Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1021 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
62.500 €

Doamna Ghica, zona Tei in exclusivitate, cu multiple imbunatatiri, finisaje de calitate, disponibil imediat. Bloc civilizat. Se ofera 2 locuri de...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 18:14
65.900 €

Gorjului, Dion Imobiliare va recomanda acest apartament cu trei camere, situat in zona intre Lujerului si Piata Gorjului. Blocul construit in anul...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 18:10
59.500 €

Ghirlandei, renovat complet, parchet lemn masiv, gresie, faianta, termopan, usa metalica,

 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 17:49
70.000 €

Piata Ambrozie, 3 camere semidecomandat, 2 grupuri sanitare (cu cabina de dus in baia mica), termopan, gresie, faianta, parchet, 6 minute metro...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 17:36
67.900 €

Spital, Parc Morarilor, cf. 1, complet renovat, imbunatatiri de calitate,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 17:33
49.000 €

Spital, cu balcon inchis cu termopan, cu toate imbunatatirile, Centrala proprie Ferolli, cadastru si intabulare, se poate vinde mobilat,

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 17:29
66.000 €

3 camere trasformate in 2, bloc in reabilitare termica, cu toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat,...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 17:28
115.000 €

Staicovici, etaj 2 cu pod, termopan, gresie, faianta, usa metalica, zona verde,

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 2 etaje
Bucuresti, azi, 17:16
51.000 €

Doamna Ghica Rond, semistradal, fara imbunatatiri, intra in reabilitare, loc de parcare, langa parc, scara curata, zona verde, apartament suporta...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 17:14
56.000 €

vedere mixta (2 balcoane), baie cu fereastra, usa metalica, tamplarie PVC, usi interioare schimbate, gresie (inclusiv in living si pe balcoan,

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 17:11
105.000 €

metrou, bloc nou, apartament spatios, foarte bine compartimentat, finisat la cheie, toate utilitatile, infrastructura completa, pozitie excelenta,

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 17:08
65.000 €

Mihai Bravu, Vatra Luminoasa, Muncii, apartament 3 camere, etajul 7, bloc fara risc seismic, fara imbunatatiri, blocul nu este stradal, apartament...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 17:06
64.999 €

Brasov, balcon inchis, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, parchet. Mijloace de transport 1 min. de mers pe jos RTB si Linia Tranvai 41,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 17:00
126.900 €

Magazin Unirea, gresie si faianta, parchet masiv de lemn, vedere mixta. Separat se poate achizitiona un loc de parcare la subsolul IBR-ului,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 16:58
102.000 €

Unirii, rezidential, bloc nou, stradal, scara civilizata, accepta credit, bucatarie mare, balcon inchis cu termopan, baie cu geam, luminos,...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 16:56
65.000 €

Str. Valea Rosie, balcon inchis, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, parchet. Mijloace de transport, 1 min de mers pe jos Ratb si linia...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 16:51
53.000 €

Iancului Avrig, langa primarie, metrou 2 min, fara imb., doar termopan, cadastru, intabulare, liber, doar cash,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 16:42
90.000 €

Centrul Istoric, Republicii, proprietar, cadastru, intabulare, renovat recent, centrala proprie, balcon, termopane, gresie, faianta, parchet, se...

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 1935
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 2 etaje
Brasov, azi, 16:38
107.000 €

Lizeanu, penthouse, in bloc din 2015, tip boutique, finalizat, populat in totalitate, singurul apartament de pe etaj, acces direct 2 terase...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, azi, 16:38
90.000 €

Rm. Valcea, proprietar, stradal,cadastru, intabulare, gresie, faianta, termopan, partial mobilat, fara comision,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 16:37
54.000 €

ASE, g, f, p, t, AC, centrala de apartament, renovat 2000,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1950
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, azi, 16:35
64.900 €

blocul nu se afla pe lista cu risc seismic, apartamentul este curat, renovat, centrala proprie, are suprafata utila de 62mp, plus balcon, plus o...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 16:24
45.500 €

complexul rezidential ADM, este un proiect nou care va punem la dispozitie mai multe tipuri garsoniere, apartamente cu 2 camere respectiv 3 camere...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 5 etaje
Bragadiru, azi, 16:11
36.000 €

Complexul Rezidential ADM, este un proiect nou care va punem la dispozitie mai multe tipuri garsoniere, apartamente cu 2 camere respectiv 3 camere...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 5 etaje
Bragadiru, azi, 16:11
65.000 €

metrou, Kaufland, Camil Ressu, piata, parc, doua grupuri sanitare, hol spatios, bucatarie mare patrata, acte la zi, apropiere metrou Dristor, Mihai...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 16:04
47.000 €

Sebastian, confort I, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mobilata si utilata, liber,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1956
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, azi, 16:01
75.000 €

Ritmului, confort I, 2 grupuri sanitare, toate imbunatatirile,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 16:01
57.700 €

ap. 3 cam., confort 1, 1 balcon, loc parcare, boxa, termopane, parchet, gresie, faianta, acte in regula,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 15:58
66.900 €

Confort 1, 78 mp, bloc reabilitat termic, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, dressing pe comanda, renovat recent,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 9 etaje
Bucuresti, azi, 15:52
62.000 €

ap. 3 cam. cf. 1, 1 balcon de 7 m, bloc reabilitat, apropiere metrou, renovat, acte in regula,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 15:50
 

metrou, reabilitat 2016, etaj intermediar, 2 lifturi, amenajari, geam baie;

 • An constructie 1984
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 15:50
55.000 €

ap. 3 cam. cf. 1, 1 balcon, renovat, termopane, parchet, gresie, faianta, acte in regula, loc parcare,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 15:49
79.900 €

Brebu, spatios, amenajat la cheie, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior schimbate, instalatii sanitare/electrice noi,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 15:45
58.500 €

Alexandru Obregia, g, f, p, t, um, balcon inchis, curat, civilizat, liber, acte ok, pret negociabil,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 15:42
65.500 €

Istriei, 2 bai, gresie, faianta, parchet, renovat, instalatie electrica refacuta, debara, liber.

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 15:40
68.000 €

6 minute metrou Dristor, 4 minute Park Lake termopan, centrala proprie, fara imbunatatiri, acte in regula,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 15:40
76.500 €

Colentina, Doamna Ghica Pancota, 3 cam., 2 bai, hol H, imb., g, f, p, t, bucatarie 12 m, sufragerie 20,5 m, dormitor 14 m, dormitor 13,5 m, acte ok,

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 15:39
98.900 €

bloc nou, imobil dat in folosinta, langa politehnica Bucuresti, finisaje Porcelanosa, Saloni, Pinum, Villeroy Boch, Scheider, lifturi Kone, complex...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 9 etaje
Bucuresti, azi, 15:35
58.900 €

Tei Sectia 7, Ion Berindei, 3 cam., parc, scoala, gradinita, civilizat, pe mijloc, curat, imb., centrala termica, cadastru, intab, acc. credit,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 15:27
64.900 €

Uverturii, Novum Lacul Morii, vedere superba spre Lacul Morii. Constructie solida. Finisaje de calitate superioara (Saloni, Roca, Pinum, Immergas)....

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 9 etaje
Bucuresti, azi, 15:26
71.500 €

Ion Nedeleanu, etaj 6/8, decomandat, bloc 1989, termopan, usa metalica, aer conditionat, 2 bai, hol in H, 70 m,

Bucuresti, azi, 15:14
59.000 €

curat, luminos, spatios, zona verde, gresie, faianta, parchet, termopane, calorifere aluminiu, parc 2 minute, statie RATB 3 minute, metrou 10...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 15:08
71.500 €

Ion Nedeleanu, confort 1, etaj 6/8, bloc 1989, 2 bai, termopan, parchet, aer conditionat, usa metalica, hol in H, bucatarie mare (13 m),

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 15:03
63.000 €

Petre Ispirescu, renovat lux, mobila moderna, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, 2 grupuri sanitare, pozitie deosebita, adiacent...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 14:58
63.000 €

Kaufland, 3 cam., proprietar, bloc reabilitat termic, imbunatiri, t, p, g, f, usa metalica, neg.,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 14:58
67.000 €

1 Decembrie, stradal, intersectie Liviu Rebreanu, renovat complet, scara impecabila, bucatarie mobilata, 2 lifturi, aproape metrou, Mall si parc...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 14:57
60.000 €

Doamna Ghica, BCR, vav Parc Plumbuita, 3 cam. stradal, etaj 2/10, cf. 1, bloc reabilitat, vedere mixta, 3 balc, orientare S-V, curat, termopan, um,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 14:46
58.500 €

Colentina, 5 min. metrou, Obor, Masina de Paine, 3 cam., cf. 1, bloc fara risc seismic, baie cu fereastra, balcon mare, vedere mixta, pozitie buna,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 14:45
71.500 €

Teiul Doamnei, Posta, Grigore Ionescu, Parcul Tei, ap. 3 cam., aproape metrou Obor, cf. 1, 2 bai, orientare S, imb., g, f, p, t, um, bucatarie...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 14:44
53.900 €

Primarie, Avrig, ap. 3 cam., et. 8, bucatarie mare, fara imb., termopan, pregatit pt. renovare, RATB, piata,metrou,

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 14:43