IMOBILIARE VANZARI apartamente 3 camere (1128 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Giurgiului,p-ta prog u.m, gresie, faianta, termopan, a.c, parculet, acces rapid la mijloace de transport, stradal, p-ta la 300m
0724.161.151/ 0727.941.286
; m.alexandrucatalin@yahoo.com
17 Apr 21:45
suprafata 63 mp
an constr. 1963
semidecomandat
etajul 9 din 10
45.000 €
B
DOMENII, finisaje lux, utilat complet, 3 grupuri sanitare, terasa 110 metri patrati, parcare subterana, portar, bucatarie open cu bar, vedere parc, negociabil,
0721.940.374
17 Apr 18:53
suprafata 230 mp
an constr. 2009
semidecomandat
etajul 4 din 5
230.000 €
B
STEFAN CEL MARE, Polona, Stadion Dinamo, strada Paul Greceanu, in vila, etaj 2, foarte curat, centrala proprie, masina de spalat, aer conditionat, langa metrou, ; radu.ungureanu@remax.ro
17 Apr 17:45
suprafata 60 mp
an constr. 1960
semidecomandat
89.000 €
B
POPESTI LEORDENI, apartament deosebit in zona linistita, unitatea se preda finisata la cheie direct de catre dezvoltator, unitatea este brabsata la toate utilitatile,
0737.500.384
; mariusdaniel@premierservice.ro
17 Apr 17:34
suprafata 72 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
65.500 €
IF
POPESTI LEORDENI, apartament deosebit in zona linistita, unitatea se preda finisata la cheie direct de catre dezvoltator, unitatea este brabsata la toate utilitatile,
0737.500.384
; mariusdaniel@premierservice.ro
17 Apr 17:33
suprafata 72 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
65.500 €
IF
POPESTI LEORDENI, apartament deosebit in zona linistita, unitatea se preda finisata la cheie direct de catre dezvoltator, unitatea este brabsata la toate utilitatile,
0737.500.384
; mariusdaniel@premierservice.ro
17 Apr 17:32
suprafata 72 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
65.500 €
IF
POPESTI LEORDENI, apartament deosebit in zona linistita, unitatea se preda finisata la cheie direct de catre dezvoltator, unitatea este brabsata la toate utilitatile,
0737.500.384
; mariusdaniel@premierservice.ro
17 Apr 17:32
suprafata 72 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
65.500 €
IF
POPESTI LEORDENI, apartament deosebit in zona linistita, unitatea se preda finisata la cheie direct de catre dezvoltator, unitatea este brabsata la toate utilitatile,
0737.500.384
; mariusdaniel@premierservice.ro
17 Apr 17:31
suprafata 72 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
65.500 €
IF
POPESTI LEORDENI, apartament deosebit in zona linistita, unitatea se preda finisata la cheie direct de catre dezvoltator, unitatea este brabsata la toate utilitatile,
0737.500.384
; mariusdaniel@premierservice.ro
17 Apr 17:30
suprafata 72 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
65.500 €
IF
POPESTI LEORDENI, apartament deosebit in zona linistita, unitatea se preda finisata la cheie direct de catre dezvoltator, unitatea este brabsata la toate utilitatile,
0737.500.384
; mariusdaniel@premierservice.ro
17 Apr 17:30
suprafata 72 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
65.500 €
IF
POPESTI LEORDENI, apartament deosebit in zona linistita, unitatea se preda finisata la cheie direct de catre dezvoltator, unitatea este bransata la toate utilitatile,
0737.500.384
; mariusdaniel@premierservice.ro
17 Apr 17:28
suprafata 72 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
65.500 €
IF
POPESTI LEORDENI, apartament deosebit in zona linistita, unitatea se preda finisata la cheie direct de catre dezvoltator, unitatea este bransata la toate utilitatile,
0737.500.384
; mariusdaniel@premierservice.ro
17 Apr 17:27
suprafata 72 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
65.500 €
IF
DRUMUL TABEREI, Sibiu, apartament mobilat si utilat, toate imbunatatirile, extrem de curat, parter, pret usor negociabil, bloc foarte curat, vizionari dupa 22.04.2014,
0729.167.677/ 0762.694.694
; catalintanase50@yahoo.com
17 Apr 17:25
suprafata 60 mp
semidecomandat
parter din 10
62.000 €
B
POLONA Dorobanti, stradal, cu imb gresie, faianta, parchet, t, usa metalica cad, int, liber,
0725.171.146
17 Apr 17:21
suprafata 70 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 1 din 8
85.000 €
B
MILITARI, Apusului, ap. in bloc 64 mp si 70 mp cu balcoane, fara imbunatatiri, necesita renovare,
0747.080.810
; radita.craciun@eurocasa-eci.ro ; www.eurocasa-eci.ro
17 Apr 17:08
suprafata 64 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 2 din 4
58.000 €
B
IANCULUI, termoizolat, geam la baie, acte, liber, amenajari,
0743.401.971
17 Apr 16:55
etajul 4 din 8
47.000 €
B
BABA NOVAC, Muncii, Dristor, bloc nou, posibilitate garaj, la cheie, terasa mare, metrou,
0743.401.971
17 Apr 16:54
an constr. 2013
127.000 €
B
FLOREASCA, Puccini, Rahmaninov, balcon, terasa, boxa, garaj 20 metri patrati, curte, reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, t, 110 mp suprafara desfasurata,
0722.121.842
17 Apr 16:49
suprafata 90 mp
decomandat
etajul 1 din 3
12.500 €
B
FLOREASCA, Ceaikovschi, balcon, vedere mixta, termoficare, neamenajat, negociabil;
0722.121.842
17 Apr 16:48
suprafata 67 mp
semidecomandat
etajul 2 din 3

B
OLTENITEI SOS., apartament 3 camere, cu balcon, cele mai bune dotari si finisaje, se preda la cheie, acces la statia de metrou Dimitrie Leonida, comision 0%,
0723.363.867/ 0737.500.380
; anamaria@premierservice.ro
17 Apr 16:40
suprafata 56 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
46.000 €
B
BERCENI -langa metrou, 3 camere, complex rezidential in sec.4 vis-a-vis Metrou, dispune de centrala pe gaze, termopan, parchet, finisaje de calitate, etc., merita vazut, dezvoltator,
0723.398.367
; m.ciocea@gmail.com
17 Apr 16:17
suprafata 69 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
54.000 €
B
BERCENI, apartament 3 camere, toate utilitatile, complet finisat, se preda la cheie, 6 minute pana la statia de metrou Dimitrie Leonida. Comision 0%,
0737.500.380/ 0723.363.867
; iulian@premierservice.ro
17 Apr 15:56
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
46.000 €
B
OLTENITEI metrou Piata Sudului, Sun Plaza, piata, mijloace de transport, zona civilizata, renovat, ingrijit, 2 bai, spatios si primitor, bloc civilizat, intabulare,
0724.295.769
; oxy@zonadesud.ro
17 Apr 15:46
suprafata 70 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 1 din 8
66.000 €
B
DRUMUL TABEREI, zona Parcul Moghioros, vand apartament 3 camere, negociabil;
0721.749.030
17 Apr 15:36
etajul 8 din 10

B
BERCENI, situate in zona statiei de metrou Dimitrie Leonida, apartament 3 cam, constructie noua, finisat la cheie, comision 0%, loc de parcare inclus, merita,
0723.369.914
; florinp@zonadesud.ro
17 Apr 15:28
suprafata 95 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 6
70.000 €
B
DIMITRIE LEONIDA, rate la dezvoltator cu 50% avans si rate pe 12 luni puteti achizitiona un apartament 3 camere, etaj 1, finisat la cheie si bransat la utilitati, metrou,
0723.369.914
; florinp@zonadesud.ro
17 Apr 15:25
suprafata 66 mp
an constr. 2013
decomandat
52.000 €
B
STEFAN CEL MARE, langa metrou, centrala proprie, loc parcare,
0745.653.218
; f.ciuca@tecnocasa.com.ro ; www.tecnocasa.com.ro
17 Apr 15:13
suprafata 68 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 1 din 7
59.500 €
B
DRISTOR, statia Metrou Dristor 5 minute mers pe jos, spatios, termopane, instalatie electrica schimbata, 2 grupuri sanitare, geam la baie. Necesita imbunatatiri, pret negociabil,
0742.184.722
17 Apr 15:07
suprafata 68 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 5 din 8
68.999 €
B
METALURGIEI, Sector 4, ap 3 cam, finisat la cheie, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, obiecte sanitare in bai,
0737.000.034
; cristina@zonadesud.ro
17 Apr 14:37
suprafata 68 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 6
54.000 €
B
BERCENI SOSEAUA, 3 camere, curte proprie 30 metri patrati, situat in spatele statiei de Metrou Aparatorii Patriei. Acesta se preda complet finisat, loc de parcare,
0723.363.867/ 0737.500.380
; anamaria@premierservice.ro
17 Apr 14:34
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
52.000 €
B
TITAN, Trapezului, ap. tip penthouse 3 camere, direct dezvoltator bloc finalizare luna mai, 2 bai gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie de apartament, Tva...
0724.717.606/ 0760.611.687
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
17 Apr 14:19
suprafata 127 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 4 din 4
75.000 €
B
BERCENI SOS., urgent 3 camere, finisat modern, 5 etaje, lift, paza, 7 minute pana la metrou Aparatorii Patriei. Comision 0%. Reducere 5% plata cash,
0723.363.867/ 0737.500.380
; anamaria@premierservice.ro
17 Apr 14:18
suprafata 85 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 5
58.500 €
B
BERCENI, apartament 3 camere, cu balcon, finisat modern, lift, 5 minute pana la Metrou Dimitrie Leonida. Comision 0%,
0737.500.380/ 0723.363.867
; iulian@premierservice.ro
17 Apr 14:18
suprafata 82 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 5
55.000 €
B
METALURGIEI, sect 4, apartament 3 camere, conf 1, bransat la toate utilitatile, finisat se afla la aprox 2 min de statia de metrou Dimitrie Leonida,
0737.500.379
17 Apr 14:17
suprafata 63 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 6
52.000 €
B
OLTENITEI -Berceni, curat, contorizat, bine compartimentat , bloc linistit, zona aerisita, toate actele, acc credit. Eliberabil imediat. Urgent,
0722.320.762
; mioara@zonadesud.ro
17 Apr 14:15
suprafata 70 mp
an constr. 1983
decomandat
etajul 3 din 8
53.000 €
bucata
B
BRANCOVEANU -Uioara, - spatios, luminos, compartimentari practice, finisaje de calitate, bloc civilizat, acces la orice facilitate urbana. Disponibil imediat. Pret negociabil,
0737.000.036
; camelia@premierservice.ro ; www.apartamenteberceni.ro
17 Apr 14:15
suprafata 70 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 3 din 10
53.000 €
B
METALURGIEI, amplasat la 2 minute de metrou, apartament 3 camere, se preda complet finisat, bransat la toate utilitatile, lift, 2 bai, parcare. Comision 0%,
0726.375.629
; madalina_toma2002@yahoo.com
17 Apr 14:08
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 6
54.000 €
B
TINERETULUI -Norilor, foarte bine pozitionat, langa parc si metrou, etaj intermediar, bloc civilizat, curat, termopan, contorizat, intabulat, acc credit, negociabil,
0722.320.762
; mioara@zonadesud.ro
17 Apr 14:07
suprafata 67 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 6 din 10
70.000 €
bucata
B
PANTELIMON, Cora, 3 camere, stradal, balcon 10 m, fara imbunatatiri,
0727.780.722
; gheorghedan76@yahoo.com
17 Apr 13:51
suprafata 75 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 2 din 10
46.000 €
B
BERCENI, spatios, curat, compartimentari practice, bucatarie mare, geam la baie, balcon generos, imbunatatiri, eliberabil imediat, toate actele, credit,
0722.320.762
; mioara@zonadesud.ro
17 Apr 13:50
suprafata 68 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 3 din 10
53.000 €
B
DOROBANTI, Perla, proprietar, 3 camere, mobilat lux, bucatarie franke,
0763.636.343
17 Apr 13:47
suprafata 103 mp
an constr. 1975
decomandat
etajul 7 din 8
99.590 €
B
BUCURESTII NOI, la 50 de m de statia de metrou Teatru Masca, la parter inalt, 2 grupuri sanitare, balcon 5 metri patrati, finisari la cerere ultra lux, usa metalica mega, dezvoltator,
0767.382.558
; iosif_rapidistu2000@yahoo.com
17 Apr 13:46
suprafata 71 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 3
60.500 €
B
ION MIHALACHE, Grivita, Metrou 1 Mai, Chibrit, luminos, bloc din caramida, reabilitat termic, orientare sud-vest, balcon inchis cu termopan, parchet lemn masiv, magazine, scoli, comision 0%,
0730.252.252
; contact@amaliatudor.ro ; www.amaliatudor.ro
17 Apr 13:33
suprafata 60 mp
an constr. 1964
semidecomandat
etajul 8 din 9
49.000 €
B
BERCENI, Covasna, spatios, curat, liber, luminos, bine intretinut, bloc civilizat, acces rapid la orice facilitate urbana. Se accepta credit. Pret negociabil,
0737.000.036
; camelia@premierservice.ro ; www.apartamenteberceni.ro
17 Apr 13:25
suprafata 62 mp
decomandat
etajul 9 din 10
47.000 €
B
SECTOR 4, ap 3 camere spatios, pozitie excelenta, 2 grupuri sanitare, ansamblul este stradal, se poate achizitiona cu avans min 5%, 2 locuri de parcare, 100 m pana la metrou,
0722.652.640
; alexandra@zonadesud.ro
17 Apr 13:24
suprafata 96 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
70.000 €
B
BRANCOVEANU - Parc, stradal, chiar langa metrou, spatios, bine intretinut, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc civilizat, intabulat, accept credit, negociabil,
0737.000.036
; www.apartamenteberceni.ro
17 Apr 13:19
suprafata 70 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 8 din 10
71.000 €
72.000 €
B
STEFAN CEL MARE, Lizeanu, stradal, curat, termopan, usa metalica, liber, acte, accept credit, urgent,
0753.055.677
17 Apr 13:19
suprafata 72 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 9 din 10
69.000 €
B
BERCENI, metrou, extrem de spatios, finisaje moderne si de calitate, centrala termica, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare. Caramida Porotherm pe structura de beton, izolat exterior cu...
0722.320.762
; mioara@zonadesud.ro
17 Apr 13:18
suprafata 95 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 6
72.000 €
B
TITAN, 3 camere, parter, tapetata, faianta (baie si bucatarie) si gresie inclusiv parchet- hol si sufragerie, cu ramanere in spatiu pana la varsta de 85 ani;
021.345.02.01
17 Apr 13:18
decomandat

B
BERCENI, Luica, apartament cochet, renovat, toate imbunatatirile, mobilat, curat, intabulat, contorizat, acc credit. Negociabil,
0722.320.762
; mioara@zonadesud.ro
17 Apr 13:13
suprafata 50 mp
an constr. 1973
semidecomandat
etajul 2 din 10
43.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  militari |  particular |  drumul taberei |  dristor |  tineretului |  berceni |  crangasi |  taberei |  aviatiei |  unirii |  brancoveanu |  colentina |  iancului |  rahova |  tei |  vitan |  13 septembrie |  pantelimon |  dr taberei |  baneasa |  sebastian |  panduri |  1 mai |  mosilor |