362 vizite
NOTAR PUBLIC SECELEANU LIDIA
Descriere

Acte notariale

Contracte de vanzare - cumparare, de donatie, de schimb, de intretinere ; contracte de ipoteca, de gaj, de imprumut; contracte de partaj, de lotizare, de alipire Actele de proprietate asupra bunului imobil ce face obiectul tranzactiei (titlu de proprietate, contract de schimb, contract de vanzare ? cumparare, certificat de mostenitor, contract de donatie, contract de construire si imprumut etc.), toate in original si copie. Actele de identitate ale partilor, in original si copie. Certificat fiscal pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca este luat in evidenta Primariei cu imobilul ce face obiectul tranzactiei si ca nu are datorii (taxa salubritate, impozit pe cladire sau teren, amenzi auto, etc.);  Dezbateri succesorale (mosteniri) Anexa I (eliberata de Primaria ultimei localitati de domiciliu a defunctului, pe baza certificatului de deces in original) Certificatul de deces, in original si copie Certificatele de nastere (si casatorie, unde este cazul) ale succesorilor, in original si copie Actele de identitate ale succesorilor (Buletin; Carte sau Adeverinta de identitate), toate doar in original Actele de proprietate asupra bunurilor ramase de la defunct, original si copie (bunuri imobile, certificat de actionar, autoturism, loc de veci, bani la banci sau CEC, etc) Testament (daca este cazul), in copie si original; Testamente Actul de identitate al testatorului - persoana care lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport) Actul de identitate al legatarului - persoana in favoarea careia se lasa testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport) Actul de proprietate asupra bunurilor ce sunt lasate prin testament; Contracte de inchiriere sau comodat 1. Comodantul (cel care da lucru spre folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte: Actul de identitate ( cartea, buletinul sau adeverinta de identitate) Cartea de identitate a autovehiculului sau Certificatul de inmatriculare al acestuia Actul de proprietate prin care a dobandit autovehiculul (factura, contractul de vanzare ? cumparare etc.) 2. Comodatarul (cel care preia lucrul in folosinta) trebuie sa prezinte urmatoarele acte: Actul de identitate ( cartea, buletinul sau adeverinta de identitate) Actele de functionare a persoanei juridice (certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, certificatul unic de inregistrare sau codul fiscal sau dupa caz autorizatia de functionare) Imputernicire sau delegatie din care sa reiese ca persoana care se prezinta in fata notarului public pentru incheierea actului, este reprezentantul persoanei juridice si este indreptatita sa faca acest lucru; Legalizari de copii ale unor inscrisuri Exemplarul original si doua fotocopii ale actului pentru care se solicita copia legalizata. Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport); Legalizari de semnatura Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul) Actul pe care solicitati legalizarea semnaturii, care trebuie sa fie NESEMNAT, in cate exemplare doriti, plus unul care ramane in arhiva biroului notarial; Declaratii autentice, procuri speciale si generale Actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport) Alte acte necesare, dupa specificul solicitarii Dvs; Darea de data certa unor inscrisuri Actul de identitate al solicitantului (buletinul de identitate, cartea de identitate, pasaportul). Actul original NESEMNAT in cate exemplare il solicitati, plus uul pentru arhiva biroului notarial; - Legalizarea semnaturii unui traducator Actul de identitate al solicitantului (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport). Documentul tradus in cate exemplare il solicitati, plus unul care ramane in arhiva biroului notarial.

 

Certificare fapte in cazurile prevazute de lege

Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal: -faptul ca o persoana se afla in viata; -faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc; -faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea; -faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia. -Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor, societatilor comerciale.

 

Declaratii notariale

declaratii privind statutul civil al persoanei (adoptie, casatorie, cetatenie, recunoasterea paternitatii, de schimbare a numelui); declaratii de acceptare a succesiunii; declaratii de renuntare la succesiune; declaratii de notorietate; declaratii privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, si anume: - ajutor de somaj; - ajutor social; - obtinerea alocatiei de stat pentru copii; - acordarea burselor pentru elevi si studenti; - stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de razboi si a vaduvelor acestora; - valorificarea drepturilor persoanelor handicapate.

 

Procuri

- procuri generale; - procuri de conservare si/sau administrare; - procuri speciale privind instrainarea de bunuri mobiliare sau imobiliare, ipotecarea de bunuri imobile sau gajarea de bunuri mobile, succesorale, judiciare, de reprezentare la constituirea si modificarea societatilor comerciale sau agricole si pentru dizolvarea sau lichidarea acestora, de reprezentare generala la desfasurarea activitatii societatilor comerciale sau agricole, cu drept de a lua hotarari (drept de vot).

 

Servicii in domeniul comercial

- redactarea si autentificarea actelor constitutive sau de modificare a societatiilor comerciale (contracte, statute, acte aditionale); - consultanta de specialitate pentru investitorii straini.

 

Servicii in domeniul contractual

(actele translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri mobile sau imobile, inclusiv actele de schimb) - contracte de vanzare-cumparare; - contracte de schimb imobiliar; - contracte de donatie; - contracte de intretinere; - contracte de renta viagera; - acte de partaj de bunuri mobile sau imobile; - contracte de imprumut cu sau fara ipoteca; - contracte de inchiriere; - contracte de garantie imobiliara; - antecontracte sau promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare; - contracte de imprumut de folosinta (comodat) sau de inchiriere de bunuri; - contracte de imprumut sau donatie de bani.

 

Servicii in domeniul succesoral

- dezbateri succesoriale finalizate cu eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar; - redactarea si autentificarea partajelor(intelegerilor) intre parti; - redactarea si autentificarea declaratiilor de acceptare (renuntare) la succesiuni; - redactarea si autentificarea testamentelor

Anunturi (1)

Birou Notarial Nemesis servicii notariale complete
 

notar public Seceleanu Lidia - redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de...

  • Contracte
  • Declaratii
  • Legalizari
  • Procuri
  • Succesiuni
Prestari servicii - acte, avocati, contabili, notari
Bucuresti, ieri, 09:15