Redactare si autentificare acte notariale

  • Categorie Notari
  • Contracte
  • Declaratii
  • Legalizari
  • Procuri
  • Succesiuni

Descriere anunt

Redactare si autentificare acte notariale

declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor

Detalii suplimentare

Redactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor de vanzare-cumparare/ donatie, schimb, ipoteca, acte de dezmembrare,alipire si partaj, acte de iesire din indiviziune, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de uzufruct, de habitatie viagere, de comodat; darea de data certa;

actele notariale solicitate biroului nostru pot fi indeplinite si in afara sediului biroului notarial prin deplasarea notarului public si a secretarului notarial, daca persoana sau persoanele in cauza nu se pot deplasa la biroul notarial, din motive obiective (sanatate etc.) pe baza unei cereri si cu o programare prealabila