Text: 0728777132
Berceni, piata Sudului, chiar pe Secuilor
42.000 €

cf 2, etajul 7, fara imbunatatiri, geam baie, liber, toate actele, negociabil

 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Piata Sudului ...9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 14:54
Trapezului
45.000 €

Theodor Pallady, chiar la metrou, pe Zemes, decomandat, cf 2 sporit, etajul 1, fara imbunatatiri, liber

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 1 Decembrie 1918 ...4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 11:03
Calea Giulesti, stadion
93.000 €

chiar pe Porumbacu, etajul 3, 2 lifturi, 2 gr. sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Crângași ...9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 09:14
Piata Alba Iulia, Decebal 10 minute metrou Muncii
1.350 €

parter + etaj, singur curte, ideal gradinita, 2 gr sanitare, 2 bucatarii, 4 camere, curte generoasa, centrala pe fiecare etaj, renovata, termen...

 • Suprafata utila 120 mp
 • Curte 200 mp
 • 4 camere
 • Nemobilata
 • Utilata partial
 • Piața Muncii ...14 min.
Imobiliare inchirieri case, vile
Bucuresti, ieri, 08:53
Vitan mall
520 €

Brailita intersectie Agata Barsescu, casa stradala, curte singur, 2 camere, bucatarie, baie, 1 camera la mansarda, loc depozitare in pod, sistem...

 • Suprafata utila 60 mp
 • Curte 20 mp
 • 3 camere
 • Mobilata partial
 • Utilata partial
 • Mihai Bravu ...13 min.
Imobiliare inchirieri case, vile
Bucuresti, ieri, 08:53
Dorobanti, la Televiziunea Romana, Grigore Mora
+ Schita
1.750 €

stradal, apartament deosebit situat la parterul unei vile cu un etaj, 280 mp, 2 grupuri sanitare, 2 garaje la subsol, centrala, parchet, liber,...

 • Suprafata 280 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Aviatorilor ...5 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 08:53
Unirii chiar la Tribunal, 5 minute metru
550 €

stradal, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, etajul 3 din 8, complet mobilat si utilat, aer conditionat, gresie, faianta, perchet, termopane, liber,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii ...9 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:53
Dristor, chiar la metrou
550 €

10 minute parc IOR, Mall ParkLake, Strada Emanuel Buteica, etajul 4 din 5, bloc 2018, complet mobilat si utilat modern, centrala, televizor LCD,...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dristor ...9 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:52
Muncii Piata
280 €

metrou, Calea Calarasilor, stradal, parter, vedere fata, ideal firma, gresie, faianta, parchet, termopane, renovata recent, libera, termen lung,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Piata Muncii ...1 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, ieri, 08:52
Theodor Pallady, Policolor, metrou Nicole Teclu
150 €

chiar langa complex Palladium Residence, deschidere la Drumul Gura Calitei si Drumul Gura Ariesului, 300 m lungime x 66 m latime, asfalt,...

 • Suprafata 20.000 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 66 ml
 • Nicolae Teclu ...17 min.
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, ieri, 08:52
Policolor, metrou Nicolae Teclu, Mari Vila
90 €

strada Drumul Gura Calitei, suprafata 500 mp intravilan, deschidere 25 ml, drum servitute, complex Palladium Residence, toate actele

 • Suprafata 512 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 20 ml
 • Nicolae Teclu ...14 min.
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, ieri, 08:52
Calea Calarasilor, Delea Veche
+ Schita
59.000 €

casa curte comuna, 2 camere, baie cu geam, bucatarie, gresie, faianta, termopane, reabilitata cu polistiren, centrala, pod pentru depozitare,...

 • Suprafata utila 41 mp
 • Teren 41 mp
 • An 1940
 • 2 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, ieri, 08:52
Salajan, chiar pe Jean Steriadi
76.000 €

10 minute metrou, cf, 1, decomandat, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, bucatarie mare, toate actele, loc...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 08:51
Camil Ressu, chiar la intrare in parcul IOR
95.000 €

piata Ambrozie, 5 minute metrou, 2 gr sanitare, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat,...

 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • Nicolae Grigorescu ...4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 08:51
1 Decembrie 1918 metrou, piata Trapezului
94.000 €

cf 1, bloc reabilitat, vedere mixta, decomandat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, curat.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 1 Decembrie 1918 ...4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 08:51
Cismigiu
170.000 €

chiar vav parc, Primaria Capitalei, strada Brezoianu, cf 1, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, marmura, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 117 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Izvor ...10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 08:51
Unirii, bd., pe strada Valeriu Braniste
+ Schita
117.000 €

intersectie Matei Basarab, bloc tip vila cu 3 etaje, parter inalt, 4 camere, decomandate, balcon, boxa, parchet, 2 gr sanitare, toate actele, zona...

 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piata Muncii ...18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 08:51
Dristor, metrou, vav Mall Park Lake
78.000 €

stradal, vedere spate, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon mare, geam baie, liber, toate actele

 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Titan ...3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:51
Titan, Liviu Rebreanu, restaurantul Alba
69.000 €

cf 1, semidecomandat, balcon mare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie open space, aer conditionat, liber, toate actele.

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • Titan ...12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:50
Vitan, Mall, chiar pe Vlaicu Voda
99.800 €

etajul 4 din 4, terasa fara probleme, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie spatioasa, 2 balcoane, 2 gr sanitare,...

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Mihai Bravu ...12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:49
Drumul Taberei 34
58.000 €

strada Obcina Mare, etajul 7, circular, bloc reabilitat, gresie, faianta, geam baie, liber, toate actele

 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:49
1 Decembrie 1918, 5 minute metrou
74.000 €

chiar pe Dumitru Pene, bloc reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:49
Theodor Pallady, intersectie Nicolae Grigorescu
77.000 €

5 minute de metrou, chiar la piata Salajan, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopane, usa metalica, spatios, liber, toate...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Nicolae Teclu ...4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:49
Dristor, chiar la metrou, parc IOR, Mall ParkLake
81.000 €

stradal, reabilitat, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditioant, ideal investitie pentru chirie,...

 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Dristor ...9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:49
Bucuresti Mall
81.000 €

Calea Vitan stradal, 1 minut mall, decomandat, bucatarie mare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat, toate actele.

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Mihai Bravu ...15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:49
Titan, 5 minute metrou, chiar la piata Salajan
+ Schita
81.000 €

5 minute parc IOR, bloc reabilitat, cf 1, semidecomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, geam...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • Nicolae Grigorescu ...6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:48
Titan, chiar pe Barajul Rovinari
65.000 €

15 minute metrou, piata Minis, cf 1, semidecomandat, 2 gr sanitare, parchet, geam baie, liber, toate actele;

 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Titan ...13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:48
Razoare, chiar pe Drumul Sarii
100.000 €

Oficiul Starii Civile sector 6, stradal, vedere mixta, cf 1, decomandat, bloc 4 etaje, 2 gr sanitare, centrala, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Politehnica ...15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:48
Berceni, piata Resita, chiar pe Huedin
67.000 €

bloc 4 etaje, reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, curat, toate actele.

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:48
Titan, piata Minis
68.000 €

strada Barajul Bistritei, cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, geam baie, toate actele

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Titan ...18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:48
Calea Rahovei, chiar pe Spatarul Preda
75.000 €

2 minute Lidl, cf.1, decomandat, stradal, vedere spate, 2 gr sanitare, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, hol...

Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:47
Pantelimon, liceu Blaga, apropriere Cora
70.000 €

stradal, vedere spate, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, geam baie, liber, toate actele.

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Costin Georgian ...14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:46
1 Decembrie 1918 la metrou, piata Trapezului
58.000 €

cf. 2 sporit, bloc reabilitat, terasa fara probleme, decomandat, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, liber, mobilat si...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 1 Decembrie 1918 ...4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:46
Dristor, chiar benzinaria Mol, Florin Ciungan
76.000 €

centrala, termopane, 2 gr sanitare, apartament in curs de amenajare, bloc in reabilitare, liber, toate actele

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • Dristor ...11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 08:46
Dristor, Ramnicul Valcea, 10 minute metrou
64.000 €

Racari, chiar pe Lugojana, cf 1, decomandat, etajul 7 din 10, bloc reabilitat, centrala, gresie, faianta, termopane, curat, liber,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Mihai Bravu ...13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:45
Dristor, chiar la metrou
59.500 €

vav piata Rm Sarat, 2 minute mall Park Lake, parc IOR, circular, fara imbunatiri liber, toate actele

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Dristor ...6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:45
Titan, 10 minute metrou, chiar pe Cosla
52.000 €

gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata si utilata, toate actele

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Titan ...10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:45
Piata Salajan, Nicolae Grigorescu
+ Schita
60.000 €

chiar la metrou, piata, bloc din 1982 reabilitat, 52 mp, etajul 7 din 8, 2 lifturi, termopane, gresie, parchet, liber, toate actele,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Nicolae Grigorescu ...3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:45
Camil Ressu, chiar la intrare pe Fizicienilor
53.000 €

5 minute metrou Nicolae Grigorescu, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, terasa refacute cu...

 • Suprafata 52 mp
 • Etaj 10 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:45
Titan, 10 minute metrou
65.000 €

chiar pe Liviu Rebreanu, complex Armonia, constructie 2009, bucatarie mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 12 din 14
 • Titan ...3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:45
Titan, 5 minute metrou, chiar pe Barajul Sadului
58.000 €

intersectie Lucretiu Patrascanu, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele.

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Titan ...9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:44
Basarabia, vav stadion, 10 minute metrou Muncii
+ Schita
57.500 €

5 minute parc IOR, cinema Gloria, bloc 4 etaje reabilitat, termopane, parchet, geam baie, balcon, liber, toate actele

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Titan ...14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:44
Titan, chiar pe Prisaca Dornei, policlinica
+ Schita
46.000 €

parc Titanii, 10 minute metrou, bloc reabilitat, apartament decomandat, gresie, parchet, termopane, aer conditionat, terasa fara probleme, toate...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Titan ...11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:44
Titan, chiar langa parc IOR
63.000 €

strada Fuiorului, 5 minute metrou, decomandat, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:44
Bucur Obor, Colentina
55.000 €

chiar la Rose Garden, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, toate actele, risc seismic 2

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:44
Grigorescu, metrou
73.000 €

Camil Ressu, Parc IOR, P-ta Matei Ambrozie, Odobesti, confort 1, decomandat, bloc 1984, etaj 3, renovat recent, boxa subsol, loc de parcare,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Nicolae Grigorescu ...6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:44
Calea Victoriei intersectie strada Amzei
76.000 €

piata Amzei, 10 minute metrou Romana, stradal, vedere spate, semidecomandat, complet mobilat si utilat, liber, toate actele,

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Piața Romană ...8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:44
Dristor, chiar la metrou, parc IOR, Mall ParkLake
64.000 €

stradal, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat, liber,

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Dristor ...9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:43
Berceni, Piata Resita
49.000 €

chiar pe strada Uioara, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane,...

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:43
Titan, 5 minute metrou
61.000 €

chiar pe Liviu Rebreanu la Mega Image, decomandat, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, liber, toate actele

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Titan ...3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 08:43