Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1097 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
63.000 €

3 cam, an constructie 1969, fara risc seismic, et. 9/10, circular, su 58 mp, st 61 mp, 1 balcon inchis cu termopan, 1 gr sanitar cu geam, renovat,...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 23:22
74.990 €

circular fara imbunatatiri, constrctie solida, reconsolidata, zona civilizata, pretabil locuit sau activitati firma, ultacentral, zone invecinate...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1950
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 23:12
163.000 €

Apartament in vila, p+4, apartament cu 3 camere, finisaje de lux la alegere, calitate, decomandat, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, 2 apartamente pe...

 • Suprafata 103 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 22:38
113.500 €

etaj 1/8, dec, g, f, p, t, vedere mixta, paza s. 80 mp, sufragerie 23 mp. Acte ok. Liber, distanta pana la metrou 4 min. Atentie, o agentie ne...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 22:21
95.000 €

Direct proprietar vand apartament cu 3 camere in bloc linistit, acces facil la mijloacele de transport în comun, cu imbunatatiri, gresie, faianta,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 22:03
68.000 €

Direct proprietar vand apartament cu 3 camere in bloc linistit, acces facil la mijloacele de transport în comun, cu imbunatatiri, gresie, faianta,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 21:32
95.000 €

super oferta, ap 3 cam situat intr-o zona linistita si aerisita, vedere mixta, dec, 2 bai, un balcon, bloc 2011, 2 scari, lift, parcare inclusa....

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 21:04
78.000 €

vand ap. 3 camere, reabilitat, aer conditionat, 3 min. metrou, disc.,

 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:45
71.500 €

de vanzare apartament de 3 camere, complet decomandat, finisat, finisaje la alegere incluse in pret, mijloc de transport in comun, zona linistita,...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 20:39
70.000 €

particular vand ap. 3 cam., 2 bai, 3 dresinguri, piata, metrou, bloc in curs de reabilitare,

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 20:25
105.000 €

3 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, parcare inclusa, centrala...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 19:50
112.000 €

Direct proprietar, situat la et 1, apartament 3 camere, bucatarie inchisa, 2 bai, 3 balcoane (balconul de pe fata cat o terasa), dressing, parcare...

 • Suprafata 124 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 19:31
105.000 €

Apartament situat in cartierul Bucurestii Noi, 122 mpc, persoana fizica, decomandat, 3 camere, 2 bai, bucatarie închisa, dressing, debara, 2...

 • Suprafata 122 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 19:25
53.900 €

proprietar vand apartament cu 3 camere in Bragadiru, Scandinavia Reside.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
Ilfov, ieri, 18:59
62.928 €

Militari, Auchan, sector 6, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 18:28
81.000 €

Apartamente foarte spatioase si luminoase,avand compartimentari din caramida porotherm, fatada ventilata, bransamente individuale, centrala...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 18:19
133.000 €

3 camere, apartament lux, incalzire in pardoseala, fatada ventilata, pozitionare excelenta, direct dezvoltator, 1 min metrou Mihai Bravu,

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, ieri, 18:19
140.000 €

Un apartament superb 3 camere situat intr o zona selecta din Bucuresti,

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 18:18
58.500 €

Resita, 3 cam., cf. 1, decomandat, 68 mp su, etaj 1/10. Gresie, faianta, instalatii noi, usa metalica, termopan. Bloc foarte curat. Acceptam...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:15
68.500 €

ocazie, apartament 3 camere, are 2 grupuri sanitare, balcon generos, termopan, bloc reabilitat. Poziție excelenta, piata, parc, metrou 1 min, mall...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:09
67.999 €

3 camere, decomandat situat pe Alexandru cel Bun. Apartamentul are 2 grupuri sanitare si hol in forma de H, este orientat est vest cu vedere pe...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 18:05
60.000 €

vand apartament 3 camere, semidecomandat, et. 9 din 9, um, f, g, parchet, 2 balcoane, debara. Blocul este reabilitat. Suprata 58 mp.

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, ieri, 17:54
71.000 €

ap. 3 cam. la 7 minute de statie de RATB. Oferim finisaje la alegere, central termica si contorizare individuala. Bonus mobile de bucatarie si AC...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:46
70.000 €

etaj 1/4 sau 3/4 si garaj 17 mp, la parterul blocului, toate actele ok. Pret garaj 13.000 euro. Pret apartament 70.000 euro negociabil, se accepta...

 • An constructie 1976
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:43
68.000 €

apartament 3 camere, superb, mobilat, utilat, la cheie, et7/7, bloc nou 2008, complex Hydra Voluntari strada Galata, parcare subterana, loc de...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
Voluntari, ieri, 17:35
63.000 €

3 camere, confort 1, 72mp, 2 balcoane, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, ac, um, renovat recent, scara de bloc civilizata. Acte ok.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 17:31
105.000 €

5 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 17:12
57.000 €

apartament curat, bine intretinut, luminos, etaj 6/10, bloc in curs de anvelopare construit in anul 1970, termopan pus de proprietar, parchet...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 17:01
75.500 €

Agentie, Zamfir Olaru, imbunatatiri, posibilitate centrala, curat, contorizat, acte in lucru, apropiere ratb, Liberty Center, 4 statii Unirii,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 16:50
62.000 €

Titan, Auchan, etaj 1/10, reabilitat termic. bloc 1979 cu 2 gr. sanitare. este liber, acte ok. necesita renovare. este foarte spatios, balcon 11 m....

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 16:49
150.000 €

proprietar vand apt 3 camere, Park Lake Residence, langa Iulius Mall, complet mobilat si amenajat.

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Cluj-Napoca, ieri, 16:48
188.000 €

APARTAMENT ETAJ 4, CU LOC DE PARCARE, CURAT, CIVILIZAT, EXCLUS AGENTII,

 • Suprafata 126 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 16:43
65.000 €

liber, bloc reabilitat, 1 minut metrou, vedere mixta, scara curata, toate actele,

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 16:40
56.000 €

Direct dezvoltator,Apartament 3camere,decomandat,bucatarie inchisa,Bloc P+5(placa+pod), cu lift,finisaje la alegere,canalizare,gaze,curent...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 16:30
95.000 €

apartament 3 cam semidec, 75 mp, situat in imobil nou, localizat la doar 5 min de Parcul Tineretului, Oraselul copiilor si Metrou Brancoveanu....

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 16:28
70.700 €

la 900 m de metrou, bloc finalizat, etaj 4 din 5 niveluri, cu lift, predare la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 16:25
67.000 €

confort 1 , decomandat, situat la etajul 2 din 4 niveluri, avand o suprafata utila de 67 mp, balcon de 6,45 mp, posibilitate loc de parcare, situat...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 16:25
109.200 €

2 grupuri sanitare, in apropiere de scoli, magazine, supermarket, gradinite, centrala termica. Comision 0%

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 16:25
165.000 €

apartament 3 camere, etajul 1/P+5, living, 2 dormitoare, 2 bai si o toaleta de serviciu, terasa cu vedere spre piscina. Apartamentul dispune de...

 • Suprafata 101 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 16:24
110.000 €

cu balcon, vedere dubla, pret negociabil,

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 16:22
98.000 €

2 bai, amenajat,

 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 16:20
 

renovat, centrala termica, grilaje la geamuri,

 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:19
67.500 €

oferta, apartament 3 camere la parterul unui bloc cu 6 etaje, fara risc seismic, si fara legea 112. Necesita renovare totala, este liber si vandut...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1945
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 16:16
129.000 €

renovat, bucatarie open space, etaj 7, vedere dubla,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 16:16
79.000 €

Dristor, Ramnicu Sarat, apartament 3 camere, semidecomandat, suprafata 75 mp, 2 bai, un balcon inchis, etaj 7/8, imobil 1985,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 16:15
115.000 €

parter, proaspat renovat, bucatarie mobilata, instalatii schimbate,

 • Suprafata 86 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 16:15
195.000 €

oferta, apartament cu 3 camere, 2 din p+3, 2 bai, renovat complet, centrala,

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 2007
Bucuresti, ieri, 16:13
115.000 €

apartament 3 camere, bloc tip vila, amenajat, centrala,

 • Suprafata 97 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 16:12
155.000 €

necesita renovat, loc parcare, boxa,

 • Suprafata 103 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 16:11
45.000 €

confort 2, cadastru si intabulare, fara imbunatatiri, liber,

 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 16:10