Text: 0728879798 0721221940
Basarabia National Arena in spatele Sp.Judetean Il
250 €

aleea codlea ocazie garsoniera cf 1 sporit decomandata 48 mp, bloc mixt, toate imbunatatirile, mobilata si utilata integral modern, libera vizite...

 • 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, azi, 12:25
Dristor 2 minute metrou
300 €

Situat stradal pe Camil Ressu la 2 min metrou, cf. I decomandat, mobilata si utilata complet, liber, vizite urgent, sunati acum merita.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 12:25
FUNDENI SOSEAUA
650 €

vis-a-vis Spitalul Fundeni, situata intr-un cartier rezidential de vile la maxim 1 minut de Sos. Fundeni, foarte aproape de mijloacele de transport...

 • 150 mp
 • Curte 3.000 mp
 • 3 cam
 • Mobilata
 • Utilata
Imobiliare inchirieri case, vile
Bucuresti, azi, 12:20
Vitan Auchan
300 €

2 camere la maxim 10 min. metrou Dristor sau Mihai Bravu vis a vis Auchan, cf. 1, toate imbunatatirile, liber, vizite urgent, sunati acum, merita,

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 12:20