Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 284 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
90.000 €

proprietar, apartament 5 camere, confort 1, g, f, termopan, usa metalica, centrala, renovat 2017,

 • Suprafata 116 mp
 • An constructie 1950
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 08:20
98.000 €

ocazie, 4 camere, parter inalt, cf. 1, 2 boxe, 3 gr. sanitare, investitie, se poate compartimenta in apartamente de 2 camere, plata cash,

 • Suprafata 150 mp
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 08:15
52.500 €

particular, apartament 4 camere,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 21:10
149.500 €

Aviatiei, Aurel Vlaicu, decomandat, stradal, 1/4, 84 mp, constructie 1986, g, f, p, t, um, ac, isn, ien, bloc mixt, 3 min. metrou Aurel Vlaicu,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:05
65.500 €

2 bai, 3 balcoane inchise, bucatarie mare mobilata, AC, apometre, terasa izolata de curand, renovat complet, internet, usa metalica, parcare,...

 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 20:43
69.000 €

in spate la BRD, fara comision, negociere directa cu proprietarul, plan secundar, ferit de zgomotul strazii, zona linistita, bloc civilizat,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 18:21
88.000 €

apartament 4 camere/ constructie 1988, decomandat, etaj 2/4, suprafata 101 mp,

 • An constructie 1988
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 18:14
79.500 €

cf 1, sdec., 87 mp, 2 balcoane 2 gr. sanitare, 7/8, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, 1983, acte

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 18:08
75.500 €

apartament 4 camere, cf1, bloc reabilitat termic, 2 gr. sanitare, boxa subsol, uscatorie., scara curata linistita, Dispune de: termopan, gresie,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 17:53
179.000 €

apartament 5 camere, confort 1, decomandat, etaj 2/8, an 1994, bloc stradal, vedere mixta, 2 gr. sanitare, 2 balcoane generoase. Dispune de:...

 • Suprafata 127 mp
 • An constructie 1994
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 17:51
159.900 €

4 camere zona superba, Gradinile Eden, cladire fara risc seismic, circular, instalatii sanitare si electrice schimbate, multiple imbunatatiri, neg.,

 • Suprafata 121 mp
 • An constructie 1959
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 17:46
2.000 €

Herastrau, Cartierul Francez, ap. 4 camere, 2 grupuri sanitare, complet liber, loc parcare,

 • Suprafata 185 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 17:30
90.000 €

4 camere, modificat cu autorizatie in 3 camere, confort 1, 2 gr. sanitare, 96 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, ac,um. Acte ok

 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 17:29
95.900 €

proprietar, ap. 4 camere lux, partial mobilat, vedere la parc. Foarte spatios, luminos, complet renovat, finisaje de calitate superioara. Plus loc...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, ieri, 17:26
270.000 €

apartament in vila interbelica, consta in tot etajul 1, intrare separata, contorizari individuale, decomandat, renovat, zona linistita. Vecinatati:...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 17:19
87.000 €

agentia Prosper va recomanda: apartament renovat 2010, curat, necesita doar o igienizare; centrala proprie, amplasare excelenta; vedere spate, loc...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 17:15
62.500 €

4 camere, conf. 1 decomandat, hol H, etaj 3/4, bloc anvelopat termic, gresie, faianta, termopan, suprafata 82 mp, 2 gr. sanitare, 1 balcon,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 17:01
63.000 €

Jean Steriadi-Fetesti,gresie,faianta,termopane,usa metalica,geam baie,bloc reabilitat,boxa la subsol 12 m,loc parcare ADP,toate actele.

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:54
94.900 €

liber, vedere panoramica, scara curata, luminos, spatios, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica. Negociabil....

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 16:54
89.000 €

2 bai, balcon mare spatios, reabilitat, 2 bai, parcare, vedere mixta,geam baiespatios, exclusivitate. Vizionare oricand

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 16:43
159.000 €

imobil lux 2010, monolit, 140 mp, superlux, concept hotelier, luminos, finisat 2016 vedere superba, contorizare separata, centrala, parcare...

 • Suprafata 140 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 16:40
95.000 €

Eminescu, decomandat, etajul 6/10, an 1982, reabilitat, spatios, se accepta credit. Vecinatati: Obor, Stefan cel Mare, Carol, Foisorul de Foc,...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 16:27
115.000 €

2 grupuri sanitare , pozitie excelenta , suprafata 90 mp , se preda finisat complet cu gresie faianta parchet termopane usa metalica centrala loc...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 15:47
115.000 €

apartament 4 camere cf. 1, suprafata utila 82,13mp, totala 90,30 mp cu loc de parcare inclus in pret termen finalizare iulie 2017 se preda complet...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 15:47
138.000 €

4 camere, stare foarte buna, ac in fiecare camera, renovat, Apartamentul este liber, se accepta credit, acte la zi. Pret negociabil. Comision...

 • Suprafata 125 mp
 • An constructie 1988
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 15:46
69.000 €

apartament de 4 camere in zona Universitate. Apartamentul este foarte spatios,

 • Suprafata 131 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, ieri, 15:36
80.000 €

apartament de 4 camere in suprafata utila de 83 mp, la etajul 9 din p+10 al unui in bloc construit in anul 1983 in zona Drumul Taberei. Imobilul...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 15:28
145.000 €

apartament 4 camere, etaj 4/8, decomandat, 103 mp, balcon inchis, 2 bai, geamuri termopan, aer conditionat, luminos, posibila recompartimentare,...

 • Suprafata 103 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 15:20
92.000 €

termopan, 2 balcoane, fara imbunatatiri, apropiere metrou, Mihai Bravu,

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 15:15
127.000 €

imobil nou P+2E+M,direct dezv., accept credit bancar/ipot, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop., geam tripan, finalizare 2017, red...

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • Proiect
Bucuresti, ieri, 15:04
105.000 €

imobil nou P+2E+M,direct dezv. accept credit bancar/ipot, 10 min metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam tripan, finalizare 2017, red...

 • Suprafata 132 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel parter
 • Proiect
Bucuresti, ieri, 15:04
105.000 €

imobil nou P+2E+M,direct dezv. accept credit bancar/ipot, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam tripan, finalizare 2017, red...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel parter
 • Proiect
Bucuresti, ieri, 15:04
89.900 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar, ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, posibilitate...

 • Suprafata 116 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 14:59
78.500 €

confort 1, 2 grupuri sanitare, centrala termica, usa metalica, usi schimbate, termopan, in apropiere de mijloace de transport, tramvai 41, scoli,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 14:55
120.000 €

4 camere decomandat, imobil din 2000, etaj 6/9, renovat 2008, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, loc parcare ADP, costuri foarte...

Bucuresti, ieri, 14:55
320.000 €

str. Schitul Magureanu, 6 camere, 2 grupuri sanitare, bucatarie mobilata si utilata, camera tehnica, spalatorie, balcon, intr-un imobil p+3+pod,

 • Suprafata 220 mp
 • An constructie 1930
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 14:38
115.000 €

Petaluda Mall Vitan, proiect nou, D+P+5E, bloc caramida, lift, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, 2 grupuri sanitare, balcon, loc...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 14:37
107.500 €

gata, poti sa te bucuri, cautarile tale au luat sfarsit, ti-ai gasit apartamentul mult dorit. Suna, stabileste o vizionare si ramai acasa

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 14:35
98.000 €

4 camere, etaj 2/8, bloc din 1981, statia de metrou la 350 m, reabilitat, parchet, gresie, faianta, termopan, pret promotional, 2 grupuri sanitare,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 14:35
160.000 €

duplex Stadion Olimpia, constr. 2007, su - 130 mp, sc - 150 mp, 2 garaje subterane/ 50 mp, boxa demisol/ 6 mp, 2 gr. sanitare, 2 balc,...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 14:29
177.500 €

5 balcoane, ansamblu rezidential nou, total mobilat/utilat modern, pozitie excelenta, apropiere mall, piata, 4 AC, living 38 mp, dormitor...

 • Suprafata 138 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 14:25
69.500 €

et. 4, 2 bai, 2 balcoane, renovat, t, g, f, p, ac, mobilat, luminos, spatios, bloc reabilitat, 4 min. metrou, scoli, magazine, parculet pentru...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 14:19
139.000 €

apartament in zona ultracentrala, pazita Reconsolidat 1992, se poate credita, 3 dormitoare + living. Renovat: parchet masiv modern, ferestre si usi...

 • Suprafata 116 mp
 • An constructie 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 14:14
53.900 €

confort 2, renovat complet, 2 bai, balcon, faianta, gresie, termopan, usi aflat intr o zona verde, linistita, aproape de piata Gorjului si metrou...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 13:55
138.000 €

4 camere, stare foarte buna, ac in fiecare camera, renovat, Apartamentul este liber, se accepta credit, acte la zi. Pret negociabil. Comision...

 • Suprafata 125 mp
 • An constructie 1988
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 13:54
67.000 €

zona linistita, bloc 1984, vedere mixta, hol mare, 2 gs, 2 balcoane, bucatarie mare, baie cu geam, 3 debarale, termopan, aer conditionat, luminos,...

 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 13:47
80.000 €

parter, utilat lux,

 • Suprafata 127 mp
Bucuresti, ieri, 13:41
125.000 €

2 minute metrou, bloc reabilitat, toate imbunatatirile si finisajele, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane, semimobilat, acte

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 13:27
73.500 €

4 camere, din caramida, confort 1, 2 grupuri sanitare, 1 fereastra, 1 balcon de 6 mp, renovat 2015,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 13:26
 

vand ap. 4 cam., 2 bai, 2 intrari, terasa, balcon;

 • Suprafata 137 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 13:25