Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 658 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
104.900 €

5 minute metrou, se preda complet finisat, funisaje premium centrala termica, izolatie exterior, instalatii Roca, piscina interioara, vecinatati...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, azi, 16:30
115.000 €

renovat, camere 17,17, si 22 mp, hol central de 9 mp, o baie si bucatarie, boxa, situat in bloc gen vila, cu instalatii sanitare schimbate,...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1956
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 14:29
127.000 €

Alba Iulia, apartament 3 camere in vila p+2 suprafata 90 mp constructie 2009 apartamentul se afla intr-o curte comuna cu 2 familii civilizate dar...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, azi, 12:41
57.000 €

confort 1, cu 2 grupuri sanitare fara imbunatiri, liber, cu termopan, bloc reabilitat, fara risc seismic,

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:39
64.000 €

3 CAMERE CONFORT 1, FARA IMBUNATATIRI 2 GRUPURI SANITARE STRADAL BLOC REABILITAT,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:34
 

direct dezvoltator, garsoniere si apartamente cu 2, 3 si 4 camere, decomandate, constructie p+9e. Cel mai nou proiect imobiliar din zona Parcului...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, azi, 12:13
32.000 €

ap. 3 cam., cf. 2, g, f, p, t, um, foarte curat,

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 12:10
23.500 €

ap. 3 cam., cf. 2, liber,

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:09
69.444 €

bloc cu fatada ventilata Stacbond, izolat cu vata bazaltica Rockwool, balcoane inchise, tamplarie aluminiu Cortizo, baie cu geam exterior, finisaje...

 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 11:37
155.000 €

suprafata 72 mp, 2 grupuri sanitare,

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 11:33
125.000 €

3 cam., scara impecabila, parchet masiv, termopan, negociabil;

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 11:07
75.000 €

3 camere, Delfinului, Mega Mall, bloc stradal, 2 gr. sanitare, mobilat, termopan, gresie, faianta, parchet, vedere stradala,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 10:56
75.500 €

stradal, apartamente noi 3 si 4 camere, 2 gr. sanitare, etaje intermediare, finisate la cheie, vedere est sau vest, centrala termica, aer...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 10:41
89.000 €

mobilat si utilat,spatios, reabilitat, scoala, gradinita, parc, zona linistita,se accepta credit. Vecinatati: Nicolae Grigorescu,Liviu Rebreanu...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 10:33
79.900 €

3 cam., geam baie, 2 balcoane, parchet, termopane, calorifere schimbate, negociabil,

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 10:27
 

geam baie, loc parcare, instalatii schimbate, schimbate, calorifere noi, termopane, pret negociabil,

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 10:26
120.000 €

la 7 min metrou Mihai Bravu, 2 bai, contorizat individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, parcare subterana inclusa in pret, lift hidraulic,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 

3 cam., et. 4, renovat complet, se vinde cu mobilierul de bucatarie, camere spatiose, negociabil,

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 10:26
65.700 €

bloc nou, 75.15 mp, 2 gr. sanitare, 2 ap.de aer conditionat, incalzire in pardoseala, finisat la cheie, TVA inclus. Ideal investitie

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 11
Bucuresti, azi, 10:26
98.000 €

3 cam., acces metrou Piata Muncii, 2 bai, renovat partial cu gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii sanitare schimbate, negociabil,

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1996
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 10:26
115.000 €

acces 5 minute metrou, 3 camere, suprafata generoasa, termopane, gresie, faianta si parchet,

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 10:25
75.000 €

Pacii, situat la 2 minute de statia de metrou Pacii, imobil nou, apartament cu 3 camere, 2 grupuri sanitare, se preda complet finisat la cheie,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
Bucuresti, azi, 10:11
 

3 camere, acces metrou, centrala termica, calorifere schimbate, boxa, loc parcare, acces mijloace de transport in comun, pret negociabil;

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 10:07
53.500 €

Langa Cartierul Latin, bloc P+3,direct dezvoltator, constructie caramida,compartimentari caramida ,finisaj la alegere, 3 camere de la 53.500 E (tva...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 09:49
67.000 €

apartament 3 camere decomandat la etajul 1 cu 2 bai 2 balcoane, centrala proprie, loc parcare bucatarie amenajata placut, aer conditionat, usa...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, azi, 08:33
34.900 €

particular vand ap. stradal, este liber si renovat complet. semidecomandat. bloc civilizat colaborez cu agentiile. Dar fara site -uri de promare.

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 07:13
63.000 €

langa padurea Rosu, usa intrare mega. Tamplarie salamander 5 camere cu geam tripan. Centrala in condensare. Bucatarie inchisa. Finisaje la alegere.

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Chiajna, ieri, 23:15
64.000 €

proprietar, rate la dezvoltator, imobil s+p+3e, Prima Casa, la cheie, finisaje la alegere, g, f, p, toate utilitatile, www.residencefundeni.ro

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:10
60.000 €

cf. 1, liber, ferestre PVC, um, parchet, balcon inchis, bloc reabilitat, urgent,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 20:52
120.000 €

renovat recent, 2 gr. sanitare, parcare, centrala, aer conditionat, usor disc., Costel,

 • Suprafata 90 mp
Bucuresti, ieri, 20:49
109.000 €

bloc reabilitat termic, termopane, 2 ac, 2 bai, instalatia termica si electrica schimbate integral, fara fire/tevi la vedere, scafe, parchet,...

 • An constructie 1986
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 20:46
58.000 €

cf. 1, liber, bloc reabiitat, ferestre PVC, um, spatios, vedere mixta,

 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 20:35
50.000 €

cf. 1, mtermopan, cadastru, urgent, disc.,

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 20:34
59.000 €

cf. 1, de.c, 1/8, 3/8, 5/8, imb., libere, st 77 mp, disc.,

Bucuresti, ieri, 20:31
69.000 €

bloc nou, P+5, proiect demarat, termen de finalizare Iunie 2017. Se preda finisat la cheie, g, f, p, t, um, isn, ien, usi interior lemn, centrala...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 19:02
67.000 €

bloc nou, P+5, proiect demarat, termen de finalizare Iunie 2017. Se preda finisat la cheie, g, f, p, t, um, isn, ien, usi interior lemn, centrala...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj din 5
Bucuresti, ieri, 19:00
52.000 €

etaj 9/10, cu imbunatatiri, centrala proprie, aer conditionat, bloc reabilitat, exista si ceva mobilier care este inclus in pret,

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 18:46
155.000 €

apt. in vila, str. Mircea Zorileanu (Casin), 115 mp, finisaje lux, bucatarie mobilata, ofer max. 3% agentilor, pret

Bucuresti, ieri, 18:38
68.500 €

confort 1, mobila noua, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, izolat termic, complex superb, usa metalica,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:46
74.900 €

2 gr. sanitare, usile schimbate, partial mobilat, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, spatios, loc parcare. Reabilitat, acte. Vec.: Camil...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 17:34
74.900 €

2 minute metrou, renovat, aer conditionat, baie cu geam, scara curata, liber, acte. Vecinatati: Mihai Bravu, Mosilor, Stefan Cel Mare. OVA 90618,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 17:32
114.900 €

bloc monolit, liber, vedere mixta, acte la zi. Mijloace de transport: metrou Piata Muncii, Ratb 40, 56. Vecinatati: Decebal, P-ta Alba Iulia. OVA...

 • Suprafata 99 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, ieri, 17:28
107.000 €

etaj 3/9, spatios, mobilat si utilat complet, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, aer conditionat. Vecinatati: Unirii, Timpuri Noi, Octavian...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, ieri, 17:25
59.781 €

parter cu balcon inalt, loc parcare gratuit, baie cu geam exterior, placa 20 cm, caramida 30 cm, fara grinzi, izolat vata bazaltica, finisaje la...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 16:52
51.500 €

Valea Calugareasca -Lovinescu cf 1 circular etaj 7/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica partial mobilat aer/cond izolat exterior2...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:38
53.000 €

centrala termica(gaz), 2 aparate aer conditionat, boxa la demisol (6 mp). Apartamentul nu are geamuri termopan si nu necesita investitia pentru ca...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:33
51.500 €

imbunatatiri: termopan complet, balcon inchis, gresie si faianta Spania, parchet, aer conditionat, interfon, peretii exteriori sunt izolati pe...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:18
44.000 €

cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, izolat termic, acte, acc credit.

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 15:51
63.000 €

5 min. metrou, Ratb, scoala, gradinita, piata. Pret negociabil,

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 15:50
50.500 €

cf. 1, um, parchet stejar, geam baie, balcon = 4 ml, termopan, acte, eliberabil,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 15:37