Am gasit - 165 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
3.200 RON
Domeniu: Curatenie, femeie serviciu Perioada nedeterminata Job locatie fixa

urgent femeie de serviciu in depozit farmaceutice.Cerinte:minim 8 clase,cazier curat.Venit NET 3200 Ron.Program in 2 schimburi 8 ore,5 zile pe saptamana.Pentru detalii sunati la numarul din anunt.

Joburi full time Bucuresti, 26 May, 08:06
...
3.100 RON
Domeniu: HORECA, turism Perioada nedeterminata Job locatie fixa

urgent. Venit net 3.100 Ron. Program la 8 ore in schimburi, 5 zile pe saptamana. Se cere cazier curat, minim 8 clase. Pentru detalii sunati la numarul din anunt

Joburi full time Bucuresti, 26 May, 08:06
...
3.400 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam urgent manipulant bagaje in aeroport cu permis auto categoria B.Venit Net 3400 Ron(Salariu+tichete).Se lucreaza 2 zile 12 ore cu 2 zile libere,de zi si de noapte.Detalii la numarul din anunt.

Joburi full time Bucuresti, 26 May, 08:06
...
2.500 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

angajam urgent, in fabrica sector 3. Venit Net 2.500 Ron (salariu + tichete). Program in schimburi, 5 zile pe saptamana. Locatie: sector 3. Pentru detalii sunati la numarul din anunt

Joburi full time Bucuresti, 26 May, 08:06
...
3.500 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

urgent. Cerinte: minim 12 clase, cazier curat. Venit net 3.500 Ron (salariu + tichete + sporuri). Programul este in 3 schimburi 5 zile pe saptamana. Locatie: Popesti-Leordeni. Detalii la telefon

Joburi full time Bucuresti, 26 May, 08:06
...
3.200 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Pachet salarial: 3000-3200 lei/lunar; Luni-Vineri: 2 schimburi-8h; Cerinte: -minima exp. in depozit; min. 10 clase; cazier curat

Joburi full time Bucuresti, 26 May, 08:06
...
3.100 RON
Domeniu: HORECA, turism Job locatie fixa

Angajam lucratori bucatarie/ casieri Fast-Food. Cerinte: 8 clase, cazier curat. Venit 3100-3200 net, program 8 ore/2-3 schimburi. Pentru mai multe detalii sunati la numarul din anunt,

Joburi full time Bucuresti, 26 May, 07:58
...
3.180 RON
Domeniu: Curatenie, femeie serviciu Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam femeie de serviciu. Cerinte: 8 clase, cazier curat. Salariu 2400 net, tichete 600 lei, decont transport 80 lei, transport asigurat din Sector 6. Locatia: Chitila. Pentru mai multe detalii sunati,

Joburi full time Bucuresti, 26 May, 07:58
...
2.500 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam urgent personal feminin necalificat pentru fabrica incaltaminte.Venit net lunar 2500 RON+ decont transport. Program: 07:00-15:30 L-V. Cerinte: 8 clase, cazier curat. Locatie: Splaiul Unirii.

Joburi full time Bucuresti, 25 May, 08:35
...
3.400 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam Lucratori Bagaje Aeroport cu categ B, C sau D. Venit NET: 3400 RON. Program: 12 ore/ 2 zile cu 2 zile libere. Perioada Nedeterminata. Calificare la locul de munca. Locatie: Aeroportul Otopeni.

Joburi full time Bucuresti, 25 May, 08:25
...
2.800 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

oferim: salariu: 2000 lei net+600 T.M+sporuri; programul: 5 zile lucratoare cu 2 zile libere 05:45-14:30; 13:15-22:00. Cerinte: 10 clase; cazier curat,

Joburi full time Bucuresti, 24 May, 08:32
...
3.400 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

venit net 2.800 Ron, bonus lunar de pana la 600 Ron. Program in 2 schimburi, 8 ore, 5 zile. Locatie depozit la 15 minute de metrou Pacii, transport asigurat

Joburi full time Bucuresti, 22 May, 08:27
...
2.660 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

cu experienta pe un post similar, minim 8 clase, disponibilitate in schimburi, salariul 2.660 Lei net

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 17:20
...
3.000 RON
Domeniu: HORECA, turism Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Experienta 1 an pe meniu a la carte. Salariul NET 2100 Lei+Tips/zi. Masa asigurata. Prime de sarbatori. Bonus performanta. Bonuri de masa de 200 lei. Programul este de 8 h/ zi cu doua libere.

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 17:20
...
2.700 RON
Domeniu: Alte domenii Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam personal necalificat fabrica productie, venit 2700 lei, program L-V/8 ore in 3 schimburi, contract perioada nedeterminata, locatie zona Preciziei,(Bucuresti, sector 6) numar de telefon: 0738.154.847,

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 17:20
...
2.600 RON
Domeniu: Alte domenii Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam ambalatori necalificati fabrica,venit 2.600 Lei, program in 3 schimburi de luni - vineri/8 ore, perioada nedeterminata. Locatie:piata Sudului, Bucuresti, sector 4. Numar de telefon: 0738.154.847,

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 17:20
...
2.800 RON
Domeniu: HORECA, turism Perioada nedeterminata Job locatie fixa

minim 8 clase, cazier curat, salariul net 2.200 Lei, tichete de masa 30 Lei/ zi lucrata, program de lucru 5 zile cu 2 libere

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 17:20
...
4.300 RON
Domeniu: Alte domenii Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam urgent agent servicii pasageri pentru check in aeroport. Salariu net lunar 4000 lei+300lei tichete de masa, contract perioada nedeterminata, training asigurat. Locatia:iesire Sector 1,

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 17:15
...
2.900 RON
Domeniu: Alte domenii Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam urgent necalificati fabrica papiote de ata - ambalare/sortare. Venit net lunar 2900 lei, contract perioada nedeterminata, program de lucru in 2 schimburi. Locatia: iesire Sector 3,

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 17:15
...
3.500 RON
Domeniu: Alte domenii Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam necalificati depozit medicamente - sortare/scanare. Venit net lunar 3500 lei cu tot cu tichete, program de lucru L-V in 2 sau 3 schimburi, contract perioada nedeterminata. Locatia: Sector 6,

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 17:15
...
3.000 RON
Domeniu: Muncitori necalificati, zilieri Perioada nedeterminata Job locatie fixa

venit net lunar 3.000 Lei, contract perioada nedeterminata, program de lucru 3 schimburi, transport asigurat din zona piata Sudului. Locatia: sector 4

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 17:15
...
3.400 RON
Domeniu: Alte domenii Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam Operatori incarcare/descarcare bagaje aeroport.Contract perioada nedeterminata, program de lucru 2zile 12h cu 2 zile liber, venit net lunar incepand de la 3400 lei. Locatia: iesire Sector 1

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 17:15
...
3.300 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

pentru fabrica de turbine auto. Program de lucru in 3 schimburi a cate 8 ore de L-V, venit net lunar 3.000 - 3.300 Lei, contract perioada nedeterminata. Locatia sector 6

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 17:15
...
4.400 RON
Domeniu: Alte domenii Job locatie fixa

Minim studii medii. Permis cat. D. Cazier curat. Loc de munca stabil. Salariu 4.000 Lei net, 400 Lei tichete de masa.

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:35
...
3.000 RON
Domeniu: Curatenie, femeie serviciu Perioada nedeterminata Job locatie fixa

cazier curat, disponibilitate 2 schimburi, salariul 1.948 Lei, tichete de masa 500 Lei, 10% bonus productie, spor de noapte 25%, transport asigurat

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:35
...
2.920 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam femei in depozit de farmaceutice. Venit net: 2920 lei. Salariu: 2320 lei + 600 lei tichete Program: luni - vineri 2 schimburi. Transport asigurat. Locatie: Chitila. Detalii la 0725494404,

Trimite CV Joburi full time Ilfov, 21 May, 16:30
...
2.500 RON
Domeniu: Muncitori necalificati, zilieri Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam ambalatoare in fabrica de papiote.Venit total :2500 lei net. Program: luni-vineri 06:00-15:00, 12:00-21:00 /+2 sambete /pe luna. Locatie:sector 3. Detalii la

Trimite CV Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:30
...
3.350 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

venit net total: 3.350 Lei. Salariu 2.750 Lei net, 200 Lei bonus, 600 Lei tichete. Program 2 schimburi. Locatie Chitila. Detalii la tel.

Trimite CV Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:30
...
2.900 RON
Domeniu: Muncitori necalificati, zilieri Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam motostivuitorist in depozit -materiale constructii. Salariu:2700 lei net.+spor noapte. Program: 3 schimburi. Cerinte: atestat ISCIR+ experienta lame frontale. Locatie: sector 6. Detalii la

Trimite CV Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:30
...
2.800 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

barbati in fabrica produse alimentare. Se ofera venit net total 2.800 Lei. Program 3 schimburi. Transport asiugrat din sector 4. Locatie Popesti Leordeni. Detalii la tel.

Trimite CV Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:30
...
3.200 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

salariul 3000 lei - 3200 lei. Program 8 ore in 3 schimburi. Contract de munca. Transport din Brasov. Cerinte: 8 clase terminate. Cazier curat. Detalii: 0724132195,

Joburi full time Brasov, 21 May, 16:30
...
3.000 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

salariul 2800 lei - 3000 lei. Program 08:30-17:30 si 19:00-04:00. Contract de munca. Transport din Targoviste. Cerinte: 8 clase finalizate, cazier curat. Detalii: 0724132195,

Joburi full time Dambovita, 21 May, 16:30
...
3.000 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

salariul 2800 lei - 3000 lei. Program 08:30-17:30 si 19:00-04:00. Contract de munca. Transport din Giurgiu. Cerinte: 8 clase finalizate, cazier curat. Detalii: 0724132195,

Joburi full time Giurgiu, 21 May, 16:30
...
2.900 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

salariu 2.500 Lei net + 400 Lei tichete. Program luni - vineri 08:00-16:30. Locatie Pantelimon. Detalii la tel.

Trimite CV Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:30
...
2.900 RON
Domeniu: Comert, vanzari Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Cerinte: minim 10 clase, experienta nu este necesara.Beneficii: salariu intre 2.255-2.900 Ron, tichete in valoare de 630 Ron incluse. Program in 2 schimburi/ 8 ore.

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
2.800 RON
Domeniu: HORECA, turism Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Cazier curat. Minim 10 clase. Salariu net: 2200 lei. Tichete de masa: 30 lei/zi. Program de lucru 5 zile cu 2 libere.

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
2.750 RON
Domeniu: Alte domenii Perioada determinata Job locatie fixa

Studii minime Persoana harnica Disponibilitate in schimburi Venit lunar net 2750 net. incluzand tichete de masa;

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
2.800 RON
Domeniu: Alte domenii Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Minim 8 clase; Persoana hanica,atenta la detalii. Disponibilitate de a lucra in schimburi. Venit net: 2000 lei. Bonus de prezenta 200 lei. Tichete de masa 600 lei Transport asigurat

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
2.500 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

program L-V 8 ore/zi. Salariul 2500 lei. Contract nedeterminat. Locatie: Sector 3. Cerinte: 10 clase terminate, personal feminin. Detalii: 0724132195,

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
2.800 RON
Domeniu: HORECA, turism Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Cazier curat. Minim 8 clase. Salariul net 2200 lei. Tichete de masa de 30 lei / zi lucrata. Program 5 zile cu 2 libere.

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
3.200 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

salariul 3000 lei-3200 lei. Program L-V in 3 schimburi. Contract de munca nedeterminat. Cerinte: disponibilitate de efort, 8 clase terminate. Detalii 0724132195,

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
2.500 RON
Domeniu: Alte domenii Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Cautam personal pentru ambalare papiote in cutii. Minim 8 clase, vedere buna. Program L-V in 2 schimburi. Salariu net 2500 lei , incluzand bonurile de masa Contract pe 3 luni cu prelungire,

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
2.900 RON
Domeniu: HORECA, turism Perioada nedeterminata Job locatie fixa

cerinte: minim 10 clase, experienta nu este necesara. Beneficii: salariu intre 2.255 - 2.900 Ron, tichete in valoare de 630 Ron incluse, program in 2 schimburi, 8 ore, decont transport

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
3.200 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada nedeterminata Job locatie fixa

salariul 3000 lei - 3200 lei. Program 8 ore in 3 schimburi. Contract de munca. Transport din Brasov Cerinte: 8 clase terminate, cazier curat. Detalii: 0724132195,

Joburi full time Brasov, 21 May, 16:25
...
3.500 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada determinata Job locatie fixa

cerinte: 12 clase, cazier curat. Beneficii: salariu net intre 3.000 - 3.500 Ron, tichete incluse in valoare de 25 Ron/zi, transport asigurat, program 3 schimburi - 8 ore

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
2.900 RON
Domeniu: Muncitori necalificati, zilieri Perioada determinata Job locatie fixa

salariul 1948 lei, tichete de masa 500 Lei, 10% bonus productie, spor de noapte 25%, venit total net: 2750 lei + bonus + sporuri,

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
2.900 RON
Domeniu: Alte domenii Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Angajam lucratori necalificati pentru depozit- manipulant marfa. Venit net lunar 2900 lei, program de lucru L-V 08:00-16:30, contract perioada nedeterminata, permis auto necesar. Locatia: Pantelimon.

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
3.000 RON
Domeniu: Muncitori necalificati, zilieri Perioada nedeterminata Job locatie fixa

Cerinte: cazier curat, minim 8 clase ca nivel de studii. Oferim: tichete masa, contract de munca, ore suplimentare platite, transport asigurat. Programul de lucru este in 3 schimburi de luni pana vineri,

Joburi full time Brasov, 21 May, 16:25
...
3.500 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada determinata Job locatie fixa

salariul net negociabil 2260 Lei, tichete de masa 500 Lei, 10% bonus productie, sporuri de noapte, ore suplimentare, CIM determinat 3 luni cu posibilitate de prelungire, program de lucru 12 h/zi 2 cu...

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25
...
2.900 RON
Domeniu: Productie, logistica Perioada determinata Job locatie fixa

total venit lunar net 2900 Lei, Orele suplimentare sunt platite, decontare transport 150 lei/luna, program in 2 schimburi L-V: 07:30 - 16:30, sch. 2 10:00 - 19:00) + o sambata pe luna,

Joburi full time Bucuresti, 21 May, 16:25