PUD

Bucuresti, 08 oct, 13:50

Descriere anunt

PUD

SC AVIS INSTAL SRL, proprietar al terenului situat in Jud.Ilfov, Oras Magurele, Tarla 31, Parcela 112/89, 112/90, Nr. Cad. 67563, in suprafata de 4007mp, anunta publicul interesat asupra solicitarii obtinerii Avizului Favorabil pentru documentatia PUD- CONSTRUIRE 3 (TREI) HALE DEPOZITARE, SERVICII, BRANSAMENTE SI RACORDURI UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER. Documentatia a fost depusa la CJ Ilfov la data de 11.10.2021. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul CJ Ilfov, Str.Ernest Juvara, nr.3-5, sect.6 (tel.021.212.56.93), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.