Am gasit - 26 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
205.000 €

INIVERSITATE va oferim la vanzare aproape de ARMENEASCA un ap 5 cam cf 1 semid in suprafata de 151,50 mp situat la etj 6/7 intr-un bloc din 1926 asezat pe Bld CAROL 1 ..

Suprafata 152 mp An 1926 Semidecomandat Etaj 6 din 7
Vanzari 4+ camere Bucuresti, azi, 00:18
...
8.500 €

Jud VALCEA va oferim la vanzare aproape de PRIMARIA MILCOIU un teren intravilan de 2560 mp cu deschidere de 23,90 ml si aproape de utilitati la 8500 euro

Suprafata 2.560 mp Intravilan Deschidere 24 ml
Terenuri Valcea, ieri, 23:27
...
44.000 €

Popesti leordeni va oferim la vanz pe o gars. cf. 1 situata la et. 1/2 intr-o vila din 2019, curata si avand centrala termica, la pret disc. Rel la tel DAN

Suprafata 37 mp An 2019 Decomandat Etaj 1 din 2
Vanzari garsoniere Ilfov, ieri, 15:29
...
165.000 €

Dr. Gazarului va oferim la vanzare un imobil singur curte cu 2 cam, bucatarie, baie si garaj din caramida si asezata pe un teren de 225 mp cu deschidere pe 2 strazi, relatii la tel. Dan

Suprafata utila 60 mp Teren 220 mp An 1975 2 camere La cheie
Vanzari case, vile Bucuresti, ieri, 15:28
...
152.000 €

Carrefour Colentina, va oferim pe str. Nicolae Canea un teren T= 319 mp cu D= 12,5 m, avand toate utilitatile in teren, cu proiect si autorizatie expirata in 2019. Rel. la tel. Dan

Suprafata 319 mp Intravilan Deschidere 13 ml
Terenuri Bucuresti, ieri, 15:27
...
115.000 €

Loc. Bragadiru va oferim la vanzare un teren intravilan situat pe strada Safirului, Bragadiru, avand suprafata de 890 mp + 117 mp (drum de servitute). Rel. la tel. Dan,

Vanzari garsoniere Ilfov, ieri, 15:26
...
39.800 €

str. Tineretului 2 cam., Militari (Chiajna), va oferim la vanz. pe str. Tineretului un ap. de 2 cam. cf. 1 dec. 39 mp, situat la demisol-inalt/7 (h 3 m) cu centrala termica si mobilat la pret

Suprafata 39 mp An 2017 Decomandat Etaj demisol din 7
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 15:26
...
33.000 €

parc Carol, Marasesti, 11 Iunie gars. cf. 2 situata intr-o vila interbelica P+1E+M, parter/2, dec., 21 mp, stradal, mobilata si utilata la pret fix, relatii la tel. Dan,

Suprafata 21 mp An 1935 Decomandat Etaj parter din 2
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 15:25
...
76.600 €

Dr. Taberei-bucla va oferim la vanzare pe str Targu Neamt un ap 3 cam cf 1 decom in suprafata de aproximativ 69 mp situat la etj 2/4 intr-un bloc din 1973 curat la pret usor disc.

Suprafata 68 mp An 1973 Decomandat Etaj 2 din 4
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 13:52
...
114.000 €

Drumul Sarii va oferim la vanzare pe Aleea Platanului un ap. de 3 cam cf. 1 dec. in suprafata de 81,50 mp situat la etj. 4/4 intr-un bloc din 1990, curat si cu imbunatatiri la pret usor disc.

Suprafata 82 mp An 1990 Decomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, ieri, 10:44
...
60.000 €

Piata Muncii va oferim la vanzare pe Calea Calarasilor un ap de 2 cam cf 1 semidec in suprafata de 49 mp cu balcon situat la et. 2/6, intr-un bloc din 1936, cu risc seismic 2

Suprafata 46 mp An 1936 Semidecomandat Etaj 2 din 6 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 08:46
...
500 €

va oferim la inchiriere pe Bd. Carol I, un spatiu comercial 42 mp, situat la parter/4, cu centrala termica si liber, rel. la tel., Dan,

Suprafata utila 42 mp Sp. comercial M 11 min.
Inchirieri spatii comerciale Bucuresti, 09 Jun, 18:09
...
62.000 €

str. Batistei, va oferim la vanz 3 ap. de cate 2 cam dec si semidec., situate la et. 1/1+pod inalt intr-o vila interbelica din 1925, P+1E+pod-inalt si fara risc seismic, rel. la tel., Dan

Suprafata 85 mp An 1925 Decomandat Etaj 1 din 1
Vanzari 2 camere Bucuresti, 09 Jun, 18:08
...
275.000 €

Calea Plevnei aproape de casa Radio si de parcul Cismigiu va oferim la vanzare un teren de 178 mp cu deschidere de aproximativ 9 ml cu toate utilitatile si cu certificat de urbanism P+2e+m sau P+3e.

Suprafata 178 mp Intravilan Deschidere 9 ml M 9 min.
Terenuri Bucuresti, 09 Jun, 18:08
...
41.800 €

Bd. 1 Decembrie, statia de tramvai Barajul Iezerului, va oferim la vanzare pe aleea Barajul Bicazului si la 2 statii de tramvai de metrou Costin Georgian o gars. cf. 1, in s. 30 mp, libera si curata.

Suprafata 30 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 09 Jun, 18:05
...
26.500 €

sos. Giurgiului sector 4 va oferim la vanz pe str. Orastiei o gars. cf. 2 sporit semidec., in suprafata 23.50 mp, situat la etaj 4/4, cu gaze si balcon la pret Fix. Rel. la tel. Dan

Suprafata 23 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Vanzari garsoniere Bucuresti, 09 Jun, 17:58
...
450 €

Unirii, parc Carol va oferim la inchiriere pe str Mitropolit Nifon un spatiu comercial 45 mp, situat la parter unui imobil interbelic, p+2e+m. pt. depozit. Activitati liberale, croitorie, altele.

Suprafata utila 45 mp Sp. comercial
Inchirieri spatii comerciale Bucuresti, 09 Jun, 17:57
...
180.000 €

Universitate, Piata C.A. Rosetti va oferim la vanz un ap. 4 cam. cf. 1, situat pe str. Sfintilor intr-un bloc interbelic din 1941, cu centrala termica si 2 gr sanitare si 2 balcoane la

Suprafata 105 mp An 1941 Semidecomandat Etaj 4 din 6
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 09 Jun, 17:57
...
127.900 €

Bld. Ion Ghe. Sisesti vis a vis de Rompetrol si hotel Papion, va oferim la vanz. pe str. Plaiul Campinei un teren T= 496 mp cu D= 25 ml intravilan intre vile rel. la tel. Dan,

Suprafata 496 mp Intravilan Deschidere 25 ml
Terenuri Bucuresti, 09 Jun, 17:56
...
11.400 €

Calea Ferentari nou in blocurile rosii (Circa Politie) va oferim la vanzare o gars. cf. 3 situat la demisol/ 3 in suprafata de aproximativ 13,40 mp. la pret disc- tel. DAN

Suprafata 14 mp An 1960 Semidecomandat Etaj demisol din 3
Vanzari garsoniere Bucuresti, 09 Jun, 17:56
...
1.300 RON

Bd. Teiul Doamnei, va oferim la inchiriere aproape de Fac. de Constructii o gars. cf. 2 sporit semidec. 24 mp, situata la et. 6/10, cu 2 lifturi (bloc mixt), mobilata si utilata, modesta la

Suprafata 24 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 09 Jun, 17:54
...
71.500 €

Unirii va oferim aproape de bd. Regina Maria la vanz pe str. 11 Iunie un ap. 2 cam. cf. 1, dec., 54 mp (80 mp construiti) situat intr-o vila din 1930, la parter inalt/1+pod neamenajat, la

Suprafata 54 mp An 1930 Decomandat Etaj parter din 1
Vanzari 2 camere Bucuresti, 09 Jun, 17:53
...
140.000 €

Valea Oltului, teren 500 mp cu deschidere de 15 ml intre case, la 140000 euro, cu autorizatie,

Suprafata 500 mp Intravilan Deschidere 15 ml M 18 min.
Terenuri Bucuresti, 09 Jun, 17:47
...
81.500 €

bd. Alexandru Obregia, Circa 15 Politie, oferim la vanzare un ap. 2 cam. cf. 1 semidec., 53 mp, situat la et. 3/9, bloc tip R, liber si curat, mobilat si utilat modern, la 81.500 euro usor disc.

Suprafata 53 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 3 din 9
Vanzari 2 camere Bucuresti, 09 Jun, 17:47
...
48.900 €

intre sos. Colentina si Andronache, un imobil asezat pe un T=92 mp cu D=6 ml si avand pe teren o casa demolabila din caramida cu o cam. de 18 mp cu calcan pe spate si lat.

Suprafata utila 92 mp Teren 92 mp An 1960 1 camere Demolabila
Vanzari case, vile Bucuresti, 09 Jun, 17:46
...
45.500 €

Titan, Potcoava va oferim la vanz pe str. Lucretiu Patrascanu, o gars. cf. 1 dec. 33 mp, situat la et. 5/9, intr-un bloc de gars. din 1970, libera, cu imbunatatiri si balcon mare la pret

Suprafata 33 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 9 M 9 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 09 Jun, 17:46