SC Mihai Avantaj Comert SRL

Bucuresti, 24 nov, 15:41

Descriere anunt

SC Mihai Avantaj Comert SRL

cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Poiana cu Aluni nr. 6, bl. 17, sc. 3, et. 4, ap. 89 declara pierdut certificat de inregistrare seria B nr. 3842044 avand CUI 40977510 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/5097/2019. Se declara nule.