Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1018 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
57.000 €

ca imbunatatiri, usa metalica, termopane, aer conditionat, zona foarte linistita, foarte aproape de mijloace de transport.

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 00:41
151.120 €

Direct dezvoltator. Apartamente de 3 camere in bloc nou, proiect deosebit si unic pe piata, toate materialele sunt premium. Nu se solicita...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 00:35
62.000 €

Plaza, confort 1, 72 mp., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam la baie, 2 balcoane, 62.000 { negociabil.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 23:50
50.000 €

este situat la etajul 1/1 al unei vile construite in perioada interbelica. Toate documentele pentru vanzare sunt finalizate, cadastru, intabulare,...

 • Semidecomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, ieri, 23:32
72.000 €

decomandat, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, stradal, reabilitat, cadastru si intabulare, curat, termopan, gresie, faianta, parchet, 72.000 euro.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 23:13
77.999 €

apartament 3 camere,renovat integral cu materiale de calitate,gresie,faianta,parchet,termopan,langa Delta Vacaresti,foarte aproape de metrou Piata...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1986
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, ieri, 22:58
55.000 €

utilat, mobilat, termopan, 2 balcoane, vedere pe 2 parti, zona linistita,

 • Suprafata 67 mp
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 22:50
51.000 €

fara amenajari, balcon, geam baie, bloc linistit,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 22:45
68.000 €

cf. 1, mobilat si utilat, balcon, gresie, faianta, parchet, temropan, um, centrala, bloc reabilitat termic, la 1 min. de metrou,

 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 22:13
63.000 €

confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, um, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, neg.,

 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 22:09
105.000 €

4 min. metrou, 3 blocuri cu apartamente noi, centrale proprii, compartimentari caramida, istoric in piata, predare la termen, S.U.T intre 72-94 mp,...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 22:09
105.000 €

Cel mai ieftin model din imobil, 5 min de metrou Dristor, beton+caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 22:06
114.500 €

Kaufland Mihai Bravu, 5 min metrou Dristor, beton+caramida, contorizate individual, 2 bai, bucatarie inchisa, balcon inchis, parcare subterana...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 22:05
114.000 €

apartamente orientare Sud, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, balcon inchis, contorizat individual, bloc s+p+2e+m, finalizare 2018, parcare...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 21:59
52.000 €

confort 1, fara imb., intabulat, stradal, numai cash,

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 21:55
72.500 €

apartament 3 camere, bucatarie inchisa, 2 bai, debara, compartimentari caramida, instalatii Romstal, loc de parcare inclus, exclus agentii,...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 21:55
72.975 €

ansamblu rezidential blocuri noi, pozitionat intr-o zona cu acces rapid la scoli, spitale, gradinite, piete.

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Pantelimon, ieri, 21:51
71.500 €

confort 1 sporit, balcon, 2 grupuri sanitare, renovat total 2017, cadastru, intabulare, acc. credit.

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1991
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 21:39
108.000 €

stradal, nerenovat,

Bucuresti, ieri, 21:20
 

vand 3 camere, parter inalt, cu balcon 12 m, 2 locuri parcare;

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:15
92.000 €

74,5 mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, bucatarie mare deschisa, centrala termica Vaillant, alarma de ap., alarma de gaz, aer cond.x2, liberabil dec....

 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 21:11
175.000 €

Natura Residence, Privighetorilor. Etajul 2/P+3, living, 2 dormitoare, 2 bai si o toaleta de serviciu, terasa. Apartamentul dispune de un loc de...

 • Suprafata 102 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 21:07
65.000 €

3 cam., bloc beton rezistent, reabilitat, cf. 1,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 21:06
46.000 €

constr. noua, liber, lux, centrala, proprietar, mansarda, neg.,

 • Suprafata 108 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
Bragadiru, ieri, 21:02
90.000 €

7/10, pentru familie cu copii, vedere Park Lake - distanta 100 m parc IOR 10 m de intrare, scoala si gradinita la 50 m,

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1966
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 21:02
53.000 €

stradal, liber, fara imb., balcon mare, toate actele, contorizat,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 20:59
47.000 €

confort 1, liber, balcon 8 mp, geam baie, parchet, usa metalica, bloc foarte curat, instalatie de gaze trasa, intabulare,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 20:41
111.500 €

20 modele decomandate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje premium, accept credit bancar, Mihai Bravu,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 20:30
109.900 €

cu o suprafata de 89.5mp, prevazut cu 2 grupuri sanitare, o terasa generoasa in suprafata de 90 mp, predare la cheie, cu finisaje de calitate...

 • Suprafata 180 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 20:30
114.500 €

10 modele decomandate, direct dezvoltator, loc parcare inclus, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje premium, accept credit...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 20:29
59.499 €

Academia de Politie, strada Husi, balcon, vedere mixta, termopan, gresie, faianta, loc parcare propriu, usi noi, grup sanitar cu aerisire, debara,...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 20:15
79.900 €

cf. 1, 2 gr. sanitare, imbunatatiri, numai cash,

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 20:12
69.500 €

proprietar, apartament 3 camere, balcon, pod pentru depozitare. Finisaje de lux, centrala termica, constructei noua 2016, 84 mpc, 66 mp utili....

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 20:03
72.000 €

in vila P+1+M, sup. parter 75,58 mp + 80 mp gradina, 9 mp terasa; etaj 76,52 mp + 59 mp gradina, loc de parcare, pvc Slamander, istalatie electrica...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Otopeni, ieri, 19:52
60.000 €

confort 1, suprafata utila 69 mp, 1 baie geam si 1 grup sanitar, bloc reabilitat termic recent, este liber. Comision 3%.

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 19:41
62.000 €

3 cam. cf.1, bloc nou la etajele 1, 2, 3, 4, cu centrala proprie, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, bai utilate, totul la cheie,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:38
65.000 €

confort 1, mobila noua, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, izolat termic, complex superb, usa metalica,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 19:17
140.000 €

Centrala termica in condensatie, AC inverter in fiecare camera, sistem inteligent de control al climatizarii, sistem inteligent de control al...

 • Suprafata 104 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 18:59
57.500 €

confort 1, stradal, fara imbunatatiri (doar termopan), liber,

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 18:57
65.000 €

ultracentral, apartament 2 camere 44 mp si garsoniera 29 mp, separate prin curte de cca 100 mp, avand bai proprii, in vila. Nu se vand separat....

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1950
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sinaia, ieri, 18:56
58.500 €

proprietar, 3 camere la pret de 2 camere, circular, apropiere Mall, multiple imbunatatiri (gresie, faianta, parchet, usa metalica), contorizat. Se...

 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 18:42
88.500 €

doua grupuri sanitare, vedere laterala, acte. Vecinatati: Matei Basarab, Alba Iulia, Traian, Muncii.OVA 95461

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 1999
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 18:40
63.500 €

cf. 1, foarte aproape de piata metrou, parcul IOR, bloc reabilitat, fara probleme cu terasa, g, f, p, t, um, ac, balcon mare, cadastru,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:35
70.900 €

bloc nou, ap. complet decomandat, caramida, finisaje si obiecte sanitare incluse, centrala individuala, comision 0,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Dobroesti, ieri, 18:31
69.000 €

bloc nou, compartimentari caramida, centrala termica proprie, finisaje la alegere, obiecte sanitare in bai, parcare inclusa, direct dezvoltator,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 18:24
54.500 €

ap. 3 cam., cf. 1, parter/8, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 18:18
54.500 €

ap.3 cam., cf. 1, parter/8, gresie, faianta, parchet, termopan, um, toate actele, accept credit,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 18:16
66.500 €

confort 1, decomandat, parter/4, pe garaje, liber, cu termopan, fara imbunatatiri, bloc reabilitat, foarte aproape de parc, zona buna, bloc civilizat.

 • Suprafata 68 mp
Bucuresti, ieri, 18:16
116.500 €

apartamente orientare Sud, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, balcon inchis, contorizat individual, bloc s+p+2e+m, finalizare 2018, parcare...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 18:13
65.000 €

CALEA GRIVITEI,vand ap de 3 cam,aproape de metrou,etaj3/12,cu toate imbunatatirile;gresie,faianta,parchet,termopan,2 grupuri...

 • Decomandat
 • Etaj 3 din 12
Bucuresti, ieri, 18:12