IMOBILIARE VANZARI apartamente 4+ camere (366 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
DRUMUL TABEREI  -(34) 1 lift, 1 balcon, 1 parcare, 2 bai, 7/10, acte, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, t, usi noi, storuri ext, zona verde.Accept credit.
0722.403.871/ 0730.125.005
; falcimobiliare_roxana@yahoo.com
31 Mar 21:51
suprafata 67 mp
semidecomandat
etajul 7 din 10
60.000 € B
UNIVERSITATE,  Batistei, ultracentral, apartament 5 camere, renovat - parchet, termopan, centrala termica proprie, 2 bai, 2 terase inchise, 2 boxe, spatii generoase, bloc curat. Inchiriat - se...
0731.848.878
; cristian@21imobiliare.ro ; www.21imobiliare.ro
31 Mar 19:36
suprafata 154 mp
an constr. 1939
etajul 2 din 5
99.000 € B
CRANGASI,  N. Filimon, 4 camere, 2 balcoane, 2 bai, izolat interior, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa metalica, vedere panoramica, parcare, boxa, schimb cu teren/...
0766.214.201
31 Mar 18:13
suprafata 86 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 8 din 8
76.000 € B
BASARABIA, duplex, complex rezindetial cu paza si supraveghere video, loc de joaca penttru copii, cu toate imbunatatirile, in pretul apartamentului include tva de 24%, vedere panoramica...
0761.057.471
; lucian@imobiliare-bucuresti-top.ro
31 Mar 17:52
suprafata 171 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 11 din 12
125.000 € B
DRISTOR apartament 4 camere, 2 balcoane inchise, 2 grupuri sanitare, baia cu aerisire geam, orientare sud-vest, fara imbunatatiri, Kaufland, Mega Image, 8 min de metrou Dristor,
0763.482.316
; cristina@imobiliare-bucuresti-top.ro
31 Mar 17:44
suprafata 85 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 8 din 8
61.700 € B
COTROCENI,  centru, ap. 4 camere, pod mansardabil pe toata suprafata vilei (cu inaltime de la 4 m), 2 apartament in toata vila, camara, pivnita, parcare, langa Spitalul Municipal, negociabil,
0748.874.219/ 0731.046.529
; pancuelena@gmail.com
31 Mar 16:53
suprafata 75 mp
an constr. 1929
semidecomandat
etajul 1 din 1
130.000 € B
COTROCENI,  centru, apartament 4 camere in vila cu arhitectura deosebita, pivnita, loc parcare, 2 apartament in toata vila, intrare separata, langa Spitalul Mun., curte de 75 metri patrati,...
0748.874.219/ 0731.046.529
; pancuelena@gmail.com
31 Mar 16:52
suprafata 73 mp
an constr. 1929
semidecomandat
parter din 1
90.000 € B
TITAN,  parc, Policlinica, decomandat, bloc tip H, orientat sud-vest, foarte aproape de metrou si alte mijloace de transport, liber, negociabil,
0722.765.302
; daniela_calin24@yahoo.com ; www.latineacasa.ro
31 Mar 16:48
suprafata 76 mp
an constr. 1968
etajul 3 din 4
90.000 € B
GIURGIULUI,  Calinesti, confort 1, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, usa metalica, aer conditionat, loc parcare toate actele. Se accepta credit prima casa,
0737.414.527
31 Mar 15:44
suprafata 99 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 4 din 4
55.000 € B
DRISTOR,  metrou, 5-6 minute de mers pe jos, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, vedere mixta, renovat,
0722.765.302
; daniela_calin24@yahoo.com ; www.latineacasa.ro
31 Mar 15:44
suprafata 85 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 7 din 8
83.000 € B
BERCENI  Brancoveanu, 4 camere, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri,
0727.483.230
31 Mar 15:38
suprafata 90 mp
etajul 8 din 10
65.000 € B
UNIRII PIATA,  langa Tribunal, 5 camere, metrou, pretabil birouri locuit , panorama deosebita, finisaje imbunatatiri,
0722.928.882
31 Mar 15:38
suprafata 120 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 5 din 7
180.000 € B
LACUL TEI,  Stefan cel Mare, Parcul Circului, 4camere, 2bai, 2balcoane, renovat, spatios, luminos, pozitie excelenta,
0737.211.507
; rodian.dinu@westmount.ro ; westmount-imobiliare.ro
31 Mar 15:29
suprafata 96 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 6 din 10
90.000 € B
DRISTOR,  Camil Ressu, 4 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 grupuri sanitare, 3 minute metrou, parc IOR,
0732.479.930
; cristina@platinumimob.ro 31 Mar 15:08
suprafata 100 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 8 din 10
90.000 € B
DRISTOR, 4 camere, duplex, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contor gaze, centrala propie, loc parcare, terasa, scoala, gradinita, metrou,
0732.479.930
; cristina@platinumimob.ro
31 Mar 14:58
suprafata 130 mp
an constr. 2005
decomandat
etajul 4
130.000 € B
DECEBAL,  Zvon, hol H, stradal, vedere mixta, orientare E-V, 2 grupuri sanitare, 2 balcoan parcare ADP, bucatarie mobilata/utilata. Vecinatati: Unirii, Alba Iulia, metrou, oportunitate....
0737.504.516
; iulian.tanasie@catalog-rezidential.ro ; www.catalog-rezidential.ro
31 Mar 14:28
suprafata 100 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 1 din 4
140.000 € B
SECTOR 6  Liceul Lovinescu, Drumul Taberei, 4 camere, confort 2 sporit, etaj 9, logie, pret discutabil,
0766.780.254
31 Mar 14:26
suprafata 62 mp
an constr. 1973
semidecomandat
46.800 € B
TITAN,  Minis, 4 camere, luminos, bine impartit, 2 grupuri sanitare, geam la baie, curat, ingrijit, bucatarie spatioasa, zona verde, linistita, bloc caramida, impecabil, teava gaze pe...
0742.184.746
31 Mar 14:02
suprafata 80 mp
an constr. 1968
decomandat
etajul 3 din 4
67.000 € B
UNIRII,  Camera de Comert, Marasesti, penthouse 5 camere, priveliste superba, suprafata utila 212 mp utili, suprafata totala 418 metri patrati, bucataria mobilata si utilata, lux,...
0755.200.044/ 0755.200.043
; internationalimob@gmail.com ; www.internationalimob.ro
31 Mar 13:57
suprafata 418 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 6 din 6
450.000 € B
BANEASA,  Phoenicia, rezidential, 4 camere, 2 bai, 2 balc. Bloc exclusiv, paza 24, intrare receptie deosebita, vezi poze. Parcare subteran Ficusului, Macelariu
0727.412.986
31 Mar 13:46
suprafata 170 mp
an constr. 2008
decomandat
etajul 3 din 9
230.000 € B
DECEBAL,  Alba Iulia, confort 1 sporit, hol H, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare cu geam, loc parcare ADP, bucatarie mare. Cu imbunatatiri. Cadastru si intabulare. Oferta reala. Merita...
0735.360.282/ 0767.827.136
31 Mar 13:30
suprafata 105 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 4
84.999 € 88.000 € B
IANCULUI, 4 camere, stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 wc, 1 balcon, vedere spate, pret foarte bun, merita vazut,
0727.412.986
31 Mar 13:28
suprafata 90 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 4 din 10
77.000 € B
PRIMAVERII,  Lacul Herastrau, parc, 4 camere, zona super privata, rezidentiala, 4 camere, loc parcare in subteran, 2 bai, zona foarte verde si linistita,
0727.412.986
; rushhourimobiliare@yahoo.ro
31 Mar 13:28
suprafata 160 mp
an constr. 2002
etajul 1 din 5
550.000 € B
VITAN,  Mall foarte aproape de Mall, termopan, gresie, faianta,
0735.883.450/ 021.323.00.10
; traian@centralimobiliare.ro ; www.centralimobiliare.ro
31 Mar 13:15
suprafata 100 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 7 din 8
90.000 € B
EMINESCU, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, spatios, totul nou, loc de parcare, izolat termic, intersectie Mosilor, Metrou Obor, acces Mihai Bravu, Stefan cel Mare,...
0780.800.800
31 Mar 13:10
suprafata 94 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 9 din 10
85.500 € 89.500 € B
TINERETULUI,  Pridvorului, renovat, vedere parc, se vinde mobilat si utilat, usa metalica, parchet masiv, termopan, instalatie electrica si sanitara noua, 2 balcoane termopan, aer cond,...
0743.041.117/ 0723.541.425
31 Mar 13:09
suprafata 85 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 3 din 4
115.000 € B
UNIVERSITATE,  vis-a-vis de Intercontinental, apartament decomandat, vedere mixta, centrala termica proprie, bloc reabilitat, fara risc seismic. termopane, parchet, gresie, faianta, boxa la...
0723.592.326/ 0763.718.772
31 Mar 12:48
suprafata 113 mp
120.000 € B
MILITARI,  Veteranilor- Centurii, vedere sud - est, termopane, usa metalica, centrala termica, fereastra baie, 2 aer conditionat, loc parcare ADP, credit,
0728.874.506
31 Mar 12:42
suprafata 90 mp
an constr. 1982
etajul 5 din 8
71.900 € B
UNIVERSITATE,  Mosilor, apartament 4 camere, 2 grup. sanitare, centrala termica, termopane, parchet, gresie, faianta, aer condit. usa metalica. Se afla in spatele Spitalului Coltea, 5 min...
0723.592.326/ 0763.718.772
31 Mar 12:41
suprafata 95 mp
etajul 1 din 4
75.000 € B
BERCENI  str. Almasul Mare, ap. 4 camere, imbunatatiri, negociabil,
0756.532.838/ 0758.665.196
31 Mar 12:32
suprafata 100 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 2 din 4
69.000 € B
13 SEPTEMBRIE  Sebastian, Nedeleanu, 4 camere, foarte spatios, bine intretinut, finisaje de calitate, piata Prosper, Mega Image, Liceu Odobleja, Parc Sebastian, Carrefour, neg
0762.820.161/ 0722.520.983
; madalina.visoiu@fpcimobiliare.ro ; www.wiki-imobiliare.ro
31 Mar 12:22
suprafata 97 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 8 din 8
86.000 € B
ARMENEASCA, Maria Rosetti 38apartament Diamond Glamour, living cu bucatarie inclusa, doua dormitoare elegante si o camera de studiu. Zona ultracentrala Maria Rosetti, Batistei, Universitate, Magheru,...
0733.391.139
; vanzari@maria-rosetti38.ro ; www.maria-rosetti38.ro
31 Mar 12:16
suprafata 130 mp
an constr. 2013
decomandat
307.000 € comision 0% B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, apartament 4 camere, baie si grup sanitar, amenajat,
0788.888.700
; realinvest@live.com
31 Mar 11:57
suprafata 67 mp
semidecomandat
etajul 3 din 10
58.000 € B
MAGHERU,  strada Dionisie Lupu, Piata Lahovari, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, 2 garaje, podele placate cu marmura, fara imunatatiri insa cu potential foarte mare,
0752.703.232
; sorin@sorinraducu.ro ; www.sorinraducu.ro
31 Mar 11:50
suprafata 165 mp
an constr. 1946
semidecomandat
etajul 2 din 8
159.000 € B
COLENTINA, 4 camere, 2 gr sanitare, fara imbunatatiri, etaj 7/10 constructive 1978, 2 balcoane, pret negociabil,
0766.330.860
31 Mar 11:46
suprafata 82 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 7 din 10
52.000 € B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Rostar, adiacent, 5 camere, duplex, utilitati, toate utilitatile, 2 locuri parcare, rate dezoltator, urgent,
0762.000.067
31 Mar 11:31
suprafata 150 mp
an constr. 2013
65.000 € B
CAROL PARC,  Residence, penthouse, duplex 4 camere, 3 bai, 2 terase, se afla la etajele 4 si 5 ale complexului. Finisat si amenajat cu mult bun gust si cu materiale de cea mai buna calitate...
0744.312.196
31 Mar 11:30
suprafata 147 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 5 din 5
250.000 € B
BUCURESTII NOI,  Chitila, Saradei, finisat complet cu materiale de cea mai buna calitate, demisol inalt, luminos, zona linistita, bun pt. birouri, locuit, centrala termica, parchet lemn masiv,...
0744.312.196
31 Mar 11:29
suprafata 170 mp
an constr. 2012
demisol din 3
85.000 € B
UNIRII,  Universitate, apartament 4 camere, ultracentral, spatios, parter 113 mp utili, demisol inalt 83 mp utili, pretabil locuinta sau spatiu comercial,
0724.584.688/ 0747.901.236
; cosmin.manaila@trustestates.ro
31 Mar 11:03
suprafata 220 mp
an constr. 1940
decomandat
parter din 3
165.000 € 180.000 € B
CISMIGIU,  General Berthelot, 5 camere, etajul 1, veranda + 2 balcoane, 3 bai, arhitectura deosebita, amenajat lux, 2 boxe, centrala proprie,
0737.056.445
31 Mar 10:51
suprafata 190 mp
an constr. 1950
decomandat
180.000 € B
DOAMNA GHICA  stradal, langa scoala 145, 4 camere, vedere mixta, multiple imbunatatiri, foarte spatios, ideal locuit sau birou, hol H, zona in dezvoltare maxima, linie RATB noua, usor...
0725.540.400
; vlad.trimbitasu@gmail.com ; www.vladtrimbitasu.ro
31 Mar 10:51
suprafata 90 mp
an constr. 1987
decomandat
parter din 4
69.000 € B
BRANCOVEANU  - parc, 4 camere la pret de 3 camere, acces 5 minute metrou, etaj intermediar, spatios, gresie, faianta, luminos, negociabil,
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
31 Mar 10:27
suprafata 84 mp
an constr. 1981
73.500 € B
VITAN  Mall, Maicom, hol H, usa metalica, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc civilizat, vedere mixta apropiere: Mall Vitan, Dristor, Timpuri Noi, M. Bravu, N....
0723.755.951
; cutipaul@gmail.com
31 Mar 10:22
suprafata 97 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 7 din 8
93.000 € B
TITAN  - Nicolae Grigorescu, 3 min. metrou, parc, 4 camere, bloc tip H, de 4 nivele, din caramida, etaj intermediar, 2 grupuri sanitare, parchet masiv, spatios, geam baie, negociabil,
0722.732.975
31 Mar 10:20
suprafata 76 mp
75.500 € B
VITAN,  Mihai Bravu metrou, 4 camere, constructie p+2+m, 130 metri patrati, 2 grupuri sanitare, balcon 14 m, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, jaluzele securizate, 2...
0785.225.475/ 0769.076.169
; radu.bizic@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
31 Mar 10:15
suprafata 110 mp
an constr. 2007
semidecomandat
parter din 3
112.000 € B
UNIRII, apartament 4 camere, bloc monolit, 2 bai, 3 balcoane, finisaje de calitate, bucataria mobilata, instalati sanitare si electrice noi, 2 inst. aer conditionat, paza, langa metrou,
0769.076.160/ 021.324.77.00
; andrei.vrabie@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
31 Mar 10:08
suprafata 103 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 3 din 8
185.000 € B
VICTORIEI,  Cismigiu, apartament 5 camere, un singur apartament pe etaj, la 5 minute de parcul cismigiu, situat langa blocul apanova si apropiere de sala palatului, parchet, centrala de...
0723.755.951
; cutipaul@gmail.com
31 Mar 09:58
suprafata 107 mp
an constr. 1940
semidecomandat
etajul 1 din 3
127.000 € B
LACUL TEI,  Teiul Doamnei, 4 camere, stradal, renovat, usi noi, aer conditionat, parcare, scara si parcare supravegheate video, mobilat-utilat, 2 lift, 2 balcoane, partial credit
0761.650.314/ 0727.706.366/ 0730.006.495
31 Mar 09:17
suprafata 90 mp
an constr. 1983
semidecomandat
85.000 € 87.000 € B
DACIA BULEVARDUL  Piata Spaniei stradal ap 4 cam in vila, neamenajat +dependinte de serviciu la demisolul vilei, liber pretabil birourii sau locuinta
0720.533.650/ 0760.978.331
; teraimobiliare@yahoo.com
31 Mar 08:35
suprafata 160 mp
an constr. 1950
semidecomandat
etajul 1 din 2
85.000 € B
UNIRII,  Nerva Traian (adiacent) Anastasie Panu, 4 camere, 2 bai, 1 balcon, vedere mixta,, loc de parcare, merita cumparat. Aproape de: Octavian Goga, Mircea Voda, Timpuri Noi,...
0723.479.707/ 0737.521.593
; besthomesconsulting@gmail.com 31 Mar 07:54
suprafata 98 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 3 din 8
99.000 € ocazie! B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  particular |  militari |  crangasi |  unirii |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  aviatiei |  tei |  brancoveanu |  rahova |  taberei |  dristor |  iancului |  pantelimon |  13 septembrie |  vitan |  mosilor |  dorobanti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 01 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD