Am gasit - 22 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
64.900 €

Liceul Constantin Brancoveanu, etaj 3/4, imbunatatiri mixte, bloc reabilitat, um, ac, partial mobilat si utilat, liber, zona linistita, 8-10 min. metrou, comision agentie 2%, vecinatati Damaroaia, Romexpo,...

Suprafata 47 mp An 1963 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 30 May, 15:31
...
48.900 €

bloc de garsoniere, etaj 6/10, reabilitat termic,partial mobilata si utilata, curata,mutare rapida,acte la zi, Cash/credit, Comision Agentie 2%, vecinatati: Pipera,Lacul Tei,Obor, Stefan cel Mare,Fundeni

Suprafata 31 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 17 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 29 May, 15:30
...
86.000 €

teren intravilan parcelabil 1.100 mp, ideal locuinte cu regim P+2+M, pot 45%, deschidere 52 ml, drum de acces 4 m latime in indiviziune de 150 mp, acces usor cu asfalt, utilitati langa teren,

Suprafata 1.100 mp Intravilan Deschidere 52 ml
Terenuri Bucuresti, 29 May, 15:30
...
72.000 €

LIDL,10min metrou, 5min MegaMall, etaj 2/10, intrare stradala- vedere spate, mobilat si utilat,um,ac, baie cu geam, Comision Agentie 2%, vecinatati: Ferdinand, Obor, Iancului,A rena Nationala

Suprafata 55 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 29 May, 15:30
...
1.500 €

Agentia Sweet home Consulting va ofera spre inchiriere spatiul ideal pentru clinica veterinara, stomatologie, birouri contabilitate, IT sau alte domenii de activitate,

Suprafata utila 330 mp Birouri
Inchirieri spatii comerciale Bucuresti, 29 May, 15:30
...
280 €

etaj 3/10, mobilata si utilata, suprafata 40 mp, zona verde pozitionata intre 2 parcuri, Contract Anaf-avantaj decontare, avans 1+1, Comision Agentie 50%, vecinatati: Pipera, Floreasca, Stefan cel Mare,...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 29 May, 15:29
...
43.000 €

10 min. metrou Obor, 3 min. parc Plumbuita, parter/10, bloc de garsoniere, renovata integral, libera, cash/credit, comision agentie 2%, vecinatati: Lacul Tei, Obor, Doamna Ghica, Pipera,

Suprafata 30 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 29 May, 15:29
...
63.000 €

3 camere cf 2, etaj 9/10, partial mobilat, aer conditionat nou, acces rapid mijloace de transport, liber, acte la zi, Cash/Credit, Comision Agentie 2%, vecinatati: Pipera, Floreasca, Aviatiei

Suprafata 52 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 29 May, 15:29
...
54.900 €

Intermacedonia, 2 min. metrou, decomandata, mobilata si utilata, um, ac, ideala investitie, inchiriere, disponibila imediat, acte la zi, comision agentie 2%, cash, credit, vecinatati: Mihai Bravu, Obor,...

Suprafata 33 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 29 May, 15:29
...
104.900 €

bloc retras, centrala de apartament, partial mobilat si utilat, multiple imbunatatiri,1balcon, 2 gr. sanitare,1 min. parc,lac,um,ac, liber, comision agentie 2%,vecinatati: Obor, Pipera,Lacul Tei, Fundeni

Suprafata 96 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 29 May, 15:29
...
250.000 €

imobil ultracentral construit pe nivelul parter avand 6 camere si dependinte, cu teren de 209 mp in proprietate din totalul de 435 mp, edificiu interbelic renovat consolidat in 2008- 2012,

Suprafata utila 125 mp Teren 209 mp An 2012 6 camere La cheie M 4 min.
Vanzari case, vile Bucuresti, 29 May, 15:29
...
390 €

apartament 2 camere cu garaj in Valea Furcii, bloc 2010 cu lift, semimobilat, dormitor mobilat si utilat, vedere dubla, 2 balcoane si Centrala proprie.

Suprafata 100 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat partial M 15 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 29 May, 15:29
...
93.000 €

Grigore Ionescu, vedere spate, fara imbunatatiri, 2 gr. sanitare, baia mare cu geam, 2 lifturi, total contorizat, 7-8 min. metrou, acte la zi, cash, credit, comision agentie 2%, vecinatati Tei, Obor,...

Suprafata 68 mp An 1985 Decomandat Etaj 5 din 8 M 16 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 29 May, 15:29
...
100.000 €

Rossini, zona exclusivista,etaj 1/3, mobilat si utilat, curat,liber,um,ac, centrala de apart, vedere mixta, cash/credit, Comision Agentie 2%,vecinatati: Stefan cel Mare, Dorobanti,Tei, Aviatiei,Parcul...

Suprafata 41 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 1 din 3 M 11 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 29 May, 15:28
...
280 €

3 min. metrou, parter/8, bloc reabilitat, contract Anaf- avantaj decontare, termen lung, libera, avans 1+1, Comision Agentie 50%, vecinatati: Mihai Bravu, Muncii, Ferdinand, Obor,

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 29 May, 15:28
...
475 €

5 min. metrou, etaj 3/7, mobilat si utilat, um, ac, bucatarie open-space, vedere mixta, liber, avans 1+1, comision 50%, vecinatati: Decebal, Vitan, Mihai Bravu

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 29 May, 11:50
...
3.800 €

Monument istoric neoclasic,ultracentral, ideal birouri, bunker, subsol, parter, etaj si pod,compartimentata in 10 camere inalte si luminoase. Renovata in 2006 si 2022 (fatada).

Suprafata 409 mp Curte 329 mp 10 camere Mobilata partial Utilata partial M 17 min.
Inchirieri case, vile Bucuresti, 29 May, 11:50
...
250.000 €

imobil ultracentral construit pe nivelul parter cu 6 camere si dependinte, cu teren de 209 mp in proprietate din totalul de 435 mp, edificiu interbelic renovat consolidat in 2008- 2012,

Suprafata utila 125 mp Teren 209 mp An 2012 6 camere La cheie M 5 min.
Vanzari case, vile Bucuresti, 29 May, 11:50
...
290 €

inchiriere garsoniera la curte Piata Gemeni, curte civilizata, centrala proprie, libera, inchiriere baiat/barbat nefumator, avans 1+1, Comision Agentie 50%,vecinatati: Romana, Mosilor, Universitate,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 29 May, 11:50
...
380.000 €

Ideal camin de batrani! Vand vila stradala pe sos Colentina. Imobilul este compus din P+1+M, contructie din 2009, 5 grupuri sanitare, garaj.

Suprafata utila 300 mp Teren 246 mp An 2009 8 camere La cheie
Vanzari case, vile Bucuresti, 29 May, 11:50
...
72.000 €

Obor 5 min. metrou, Mall Veranda, etaj 1/10, vedere mixta, bloc cls. 2 (fara credit), nemobilat/ neutilat. Comision Agentie 1,5%, acte la zi. Vecinatati: Doamna Ghica, Lacul Tei, Stefan cel Mare, Mosilor

Suprafata 66 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 29 May, 11:48
...
75.000 €

apartament 3 camere, et. 4/10, circular, bloc tip Z, curat, zona verde, parc, locuri de joaca, scoli, magazine, metrou Raul Doamnei in proximitate,

Suprafata 62 mp An 1972 Circular Etaj 4 din 10 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 May, 11:03