IMOBILIARE VANZARI apartamente 3 camere (1234 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
OBOR,  Towers, 3 min. metrou, situat in planul doi vis-a-vis de primarie, zona linistita, dispune de finisaje de lux, se preda la cheie, 2 grupuri sanitare, centrala proprie, terasa de...
0735.360.736
11 Feb 18:50
suprafata 117 mp
an constr. 2010
semidecomandat
105.473 € B
Aviatiei-Baneasa Agentia noastra va propune spre vanzare un apartament in zona Baneasa-Aerogarii, pod Aviatiei.In imobil se gasesc 4apart cu 2camere si 2 cu 3camere.Ap prezentatat are 90mpu+20m...
0755.499.491
; costin@areanorthestate.ro ; www.areanorthestate.ro
11 Feb 18:36
suprafata 110 mp
an constr. 2015
decomandat
159.000 € 169.000 € B
CASA PRESEI,  Bucurestii Noi, Jiului metrou, decomandat, living spatios si luminos, bucatarie inchisa, dinning, dormitor matrimonial cu baie proprie, dormitor secundar, baie pe hol, curte...
0764.284.747
11 Feb 18:30
suprafata 110 mp
an constr. 2014
decomandat
95.989 € B
TITAN,  Parc Titan, 3-4 minute metrou, renovat, gresie, faianta, parchet, tamplarie PVC, partial mobilat, bucatarie mobilata si utilata, frigider, aragaz, cadastru, intabulare
0749.131.838/ 021.252.16.05
; ciprian@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
11 Feb 18:14
suprafata 68 mp
decomandat
63.500 € B
GROZAVESTI  Carrefour Orhideea, 1,5 km Piata Victoriei si Cotroceni, 200 m Pod Grozavesti si metrou, construit la cele mai inalte standarde de calitate si siguranta, finisaje premium,
0766.248.513
; www.mcresidence.ro
11 Feb 18:09
suprafata 90 mp
an constr. 2016
decomandat
100.000 € B
BASARABIA,  MUNCII, cf. I, decomandat, etaj 3, doua grupuri sanitare, contor gaze, tamplarie PVC, boxa, 15 minute metrou.
0749.131.838/ 021.252.16.05
; ciprian@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
11 Feb 18:09
suprafata 68 mp
an constr. 1980
decomandat
69.900 € B
REGIE  Carrefour Orhideea, 1,5 km Piata Victoriei si Cotroceni, 200 m Pod Grozavesti si metrou, construit la cele mai inalte standarde de calitate si siguranta, finisaje premium,
0766.248.513
; www.mcresidence.ro
11 Feb 18:08
suprafata 90 mp
an constr. 2016
decomandat
100.000 € B
STEFAN CEL MARE, apartament 3 camere, semidecomandat, suprafata 63 metri patrati, etajul 8 din 9, imbunatatiri clasice, se accepta credit,
0770.401.578
; mihai.sunrezidential@gmai.com ; www.sunrezidential.ro
11 Feb 18:02
suprafata 63 mp
an constr. 1965
semidecomandat
51.000 € B
MILITARI, Transparent ResidenceMetro, metrou Pacii, loc parcare gratuit, baie cu geam exterior, fara grinzi, placa 23 cm, fatada ventilata alucobond, caramida 30 cm, izolat polistiren 10 cm, EPS 100,...
0725.210.210
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
11 Feb 17:49
suprafata 60 mp
an constr. 2016
decomandat
37.280 € comision 0% B
RAHOVA,  Sebastian BRD, apartament amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, scara curata, aproape mijloace de transport, se poate vinde si mobilat, accept credit,...
0729.017.724/ 0762.453.351
11 Feb 17:42
suprafata 72 mp
an constr. 1986
decomandat
B
Titan, metrou 3 camere, 2 minute de metrou, parc Titan, piata, confort 1, semidecomandat, etaj 4/4, apartament foarte curat, imbunatatiri, acte in regula
0787.666.234/ 0723.356.149
11 Feb 17:33
suprafata 67 mp
semidecomandat
52.500 € B
RAHOVA,  Barca, bloc reabilitat, scara curata, gresie, faianta, parchet, termopan, doua grupuri sanitare, aerisire exterioara baie, cadastru, intabulare, liber, accept credit,
0762.453.351/ 0729.017.724
11 Feb 17:28
suprafata 70 mp
an constr. 1986
56.000 € B
Berceni-Metrou Piata Sudului, apartament 3 camere, semidecomandat, toate imbunatatirile, vedere fata, fara probleme cu terasa. Anul de constructie al blocului este 1982. Accept credit.
0770.401.578
; mihai.sunrezidential@gmail.com ; www.sunrezidential.ro
11 Feb 17:24
suprafata 67 mp
an constr. 1982
semidecomandat
55.000 € B
BERCENI,  Secuilor, apartament 3 camere, confort 1, balcon, fara imbunatatiri, zona civilizata, acces facil metrou, intabulare, accept credit, liber, pret discutabil,
0723.177.493
11 Feb 17:23
suprafata 68 mp
an constr. 1978
decomandat
65.000 € B
BERCENI,  metrou, Piata Sudului, 3 camere, confort 1, 2 grupuri sanitare, curat, intretinut, usa metalica, gresie, faianta, termopan, balcon inchis in termopan, aer conditionat, accept...
0732.485.547
; www.sunrezidential.ro
11 Feb 17:17
suprafata 70 mp
an constr. 1982
semidecomandat
53.000 € B
Dr.Taberei Moghioros, etaj 3/9, bloc tip OS, din caramida, renovat recent, termopan, usi noi, usa metalica, parchet, 2 bai, balcon mare, geam la baie, langa parc, piata, scoala.
0722.336.927/ 0769.390.868
; oarfamarius@yahoo.com
11 Feb 17:11
suprafata 70 mp
77.500 € B
Titan, Parc Titanii Zona cu verdeata, parcuri aproape, metrou max.10min, imbunatatiri moderne, spatios, loc de parcare, 2 balcoane, 2 debarale, baie cu aerisire naturala, scara curata, vecini...
0723.438.988
; office@topasset.ro
11 Feb 17:09
suprafata 68 mp
semidecomandat
69.000 € B
BERCENI,  Obregia, Covasna, 3 camere, confort 1, etaj 1/4, termopan, fara imbunatatiri substantiale, spatios,
0732.864.809/ 0766.603.401
11 Feb 17:03
suprafata 68 mp
an constr. 1975
decomandat
54.300 € B
Brancoveanu Brancoveanu, apartament 3 camere, decomandat, suprafata 78 mp, et.3, bloc 1986, se accepta credit.
0732.485.548
; elena19.sunrezidential@gmail.com
11 Feb 17:03
suprafata 78 mp
an constr. 1986
decomandat
83.500 € B
Brancoveanu Covasna, apartament 3 camere, confort 1, spatios, imbunatatiri, centrala proprie, accept credit, intabulare, zona civilizata
0732.485.547
; www.sunrezidential.ro
11 Feb 17:01
suprafata 66 mp
an constr. 1970
semidecomandat
56.000 € B
CANDIANO POPESCU,  Carol Parc, 3 camere + pod, gresie, faianta, parchet, termopane, dressing, parc 50 m, metrou 5 min, Unirii 1 km, acc credit,
0734.400.090/ 0768.195.444
; mihaelatara@yahoo.com
11 Feb 16:58
suprafata 80 mp
an constr. 1945
115.000 € B
BERCENI,  metrou, apartament 3 camere, confort 1, 2 grupuri sanitare, balcon mare inchis in termopan, usa metalica, imbunatatiri, intabulare, accept credit, la 5 minute de metrou,
0732.485.547
; www.sunrezidential.ro
11 Feb 16:52
suprafata 72 mp
an constr. 1986
semidecomandat
53.500 € B
BANEASA,  Dobrogeanu Gherea, supr. construita 103 metri patrati, 2 bai, centrala proprie, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, balcon renovat complet,
0755.164.205
; victor_crangureanu@yahoo.com
11 Feb 16:49
suprafata 80 mp
an constr. 2009
decomandat
123.000 € B
IANCULUI,  Pache Protopopescu, p+1e+pod la etajul 1, 3 camere spatioase, centrala, t, parchet, balcon, boxa (gen garsoniera), curte cu chirie, 2 min metrou Iancului, RATB,
0734.400.090/ 0768.195.444
; mihaelatara@yahoo.com
11 Feb 16:49
suprafata 92 mp
an constr. 1969
semidecomandat
65.000 € B
PACII, Transparent ResidenceAuchan Militari, bloc nou cu fatada ventilata, apartament 3 camere, centrala proprie, 3 aparate aer conditionat, balcon deschis, fereastra la baie si bucatarie, dressing, loc...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
11 Feb 16:35
suprafata 70 mp
an constr. 2016
decomandat
52.959 € comision 0% B
TITAN,  Trapezului, Mizil, direct. dezv., 3 camere, finisaje peste medie, termopane Salamander 7 camere, inst. Romstal, 8 min. metrou, 1 Decembrie, zona verde, beton + caramida, accept...
0747.272.193
; imobiliar.confort@gmail.com ; www.imobiliarconfort.ro
11 Feb 16:23
suprafata 78 mp
an constr. 2015
decomandat
76.500 € B
PANTELIMON,  Morarilor, confort I, geam la baie, fara imbunatatiri, vedere parc, cadastru , intabulare, liber,
0749.199.194/ 021.252.16.05
; viorica@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
11 Feb 16:06
suprafata 68 mp
an constr. 1976
decomandat
52.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Bd.1 Mai, etaj 2, renovat recent, bloc caramida, termopan, parchet, usa metalica, usi noi, inst.sanitara schimbata, 2 balcoane, geam la baie, liber, langa Auchan, parc.
0722.336.927/ 0769.390.868
; oarfamarius@yahoo.com
11 Feb 16:04
suprafata 72 mp
66.900 € 67.900 € B
GIURGIULUI SOSEAUA  stradal pe Soseaua Giurgiului, la doar 5 min. de Piata Progresul, apartament 3 camere la pret de 2, necesita renovare fiind dotat cu parchet si termopan. Negociabil,
0731.200.008
11 Feb 15:56
suprafata 65 mp
semidecomandat
44.000 € B
SEBASTIAN,  BRD, mobilat, utilat, toate imbunatatirile, vedere spate, spatios, camere mari si luminoase, confort I, bloc reabilitat, zona aerisita, la cheie. Se accepta credit,
0770.401.578
; mihai.sunrezidential@gmail.com ; www.sunrezidential.ro
11 Feb 15:55
suprafata 70 mp
an constr. 1986
decomandat
60.500 € B
CHISINAU  Arena Nationala, 3 balcoane, etaj 10, liber, fara amenajari, 2 gr sanitare, foarte bine compartimentat, cadastru, energetic, se accepta credit,
021.241.53.12/ 0724.377.294
; contact@vegasimobiliare.ro ; www.vegasimobiliare.ro
11 Feb 15:52
suprafata 72 mp
an constr. 1985
57.990 € B
IMOBIL, jaluzele de aluminiu, centrala termica proprie, geamuri termopan, renovat, bloc de 4 etaje, situat pe o strada linistita, 2 ap de aer conditionat, se poate vinde mobilat sau...
0034628453061
; dragossilver@yahoo.com
11 Feb 15:50
suprafata 75 mp
an constr. 1970
decomandat
84.900 € B
VITANUL NOU,  Bucuresti Mall, pretabil pentru locuit, renovat complet recent, decomandat, are 83 metri patrati, balcon termopan, 3 aparate aer conditionat, 2 bai renovate, geamuri termopan cu...
0720.444.444
; office@ascom.ro ; www.ascom.ro
11 Feb 15:48
suprafata 83 mp
an constr. 1986
decomandat
85.000 € B
COLENTINA,  str. Ripiceni, Teiul Doamnei, gresie, faianta, parchet, usa metalica, bucatarie mobilata si utilata (posibilitate mobilat complet),
0743.040.140
; tiberiu.maracine@gmail.com
11 Feb 15:46
suprafata 69 mp
an constr. 1977
decomandat
59.900 € 61.000 € B
BACIULUI   (Sector 5), intre Luica si Zetari, ap. 3 camere, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, usi noi, aer conditionat, instalatii schimbate,
0766.637.169
11 Feb 15:34
suprafata 50 mp
an constr. 1973
semidecomandat
38.000 € B
MILITARI, Transparent ResidenceMetro, ap. 3 camere, fatada ventilata Alucobond, structura dala groasa, caramida Porotherm 30 cm, beton B400, fier BST 500, cofraj metalic din aluminiu, tencuiala mecanizata...
0725.210.210
; contact@transparentresidence.ro ; www.transparentresidence.ro
11 Feb 15:24
suprafata 75 mp
an constr. 2016
decomandat
57.600 € comision 0% B
COLENTINA, ap. 3 camere, bloc reabilitat, vedere mixta, inclusiv lac, fara imbunatatiri,
0722.579.229
11 Feb 15:23
suprafata 80 mp
an constr. 1974
semidecomandat
49.500 € B
TITAN,  Parc IOR, metroul Titan, Baraj Cucuteni, zona verde, Piata Minis, dispune de termopan, usa metalica, parchet masiv, loc de parcare, acte cadastru intabulare, se accepta credit,...
0724.518.227
; dariahouse2006@gmail.com ; www.dariahouse.ro
11 Feb 15:23
suprafata 66 mp
an constr. 1965
semidecomandat
54.900 € B
BUCURESTII NOI,  metrou Parc Bazilescu 3 minute, 3 camere, bucatarie inchisa = 10 metri patrati, finisat, cadastru, intabulare, accept credit, negociabil,
0722.554.900/ 0767.789.578
11 Feb 14:49
suprafata 70 mp
an constr. 2012
76.000 € B
DRUMUL TABEREI,  sector 6, zona Prelungirea Ghencea stradal, Ghidigeni, suprafata 105 metri patrati, 2 grupuri sanitare, amenajat, mobilat, utlilat;
0733.089.030
11 Feb 14:47
suprafata 105 mp
an constr. 2007
B
DRUMUL TABEREI,  Poiana Muntelui, confort 1, 3 balcoane, curat, fara amenajari, bloc caramida, acces facil Ratb, scoala, gradinita, parc, piata, acte,
0733.089.030
11 Feb 14:47
suprafata 74 mp
an constr. 1964
semidecomandat
48.800 € B
DRISTOR,  Danubiu, apartament 3 camere, renovat total in 2013, centrala proprie, termopan lemn, instal. schimbate, usa blindata, aer conditionat, mobilat, utilat complet, pozitie buna,...
0722.121.842
11 Feb 14:45
suprafata 69 mp
an constr. 1984
decomandat
71.400 € 71.900 € B
KISELEFF,  Clucerului, apartament deosebit, 3 camere, bloc nou, 2 bai, finisaje moderne, gresie, faianta, termopane, aer conditionat, usa metalica, bucatarie mobilata, dressing, zona...
0722.121.842
11 Feb 14:41
suprafata 120 mp
an constr. 2005
decomandat
159.000 € 169.000 € B
PRIMAVERII,  Jean Monet, apartament exclusivist intr-un imobil interbelic cu personalitate, compus din living, dining, 2 dormitoare, 2 bai, terasa cu acces din toate camerele, 2 boxe,...
0744.438.289/ 0744.426.285
; cristian@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
11 Feb 14:39
suprafata 160 mp
an constr. 1950
decomandat
199.900 € B
MILITARI Rotar Park Residence- metrou, bloc nou situat la 2 min. de statia de metrou Pacii ofera apartament - 3 camere, complet finisat la alegere, centrala proprie + calorifere. Direct dezvoltator comision...
0757.578.682
; razvan@rotarpark.ro
11 Feb 14:36
suprafata 70 mp
an constr. 2016
decomandat
72.000 € comision 0% B
MILITARI Rotar Park Residence-Metrou, situat la 2 minute de statia Pacii pe Bdul Iuliu Maniu stradal, 3 camere, 2 grupuri sanitare, finisat la cheie. Complexul dispune de parc in interiorul ansamblului -...
0757.578.681
11 Feb 14:36
suprafata 69 mp
an constr. 2016
decomandat
72.000 € comision 0% B
PACII,  la 2 minute metrou statia Pacii, 3 camere-imobil nou, 68 mpu +4 mp balcon, 2 grupuri sanitare, complet decomandat, se preda complet finisat la cheie, direct Dezvoltator comision...
0757.578.682
; razvan@rotarpark.ro
11 Feb 14:31
suprafata 72 mp
an constr. 2016
decomandat
77.000 € B
BERCENI  Covasna, Cultural, 3 camere, balcon tip logie, fara imbunatatiri, toate actele, parc in spatele blocului, piata straduintei la 200 m,
0758.089.602
11 Feb 14:15
suprafata 68 mp
an constr. 1968
semidecomandat
55.000 € B
PANTELIMON,  Spital, 3 camere, semistradal, confort 1, geam la baie, loc parcare, bloc fara risc seismic, scara curata, gresie, faianta, t, usa metalica intabulare, zona linistita, accept...
0770.956.572
11 Feb 14:14
suprafata 67 mp
an constr. 1975
decomandat
48.500 € discutabil B
MOSILOR,  Bucur Obor, ap. 3 camere, 2 minute metrou, stradal Mosilor, vedere laterala, 2 bai cu aerisire, 2 balcoane, bloc reabilitat, liber, c+1,
0758.089.602
11 Feb 14:14
suprafata 73 mp
an constr. 1982
decomandat
82.000 € B