IMOBILIARE VANZARI apartamente 3 camere (1270 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
13 SEPTEMBRIE,  Samuil Vulcan, proprietar, 3 cam, complet mobilate si utilate (g, faianta, t, parchet, usa metalica masina sp rufe, centrala, alarma, 3 aer cond, 3 balcoane, 2 grup sanit),...
0723.633.666
01 Oct 20:54
suprafata 90 mp
an constr. 1989
decomandat
etajul 8 din 8
73.000 €
B
GHENCEA,  Drumul Taberei, apartamentul dispune de finisaje lux mobilierul este facut pe comanda. Obiectele sanitare sunt unicate. Jaluzelele sunt actionate electric si sunt in interiorul...
0731.301.900
; cristian.grigore@reian.ro ; www.reian-imobiliare.ro
01 Oct 20:34
suprafata 103 mp
an constr. 2008
semidecomandat
etajul 2 din 5
105.000 €
115.000 €
B
MILITARI,  Apusului, Cocosu Rosu, bloc caramida, complex rezidential, compartimentare caramida, balcon, gresie, faianta, parchet, usa metalica, centrala termica, bucatarie mobilata,...
0762.977.484
; avantajvestimob@yahoo.ro
01 Oct 20:18
suprafata 67 mp
an constr. 2012
etajul 2 din 3
61.000 €
65.000 €
B
BERCENI, proprietar, apartament3 camere, gresie, faianta, t, p., usa metalica, apometre., mobilat si utilat complet, situat intr-o zona cu acces rapid la mijl. de transp.scoli,...
0745.336.334/ 0785.258.871
; alexiasev@yahoo.com
01 Oct 20:05
suprafata 52 mp
an constr. 1971
semidecomandat
etajul 1 din 10
49.500 €
B
BERCENI,  Obregia, 10 min metrou, apartament 3 camere, 2 gr sanitare, finisat la cheie, finisaje la alegere, direct dezvoltator, comision 0%, termen finalizare martie 2015, rog seriozitate,
0725.985.772
01 Oct 20:04
suprafata 70 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 6
53.000 €
B
MILITARI  Apusului, Cocosu Rosu, D+P+6E+M, bloc nou finalizat, c+i, 2 gr, 3 balcone, lift, finisat la cheie, loc parcare, compartimentare caramida, accept credit, proprietar,
0762.977.484
01 Oct 20:00
suprafata 90 mp
an constr. 2014
decomandat
48.000 €
B
MILITARI,  Bd Iuliu Maniu - metrou Pacii, confort 1 sporit, amenajat, termopan, gresie, faianta, centrala termica, 2 gr sanitare, bucatarie mobilata,
0722.300.698/ 021.330.79.50
01 Oct 19:18
suprafata 80 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 1 din 5
73.000 €
B
DRUMUL TABEREI  Valea Doftanei, confort I, finisaje la alegere, bucatarie inchisa, 2 bai, 1 balcon, centrala, lift,
0725.556.901
01 Oct 18:52
suprafata 74 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
63.000 €
B
DRUMUL TABEREI  Valea Ialomitei, confort I, fara imbunatatiri, usa metalica 2 balcoane deschise, geam la baie, acces R.A.T.B.,
0725.556.901
01 Oct 18:50
suprafata 70 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 5 din 10
53.000 €
B
GHENCEA,  Drumul Taberei, apartamentul dispune de finisaje lux mobilierul este facut pe comanda. Obiectele sanitare sunt unicate. Jaluzelele sunt actionate electric si sunt in interiorul...
0731.301.900
; cristian.grigore@reian.ro ; www.reian-imobiliare.ro
01 Oct 18:49
suprafata 103 mp
an constr. 2008
semidecomandat
etajul 2 din 5
105.000 €
115.000 €
B
DRUMUL TABEREI  Ghencea, confort I, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica aer conditionat, baie cu geam, balcon mare 7 m,
0725.556.901
01 Oct 18:49
suprafata 74 mp
an constr. 1984
semidecomandat
etajul 6 din 10
56.000 €
B
DRUMUL TABEREI  Valea Argesului, confort I, 1 balcon, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat,
0725.556.901
01 Oct 18:48
suprafata 66 mp
decomandat
etajul 3 din 4
53.000 €
B
DRUMUL TABEREI  Aleea Tincani, confort I, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica 1 balcon, mobilat,
0725.556.901
01 Oct 18:47
suprafata 68 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 10
50.000 €
B
BRANCOVEANU,  Secuilor, confort 1, hol H, 2 grupuri sanitare, vedere mixta, curat, contorizat, cadastru si intabulare, apropiere parc si metrou Brancoveanu. Pret negociabil,
0735.581.771
; agentia.gold@gmail.com
01 Oct 18:39
suprafata 77 mp
an constr. 1985
decomandat
etajul 7 din 8
69.500 €
B
TITAN,  Minis, Barajul Bistritei, confort 1, termopan, parchet, accept credit, oferta reala, negociabil
0722.370.702/ 0722.459.956
; smercinschiconstantin@yahoo.com
01 Oct 18:36
suprafata 67 mp
semidecomandat
etajul 8 din 10
48.000 €
B
DOROBANTI,  Liceul Caragiale, confort 1, vedere mixta, curat, termopan, parchet, usa metalica, gresie, faianta, negociabil,
0722.370.702/ 0722.459.956
; smercinschiconstantin@yahoo.com
01 Oct 18:35
suprafata 78 mp
decomandat
etajul 8 din 10
93.000 €
B
PANTELIMON, confort 1, liber, bloc reabilitat, curat, accept credit, merita vazut, oferta reala, urgent, negociabil,
0722.370.702/ 0722.459.956
; smercinschiconstantin@yahoo.com
01 Oct 18:34
suprafata 63 mp
decomandat
etajul 5 din 10
46.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Aleea Compozitorilor, confort I, geam baie, toate imbunatatirile, mobilat si utilat partial, urgent,
0728.874.502
01 Oct 18:28
suprafata 60 mp
decomandat
etajul 9 din 10
45.000 €
B
DRISTOR,  4 minute de metrou, 1 balcon, 1 grup sanitar, spatios, fara imbunatatiri, acces rapid catre mijloacele de transport,
0725.579.401/ 0371.192.583
01 Oct 18:21
suprafata 70 mp
decomandat
etajul 3 din 4
54.000 €
B
BERCENI,  Straja intersectie cu Huedin, vis a vis de Lukoil, bloc anvelopat, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interior schimbate, instalatie sanitara si...
0723.306.006/ 0768.394.944
; diamon.imobiliare@gmail.com
01 Oct 18:16
suprafata 50 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 2 din 5
40.500 €
B
BRANCOVEANU,  Oraselul Copiilor, 2 minute pana la metrou, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, vedere catre parc, priveliste deosebita,
0723.306.006/ 0768.394.944
; diamon.imobiliare@gmail.com
01 Oct 18:14
suprafata 74 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 10 din 10
63.500 €
B
DRUMUL TABEREI,  apropiere parc Moghioros, 34, superoferta, piata, langa Policlinica D. Taberei 34, 3 camere transformate in 4, renovate, multiple imbunatatiri (g, faianta, parchet, t, um),...
0762.079.095/ 0725.691.900
01 Oct 18:10
suprafata 61 mp
semidecomandat
parter din 9
52.990 €
B
BERCENI,  str Al Resita, cf 1 semi, etaj 3/4, liber, termopan, gresie, fainta, parchet, usa metalica cadastru si intabulare, accepta credit,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
01 Oct 18:06
suprafata 70 mp
45.000 €
B
BUFTEA,  super central, Dezvoltator, casa p+1e la pret de apartament, toate utilitatile, dublu izolat termic si fonic, termopan Pvc+ Low-E+ Argon+ Tripan, faianta, gresie, p la alegerea...
0728.967.712
; benjamin@morenodevelopment.ro ; www.rusticrezident.ro
01 Oct 18:04
suprafata 120 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 1
65.000 €
IF
STEFAN CEL MARE,  vizavi spital Colentina, 3 camere, confort 1, fara risc seismic, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, liber, intrare/ vedere stradala, 2 bai, contorizare individuala,...
004.0722.787.136
01 Oct 18:02
suprafata 76 mp
an constr. 1980
etajul 7 din 10

B
OBREGIA BULEVARD,  sector 4, pozitie excelenta, 2 bai, direct de la proprietar, fara comision, bloc nou, exclus agentii. Accept Prima Casa,
0723.535.968
01 Oct 18:00
suprafata 69 mp
an constr. 2014
decomandat
52.000 €
B
DRUMUL TABEREI  Bld. Timisoara, conf. I, cu balcon, finisat la cheie, (gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica), direct dezvolatator,
0730.556.905
01 Oct 17:56
suprafata 74 mp
decomandat
etajul 2 din 5
63.000 €
B
MILITARI,  Pacii, curte proprie de 80 metri patrati, mobilat, utilat, 2 locuri de parcare, negociabil,
0730.556.912
01 Oct 17:48
suprafata 70 mp
an constr. 2012
parter din 3
69.900 €
B
DRISTOR  Camil Ressu - Piata Matei Ambrozie - metrou Nicolae Grigorescu, confort 1, reabilitat termic, curat, imbunatatiri, termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianta, instalatie...
0723.337.143
; casamedia@casamedia.ro ; www.casamedia.ro
01 Oct 17:44
suprafata 68 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 4 din 8
57.500 €
B
APARATORII PATRIEI, ocazie, blocuri rusesti, bine lucrate termopane, 2 grupuri sanitare, 5 min. metrou Aparatorii Patriei, cadastru, intabulare, liber, acc credit, toata documentatia premargatoare...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
01 Oct 17:36
suprafata 70 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 4 din 10
55.500 €
B
1 Mai,  Kiseleff 2 locuri garaj subteran, gresie, faianta, parchet, t, um. Apropiere piata, metrou, scoala. Vecinatati Piata Victoriei, Aviatorilor, Dorobanti,
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro
01 Oct 17:33
suprafata 130 mp
an constr. 2001
decomandat
etajul 1 din 5
250.000 €
B
DRUMUL TABEREI  Cooperativei, buc. de 10 mp., RATB la 2 minute, comp. pe caramida, toate utilitatile, se accept credit, com 0%,
0732.272.632
01 Oct 17:27
suprafata 81 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
60.000 €
B
TITAN,  Trapezului, Jean Steriadi, langa posta, 3 min. de metrou, bloc reabilitat exterior si interior, terasa refacuta o data cu blocul, 3 aer conditionat, zona verde linistita,...
0723.041.610/ 0766.272.562
; vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro
01 Oct 17:22
suprafata 68 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 4 din 4
55.500 €
B
DRUMUL TABEREI  Moghioros, 3/4, gresie, faianta, t, 2 aer conditionat, usa metalica instalatii electrice noi, instalatii sanitare noi, parchet din bambus, usi interior noi, mobilat si utilat...
0732.272.632
01 Oct 17:21
etajul 3 din 4
58.000 €
B
VITAN,  Auchan, bloc reabilitat, confort 1, 2grupuri sanitare, toate imbunatatirile, cadastru, 10 minute metrou Dristor, accces usor Mihai Bravu, Unirii, centru,
0742.209.990/ 021.322.92.95
01 Oct 17:19
suprafata 68 mp
decomandat
etajul 5 din 10
65.000 €
67.000 €
B
MILITARI  Veteranilor, imbunatatiri recente, zona linistita, piata, scoli, centre comerciale, metrou,
0725.556.902
01 Oct 17:15
suprafata 70 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 7 din 8
59.000 €
B
DACIA,  Mihai Eminescu, 2 grupuri sanitare, boxa, 2 terase, foarte spatios, pozitie excelenta, vedere superba, negociabil,
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro
01 Oct 17:15
suprafata 132 mp
decomandat
etajul 6 din 8
157.000 €
B
UNIRII,  Nerva Traian, stradal, vedere spate, bloc monolit, aer conditionat, parcare, negociabil,
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro 01 Oct 17:14
suprafata 80 mp
an constr. 1995
decomandat
etajul 4 din 7
99.900 €
B
TINERETULUI, apartament in bloc monolit, renovat, pozitionat excelent in apropierea parcului, supermarket-uri, piata, metrou, liniste, veredeata. Comision 0%,
0736.379.905
; luminita.cenusa@moverealestate.ro ; www.moverealestate.ro
01 Oct 17:08
suprafata 67 mp
an constr. 1983
decomandat
parter din 10
72.000 €
B
GIULESTI,  Crangasi, intersectie Constructorilor, acces RATB (tramvai, autobus), termopan integral, balcon inchis, dubla deschidere, cadastru, intabulare, accept credit, liber,
0729.839.287
; gcv1977@gmail.com
01 Oct 17:07
suprafata 60 mp
an constr. 1968
semidecomandat
etajul 3 din 4
51.500 €
B
MILITARI,  Apusului, Canalului 42, Pacii Residence, dezvoltator, 2 balcoane, 2 bai, demisol inalt, geamuri mari, luminos, centrala termica, canalizare separata, finisat, parcare, mij....
0732.272.113/ 0768.147.217
; pacii_residence@yahoo.ro
01 Oct 17:00
suprafata 90 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 7
48.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  sector 6, stradal Prelungirea Ghencea, complex nou 4 blocuri, caramida, clasa energetica A, finisaje complete, lift, parcare subterana, cel mai bun pret din zona, fara taxa...
0720.533.421
; novum@premiumimobiliare.ro ; www.novumresidence.ro
01 Oct 17:00
55.900 €
B
MILITARI  Gorjului, confort 1, bloc caramida, un grup sanitar, 2 balcoane, zona linistita. Metrou si piata 5 minute,
0725.556.907
01 Oct 16:54
suprafata 72 mp
semidecomandat
etajul 5 din 9
52.000 €
B
TITAN,  Auchan, bloc modern, balcon logie, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, usi interior, toate la alegere (incluse in pret), centrala, usa metalica, termopan, lift,...
0727.261.510
; apartamentepostasului@yahoo.com
01 Oct 16:52
suprafata 70 mp
an constr. 2013
etajul 4 din 5
60.900 €
B
VICTORIEI  Titulescu, 5 minute metrou, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, centrala termica, faianta, gresie, parchet, usa metalica, lift,
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro
01 Oct 16:45
suprafata 60 mp
an constr. 2014
etajul 3 din 4
95.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Drumetul, confort 1, circular, bloc tip Z, etaj 10/10, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica ac. acte in regula, se prefera cash. Agentie, comision 2%,
0761.050.235/ 0721.132.299
; claudyaimob@yahoo.ro
01 Oct 16:42
suprafata 63 mp
an constr. 1975
etajul 10 din 10
42.000 €
B
MILITARI  metrou Lujerului, 3 camere, confort I, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, cu imbunatatiri,
0730.556.919
01 Oct 16:39
suprafata 86 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 2 din 8
76.000 €
B
MILITARI,  Politehnica, 3 camere, confort I, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, partial imbunatatiri,
0730.556.919
01 Oct 16:38
suprafata 78 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 3 din 10
72.000 €
B
TITAN,  Metrou 1 Decembrie, multiple imbunatatiri, usi interioare noi, termopan, calorifere noi, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, contorizare separata gaze,
0743.060.803/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
01 Oct 16:38
suprafata 72 mp
an constr. 1987
semidecomandat
etajul 3 din 8
65.900 €
B
MILITARI  Gorjului, la 2 min. de metrou, confort I, 2 grupuri sanitare, renovat, instalatii noi, centrala termica,
0730.556.919
01 Oct 16:38
suprafata 72 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 5 din 8
67.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  militari |  particular |  drumul taberei |  dristor |  tineretului |  berceni |  crangasi |  taberei |  aviatiei |  unirii |  brancoveanu |  colentina |  iancului |  rahova |  tei |  vitan |  13 septembrie |  pantelimon |  dr taberei |  baneasa |  sebastian |  panduri |  1 mai |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 01 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD