IMOBILIARE VANZARI apartamente 4+ camere (373 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
VITAN,  Mall, Unirii, zona linistita, renovat recent, gresie, faianta, t, aer conditionat, toate instalatiile noi, 2 grupuri san cu cada si cabina de dus, aprop. Muncii, Dristor, Mihai...
0762.636.566
23 Oct 19:41
suprafata 100 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 7 din 10
90.000 €
B
LACUL TEI Facultate, stradal, vedere mixta, vecinatati, parcul TEI, scoli, gradinite, bloc reabilitat termic,2bai,2balcoane, termopan, cadastru-intabulare, doar cash.
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Oct 19:32
suprafata 93 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 11
71.500 €
B
COLENTINA,  Fundeni, Radovanu, 4 camere, confort 1, gresie, fainata, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, 2 bai, parter, ocazie,
0753.084.376
23 Oct 19:22
65.000 €
B
UNIRII  colt Natiunile Unite cu C. Victoriei si Splaiul Unirii, langa EximBank, apartament in vila, total 188 metri patrati, adica se vinde etajul 2 intreg, plus 3 camere mansarda, plus...
0734.536.795
; www.ibg-imobiliare.ro
23 Oct 18:19
etajul 2 din 3
109.000 €
B
VITAN,  Mall, Branduselor, vedere mixta, hol H, amenajat complet, gresie, faianta, parchet, usa metalica, alarma, spatii de depozitare, bucataria mobilata, utilata, 2 bai, mobilat...
0720.892.834
; f.dumitriu@dionimobiliare.ro ; www.dionimobiliare.ro
23 Oct 18:08
suprafata 95 mp
an constr. 1991
decomandat
etajul 3 din 4
115.000 €
B
TITAN, confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare, strada Burdujeni, 4 minute de metrou si Parc Titan, fix langa Parcul Titanii, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet,...
0734.536.795
; www.ibg-imobiliare.ro
23 Oct 17:42
etajul 3 din 4
86.500 €
B
MILITARI,  Gorjului, apartament 4 camere, 2 bai, balcon, termopan, aer conditionat, renovat, garaj optional,
0733.058.386
; office@cityconsulting.ro ; www.cityconsulting.ro
23 Oct 17:33
suprafata 90 mp
an constr. 1966
semidecomandat
etajul 4 din 4
73.900 €
74.500 €
B
DOROBANTI, renovat, 5 camere, 2 bai, sediu de firma, cabinet medical, locuit,
0734.425.234/ 0753.329.152
; office@cityconsulting.ro ; www.cityconsulting.ro
23 Oct 17:32
suprafata 90 mp
semidecomandat
parter din 8
700 €
B
CISMIGIU, apartament deosebit 5 camere cu 3 bai, terasa 11,5mp, balcon, pretabil spatiu de birou sau locuinta,
0744.331.094
; office@cityconsulting.ro ; www.cityconsulting.ro
23 Oct 17:24
suprafata 112 mp
an constr. 1938
etajul 6 din 7
100.000 €
B
DECEBAL, plan secund, spatios, curat, apartamentul este situat intr-o zona foarte linistita ferita de zgomotul traficului, 10 min metrou Muncii. Pret negociabil,
0742.184.722
23 Oct 17:16
suprafata 100 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 4 din 4
94.900 €
B
BRAGADIRU,  in centrul orasului Bragadiru, et. 1, bloc reabilitat termic, decomandat, contor gaze, foarte spatios, termopan, 2 balcoane, accept credit, loc de parcare, pret negociabil,
0735.897.199
23 Oct 16:36
suprafata 90 mp
an constr. 1990
34.000 €
IF
IANCULUI SOSEAUA, ocazie, 4 camere, foarte spatios, luminos, terasa 10 metri patrati, langa complex sportiv Olimpia, vecinatati Mall, Kaufland, RATB, metrou 10 minute Iancului. Merita Vazut. Pret...
0735.370.630
; alina.mihai@h-b.ro ; www.habitatbrokers.com
23 Oct 16:32
suprafata 87 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 10 din 10
61.000 €
B
ASMITA GARDENS, excelent pozitionat, luminos, spatios, finisaje de calitate superioara, AC in tot apartamentul, terasa 35 metri patrati, 3 bai, loc parcare, zona verde si linistita, centru SPA,...
0742.184.722
23 Oct 16:22
suprafata 168 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 2 din 17
188.000 €
B
STEFAN CEL MARE,  Obor, Mosilor, metrou, 4 camere, conf.1 sporit, bloc monolit, amenajat lux, finisaje calitate superioare, dormitor matrimonial, bucatarie mare, negociabil,
0722.502.988
23 Oct 15:48
suprafata 100 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 2 din 8
94.900 €
95.000 €
B
DRISTOR,  metrou Dristor 3 min., excelent pozitionat, plan secund, spatios, luminos, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, o baie cu geam, wc serviciu, loc parcare, pret usor...
0742.184.722
23 Oct 15:46
suprafata 90 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 5 din 10
85.900 €
B
STEFAN CEL MARE, 4 camere, confort 1, fara imbunatatiri, 3 spatii depozitare, Spitalul Colentina, scoala, metrou Obor/Stefan cel Mare, Mega Image, Parc Circului, acte la zi!,
0721.914.967/ 0765.942.499
; dragos.popescu@fpcimobiliare.ro ; www.wiki-imobiliare.ro
23 Oct 15:40
suprafata 82 mp
an constr. 1981
semidecomandat
etajul 7 din 10
80.000 €
B
GIULESTI,  Alizeului nr. 3, jumatate de vila tip triplex d+p+2+m, sufragerie, bucataria, 4 dormitoare, 2 bai si 1 wc, 2 locuri in garaj, comision cumparator 0%, curte, luminos, Orhideea,...
0730.177.220/ 021.410.41.00
; lucian.baciu@magnolia-imobiliare.ro ; www.magnolia-imobiliare.ro
23 Oct 15:36
suprafata 220 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 2
165.000 €
B
MILITARI,  Bdul Iuliu Maniu, Veteranilor, stradal, apartament 4 camere confort1, balcoane, 2 wc, vedere dubla, liber, usor discutabil,
0722.295.546/ 0762.285.797
23 Oct 15:36
suprafata 86 mp
an constr. 1977
semidecomandat
etajul 2 din 9
58.000 €
B
CISMIGIU,  Poiana Narciselor nr. 7, trafic redus, vedere mixta, luminos, comision cumparator 0%, necesita renovare, 3 dormitoare, risc seismic grad 1, Conservator, Stirbei Voda,...
0730.177.220/ 021.410.41.00
; lucian.baciu@magnolia-imobiliare.ro ; www.magnolia-imobiliare.ro
23 Oct 15:35
suprafata 170 mp
an constr. 1902
semidecomandat
etajul 4 din 4
59.500 €
B
MOSILOR  aproape Carol, stradal, 4 camere, reabilitat termic, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane, negociabil,
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Oct 15:27
suprafata 90 mp
an constr. 1984
etajul 3 din 8
95.000 €
97.000 €
B
LACUL TEI,  Teiul Doamnei, aproape Metrou Obor, Parcul Tei 2 min., 4 camere, stradal, bloc super civilizat, 2 bai, 2 balcoane, accept credit, cadastru, intabulare,
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Oct 15:25
suprafata 86 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 2 din 8
68.500 €
B
COLENTINA,  Doamna Ghica, Colentina Rau, langa parc, 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, imbunatatiri, bloc civilizat, vedere mixta, cadastru, intabulare, accept credit,
021.688.08.67/ 0722.614.867
23 Oct 15:24
suprafata 92 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 8 din 11
62.500 €
B
REVOLUTIEI PIATA, apartament 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, zona centrala, vizavi de Hotel Hilton,
0749.604.235
; f.ciuca@tecnocasa.com.ro ; www.tecnocasa.com.ro
23 Oct 15:09
suprafata 145 mp
decomandat
etajul 5 din 8
95.000 €
B
VICTORIEI PIATA   (int.Frumoasa) 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, super imbunatatiri,
0723.301.699
23 Oct 14:58
suprafata 139 mp
etajul 2 din 7
115.000 €
B
TINERETULUI,  Palat, proprietar, 4 camere renovat 2014, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 balcoane, 2 bai, 2 aer conditionat, usi lemn, centrala proprie, usa ext metalica, mobila...
0751.637.973
23 Oct 14:49
suprafata 95 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 10 din 10
103.000 €
B
MIHAI BRAVU,  Kaufland, stradal, apartament 4 camere, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, mobilat/utilat partial, liber, metrou la 8 min., Ratb. Vecinatati: Camil Ressu, Dristor, Calea Vitan. Cash,
0737.504.516
; angel.dinu@catalog-rezidential.ro
23 Oct 14:10
suprafata 86 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 8 din 10
74.000 €
B
TITAN,  Postavarului, apartament 4 camere, etaj 4/ 4. Acoperis cu pod, izolat termic, aer conditionat, imbunatatiri, instalatii noi, boxa, bucataria mobilata, liber, acte, piata, metrou,
0769.076.160/ 021.324.77.00
; andrei.vrabie@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
23 Oct 13:35
suprafata 82 mp
decomandat
etajul 4 din 4
60.000 €
B
PIPERA  Tunari, 4 camere, 1/5, living+bucatarie, 3 dormitoare, 4 bai, 2 balcoane, garaj, boxa subsol, lift, centrala termica, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat,...
0720.663.399
; siadconcept@gmail.com
23 Oct 13:28
suprafata 125 mp
an constr. 2008
decomandat
etajul 1 din 5
110.000 €
IF
MIHAI BRAVU,  Traian Popovici, Burebista, 4 camere, curat, liber, 2 bai, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, semimobilat, zona linistita, acces metrou. Vecinatati: Alba...
0752.289.028
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
23 Oct 13:01
suprafata 85 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 8 din 8
88.000 €
B
LACUL TEI bloc reabilitat, vedere spate, zona linistita, langa parc, acte la zi, merita vazut, vecinatati: Pipera, Aviatiei, Barbu Vacarescu, Stefan cel Mare, Obor, Mosilor, negociabil,
0758.074.444/ 021.210.76.00
; valigeorgescu88@gmail.com ; www.sweethomeimob.ro
23 Oct 12:55
suprafata 98 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 10
73.500 €
B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, ap. 4 camere, vedere dubla vand sau schimb cu apartament 2 camere in zona, plus diferenta;
0769.350.184/ 0741.306.220/ 0735.343.011
23 Oct 12:54
decomandat
parter din 8

B
LACUL TEI  Facultatea de Constructii 4 camere, stradal, confort 1, bloc reabilitat termic, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane, curat, faianta, gresie, parchet, termopan, cadastru,...
021.380.28.14/ 0737.435.628
23 Oct 12:52
suprafata 90 mp
an constr. 1979
etajul 1 din 10
74.000 €
B
POLONA, apt. in vila zona linistita, posibil amenajare duplex 300 mp., necesita investitii, renovare completa si acordul vecinilor pt. edificare pod(186 mp), curte 450 metri patrati,...
0724.797.778
; info@apartments4rent.ro ; www.apartments4rent.ro
23 Oct 12:42
suprafata 128 mp
an constr. 1918
semidecomandat
etajul 2 din 2
82.900 €
B
CARTIERUL VERDE,  Alexandriei, Cora, lux, tip duplex, 4 camere, 2 grupuri sanitare, 3 dressing-uri, 3 balcoane, mansarda, se vinde mobilat, utilat, electrocasnice in garantie, finisaje...
0737.481.773
; euro.c.imobiliare@gmail.com
23 Oct 12:32
suprafata 170 mp
an constr. 2012
etajul 3 din 3
103.000 €
IF
APARATORII PATRIEI,  soseaua Berceni, bloc stradal, recent renovat, instalatii electrice si sanitare noi, imbunatatiri, aer conditionat, 2 balcoane, parcare, pret usor negociabil,
0786.222.888/ 0737.521.598
; best8@bestimobiliar.ro ; www.bestimobiliar.ro
23 Oct 12:28
suprafata 80 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 6 din 8
69.000 €
B
ULTRACENTRAL, apartament 4 camere, d+p+3+m, bloc fara probleme, toate imbunatatirile, boxa, centrala termica, aer conditionat, bucatarie mobilata,
0786.222.888/ 0737.521.598
; best8@bestimobiliar.ro
23 Oct 12:26
suprafata 114 mp
decomandat
etajul 3 din 3
130.000 €
B
MILITARI,  Lujerului, confort 1, gresie, faianta, curat, apropiere metrou, luminos, orientare sud-vest, piata, supermarket, urgent,
0723.118.758/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com
23 Oct 11:54
suprafata 90 mp
decomandat
etajul 4 din 8
65.000 €
B
VITAN  Mall strada Branduselor la intrare, 4 camere, renovat ultralux, doar materiale de cea mai inalta calitate, scara impecabila, 2 bai, 2 balcoane, hol H, mobilat, utilat, 2 parcari
0723.041.610/ 0766.272.562
; vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro ; http://www.nelboimobiliare.ro
23 Oct 11:45
suprafata 100 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 3 din 4
10.800 €
110.000 €
B
MILITARI,  Pacii-Agip, confort1, usa metalica, termopan, faianta, 2 aer conditionat, v. mixta, 2 grupuri sanitare, balcon inchis, langa statia metrou si parc, optional mobilat si utilat,...
0733.049.000
; nycman91@rdslink.ro
23 Oct 11:16
suprafata 86 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 3 din 4
70.000 €
B
IANCULUI, stradal, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri, termopan, gresie, faianta, bucatarie mare, patrata, hol imens, scara curata, toate actele. Ocazie,
0752.010.040
; office@confortcasatineretului.ro ; www.confortcasatineretului.ro
23 Oct 11:15
suprafata 100 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 5 din 10
75.000 €
B
IANCULUI, stradal, spatios, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, cadastru/ intabulare, vec.: Obor, Pantelimon,
0752.010.042
; www.confortcasaimobiliare.ro
23 Oct 11:00
suprafata 89 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 5 din 10
78.900 €
B
TITAN,  Policlinica, 2/4, bloc monolit, spatios, 2 grupuri sanitare, bucatarie mare patrata, posibilitati modificari, scara curata, bloc civilizat, contorizare, intabulare, apropiere...
0755.075.903/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
23 Oct 10:54
suprafata 74 mp
etajul 2 din 4
76.500 €
B
MOSILOR,  Eminescu, apartament tip duplex plin de farmec, imobil nou, 4 camere, 3bai, 2balcoane, finisaje de calitate, centrala proprie, panouri solare, bucatarie inchisa, mobilata si...
0730.252.252
; contact@amaliatudor.ro ; www.amaliatudor.ro
23 Oct 10:52
suprafata 145 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 4 din 5
136.500 €
B
VICTORIEI CALEA,  Piata Sfintii Voievozi, parchet masiv, termopan, balcon inchis, aer conditionat, centrala proprie, bloc fara risc seismic-din beton, 2 balcoane, 2 bai, 117 mp utili, 2 camere la...
0729.023.481
; hedginginvest@gmail.com
23 Oct 10:37
suprafata 117 mp
an constr. 1948
decomandat
etajul 1 din 2
96.000 €
107.000 €
B
TITAN  -Grigorescu, acces rapid metrou, apartament 4 camere, spatios, gresie, faianta, parchet masiv, termopan, loc parcare ADP, vedere mixta, negociabil
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
23 Oct 10:31
suprafata 80 mp
decomandat
etajul 1 din 4

B
VICTORIEI CALEA, ap. cu o suprafata utila: 126 metri patrati, este renovat in totaliate, parchet stejar masiv, centrala termica/ac, instalatii noi, lift, 2 bai, 2 balcoane, boxa, bloc linistit,...
0784.121.432
; popescucristianadrian@yahoo.com ; www.fairplayimobiliare.ro
23 Oct 10:25
suprafata 144 mp
an constr. 1945
decomandat
etajul 3 din 4
145.000 €
B
CAROL PARC,  Serena Apartments, duplex 4 camere, etaj 5+6/6, 124 mp utili, 152 mp construiti, balcoane si terasa (18 mp), 3 grupuri sanitare, loc de parcare subteran, +TVA, ID:2609,
0746.040.646/ 0752.271.083
; office@mediacity.ro ; www.mediacity.ro
23 Oct 10:13
suprafata 152 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 5 din 6
147.800 €
B
STEFAN CEL MARE,  Central Park, 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, suprafata utila 140 mp (cu cele 2 terase), 169 metri patrati, 2 locuri de parcare, pret+TVA, ID 235,
0746.040.646/ 021.310.03.99
; office@mediacity.ro ; http://www.mediacity.ro
23 Oct 10:10
suprafata 169 mp
an constr. 2007
semidecomandat
etajul 6 din 13
250.000 €
B
BANEASA,  Natura Residence, confort 1, 2 balcoane, 3 grupuri sanitare, loc de parcare subteran si boxa incluse in pret, ID:2618, +TVA,
0746.040.646/ 0752.271.083
; office@mediacity.ro ; www.mediacity.ro
23 Oct 10:10
suprafata 144 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 1 din 5
199.000 €
B
TITAN  Trapezului, renovat recent, finisat doar va mutati, termopan inclusiv balcoane, 2 grupuri sanitare, bucatarie mobilata, dressing, instalatii sanitare electrice noi, marmura...
0735.325.999
; beatrice@platinumimob.ro ; www.platinumimob.ro
23 Oct 10:02
suprafata 80 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 4 din 4
60.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  particular |  militari |  crangasi |  unirii |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  aviatiei |  tei |  brancoveanu |  rahova |  taberei |  dristor |  iancului |  pantelimon |  13 septembrie |  vitan |  mosilor |  dorobanti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 24 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD