332 vizite
Arvicont
Descriere

Contabilitate de gestiune

Contabilitatea de gestiune este definita ca fiind procesul de identificare, colectare, analiza, prelucrare, interpretare si transmitere a informatiilor de toate naturile care stau la baza deciziilor manageriale, in vederea realizarii obiectivelor organizatiei.
In acest sens societatea noastra va ofera servicii profesionale enumerate mai jos: 
- Evidenta primara (prelucrare informatica a datelor);
- Inregistrarea cronologica a documentelor primare in articole contabile;
-  Intocmirea balantelor contabile conform legislatiei in vigoare;
- Reprezentarea la controalele efectuate de organele statului cu privire la evidenta financiar-contabila;
-Acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar-contabile.

Contabilitate financiara

Contabilitatea financiara are ca scop masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestionarea si controlul patrimoniului intreprinderii, cat si al rezultatului obtinut de entitate.
Contabilitatea financiara este bazata pe norme unitare obligatorii, ca cerinta impusa de instituriile statului si necesita control din partea organelor fiscale.
Serviciile noastre includ:
- Intocmirea si certificarea situatilor financiare conform reglementarilor statutare;
-Consolidarea situatiilor financiare pentru grupuri de societati(conform  normelor grupului si conform IFRS);
- Intocmirea de bilanturi consolidate la nivel de grup (conform  normelor grupului si conform IFRS);
- Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
- Reprezentarea la controalele efectuate de organele statului cu privire la evidenta financiar-contabila.

Consultanta fiscala

Fiscalitatea trece printr-un proces de continua schimbare. A intelege fiscalitatea inseamna sa cunosti schimbarile care s-au facut de-a lungul timpului, sa cunosti legislatia actuala precum si potentialele modificari viitoare. Suntem constienti ca pentru a-si pune in valoare intregul potential ca organizatie, clientii nostri au nevoie de servicii adaptate nevoilor lor, tocmai de aceea le oferim experienta si cunostintele noastre, intr-un mod proactiv si obiectiv.

 

Serviciile noastre includ:

-Servicii de consultanta privind impozitarea directa si indirecta;

-Consultanta privind impozitul pe venitul rezidentilor si nerezidentilor;

-Consultanta privind impozitul cu retinere la sursa;

-Identificarea taxelor aplicabile pentru afacerea dumneavoastra;

-Asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale;

- Identificarea oportunitatilor fiscale si implementarea acestora;

- Audit fiscal;

-Asistenta pe parcursul inspectiilor fiscale efectuate de catre autoritati;

- Asistenta pentru caile de atac impotriva deciziilor administrative.

Analiza financiar-contabila

Serviciile noastre de analiza financiara va ofera o imagine fidela a situatiei economice a companiei dmneavoastra. Solutiile oferite vor veni in sprijinul eficientizarii fluxului financiar si a imbunatatirii profitabilitatii.

Diversitatea activitatilor desfasurate de catre companii, atrage dupa sine necesitatea utilizarii mai multor indicatori economici printre care:

-Analiza ratelor de rentabilitate;

-Analiza structurii patrimoniale a companiei;

-Analiza lichiditatii si solvabilitatii;

-Analiza vitezei de rotatie a activelor;

-Analiza fluxurilor de trezorerie;

-Analiza pozitiei financiare a companiei;

-Analiza structurala a rezultatelor.

Trecand peste complexitatea acestor indicatori, sfaturile noastre va vor ajuta ca toate rezultatele indicatorilor sa va fie accesibile

Resurse umane

Tinind cont de conceptul de Resursa Umana, care reprezinta un concept foarte larg, concept ce contine foarte multe subdomenii de activitate, societatea noastra a venit in intampinarea clientilor sai prin acoperirea partilor cele mai vulnerabile axandu-se pe serviciile de administrare de personal si Calcul salarii(Payroll).

Serviciile noastre de administrare de personal includ: 

- Auditul dosarelor de personal.
-Gestionarea dosarelor de personal :
- Intocmire contracte de munca;
-Intocmire acte aditionale ;
- Intocmire decizii incetare;
-Elaborarea si intocmirea fiselor de post;
-Intocmirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale;
-Actualizarea periodica a dosarelor de personal, conform prevederilor legale: actualizarea informatiilor privind Casa de asigurari sociale de sanatate, persoane aflate in intretinere, persoane coasigurate, realizarea altor venituri etc.;
- Calculul corect, si eliberarea adeverintelor de vechime;
- Intocmire documentatie obtinere indemnizatie crestere si ingrijire copil;
- Intocmire documentatie concedieri individuale si concedieri colective;
-Intocmire,administrare si completarea registrului de evidenta al salariatilor(REVISAL);
-Gestionarea relatiilor cu ITM / Casa de Sanatate / Casa de Pensii;
-Generarea de rapoarte privind structura personalului: turnover angajati, functii, membri de familie etc.;
 Simulari globale ale costurilor salariale;
Actualizarea retroactiva si corecterea greselilor inregistrate in Registrul de evidenta a salariatilor.
Serviciile noastre de calcul salarii(payroll) includ: 
 
- Preluarea si analizarea procesului intern de salarizare.
-Prelucrare documentatie primita de la societate( pontaj, liste prime, certificate medicale,cereri de concediu odihna,fara plata, etc).
- Intocmirea listelor de avans.
-Intocmirea statelor de salarii.
- Intocmirea borderoului cu tichetele de masa care sunt distibuite salariatilor.
-Intocmirea fisierelor de incarcare plati bancare.
- Intocmirea adeverintelor pentru banci;
- Intocmirea adeverintelor de sanatate;
- Intocmirea adeverintelor de venit(tip fisa fiscala);
- Intocmirea si depunerea Declaratiei 112;
- Intocmirea si depunerea Declaratiei 205 privind veniturile anuale realizate de salariati;
- Intocmirea,si depunerea de adrese pentru recuperare sume Casa de Asigurari Sociale de Sanatate / Casa de Pensii;
- Urmarirea recuperarii sumelor de la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate;
-Intocmirea fluturasilor de salariali si transmiterea lor;
- Generarea rapoartelor salariale detaliate pe centre de cost, departamente, etc;
-Calculul si gestionarea datelor necesare platii taxelor si contributiilor catre autoritati.

Audit financiar

Societatea noasta efectueaza audit financiar in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania, audit ce consta în efectuarea unor verificari a situatiilor financiare, pe baza unor elemente probante solide ce permit o analiza riguroasa a sistemelor contabile si de control financiar intern. Astfel se poate stabili dac? acestea sunt adecvate spre a fi folosite în vederea intocmirii situatiilor financiare si pastrarii unei evidente contabile corecte, determinandu-se in acelasi timp masura in care exista riscuri semnificative ce ar putea afecta pentru viitor atat patrimoniul, capitalurile si rezultatul economic al companiei, cat si siguranta operarii afacerii in regim de continuitate.

Servicii juridice

Prin intermediul departamentului juridic va punem la dispozie  urmatoarele servicii:

-Intocmire si modificari acte la Registrul comertului;

- Cesiune parti sociale;

- Suspendarea temporara a activitatii;

-Revocare administrator;

-Inregistrare marci, licente si brevete;

- Intocmire documentatie si urmarire creante;

-Elaborare actiuni in instanta pe spete comerciale.

Rezultatul activitatii de audit financiar se materializeaza printr-un raport de audit financiar.

Evaluarea intreprinderii

Reprezinta un serviciu profesional, o activitate complexa realizata de o echipa de specialisti cu pregatire in domenii variate (economie, contabilitate, juridic, constructii, inginerie).? Activitatea de evaluare este condusa de un expert evaluator, membru ANEVAR, evaluator de intreprinderi.

In cadrul procesului de evaluare sunt realizate rapoarte de evaluare pentru intreprinderi, proprietati specializate, proprietati generatoare de venit, societati comerciale, hoteluri, restaurante, statii de benzina, cazinouri, teatre si cinematografe.? Evaluarea activelor necorporale de tipul licentelor, brevetelor de inventii, modelelor si desenelor industriale, marcilor, website-urilor, este parte componenta din procesul de evaluare a intreprinderii.

Rapoartele de evaluare de intreprinderi se adreseaza actionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului.


 

Anunturi (2)

Subrubrica: acte firma, avocati, contabili
Arvicont
 

societate de contabilitate, oferim servicii de contabilitate, de consultanta financiar-contabila, resurse umane, audit financiar....

  • Resurse umane
Prestari servicii - acte, avocati, contabili, notari
Bucuresti, ieri, 15:05
Arvicont
 

societate de contabilitate, oferim servicii de contabilitate, de consultanta financiar-contabila, resurse umane, audit financiar....

  • Audit
  • Consultanta fiscala
  • Evidenta contabila
  • Resurse umane
Prestari servicii - acte, avocati, contabili, notari
Bucuresti, ieri, 14:30