Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1053 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
45.500 €

Toporasi, etaj 10/10 cu etaj etaj tehnic deasupra si acoperisul blocului reabilitat. Renovat in luna septembrie, usi schimbate, parchet si toate...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 22:58
 

P-ta Chibrit, apartamente 2-3 camere,

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, azi, 16:40
56.000 €

gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, pozitie deosebita, orientare V-N, apropiere mijloace de transport, clasa energetica A, se accepta...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 16:16
71.500 €

Ozan, Pallady, bloc nou, etaj 2/4, decomandat 74 mp utili, bucatarie inchisa, 2 bai, balcon, centrala termica, contorizare individuala, senzor gaz,...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 14:46
58.000 €

Lamotesti, confort 1, bloc stradal, intrare stradala, vedere spate, finisat, geam baie, termopane, centrala proprie, usa metalica, calorifere noi,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 14:07
79.000 €

Stefan cel Mare, confort 1, liber, 3 balcoane, bloc stradal, intrare stradala, bloc reabilitat termic, termopane, parchet, intabulare

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 14:00
121.000 €

bulevardul Coposu, sf. Vineri, confort 1, etaj 6/8, liber, bloc stradal, intrare stradala, vedere mixta, 2 balcoane, parchet, calorifere noi, aer...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1994
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 13:51
41.000 €

Diamantului, Penny, 3 cam., g, f, p, t, centrala, rata dezvoltator urgent,

 • An constructie 2008
 • Etaj 1
 • Imobil 2 etaje
Bragadiru, azi, 13:46
 

Penny, 3 cam., mezanin 95 mp+ 200 mp curte cu iesire din apartament, finisaje personalizate;

 • An constructie 2008
Bragadiru, azi, 13:45
119.000 €

Piata Rosetti, apartament 3 camere, imbunatatiri g, f, p, t, aer conditionat, acte in regula, pret discutabil,

 • Suprafata 123 mp
 • An constructie 1950
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 9 etaje
Bucuresti, azi, 13:29
115.000 €

BRD apartament 3 camere, finisaje de calitate, fata in fata cu blocul BRD, imbunatatiri, bloc reabilitat, 2 balcoane, vecinatati Victoriei, Stefan...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 13:29
60.000 €

Sebastian, 3 cam., cf. 1, g, f, p, t, um, isn+ien, bl. reabilitat, loc parcare ADP, exclus intermediari, accept credit,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 13:20
48.000 €

-P. Ispirescu, 3 cam., cf. 1, g, f, p, t, um, isn, ien, ct, 2 balcoane, loc parcare ADP, exclus intermediari, accept credit,

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 13:18
57.000 €

-Barca, 3 cam., cf. 1, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare,

 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 13:12
66.000 €

– BRD Sebastian, 3 cam., cf.1, renovat complet, 2 balcoane, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 13:11
65.000 €

statia metrou Jiului, ap. 3 cam., stradal, bloc reabilitat, energetic, balcon inchis, acces bulevard, neg.,

Bucuresti, azi, 13:05
59.000 €

Cora, 3 camere, renovat recent, zona cu toate facilitatile: scoli, spital, magazine, bloc reabilitat termic, termopane, amenajat modern, usa...

 • Decomandat
 • Etaj 9
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 12:01
150 €

stradal, Ocolul Silvic, ap. 3 cam., cf. 1, semimobilat, sau nemobilat la cerere, 2 bai, boxa, pivnita, 2 gradini, ideal pentru locuit sau firma,...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 2 etaje
Bucuresti, azi, 11:55
125.000 €

in vila, pod deasupra, etaj 1/1, posibilitate extindere pod, garaj propriu (in curte), pret negociabil,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1965
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 1 etaje
Bucuresti, azi, 11:53
59.500 €

Dezrobirii, apartament 3 camere, confort 1, bloc reabilitat termic, zona linistita, accept credit, aproape de metrou(5 minute de mers), piata,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 11:53
47.500 €

Uverturii, Dealul Tugulea apartament 3camere deosebit, ,amplasare foarte buna,2 balcoane unul de 3m si unul de 6m, metrou aproape Lujerului la...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 9
 • Imobil 9 etaje
Bucuresti, azi, 11:52
59.500 €

9 Mai apartament 3 camere, cf. 1, etaj 8/8 fără probleme cu terasa, termopane,a er condiționat, amplasare foarte buna chiar lângă Calea...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 11:52
59.500 €

Giulesti apartament 3 camere, confort 1, bloc cărămidă, doua balcoane, unul de 3m si celalalt de 13m, stradal, zona liniștită, piata,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 7 etaje
Bucuresti, azi, 11:52
77.500 €

balcon, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, 2 grupuri sanitare (ambele cu geam), cadastru, intabulare, certificat energetic, liber, usa...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 11:51
125.000 €

- magazin Unirea, acces rapid metrou, 3 cam., la etajul 3, scara impecabila, parchet masiv, termopan, negociabil

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 11:50
57.000 €

1 Decembrie 1918-Auchan (Jean Steriadi-Biserica), vand 3 camere, confort 1, etajul 3, bloxa, bloc reabilitat termic, acte

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 11:40
47.990 €

Somesul Cald, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, cadastru si intabulare, se accepta credit Prima Casa, ipotecar, pret de criza,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 11:27
44.990 €

nr 50, stradal, 6/7, liber, se poate viziona oricand, vedere mixta, pret de criza, ocazie,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 7 etaje
Bucuresti, azi, 11:26
47.990 €

Aleea Vergului nr 3, bloc reabilitat, renovat complet, cadastru si intabulare, liber, se poate viziona oricand, ocazie,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 11:20
48.000 €

Giurgiului, Covasna, 3 cam., imb., doua gr. sanitare, curat,

 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 11:17
74.500 €

Teiul Doamnei, B-dul Ghica Tei, 3 camere, confort 1, 2 bai, 2 lifturi, renovat, AC, inst. schimbate, liber, bloc reabilitat, supraveghere video,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 11:08
67.500 €

Aleea Mizil nr. 58, direct dezvoltator, bloc nou 2016, constructie caramida tencuita, finisaje la cheie la alegere, centrala termica proprie de...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, azi, 10:49
47.000 €

Parc Moghioros apartamentul se afla intr-o zona frumoasa, linistita, la 200 de metri de parcul Drumul Taberei,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 10:33
 

- adiacent, 3 camere, acces metrou, centrala termica, calorifere schimbate, boxa, loc parcare, acces mijloace de transport in comun, pret negociabil;

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 10:29
 

-acces metrou, 3 camere, centrala termica, instalatii sanitare schimbate, termopane, loc parcare ADP, pret negociabil,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 10:29
 

Mall, acces metrou si mijloace de transport, 3 cam., apartament spatios, camere generoase, geam baie, centrala termica, termica, negociabil,

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 10:28
85.000 €

-Timpuri Noi, acces metrou, 3 camere, instalatii sanitare si electrice schimbate, centrala termica, termopane, aer conditionat, pret negociabil,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1985
 • Etaj 4
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 10:28
89.500 €

-13 Septembrie, 3 camere, etaj intermediar, geam baie, loc parcare, parchet, termopane, mijloace de transport in comun, negociabil,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 10:27
96.000 €

Banu Manta, acces metrou Piata Victoriei, 3 camere, 2 bai, 2 balcoane, parchet, termopane, calorifere schimbate, usi interior noi, negociabil,

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 10:27
81.500 €

- acces 7 min. metrou, 3 cam., etaj 2, geam baie, 2 balcoane, parchet, termopane, calorifere schimbate, negociabil,

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 10:26
72.500 €

metrou N. Grigorescu, Salajan, Marului 47, finalizare februarie 2017 2 balcoane, 2 gr sanitare, centrala, Tripan, finisaje la alegere, predare la...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, azi, 10:24
59.500 €

Auchan, 3 camere, 2 gr. sanitare, bloc reabilitat, toate imbunatatirile,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 10:07
99.900 €

3 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare, se poate viziona oricand,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 10:02
84.000 €

Mihai Bravu, 3 cam., confort 1, hol H, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 09:56
64.500 €

Grigorescu, Pallady- metrou, 3 camere, confort 1, termopan, bloc reabilitat termic,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 09:54
55.000 €

intersectia Rahova - Ferentari apartamentul se afla intr-o zona linistita si usor accesibila la mijloacele de transport si supermarcheturile...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 08:04
69.900 €

Int. Mesteacanului, apartament 3 camere, cladire tip vila, un apartament pe etaj, supr. utila 109 mp, curte 30 mp, mobilat, utilat, gresie,...

 • Suprafata 109 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 2 etaje
Otopeni, azi, 00:29
74.500 €

Mihai Bravu, luminos, bucatarie spatioasa, doua grupuri sanitare, nu mai are nevoie de imbunatatiri, doua grupuri sanitare cu geam, doar doua...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 9
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 23:35
23.000 €

sector 5, 3 camere, cf. 3, gaze, apa, centrala, parchet, termopane, liber, disc.,

Bucuresti, ieri, 23:06
71.000 €

et. 3, cf. 1, um, g, f, p, t, usi noi, acte, liber,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 23:05