IMOBILIARE VANZARI apartamente 3 camere (1024 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Aparatori, Berceni ansamblu rezidential nou, interior cu amenajari si finisaje de calitate la alegerea cumparatorului, reducere 5% la plata cash, accept credit Prima Casa!
0737.811.000/ 0737.811.000
24 Oct 19:48
suprafata 74 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3
47.000 €
B
MIBAI BRAVU  vis-a-vis Sp. Victor Babes, stradal,
031.806.20.37/ 0733.835.836
24 Oct 18:11
suprafata 75 mp
decomandat
etajul 8 din 10
62.000 €
B
KISELEFF  -Docentilor, Clucerului, zona ultracentrala exclusivista, apartament lux, in imobil bloc personalizat compus din D+ P+ 6E,
0735.523.505/ 0744.523.505
; munteniagrup2005@yahoo.com
24 Oct 18:07
suprafata 115 mp
an constr. 2005
decomandat
etajul 1 din 6
179.000 €
B
UNIRII,  Sitraco, vedere Dambovita, pozitie exelenta, investitie ideala,
0722.511.041/ 0744.331.527
24 Oct 18:06
etajul 3 din 8
144.000 €
B
13 SEPTEMBRIE,  Marriott, locatie prestigiu langa Parlament, nou pe piata, constructie eleganta, solida. Apartament luxos, luminos, optim impartit intre zona de zi/noapte, ferestre inalte,...
0748.113.155
24 Oct 18:05
suprafata 110 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
120.000 €
135.000 €
B
BANU MANTA,  Residence, lift, finisaje superioare,
0722.511.041/ 0744.331.527
24 Oct 18:04
suprafata 80 mp
an constr. 2013
etajul 2 din 4
125.000 €
B
CAROL PARCUL  adiacent, parter inalt (P+1), 2 bai, imbunatatiri, centrala,
031.806.20.37/ 0733.835.836
24 Oct 17:57
suprafata 90 mp
68.000 €
B
GIURGIULUI SOSEAUA,  Banc Post confort1, termopan, balcon inchis,
031.806.20.37/ 0745.156.644
24 Oct 17:48
decomandat
etajul 6 din 10
44.000 €
B
MILITARI  Cocosu Rosu, D+P+ 6E+M, bloc nou finalizat, c+i, 2 grupuri, 3 balcone, lift, finisat la cheie, loc parcare, compartimentare caramida, accept credit, proprietar,
0762.977.484
24 Oct 17:19
suprafata 90 mp
an constr. 2014
decomandat
48.000 €
B
BERCENI,  Aliorului, Piata Sudului-Alexandru Obregia, zona verde, renovat, centrala termica, aer conditionat, alarma, usi aluminium, parchet, gresie, faianta, balcon 10 metri patrati, usa...
0722.241.794
; bogdan.ilioiu@gmail.com
24 Oct 17:03
suprafata 78 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter din 9
48.500 €
B
COLENTINA,  5 minute Kaufland, metrou Obor, bloc reabilitat, exista balcon geam la baie, accept credit, aproape Ferdinand, Mihai Bravu, Mosilor, Stefan cel Mare, Floreasca, Lacul Tei parc...
0724.913.158/ 0744.163.253
24 Oct 16:49
suprafata 70 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 5 din 10
52.000 €
B
DECEBAL,  P-ta Alba Iulia, stradal, vedere mixta, 3 balcoane, termopan, usa metalica, aer conditionat, paza,
0744.673.838
; dan.stancu@gmail.com
24 Oct 16:48
suprafata 82 mp
an constr. 1996
decomandat
etajul 9 din 9
129.000 €
B
BERCENI,  10 min. metrou, situat pe Drumul Fermei intre Soseaua Berceni si Oltenitei, apartament 3 camere, etaj 3. Apartamentul se vinde la cheie, finisaje la alegere. Direct dezvoltator,...
0725.985.771
24 Oct 16:46
suprafata 80 mp
an constr. 2014
decomandat
52.000 €
B
TINERETULUI,  Vacaresti, la 1 minut distanta de parc, 2 grupuri sanitare, geam la baie, vedere mixta. Exclusivitate. Vecinatati: Sun Plazza, Palatul Copiilor,
0746.202.605/ 021.330.44.58
; radu_marius43@yahoo.com ; www.abbunited.ro
24 Oct 16:46
suprafata 68 mp
an constr. 1986
decomandat
etajul 3 din 10
70.400 €
B
TIMPURI NOI,  aproape de metrou, constructie noua, direct dezvoltator, comision 0%. Se accepta credit. Pentru rezervare se plateste 3.000 €. La 3 minute de mers cu masina de Piata Unirii,
0725.985.771
24 Oct 16:41
suprafata 78 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
91.900 €
B
MIHAI BRAVU,  1 min. metrou, finisat la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie de apartament, contorizat individual. Direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.771
24 Oct 16:39
suprafata 84 mp
an constr. 2014
decomandat
95.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Ialomitei - Timisoara, 2/10, bloc 1978, decoamndat, 70 m, confort 1, 2 bai, 2 balcoane, fara imbunatatiri, accepta si credit, ocazie,
0769.088.535/ 0723.173.783
24 Oct 16:39
suprafata 70 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 2 din 10
47.500 €
B
AZUGA, terase in suprafata de 15 metri patrati, 2 bai utilate, o bucatarie inchisa, 2 dormitoare, loc de parcare inclus, finisaje deosebite (cu posibilitate personalizarii lor). Toate...
0727.382.508/ 0727.382.689
; office@matcontp.ro
24 Oct 16:37
suprafata 103 mp
95.000 €
PH
Piata ALBA IULIA,  bd Burebista, negociabil in functie de cerere, proaspat zugravit, 2 bai, videointerfon, 2 balcoane, mobilat modern, aer conditionat, vanzare mobilat, ideal investitie,
0740.280.501
; valentinbosoi@gmail.com
24 Oct 16:26
suprafata 82 mp
an constr. 1992
decomandat
etajul 3 din 8
129.000 €
B
BRANCOVEANU,  Oraselul Copiilor, 2 minute pana la metrou, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, vedere catre parc, priveliste deosebita,
0723.306.006/ 0768.394.944
; diamon.imobiliare@gmail.com
24 Oct 16:24
suprafata 74 mp
an constr. 1986
semidecomandat
etajul 10 din 10
62.500 €
B
VITAN,  Auchan, bloc reabilitat, confort 1, 2 grupuri sanitare, toate imbunatatirile, cadastru, 10 minute metrou Dristor, accces usor Mihai Bravu, Unirii, centru,
0742.209.990/ 021.322.92.95
24 Oct 16:24
suprafata 68 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 5 din 10
64.900 €
65.000 €
B
BRANCOVEANU,  5 minute metrou, imobil nou, termen de finalizare februarie, finisaje la alegere, posibilitate compartimentare apartament, incalzire pardoseala, direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.772
24 Oct 16:15
suprafata 62 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
65.000 €
B
BERCENI,  10 min. metrou, situat pe Drumul Fermei intre Soseaua Berceni si Oltenitei, apartament 3 camere, etaj 3. Apartamentul se vinde la cheie, finisaje la alegere. Direct dezvoltator,...
0725.985.772
24 Oct 16:14
suprafata 80 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
53.000 €
B
BERCENI,  Obregia 10 min., metrou, 2 grupuri sanitare, finisat la cheie, finisaje la alegere, direct dezvoltator, comision 0%, termen finalizare martie 2015, rog seriozitate,
0725.985.772
24 Oct 16:11
suprafata 70 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 6
54.000 €
B
SALAJ  Complex, ap. 3 camere, confort 1, 2 grupuri sanitare, multiple imbunatatiri, bucatarie utilata, pret negociabil, cadastru, intabulare;
0766.491.921/ 0722.450.098
; office@casarurora.ro ; www.casarurora.ro
24 Oct 16:11
suprafata 78 mp
an constr. 1987
decomandat
etajul 7 din 10

B
DRUMUL TABEREI,  Billa, Auchan, 4 camere, etaj 4, confort 1, bloc reabilitat, centrala proprie, termopan, acte facute,
0723.173.783/ 0769.088.535
24 Oct 16:10
decomandat
57.800 €
B
DRUMUL TABEREI,  Bucla, Tg. Neamt, parter inalt pe garaj, bloc reabilitat, termopan, usa metalica,
0723.173.783/ 0723.510.200
24 Oct 16:09
parter din 4
52.900 €
B
MIHAI BRAVU,  1 min. metrou, finisat la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie de apartament, contorizat individual. Direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.772
24 Oct 16:09
suprafata 84 mp
an constr. 2014
decomandat
95.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Raul Doamnei, parter inalt pe garaj/4, confort 1, toate imbunatatirile, boxa la subsol, 3 aer conditionat, accepta credit,
0723.173.783/ 0769.088.535
24 Oct 16:09
decomandat
54.000 €
B
NERVA TRAIAN,  central, metrou Timpuri Noi, dezvoltator, predare aprilie 2015, cadre beton si caramida 100%, izolat termic, centrala termica proprie, 2 grupuri sanitare, finisaje superioare,...
0720.533.421
; novum@premiumimobiliare.ro ; www.novumresidence.ro
24 Oct 16:08
89.900 €
B
NERVA TRAIAN,  central, metrou Timpuri Noi, dezvoltator, predare aprilie 2015, cadre beton si caramida 100%, izolat termic, centrala termica proprie, 2 grupuri sanitare, finisaje superioare,...
0725.985.772
24 Oct 16:08
89.900 €
B
BERCENI,  Huedin intersectie cu Straja, vis-a-vis de Lukoil, bloc anvelopat, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interior schimbate, instalatie sanitara si...
0723.306.006/ 0768.394.944
; diamon.imobiliare@gmail.com
24 Oct 16:06
suprafata 50 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 2 din 5
40.500 €
B
DRUMUL TABEREI,  Bucla, confort 1, imbunatatiri, acte facute, balcon, geam baie, bucatarie mobilata, urgent,
0723.173.783/ 0769.088.535
24 Oct 16:06
etajul 2 din 10
48.000 €
B
TIMPURI NOI, apartamente cu 2 camere (de la 65.900 €) si 3 camere, central la 5 min. de metroul Timpuri Noi. Bloc nou, construit din cadre de beton cu caramida. Direct dezvoltator....
0725.985.772
24 Oct 16:06
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 5
65.900 €
B
MIHAI BRAVU,  1 min. metrou, finisat la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie de apartament, contorizat individual. Direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.772
24 Oct 16:04
suprafata 84 mp
an constr. 2014
decomandat
95.000 €
B
DRUMUL TABEREI,  Argesului, gresie, faianta, termopan, parcare ADP, boxa, balcon, bucatarie 10 m, urgent,
0723.173.783/ 0769.088.538
24 Oct 16:04
an constr. 1978
parter din 4
49.500 €
B
DRUMUL TABEREI,  Timisoara, Plaza,5/10, confort 1, 70m, 2 balcoane, fara imbunatatiri, liber, acte facute, accept credit,
0723.173.783/ 0769.088.535
24 Oct 16:03
suprafata 70 mp
semidecomandat
etajul 5 din 10
46.800 €
47.000 €
B
SUDULUI PIATA,  Obregia, confort 1, renovat in 2012, instalatii noi (electrice, sanitare) calorifere noi, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi interior schimbate. La 5...
0731.383.000/ 0769.629.980
; diamon.imobiliare@gmail.com
24 Oct 15:55
suprafata 72 mp
an constr. 1975
semidecomandat
53.000 €
55.000 €
B
BABA NOVAC, proprietar, apartament 3 camere, lux,
0724.283.869
24 Oct 15:50
suprafata 60 mp
semidecomandat
etajul 3 din 4
54.000 €
B
COSTIN GEORGIAN, particular, apartament 3 camere, etaj 2, renovat, imbunatatiri, zona linistita, exclus agentii, negociabil,
0767.991.684
24 Oct 15:43
suprafata 75 mp
an constr. 1979
decomandat
67.000 €
B
INTRAREA CHEFALULUI,  Fabrica de Glucoza, propunem 3 camere, 2 bai, terasa, balcone, box auto,
0749.604.235
; f.ciuca@tecnocasa.com.ro ; www.tecnocasa.com.ro
24 Oct 15:24
suprafata 165 mp
an constr. 2008
etajul 1 din 5
159.000 €
B
ROMANA PIATA,  langa ambasada Angliei, propunem apartament 3 camere, bucatarie, 2 bai, camara, terasa, balcon, luminos, renovat, centrala proprie. Situat cu vedere la parc, boxa la subsol,
0749.604.235
; f.ciuca@tecnocasa.com.ro ; www.tecnocasa.com.ro
24 Oct 15:23
suprafata 85 mp
decomandat
etajul 5 din 6
72.000 €
B
PIPERA,  Matei Basarab, in rezidential nou, bloc, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, incalzire pardoseala, 2xac, bucatarie mobilata utilata complet, 2xtv, piscina, parcare...
0722.221.900/ 0736.700.700
; anamaria.grigorcea@diamond-residence.ro ; www.diamond-residence.ro
24 Oct 15:15
suprafata 108 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 5 din 7
89.900 €
IF
MILITARI,  Veteranilor, cf 1, ap bine intretinut, termopan, ap are doua grupuri sanitare, instalatie electrica si sanitara schimbata total, discutabil,
0726.881.809/ 0769.820.515
; iulian78zburlea@yahoo.com
24 Oct 15:13
suprafata 75 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 4 din 4
60.000 €
B
PANTELIMON, Prima Casa, proprietar, garsoniera, 40 mp: 26.000 €, apartament 2 camere, 70 mp: 48.000 €, apartament 3 cam: 68.000 €, semifinisat, sau la cheie, cu gresie,...
0769.401.695
; niculaedanut2012@gmail.com ; www.residencefundeni.ro
24 Oct 15:12
68.000 €
B
DRUMUL TABEREI confort 1, curat, acte ok, accept credit,
0722.370.702/ 0722.459.956
; smercinschiconstantin@yahoo.com
24 Oct 15:11
suprafata 71 mp
decomandat
etajul 2 din 10
49.500 €
B
DOROBANTI,  Liceul Caragiale, confort 1, vedere mixta, curat, termopan, parchet, usa metalica, gresie, faianta, negociabil,
0722.370.702/ 0722.459.956
; smercinschiconstantin@yahoo.com
24 Oct 15:05
suprafata 78 mp
an constr. 1976
decomandat
etajul 8 din 10
87.000 €
B
ALUNISULUI  Brancoveanu, apartament lux, 2 grupuri sanitare, predat cu finisaje si dotari de cea mai buna calitate, toate utilitatile, contorizat individual,
0722.221.688/ 0722.519.815
24 Oct 14:57
suprafata 86 mp
an constr. 2014
decomandat
103.000 €
B
BRANCOVEANU  Metrou, bloc nou, finalizat, apartament, finisaje si dotari complete, de lux, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, toate utilitatile, accept credit,
0722.221.688/ 0722.519.815
24 Oct 14:53
suprafata 80 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 3
95.100 €
B
1 MAI  metrou -Calea Grivitei, 3 camere, renovat, usi interior noi, parchet, gresie, bloc reabilitat- fara risc seismic,
0731.300.030
; cornelia2530@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
24 Oct 14:52
suprafata 62 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 4 din 7
49.500 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 titan |  militari |  particular |  drumul taberei |  dristor |  tineretului |  berceni |  crangasi |  taberei |  aviatiei |  unirii |  brancoveanu |  colentina |  iancului |  rahova |  tei |  vitan |  13 septembrie |  pantelimon |  dr taberei |  baneasa |  sebastian |  panduri |  1 mai |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 24 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD