Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 928 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
54.000 €

Soseaua Giurgiului, Dr. Gazarului, strada Calinesti, confort 1, curat, termopane, usa metalica, 2 grupuri sanitare, zona civilizata,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 23:42
71.900 €

Ion Campineanu, duplex, transformat in 2 camere (se poate recompartimenta), balcon, vedere Sala Palatului, etaj 3+4/10, bloc reabilitat, Calea...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1960
 • Etaj 3
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 19:01
55.000 €

particular, Valea Rosie, un minut tramvai 41, vis a vis Lidl, 5 minute Auchan / Billa, zona verde, linistita, 2 lifturi, loc parcare, baie geam...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 10
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 18:57
67.500 €

Aleea Mizil nr. 58, direct dezvoltator, Aleea Mizil nr. 58, bloc nou 2016, constructie caramida tencuita, finisaje la cheie la alegere, centrala...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 18:38
115.000 €

apartament cu 3 camere, in vila, Piata Rosetti, imbunatatiri, execlent pentru afaceri, vizavi de restaurantul Casa cu Tei. Pretul 160.000 euro este...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1900
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 1 etaje
Bucuresti, ieri, 18:37
58.000 €

Delfinului, bloc reabilitat, apt. liber, curat, renovat, centrala proprie Ariston, 2 gr sanit, usi interioare termopan, parchet, f, g, aer...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 18:21
53.000 €

Ciceu, ocazie, vecinatati: Obregia, Emil Racovita, Nitu Vasile, Covasna, 3 camere, partial renovat, negociabil, zona excelenta, bloc reabilitat,

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 18:15
63.500 €

5 minute metrou, 2 apartamente pe nivel, luminos, balcon mare, se vinde la cheie, finisaje la alegere. Bransare si contorizare individuala. Accept...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 18:09
77.000 €

Bazilescu, parc, piata, metrou, 3 camere, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, finisaje la alegere incluse in pret , accept credit,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 17:40
48.000 €

Romancierilor, termopan, terasa fara probleme,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1970
 • Circular
 • Etaj 10
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 17:37
85.000 €

-Timpuri Noi, retras in plan secund, ideal investitie, spatioas, luminos, 2 bai, geam la baie, aproape de scoala, gradinita, piata, metrou si parc,...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 17:27
85.000 €

Obor, cf. 1, 2 grupuri sanitare, toate imbunatatirile,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 17:13
72.500 €

Ti-ai dorit din todeauna o priveliste unica? Iti doresti sa locuiesti in imediata apropiere a celui mai romantic parc din Bucuresti? Suna acum si...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 10
 • Imobil 15 etaje
Bucuresti, ieri, 17:12
270.000 €

Move Real Estate va propune spre vanzare un apartament cu 3 camere, 155 mp (utili) in Complexul Rezidential Orhideea Gardens. Pretul este negociabil,

 • Suprafata 155 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 11 etaje
Bucuresti, ieri, 17:08
70.000 €

La pret de 3 camere, va oferim 4 camere, bloc monolit, astfel ca poate fi modificat dupa dorinta fiecaruia, 3 balcoane, termopan si usa metalica....

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 16:56
66.500 €

- Politehnica, cf. 1, etaj intermediar, 2 gr. sanitare (cu geam afara), gresie, faianta, termopane, cadastru + intabulare, Urgent !

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 16:54
65.000 €

Oltenitei, 3 camere, fara imbunatatiri, 2 bai, 2 balcoane, 7 min. de Piata Sudului, Mall Sun Plaza,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 16:50
59.500 €

- Billa, cf. 1 ,et. 3, g, f, p, t, ac, usa metalica, 2 gr sanitare, liber,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 16:46
107.000 €

Hyperion, stradal, renovat recent, lux, liber, disponibil imediat; scara impecabila. Mijloace de transport, metrou la 7-8 minute de mers pe jos,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 16:44
85.000 €

13 Septembrie, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, terasa, aer conditionat, ideal investitie, pozitie deosebita, adiacent Marriott,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 16:38
64.000 €

1Mai, apartament 3 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,boxa, parcare, bucatarie mobilata,

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 16:34
53.500 €

Alexandru Obregia, bloc 4 nivele, pozitie deosebita, balcon, fara imbunatatiri, adiacent Emil Racovita, ideal investitie,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 16:33
74.590 €

Pallady, apartament 3 camere, SU: 78.55 metri patrati, in ansamblul rezidential Class Residence Titan in zona Theodor direct de la dezvoltator....

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Constructie
Bucuresti, ieri, 16:32
105.000 €

retras in plan secund, ideal investitie, spatios, luminos, bloc reabilitat termic, parchet, gresie, faianta, termopane, usa metalica, pereti...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 16:27
74.925 €

Pallady, apartament 3 camere, SU: 85.15 metri patrati, in ansamblul rezidential Class Residence Titan in zona Theodor direct de la dezvoltator....

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 16:25
238.000 €

stradal, mobilat, utilat, garaj subteran, boxa fitto cafe, lux proprietar,

 • Suprafata 135 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 5 etaje
Bucuresti, ieri, 16:21
67.900 €

Mega Mall, confort 1, 2 balcoane, gresie, faianta, mocheta, termopan, usa metalica, aer conditionat, vedere mixta, stradal, bloc reabilitat,

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 16:13
71.900 €

Ritmului, confort 1, 2 grupuri sanitare, an constructie 1982, 78 metri patrati, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 16:10
64.000 €

Metrou 3 cam., bloc reabilitat termic stradal, balcon

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 7 etaje
Bucuresti, ieri, 15:52
56.900 €

Caminului, Parc, ap 3 cam, et 4, dec, fara imb, balcon inchis in termopan, vedere parc, Ratb, metrou 10 min, piata, geam baie,

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 15:48
70.000 €

Biserica Bazilescu, 3 cam, demisol, 55 mp curte exterioara, mobilat, foarte luminat si foarte bine izolat,

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2012
Bucuresti, ieri, 15:44
42.500 €

Piata Progresu, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, curat, scara civilizata, liber, toate actele. Broker...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 9
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 15:39
79.500 €

Plevnei-Kogalniceanu, proprietar, intr. strada vedere mixta, 1 gr. sanitar, centrala de bloc, modernizat in totalitate, luminos, cochet, se vinde...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 6 etaje
Bucuresti, ieri, 15:39
53.500 €

strada Gradistea intre Huedin si Soseaua Giurgiului zona foarte civilizata, bloc de 4 nivele, apartamentul se afla la etajul 1 si este complet...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 15:36
79.000 €

vizavi de parc, decomandat, 70mp, 2 bai ventilate direct, AC, balcon inchis, izolat si incalzit, camere izolate termic la interior, tamplarie PVC...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 15:26
60.000 €

Spital Chisinau, 3 cam., 2 wc, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metal, bloc reabilitat, cadastru + intabulare,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 15:18
55.000 €

Calea Victoriei, 3 cam., etaj 4, living 18 mp, logie 5 mp, panorama frumoasa, renovat, Ateneul Roman, Parcul Cismigiu, metrou Universitate, risc...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 15:18
139.000 €

complex Metropolis, decomandat, 127 mp, etaj 5/13, 2 bai, 2 terase, finisaje de lux, AC, CT proprie, 1 loc de parcare subteran, se vinde cu...

 • Suprafata 127 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 13 etaje
Bucuresti, ieri, 15:12
 

metrou, 3 cam., spatios, amenajat, etaj intermediar;

 • An constructie 1989
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 15:10
 

- adiacent 3 camere, acces metrou, centrala termica, calorifere schimbate, boxa, loc parcare, acces mijloace de transport in comun, pret negociabil;

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 15:09
 

3 cam., termoizolat 2016, etaj intermediar, 2 lifturi, metrou, amenajat, luminos, geam baie, 2 gr. sanitare, 2 balcoane;

 • An constructie 1984
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 15:08
89.000 €

bloc recent, spatios, curte interioara, la cheie, pozitie buna, raport bun,

 • Suprafata 110 mp
Bucuresti, ieri, 15:07
68.000 €

piata Delfinului, 3 camere, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 grupuri sanitare, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 15:00
 

3 cam., et. 2, spatios, metrou, 2 gr. sanitare, geam baie, 2 balcoane mari;

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 14:59
175.000 €

Romana, strada retrasa linistita, apartament impecabil, constructie BogArt, 2 balcoane, boxa 10 metri patrati, bucatarie mobilata, liber, lift,...

 • Suprafata 108 mp
 • An constructie 2000
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 14:57
78.000 €

Brancoveanu, 3 camere, renovat complet, 2 bai, logie 4 mp, spatii depozitare, luminos, panorama frumoasa,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 14:54
124.000 €

ap. 3 camere, bloc reabilitat, living 32 mp, 2 bai, renovat complet, logie, balcon, luminos, panorama frumoasa, 5 min. Herastrau, Piata 1 Mai, boxa,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 14:54
59.584 €

Auchan - Militari, ap. 3 camere, parter cu balcon inalt, loc parcare gratuit, baie cu geam exterior, placa 20 cm, caramida 30 cm, fara grinzi,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Constructie
Bucuresti, ieri, 14:43
71.000 €

3 camere, centrala, bucatarie utilata, mobilat, loc de parcare. Zona 23 August/ Steaua Rosie, 200 m de Mega Image. Acces auto 20 minute pana in...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2011
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 14:41
57.000 €

stradal pe soseaua Mihai Bravu, apropiere metrou, scara curata, bloc reabilitat termic, intrare fata, vedere spate, gresie, faianta, t, etaj...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 14:34