IMOBILIARE VANZARI apartamente 3 camere (1321 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
BERCENI  D. Gazarului 3 camere confort 1, imbunatatiri modern, termopan, balcon inchis, terasa buna, pret pt cash 41.500 ? iar credit 43.000 ? de precizat ca apartamentul este confort 1,
0723.389.967/ 0763.575.682
27 Nov 22:46
suprafata 65 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 4 din 4
41.500 €B
Crangasi Giulesti Apartament cu 3 camerem 100mp, etaj 3 cu balcon 19mp, format din:hol+baie dubla+living+bucatarie inchisa+2dormitoare+pod, cu finisaje de lux, direct de la propietar, merita...
0732.748.628
27 Nov 20:31
suprafata 100 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 3 din 3
72.000 €B
ALEXANDRIEI,  Margeanului, ocazie, confort 1, recent renovat, imbunatatiri de calitate, (g, faianta, parchet, t, um), usi schimbate, centrala proprie, aer conditionat, se vinde semimobilat,...
0737.481.773
; euro.c.imobiliare@gmail.com
27 Nov 20:30
suprafata 80 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 11 din 11
45.000 €B
SEBASTIAN, apartament 3 camere, semidecomandat, etaj 2/8, stradal, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, doua gr. sanitare, langa Parcul Sebastian, merita vazut,
0753.075.098
27 Nov 20:21
suprafata 70 mp
an constr. 1984
semidecomandat
etajul 2 din 8
67.000 €B
BRANCOVEANU 3 camere , brancoveanu , gresie , faianta , termopan , um, et 1/4 , bloc linistit, negociabil, accept credit
0786.286.938
; contab90210@gmail.com
27 Nov 20:01
suprafata 70 mp
etajul 1 din 4
60.000 €B
NERVA TRAIAN,  central, metrou Timpuri Noi, Dezvoltator, predare februarie 2015, cadre beton si caramida 100%, izolat termic, centrala termica proprie, 2 grupuri sanitare, finisaje superioare,...
0720.533.421
; novum@premiumimobiliare.ro ; www.novumresidence.ro
27 Nov 18:25
89.900 €B
DRUMUL TABEREI,  sector 6, stradal Prelungirea Ghencea, complex nou 4 blocuri, caramida, clasa energetica A, finisaje complete, lift, parcare subterana, cel mai bun pret din zona, fara taxa...
0720.533.421
; novum@premiumimobiliare.ro ; www.novumresidence.ro
27 Nov 18:23
55.900 €B
BERCENI,  metrou Aparatorii Patriei, apartament confort 1, 2 grupuri sanitare, amenajat recent, termopan, parchet, gresie, faianta. Poze reale,
0784.287.957/ 0733.300.779
27 Nov 18:15
suprafata 70 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 7 din 8
56.000 €B
BRANCOVEANU,  metrou, Imparatul Traian, confort 1 sporit, hol H, 2 grupuri sanitare, amenajat termopan, rulouri exterioare, gresie, faianta, parchet, spatios, loc de parcare,
0733.300.779/ 0784.287.957
27 Nov 18:13
suprafata 80 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 8 din 8
65.000 €B
OBREGIA,  Aliorului, confort 1, amenajat, termopan, gresie, faianta, parchet, cadastru, intabulare, bloc foarte curat, zona verde,
0733.300.779/ 0784.287.957
27 Nov 18:07
suprafata 60 mp
decomandat
etajul 3 din 10
56.000 €B
UNIRII,  stradal, Corneliu Coposu, confort 1 sporit, parchet stejar in stare buna, camere inalte bine compartimentate, balcon gen terasa, centrala proprie, fara Legea 112, fara risc...
0742.265.632/ 021.252.26.23
; noni@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
27 Nov 17:52
suprafata 90 mp
an constr. 1950
semidecomandat
etajul 2 din 6
54.900 €64.900 €B
TINERETULUI,  ParkView, un proiect nou situat pe marginea parcului. Spatii generoase, dressing finisaje premium, terasa cu pardoseala flotanta, aer conditionat, centrala proprie, finisaje...
0744.640.444/ 0722.365.623
; razvan.stroescu@tineretuluiparkview.ro ; www.tineretuluiparkview.ro
27 Nov 17:51
suprafata 114 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 3
110.500 €B
Cyty mall sos. giurgiului -complex rezidential nou, 2014, lift exterior din sticla, finisaje de lux, parchet, gresie, faianta, geamuri termopan, aplice, usa metalica, stradal langa...
0762.219.696
27 Nov 17:23
suprafata 80 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
60.600 €B
LACUL TEI,  Teiul Doamnei, S+P+3E, 3 camere + 1 camera la mansarda + 2 pivnite, recent renovat, usa metalica t, gresie, faianta, parchet, 2 aer conditionat, centrala termica, instalatii...
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro
27 Nov 17:19
suprafata 115 mp
decomandat
etajul 1 din 3
110.000 €B
UNIRII,  Rond Cosbuc, apartament in vila, situat in centrul capitalei, iti ofera confortul absolut finisaje de foarte buna calitate, centrala proprie, interfon. Apartament unicat, lux,...
0720.444.444
; melania@ascom.ro ; www.imobiliare-lux.ro
27 Nov 17:14
suprafata 89 mp
semidecomandat
etajul 1 din 2
93.000 €B
Damaroaia Buc Noii Bucuresti Noii Damaroaia , decomandat , balcon, iomobil nou construit, complet finisat si mobilat , accept schimb cu auto + dif.
0761.706.621
; davidstoica92@yahoo.com
27 Nov 16:41
suprafata 65 mp
an constr. 2013
decomandat
mansarda din 3
50.000 €B
TITAN,  1 Decembrie 1918, ap. 3 camere, confort 1, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, t, parchet, balcon inchis, 2 locuri de parcare, 2 boxe, 1 min de statia de metrou 1 Dec. 1918,
0763.880.363
; marcela.dumitru@alphadpi.ro ; wwwalphadpi.ro
27 Nov 16:30
suprafata 68 mp
an constr. 1969
decomandat
etajul 1 din 4
64.000 €B
RAHOVA, direct dezvoltator, cartier nou, modern, loc de joaca dotat si spatios, Ratb la 150 m, posibilitati achizitionare cu avans 0. Viziteaza site-ul pentru detalii,
0742.226.688
; marina@chitafes.ro ; http://smartcityresidence.ro
27 Nov 16:14
suprafata 77 mp
an constr. 2013
etajul 2 din 4
47.900 €B
ALEXANDRIEI SOSEAUA, direct dezvoltator, cartier nou, modern, loc de joaca dotat si spatios, Ratb la 150 m, posibilitati achizitionare cu avans 0. Viziteaza site-ul pentru detalii,
0742.226.688
; marina@chitafes.ro ; http://smartcityresidence.ro
27 Nov 16:14
suprafata 77 mp
an constr. 2013
etajul 2 din 4
47.900 €B
TRAPEZULUI PIATA, renovat cu termopane Qfort, gresie, faianta, complet contorizat. Acces rapid metrou. Bonus: complet utilat cu tot ceea ce se afla in apartament. Str. Valea Buzaului nr. 1, Bl....
0721.727.630
; geamalinga79@yahoo.com
27 Nov 16:06
suprafata 68 mp
55.000 €B
BERCENI,  metrou D. Leonida, bloc nou, apartament 2 camere, finisat la cheie, pt. plata cash se ofera bucatarie mobilata, utilata si balcon inchis sau discount 2.000 €,
0730.320.124/ 0724.411.696/ 0724.012.905
27 Nov 16:01
suprafata 63 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
52.000 €B
DRUMUL TABEREI  Compozitorilor, ap. 3 camere, circular, 10/10, bloc tip Z, cadastru, intabulare, scara curata, 41.500 € negociabil si Barbu Vacarescu, cadastru, intabulare;
0773.747.027/ 0730.152.354/ 0757.610.217
27 Nov 15:54
B
BERCENI,  Metrou D. Leonida, imobil nou, P+3, apartament predat la cheie, utilitati bransate, direct dezvoltator, se accepta credit, gratuit consultanta dosar bancar,
0724.411.696/ 0724.012.905/ 0722.999.829
27 Nov 15:44
suprafata 62 mp
an constr. 2013
decomandat
42.000 €B
VOLUNTARI, finisat la cheie, complex rezidential, paza permanenta, loc de joaca loc de parcare si boxa incluse in pret,
0758.010.000
; ana.tordai@gmail.com
27 Nov 15:41
suprafata 125 mp
an constr. 2007
decomandat
etajul 7 din 7
56.000 €IF
LACUL TEI  vizavi Facultate, langa parc, 3 camere, cadastru, intabulare, doar cash,
021.688.08.67/ 0722.614.867
27 Nov 15:29
suprafata 70 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 8 din 10
52.000 €B
BUCURESTII NOI,  5 min. de metrou Bazilescu, ultralux, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, parcare inclusa. Strada Panciu, nr. 64;
0762.303.555
; chrome.computers@yahoo.com
27 Nov 15:28
suprafata 78 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
B
COLENTINA  Rau Bacila, stradal, 3 camere, 2 balcoane, 2 bai, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, cadastru, intabulare,
021.688.08.67/ 0722.614.867
27 Nov 15:28
suprafata 78 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 2 din 4
60.000 €B
COLENTINA  Rau Bacila, 3 camere, tip rusesc, 2 lifturi, 2 bai, imbunatatiri recente, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, c+i, accept credit,
021.688.08.67/ 0722.614.867
27 Nov 15:27
suprafata 70 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 5 din 8
57.000 €B
COLENTINA  Obor, Sectia 7, Ion Berindei, stradal, 3 camere, hol L, bucatarie mare, cadastru, intabulare, accept credit,
021.688.08.67/ 0722.614.867
27 Nov 15:26
suprafata 75 mp
an constr. 1977
semidecomandat
etajul 8 din 10
53.000 €B
COLENTINA,  Obor, Masina de Paine, Kaufland, metrou Obor 5 min., 3 camere, imbunatatiri, gresie, faianta, usa metalica aer conditionat, vedere mixta, cadastru, intabulare, doar cash,
021.688.08.67/ 0722.614.867
27 Nov 15:26
suprafata 70 mp
etajul 3 din 10
50.500 €B
BERCENI,  Piata Sudului, imbunatatiri multiple, balcon 13 m, ideal birouri/ firma, locuit, stradal, apropiere metrou,
0727.483.230
27 Nov 15:23
suprafata 75 mp
an constr. 1986
etajul 1 din 8
70.000 €B
COLENTINA,  Doamna Ghica, Pancota, 3 camere, hol h, bucatarie 12 m, sufragerie 20,5 m, dormitor 14 m, dormitor 13 m, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, instalatii noi,
021.688.08.67/ 0722.614.867
27 Nov 15:21
suprafata 80 mp
an constr. 1991
decomandat
etajul 6 din 8
66.000 €B
TITAN,  Baraje, P-ta Minis, confort 1, cu pod, renovat recent, gresie, fainta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, usi schimbate, accept credit, zona linistita merita vazut,
0732.135.471
27 Nov 15:21
suprafata 68 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 4 din 4
52.000 €B
COLENTINA  Obor Kaufland, semistradal, 3 camere, bloc tip OD caramida, imb, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, cadastru, intabulare, eliberabil imediat,
021.688.08.67/ 0722.614.867
27 Nov 15:20
suprafata 70 mp
etajul 1 din 10
55.000 €B
OBOR,  Colentina, Kaufland, 3 camere, langa scoala, gradinita, bloc caramida, vedere mixta, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, cadastru, intabulare, accept...
021.688.08.67/ 0722.614.867
27 Nov 15:18
suprafata 70 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 8 din 10
47.000 €B
OBOR  Stefan cel Mare langa metrou Obor, ap. 3 camere, stradal, bloc caramida, vedere mixta, imb, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica bucatarie mobilata, utilata, cadastru -...
021.688.08.67/ 0722.614.867
27 Nov 15:17
suprafata 65 mp
an constr. 1964
semidecomandat
etajul 6 din 9
39.500 €B
BARCA,  str. Anghelache Ivan, particular, urgent, statie Ratb, magazine, piata-etc, artera principala Unirii-centru, bloc izolat, civilizat, fara restantieri, 2 balcoane, 2 grupuri...
0741.245.354
27 Nov 15:16
suprafata 71 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 4 din 8
56.500 €56.990 €B
MOSILOR,  Carol, adiacent Mantuleasa, 3 camere, confort 1, centrala termica, curat, t, gresie, faianta, 2 WC,
0723.254.452
27 Nov 15:13
suprafata 90 mp
decomandat
49.000 €B
COLENTINA  Maior Bacila, Fundeni, 3 balc, 2 bai, bucatarie 12 metri patrati, sufr. 21 metri patrati, dormitoare 14 mp si 13 metri patrati, imb, gresie, faianta, parchet, usa metalica...
021.688.08.67/ 0722.614.867
27 Nov 15:12
suprafata 84 mp
an constr. 1988
decomandat
etajul 5 din 8
61.500 €B
MOSILOR, apartament renovat , comfort I, hol generos, bucatarie patrata, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, loc de parcare. Zona civilizata, max. 10 min. pana la...
0745.782.261
27 Nov 15:11
suprafata 82 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 2 din 10
78.500 €B
DRUMUL TABEREI,  AFI Cotroceni, BCR, 3 camere, renovat complet, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica 2 balcoane, baie cu geam, liber, negociabil,
0735.051.778
27 Nov 15:10
suprafata 72 mp
semidecomandat
etajul 5 din 9
59.000 €B
STEFAN CEL MARE  aproape de Parcul Circului, metrou, ap. 3 camere, stradal, 2 bai, balcon mare, fara imb, cadastru, intabulare, energetic, liber, accept credit,
021.688.08.67/ 0722.614.867
27 Nov 15:10
suprafata 75 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 7 din 10
75.000 €B
TITAN,  Auchan, direct dezvoltator, imobil nou, D+P+4, apartament 3 camere, beton + caramida, gresie, faianta, parchet, usi interioare, usa metalica, centrala proprie de ap, polistiren...
0747.272.193/ 0768.426.242
; estrezidential@gmail.com
27 Nov 15:06
suprafata 70 mp
61.000 €B
HERASTRAU, aron cotrus (leclub), living 80 metri patrati, doua dormitoare, trei bai, doua terase, un loc de parcare in parcarea subterana, apartament luxos, perfect pentru rezidenta,...
0742.147.520
; dusaniulian@gmail.com
27 Nov 15:03
suprafata 205 mp
380.000 €B
13 SEPTEMBRIE,  intersectie Panduri, etaj 8, vedere fata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, 2 grupuri sanitare, cadastru,
0731.300.030
; busca_monik@yahoo.com
27 Nov 14:56
suprafata 72 mp
an constr. 1989
semidecomandat
73.000 €B
MILITARI,  Gorjului, 3 camere confort 1 semidecomandat etaj 7/8, balcon, termopan, gresie, faianta. Are cadastru, intabulare,
0723.331.471/ 0746.296.679
27 Nov 14:56
suprafata 74 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 7 din 8
53.000 €B
PAJURA, modificat ingenios cu autorizare de construire, zona extralinistita, loc de joaca imdeiat langa bloc, loc de parcare, 2 grupuri sanitare,
0744.525.191/ 0733.633.971
; escada.gts@gmail.com
27 Nov 14:56
decomandat
parter din 8
59.900 €B
BABA NOVAC,  metrou Dristor, bucatarie mare patrata, hol imens, 2 grupurisanitare, amenajat termopan, gresie, faianta, parchet, loc parcare, intabulare, contorizare, apropiere scoala,...
0755.075.903/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
27 Nov 14:47
suprafata 88 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 2 din 8
87.000 €B
CHEIUL DAMBOVITEI,  ansamblu nou, 3 camere, plus curte personala de 60 metri patrati, plus balcon de 4,60 metri patrati, centrala termica, sunt si 2 camere,
0727.245.832/ 0768.503.537
27 Nov 14:39
suprafata 62 mp
parter din 4
48.000 €B
RAHOVA PIATA, confort 1, vedere mixta, balcon. Apartamentul este imbunatatit cat si zugravit recent lux. Are cadastru, intabulare, certificat energetic,
0723.331.471/ 0746.296.679
27 Nov 14:38
suprafata 66 mp
decomandat
etajul 2 din 4
53.000 €B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  militari |  particular |  drumul taberei |  dristor |  tineretului |  berceni |  crangasi |  taberei |  aviatiei |  unirii |  brancoveanu |  colentina |  iancului |  rahova |  tei |  vitan |  13 septembrie |  pantelimon |  dr taberei |  baneasa |  sebastian |  panduri |  1 mai |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 27 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD