49.900 €

Lacul Tei, Domino, Parcul Circului, stradal

Bucuresti, 28 ian, 17:48

Descriere anunt

Lacul Tei, Domino, Parcul Circului, stradal

6/10, cf. 2, sdec, 42 mp, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, mobilat si utilat complet, bucatarie mobilata nou, pe comanda, geam la baie, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, acte ok, accept credit, neg.

Detalii suplimentare

Pozitie buna. Apropiere de parcurile Tei si Circului, Centrul Comercial Domino, Mega

Image, Universitatea Tehnica de Constructii, str. Maica Domnului, bd. Lacul Tei, bd. Barbu

Vacarescu, Calea Floreasca, str. Teiul Doamnei, str. Doamna Ghica, scoli, gradinite, magazine, banci etc.

Caracteristici, dotari

Optiuni interior
Aer conditionat
Apometre
Balcon
Debara
Inst. sanitare noi
Izolatie termica
Repartitoare caldura
Termopan
Usa metalica
Optiuni exterior
Interfon
Lift
Reabilitat termic
Structura beton