Am gasit - 14 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
77.500 €

Militari,Iuliu Maniu,autogara ,5 min metrou Pacii,cf 1,semidecomandat,etaj 5/7,termopan,UM,bloc din 1988,72 mp, 2 grupuri sanitare,liber, accepta credit,Agentie

Suprafata 72 mp An 1988 Semidecomandat Etaj 5 din 7
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 14:08
...
270 €

Prelungirea Ghencea, complex Avangarde ,cf 1, etaj 8/8, 2 lifturi, bloc din 2021,centrala termica proprie, mobilat si utilat complet ,statie STB in fata blocului, liber, avans 1+1,Agentie

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 31 May, 14:07
...
420 €

Drumul Taberei, Favorit, cf 1, etaj 2/10, circular, gresie, faianta, parchet, termopan, UM, AC, mobilat si utilat complet, liber de la 01.06.2023, avans 1+1, Agentie

Suprafata 65 mp Circular Mobilat Utilat M 5 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 31 May, 14:07
...
43.500 €

Militari Residence, strada Rezervelor nr. 72, cf. 1, centrala termica, toate imbunatatirile, se vinde mobilat si utilat complet, liber, acte la zi, accepta credit. Agentie,

Suprafata 54 mp An 2013 Decomandat Etaj 6 din 6
Vanzari 2 camere Ilfov, 31 May, 14:07
...
320 €

Drumul Taberei, bulevardul Timisoara,Valea Calmatuiului, cf 1, sdec, etaj 3/6, centrala termica, toate imbunatatirile, mobilat si utilat complet modern, AC, masina de spalat vase,liber, avans 1+1,Agentie

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 31 May, 14:07
...
45.000 €

acces rapid din Prelungirea Ghencea, 451 mp teren cu deschidere de 13 m, lumina si gaze pe drumul de servitute, acte la zi, certificat de urbanism in lucru, agentie,

Suprafata 451 mp Intravilan Deschidere 13 ml
Terenuri Bucuresti, 31 May, 14:07
...
59.000 €

Drumul Taberei, bulevardul Timisoara, Avangarde,3 camere decomandate, etaj demisol / 6, incalzire prin pardoseala, centrala proprie, 2 gr. sanitare, mobilat, liber, acte la zi, accepta credit, agentie

Suprafata 65 mp An 2020 Decomandat Etaj demisol din 6
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 14:07
...
48.000 €

Cartierul Latin, cf. 1, centrala proprie, AC, UM, gresie, faianta, parchet, termopan, rulouri exterioare, acte la zi, liber, fara balcon, agentie,

Suprafata 50 mp An 2010 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 14:07
...
1.300 RON

Chiajna, sat Rosu, Intrarea Canalului, la 15 min. metrou Pacii, cf. 1, decomandata, etaj 5/7, prima inchiriere, mobilata si utilata complet, libera, centrala proprie, loc de parcare, avans 1+1. Agentie,...

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Ilfov, 31 May, 14:07
...
46.500 €

Piata Rahova, Stoicanesti, teren 163 mp, +constructie 50mp, deschidere 14 ml, constructie intre case, vile, racordat la utilitati, lumina, apa, canalizare, gazele sunt la strada, nu sunt trase in curte....

Suprafata 163 mp Intravilan Deschidere 14 ml
Terenuri Bucuresti, 31 May, 14:07
...
400 €

Drumul Taberei, Valea Ialomitei, la 1 min metrou, Kaufland, cf 1, decomandat, etaj 1/4, bloc reabilitat termic, toate imbunatatirile, ac, um, 2 tv, mobilat si utilat complet, liber, avans 1+1, agentie

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 31 May, 14:06
...
42.500 €

Militari, Dreptatii, Teatru Masca, cf 1, decomandata, etaj 8,40 mp, 2 lifturi,bloc din 1990, geam la baie, gresie, parchet, termopan, balcon inchis in termopan, acte la zi, Agentie

Suprafata 40 mp An 1990 Decomandat Etaj 8 din 8
Vanzari garsoniere Bucuresti, 30 May, 17:39
...
450 €

Drumul Taberei, bulevardul Timisoara, cf 1, decomandat, etaj 1/4, liber, prima inchiriere, gresie, faianta, parchet nou, termopan, mobilat si utilat complet, avans 1+1, agentie, pret fix 450 euro

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 30 May, 13:14
...
75.500 €

Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, complex Sunrise, 2 cam. cf. 1, etaj 4/6, bloc din 2013, lift, loc de parcare inclus in pret, imobilul se vinde mobilat si utilat complet liber, accepta credit. Agentie,

Suprafata 60 mp An 2013 Semidecomandat Etaj 4 din 6
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 May, 13:33