Eventualii mostenitori

Bucuresti, 06 apr, 12:54

Descriere anunt

Eventualii mostenitori

ai defunctei Ghica Mariana, decedata la data de 16.02.2021, avand ultimul domiciliu in Mun.Bucuresti sect. 1, str. Nuvelei nr. 127, sunt chemati la Societatea Profesionala Notariala Bucur si Asociatii cu sediul in Bucuresti, bd. Chisinau, nr. 15, bl. A4, sc.2, parter, ap 46, sect. 2, in data de 19.04.2021, ora 16.00, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale.