S.C. Dedeman S.R.L

Bucuresti, 05 apr, 12:12

Descriere anunt

S.C. Dedeman S.R.L.

prin Patrascu Stefan Andrei titular al proiectului "Pentru elaborarea documentatiei in vederea autorizarii lucrarilor de construire si organizare de executie - construire restaurant McDonald’s, pilon publicitar (structura), mobilier urban, loc de joaca, terasa, circulatii auto si pietonale, locuri de parcare, spatii verzi, reorganizarea parcarii existente si accese si organizarea de executie" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "Pentru elaborarea documentatiei in vederea autorizarii lucrarilor de construire si organizare de executie - construire restaurant McDonald’s, pilon publicitar (structura), mobilier urban, loc de joaca, terasa, circulatii auto si pietonale, locuri de parcare, spatii verzi, reorganizarea parcarii existente si accese si organizarea de executie" propus a fi amplasat in Bucuresti, Sector 3, Bd. ul Theodor Pallady, Nr. 50. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Bucuresti, din Bucuresti, Sector 6, Aleea Lacul Morii Nr. 1 in zilele de luni-vineri intre orele 09.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inaninta comentariile/ observatiile la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.