Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 226 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
80.000 €

-Matei Basarab, zona centrala, 4 cam., 2 intrari, 2 bai, dressing, reconditionat (instalatii noi, acoperis refacut, termopan). Posibilitate montare...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, azi, 09:49
88.000 €

-stradal, 5 min. metrou P-ta Iancului, 4 camere, bloc reabilitat termic, apartament spatios, 2 bai, 2 balcoane, pret negociabil,

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 11 etaje
Bucuresti, azi, 09:48
 

-Nicolae Grigorescu, acces metrou, 4 camere, bloc 4 nivele, parchet masiv, termopane, geam baie, pret negociabil;

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1965
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 09:48
103.000 €

1 Decembrie 1918 unicat, direct dezvoltator, ap 4 camere modern, foarte spatios si primitor. Toate utilitatile si finisajele incluse in pret,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, azi, 09:40
88.000 €

nr. 10 vand ap. 4 cam., et. 1, sector 3, g, f, p, ap. se vinde complet mobilat

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1987
 • Etaj 1
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 20:48
65.500 €

Piata Sudului, Secuilor, bloc civilizat retras de la strada, zona verde, 2 bai, 2 balcoane complet utilat si mobilat, proaspat zugravit. Terasa...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 18:35
110.000 €

unicat, renovat total 2015, instalatii noi, termopan, gresie faianta, parchet, usi de import, se vinde cu bucataria mobilata si utilata, apartament...

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 16:26
69.000 €

23 August, apartament 4 camere pe 2 nivele, scara interioara, finisaje de lux, terasa 50 mp, bucatarie utilata, living mobilat, baie finisaje lux,...

 • Suprafata 152 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 3 etaje
Otopeni, ieri, 16:09
189.000 €

4 camere, duplex, living+ dining, 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, spatios, luminos, vedere panoramica superba, pozitie excelenta, acte la zi,

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 1995
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 9 etaje
Bucuresti, ieri, 16:07
78.000 €

N.Grigorescu, 4 cam. cu imbunatatiri, modern si spatios, 2 bai, bucatarie mobilata si utilata, bloc reabilitat. Acces la metrou N.Grigorescu, Parc...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 15:53
69.500 €

13 Septembrie, Bd. Ghencea, apartament in vila, parter inalt, intrare separata, curte in indiviziune, stradal, ideal locuinta sau firma, casa...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1960
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 2 etaje
Bucuresti, ieri, 15:38
139.900 €

apartamentul beneficiaza de urmatoarele imbunatatiri: centrala, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 15:30
129.000 €

Dr. Lister, vand 4 camere vila, intrare separata, centrala proprie, proprietar,

 • Suprafata 100 mp
Bucuresti, ieri, 15:21
70.000 €

V.Mihailescu, cf. 1, 2 bai, 2 balcoane, 2 lifturi, ac, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 min. metrou, piata, zona comerciala. Accept credit,

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 15:01
83.000 €

metrou, IOR, Nicolae Grigorescu, zona linistita, spatii verzi, aproape de metrou, parc, scoli, gradinite, scara civilizata, spatios, luminos, 2 gr...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 14:40
69.000 €

metrou bd. 1 Decembrie 1918, terasa refacuta (bloc in reabilitare termica), vedere mixta (S-N), 2 bai, termopane mahon, g, f, p, inst. sanitare si...

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 1974
 • Etaj 10
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 14:25
75.000 €

Camil Ressu, Mihai Bravu, Ramnicu Valcea, zona linistita, stradal, scara curata, terasa refacuta, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, cu imbunatatiri,...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 14:02
71.500 €

Doamna Ghica, Colentina, stradal pe Lacul Tei, transformat in 3 camere, living 40 mp, vedere mixta, bloc reabilitat, 2 bai, 2 balcoane, centrala,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 13:59
61.800 €

Trapezului Pallady, 10 min. metrou, str. Gura Ialomitei, zona linistita, foarte curata si verde, blocul impecabil, doar 2 apart pe palier, termopan...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 13:53
80.000 €

Policlinica, B-ul Nicolae Grigorescu, strandul Cara, bloc tip C, reabilitat, stradal, vedere spate, 2 gr. sanitare, termopane, parchet, gresie,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 13:44
160.000 €

cu vedere Guvern, iesire pasaj pe Titulescu, stradal, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, termopane, usa metalica, paza...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 13:44
112.000 €

intersectie Mihai Bravu gresie, faianta, parchet, termopane, usi schimabate, 2 grupuri sanitare cu cada, usa metalica, parcare, boxa, Mall Vitan,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 13:44
90.000 €

Ion Campineanu, complet renovat, mobilat si utilat nou, centrala, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, termopane, parchet,...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 6 etaje
Bucuresti, ieri, 13:44
72.000 €

Bld. Timisoara, confort 1, etaj intermediar, amenajat, doua grupuri sanitare, trei balcoane, bloc reabilitat termic, semistradal, negociabil,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 13:26
89.000 €

apartament spatios cu o compartimentare deosebita formata din zona de noapte cu 2 dormitoare cu balcoane proprii, baie, dressing-room si zona de zi...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2000
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 2 etaje
Voluntari, ieri, 13:25
89.900 €

Mega Mall, in bloc reabilitat termic clasa A+, situat la bulevard, paza 24/24, 3 lifturi, 2 balcoane, 2 bai, spatii depozitare, renovat actual, nu...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 13
 • Imobil 15 etaje
Bucuresti, ieri, 13:12
65.600 €

Lujerului, str. Azurului, fara imbunatatiri, liber, 2 bai, zona verde, liniste, metrou, mall, exclus agentii imobiliare, pret fix, liber,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 13:03
75.000 €

Carrefour, apartament 4 camere, 160 mp, terase, spatii generoase, modern, paza, centrala proprie, termopan, usi metalice, izolatie termica,...

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 13:02
115.000 €

amenajat complet, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bucatarie open-space, vedere mixta, geam la baie, mobilat, loc parcare. ID DC House: 473,

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 12:49
85.000 €

penthouse duplex, direct dezvoltator: 4 camere, 3 terase, 3 grupuri sanitare, 212 mp utili, scara interioara: 85.000 {, TVA 5% si 1 loc parcare...

 • Suprafata 212 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
Otopeni, ieri, 12:15
112.000 €

apartament 4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, mobilat si utilat, centrala termica, parchet stejar, calorifere noi, AC. Ideal locuinta cat si...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 12:12
130.000 €

Gradina Botanica amenajat recent, centrala proprie, gresie, faianta, parchet lemn masiv, termopan, alarma, izolat, 2 bai, curte 150 metri patrati,...

 • Suprafata 125 mp
 • An constructie 1930
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 2 etaje
Bucuresti, ieri, 12:11
140.000 €

apartament 4 camere, intr-un imobil interbelic, arhitectura originala, parchet masiv de stejar, gresie, faianta, terasa si doua balcoane, partial...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 12:10
78.000 €

sectia 13 politie, Aleea Giurgeni, toate imbunatatirile, bloc 1975, toate actele,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 12:08
117.000 €

central, 4 camere, renovat, balcon, 2 bai, de bloc, fara risc, liniste, exclusivitate

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 1938
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 12:04
 

de vanzare apartament 4 camere,

 • Suprafata 120 mp
Bucuresti, ieri, 11:57
48.000 €

Apusului, Lacul Zanoaga, proprietar, Casa Roz, nestradal, ap. 4 cam., et. 6/10, bloc cadre beton '73, vedere panoramica libera, 2 gr. sanitare,...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 11:53
95.000 €

metrou Costin Georgian, Titan, acces facil transport in comun, proprietar 4 cam., vedere mixta, su. 85 mp. Pret negociabil. Nu doresc intermediari,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 11:28
83.900 €

Iuliu Maniu, stradal, 4 camere confort 1, 2 balcoane, loc parcare ADP, 2 grupuri sanitare, bucatarie 10 mp, termopan, gresie, faianta, acte, vedere...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 11:13
125.000 €

apartament 4 camere, amplasat la etaul 2 al unui bloc istoric, construit in perioada interbelica. Dispune de parchet din lemn masiv, aer...

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1936
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 2 etaje
Bucuresti, ieri, 11:11
126.000 €

Nerva Traian, Anastasie Panu, ocazie, confort 1 sporit, 2 bai, balcon mare, vedere mixta, centrala proprie, instalatie electrica complexa, loc de...

 • Suprafata 97 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 10:59
165.000 €

Muncii, GlobalCityResidence -direct dezvoltator, comision 0, 2 grupuri sanitare, centrala apartament, finsaje la alegere, structura beton si...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 10:58
135.000 €

Delea Noua, bucatarie open space cu livingul, centrala de bloc, ventiloconvectoare sistem de inchidere a usii cu amprenta, loc de parcare ADP....

 • Suprafata 113 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 10:58
165.000 €

Muncii, GlobalCityResidence, direct dezvoltator, comision 0, 2 grupuri sanitare, centrala apartament, finsaje la alegere, structura beton si...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 10:58
63.000 €

Baicului, 4 camere, confort 1, balcon, 2 grupuri sanitare, instalatii electrice si sanitare noi, fara alte imbunatatiri,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 10:56
70.000 €

Miramar 4 camere, confort 1, 2 balcoane, 2 gr sanitare, acte ok, fara imbunatatiri,

 • Suprafata 101 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 11
 • Imobil 12 etaje
Bucuresti, ieri, 10:56
165.000 €

Muncii, GlobalCityResidence, direct dezvoltator, comision 0, 2 grupuri sanitare, centrala apartament, finsaje la alegere, structura beton si...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 10:55
74.500 €

- Vergului 4 camere, confort 1, gresie, faianta, termopan, bloc anvelopat termic, scara de bloc curata, civilizata, acte ok,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 10:54
165.000 €

3 min. metrou Piata Muncii, 4 camere, direct dezvoltator, comision 0%, finisaje la alegere. Obtional locuri de parcare subterane

 • Suprafata 126 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 10:51
96.000 €

2 minute metrou, 4 camere decomandat, bloc nou, 2 gr. sanitare, dormitor matrimonial cu baie propie, finisaje la alegere, orientare vest,...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 2016
 • Etaj 1
 • Imobil 11 etaje
Bucuresti, ieri, 10:38