Judet: BUCURESTI
103.000 €

Vanzare apartament 3 camere Nerva Traian pretabil office/ locuinta, 2 grupuri sanitare, vedere mixta. Vec: Timpuri Noi, Mircea Voda, Octavian Goga,...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 00:55
49.997 €

OCAZIE !, metrou, piata, bloc 1976 civilizat/ reabilitat, terasa izolata (hidro si termo), centrala, g, f, p, t, u.m., a.c, liber, acc. credit,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 00:40
57 €

Metrou Grigorescu, piata, bloc 1976 civilizat, reabilitat, P/10, total renovat, g, f, t, parchet, stejar, u.m., instalatie electrica si sanitara...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 00:35
22.000 €

particular cf.2, izolat termic, bloc curat, ocazie urgent. 50 m Fizicienilor, str.Lacramioarei in spatele liceului.500 m Auchan. Autobuze 102,...

 • Suprafata 23 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 5 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 00:31
45.000 €

Doamna Ghica 2 camere cu loc de parcare platit la primarie (un aspect foarte important pentru cei care au masina), 38,56 mp, etaj 4/4, Doamna...

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 23:34
69.500 €

Chisinau, direct proprietar, 2 bai, complet utilat si mobilat, renovat recent. Scoala si gradinita la scara blocului. Metrou Costin Georgian la 1...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 23:29
58.500 €

Basarabia- Stadionul National bloc anvelopat 2016, etaj 4, confort 1, decomandat, 52 mp, apartament renovat spatios , finisaje moderne, AC,G + F+...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 23:16
179.000 €

Ghe Titeica-Tei, vila P+1,teren=200mp, 3 camere ,2 bai,garaj,beci,libera,gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica ,toate utilitatile...

 • Suprafata utila 120 mp
 • Teren 200 mp
 • An 2000
 • 3 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, ieri, 23:03
39.700 €

Iuliu Maniu, 2 minute metrou, cf. 1, bloc nou p+6 finalizare martie 2017, bucatarie inchisa, balcon, bloc beton si caramida, monitorizare video,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 6 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:56
53.700 €

Iuliu Maniu, metrou, dezvoltator, cf. 1, bloc nou, p+6, finalizare martie 2017, bucatarie inchisa, balcon, bloc beton si caramida, monitorizare...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 6 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:55
61.700 €

Iuliu Maniu metrou, apartament 2 camere dezvoltator, cf. 1, bloc nou p+6 finalizare martie 2017 bucatarie inchisa balcon bloc beton si caramida...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 6 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:54
169.900 €

Raditei vila p+1+m, singur curte, intabulare, libera,

Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, ieri, 22:45
54.500 €

Argesului centrala termica, f. imb., boxa, liber,

 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:45
52.900 €

stradal, parchet, termopan, balcon mare, intabulare

 • Etaj 8
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:44
149.000 €

parcare subsol, liber, intabulare,

 • An constructie 2013
 • Etaj 4
 • Imobil 5 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:43
64.900 €

faza unu, curte proprietate, centrala, parchet, termopan, parcare,

 • An constructie 2008
 • Etaj parter
 • Imobil 2 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:42
81.900 €

Popisteanu bloc special, parchet, termopan, liber,

 • Suprafata 81 mp
 • Etaj 8
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:41
57.000 €

Bucla, Tg. Neamt bloc TD, parchet, liber,

 • Etaj 3
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:41
56.400 €

cf. 1, circular, liber, intabulare, fara imb.,

 • Etaj 1
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:40
42.900 €

stradal, cf. 1, TS, liber, intabulare, balcon,

 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:39
51.900 €

Parc liber, in renovare,

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:39
29.000 €

Prelungirea Ghencea bucatarie mob., centrala

 • An constructie 2011
 • Etaj 2
 • Imobil 3 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:38
35.000 €

Chilia Veche bloc mixt, parchet, termopan,

 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:37
41.500 €

P. Ispirescu cf. 1, g, f, p, t, um, ac, isn, ien, ct, bloc reabilitat, loc parcare ADP, exclus intermediari, accept credit,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:36
33.500 €

Parc - Sebastian cf. 1, g, f, p, t, um, ac, isn, ien, bl. reabilitat, loc parcare ADP, exclus intermediari, accept credit,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:35
57.000 €

Barca cf. 1, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare,

 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:34
66.000 €

BRD Sebastian cf. 1, renovat complet, 2 balcoane, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:33
44.000 €

Dunavat cf. 1, curat, cadastru, intabulare

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:32
46.000 €

BRD Sebastian cf. 1, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:32
35.000 €

Petre Ispirescu cf. 1, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare,

 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:31
24.500 €

constr. noua, balcon, imb., centrala gaze, cash

 • Suprafata 35 mp
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:29
17.500 €

constr. noua, balcon mare, cash

 • Suprafata 35 mp
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:28
11.000 €

cf. 3, imb., centrala pe gaze, stradala, cash

 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:27
22.000 €

sector 5 balcon, imb., la cheie, centrala gaze, libera, mutare imediata, cash

 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:26
29.000 €

str. Sinei parter, balcon centrala pe gaze, constructie noua, loc de parcare inclus, liber,

 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:26
30.000 €

cf. 2, aer cond., gaze, eliberabil imediat, acte la zi, cash

 • Suprafata 48 mp
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:25
44.500 €

cf. 1, um, t, balcoane t, izolat termic, liber, acte,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1984
 • Etaj 8
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:22
33.000 €

cf. 1, acte,

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:21
58.000 €

-Vitan apartamentul este situat la mansarda,într-un imobil nou, avand un regim de inaltime de p +2E + M,în suprafata de 60 mpc , toate...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 3 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:20
 

100 mp, supr. teren 600 mp, 3 camere, hol, baie, bucatarie, anexe bucatarie vara, g, f, t, um, foisor, toate utilitatile, gard beton + fier forjat,...

Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, ieri, 22:16
48.000 €

-Vitan imobil nou, aflat în constructie,avand un regim de inalțtme de p+ 2e + m, 50 mpc , toate utilitățile, contorizare separată, apropiere...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 3 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:06
115.000 €

Arenele de tenis BNR, 3 cam., 2 gr. sanitare, renovat modern,

 • Suprafata 90 mp
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 22:06
12.800 €

oras, jud. Mehedinti ap. 2 cam., cf. 1, dec., 1/2, central pe str. Republicii vand sau schimb cu Bucuresti cf. 2 sau 3, super oferta

Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:04
55.000 €

ap. 2 cam., et. 3, stradal, imb., contorizat, loc de parcare, renovat, balcon inchis, neg.,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:04
58.000 €

Circa Financiara, ap. 2 cam., cf. 1,

 • Etaj 8
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:02
20.000 €

gars. et. 3, gresie, faianta, parchet, centrala, neg.,

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 2014
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 21:57
55.000 €

ap. in vila, singur curte, 50 mp,

Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 21:55
18.000 €

2 cam., baie, bucatarie,

Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, ieri, 21:54
 

Constant Imobiliare cumpara rapid garsoniere, ap., case, spatii si daca este nevoie aducem, actele la zi achitand: succesiuni cadastre, certificate...

Cumparari, schimburi
Bucuresti, ieri, 21:54
50.000 €

p+1, curte comuna, living, baie, bucatarie, 2 dormitoare,

Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, ieri, 21:54