22
suprafata 92 mp
decomandat
etajul 2 din 4
62.000 €B
UNIVERSITATE,  I. L. Caragiale, Batistei, ap. 4 camere lux, renovat 2013, centrala proprie, instalatii noi, termopane, liber, acte ok, fara risc seismic, gresie, faianta, parchet, strada...
0753.014.509
24 Nov 16:32
suprafata 120 mp
an constr. 1950
decomandat
etajul 2 din 3
78.000 €B
MOSILOR CALEA, apartament 4 camere, vedere stradala,
0724.005.490/ 0730.705.705
; andrei.minasian@homefinders.ro
24 Nov 16:26
suprafata 74 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 8
87.500 €B
MILITARI,  Gorjului, Moinesti, direct dezvoltator vanzare apartament 4 camere. Bloc constructie 2014, decomandat 2 bai, etaj 4-5, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala...
0729.946.970/ 0740.070.005
; alexandru_cioaba@yahoo.com
24 Nov 16:22
suprafata 160 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 5
70.000 €B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  particular |  militari |  crangasi |  unirii |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  aviatiei |  tei |  brancoveanu |  rahova |  taberei |  dristor |  iancului |  pantelimon |  13 septembrie |  vitan |  mosilor |  dorobanti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 26 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD