Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 263 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
190.000 €

153 mp, et. 4+5, 2 balcoane, suprafata pe et 4 este de 71 mp living+1 dormitor,+baie,+bucatarie, iar la mansarda suprafata de 60mp,...

 • An constructie 2007
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 13:32
120.000 €

4 camere finisaje Premium, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 bai, centrala proprie, bucatarie utilata si mobilata, loc parcare subteran,...

 • Suprafata 106 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 13:27
93.700 €

3 camere bloc nou, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, finisaje la alegere, orientare Est, contorizare individuala, vedere parc,

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
Bucuresti, azi, 13:09
108.000 €

Parc Tineretului,et 5/8,dec.,an 1987,2 bai,spatios,balcon 6 mp,gresie,faianta,parchet,termopane,usi interioare schimbate.Vec:Unirii,Piata...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 13:03
120.000 €

vedere mixta la bulevard si pe spate, cadastru, intabulare, liber accept credit,

 • Suprafata 107 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 12:42
75.000 €

stradal, apartament renovat 2014 complet, bloc reabilitat, termopan, gresie, faianta, 2 balcoane, termopan, bucatarie noua, 2 lifturi loc parcare,

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, azi, 12:31
76.000 €

stradal, 4 camere cu vedere fata, 2 balcoane cu termopan, calorifere noi, 2 bai, ambele cu cada, particular, urgent.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 12:30
 

jud. Tulcea, in centru, 4 camere, cu vedere la strada, 2 bai, neamenajat, pret negociabil, particular, urgent;

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Macin, azi, 12:28
78.500 €

Camil Ressu, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, termopane, liber, curat, etaj 3 din 4, situat la 3 min metrou Dristor

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:15
139.000 €

apartament in zona pazita. Reconsolidat 1992, se poate credita, 3 dormitoare + living. Renovat: parchet masiv modern, ferestre si usi interioare...

 • Suprafata 116 mp
 • An constructie 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 12:14
62.000 €

Dumbrava Noua, apr. metrou Grigorescu, cf. 2, 1 balcon, 1 gr. sanitar, bloc reabilitat, 2 ap. aer conditionat, termopan, gresie, faianta, loc...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 12:06
75.000 €

ap. 4 camere, termopan, boxa, centrala termica, baie, balcon,

Popesti - Leordeni, azi, 11:46
73.000 €

4 camere, confort 1, foarte spatios, 2 grupuri sanitare, geam la baie,2 balcoane, bucatarie mare, luminos,apropiere metrou (pretabil si pt....

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 11:32
165.000 €

direct dezvoltator, comision 0%, 4 cam., 125 mp, 2 grupuri sanitare, centrala apartament, finsaje premium la alegere, structura beton si Porotherm....

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 11:06
68.000 €

Iancului, 4 cam., stradal, cf1, 2 wc, 3 balcoane, mobilat nou, partial utilat, vedere mixta, fara risc seismic, reabilitat termic, g, f, p, t, um,...

 • Suprafata 118 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, azi, 11:00
67.000 €

et. 1/4, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, 2 grupuri sanitare balcon. Vecinatati: Tineretului, Sun Plaza, Giurgiului, Eroii...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 10:56
69.500 €

cf. 1, 2 gr. sanitare, t, p, ac, liber, terasa refacuta, intabulat, pret negociabil.

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 10:43
165.000 €

300 m de metrou, 4 camere, direct dezvoltator, comision 0, 2 grupuri sanitare, centrala apartament, finsaje la alegere, structura beton si...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 09:48
165.000 €

Global City Residence, direct dezvoltator, comision 0, 2 grupuri sanitare, centrala apartament, finsaje la alegere, structura beton si Porotherm,...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 09:47
115.000 €

3 apartamente libere constructie din caramida, dispun de finisaje de calitate, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior,...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 09:45
48.000 €

2 gr. sanitare, balcon, gresie, faianta, termopan, usa metalica, parchet, mobilat.

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 09:45
75.000 €

ap. 4 camere in imobil nou, etajele 1 si 2. Loc de parcare inclus in pret. La 300 m de centrul spa Therme. Dezvoltator,

 • Suprafata 160 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Balotesti, azi, 09:35
90.000 €

proprietar, apartament de 4 camere, aprox. 115 mp, amenajat pt spatiu de birouri, in prezent este inchiriat,

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 17 din 17
Bucuresti, azi, 09:30
115.000 €

Mall, Arcusului, Foisorului, proiect nou, D+P+5E, bloc caramida, lift, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, 2 grupuri sanitare,...

 • Suprafata 112 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 09:30
90.000 €

proprietar, apartament 5 camere, confort 1, g, f, termopan, usa metalica, centrala, renovat 2017,

 • Suprafata 116 mp
 • An constructie 1950
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 09:07
87.000 €

apartament 4 camere in vila la mansarda,

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 1925
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 08:26
150.000 €

4 camere, 2 wc, 2 balcoane, la care se adauga garaj individual la parter si un loc de parcare

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 06:16
78.500 €

4 camere, hol H, Dristor metrou 3 min., 2 gupuri sanitare, bloc reabilitat termic, liber si igienizat, proprietar, disponibil imediat.

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 00:38
134.900 €

2 balcoane, reabilitat, portar,

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 12
Bucuresti, ieri, 21:58
68.500 €

4 camere confort 1, 2 bai, 2 balcoane, liber, bloc foarte curat cu 2 lifturi, reabilitat, termopan complet, usa metal, fara alte imbunatatiri. Se...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 20:56
64.900 €

apartament 4 camere, ac, centrala termica, gresie, faianta, parchet,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:26
133.000 €

incalzire in pardoseala, in curs de amenajare, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 19:22
88.000 €

bloc curat si civilizat, apropiere mijloace de transport, spatii comerciale, scoli, gradinite, vedere mixta, se accepta credit, pret negociabil,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 18:18
49.000 €

apartament 4 camere. Centrala gaz, termopane, parchet, gresie si faianta. Situat intre 2 parcuri. La 10 minute de metrou Costin Georgian si la 10...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 17:58
124.000 €

proprietar, s. utila 115 metri patrati, semifinisat, bucatarie, living, 3 dormitoare, 3 bai, terasa, loc parcare inclus, lift, paza, loc de joaca,...

 • Suprafata 142 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Pipera, ieri, 17:56
72.000 €

in vila etaj 1/2, bloc 1910, cu toate imbunatatirile, g, f, p, t, um, ac, centrala proprie, su=120 mp, pod-mansarda pe toata suprafata...

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 1910
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 17:38
80.000 €

Hipocrat, cf. 1, toate imbunatatirile.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 17:35
68.000 €

etajul 8, 2 gr. sanitare, imbunatatiri, 2 balcoane,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 16:55
82.500 €

4 camere, curat, parchet, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, bloc cu magazine la parter, statia tramvaiului 32, Liceul Bolintineanu, pret...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 16:51
 

vand ap. 4 cam., ultracentral, supr. 115.50 m, termopan, parchet, aer conditionat, centrala proprie, pret neg.,

Bucuresti, ieri, 15:56
88.000 €

apartament lux, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala proprie(se poate vinde si mobilat-utilat),

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 15:18
63.000 €

apartament 4 camere, vecini foarte linistiti, cf. 1, cu imbunatatiri partiale, cu toate actele necesare in vederea vanzarii,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 15:08
165.000 €

direct dezvoltator, comision 0, finisaje premium la alegere incluse in pret. Optional locuri de parcare subterane. La 300 m metrou piata Muncii....

 • Suprafata 126 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 15:08
72.000 €

4 camere, Vergului, etajul 9, fara imbunatatiri, apropriere parc, metrou, scoala, mijloace de transport in comun, spatios, cadastru, intabulare,...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 14:18
64.990 €

4 camere, 2 bai, renovat partial: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, zona linistita, acces RATB la 2 minute tramvai 32. Comision...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 13:35
96.000 €

centrala proprie, aer conditionat, boxa, loc parcare, se accepta credit. Vecinatati: Colentina, Obor, Teiul Doamnei, Stefan cel Mare, Parcul...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 13:27
75.000 €

parter, racordat separat la apa si gaz, centrala, balcon, pivnita, garaj, parchet lemn masiv, ac, termopan, piata, parc, 15 min. Unirii,

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 12:35
185.000 €

constructie monolit, centrala proprie, vedere mixta, ideal atat ca investitie cat si pentru locuit,

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 12:25
65.000 €

cf. 1, 2 bai, 2 balcoane, parcari stradal, particular, de sunat dupa ora 19 si weekend, disc.,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 11:44
120.000 €

oferta lunii decembrie. Apartament in vila cocheta complet renovata si consolidata, 2 dormitoare, birou, living, baie si bucatarie. Finisaje de...

 • Suprafata 101 mp
 • An constructie 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din parter
Bucuresti, ieri, 11:38